С. Д. Асфендияровабет3/6
Дата09.06.2016
өлшемі0.57 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Қорытынды бақылау бағасының үлесі пән бойынша білімнің қорытынды бағасынан 40 %-н аспайтындықтан, пәннің емтихан бағасы 0,4 коэффицентке көбейтіледі:

Э х 0,4.

Кейін формулаға сәйкес қорытынды баға есептеледі:
I = R x 0,6 + Е х 0,4

(бақылаудың баллды-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша сынақ кітапшасымен тізімдемеге қойылады.)
  1. Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Күнделікті бақылау:

Тәжірибелік сабақ = (1 тәжірибелік сабақ, 1 х 100 = 100 балл) • ауызша сұрау (студент сабақтарға міндетті түрде қатысып және дайындалып келу керек)

 • жазбаша түрде тестілеу

 • 1 сабаққа 0 балл – сабаққа студент келмесе

ОСӨЖ = (1 ОСӨЖ, 1 х 100 = 100 балл) • ауызша сұрау (студент сабақтарға міндетті түрде қатысып және дайындалып келу керек)

 • жазбаша түрде тестілеу

 • 1 сабаққа 0 балл – сабаққа студент келмесе

СӨЖ = (1 ОСӨЖ, 1 х 100 = 100 балл) • презентация (студент сабақтарға міндетті түрде қатысып және дайындалып келу керек)

 • реферат

 • 1 СӨЖ 0 балл – студент СӨЖ орындамаса


Қорытынды бақылау: емтихан

Бағаның аралық градациясы

Әріптік

жүйемен бағалау

Баллдың цифрлі эквиваленті

Пайыздық үлесі сәйкестігі

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95 - 100

үздік

А -

3,67

90 - 94В +

3,33

85 - 89

жақсы

В

3,0

80 - 84B -

2,67

75 - 79C +

2,33

70 - 74

қанағаттанарлық

C

2,0

65 - 69
C -

1,67

60 - 64
D +

1,33

55 - 59D

1,0

50 - 54

F

0

0 - 49

қанағаттанарлықсыз


  1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:


Негізгі әдебиеттер:
1.Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

2.Крамаренко В. Ф. Токсикологическая химия / Киев, «Высшая школа», 1989.- 272 с.

3.Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 с.

4.Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 с.

5. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ изолируемых методом экстракции. Алматы 2002. -412 стр.
Қосымша әдебиеттер:
1.Бабаян Э.А. Наркология/ М.,"Медицина", 1987.-112с.

2.Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 с.

3.Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.

4.Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.


Қазақ тілінде
1.Арыстанова Т.А., Шүкірбекова А.Б. Биологиялық материалдан экстракция әдісі арқылы оқшауланатын улы және күшті әсерлі заттар тобы. Оқу құралы – Шымкент, 2005.- 186 б.

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІІК НҰСҚАУЛАР
2.7.2 Оқытушы жетекшілігімен жүргізілетін

студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары


апта №

Тақырыптар

Сабақтың

жүргізілу

формасы

1.

Улануды тудыратын өсімдік заттардың классификациясы химиялық қосынды ретінде. Улы өсімдік заттар табиғи және синтетикадан пайда болуы.

2 сағат

2.

Улы қоспалардың неорганикалық жаратылысы.

2 сағат

3.

Улы өсімдік дәрілік заттар.

2 сағат

4.

Жануарлар улары.

2 сағат

6..

Иммунохимикалық әдістер улы өсімдік дәрілік заттарды анықтау кезінде. Иммунохимикалық әдістердің классификациясы және мәні. Принципі ПФИА (поляризациялық флюороиммуноанализ

2 сағат

7.

Улы заттарды анықтайтын хроматографиялық. Классификациясы, терминдері, анықтау.


2 сағат

8.

УФ – аумағында және спектрометрия көріну обласы . ВЭЖХ-ИСП-МС біріктірілген әдістерін қолдану.

2 сағат
Барлығы:

14 сағатТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІІК НҰСҚАУЛАР


Факультеті: Фармацевтикалық

«Фармацевт-токсиколог» модулі
Пәні - «Токсикологиялық химия және сот-медициналық сараптамаға кіріспе»
Мамандығы – 051103 «Фармация


Құрастырған: проф. Т. Байзолданов

Алматы. 2013 ж.


1. Тақырып: Улы заттармен химия – токсикалогиялық зертханада жұмыс істегенде қауіпсіздік-техникасын сақтау нұсқаулығы. Токсикологиялық химияға кіріспе. Токсикологиялық химияның негізгі бөлімдері. Химия-токсикологиялық сараптаманың негізгі бағыттары.
Игеру: Улы заттармен жұмыс істегенде қауіпсіздік-техникасын сақтау. Ауада, Улы заттардың концентрациясының шектеулі мөлшерінің (ПДК) ауада,тағамда және т.б. орталардағы көрсеткәштері.
2. Мақсаты : Токсикологиялық химия пәнің міндеттің, мақсатын, оқу, игеру және Улы заттармен жұмыс істегенде қауіпсіздік-техникасын сақтау, негізгі құқықты құжаттармен жұмыс істеу біліктілігін қалыптастыру (ҚР заңы «Сот сараптамасы»).
3. Оқыту міндеттері

Химико – токсикалогиялық лабораторияда жұмыс істегенде қауіпсіздік-техникасына нұсқау беру. ПДК және токсикалық және қазалы дозалар. ҚР химико – токсикалогиялық құқықты құжаттармен жұмыс істеу, GLP принциптері, ХТС систематикалық методологиясы мен студентерді таныстыру.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:


 1. Токсикология химия пәні, негізгі бөлімдері және оның міндеті?

 2. Сот – химия және химико-токсикологиялық сараптама?

3. Сот – химия және химико-токсикологиялық зерттеуге дәлел? Заттар айғақтар.

4. Улы қоспаларды анықтау және түсіну?

5. Улануға әкелетін улы қоспалардың дозалары?

6. Уланудың түрлері- криминальді және суйцидальді?


Оқыту және үйрету әдістері:

 • Пікір талас

 • Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:


Негізгі әдебиеттер:
1. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

2. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом

экстракции. – Алматы, 2002.

3. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 с.

4. Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 с.

5. Сборник «Правила организации и производства судебно-медицинской экспертизы», Алматы, 2005 г.Қосымша әдебиеттер:
1. Бабаян Э.А. Наркология/ М.,"Медицина", 1987.-112с.

2. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 с.

3. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.

4. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.


Қазақ тілінде:

1.Арыстанова Т.А., Шүкірбекова А.Б. Биологиялық материалдан экстракция әдісі арқылы оқшауланатын улы және күшті әсерлі заттар тобы. Оқу құралы – Шымкент, 2005.- 186 б.


7. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары:

(сұрақтар, тесттер, мақсаттар және практика.) Ауызша сауалнама келесі сұрақтар бойынша:

1.Токсикология химия пәні, негізгі бөлімдері және оның міндеті?

2.Сот – химия және химико-токсикологиялық сараптама?

3.Сот – химия және химико-токсикологиялық зерттеуге дәлел? Заттар айғақтар.

4.Улы қоспаларды анықтау және түсіну?

5. Улануға әкелетін улы қоспалардың дозалары?

6. Уланудың түрлері- криминальді және суйцидальді?


2.Тақырып: Уланы, уланудын түрлері және диагностикалық әдістері Сот- медициналық сараптама және басқа сараптама түрлерін ҚР өткізуін ұйымдастыру. Бұл мекемелердің құрлымы және мақсаты. Құжаттама.
Мақсаты: 1.Сот – медицина сарапатамасы бойынша улыну түрлері және олардың диагностикасына білімді қалыптастыру.

2. топта және бірлесіп жұмыс істегенде коммуникативті дағдыларды дамыту және ситуациялық міндеттерді шешу.« Сот –медицина сараптамасы және ұйым - тәртіпттері».

3. Сот –медицина сараптамасы кезінде нормативті құжаттарды зерттеу кезінде құқықтық біліктілікті бекіту.
3. Оқыту міндеттері : 1.Сот – химия сараптамасы және аналитикалық диагностикасы улану химико - токсикологиялық сараптама сатысында улы заттарға сараптамаға жүргізу кезінде методология әдісін студентерге беру.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Улануға алып келетің улы заттардың дозалары?

2. Уланудын түрлері – қатты, хроникалық, кәсіпкерлік, тұрмыстық және т.б. 3. улы қоспалардың классификациясы: 1. Табиғатты ;

 2. Құрлымы ;

 3. Мазмұны;

 4. Шығу тегі және т.б.

 5. Улы дәрілік заттардың қатты әсер ететің заттардан айырмашылығы?

 6. Кәсіптік токсикантардың токсикалық көрсеткіштері?

 7. Сот –медицина сараптамасына негізгі айғақ?

 8. ОСМ ҚР ДМ құрлымы, филиалдары және бөлімдері ?

 9. Химико-токсикологиялық лабораториясы: міндеті, функциясы, мамандары және құжаттамасы?


5. Оқыту және үйрету әдістері:
- теорретикалық құжаттарды топпен талқылау,

- оқу материалдарын презентациялау

 • 6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:
1. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

2. Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 с.

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом

экстракции. – Алматы, 2002.412 стр.


Қосымша әдебиеттер:

1. Бабаян Э.А. Наркология/ М.,"Медицина", 1987.-112с.

2. Лужников Е.А. Клиническая токсикология / М.,"Медицина", 1994. – 189 с.

3. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.

4. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии/ М., "Медицина", 1976.-231с.

Қазақ тілінде:

1.Арыстанова Т.А., Шүкірбекова А.Б. Биологиялық материалдан экстракция әдісі арқылы оқшауланатын улы және күшті әсерлі заттар тобы. Оқу құралы – Шымкент, 2005.- 186 б.


7. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары:

(сұрақтар, тесттер, мақсаттар және практика.) Ауызша сауалнама келесі сұрақтар бойынша:

1. Улануға алып келетің улы заттардың дозалары?

2. Уланудын түрлері – қатты, хроникалық, кәсіпкерлік, тұрмыстық және т.б.

3. Улы қоспалардың классификациясы:


 1. Табиғатты ;

 2. Құрлымы ;

 3. Мазмұны;

 4. Шығу тегі және т.б.

 5. Улы дәрілік заттардың қатты әсер ететің заттардан айырмашылығы?

 6. Кәсіптік токсикантардың токсикалық көрсеткіштері?

 7. Сот –медицина сараптамасына негізгі айғақ?

 8. ОСМ ҚР ДМ құрлымы, филиалдары және бөлімдері ?

 9. Химико-токсикологиялық лабораториясы: міндеті, функциясы, мамандары және құжаттамасы?


3 Тақырып. Улы заттардың классификациясы. Табиғи және синтетикалық улар. Газ тәрізді және сұық улы заттар.

2 Мақсаты: Топта және бірлесіп жұмыс істегенде коммуникативті дағдыларды дамыту және ситуациялық міндеттерді шешу.

Улы заттармен жұмыс істегенде қауіпсіздік-техникасын сақтау, негізгі құқықты құжаттармен жұмыс істеу біліктілігін қалыптастыру (ҚР заңы «Сот сараптамасы»). (19 қараша 1997 ж «Казахстанская правда»), жинақ Сот-медицина сараптамасын жүргізу және ұжым ережелері.


3. Оқыту міндеттері: знать и уметь использовать в практической деятельности методы определения ядовитых веществ.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

3. Улы қоспалардың классификациясы: 1. Табиғатты ;

 2. Құрлымы ;

 3. Мазмұны;

 4. Шығу тегі және т.б.

 5. Улы дәрілік заттардың.

 6. Кәсіптік токсикантардың токсикалық көрсеткіштері?

 7. Синтетикалық улы қоспалар?

2. Өсімдіктердің токсикологиялық классификациясы.

3. улы өсімдіктер.

4. улы өсімдіктердің ерекше әрекеті.

5. өсімдіктің негізгі токсикалық заттары.

6. улы жануарлар, жәндіктер және рептилилер
5. Оқыту және үйрету әдістері:

- теорретикалық құжаттарды топпен талқылау,

- оқу материалдарын презентациялау
6.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия/ ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

2. Крамаренко В. Ф. Токсикологическая химия / Киев, «Высшая школа», 1989.- 272 с.

3. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия/ М., «Медицина», 1975.-376 с.

4. Калетина Н.И. Токсикологическая химия: метаболизм и анализ токсикантов: учебное пособие для вузов, СD/ М., 2008. – 1016 с.
7. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары (сұрақтар, тесттер, мақсаттар және практика.) Жазбаша сауалнама келесі сұрақтар бойынша:

3. улы қоспалардың классификациясы: 1. Табиғатты ;

 2. Құрлымы ;

 3. Мазмұны;

 4. Шығу тегі және т.б.

 5. Улы дәрілік заттардың.

 6. Кәсіптік токсикантардың токсикалық көрсеткіштері?

 7. Синтетикалық улы қоспалар?

2. Өсімдіктердің токсикологиялық классификациясы.

3. улы өсімдіктер.

4. улы өсімдіктердің ерекше әрекеті.

5. өсімдіктің негізгі токсикалық заттары.

6. улы жануарлар, жәндіктер және рептилилер

7. Ксенобиотиктердің улылығы ағзаға түсу немесе басқа фактроларға?4. Тақырып: Клиникалық токсикология. Психотропты және есеңгірететін заттар және де «Дәрі-дәрмек улары». Қатты уланған жағдайдағы емдеу орталықтары. Детоксикация әдістері. Улану кезінде химико-токсикологиялық сараптаманың объектілері және әдістері.
2. Мақсаты: Токсокология орталығында химико-токсикологиялық сараптама жүргізу білімін қалыптастыру.

3. Пәнді оқыту міндеттері:

Химико-токсикология сараптаманың принциптерін нәтижелерін биологиялық объектілерге зерттеу.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Клиникалық токсикология, құрлымы және мақсаты?

2. Психотропты және ми улататын заттар, олрамен жиі уланатын себептер?

3. Клиникалық орталықтарда улану кезінде детоксикация ем – шаралары?

4. Клиникалық орталықтарда улану кезінде диагностка ем – шаралары?

5. Токсикантарға бағытталған сараптаманың мағынасы?

6. Улану кезінде химико – токсикология сараптамасына қолданатын объектілер және әдістер?

7. Улану кезінде химико – токсикология сараптамаға қойылатын талаптар?5. Оқыту және үйрету әдістері:

- Пікір талас

- жазбаша сауалнама
6. Әдебиеттер:
1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. (часть 2, глава 2)

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом

экстракции. – Алматы, 2002. 412 стр.

4. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. – Киев: Высшая школа, 1989.

5. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. – М.: Медицина,1975.

6. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по токсикологической химии. - М.:

Медицина,1976.


7. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары (сұрақтар, тесттер, мақсаттар және практика.) Жазбаша сауалнама келесі сұрақтар бойынша:

1. Клиникалық токсикология, құрлымы және мақсаты?

2. Клиникалық орталықтарда улану кезінде детоксикация ем – шаралары?

3. Химиялық антидоттар

4. Дәрілік антидоттар?

5. Токсикалық қоспалардың синергисттері жәнеи антогонисттері?

6. Клиникалық орталықтарда улану кезінде диагностка ем – шаралары?

7. Дәрігер диагностиксы?

8. Психотропты және ми улататын заттардың химико-токсикологиялық диагностикасы?

9. Токсикантарға бағытталған сараптаманың мағынасы?

10. Улану кезінде химико – токсикология сараптамасына қолданатын объектілер және әдістер?

11. Улану кезінде химико – токсикология сараптамаға қойылатын талаптар?5ақырып: Есірткі және токсикоманиялық заттарды қолдануға куәландыру. Араққорлық және нашақорлыққа шалдыққан науқастарды реабилитациялау орталықтары және наркология орталығы.
1.Мақсаты : Есірткі және токсикоманиялық заттарды қолдануға куәландыру дағдыларын қалыптастыру.

Топта және бірлесіп жұмыс істегенде коммуникативті дағдыларды дамыту және ситуациялық міндеттерді шешу.2.Пәнді оқыту міндеттері: Үлы өсімдіктермен уланғанда химико ө токсикология сараптама диагностикасын білу және оларды қолдану.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1.Тірі адамд алкогольді қолданғанда куәландіру кезінде заңын негіздері? Есірткі?

2.Кейбір адамдарды куәландіріге алғы шарт?

3.Алкоголь сусындары, есірткілер және оларға тен заттармен улану белгілері? 4.Есірткі және психотропты әсері бар дәрілер?

4..Есірткі және психотропты әсері бар дәрілер?

5.Алкогольмен улану дәрежелері және анықтау методтары?


5. Оқыту және үйрету әдістері: (сұрақтар, тесттер, пікір талас, презентация, мақсаттар және практика.) Жазбаша сауалнама келесі сұрақтар бойынша:

- Пікір талас

- жазбаша сауалнама
6. Әдебиеттер:

1. Калетина Н.И. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. (разделы 4.1-4.5)

2. Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. (часть 2, глава 2)

3. Байзолданов Т. Токсикологическая химия ядовитых веществ, изолируемых методом

экстракции. – Алматы, 2002.
7. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары

1.Тірі адамд алкогольді қолданғанда куәландіру кезінде заңын негіздері? Есірткі?

2.Кейбір адамдарды куәландіріге алғы шарт?

3.Алкоголь сусындары, есірткілер және оларға тен заттармен улану белгілері? 4.Есірткі және психотропты әсері бар дәрілер?

4..Есірткі және психотропты әсері бар дәрілер?

5.Алкогольмен улану дәрежелері және анықтау методтары?
6. Тақырып: Сот- химиясының улы заттарға негізгі сараптамасының тәртіптері. Сот- химиясының жұмысынның саласын регламентитің құжаттар. ҚР химико-токсикологиялық сараптаманың құқығын реттеу

2. Мақсаты: Улы заттарды табу және оларды бөліп алу тұралы білімді қалыптастыру.

. Улы заттарды табу және оларды бөліп алу тұралы білімді студентерге қалыптастыру және де тәжирибелік дағдыларды меңгеру.

Сот – химия сараптамасы туралы жобаны зерттеу кезінде құқықтық компетенцияны қалыптастыру.
3. Пәнді оқыту міндеттері:

Улы заттарды анықтау кезінде ХТС методикасын студентерге игеру.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары

1.Сот – химия сараптама және сот – химия зерттеу?

2.Сот – химия сараптамаға немесе сот – химия зерттеуге дәлел?

3.Сот – химия сараптама және сот – химия зерттеуді жүргізетің мамандар, жұмысқа рұқсат алу?

4.Химико – токсикологияның зертхана құжаттары?

5.Экспертиза қортындысы немесе сот – химия актісің зерттеу?

6.Экспертиза қортындысы немесе актілердің құрлымы?


Каталог: 12793


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет