Приложение І aбет2/36
Дата24.04.2016
өлшемі6.17 Mb.
#82991
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ПРИЛОЖЕНИЕ I.б

тарифни отстъпки на черна гора

ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ НА ОБЩНОСТТА

(посочени в член 21)Митата ще бъдат намалени както следва:

  • на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 85 % от базисното мито;

  • на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 70 % от базисното мито;

  • на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 55 % от базисното мито;

  • на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 40 % от базисното мито;

  • на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 20 % от базисното мито;

  • останалите мита за внос ще бъдат премахнати на 1 януари от петата година след влизане в сила на споразумението.

Код по КН

Описание на стоката

2501

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода:
- Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост:
- - Други:
- - Други:

2501 00 91

- - - - Сол предназначена за храна на хора

3304

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата (различни от медикаментите), включително препарати за предпазване от слънце и препарати за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:
- Други:

3304 99 00

- - Други

3305

Препарати за поддържане на косата:

3305 10 00

- Шампоани

3305 90

- Други:

3305 90 90

- - Други

3306

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), представени в единични опаковки за продажба на дребно:

3306 10 00

- Пасти за зъби

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун; повърхностноактивни органични продукти и препарати, за миене на кожата, течни или под формата на крем и пригодени за продажба на дребно, дори и съдържащи сапун; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

 

- Сапуни, повърхностноактивни органични продукти и препарати, на пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти:

3401 11 00

- - Тоалетни (включително тези за лечебни цели)

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в позиция №3401:

3402 20

- Препарати, пригодени за продажба на дребно:

3402 20 20

- - Повърхностно активни препарати:

3402 20 90

- - Перилни препарати и почистващи препарати

3402 90

- Други:

3402 90 90

- - Перилни препарати и почистващи препарати

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне:

 

- Торби, торбички, пликчета и фунийки:

3923 21 00

- -  От полимери на етилена

3923 29

- - От други пластмаси:

3923 29 10

- - - От поли(винилхлорид)

3923 90

- Други:

3923 90 10

- -  Мрежи, екструдирани в тръбовидна форма

3923 90 90

- - Други

3926

Други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали  от №3901 до №3914:

3926 90

- Други:

 

- - Други:

3926 90 97

- - - Други

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

4011 10 00

- От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товаро-пътническите и състезателните автомобили)

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, чанти за съхранение на храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия:
- Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни:

4202 11

- - С външна повърхност от естествена, възстановена или лакирана кожа:

4202 11 10

- - - Куфарчета за документи, папки, ученически чанти и други подобни

4202 11 90

- - - Други

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

4203 10 00

- Облекла                                    

 

- Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст:

4203 29

- - Други:

4203 29 10

- - - Защитни, за всякакви професии

4418

Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните шиндри ("shingles" и "shakes"), от дървен материал:

4418 10

- Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дърво:

4418 10 50

- - От иглолистни дървесни видове

4418 10 90

- - Други

4418 20

- Врати и техните каси и прагове:

4418 20 50

- - От иглолистни дървесни видове

4418 20 80

- От други дървесни видове:

4418 40 00

- Кофражи за бетониране

4418 90

- Други:

4418 90 10

- - От лепена слоеста дървесина

4418 90 80

- - Други

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и  картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от позиции № 4801 или №4803; хартии и картони, произведени на отделни листа (ръчно отлята хартия):
- Други хартии и картони без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ или на които най-много 10 % тегловно от общото  влакнесто съдържание е от такива влакна:

4802 55

- - С тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на роли:

4802 55 15

- - - С тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 60 g, на роли:

ex 4802 55 15

- - - - Различна от сурова декоративна хартия

4802 55 25

- - - С тегло 60 g на m2 или повече, но непревишаващо 75 g:

ex 4802 55 25

- - - - Различна от сурова декоративна хартия

4802 55 30

- - - С тегло 75 g на m2 или повече, но непревишаващо 80 g:

ex 4802 55 30

- - - - Различна от сурова декоративна хартия

4802 55 90

- - - С тегло 80 g на m2 или повече:

ex 4802 55 90

- - - - Различна от сурова декоративна хартия

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; папки, тавички за писма и аналогични продукти от хартия или картон — от вид, използван обикновено в канцеларии, магазини и аналогични:

4819 10 00

- Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон

4819 20 00

- Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хартия или картон

4819 30 00

- Торби и торбички, с  широчина  на  основата  40 cm или повече

4819 40 00

- Други торби, торбички, пликчета и фунийки

4820

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от листа за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии (с подвижни листа и други), папки за досиета и други ученически, канцеларски или книжарски артикули ,от хартия или картон, включително връзки листа и кочани с бланки, дори съдържащи листа от индиго; албуми за мостри или колекции и корици за книги, от хартия или картон:

4820 10

- Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, блокове от листа за писма, бележници с дати и подобни изделия:

4820 10 10

- - Регистри, счетоводни книги и кочани за поръчки или за квитанции

4820 20 00

- Тетрадки

4820 90 00

- Други

4821

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не:

4821 10

- Напечатани:

4821 10 10

- - Самозалепващи

4821 90

- Други:

4821 90 10

- - Самозалепващи

4910 00 00

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листа

4911

Други печатни материали, включително картини и снимки:

4911 10

- Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни:

4911 10 10

- - Търговски каталози

4911 10 90

- - Други
- Други:

4911 99 00

- - Други

5111

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми:
- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми:

5111 19

- - Други:

5111 19 10

- - - С тегло, превишаващо 300 g/m2, но непревишаващо 450 g/m2

5111 19 90

- - - С тегло, превишаващо 450 g/m2

5112

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми:

 

- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми:

5112 11 00

- - С тегло, превишаващо 200 g/m2

5112 19

- - Други:

5112 19 10

- - - С тегло, превишаващо 200 g/m2, но непревишаващо 375 g/m2

5112 19 90

- - - С тегло, превишаващо 375 g/m2

5209

Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2:
- Избелени:

5209 21 00

- - Със сплитка лито

5209 22 00

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5209 29 00

- - Други тъкани
- Обагрени:

5209 31 00

- - Със сплитка лито

5209 32 00

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5209 39 00

- - Други тъкани
- От прежди с различни цветове:

5209 41 00

- - Със сплитка лито

5209 43 00

- - Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5209 49 00

- - Други тъкани

6101

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони (включително якета за ски), якета за голф, якета срещу вятър и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от позиция № 6103:

6101 90

- - От други текстилни материали:

6101 90 20

- - Палта, пелерини, якета, блузони и подобни артикули

ex 6101 90 20

- От вълна или от фини животински косми:

6101 90 80

- - Анораци (включително якета за ски), якета за голф, якета срещу вятър и подобни артикули:

ex 6101 90 80

- От вълна или от фини животински косми:

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени:
- Други:

6115 95 00

- - От памук

6115 96

- - От синтетични влакна:

6115 96 10

- - - Чорапи с дължина до коляното
- - Други:

6115 96 99

- - - - Други

6205

Ризи за мъже или момчета:

6205 20 00

- - От памук

6205 30 00

- От синтетични или от изкуствени влакна

6205 90

- - От други текстилни материали:

6205 90 10

- - От лен или от рами

6205 90 90

- - Други

Каталог: pub -> ECD


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет