Списък на учрежденските фондове с-епоха в тда пазарджикбет1/13
Дата20.07.2016
өлшемі1.71 Mb.
#211648
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
СПИСЪК

на учрежденските фондове С-епоха в ТДА - ПазарджикФонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а. е.

1

2

3

4

1

Първоначално училище „Любен Каравелов” – Пещера

1907-1971

42

2

Селски народен съвет – с. Корово (дн. Драгиново), Пазарджишко

1945-1994

278

4

Държавно стопанско предприятие „Содо-лимонадена хладилна инсталация „Белмекен” – Пазарджик

1947-1949

24

5

Памукотъкачна фабрика „Пещера” – Пещера

1947-1948

4

6

Областна служба по горите и лова – Пещера

1944-1947

34

7

Околийско агрономство – Пазарджик

1944-1948

92

8

Околийска статистическа служба – Пазарджик

1948-1958

83

9

Районно инженерство по водите – Пазарджик

1944-1948

39

10

Околийско агрономство – Панагюрище

1932-1948

14

11

Околийско агрономство – Пещера

1944-1947

7

12

Българска земеделска и кооперативна банка – Пазарджик

1944-1947

103

13

Околийско-градски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Панагюрище

1946-1951

44

14

Околийско-градски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Пазарджик

1946-1951

61

15

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Пещера

1946-1951

23

16

Околийски комитет на Отечествения фронт – Панагюрище

1945-1959

84

17

Околийско управление – Панагюрище

1939-1949

2

18

Околийско управление – Пазарджик

1944-1949

2

19

Околийско управление – Пещера

1913-1951

4

20

Околийски комитет на помощната организация – Пазарджик

1944-1949

8

21

Околийски комитет на Отечествения фронт – Пазарджик

1944-1958

146

22

Районно агрономство – с. Лъджене (дн. Велинград), Пазарджишко

1942-1948

34

23

Околийски комитет на Българския народен женски съюз - Пазарджик

1945-1950

43

24

Консервна фабрика – Събирателно дружество „Братя Илия Немски” – с. Ивайло, Пазарджишко

1943-1947

27

25

Инспекция по труда – Пазарджик

1944-1947

32

26

Околийски инспекторат по статистика – Пещера

1946-1954

48

27

Околийски комитет на Отечествения фронт – Пещера

1944-1958

136

28

Фабрика за хавлии и кърпи „Кръстьо Симеонов Бояджиев” - Панагюрище

1936-1948

19

29

Околийски инспекторат по статистика – Панагюрище

1947-1954

124

30

Околийски лекар – Пазарджик

1946-1948

3

31

Околийски комитет на помощната организация – Панагюрище

1944-1950

15

32

Всестранна кооперация „Юндола” – Велинград

1931-1950

38

33

Банка „Български кредит” - Акционерно дружество – клон с. Лъджене (дн. Велинград), Пазарджишко

1941-1948

74

34

Кредитна кооперация „Съгласие” - с. Лъджене (дн. Велинград), Пазарджишко

1931-1950

7

1

2

3

4

35

Околийски читалищен съвет – Пещера

1942-1956

28

36

Българска земеделска и кооперативна банка – Панагюрище

1944-1948

5

37

Околийски лекар – Пещера

1944-1947

12

38

Окръжен съд – Пазарджик

1938-2007

1099

39

Селски общински народен съвет – с. Мало Конаре, Пазарджишко

1944-1992

258

40

Ревирно лесничейство – Панагюрище

1934-1947

35

41

Ревирно лесничейство – с. (дн. гр.) Стрелча, Пазарджишко

1933-1947

27

42

Градски общински народен съвет – Велинград

1948-2004

564

43

Селско общинско управление – с. Каменица (дн. Велинград), Пазарджишко

1945-1947

4

44

Популярна банка – Пазарджик

1939-1951

19

45

Банка „Български кредит” – Пазарджик

1943-1947

33

46

Народно начално училище „Поп Груйо” – с. Баня, Пазарджишко

1891-1997

50

47

Селски общински народен съвет – с. (дн. гр.) Ракитово, Пазарджишко

1934-2003

433

48

Популярна банка – Брацигово

1911-1952

16

49

Популярна банка – Панагюрище

1935-1951

8

50

Трудово кооперативно земеделско стопанство „Тракийско поле” – Пазарджик

1950-1974

64

51

Народно читалище „Иван Ангелов Грозданов” – с. Алеко Константиново, Пазарджишко

1943-2002

10

52

Трудово кооперативно земеделско стопанство „Димитър Караиванов” – с. Мало Конаре, Пазарджишко

1946-1997

355

53

Народно читалище „Отец Паисий” – кв. Лъджене, Велинград

1893-1983

43

54

Българска земеделска и кооперативна банка – Пещера

1943-1947

9

55

Популярна банка – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1938-1952

16

56

Популярна банка – Пещера

1944-1951

27

57

Административно лесничейство – Панагюрище

1944-1947

30

58

Фабрика „Ставрида Йотова” – Пазарджик

1947-1949

6

59

Тъкачна фабрика „Васил Сотиров” – Пазарджик

1949-1950

7

60

Народно читалище „Отец Паисий” – с. Величково, Пазарджишко

1930-2002

39

61

Селски народен съвет – с. Ивайло, Пазарджишко

1945-1995

52

62

Селски народен съвет – с. Главиница, Пазарджишко

1934-1994

62

63

Селски народен съвет – с. Добровница, Пазарджишко

1944-1993

36

64

Държавно индустриално предприятие „Вела Пеева” – Пазарджик

1947-2001

559

65

Воден синдикат „Ели дере” – Пазарджик

1942-1950

16

66

Воден синдикат „Тополница” – Пазарджик

1941-1952

34

67

Селски общински народен съвет – с. Лесичово, Пазарджишко

1944-2004

235

68

Селски общински народен съвет – с. Огняново, Пазарджишко

1935-1994

159

69

Селски общински народен съвет – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1926-2000

339

70

Народно основно училище „Христо Ботев” – с. Сребрино (дн. Калугерово), Пазарджишко

1910-2001

87

71

Народно основно училище „Отец Паисий” – с. Огняново, Пазарджишко

1899-1994

97

72

Дружество с ограничена отговорност „Ориз” – Пазарджик

1948-1949

2

73

Начално училище „Христо Ботев” – с. (дн. гр.) Ветрен, Пазарджишко


1944-1957

25

1

2

3

4

74

Народно основно училище „Георги Бенковски” – с. Голямо Белово, Пазарджишко

1944-1998

57

75

Начално училище „Кирил и Методий” – с. Черногорово, Пазарджишко

1944-1994

30

76

Народно основно училище „Георги Димитров” – Пазарджик

1900-2002

83

77

Начално училище „Отец Паисий” – Пазарджик

1929-1993

82

78

Народно основно училище „Кирил и Методий” – с. Габровица, Пазарджишко

1914-1993

39

79

Начално училище „Климент Охридски” – с. Мокрище, Пазарджишко

1911-1985

46

80

Начално училище „Георги Брегов” – Пазарджик

1897-2006

98

81

Начално училище „Васил Левски” – с. Мирянци, Пазарджишко

1904-1970

18

82

Първоначално училище „Христо Ботев” – с. Драгор, Пазарджишко

1945-2002

59

83

Народно основно училище „Христо Ботев” – с. Главиница, Пазарджишко

1944-2007

37

84

Народно читалище „Просвещение” – с. (дн. гр.) Стрелча, Пазарджишко

1943-1982

56

85

Основно училище „Васил Левски” – с. Малко Белово (дн. гр. Белово), Пазарджишко

1941-2005

73

86

Потребителна кооперация „Напредък” – с. Говедаре, Пазарджишко

1944-1960

58

87

Народно основно училище „Кирил и Методий” – Велинград

1912-2007

122

88

Селска кооперация (Селкооп) „Извор” – с. Три водици, Пазарджишко (дн. Пловдивско)

1950-1956

11

89

Потребителна кооперация „Пробуда” - с. Хаджиево, Пазарджишко

1924-1960

48

90

Народна прогимназия „Отец Паисий” – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1907-1994

156

91

Потребителна кооперация „Искра” - с. Огняново, Пазарджишко

1921-1960

56

92

Народно основно училище „Христо Ботев” – с. Карабунар, Пазарджишко

1941-1982

30

93

Начално училище „Петър Горанов” – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1931-1975

67

94

Начално училище „Алеко Константинов” – Пещера

1911-1979

26

95

Второ основно училище „Стефан Захариев” – Пазарджик

1919-1990

145

96

Средно трудово политехническо училище „Васил Левски” – Велинград

1922-2003

103

97

Начално училище „Георги Ст. Аврамов” – местност Беглика, Пазарджишко

1938-1953

11

98

Народно начално училище „Тодор Коларов” – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1940-1975

50

99

Първоначално училище „Кирил и Методий” – с. (дн. гр.) Батак, Пазарджишко

1948-1952

8

100

Народно основно училище „Кирил и Методий” – с. Ивайло, Пазарджишко

1934-2006

98

101

Селска потребителна кооперация „Надежда” – с. Сребрино (дн. Калугерово), Пазарджишко

1938-1972

139

102

Народно читалище „Кирил и Методий” – с. Братаница, Пазарджишко

1938-2001

54

103

Селски общински народен съвет – с. Попинци, Пазарджишко

1927-1993

199

1

2

3

4

104

Народно основно училище „Отец Паисий” – с. Говедаре, Пазарджишко

1897-2006

52

105

Народно основно училище „Христо Ботев” – с. Исперихово, Пазарджишко

1896-2006

96


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет