Шеңбер мен дөңгелек Шеңбердің центрі, хордасы, диаметрі, радиусыДата17.07.2016
өлшемі152 Kb.
#205994
Шеңбер мен дөңгелек
Шеңбердің центрі, хордасы, диаметрі, радиусы


 1. Шеңбердің диаметрі мен хордасы өзара 300 бұрыш жасайды. Шеңбердің диаметрі мен хордасын табыңыз, егер оның радиусы 6 см болса.

Жауабы: 12 және

 1. Центрі А нүктесі болып келетін шеңбердің бойынан ВМ=10 см болатындай В және М нүктелері алынған. ВМ хордасының бойынан ВС=СМ==СА болатындай С нүктесі алынды. Шеңбердің радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Шеңбердің екі хордасы өзара 300 бұрыш жасайды, кіші хорда диаметрге параллель, үлкен хорда мен диаметр бір нүктеден шығады. Үлкен хорданың ұзындығын табыңыз, егер радиус 4 см болса.

Жауабы:

 1. АВ хордасы 1150-қа тең доғаны, ал АС хордасы 430-қа тең доғаны кереді. ВАС бұрышын табыңыз.

Жауабы: 1010 немесе 360

 1. АВ жарты шеңберінде , болатындай С және D нүктелері белгіленген. Егер шеңбердің радиусы 15 см тең болса, СD хордасы неге тең?

Жауабы:

 1. АОВ центрлік бұрышы АВ доғасына тірелетін іштей сызылған бұрыштан 300 үлкен. Осы бұрыштарды табыңыз:

Жауабы: 600 және 300

 1. Шеңбердің АВ және СД хордалары Е нүктесінде қиылысады.. Егер болса ВЕС бұрышын табыңыз:

Жауабы: 620

 1. Шеңбердің АВ диаметрі СД хордасына перпендикуляр және оны Е нүктесінде қияды. Егер ЕВ=4 см, ЕА=8 см болса СД-ны табыңыз:

Жауабы:

 1. Центрі О шеңбердің радиусы 16 тең. . АВ хордасын табыңыз:

Жауабы: 16

 1. Шеңбердің іштей сызылған бұрыштары АВ хордасына тіреледі. Ол хорда шеңберді 3:5 қатынасындай етіп біледі. Іштей сызылған бұрыштардың шамаларын табыңыз:

Жауабы:

 1. Шеңбердің АД мен ВС хордалары өзара қиылысады. АВС бұрышы 500-қа, ал АСД бұрышы 800-қа тең. САД бұрышын табыңыз:

Жауабы: 500

 1. Бір нүктеден жүргізілген жанама 20 см, ал осы нүктеден жүргізілген ең үлкен қиюшы 50 см. Шеңбердің радиусын табыңыз.

Жауабы: 21 см

 1. Радиусы R және г болатын екі шеңбер жанасады. Жанасу нүктесінен осы шеңберге жүргізілген ортақ жанамаға дейінгі қашықтықты табыңыз:

Жауабы:

 1. Ұзындығы см шеңберге хорда жүргізілген. Ол 600 доғамен кереді. Осы хорданың ұзындығын табыңыз.

Жауабы: 18 см

 1. Егер шеңберге жүргізілген жанама бір диаметр ұштарынан 2,4 дм және 1,8 дм қашықтықта жатса, онда шеңбер диаметрін табыңыз:

Жауабы: 4,2 см

 1. Шеңбердің АД және ВС хордалары қиылысады. Егер бұрышы 600, ал бұрышы 700 тең болса, онда бұрышын табыңыз.

Жауабы: 600

 1. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 10 см-ге тең. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

Жауабы: 5см

 1. Үшбұрыштың қабырғасы 10 см, ал оған қарсы жатқан бұрыш 1500. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

Жауабы: 10 см

 1. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 6 және 8. Осы үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарының қосындысын табыңыз:

Жауабы: 7

 1. Бөренеден көлденең қимасының ауданы 9 см2 болатын дұрыс төртбұрышты тақтай кесіліп алынған. Бөрененің диаметрін табыңыз.

Жауабы:

 1. Тік төртбұрышты үшбұрыштың катеттері 30 см және 40 см. Оған сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз:

Жауабы: 25 см

 1. Қабырғалары 8, 15, 17 болатын үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы неге тең?

Жауабы: 8,5

 1. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің центрі не болады?

Жауабы: Үшбұрыш бұрыштарының биссектрисаларының қиылысу нүктесі

 1. Тік төртбұрыштың катеттері 5 және 12. Осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер радиусы неге тең?

Жауабы: 2

 1. Үш шеңбердің әрқайсысы бір-бірімен жанасады. Олардың центрлерінің арасын қосатын кесінділерден тік бұрышты үшбұрыш жасалады. Егер үлкен екеуінің радиустары 4 см, 6 см болса, онда кіші шеңбердің радиусын табыңыз:

Жауабы: 2

 1. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей шеңбер сызылған. Жанау нүктесі гипотенузаны 2 және 3 бөліктерге бөледі. Осы шеңбердің радиусын табыңыз:

Жауабы: 1

 1. Теңбүйірлі үшбұрыштың биіктігі 20, табаны мен бүйір қабырғасының ұзындықтарының қатынасы 4:3. іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз:

Жауабы: 8

 1. Квадрат қабырғасы 4-ке тең. Оған сырттай сызылған шеңбер радиусын табыңыз:

Жауабы:

 1. Квадрат қабырғасы . Квадратқа іштей сызылған шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Квадрат диагоналы -ге тең. Сырттай сызылған шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Шеңбер ұзындығы 1-ге тең. Радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Дөңгелек ауданы 1-ге тең. Радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Тік бұрышты үшбұрыш катеттері қатынасы 3:4 қатынасындай, ал периметрі 24 см. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы: 5 см

 1. Квадрат диагоналы -ге тең. Квадратқа іштей сызылған шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы: 1

 1. Кубтың қыры а-ға тең. Кубқа іштей сызылған шардың радиусын табыңыз.

Жауабы:

 1. Шеңбердің АД және ВС хордалары қиылысады. Егер бұрышы 600, ал бұрышы 700 тең болса, онда бұрышын табыңыз.

Жауабы: 500

 1. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 24 см2, гипотенузасы 10 см. Іштей сызылған шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы: 2 см

Шеңбердің ұзындығы, шеңбердің доғасының ұзындығы

 1. Катеттері 4 дм және 3 дм болып келетін тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің ұзындыған табыңыз:

Жауабы: дм

 1. Ұзындығы болып келетін шеңберде 600 доғаны керетін хорда жүргізілді. Хорданың ұзындығын табыңыз.

Жауабы: 18

 1. Шеңбердің диаметрі мен хордасы өзара перпендикуляр және диаметр хорданы ұзындықтары 4 м болып келетін тең бөліктерге бөледі. Хорда мен диаметрдің қиылысу нүктесінен шеңбердің центріне дейінгі қашықтық 3 м. Шеңбердің ұзындығын табыңыз.

Жауабы: м

 1. Радиустың ұзындығы 11 см және 47 см болып келетін екі шеңбердің ұзындықтарының қосындысына тең болатын шеңбердің радиусын табыңыз:

Жауабы: 58

 1. А және В нүктелері шеңберді екі доғаға бөледі, оның кішісі 1400-қа тең, ал үлкені N нүктесі А нүктесінен бастап санағанда 6:5 етіп бөледі. ВАN бұрышын табыңыз.

Жауабы: 500

 1. Шеңберден тыс жатқан нүкте арқылы шеңберге 320 бұрыш жасайтын екі қиюшы жүргізілген. Шеңбердің осы бұрыштың қабырғаларының арасында шектелген үлкен доғасы 1000 тең. Кіші доғаны тап.

Жауабы: 360

 1. Шеңберге іштей сызылған бұрыш тең. Сол бұрыш тірелетін доғаның шамасын анықтаңыз.

Жауабы: 450

 1. Шеңбердің радиусы R=1 см. 450 центрлік бұрышқа сәйкес келетін доғаның ұзындығын табыңыз.

Жауабы: см

 1. АВ және СД хордалары Е нүктесінде қиылысады. АЕ=16; ВЕ=9; СЕ=ЕД; ЕД-ны есептеңіз. Жауабы: 12

 2. Центрі О шеңбердің радиусы 16-ға тең. Үштей сызылған бұрыш болса, АВ хордасын табыңдар. Жауабы: 32

 3. Шеңберге іштей қабырғалары 12 см және 5 см болатындай тік төртбұрыш сызылған. Шеңбердің ұзындығын табыңыз. Жауабы: см

 4. Егер ізделінді шеңбер ұзындығы радиустары 11 см және 47 см шеңбер ұзындықтарының қосындысынан 2 есе көп болса, онда ізделінді шеңбер радиусын табыңыз.

 5. Жауабы: 116 см

 6. Шеңбер радиусы 6 см, шеңбер доғасының градустық өлшемі 300 болса, доға ұзындығын табыңыз. Жауабы: см

 7. Радиусы 10 м болатын шеңбер ұзындығын табыңыз. Жауабы: м

 8. Радиусы 15 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңыз. Жауабы:м

 9. Радиусы 5 см болатын шеңбердің ұзындығын табыңыз. Жауабы: 31,4 см

 10. Радиусы 10 см шеңбердің доғасының ұзындығын табыңыз, егер ол доға тірелетін центрлік бұрыш 1,5 рад. болса. Жауабы: 15 см

 11. Шеңберге іштей сызылған шаршының қабырғасы -ге тең. Шеңбер ұзындығын табыңыз. Жауабы:

 12. Дөңгелек ауданы -ге тең. Шеңбер ұзындығын табыңыз. Жауабы:

 13. Шеңберге іштей қабырғалары 12 см және 5 см болатындай тік төртбұрыш салынған. Шеңбердің ұзындығын табыңыз. Жауабы: см

 14. Егер ізделінді шеңбер ұзындығы радиустары 11 см және 47 см шеңбер ұзындықтарының қосындысынан 2 есе көп болса, онда ізделінді шеңбер радиусын табыңыз.

Жауабы: 116 см.

Бұрыштың радиандық өлшемі


 1. СР=16 СМ, СР=6 СМ, СМ=24 СМ. ДМ кесіндісін табыңыз.

Жауабы: 20 см


 1. Центрі (1; 0) нүктесі, ал радиусы R=2 болатын шеңбердің теңдеуін табыңыз.

Жауабы:


 1. Центрі А(3; 1) нүктесі арқылы В(6; 5) нүктесі арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін табыңыз.

Жауабы: 1. Қабырғалары АВ=ВС=5 см, АС=6 см болып келетін үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.

Жауабы: см

 1. Бұрышы 300 және оған іргелес катеті м болатын тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің ұзындығын табыңыз.

Жауабы: м

 1. Периметрі 18 см болып келетін дұрыс алтыбұрышқа шеңбер сырттай сызылған. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың периметрін табыңыз.

Жауабы:

 1. Шеңбер 1:2:3 қатынасындай болып бөлінген. Бөлу нүктелері өзара кесінділермен қосылып үшбұрыш алынған. Алынған үшбұрыштың бұрыштарын анықтаңдар.

Жауабы: 300; 600; 900

 1. АВ мен СД хордалары Е нүктесінде қиылысады. АЕ=5, ВЕ=2, СЕ=2,5. ЕД-ні есептеңдер.

Жауабы: 4

 1. АВС үшбұрышы шеңберге іштей сызылған. Оған сәйкес центрлік бұрыш 880. АВС бұрышын табыңдар.

Жауабы: 440

 1. Тең бүйірлі АВС үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңбердің центрі үшбұрыш табанының ортасы болады. Үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар.

Жауабы: 450; 450; 900

 1. А, В, С нүктелері центрі О болатын шеңберде жатыр. АОС бұрышы 1460-қа тең. В және О нүктелері АС түзуінен бір жақта жатқанда АВС бұрышын табыңдар.

Жауабы: 730

 1. Шеңбер бойына төрт нүкте мына ретпен А, В, С, Д белгіленген. Егер АВС бұрышы α-ға тең болса, АДС бұрышын табыңдар.

Жауабы: 1800

 1. А нүктесі арқылы АВ жанамасы (В-жанасу нүктесі) және О центрі арқылы өтетін шеңберді С және Д нүктелерінде қиятын қиюшы жүргізілген АВ=4 см, АС=2 см деп алып СД-ны тап.

Жауабы: 6 см

 1. Радиусы 6 см-ге тең шеңберге қырлары см-ге тең дұрыс көпбұрыш сырттай сызылған. Көпбұрыш қырларының санын табыңыз.

Жауабы: 6

 1. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз.

Жауабы: см

 1. АВСД ромбысында диагональдары АС=1, тең. А, В, С нүктелерінен өтетін шеңбердің центрі О нүктесі. ОД кесіндісінің ұзындығын табыңыз.

Жауабы: 0

 1. АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусы 7-ге тең, ал үшбұрыштың бұрыштары және . Үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз.

Жауабы:

 1. АВСД үшбұрышына іштей шеңбер сызылған. АВ=15 см, ВС=20 СМ, СД=17 см екендігі белгілі. Келесі тұжырым-дардың қайсысы орынды?

Жауабы: АД қабырғасының ұзындығы 12 см

 1. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері а=6 см, b=8 см. Үшбұрыштың сырттай және іштей сызылған шеңберлер диаметрлерінің айырмасын табыңыз.

Жауабы: 6 см

 1. Радиусы 6 см-ге тең шеңберге қырлары см-ге тең дұрыс көпбұрыш сырттай сызылған. Көпбұрыш қырларының санын табыңыз.

Жауабы: 6

 1. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш салынған. Осы шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін тап.

Жауабы: см

 1. Қабырғасының ұзындығы 12 см-ге тең дұрыс көпбұрышқа сырттай радиусы см тең шеңбер сызылған. Дұрыс көпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз.

Жауабы: 3.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет