Стиль официальных деловых бумаг, их характеристика. Об истории деловых бумаг на казахском языке. Требования к оформлению документовбет2/2
Дата08.06.2016
өлшемі250 Kb.
1   2

Зав.кафедрой, доцент ______________ Макамбаев М.Б.


Эдвайзер ___________________ Тургымбаева Б.Ы.

ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті

Информатика және математика кафедрасы

«Бекітемін»

АТ және Э факультетінің деканы, б.ғ.к., доцент

_______Тазабаева К.А.

"___" ___________2011 ж

5В060200 "Информатика" мамандығына арналған

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ


2011-2012 оқу жылы

Семей, 2011Академиялық дәреже: бакалаврПән

Кредит саны

Алдыңғы реквезиттер

Соңғы реквезиттер

Пәннің қысқаша сипаттамасы
1. Жалпы білім беру пәндері

1

Іс-қағаздарын жүргізу

1


жоқ

Жоқ

Құжаттардың стилі және олардың сипаттамасы. Қазақ тіліндегі құжаттардың тарыхы жөнінде. Құжаттардың сипаттарына сұраныс: мазмұны, толтыратын орны, толтыру уақыты, аты, формасы, заңды күші. Еңбек байланыстағы ара- қатынас: өтініш, автобиография, резюме, келісім- шарт формалары. Еңбек келісім- шартын толтыру ережелері. Бұйрық шығару, құжаттар ұйымдық жұмыс. Жарғы, жеке құрамдағы бұйрықтар, протоколдар, ақпараттық - аналитикалық құжаттама. Қызметтік хаттар, телефонограмма, баяндамалар, хаттар, түсініктемелер, мәліметтер, актілер. Азаматтық қатынасты реттеуші құжаттар: жеке арыз, қолхат, кепілдемелік хат.

2

Мәдениет-тану

Қазақстан тарихы

Саясаттану, Әлеуметтану, философия, педагогика

Мәдениеттану пәні және әдістері, мәдениеттің маңызы және мәні, мәдениет тілі, адам әлемі мәдениет ретінде. Алғашқы мәдениет, ертедегі Шығыс мәдениеті, ертедегі Греция және Рим мәдениеті, орта ғасыр мәдениеті, жаңа замандағы европа мәдениеті, ХХ ғасыр мәдениеті. Қазақ мәдениетінің қайнар көздері, қазақтардың дәстүрлі мәдениеті, замандас қазақстандықтардың мәдениеті, Қазақстан болашақ евразиялық мемлекеттер ретіндегі әлеуметтік мәдениет.

3

Әлем мәдениетінің тарихы

Қазақстан тарихы

Саясаттану, Әлеуметтану, философия, педагогика

Дүниежүзілік тарих мәдениеті пәні, алғашқы мәдениет және оның ерекшелігі, ертедегі Шығыс мәдениеті: ертедегі Мессопотами мәдениеті, ертедегі Мысыр мәдениеті, ертедегі Индия мәдениеті, ертедегі Қытай мәдениеті, көне Жапония мәдениеті. Көнеліктер: ертедегі Греция мәдениеті, ертедегі Рим мәдениеті. Орта ғасырдағы европалық мәдениет, ислам мәдениетінің әлемі , жаңа заман мәдениеті (XVII-XX), Қазақстан көшпелі мәдениет, Қазақстандағы мәдениет (XV-XVII).
2. Базалық пәндер

4

Әлемдік ақпараттық ресурстар

2

Информатика

Компьютерлік желілер

Арнайы курс «әлемдік ақпараттық ресурстар» Барлық әлемдік ақпараттардың ресурстарының принциптерімен жұмыс жасау, тенденцияның дамуы және жүйлердің жобалау принциптерін оқытуға, алған нәтижелерді талдау қазіргі ақпараттық технологияларды барлық жұмыстарын студенттерге таныстырады.

5

Есептеуіш жүйелер, желілер және телекоммуникациялар

Информатика

Компьютерлік желілер

Пәннің мақсаты барлық қазіргі есептеуіш жүйелерді, ақпараттық желілер және телекоммуникациялау студенттерге таныстыру болып табылады. Негізгі аралық белгілер қазіргі есептеуіштерді құру, локальді және глобальді ақпараттық желілер, қазіргі дербес компьютерлер архитектурасы және жұмысшылар бекеті, іс әрекеттер принципі және қолдану желілерін құру негізгі белгілер болып табылады.

6

Желілік технологиялар

Информатика

Компьютерлік желілер

Есептеуіш процессорлардың физикалық негіздері. Есептеуіш машиналар ларды фукциялау және негізін құру. Ортақ принциптерді құру және есептеуіш машиналардың архитектурасы, ақпараттық логикалық есептеуіш машиналардың негізі, функциялдық және мекеме құрылымы, жады, процессорлар, каналдар және енгізу шығару интерфейсі, перифилді құрылғы, жұмыс уақыты, программалық қамсыздандыу. Архитектураның қасиеттері және мекемелердің функцияландырылуы есептеуіш машиналардың әр түрлі кластары. Көп машиналар және көп процессорлар есептеуіш жүйелер, типтің есептеуіш құрылымы және программаны қамсыздандыру,жұмыс уақыты.

7

Компьютер архитектурасы

3Информатика

Схемотехника негіздері

«Компьютер архетектурасы» тәртібіндегі оқытылатын пәндер, компьютердың даму тарихы, ЭЕМ буындары және классификациясы, ЭЕМнің орталық және сыртқы құрылғылары, олардың сипаттамасы. Каналды және шиналық жүйеліктехника, микропроцессор және компьютер жадысы.

8

ЭЕМ-нің архитектурасы мен ұйымдастырылуы

Информатика

Схемотехника негіздері

ЭЕМ-нің басты схемотехникалық элементтері: логикалық элемент, триггерлі схема, регистр, счетчик, есте сақтау құрылғысының жұмысы, басқару құрылғылары, арифметико- логикалық құрылғы. Олардың анализі құрылғылардың реализациялау мысалдарында келтіріледі: берілген функцияларды орындау, х86 командалы ЭЕМ-нің командалар форматы. 32-разрядты микропроцессордың суреттемесі, мультипрограммалық режимдегі ЭЕМнің жұмыс істеу сипаттамасы, ресурстарды бөлу тәртібі, ЭЕмдегі ақпаратты қорғау әдістеріне анализ, жадқа байланыс ортату, ақпаратты енгізу- шығарудың ұйымдасуы.

9

Компьютерлік желілер мен есептеу техникасының архитек-турасы


Информатика

Схемотехника негіздері

ЕЖ- ді ұйымдастыру әдістері мен типтері, ақпаратты параллелді өңдеу, ұйымдасу деңгейі және әдістері, көпмашинада және көппроцессорлы ВСтің орындалуы, операциялы конвейер, векторлы, матрицалы, ассоциациялы жүйелер, біртипті жүйе және орта, RISC архитектурасы, архитектураның дамуы, ВС-тің метрикалық теория негізі, өңделген берілгендерді орналастыру технологиясы, протоюлалар, протоюлалардың иерархиясы және жұмыс істеу режимі, байланыс, берілгендермен алмасу, компьютерлік желі арқылы ақпаратпен алмасу, байланыс каналдары, модемдер, қателерден сақтау үшін кодтау, пакет структурасы, каналдарды коммутациялау әдісі, хабарлама, пакет маршруттары, берілгендермен алмасудың негізгі құралдары, локалды есептеу желісі (ЛЕЖ), ЛЕЖ- нің құрылу принципі және структурасы, байланыс конфигурациясы, стандарттылар, келісім және рекомендациялар, компьютерлік желілердің программалық қамтамасыз етулері.

10

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыз ету

3


Информатика

Қолданбалы программалар, ақпараттық менеджмент пакеті

Курс мақсаты студенттерді ЭЕМ-дегі жаттығуларды шешудің әдістері мен методикасын үйрету. Программалауды білу болашақта мәліметтер қорымен жұмыс кезінде жеңіл болады.

11

Программалық қамтамасыз етуді өңдеу технологиясы

Информатика

Қолданбалы программалар пакеті, ақпараттық менеджмент

Программалық жүйелер, өңделу процесі: әдістері, құралдардың технологиясы, тестілеу және откладка, құжаттау, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау, берілгендердің абстрактылы структурасы, сақтау және өңдеудің абстрактілі әдісі, программалық жүйелердің өңдеудің технологиялық циклы, бағдарламаны құрудағы ұжымдық жұмыс, ұжымдағы жұмыстарды ұйымдастыру.

12

Операциялық жүйелер және программалық қамтамасыз ету

Информатика

Қолданбалы программалар пакеті

Кіріспе. Файлдық жүйе және дискілер. Операциялық жүйені баптау және конфигурациялау. Желімен жұмыс.

13

Қолданбалы программалар пакеті

3ЭЕМ-ді программалық қамтамасыз ету

Параллельді есептеулер

Мәтінді өңдеу жүйесі. Машиналық графика жүйелері. Мәліметтер қоры және мәліметтер қорын басқару жүйесі. Реляциялық мәліметтер қорын басқару тілдері туралы түсінік. Кестелік процессорлар. Интеграцияланған программалық құралдар. Қолданушының қолданбалы программалық қамтамасыздандырылуы. Инструменталдық орта. Автоматтандырылған жұмыс орны. ЭЕМ-де математикалық есептерді шешуге арналған программалар (Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). Математикалық және ғылыми тілдегі мәтіндерді дайындау технологиясы. Статистикалық ақпаратты өңдеу пакеттері. Графикалық пакеттер. Компьютердегі жобалау пакеттері. Компьютерлік вирустар және олармен күресу әдістері.

14

Графикалық ақпаратты өңдеу құралдары

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыз ету

Параллельді есептеулер

Машиналық графика жүйелері. Компьютерлік графика. Векторлық және растрлық графика. Интеграцияланған программалық құралдар. Пайдаланушының қоланбалы программалық қамттамасыздандырылуы. Жекелеген интегралданған орта. Автоматандырылған жұмыс орны. Графикалық программалар пакеті.

15

Мәтіндік және кестелік ақпаратты өңдеук құралдары

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыз ету

Параллельді есептеулер

Мәтінді өңдеу жүйелері. Кестелік процессорлар. Системы обработки текстов. Интеграцияланған программалық құралдар. Пайдаланушының қоланбалы программалық қамттамасыздандырылуы. Жекелеген интеграцияланған орта. Автоматандырылған жұмыс орны.

16

Ақпаратты қорғау

3

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру, ақпараттық жүйелер

Ақпараттық менеджмент

Ақпаратты кездейсоқ немесе әдейілеп жоғалту қаупі бар. Сол себепті де осы оқытылатын пәннің мақсаты студенттерге кез-келген ақпаратты бағалап оны қорғай білуге, қолындағы ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үйрету. Ақпаратты криптографиялық қорғау.

17

Ақпаратты қорғаудың құралдары мен әдістері

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру, ақпараттық жүйелер

Ақпараттық менеджмент

Пәннің мазмұны: ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары, ЭЕМ-гі ақпаратты жат адамдардан қорғау әдістері (жергілікті және ауқымды желіде).

18

Ақпаратты инженерлік-техникалық қорғау.

ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру, ақпараттық жүйелер

Ақпараттық менеджмент

Ақпаратты қорғау объектілері. Ақпараттың қауіпсіздігінің қаупі. Ақпаратты инженерлі-техникалық қорғаудың әдістері мен құралдары. Ақпаратты инженерлі-техникалық қорғауды ұйымдастыру. Инженерлі-техникалық ақпаратты қорғаудың әдістемелік қамтамасыз ету негіздері.

19

Компьютерлік графика

3

Информатика, ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру,

Интернетте программалау

Компьютерлік графикаға кіріспе, екі өлшемді бейнелеулер және олардың өзгертулері. Үш өлшемді геометриялық өзгерту. Растрлы қарапайым қисық сызықтарды орналастыру. Ренделинг бояу әдісі. Тегістеу алгоритмі. Қисықтар мен беттердің интерполяциясы және аппроксимациясы. Қазіргі кездегі графикалық жүйелер. Инжернерлік графикаға кіріспе. Анимация негіздері.

20

3D Studio Max

Информатика, ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру,

Интернетте программалау

Компьютерлік графика және оның мүмкіндіктері. 3D Studio Max программасы. Жобалау терезесін және бейненің сапасын баптау. Анимация негіздері. Үш өлшемді графикамен жұмыс.

21

Auto CAD программасы және инженерлік графика

Информатика, ЭЕМ-ді программалық қамтамасыздандыру,

Интернетте программалау

Auto CAD программасына кіріспе. Екі өлшемді графика. Үш өлшемді графика. Казіргі кездегі графикалық жүйелер. Инженерлік графикаға кіріспе

22

Ақпараттық жүйелер

3

Информатика

Мәліметтер қорын программалау

Ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйелер классификациясы. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі. Ақпараттық жүйені жобалаудың негізгі фазалары. Ақппараттық жүйенің өмірлік циклінің моделі. Ақпараттық жүйені өңдеудің технологиясы және методологиясы. Реляциялық мәліметтер қоры. Мәліметтер қорының объектілерімен жұмыс.

23

Экономикадағы ақпараттық жүйелер

Информатика

Мәліметтер қорын программалау

Экономикадағы ақпараттық жүйелер пәні студенттерді кәсіпорындарда пайдаланылатын ақпараттық жүйелер негізімен таныстыруды мақсат етеді. Сол сияқты қазіргі кездегі ақпараттық жүйелермен, жергілікті және ауқымды желілермен және онда пайдаланылатын құрылғылар сипаттамасымен таныстырады.

24


Ақпараттық жүйені жобалау

ИнформатикаМәліметтер қорын программалау

Курсты оқытудың мақсаты: ақпараттық жүйелерді жобалауда және жобалауда ғылыми техникалық тапсырмаларды шешуді жүзеге асыруды үйрету болып табылады. Қазіргі заманның шартына сәйкес жаңа ақпараттық технологиялар және мекемелер студенттерді ақпараттың жүйелерді жобалаумен қарқынды дамуда. Ақпараттық жүйелерде технологияларды жобалау келешекте оқытушы қиын бағдарланған ақпараттық жүйелердің сұрағын оларды талдауын және өңделуін шығарады.

25

Компьютерлік моделдеу

3

Информатика, алгоритм және мәліметтер құрылымы, программалау технологияы және тілдері

Нысанды – бағдарланған программалау

Модельдеу түсінігі қазіргі кездегі қолданбалы ғылымның ажырамас бөлшегі болып табылады. Берілген пәнді оқыту кезінде студенттерге модельдеу түсінігі туралы, ғылыми танымдағы модельдеу әдісі туралы түсінік қалыптастыру. Модельдеуде және ғылыми – зерттеу жұмыстары кезінде таным құралы ретінде компьютерді пайдалану.

26

Физикадағы компьютерлік модельдеу

Информатика, программалау технологиясы және тілдері

Нысанды – бағдарланған программалау

Модельдеу түсінігі. Ақпараттық модельдер. Математикалық модельдеумен байланысты негізгі түсініктер. Математикалық модельдеу технологиясы және этаптары. Физикалық процесстерді модельдеу. Дененің үйкеліс күшінің әсерімен қозғалуы. Тербеліс үрдісі.

27

Экономикадағы компьютерлік модельдеу

Информатика, программалау технологиясы және тілдері

Нысанды – бағдарланған программалау

Пән мазмұнында экономикалық есептерді сызықтық, сызықтық емес, бүтін, параметрлі, бөлшекті-сызықтық программалау және математикалық моделін құруды үйрету болып табылады. Атап айтқанда, экономикалық математикалық модельдеу есептерін тиімді шешу әдістерін қарастыру және модельін құру және т.б. Сызықтық программалаудың жалпы теориясы және оны математикалық – экономикалық талдауда пайдалану.
3.Кәсіптендіру пәндері

28

Мәліметтер қорын программалау

3

Мәліметтер қоры теориясы

Программалау өнері

МҚБЖ түсінігі. Тарихы, белгілері және мүмкіндіктері. Реляциялық МҚБЖ. Нормасы. Қолданушы серверінің архитектурасы. Көп қолданушы рұқсаты, транзакция, ACID. Сұраныстар тілі. SQL. DDL және DML. МҚБЖ Firebird тарихының дамуы және қасиеттері. МҚБЖ ның қосымша программалармен жұмысы. Middleware Delphi компонентінің МҚБЖ не рұқсаты. Интерфейс TDataset DB–aware controls. Соңғы қосымша интерфейстерді қолданушылар МҚБЖ ін пайдалануды талап етеді. MDI-қосымша принциптерді өңдейді. Тізімдер және карточкалар. Мәліметтерді фильтрациялау және интерфейсті іздеу.

29

Мәліметтер қоры технологиясы

Мәліметтер қоры теориясы

Программалау өнері

Ақпараттық жүйелердің тарихы және белгілері; ақпараттық жүйе; ақпараттық жүйе аумағын қолдану; ақпараттардың ұсынылуы және жиналуы; талдау және индексациялау; іздеу; талдау; байланыстыру; навигация; конфиденциалдау; бүтіндік; қорғану; сақтау;масштабтау; өңдеуші; эффектілі. МҚБЖ даму тарихы. МҚБЖ негізгі компоненттері. МҚБЖ функциясы. МҚБЖ архитектурасы және мәліметтердің тәуелсіз ұсынылуы. Мәліметтер қорының тілдік сұранысы. Мәліметтердің моделденуі. Концептуалды модель; нысанды бағдарланған модель;реляциялық модель.

30

МҚБЖ және мәліметтер қоры

Мәліметтер қоры теориясы

Программалау өнері

Мәліметтер қоры және мәліметтер қорын басқару жүйесі. Мәліметтер қорын басқару жүйесін таңдау. Мәліметтер қорының өмірлік циклы. Мәліметтер қорының модель деңгейлері және жобалау этаптары. Инфологиялық модель. МҚБЖ қазіргі тілдік құрылғысы. Даталогиялық модель. Физикалық деңгейде жобалау. Құрылғы және мәліметтер қорының жобалау әдісі. МҚБЖ реляциялық. МҚБЖ инвертивті файлы. МҚ гипермәтіндік және мультимедиялық. XML–сервері. МҚ нысанды бағдарланған. МҚ бөлінуі. МҚ ақылы. МҚ мекемелерде мәліметтердің процессорларды өңдеу. Бүтіндікті шектеу.Технологияларды жадыда өңдеу, транзакциялау. Ақпараттардың сақталуы. OLAP-технологиясы. Үлкен көлемдегі ақпараттық массифтердің құрылуы және сығылуы, мәліметтерде ақпараттардың сақталуы. Негізгі математикалық әдістер, ақпараттардық сығылуы қабылдау. Архивацияда фрактальды әдістер. Мәліметтерді басқару.

31

Интернетте программалау

3

Әлемдік ақпараттық ресурстар

Интернет және мультимедиа технологиясы

Интернет бүкіл әлемді қамтитын көптеген халықаралық, мемлекетаралық компьютерлік желелермен жұмыс істейді. Оған басқару орталықтары, үлкен дамыған корпорациялар, қоғамдық ұйымдар және зерттеу орталықтары, комерциялық компаниялар және университеттер кіреді. Интернет бүкіл әлемдік ортақ ақпараттық аймақты құады. «Интернетте программалау» пәні өз алдына: интернетке программалауға үйрету; глобальді желіге қосымшалар құруға арналған әдістерді көрсету, қарапайым HTML-беттерінен бастап көп деңгейлі жүйелерді құруға арналған негізгі принциптерге шейін.

32

Интернет-технологиялар

Әлемдік ақпараттық ресурстар

Интернет және мультимедиа технологиясы

Интернет. Ашық ақпараттық жүйелер: модельдер мен құрылымдар. Ақпараттық ресурстар. Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің теориялық негіздері. Ақпараттың таратылған өңдеу моделі. Ақпараттың қауіпсіздігі. Желелік программалық және техникалық құралдар.

33

Компьютерлік желілер, Интернет және мультимедиялық технологиялар

Әлемдік ақпараттық ресурстар

Интернет және мультимедиа технологиясы

Қазіргі замандағы қоғам бейнесі компьютерлік желіні жақсы меңгеруімен және ақпаратпен интернет арқылы қамсыздандыруымен сипаттайды. Бұл жағдай өз алдына қазіргі заманғы ресурстарды қолдануға шығару тапсырмасын қояды. Қазіргі заман информатиканы оқытушысының қаншалықты мамандандырылғандығы оның өз шығармашылығында телекоммуникациялық техниканы пайдалануынан көрінеді.

34

Програм-малау тілдер теориясы мен трансляция-лау әдістері

3

Информатика, Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау тілдері және тезхнологиясы

С++ тіліндегі НБП

Трансляторлар. Белгілеулер, класификация. Трансляциялаудың негізгі компоненттері. Компиляциялау процесінің кейбір аспектілері. Компиляторды проектілеу. Грамматикалар мен тілдер. Сканерді талдаудың екі стратегиясы. Детерминалды ақырғы автомат. Детерминалданбаған ақырғы автомат. КА дан КА ның құрылуы. Сканердің программалануы. ЭЕМ де көрсетілуі. Қалып күй диаграммасы. Синтаксистік талдау тәсілдері. Жоғарыдан төмен синтаксистік талдау. LL(1)- синтаксистік талдау тәсілі, LL(2)- талдау кестесі. Тәсілдер болған жағдайларға негізделеді. Болған жағдайдың қатынасы. Қарапайым болған жағдайдың грамматикасы. Трансляторлардың құрылу жүйелері.

35

Програм-малау негіздері

Информатика, Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау тілдері және технологиясы

С++ тіліндегі НБП

Программалудың негізгі конструкциялары. Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы, типтер, ауысулар, енгізу/шығару құрылғылары; параметрлерді жіберудің функциялары мен әдістері; құрылымдық конструкциялар. Тапсырманы орындаудың процесі мен алгоритімі.тапсырманы орындау стратегиясы, алгоритмді құру стратегиясы, алгоритм анықтауыштары мен қасиеттері. Берілгендердің негізгі құрылымы. Қарапайым типтер: массивтер, баспалар, жолдар және жолдарды өңдеу; жадыны тарату тәсілдері (статикалық, автоматты және динамикалық), орындау кезіндегі жадымен жұмыс, кезекті, Хеш- кесте, графтар мен ағаштарды құру тәсілдері. Рекурсия және рекурсия түсінігі.

36

Программалау мен информатиканың жоғарғы дәрежелі әдістері

Информатика, Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау тілдері және тезхнологиясы

С++ тіліндегі НБП

Программалудың негізгі конструкциялары. Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы, типтер, ауысулар, енгізу/шығару құрылғылары; параметрлерді жіберудің функциялары мен әдістері; құрылымдық конструкциялар. Тапсырманы орындаудың процесі мен алгоритімі.тапсырманы орындау стратегиясы, алгоритмді құру стратегиясы, алгоритм анықтауыштары мен қасиеттері. Берілгендердің негізгі құрылымы. Қарапайым типтер: массивтер, баспалар, жолдар және жолдарды өңдеу; жадыны тарату тәсілдері (статикалық, автоматты және динамикалық), орындау кезіндегі жадымен жұмыс, кезекті, Хеш- кесте, графтар мен ағаштарды құру тәсілдері. Рекурсия және рекурсия түсінігі.

37

Программалау өнері

2

Информатика, алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау технологиясы және тілдері

Алгоритм және оның күрделілігі

Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгйелі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу.

38

Программалау технологиясы

Информатика, алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау технологиясы және тілдері

Алгоритм және оның күрделілігі

Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгйелі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу.

39

Қазіргі алгоритмдік тілдер

Информатика, алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, программалау технологиясы және тілдері

Алгоритм және оның күрделілігі

Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгйелі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу. Жоғарғы деңгейлі программалау әдістерін оқыту курстарға арналған. Тәжірибелік программалау мысалдарынан стандартты және типтік тапсырмаларды қарастырады. Есептеуіш тапсырмалар және программалау тапсырмаларын шешу.

40

Ақпараттық менедж-мент

2

Информатика, әлемдік ақпараттық ресурстар

Интеллектуалдық ақпараттық жүйелер

Ақпараттық менеджмент және оның басқару жүйелеріндегі орны. Ақпараттық менеджменттің мақсаты, объектілері және процесстері. Ақпараттық менеджменттің технологиялық ортасы. Техникалық, телекоммуникациялық және программалық құралдар. Ақпараттық жүйелер, шолу жасау. Ақпараттық жүйенің өмір сүру циклі. Құру және қызмет көрсету. Ақпараттық жүйенің даму жолдары. Ақпараттық ресурстар түсінігі. Кәсіпорынның ақпараттық ресурстар құрылуы. Ақпараттық ресурстар ортасы мен процесстерін жоспарлау. Ақпараттық ортадағы қызмет көрсетудің қалыптасуы. Кәсіпорындағы ақпаратты өңдеуді ұйымдастыру. Ақпаратты өңдеудің даму тенденциясы. Ақпараттық жүйені стратегиялық жоспарлау негіздері, стратегиялық жоспардлау фазалары. Ақпараттандыру ортасындағы персоналды басқару ерекшеліктері. Топтық динамика. Басқару және лидерлік. Мотивация. Қолданбалы аймақтағы басқару проблемалары және ақпараттандыру. Инновациялық менеджмент. Ақпараттық ресурстарды басқару саясатының жалпы инновациялық мінездемесі. Жобаның қалыптасу принциптері және ақпараттық жүйеге ендіру. Кәсіпорындағы ақпараттандыру жобасын басқару. Инновацияланудың перспективалары. Ақпараттық ресурстарды қорғау. Техникалық және құқықтық аспектілер.

41

Бизнес-ақпарат және ақпараттық менедж-мент
Информатика, әлемдік ақпараттық ресурстар

Интеллектуалдық ақпараттық жүйелер

Бизнес-ақпарат түсінігі, спецификасы және түрлері. Пайдаланушылар, олардың негізгі топтары және қажеттілік спецификасы. Ақпараттық менеджмент. Ақпараттық менеджмент анықтамасы, мақсаты және тапсырмалары. Ақпараттық жүйе және ақпарттық технологиялар ақпараттық менеджмент құралы ретінде. Менеджер – басқару жүйесінің субъектісі ретінде.  

42

Менеджмент негіздері

Информатика, әлемдік ақпараттық ресурстар

Интеллектуалдық ақпараттық жүйелер

Пән түсінігі. Менеджмент түсінігі, мақсаты және тапсырмалары. Менеджмент функциясының табиғаты және құрылымы. Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастары. Басқарудың негізгі әдістері. Шешім қабылдау мен басқару процесстері. Басқарудың информациясы мен коммуникациясы. Жоспарлау мен жобалау менеджмент функциясы ретінде. Басқару жұмыстарын ұйымадастыру менеджменттің стадиясы ретінде.

Кафедра меңгерушісі, доцент ______________ Мақамбаев М.Б.


Эдвайзер ___________________ Тұрғымбаева Б.Ы.
Каталог: www -> docs1 -> office -> kat elek -> itef


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет