«Сот-сараптамалық бейнефонографиялық зерттеу»Дата22.06.2016
өлшемі84 Kb.

    1. «Сот-сараптамалық бейнефонографиялық зерттеу»

1. Сот-бейнефонографиялық сараптамасының пәні, объектілері және міндеттері. Предмет, объекты и задачи судебной видеофонографической экспертизы.

2. Сот-бейнефонографиялық сараптама құралдарымен анықталатын тергеліп отырған оқиға (пара, қорқытып алушылық, рэкет) механиздерінің элементтері. Элементы механизма расследуемого события (взятки, вымогательства, рэкета), устанавливаемые средствами судебной видеофонографической экспертизой.

3. Нақты адамның (ер адамның) дауысы мен сөзінің аудитивтік сипаттамасын беру. Дать аудитивную характеристику голоса и речи конкретного человека (мужчины).

4. Сот фонографиялық сараптаманың қазіргі жағдайы. Современное состояние судебной видеофонографической экспертизы.

5. Барлық материалдарды алдын ала тыңдап алу. Предварительное прослушивание всего материала.

6. Спектрлік зерттеу кезінде анықталатын белгілер. Признаки, выявляемые при спектральном исследовании.

7. Сот-бейнефонографиялық сараптамасы тағайындалатын қылмыстық істердің санаттары. Категории уголовных дел, по которым назначается судебная видеофонографическая экспертиза.

8. Дауыс пен сөзді спектрлік талдау әдісімен сәйкестендірушілік зерттеу әдістемесі. Методика идентификационного исследования голоса и речи методом спектрального анализа.

9. Монтаждау белгілерінің және фонограмманы жазу барысындағы оған енгізілген өзгерістердің бар екендігі фактісін анықтау. Установить факт наличия признаков монтажа и изменений, внесенных в фонограмму в процессе записи.

10. Оларды тергеу кезінде сот - бейнефонографиялық сараптамасы жиі тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, при расследовании которых чаще всего назначается судебная видеофонографическая экспертиза.

11. Дауыс пен сөзді аудитивті-лингвистикалық талдау әдісімен сәйкестендірушілік зерттеу әдістемесі. Методика идентификационного исследования голоса и речи методом аудитивно-лингвистического анализа.

12. Дауыс пен сөздің үлгілерін алу ережесі. Правила получения образцов голоса и речи.

13. Жекелеген тергеу амалдары (тінту, жауап алу және көзбе-көз беттестіру) барысындағы аудио- және бейнежазбаларды жүргізу шарттары. Условия проведения аудио- и видеозаписи в ходе отдельных следственных действий (обыск, допрос и очная ставка).

14. Дауыс пен сөзді аудитивті-спектрік талдау әдісімен сәйкестендірушілік зерттеу әдістемесі. Методика идентификационного исследования голоса и речи методом аудитивно-спектрального анализа.

15. Жазуды көшіру фактісін анықтау. Установить факт копирования записи.

16. Тергеу амалдарын жүргізу барысындағы аудио- және бейнежазбаларды жүргізу тәртібі: берілген түсініктерді оқиға орнында тексеру және тергеу эксперименті. Порядок проведения аудио- и видеозаписи при проведении следственных действий: проверка показаний на месте и следственный эксперимент.

17. Дауыс пен сөзді спектрлік-лингвистикалық талдау әдісімен сәйкестендірушілік зерттеу әдістемесі. Форманттық тегістеу әдісі. Методика идентификационного исследования голоса и речи методом спектрально-лингвистического анализа. Метод формантного выравнивания.

18. Монтаждау белгілерінің және фонограмманы жазғаннан кейінгі оған енгізілген өзгерістердің бар екендігі фактісін анықтау. Установить факт наличия признаков монтажа и изменений, внесенных в фонограмму после записи.

19 Монтаждау белгілерінің бар/жоқ екендігін анықтау мақсатындағы аналогтық жазбалар мен сандық диктофондағы жазбаларды зерттеудің жалпы әдістемесі (кестесі). Общая методика (схема) исследования аналоговых записей и записей на цифровом диктофоне с целью определения наличия/отсутствия признаков монтажа.

20. Дауыс пен сөздің үлгілерін алу тәртібі. Правила получения образцов голоса и речи.

21. Сот бейнефонографиялық сараптамасының көмегімен анықталатын қылмыстық істің жағдайлары. Обстоятельства уголовного дела, устанавливаемые с помощью судебной видеофонографической экспертизы.

22. Барлық ұсынылған сөйлеу материалдарының репрезентативтілігін бағалау. Баға критерилері. Оценка репрезентативности всего представленного речевого материала. Критерии оценки.

23. Нақты адамның (әйелдің) дауысы мен сөзінің аудитивтік сипаттамасын беру. Дать аудитивную характеристику голоса и речи конкретного человека (женщины).

24. Оларды тергеу кезінде сот - бейнефонографиялық сараптамасы жиі тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, при расследовании которых чаще всего назначается судебная видеофонографическая экспертиза.

25. Дауыс пен сөзді аудитивті-лингвистикалық талдау әдісімен салыстырмалы сәйкестендірушілік зерттеу. Сравнительное идентификационное исследование методом аудитивно-лингвистического анализа.

26. Сараптамалық бейнефонографиялық зерттеуге ұсынылатын материалдар. Материалы, представляемые на экспертное видеофонографическое исследование.

27. Оларды тергеу кезінде сот - бейнефонографиялық сараптамасы жиі тағайындалатын қылмыстардың түрлері.

Категории уголовных дел, по которым назначается судебная видеофонографическая экспертиза.

28. Спектрлік талдау әдісімен салыстырмалы сәйкестендірушілік зерттеу. Сравнительное идентификационное исследование методом спектрального анализа.

29. Жазбаны көшіру фактісін анықтау. Установить факт копирования записи.

30. Сот бейнефонографиялық сараптамасының теориялық негіздері. Теоритические основы судебной видеофонографической экспертизы.

31. Сәйкестендірушілік зерттеу нәтижелерін бағалау және тұжырымдарды құрастыру. Оценка результатов идентификационного исследования и формирование выводов.

32. Сарапшы-фонографистің автоматтандырылған жұмыс орнының құрамдас бөліктері. Составные части автоматизированного рабочего места эксперта-фонографиста.

33. Сот бейнефонографиялық сараптамасының көмегімен анықталатын қылмыстық істің жағдайлары. Обстоятельства уголовного дела, устанавливаемые с помощью судебной видеофонографической экспертизы.

34. Ықтимал және қорытынды беру мүмкін емес нысанындағы тұжырымдарды негіздеу. Обоснование вероятных выводов и в форме НПВ.

35. Сарапшы-фонографистің автоматтандырылған жұмыс орнының құрамдас бөліктері. Составные части автоматизированного рабочего места эксперта-фонографиста.

36. Криминалистикалық сәйкестендірушілік зерттеудің негізгі принциптері. Основные принципы криминалистического идентификационного исследования.

37. Сөзбе-сөз мазмұнды анықтау жөніндегі әдістеме. Методика по установлению дословного содержания.

38. Дауыстың бұзылуы себепші болған патология болған кезде айқындалатын белгілер. Признаки, выявляемые при наличии паталогии, обусловленные нарушениями голоса.

39. СБФС дайындау және жүргізу кезінде арнайы білімдерді пайдалану нысандары мен мазмұны. Формы и содержание использования специальных знаний при подготовке и производстве СВФЭ.

40. Қазақ тілді дикторлардың орысша сөздеріндегі екпіндердің белгілерін анықтау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. Методические рекомендации по установлению признаков акцента в русской речи у казахоязычных дикторов.

41. Сөзді лексикалық талдау кезінде анықталатын белгілер. Признаки, выявляемые при лексическом анализе речи.

42. ЧСарапшылық зерттеу кезеңдері. Стадии экспертного исследования. Общая характеристика.43. Көпобъектілі бейнефонографиялық зерттеудің әдістемесі. Негізгі принцип. Методика многообъектного видеофонографического исследования. Основной принцип.

44. Сараптамалық бейнефонографиялық зерттеуге ұсынылатын материалдар. Материалы, представляемые на экспертное видеофонографическое исследование.
Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет