Приложение І aбет9/36
Дата24.04.2016
өлшемі6.17 Mb.
#82991
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІб

ТАРИФНИ ОТСТЪПКИ НА ЧЕРНА ГОРА ЗА ОСНОВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ОБЩНОСТТА

посочено в член 27, параграф 2, буква б)

Мито за продуктите, изброени в настоящото приложение, ще бъде намалено и премахнато в съответствие с графика, определен за всеки продукт в същото приложение

на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 80 % от базисното мито;

на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 60 % от базисното мито;

на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 40 % от базисното мито;

на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 20 % от базисното мито;

на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 0 % от базисното мито


Код по КН

Описание на стоката

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

0102 90

- Други:

 

- - Домашни животни:

0102 90 05

- - - С тегло, превишаващо 80 kg:

 

- - - С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg:

0102 90 21

- - - - За клане

0102 90 29

- - - - Други
- - - С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg:

0102 90 41

- - - - За клане

0102 90 49

- - - - Други

 

- - - С тегло, превищаващо 300 kg:

 

- - - - Юници (женски животни от рода на едрия рогат добитък, които не са имали малки):

0102 90 51

- - - - - За клане

0102 90 59

- - - - - Други

 

- - - - Крави:

0102 90 61

- - - - - За клане

0102 90 69

- - - - - Други

 

- - - - Други:

0102 90 71

- - - - - За клане

0102 90 79

- - - - - Други

0102 90 90

- - Други

0103

Живи свине:
- Други:

0103 91

- - С тегло, по-малко от 50 kg:

0103 91 10

- - - Домашни видове:

0103 91 90

- - - Други

0103 92

- - С тегло, равно или по-голямо от 50 kg:
- - - Домашни видове:

0103 92 11

- - - - Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg

0103 92 19

- - - - Други

0103 92 90

- - - Други

0105

Живи птици, по-точно, птици от вида Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки:

 

- С тегло, непревишаващо 185 g:

0105 11

- - Петли и кокошки:

 

- - - Родителски и прародителски женски пилета:

0105 11 19

- - - - Други

 

- - - Други:

0105 11 99

- - - - Други
- Други:

0105 94 00

- - Петли и кокошки (Gallus domesticus)

0105 99

- - Други:

0105 99 10

- - - Патици

0105 99 20

- - - Гъски

0105 99 30

- - - Пуйки

0105 99 50

- - - Токачки

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:
- Пресни или охладени:

0203 11

- - Цели или половин трупове:

0203 11 10

- - - От домашни свине

0203 11 90

- - - Други

0203 12

- - Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:
- - - От домашни свине:

0203 12 11

- - - - Бутове и разфасовки от тях

0203 12 19

- - - - Плешки и разфасовки от тях

0203 12 90

- - - Други

0203 19

- - Други:
- - - От домашни свине:

0203 19 11

- - - - Предни части и разфасовки от тях

0203 19 13

- - - - Котлети и разфасовки от тях, необезкостени:

0203 19 15

- - - - Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
- - - - Други:

0203 19 55

- - - - - Обезкостени

0203 19 59

- - - - - Други

0203 19 90

- - - Други
- Замразени:

0203 21

- - Цели или половин трупове:

0203 21 10

- - - От домашни свине

0203 21 90

- - - Други

0203 22

- - Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:
- - - От домашни свине:

0203 22 11

- - - - Бутове и разфасовки от тях

0203 22 19

- - - - Плешки и разфасовки от тях

0203 22 90

- - - Други

0203 29

- - Други:
- - - От домашни свине:

0203 29 11

- - - - Предни части и разфасовки от тях

0203 29 13

- - - - Котлети и разфасовки от тях, необезкостени:

0203 29 15

- - - - Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
- - - - Други:

0203 29 55

- - - - - Обезкостени

0203 29 59

- - - - - Други

0203 29 90

- - - Други

0207

Месо и карантия, годна за ядене от птиците по позиция № 0105, прясно, охладено или замразено:
- От пуйки:

0207 24

- - Неразфасовани, пресни или охладени:

0207 24 10

- - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

0207 24 90

- - - Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

0207 25

- - Неразфасовани, замразени:

0207 25 10

- - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

0207 25 90

- - - Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин

0207 26

- - Разфасовки и карантии, пресни или охладени:
- - - Разфасовки:

0207 26 10

- - - - Обезкостени
- - - - Необезкостени:

0207 26 20

- - - - - Половинки или четвъртинки

0207 26 30

- - - - - Цели крилца, дори без връхчета

0207 26 40

- - - - - Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

0207 26 50

- - - - - Гърди и разфасовки от тях
- - - - - Гърди и разфасовки от тях

0207 26 60

- - - - - - Бутчета и разфасовки от тях

0207 26 70

- - - - - - Други

0207 26 80

- - - - - Други
- - - Карантии:

0207 26 91

- - - - Черен дроб

0207 26 99

- - - - Други

0207 27

- - Разфасовки и карантии, замразени:
- - - Разфасовки:

0207 27 10

- - - - Обезкостени
- - - - Необезкостени:

0207 27 20

- - - - - Половинки или четвъртинки

0207 27 30

- - - - - Цели крилца, дори без връхчета

0207 27 40

- - - - - Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

0207 27 50

- - - - - Гърди и разфасовки от тях
- - - - - Гърди и разфасовки от тях

0207 27 60

- - - - - - Бутчета и разфасовки от тях

0207 27 70

- - - - - - Други

0207 27 80

- - - - - Други
- - - Карантии:

0207 27 91

- - - - Черен дроб

0207 27 99

- - - - Други
- От патици, гъски или токачки:

0207 32

- - Неразфасовани, пресни или охладени:
- - - Патици:

0207 32 11

- - - - Оскубани, обезкървени, неизкормени или без черва, с главите и краката, наречени „патици 85 %“

0207 32 15

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

0207 32 19

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
- - - Гъски:

0207 32 51

- - - - Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

0207 32 59

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“, или представени по друг начин

0207 32 90

- - - От токачки

0207 33

- - Неразфасовани, замразени:
- - - От патици:

0207 33 11

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

0207 33 19

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
- - - От гъски:

0207 33 51

- - - - Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“

0207 33 59

- - - - Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“, или представени по друг начин

0207 33 90

- - - Токачки

0207 34

- - Тлъст черен дроб, пресен или охладен:

0207 34 10

- - - От гъски

0207 34 90

- - - От патици:

0207 35

- - Други, пресни или охладени:
- - - Разфасовки:
- - - - Обезкостени:

0207 35 11

- - - - - От гъски

0207 35 15

- - - - - От патици или от токачки
- - - - Необезкостени:
- - - - - Половинки или четвъртинки:

0207 35 21

- - - - - - От патици

0207 35 23

- - - - - - От гъски

0207 35 25

- - - - - - От токачки

0207 35 31

- - - - - Цели крилца, дори без връхчета

0207 35 41

- - - - - Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
- - - - - Гърди и разфасовки от тях:

0207 35 51

- - - - - - От гъски

0207 35 53

- - - - - - От патици или от токачки
- - - - - Бутчета и разфасовки от тях:

0207 35 61

- - - - - - От гъски

0207 35 63

- - - - - - От патици или от токачки

0207 35 71

- - - - - Разфасовки, наречени „палта от гъски или от патици“

0207 35 79

- - - - - Други
- - - Карантии:

0207 35 91

- - - - Черен дроб, различен от тлъстия

0207 35 99

- - - - Други

0207 36

- - Други, замразени:
- - - Разфасовки:
- - - - Обезкостени:

0207 36 11

- - - - - От гъски

0207 36 15

- - - - - От патици или от токачки
- - - - Необезкостени:
- - - - - Половинки или четвъртинки:

0207 36 21

- - - - - - От патици

0207 36 23

- - - - - - От гъски

0207 36 25

- - - - - - От токачки

0207 36 31

- - - - - Цели крилца, дори без връхчета

0207 36 41

- - - - - Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
- - - - - Гърди и разфасовки от тях:

0207 36 51

- - - - - - От гъски

0207 36 53

- - - - - - От патици или от токачки
- - - - - Бутчета и разфасовки от тях:

0207 36 61

- - - - - - От гъски

0207 36 63

- - - - - - От патици или от токачки

0207 36 71

- - - - - Разфасовки, наречени „палта от гъски или от патици“

0207 36 79

- - - - - Други
- - - Карантии:
- - - - Черен дроб:

0207 36 81

- - - - - Тлъст черен дроб от гъски

0207 36 85

- - - - - Тлъст черен дроб от патици

0207 36 89

- - - - - Друг

0207 36 90

- - - - Други

0209 00

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени:
- Сланина:

0209 00 11

- - Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура

0209 00 19

- - Сушена или пушена

0209 00 30

- Свинско сало, различно от това по позиции № 0209 00 11 или № 02090019

0209 00 90

- Мазнина от птици:

0404

Суроватка, концентрирана или не или с добавени захар или други подсладители; продукти, състоящи се от съставки на естествено мляко, със или без добавена захар или други подсладители, които не са споменати или включени другаде:

0404 10

- Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители:
- - На прах, гранули или в други твърди форми:
- - - Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 02

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 04

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 06

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 12

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 14

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 16

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 26

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 28

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 32

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 34

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 36

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 38

- - - - - Превишаващо 27 %
- - Друга:
- - - Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 48

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 52

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 54

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 56

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 58

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 62

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 72

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 74

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 76

- - - - - Превишаващо 27 %
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 10 78

- - - - - Непревишаващо 1,5 %

0404 10 82

- - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 10 84

- - - - - Превишаващо 27 %

0404 90

- Други:
- - Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини:

0404 90 21

- - - Непревишаващо 1,5 %

0404 90 23

- - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 90 29

- - - Превишаващо 27 %
- - Други, с тегловно съдържание на мазнини:

0404 90 81

- - - Непревишаващо 1,5 %

0404 90 83

- - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0404 90 89

- - - Превишаващо 27 %

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:
- От домашни птици:

0407 00 30

- - Други

0407 00 90

- Други

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители:

 

- Яйчни жълтъци:

0408 11

- - Сушени:

0408 11 80

- - - Други

0408 19

- - Други:
- - - Други:

Каталог: pub -> ECD


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет