Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы


-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар



бет2/5
Дата17.07.2016
өлшемі2.13 Mb.
1   2   3   4   5

3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар,

іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар,

іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері
3.1.1-стратегиялық бағыт. Өңірдің энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Электр энергиямен толассыз және сапалы қамтамасыз ету, облыста бар электр энергия тапшылығын жабу үшін жаңа қуаттылықтарды қолдану, қолда бар энергетикалық жабдыққа, электр желілеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу.



Қол жеткізудің нысаналы индикаторы (түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат көзі

Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш. бірл.

2009 жыл

(есеп)


2010 жыл (ағымд. жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл



1




3

4

5

6

7

8

9

10

1. Электр энергиясын өндіруді ұлғайту

Статис тикалық мәлімет

млн.

кВт.сағ


6950




8150

8150

8100

8150

8440

2. Электр энергиясын тұтыну көлемін ұлғайту

Стат.

мәлімет


млн.

кВт.сағ


8110




8750

9110

9480

9840

10200


3. Энергия тұтынудың жалпы көлемінде энергияның баламалы көздерін пайдалану үлесін ұлғайту

Статис тикалық мәлімет тер

%


50

50

50

128

128

128

632

4. Энергия тұтынудың жалпы көлемінде энергияның баламалы көздерін пайдалану үлесін ұлғайту

Статис тикалық мәлімет тер

%

0,62

0,62

0,57

1,4

1,35

1,3

6,2

5. Электр желілерінде базалық табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік техникалық шығындар деңгейін төмендету

Статис тикалық мәлімет тер

млн.

кВт.сағ


563,3




559,1

556,7

554,8

552,1

549,8

6. Электр желілерінде базалық табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік техникалық шығындар пайызын төмендету

Статис тикалық мәлімет тер

%

8,2




6,9

6,88

6,83

6,82

6,81

7. Электр желілерінде базалық табиғи монополиялар субъектілерінің нормадан тыс техникалық шығындар деңгейін төмендету

Статис тикалық мәлімет тер

млн.

кВт.


сағ

17




14,6

12,4

11,3

9,2

7,1

8. Электр желілерінде базалық табиғи монополиялар субъектілерінің нормадан тыс шығындар пайызын төмендету

Статис тикалық мәлімет тер

%

0,25




0,22

0,18

0,16

0,14

0,1




Нысаналы индикаторларға жету жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Өңір экономикасының электр энергиясына өсіп отырған қажеттілігін қамтамасыз ету



Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш.

бірл.


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

(ағымдағы жыл жоспары)



2011жыл

2012жыл

2013жыл

2014жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жаңа және қолда бар энергия қуаттарын енгізу бойынша жобаларды іске асыру

Қала лар мен аудан дар әкім діктерінің есептері

МВт







80

25

12

12

68

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Жаңа және қолда бар энергия қуаттарын енгізу бойынша жобаларды іске асыру, МВт

Х

Х

Х

Х

Х

2-міндет. Энергетикалық ресурстар мен қуаттарды пайдаланудың тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш.

бірл.


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

(ағымдағы жыл жоспары)



2011жыл

2012жыл

2013жыл

2014жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Іске асырылатын жобалар саны

Қала лар мен аудан дар әкім діктерінің есептері




-







27







106

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011жыл

2012жыл

2013жыл

2014жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

Жаңартылатын энергия көздері объектілерінің құрылысы жобаларын қайта жаңарту




Х







Х

3-міндет. Облыс өңірлерінің тұрақты энергия үнемдеумен қамтамасыз етілуі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш.

бірл.


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

1-ші жыл (отчет)

2-ші жыл (ағымдағы жыл жоспары)

1-ші жыл (есеп)

2-ші жыл (ағымда ғы жыл жоспары)

1-ші жыл (есеп)

2-ші жыл (ағымда ғы жыл жоспары)

1-ші жыл

Сот шешімімен «иесіз» деп танылған және коммуналдық меншікке түскен электрмен қамту объектілерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары

Қала лар мен аудан дар әкім діктерінің есептері

млн.

тенге





35,0

303,0

303,0










Электрлендірілмеген 13 АЕМ-ді электрлендіруді аяқтау

Қала лар мен аудан дар әкім діктерінің есептері

млн. тенге







8,4

201,6

70,0







Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

Электр жабдығын қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру

Х

Х

Х







4-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшіруді қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш.

бірл.


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшкен табиғи монополистер саны: электр энергиясын өндіру, беру, тарату және қамтамасыз ету бойынша

ТМ РА ШҚОД

монополистер саны







1

2

3

4

5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Табиғи монополистер субъектілерінің орта мерзімге және ұзақ мерзімге инестициялық бағдарламаларын бекіту

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының халқын ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілді сапада тұрақты қамтамасыз ету.

Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 279 010, 279012, 279 114, 279 113



Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат

көзі


Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш.

бірл.


2009 жыл

2010 жыл

(ағымдағы жыл жоспары)



2011 жыл

2012 жыл

2012 жыл

2014 год

2015 жыл

1. Тұрғындардың орталықтандырылған сумен қамтуға қолжетімділік деңгейін арттыру, соның ішінде



Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

%

77,9

78,2


78,7

80,0

82,9

84,1

85,7

ауыл тұрғындары




%

47,6

51,4

53,0

56,0

62,4

65,1

68,5

қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттер тұрғындары

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

%

99,7


99,7

99,7

99,8

99,85

99,9

100

2.Орталықтандырылған сумен қамтуға қол жетімділік:

шағын қалаларда,

ауылдық елді мекенде (ауылдық елді мекендердің жалпы санынан)


Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

%

%



99,7

28,3


99,7

28,5


99,7

29,7


99,8

31,3


99,85

34,3


99,9

35,9


100

37,7


3. Тұтынушыларға тасып жеткізу кезіндегі судың нормативтік шығыны деңгейін төмендету

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

%

21,5


21,0

20,7

19,4

18,1

16,8

15,5

4. 1 км су құбыры желісінде жылында болатын апаттардың және істен шығулардың сандарын азайту, бірл./км

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

бірл./км

0,3

0,29

0,28


0,27

0,26

0,25

0,24

5. Ауылдық елді мекендердегі жөндеуден өткен желілер үлесі (жөндеуге мұқтаж желілердің жалпы ұзындығынан, %)
қалалар, шағын қалалар мен қалалық үлгідегі кенттерде, %

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

%
%

4,9

3,7



5

4,5


5

5


5,5

6


6

7


6,5

8


7

9




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет