Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғыбет3/5
Дата17.07.2016
өлшемі2.13 Mb.
1   2   3   4   5
Нысаналы индикаторға жету жолдары, құралдары және әдістері:

1 міндет. Облыстың ауылдық елді мекендерінде сумен қамту жүйесін тұрақты дамытуТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


Өлш.

бірл


Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымда ғы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Жөнделген су құбыры желілерінің ұзындығы

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

км.п.

64,51

98,2

180,5

198,8

230,8

224,5

205,6

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Ауылдық елді мекендерде сумен қамту объектілерін салу және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру, жобалар саны,

соның ішінде: ауылдық елді мекендерде тұрғындардың орталықтандырылған сумен қамтуға қол жеткізу деңгейін арттыруға әсер ететін жобаларды іске асыруХ

Х


Х

Х


Х

Х


Х

Х


Х

Х


2. Жер асты сулары қорларын анықтау және бекіту мақсатында геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу

Х


Х


Х

Х


Х

2-міндет. Табиғи монополистерді орта және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


Өлш

бірл


Есепті кезең


Жоспарлы кезең

2009 год (есеп)

2010 год

(ағымда ғы жыл жоспары)2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Орта және ұзақ мерзімді тарифтерге көшірілген табиғи монополистердің саны (өсіңкі нәтижесімен)

ТМ РА ШҚОД
саны
1

2

3

4

5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Табиғи монополистер субъектілерінің орта және ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаларын бекіту

Х


Х


Х

Х


Х

3-міндет. Қалалардың, шағын қалалардың және қалалық үлгідегі кенттердің сумен қамту жүйелерінің тұрақты дамуы

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


Өлш.

бірл


Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

Жөнделген су құбыры желілерінің ұзындығы

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

км.п.

39,89

29,1

40,7

32,3

34,6

-

17,4

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Қалаларда, шағын қалаларда және қалалық үлгідегі кенттерде сумен қамту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.3-стратегиялық бағыт. Су тарту жүйелерінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының елді мекендерінде су тарту жүйелерінің толассыз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 279113, 279114Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Облыстың су тарту жүйелерін қалпына келтіруТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат

көзі


Өлш.

Бірл


Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

(ағымдағы жыл жоспары)2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жөнделген су тарту желілерінің ұзындығы

Қалалар мен аудандар әкімдері нің есептік деректері

Бірл/ км.

19,1

17,96

21,7

75,9

37,5

62,3

69,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Су тарту объектілерін салуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру

Х

Х

Х

Х

Х

Толық биологиялық тазартудан өткен сарқынды сулар үлесінің артуы

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.4-стратегиялық бағыт. Байланыс қызметтерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Халықты қол жетімді және сапалы байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету


Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат

көзі


Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш.

бірл.


2009 жыл (есеп)

2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Телефон байланысын цифрландыруды 2015 жылға дейін 100 пайыздық деңгейге жеткізу

«Қазақ теле ком» АҚ мәлі мет тері


%

81,988,6

95

97

98

100

100


2. 100 тұрғынға шаққанда телефон байланысының тіркелген желілерінің тығыздығы, барлығы:

соның ішінде ауылдық жерлерде«Қазақ теле ком» АҚ мәлі мет тері


%

25,7

15,8


28,4

16,5


26,9

16,7


27,3

17,1


27,7

17,5


28

17,9


28,5

18,3


3. 100 тұрғынға шаққанда Интернет желісіне кең жол қол жеткізетін пайдаланушылар тығыздығы


«Қазақ теле ком» АҚ мәлі мет тері


%

2,7


4,17

15,9

18,5

21,6

24,0

24,2

4. 100 тұрғынға шаққанда Интернет желісін пайдаланушылар тығыздығы


«Қазақ теле ком» АҚ мәлі мет тері

%

1,24

0,89

27,2

30,4

34,1

37,8

38,0

5. Тұрғындар саны 1000 және одан асатын елді мекендерді мобильдік байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету

Ста тис

тика лық мәлі мет тер%

70

80

87

91

95

98

100


6. ІӨӨ жалпы көлемінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласы тауарларын (қызметтерін) өндіру және өткізу көлемдерінің үлесі
%

-

-

1,3

1,38

1,46

1,54

1,62
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Жаңа, замануи байланыс қызметтерін енгізу, телефон байланысын жаңғырту және қайта жаңарту жүргізуТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Облыстың ауылдық елді мекендерінде телефон орнату

«Қазақ теле ком» АҚ

млн.

тенге

-

3,4

3,4


2. Ауылдық байланыс бөлімшелерін салу және жаңғырту

«Қазақ теле ком» АҚ

бөлім ше лер саны

1012

14

24
Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

WiFi кең жол сымсыз желілерінің құрылысын жалғастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Өскемен және Семей қалаларында байланысты NGN жаңа ұрпақ желісіне ауыстырумен жаңғырту
Х

ХЕлді мекендерде телефон орнатуды жаңғырту, бірлік

Х

Х

Х

Х

Х

Замануи жоғары сапалы сандық теледидар енгізу


Х

Х

Бірыңғай көлік желісін құру және «электрондық үкімет» құру бойынша іс-шараларды іске асыруға ықпал ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ауылдық елді мекендерде байланыс бөлімшелерінің құрылысы мен жаңғыртылуын бақылау, бірл.
Х

Х

Х
3.1.5-стратегиялық бағыт. Жылумен қамту жүйесінің және сапалы тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің дамуын қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Тұтынушыларды жылумен қамту қызметтерімен толассыз және сапалы қамтамасыз ету.

Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 279113,279114,279007015,279011Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат көзі

Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш.

бірл.


2009 жыл (есеп)

2010 жыл


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жөндеуден өткен жылумен қамту желілерінің үлесін ұлғайту (жөндеуге мұқтаж желілердің жалпы ұзындығынан)

ТМРА ШҚОД

%

3

4,2

5,5

12,5

12,5

12,5

12,5

2. Тұтынушыға тасымалдау кезінде жыл энергиясының нормативтік шығын деңгейін төмендету

ТМРА ШҚОД

%

22,9

21,5

20,0

19,5

19,0

18,5

18,0

3. Жылумен қамту қызметтерімен қамтамасыздылық деңгейін арттыру, соның ішінде:

ТМРА ШҚОД

%


облыс орталығы (Өскемен қ.)

ТМРА ШҚОД

%

92

92

92

93

94

95

96

- ауылдық елді мекендер

ТМРА ШҚОД

%

10,1

10,1

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

4. Жылына 1 шақырым жылумен қамту желісіне келетін апаттар санын азайту

ТМРА ШҚОД

Апат тар саны

0,24

0,24

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

5. ЖЭО және 100 Гкал/сағаттан асатын ірі қазандықтардан жылу энергиясын өндіру

ТМРА ШҚОД

мың Гкал/ сағ.

5302

5302

5302

5363,9

5406,8

5445

5484,9

6. Жылу желілерінде базалық табиғи монополия субьектілерінің (ТМС) нормативтік техникалық шығындарын төмендету деңгейі

ТМРА ШҚОД

Мың Гкал/ сағ.

828,2

829,5

826,6

822,8

821,8

820,7

798,8

7. Базалық табиғи монополия субьектілерінің (ТМС) нормативтік техникалық шығындарын төмендету пайызы

ТМРА ШҚОД

жылу желілерінде, %

ТМРА ШҚОД

%

17,38

15,78

15,5

15,3

15,1

15,0

14,9

8. Базалық табиғи монополия субьектілерінің (ТМС) үстеме нормативтік техникалық шығындарын төмендету деңгейі

ТМРА ШҚОД

жылу желілерінде, мың гкал

ТМРА ШҚОД

мың Гкал

12,9

12,9

12,9

12,6

12,4

12,4

11,9

9. Базалық табиғи монополия субьектілерінің (ТМС) үстеме нормативтік техникалық шығындарын төмендету пайызы

ТМРА ШҚОД

жылу желілерінде

ТМРА ШҚОД

%

0,24

0,24

0,24

0,235

0,23

0,22

0,21
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Жылумен қамту жүйесін жаңғырту және дамытуТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жылумен қамту көздерін салу және жаңғырту

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

Жоба лар саны

1

1

4

2

6

1

-

2. Жылумен қамту желілерін энергия үнемдеуші технологиялар қолдана отырып қайта жаңарту

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

Жоба лар саны5


3

3. Көп пәтерлі тұрғын үй қорына орталықтан жылытуды реттеудің автоматтандырылған жүйесін орнату

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

үйлер саны200

250

280

300

330

4. Бюджеттік сала объектілерін жылумен қамтудың баламалы көздеріне (ЖБК) көшіру

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

Жоба лар саны3

5

5

5

5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1. Жылумен қамту көздерін салу және жаңғырту

Х

Х

Х

Х
2. Жылумен қамту желілерін энергия үнемдеуші технологиялар қолдана отырып қайта жаңарту

Х


Х

3. Көп пәтерлі тұрғын үй қорына орталықтан жылытуды реттеудің автоматтандырылған жүйесін орнату

Х

Х

Х

Х

Х


4. Бюджеттік сала объектілерін жылумен қамтудың баламалы көздеріне (ЖБК) көшіру

Х

Х

Х

Х

Х


2-міндет. Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшуін қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымда ғы жыл жоспары)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

Орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге көшкен табиғи монополистер саны (өсіңкі нәтижесімен)

ТМРА ШҚОД

бірл.
3

3

4

5

6

7

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

Табиғи монополистер субъектілерінің орта және ұзақ мерзімді кезеңге инвестициялық бағдарламаларын бекіту

Х

Х

Х

ХХ

3-міндет. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің энергия тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2011 жыл (есеп)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Облыстың кондоминиум объектілерінде энергоаудит өткізу

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

саны8

2. Кондоминиум объектілерін терможаңғырту (пилоттық жобалар)

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

саны8

3. Кондоминиум объектілерін терможаңғырту

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәліметтері

саны-

10

12

14

16

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Облыстың кондоминиум объектілерінде энергоаудит өткізу

Х

-

-

-

-

2. Кондоминиум объектілерін терможаңғырту бойынша пилоттық жобаларды іске асыру (энергоаудит өткізілгендерінде)

Х

-

-

-

-

3. Кондоминиум объектілерін терможаңғырту бойынша жобаларды іске асыру

-

Х

Х

Х

Х

2-мақсат. Облыс азаматтарының жайлы тұруы

Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат көзі

Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш.

бірл.


2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспары)


2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Нормативтік эксплуатациямен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілері үлесінің артуы

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

%8,5

9,9

10,8

12,1

13,4

2. Коммуналдық қызметтер сапасына қанағаттанған тұтынушылар үлесінің артуы

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

%59

60

61

62

63

3. Тұрғын үй қоры мен коммуналдық қызметтер инфрақұрылымы жағдайының үнемі жаңартылып отыратын бірыңғай деректер базасын құру

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

саны1/-

-/1

-/1

-/1

-/1

4. Коммуналдық сектор кәсіпорындарында замануи менеджмент әдістерін енгізуді қамтамасыз ету, замануи менеджменттің әдістері енгізілген кәсіпорындар саны

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

саны-

-

5

5

5

5. Мемлекет ТКШ инфрақұрылымын жаңғырту бойынша жобаларға қарыз беріледі

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

саны
1

1
Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Халыққа ұсынылатын тұрғын үй-коммуналдық қызметтер сапасын жақсартуТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағым дағы жыл жоспа ры)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

1. Көп пәтерлі тұрғын үйлерге түгендеу жүргізу

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

Тү ген деу са ны1

2. Облыстың тұрғын үй қорын пайдалану және тиісті күтіп ұстауға бақылауды жүзеге асыру мақсатында тұрғын үй инспекциясын құру

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

инспекция са ны19

3. Көп пәтерлі тұрғын үй қорына жеке есептеу аспаптарын орнату:

-жылу, үйлер саны

- суық су, абоненттер саны

- ыстық су, абоненттер саныҚалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері


200

26000


26000

250

15000


15000

280

10000


10000

200

10000


10000

3300

7000


7000

4. Замануи менеджмент әдістерін енгізген коммуналдық сектор кәсіпорындар ның үлесі

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері
8

16

24

5. Сумен қамтылатын тұтынушыларда орнатылған есептеу аспаптарының үлесі, соның ішінде

шағын қалаларда

ауылдық елді мекендерде

жылумен қамтуҚалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері


46,8
60,1
33,6
7

58,8
70,07
47,6
10,3

70,8
79,97
61,6
13,6

82,7
89,8
75,6
16,9

94,8
100,0
89,6
20,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

Коммуналдық сектор кәсіпорындарында сапа менеджменті жүйесін енгізу

Х

Көп пәтерлі тұрғын үйлерге түгендеу жүргізу

Х

Облыстың тұрғын үй қорын пайдалану және тиісті күтіп ұстауға бақылауды жүзеге асыру мақсатында тұрғын үй инспекциясын құру

Х

Көп пәтерлі тұрғын үй қорына жылу, суық су, ыстық су жеке есептеу аспаптарын орнату


Х

Х

Х

Х

Х

3.1.6. 6-стратегиялық бағыт. Елді мекендерді көріктендіру


1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін аулалық және ауылдық аумақтардың көріктендірілу деңгейін жетілдіру.

Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 279113, 279114Нысаналы индикатор (қол жеткізудің түпкі мерзімін (кезеңін) көрсетумен)

Ақпарат көзі

Соның ішінде аралық мәнін көрсетумен

Есепті кезеңде

Жоспарлы кезеңде

Өлш

бірл.


2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағым дағы жыл жоспа ры)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Көріктендіру мен көгалдандыру жұмыстары орындалған елді мекендер саны

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

дана

19

19

19

19

21

23

27

2. Саны:
- жөнделген аулалық аумақтар

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

шт.

120

100

80

83

85

87

90

- аула аумақтарының асфальт бетон жабынының қалпына келтірілген алаңы

Қалалар мен аудандар әкім дерінің есептік мәлімет тері

кв.м.

20000

17000

13500

13500

14700

15800

16400

- қалпына келтірілген/көріктендірілген алаңдар, саябақтар, скверлер, алаңшалар

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

га

27

26

23,7

25,9

28,1

30

32,3


Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1-міндет. Елді мекендерді көріктендіру және көгалдандыруТікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағым дағы жыл жоспа ры)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Көріктендіру мен көгалдандыру жұмыстары орындалған елді мекендер саны

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

да на

19

19

19

19

21

23

27

2. Саны:
- жөнделген аулалық аумақтар

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

да на

120

100

80

83

85

87

90

- аула аумақтарының асфальт бетон жабынының қалпына келтірілген алаңы

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

кв.м.

20000

17000

13500

13500

14700

15800

16400

- қалпына келтірілген/ көріктендірілген саябақтар, скверлер, алаңшалар алаңы

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

га

27

26

23,7

25,9

28,1

30

32,3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

Елді мекендерде ауру, ескі ағаштарды кесу және сәндік бұталар отырғызу жұмыстарын істеу

Х

Х

Х

Х

Х


Саябақтар, скверлер, алаңшалар алаңдарын қалпына келтіру/көріктендіру

Х

Х

Х

ХХ

2-міндет. Аула аумақтарына жөндеу іс-шараларын өткізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. Бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жыл жоспа ры)

2011 жыл

2012 жыл


2013 жыл

2014 жыл


2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Аулаларда демалу орындары жасалды, кіші сәулет нысандары орнатылды

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

да на80

83

85

87

90

2. Қалпына келтірілген асфальтбетон жабындарының, өтпе жолдардың, жаяу соқпақтардың, ғимараттар кіреберістері мен қоршауларының алаңы

Қала лар мен аудандар әкім дері нің есеп тік мәлі мет тері

мың. кв.м.13500

13500

14700

15800

16400

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1. Аулаларда демалу орындарын жасау, кіші сәулет нысандарын орнату

Х

Х

Х

Х

Х


2. Асфальтбетон жабындарға, өтпе жолдарға, жаяу соқпақтарға, ғимараттар кіреберістері мен қоршауларына жөндеу жұмыстарын жүргізу, мың шаршы м.

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігіМемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы

1-стратегиялық бағыт. Өңірдің энергетикалық кешенінің тұрақты дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы; Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы; ҚР Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарғысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары; Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/315-IV шешімімен бекітілген Аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы

1.1-мақсат. Электр энергиямен толассыз және сапалы қамтамасыз ету, облыста бар электр энергия тапшылығын жабу үшін жаңа қуаттылықтарды қолдану, қолда бар энергетикалық жабдыққа, электр желілеріне жаңғырту және қайта жаңарту жүргізу


2-стратегиялық бағыт. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 9 қарашадағы № 1176 қаулысымен бекітілген «Ақ бұлақ» салалық бағдарламасы; ҚР Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарғысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары; Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/315-IV шешімімен бекітілген Аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы

1.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының халқын ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілді сапада тұрақты қамтамасыз ету

3-стратегиялық бағыт. Су тарту жүйелерінің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

.1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысының елді мекендерінде су тарту жүйелерінің толассыз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуҚазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы; Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/315-IV шешімімен бекітілген Аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы

4-стратегиялық бағыт. Байланыс қызметтерінің тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

1.1-мақсат. Халықты қол жетімді және сапалы байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы № 519 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының телекоммуникациялық саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы № 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы

5-стратегиялық бағыт. Жылумен қамту жүйесінің және сапалы тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің дамуын қамтамасыз ету

1.1-мақсат. Тұтынушыларды жылумен қамту қызметтерімен толассыз және сапалы қамтамасыз ету.

2.1-мақсат. Халықты коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету. Облыс азаматтарының жайлы тұруы.


Н. Назарбаевтың «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы; ҚР Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарғысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары; Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/315-IV шешімімен бекітілген Аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 1 қарашадағы № 1146 қаулысымен бекітілген Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы

6-стратегиялық бағыт. Елді мекендерді көріктендіру.

1-мақсат. Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру және демалу жағдайын жақсарту үшін аулалық және ауылдық аумақтардың көріктендірілу деңгейін жетілдіру.
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Жаңа Қазақстан Жаңа әлемде» атты Қазақстан халқына 2007 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы; Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты сессиясының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 26/315-IV шешімімен бекітілген Аумақтарды дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған бағдарламасы

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет