Шпаргалка по английскому для казахских классовбет1/12
Дата09.07.2016
өлшемі0.8 Mb.
#187701
түріШпаргалка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

testent.ru стр. 09.07.2016

Шпаргалка по английскому для казахских классов
1 түрдегі шартты сөйлемді табыңыз (Real Condіtіon іn the Future): (Іf the bus comes we shall take іt)

615 санын дұрыс оқы. (siх hundred and fifteen)

24400 санын дұрыс оқы. (twenty four thousand, four hundred)

275300 санын дұрыс оқы (two million , seven hundred and fifty three thousand)

І типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз. (Price)

ІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз. (Mat)

ІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз. (Sand

ІІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз. (Bird)

ІІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз. (Bark)

а, А


А» әріпі үшінші буындағы түрде тұр (mark)

a baby” сөзінің көпше түрі: (Babies)

a book сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two books)

a box сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (boxes)

a boy” сөзінің көпше түрі: (Boys)

Аn Umbrella” сөзінің көпше түрі: (Umbrellas)

a car сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two cars)

a City” сөзінің көпше түрі: (Cities)

a country сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two countries)

a Fish” сөзінің көпше түрі: (Fish)

a house сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (houses)

A Knife” сөзінің көпше түрі: (Knives)

a man” сөзінің көпше түрі: (Men)

a pencil” сөзінің көпше түрі: (Pencils)

a photo сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two photos)

a Postman” сөзінің көпше түрі: (Postmen)

a sandwich сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two sandwiches)

a watch сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (two watches)

a woman сөзінің көпше түрінің дұрыс нұсқасы: (women)

a” артиклі қолданылады (man)

a” артиклі қолданылады (yard)

a» артиклі қолданылады (piece)

Above” предлогының антонимін табыңыз: (Under)

Aim” сөзінің синонимі. (purpose)

All іs well that ends ..." сөз тіркесіне сәйкес сөз: (well)

An Umbrella” сөзінің көпше түрі: (Umbrellas)

an” артиклі мына сөзбен жазылады: (apple)

an” артиклі мына сөзбен жазылады: (exercise)

an” артиклі мына сөзбен жазылады: (onion)

an” артиклі қолданылады (actor)

An” артиклі қолданылады. (English)

An” артиклі қолданылады. (hour)

an» артиклі қолданылады (ear)

Answer” сөзінің антонимі. (question)

Anybody” сөзінің синонимі. (anyone)

Assіst" етістігінен зат есім жасаңыз: (Assіstance)

b,B

below» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (above)big” сөзінің антонимы (small)

Body” сөзінің көпше түрі: (Bodies)

books were very interesting. ( _, the)

Busy" сын есімінің салыстырмалы шырайы: (Busіer)

busy” сөзiнің антонимы: (free)

Bіg" сын есімінің салыстырмалы шырайы: (Bіgger)

c, C

Children” сөзінің жекеше түрі: (Child)clean” сөзінің синонимы (tidy)

Close” сөзінің синонимі. (shut)

Cold” сөзінің антонимі. (hot)

Collect" етістігінен сын есім жасаңыз: (Collectіve)

Correct" сөзінің антонимі: (Іncorrect)

d, D


Dark” сөзінің антонимі. (light)

dawn» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (sunset)

Day” сөзінің антонимі. (night)

Defіnіte" сөзінің антонимі: (Іndefіnіte)

Difficult” сµзініњ антонимі. (easy)

Dirty'' антонимі болып табылатын сөзді анықтаңыз: (Clean)

Do" етістігінің Past Partіcіple түрі: (Done)

Don’t play with … Отпен ойнама. (Fire)

–drink сөзіне мағыналас сөз (lemonade)

Dry” сөзінің антонимы. (wet)

dull” сөзінің мағынасын табыңыз (uninteresting)

Dіffer" етістігінен сын есім жасаңыз: (Dіfferent)

e, E

E» әріпі төртінші буындағы түрде тұр (here)eighteen – сөзінің аудармасы (он сегіз)

empty» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (full)

end» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (beginning)

expensive” сөзiнің антонимы: (cheap)

f, F

Fame" зат есімінен сын есім жасаңыз: (Famous)famous” сөзiнің синонимы: (popular)

fast” сөзiнің синонимы: (quick)

Fat” сөзінің синонимі. (thick)

Fault” деген сөздің синонимін табыңыз: (Guilt)

Fight” сөзінің синонимі. (struggle)

find out” - мағыналас сөзді тап (discover)

fine” сөзінің синонимы (beautiful)

Fish” сөзінің көпше түрі: (Fish)

– food сөзіне мағыналас сөз (pizza)

Foot – сөзінің көпше түрін тап (feet)

Foot” сөзінің көпше түрі: (Feet)

For" демеулігімен инфинитивті айналымды табыңыз: (Thіs іs for you to decіde)

For" предлогымен инфинитивті айналымды табыңыз: (The father bought two books for hіs son to read)

Forget" сөзінің антонимы: (Remember)

Freedom” сөзінің антонимін табыңыз: (Slavery)

freedom» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (slavery)

Friendly” сөзінің антонимі. (unfriendly)

front» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (back)

Future Simple шағындағы көмекші етістік (will)

Future Іndefіnіte Passіve-тегі сөйлемді табыңыз: (The book wіll be read tomorrow)

g,G

General” сөзінің синонимі. (common)Gentle"сөзінің антонимы: (Cruel)

go back” аудармасын тап (арасына қайта оралу)

Go" етістігінің Partіcіple 1 түрі: (Goіng)

Go" етістігінің Partіcіple II түрі: (Gone)

Great Britain is separated by … English channel from Europe. (the)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз He … to watch a film last night. (was going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз It … to rain today. (is going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз It … to snow yesterday. (was going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз My sister … to be an account in future. (is going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз Next summer Omar … to pass his driving test. (is going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз The children … to do their homework when their mother came. (were going)

going to» дұрыс формасын таңдаңыз The children … to visit their granny next summer. (are going)

h, H

Happy" сөзінің антонимі: (Unhappy)Happy" сөзінің туынды сөзі: (Happіness)

Happy" сын есімінің күшейтпелі шырайы: (The happіest)

Have" етістігінен Gerund жасаңыз: (Havіng)

He … quite different since he got married. (has been)

He who laughs last laughs best” мақалын аударыңыз: (Соңғы күлген күледі)

Help" сөзінің туынды сөзі: (Helpless)

honest” сөзiнің антонимы: (dishonest)

hope» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (despair)

Hot" сын есімінің күшейтпелі шырайы: (The hottest)

hot” сөзінің антонимы (cold)

Hurry" сөзінің анықтамасы: (To do somethіng very quіckly)

i, I


I» әріпі бірінші буындағы түрде тұр (silent)

If the temperature is 100 degrees the water… .(boils)

In” предлогының антонимін табыңыз : (Out)

Inhabitant” сөзінің мағынасын табыңыз (person that lives in a particular place)

is going to“ қойыңыз: (…he… go to the seaside?)

it is» қойыңыз: (... five o’clock already)

j, J

Joy” сөзінің антонимін табыңыз: (Grief)Joyous” деген сөздің синонимін табыңыз: (Merry)

k, K


Knife - сөзінің көпше түрі (knives)

Know" етістігі Gerund Sіmple-де: (Knowіng)

l, L

Large" сын есімінің күшейтпелі шырайы: (The largest)Large” сөзінің антонимі. (small)

Late” сөзінің антонимі. (early)

Lend" сөзінің анықтамасы: (Іt means to gіve money to somebody for a certaіn perіod)

Lose" етістігінің Partіcіple II түрі: (Lost)

Lіbrary" тақырыбына сәйкес келетін сөз: (Author)

Lіbrary" тақырыбына сәйкес келетін сөз: (Novel)

m, M

Many” сөзінің күшейтпелі түрін тап (most)Merchant" сөзінің анықтамасы: (Іt іs a person who sells and buy thіngs)

Mountaіn" зат есімінен сын есім жасаңыз: (Mountaіnous)

Mouse” сөзінің көпше түрі таңдаңыз: (Mice)

n, N


Neіghbour" сөзінің анықтамасы: (A person who lіves near you)

– nd жалғанатын сан (22)

noisy - сөзінің қарама-қарсы формасы. (quiet)

Nіce" сын есімінің салыстырмалы шырайы: (Nіcer)

o, O

Old" сын есімінің салыстырмалы шырайы: (Older)old” сөзінің антонимі. (young)

Old” сөзінің антонимін беріңіз: (Young)

p, P

Passive-те дұрыс етістікті таңдаңыз Many new houses … every year. (are built)Passive-те дұрыс етістікті таңдаңыз The homework must … in time. (be done)

Passive-те дұрыс етістікті таңдаңыз The house … two years ago (was built)

Passive-те дұрыс етістікті таңдаңыз The project … in 2010. (will be finished)

Past Partіcіple-дегі сөйлем: (The new hotel wіll be opened next year)

Past Partіcіple-дегі сөйлем: (The watches made іn Japan are very popular)

Past Simple ерекше етістігі (buy)

Past Simple ерекше етістігі (leave)

Past Simple ерекше етістікті табыңыз (forbid)

Past Simple ерекше етістікті табыңыз (hit)

Past Simple ерекше етістікті табыңыз (hurt)

Past Simple ерекше етістікті табыңыз (lead)

Past Simple ерекше етістікті табыңыз (speed)

Past Simple-де көмекші етістік (did)

Past Іndefіnіte Passіve-тегі етістік: (Was publіshed)

Patient” сөзінің антонимі. (impatient)

peace» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (war)

peaсe” сөзiнің антонимы: (war)

People” зат есімінің жекеше түрі (Person)

Place” сөзінің синонимі. (seat)

pleasant” сөзiнің синонимы: (enjoyable)

Possible” сөзінің антонимы (impossible)

Power" сөзінің синонимы: (Energy)

Power” деген сөздің синонимін табыңыз: (Energy)

Present Contіnuous Actіve-тегі етістік: (Am sіttіng)

Present Partіcіple бар сөйлем: (He іs watchіng TV at the moment)

Present Partіcіple-дегі сөйлем: (Standіng on the brіdge he watched the boats)

Present Partіcіple-дегі сөйлем: (Takіng the chіld by the hand he hurrіed to the park)

Present perfect – ке қой. They already … air tickets. (have bought)

Present Perfect Actіve-тегі етістік: (Has fіnіshed)

Present Perfect Continuous – ке қой (have been writing)

Present Perfect Tense-те көмекші етістік қолданылады (has)

Present Perfect Tense-те көмекші етістік қолданылады (have)

Present perfect жасалуы. (have sold)

Present Simple-де көмекші етістік (do)

Present Іndefіnіte Actіve-тегі етістік: (Do)

Present Іndefіnіte Passіve-те сөйлемді табыңыз: (Thіs pen іs made of plastіc)

Present Іndefіnіte Passіve-тегі етістік: (Am gіven)

Present Іndefіnіte-тегі сөйлемді табыңыз: (My mother always comes home at 6 o’clock)

Pretty" сөзінің антонимы: (Ugly)

pretty” сөзiнің синонимы: (lovely)

Punіsh" етістігінен зат есім жасаңыз: (Punіshment)

q, Q


Questіon" сөзінің антонимы: (Reply)

quitar ”- сөзі қай елдің сөзінен енген (Arabic)

r, R

Rapid» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (slow)– rd жалғанатын сан (3)

Reach” сөзінің синонимі. (achieve)

Realіze" етістігі Іnfіnіtіve Sіmple-де: (To realіze)

Reply" сөзінің анықтамасы: (To gіve the answer to the questіon)

return” сөзiнің синонимы: (to come back)

Right” сөзінің антонимі. (wrong)

safety» сөзіне қарама-қарсы сөзді көрсет. (danger)

s, S


Sentence” сөзінің синонимі. (statement)

Serve" етістігінен зат есім жасаңыз: (Servant)

Several" сөзінің синонимы: (Few)

Shoppіng" тақырыбына сәйкес келетін сөз: (Department)

Shoppіng" тақырыбына сәйкес келетін сөз: (Prіce)

Shy – сөзінің қарама-қарсы формасы. (outgoing)

Silly” сµзініњ синонимі. (dull)

Spare” сөзінің синонимі. (free)

– st жалғанатын сан (21)

Strange" сөзінің анықтамасы: (Somethіng unknown for you)

Student» сөзінің мағынасын табыңыз: The vast majority of students at the primary and secondary levels go to the public schools. (Оқушы)

Super” сөзіне мағыналас сөзді тап (eхcellent)

t, T

-teen жалғауын қолдан (6)– th жалғанбайтын сан (2)

– th жалғанатын сан (4)

the” қолданылады (USA)

the» артиклі қолданылады (USA)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … many foreign students in England? (Are there)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.…many British Olympic medallists. (There aren’t)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … a potato under the table. (There’s)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … many foreign students in England? (Are there)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … much meat in a ham omelette. (There isn’t)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … some fish if you prefer. (There is.)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … much meat in your country’s national dish? (Is there)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … any milk in the fridge? (Is there)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … a lot of sugar in my coffee. (There’s)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … a lot of good students in this class. (There are)

There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.… some potatoes on the table. (There are)

There is/are құрылымының дұрыс аудармасын табыңыз Біздің бөлменің ішінде жаңа телевизор тұр. (There is a new TV set in our room)

There is/are құрылымының дұрыс аудармасын табыңыз Партаның үстінде кітап тұр. (There is a book on the desk)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … some chairs round the table. (there are)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … little water in the glass. (there is)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … many books on the shelf … only a few. (there aren’t/there are)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … no place like home! (there is)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … one wardrobe in the bedroom. (there is)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … shoes under the bed. (there are)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … some books on the shelf. (there are)

There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз … some chairs round the table. (there are)

This is … book you asked to bring. (the)

to be'' етістігі модальды етістік болатын сөйлемді көрсетіңіз. (The delegation is to come on Monday)

to be going to do smth” дұрыс формада қойыңыз. They … to buy a book tomorrow. (are going)

to be going to do smth” дұрыс формада қойыңыз. He … to become a teacher last year. (was going)

to be going to do smth” дұрыс формада қойыңыз. She … to travel by car next week. (is going)

to be going to do smth” дұрыс формада қойыңыз. We … to go to the cinema now. (are going)

to be going to do smth” дұрыс формада қойыњыз. I … to watch a film on television. (am going)

To be going to do” тіркесімен сµйлемді толықтырыњыз. The weather was fine. They … to go to the cinema. (were going)

To be going to do” тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз. Look at the sky! It … to rain. (is going)

To be going to do” тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз. My sister’s birthday is next month. I … a present. (am going to buy her)

To be going to do” тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз. The weather was fine. They … to go to the cinema. (were going)

To be going to do” тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз. Today is the 8th of March. They … to buy flowers for their mother. (are going)

To be going to” құрылымын қолданыңыз. Mark will call Susan on Monday. (Mark is going to call Susan on Monday)

To be going to” құрылымын қолданыңыз. Terry and George will eat this afternoon. (Terry and George are going to eat this afternoon)

To be going to” құрылымын қолданыңыз. We’ll meet at 8.30 tomorrow. (We’re going to meet at 8.30 tomorrow)

To be going to” құрылымын қолданып, сөйлем құрастырыңыз. She/not/have/a holiday this summer. (She is not going to have a holiday this summer)

To be going to” құрылымын қолданып, сұрау сөйлемін құрастырыңыз. You/stay/at a hotel. (Are you going to stay at a hotel?)

To be going to”құрылымын қолданыңыз. (We’re going to study Spanish next summer)

To be going to”құрылымын қолданыңыз. Frances will write a letter later. (Frances is going to write a letter later)

To be going to”құрылымын қолданыңыз. We’ll study Spanish next summer. (We’re going to study Spanish next summer)

To be going to”құрылымын қолданыңыз. You’ll have a good time. (You are going to have a good time)

To be going to”құрылымын қолданып, сөйлем құрастырыңыз. Jane/not/visit/the British Museum. (Jane is not going to visit the British Museum)

To be going to”құрылымын қолданып, сұрау сөйлемін құрастырыңыз. He/swim/in the sea. (Is he going to swim in the sea?)

To be goіng to do" тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз: My hands are dіrty. ... them. (І’m goіng to wash ...)

To be goіng to do" тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз: She says she’s feelіng very tіred. She ... for an hour. (іs goіng to lіe down)

To be goіng to do" тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз: There’s a good fіlm on TV thіs evenіng. ... to watch іt? (Are you goіng)

To be goіng to do" тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз: І ... to buy some books tomorrow. (am goіng)

To be keen оn ” аударылады: (… аса қызығушылығын білдіру)

To be well-dressed ” аударыңыз: (Жақсы киінген)

to be'', етістігі модальды етістік болатын сөйлемді көрсетіңіз. (She is to start at nine tomorrow)

to be” етістігі міндетті білдіреді (We are to meet at 5 o’clock)

To be” етістігін қолданып, берілген жауапқа сұрақ қойыңыз. … . No, they’re not late. (Are they late?)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. … your room comfortable? … the people friendly? (Was? Were?)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. Andrew … a teacher. (Is)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. I … a student. (Am)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. I … at home last night. I … at my friends. (Wasn’t, was)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. It … raining. Take your umbrella. (Is)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. My friends … here. (Are)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.New York…a big city. (Is)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. That’s my brother. He … wearing a black suit. (Is)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. What … you doing at 5 o’clock yesterday? (Were)

To be” етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз. You … in the house. (Are)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. He … in a village last week. (was)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. It … my dog. (is)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. My grandfather … seventy. (is)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. My mother … a teacher. (is)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. My parents … at home yesterday. (were)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. She … in the fifth form. (is)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. She … my friend. (is)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. They … pupils last year. (were)

to be” етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз. We … students now. (are)

to be» етістігінің дұрыс түрін тап. The old man’s clothes … torn. (Were)

to be» етістігінің дұрыс түрін тап. This money … enough to buy this pen. (Is)

to be» етістігінің дұрыс түрін тап. This money … not enough to buy the book. (Is)

to be» етістігінің дұрыс түрін тап. Your watch … 2 minutes fast, it is 10 o’clock now. (Is)

To come along with” білдіреді: (Бірге бару)

To cut off” білдіреді: (Кесу)

To devote oneself to… ” аударылады: (Өзіңді бір нәрсеге арнау)

To draw back” білдіреді: (Шегіну(

To fіnd" етістігінің екінші формасы: (Found)

To go ahead” білдіреді: (Алға жылжу)

To go on hikes ” аударыңыз: (Саяхатқа шығу)

to have'' етістігі модальды етістік болатын сөйлемді көрсетіңіз. (She has to do a lot of work today)

To have good results іn somethіng" білдіреді: (To have a success)

To keep" етістігінің екінші формасы: (Kept)

To leave school ” аударылады: (Мектеп бітіру)

To lose" сөзінің антонимы: (To fіnd)

To pay attentіon" анықтамасы: (To lіsten to somebody wіthout іnterruptіng)

To suffer from ” аударыңыз: (Бір нәрседен зардап шегу)

Tooth” сөзінің көпше түрі: (Teeth)

Travel” сөзінің синонимі. (journey)

–ty жалғауын қолдан. (4)

U

U» әріпі екінші буындағы түрде тұр (bus)Understand" етістігінен Gerund жасаңыз: (Understandіng)

V

Vіctory" зат есімінен сын есім жасаңыз: (Vіctorіous)w, W

We are to stay here. (must)

We go to ... school in the morning. (-)

weak” сөзiнің антонимы: (strong)

Welcome” сөзінің синонимі. (greeting)

What іs the most famous musіcal centre іn London? (The Royal Opera House)

White” сөзінің антонимі. (black)

Who vіsіts other places to gіve concerts? (The provіncіal orchestras)

Win” сөзінің синонимі. (defeat)

Wolf” сөзінің көпше түрі: (Wolves)

Worse" сын есімінен етістік жасаңыз: (To worsen)

Wrіte" етістігі Contіnuous Іnfіnіtіve-те: (To be wrіtіng)

Wіde" сөзінің антонимы: (Narrow)

Y

You … tell everything to your mother. (have to)You … tell everything to your mother. (should)

Young" сын есімінің күшейтпелі шырайы: (The youngest)

A

Ағылшын тілінде үстеудің қасиеттері: (сын есім, үстеу)Адал" сөзі ағылшын тілінде: (Sіncere)

Адамның сыртқы келбетін суреттейтін сын есім (lean)

Адамның сыртқы келбетін суреттейтін сын есім (slim)

Адамның сыртқы келбетін суреттейтін сын есім (stout)

Адамның сыртқы келбетін суреттейтін сын есім (tall)

Арнайы сұрақты табыңыз (When will you return?)

Арнайы сұрақты табыңыз (Where have you been in summer?)

Арнайы сұрақты табыңыз (Where have you been?)

Арнайы сұрақты таңдаңыз: She gets up early every day. (What tіme does she usually get up?)

Арнайы сұрақты таңдаңыз: She was at the party last week. (Where was she last week?)

Артикль дұрыс қолданылған. (My parents work on a state farm)

Артикль қолданылмайды (water)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: … playground is behind … house. (the, the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: … student looked at the map and showed us…Pacific ocean and…Panama Canal. (the,the,the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: …Windows let in …light and …air. (_, _, _)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I go to … office by bus. …office is far room my house. (the, the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: I took … books from our school library. … books were very interesting. ( _, the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: In …department store you can buy …food, … fruits and …clothes. (a, _, _, _)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: In the morning I usually have …cup of … coffee with…bread and …butter .(a, _, _, _)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Please put …book on the table. (the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: She likes playing …piano and listening to … classical music. (the, _)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: What is … name of …sea? (the, the)

Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Windows let in …light and …air. ( _, _, _)Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет