ПОӘК 042-14-3-01 20. 10/03-2012 Басылым №2бет4/4
Дата17.06.2016
өлшемі1.02 Mb.
1   2   3   4

Әдебиеттер


1. Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары. Астана 2009 жыл

2. Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебі шоттарының жұмыс жоспары. 2007 жыл

3.Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2008 жыл
Тақырып 3. Екіжақтылық қағидасы және баланстық теңдік.

Тәжірибелік сабақ жоспары :

1. Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен құрылысы.

2. Бухгалтерлік баланстағы өзгерістердің төрт типі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Есептер

№1.Келесі шоттардың соңғы қалдықтары бойынша мамыр айына баланс құрыңыздар:1.Негізгі құралдар (ғимараттар)-1400000 тенге; 2.Жарғылық капитал-1829000 теңге; З.Бөлінбеген табыс-250000 теңге; 4.Шикізат пен материалдар-62000 теңге; 5.Кассадағы акшалай қаржылар-400 теңге; б.Персоналдармен еңбек ақы бойынша есеп айырысулар-90000 теңге; 7. Есеп айырысу шотындағы акшалар-840000 теңге; 8.Банк несиелері-60000 теңге; 9.Жабдықтаушылармен есеп айырысулар-73400 теңге.

№2.Кәсіпорынның активтері жыл басында 300000 теңге, меншікті капиталы 80000 теңге болды. Жыл ішінде активтері 25000 теңгеге көбейді, ал міндеттемелері 10000 теңгеге азайды. Жыл соңындағы меншікті капитал сомасын анықтаныздар.

№З.Келесі шаруашылық операциялар баланстағы өзгерістердің қай типіне жататынын анықтаңыздар:

а)банк несиесі есебінен мердігерлер шоты төленді;

б)алынған материалдар үшін жабдықтаушы шоты төлемге қабылданды;

в)кассадан еңбек ақы берілді;

г)көмекші өндірістен өнім қабылданды.Әдебиеттер

1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

2.Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

3.Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

4.Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жыл

Тақырып 4. Екі жақты жазу және бухгалтерлік шоттар
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1. Бухгалтерлік шоттар түсінігі, олардың құрылысы.

2. Екі жақты жазу жүйесі.

3. Ұйымдардың бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер

4. «Шыңғыстау» қоғамының 1.09.12 жылға бухгалтерлік балансы жэне ай ішінде болған шаруашылық операциялары берілген.

Берілген операцияларды тіркеу журналына жазып, шоттар корреспонденцияларын беріңіздер. Шоттарға сәйкес сомаларды таратып жазып, айналымдарын және соңғы қалдықты есептеңіздер.

Айналым ведомосын құрып, 1.10.12 жылға бухгалтерлік баланс жасаңыздар.


Баланс 1.09.12 жылына


Баптар

Сомасы, теңге

Сомасы, теңге

1. Негізгі құралдар (ғимараттар)

2. Шикізат пен материалдар

3. Кассадағы ақшалай қаржылар

4. Есеп айырысу шотындағы ақшалар

5. Жарғылық капитал6. Табыс

7. Персоналдармен еңбек ақы бойынша есеп айырысулар8. Банк несиелері

9. Жабдықтаушылармен есеп айырысулар

1520000

62000


400

840000


1929000

250000


100000
60000

83000


Баланс

2422400

2422400


Қыркүйек айындағы шаруашылық операциялар
Күні

Шаруашылық операциялар мазмұны

Сомасы, теңге

1.09.12
4.09.12
9.09.12

15.09.12


19.09.12
20.09.12
25.09.12
29.09.12

Есеп айырысу шотынан банк несиесі қайтарылды.

Есеп айырысу шотынан еңбек ақы төлеу үшін кассаға ақша алынды

Кассадан персоналдарға еңбек ақы берілді

Табыстан резервтік капиталға аударылды

Есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға қарыз қайтарылды

Кассадан командировкалық шығындар үшін аванс берілді

Жабдықтаушылардан материалдар түсті (есеп айырысу жүргізілген жоқ)

Материалдар үшін жабдықтаушыларға төленді


60000
100000

98000

50000


53200
120
46800
46800

Әдебиеттер


 1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

 2. Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

 3. Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

 4. Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жыл


Тақырып 5. Есептік кезең мен қаржылық есеп беруді дайындау
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Есептік кезең.

2.Қаржылық есеп беру.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Әдебиеттер

1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

2.Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

3.Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

4.Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жыл
Тақырып 6 Табыстар және ақшалай қаржылар есебі
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Ақшалай қаржылардың және олардың эквиваленттерінің түсінігі. 1. 2.Кассалық операциялар және олардың есепте бейнеленуі.

 2. 3.Есеп айырысу шотындағы ақшалай қаражаттардың есебі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер.

5. Келесі шаруашылық операцияларына шоттар байланысын беріңіздер:

а)есеп айырысу шотына түсімдер алынды;

б) есеп айырысу шотына сатып алушылардан алынды;

в)есеп айырысу шотынан арнайы шоттарға алынды;

г) банк несиесі қайтарылды;

д)кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті;

е)кассада ақшалардың артықшылығы анықталды жэне кіріске алынды.Әдебиеттер

1. Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары. Астана 2009 жыл

2. Субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебі шоттарының жұмыс жоспары. 2007 жыл

3.Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2008 жылТақырып 7. Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны.

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Тауарлық-материалдық қорлар түсінігі, жіктелуі және бағалау әдістері. 1. 2.Материалдық қорлардың қозғалысын құжаттау.

3.Тауарлық-материалдық қорлардың қоймадағы есебі.

4. Тауарлық-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Есептер.

№6.Кәсіпорын 2012 жылы келесідей негізде материалдар сатып алды:Күні Сатылып алынған

материалдар құны

1 данасының

бағасы

Жалпы құны

1-қаңтар

800

7-00

5600

7-наурыз

2200

7-50

16500

23-маусым

4000

7-25

29000

15-қыркүйек

3000

7-40

22200

Барлығы

10000
73300

Егер жыл соңында материалдар қалдығы 1000 дананы құрағанда, ФИФО, орташа құн әдістерін пайдаланып бухгалтерлік баланстағы бейнеленуін анықтаңыздар.Әдебиеттер

1. ҚЕХС №2 «Қорлар»

2. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері Алматы 2006 жыл

3.Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета по МСФО. Алматы 2009


Тақырып 8. Айналыстан тыс активтер; есебі, тозу және амортизация.

Тәжірибелік сабақ жоспары :

1. Материалдық емес активтердің есебі.

2. Негізгі құралдар, олардың жіктелуі, бағалануы және қозғалысының есебі.

3. Негізгі құралдардың тозуының есебі.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Есептер

№7.Жабдықтардың алғашқы құны 256300 теңге, жож қүны 26000 теңге, қызмет мерзімі 30 жыл. Құнды біркелкі (түзу сызықты) есептен шығару әдісі бойынша амортизацияны есептеу керек. Ай сайынғы амортизациялық бөлулер сомасын анықтау керек.

№8.Кәсіпорын 2008 жылы 1-шілдеде 32000 теңгеге машина сатып алды. Машинаны жою құны 2000 теңге, пайдалы қызмет мерзімі 4 жыл. Кәсіпорынның есепті кезеңі календарлық жыл. Түзу сызықты, сандар сомасы бойынша (куммулятивтік),қалдықты азайту (200%) әдістері бойынша 2008 жэне 2009 жылдарға тозу шығындарын, 2010 жыл 31-желтоқсанға баланстық құнды есептеңіздер.

№9.Жабдық техникалық паспортына сәйкес 10500 бөлшек шығаруға қабілетті. Жабдық 186200 теңгеге сатып алынды. Жабдықты жеткізу және монтаждау шығындары 54305 теңгені қүрайды. Жабдықты жою құны 7000 теңге. Өндірістік әдіс бойынша амортизацияны есептеңіздер.

№10.Кәсіпорынды құруда келесідей шығындар болды: кеңес берушілік қызметі үшін-250000 теңге кәсіпорынды тіркеу бойынша шығындар-86900 теңге кәсіпорынды құрудағы басқа да шығындар-6500 теңге.

Материалдық емес актив түрін анықтаңыздвр, оның құнын жэне амортизациясын есептеңіздер. Шоттар байланысын беріңіздер.


Әдебиеттер


1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

2.Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

3.Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

4.Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жыл
Тақырып 9 Шығындар есебі
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Шығындар анықтамасы

2.Шығындардың бухгалтерлік есебі

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Әдебиеттер


 1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

 2. Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

 3. Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

 4. Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жылТақырып 10. Міндеттеме және капитал есебі.
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1. Ағымдағы міндеттемелердің есебі.

2. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі.

3.Капитал есебіӘдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер

№11.Кесімді жүмысшыға еңбек ақы есептеу керек. Өнім бірлігіне кесімді расценка 80 теңге, өндіру нормасы 470 бірлік, іс жүзінде нарядқа сәйкес 520 өнім бірлігі өндірілді. Нормадан тыс өндіруге кесімді расценка 5%-ке жоғарлайды. Шоттар корресподенциясын көрсетіңіздер.

№12.Жұмысшы кәсіпорында 6 жыл жұмыс істейді, 8-разряды бар. Бүдан басқа өндірістің зияндылығына байланысты қосымша 6% төленеді. Жүмысшы желтоқсан айында 22-сінен 29-ына дейін ауырды, жұмысқа уақытша жарамдығы туралы қағазы бар.

Жұмысшының желтоқсан айындағы еңбек ақысын жэне уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты қағаз бойынша жэрдем ақысын есептеңіздер.


Әдебиеттер


1.Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері Алматы 2006 жыл

2.Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета по МСФО. Алматы 2009

3.Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой отчетности Омега – Л 2009
Тақырып 11. Қаржылық есеп беруді дайындау.Тәжірибелік сабақ жоспары :

1.Есеп берушілік – кәсіпорынның шаруашылық, қаржылық және мүліктік жағдайының нәтижелерін бейнелейтін көрсеткіштер жүйесі.

2.Қаржылық есеп берудің нысандары.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Әдебиеттер

1.Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

2.Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл

3.Баймуханова С.Б. Қаржылық есеп Алматы 2007 жыл

4.Кеулімжаев Қ.К., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есептің теориясы және негіздері Алматы 2006 жыл

4.СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ

4.1 Өздік жұмыстарды орындауға жалпы нұсқаулар

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен тәжірибелік сабақтарды өткізудің әдістемелік нұсқауы студенттердің бухгалтерлік есеп пәнінен оқу барысындағы алған білімдерін дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге көмектеседі.

Бухгалтерлік есеп негіздері - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қаржылық есепті дамытуға арналған бірқатар құрылымнан тұрады. Курстың басты мақсаты – халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша бухгалтерлік есепті студенттерге меңгерту. Оларға ілгерілемелі қаржылық есеп ақпараттарын қалай қолдану қажеттілігін жэне осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді. Сонымен қатар мұнда есеп стандарттарындағы өзгерістер де қарастырылады.

Студенттерге Бухгалтерлік есепті оқытуда бағдарлама, яғни осы пәнді оқытуда силлабус жасалған. «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен тәжірибелік сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар осы пәннің силлабусы негізінде жасалды. Ол студенттерге басқару есебі курсының тәжірибелік сабақтарын жүргізуді ұйымдастыруға көмектеседі. «Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен жүргізілетін тәжірибелік сабақтар бекітілген жоспарға сәйкес, есептер шығару, студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен жүргізілетін өздік жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес, есептер шығару, студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінен өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіреді.


4.2 Реферат тақырыптарының тізімі


 1. Бухгалтерлік есептің пайда болуы мен дамуы

 2. Бухгалтерлік есептің заңдылық базасы

 3. Бухгалтерлік есептің әдістері

 4. Түгендеу - бухгалтерлік есептің әдісі ретінде

 5. Бағалау және калькуляциялау - бухгалтерлік есептің әдісі ретінде

 6. Бухгалтерлік баланс құрылымы

 7. Баланс активі: анықтамасы, құрамы

 8. Баланс пассиві: : анықтамасы, құрамы

 9. Бухгалтерлік шоттардың жіктелуі, түрлері

 10. Есеп регистрлері

 11. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

 12. Ағымдағы активтер есебі: ақша қаражаттары

 13. Кассадағы ақшалардың есебі

 14. Негізгі құралдардың есебі

 15. Материалдық емес активтердің есебі

 16. Инвестициялардың есебі

 17. Тауарлы – материалдық қорлар есебі

 18. Дебиторлық қарыздар есебі

 19. Тауарлардың есебі

 20. Дайын өнімнің есебі

 21. Жарғылық капиталдың есебі

 22. Резервтік капиталдың есебі

 23. Ағымдағы міндеттемелердің есебі

 24. Ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі

 25. Банк несиелерінің есебі

 26. Тауарлы – материалдық қорларды бағалаудың әдістері

 27. Ақшалардың қозғалысы туралы есеп

 28. Табыстар мен шығындар туралы есеп

 29. Меншікті капиталдың есебі

 30. Ұзақ мерзімді активтердің есебі

 31. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің әдістері

 32. Өндірістік шығындарды жіктеу

 33. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың әдістері

 34. Ағымдағы, корреспонденттік шоттардағы ақшалардың есебі

 35. Күдікті қарыздардың есебі

 36. Қаржылық инвестициялардың есебі

 37. Бухгалтерлік есептің формалары

 38. Есептік кезең және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

 39. Есеп саясаты

 40. Алынған аванстардың есебі .

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет