ТӘжірибелік сабақтарының жоспары бизнесті бағалау пәнінен 5В050600


kp – акционерлік капиталды тарату құны(пұрсатты акция)



бет2/2
Дата18.07.2016
өлшемі216 Kb.
1   2

kpакционерлік капиталды тарату құны(пұрсатты акция);


ks – акционерлік капиталды тарату құны (жай акция);

wd – кәсіпорын капиталының құрамындағы қарызға алынған капиталдың мөлшер;

wp – кәсіпорын капиталының құрамындағы пұрсатты акциялар мөлшері;

ws – кәсіпорын капиталының құрамындағы жай акциялар мөлшері.


10 сабақ

Қала сыртындағы коттедж $100 мыңға бағаланды. Бағалау уақытында Ұлттық банк валюталық салымдар бойынша 10% ставка орнатты. Бағалаушының айтуы бойынша, әр инвестар жылжымайтын мүлікке салынатын салымдар бойынша тәуекелділік үшін минималды түрде жылына 7% мөлшерлеме сұрайды. Эксперттік анализ бойынша, инвестициялық менеджменттік компенсациялау үшін және төмен өтінділік пайыздық мөлшерлеме 1,5% құрайды. Инвестар салынған капиталды 20 жыл ішінде қайтаруды үміттейді , сондықтан турасызықтық тәсіл бойынша әр жылғы қайтарылым 5%мөлшерлемемен төленеді. Дисконттау мөлшерлемесін анықтау.

Есептеу жолы:

Тәуекелділіксіз пайыздық мөлшерлеме 10,0%

Тәуекелділік үшін компенсация 7,0%

Инвестициялық менеджмент 1,5%

Төмен өтілім 1,5%

Жиынтық пайыздық мөлшерлеме 20,0%

Капиталды қайтару 5,0%

Дисконттау мөлшерлемесі 25,0%



Сабақ 11.

Жазбаша бақылау жұмысы.

Пайда кірісінің мазмұны және қолдану сферасы. Пайда кірісінің кәсіпорының бизнесін бағалаудағы негізгі әдістер.Оның артықшылығы мен кемшіліктері.

Дисконтталған ақшалай ағымдар тәсілі. Ақшалай ағымдардың түрлері, оларды болжау тәсілдері. Пайданы капитализациялау тәсілі.


Тақырып 7. Кәсіпорын бизнесін бағалаудағы салыстыру тәсілі.

Мақсаты: сатудың салыстырмалы анализдеу әдістерінің негізінде аналитикалық ойлау қабілетін дамыту және бизнесті бағалаудағы практикалық қабілетті меңгеру.


Сабақ 12.

Салыстырылатын компаниялар бойынша қаржылық есеп берулер және мультипликаторлар берілген(Таблица 1). Таблица 1берілген компанияларды бағалау үшін мультипликаторларды есптеу.


Таблица 2. Есептеу үшін форма.

Баға\ баланстық құн

Өзіндік капитал+ұзақ мерзімді қарыз.


Өзіндік капитал +ұзақ мерзімді

Баға\ салық салынбаған ақша ағымы

Баға\ таза ақша ағымы

Баға\салық салынбаған пайда

Баға\ таза пайда

Төлемнен бұрынғы пайда

қарыз. Төлемнен кейінгі пайда

Мысалы,VALENS (Испания) фирмасының есептеулері.

1.Мультипликатор баға\ таза пайда (P|E);

P\E=(ҚА*СА)ТП)=(8920*11310)\5974625=16,9мұнда

ҚА(СА)- акциялардың нарықтық құны ,СА – акция саны, ТП-таза пайда.

2.Мультипликатор баға\таза салынбаған пайда (Р\ЕВТ):

Р\ЕВТ=100998300\8368432=12,1

Кесте 1 - Мультипликатор







Компания атауы



Ел



Баланстық есеп беру мәліметтері



Пайда жөнінде есеп беру мәліметтері



Табыс салығы




Таза пайда




Акциялар жөнігде мәліметтер






Ұзақ мерзімді берешектің қысқа мерзімді және ағымдық бөлігі

Ұзақ мерзімді берешек

Өзіндік капилал

Сатудан түскен таза ақшалай түсім

Ағымдық нарықтық баға

Ағымдық нарықтық баға

Салыққа дейінгі пайда

Ағымдық нарықтық баға

Акциялар саны



AALBORO PORTLAN

Дания

479714

1286128

1929090

2500198

270925

214193

148904

40005

104294

472

2856



ASLAND SA

Испания

1581

1200867

94287015

51308772

2815327

1287664

15222956

4369321

10671476

1170

46227



ASLAND CATALUNY

Испания

20399

0

21853301

12731364

1333364

236596

3778677

1410053

2368624

1000

28942



\ALCESTRUZZISP

Италия

473398000

63753000

414281000

1 196967000

37783000

48688000

138745000

60229000

75521000

8150

337625



CEМENTERIA D1 В

Италия

2653000

46109000

140107000

85244000

9226000

3799000

24991000

17103000

17861000

4510

13778



CEМENTERIA D1 В

Италия

87393036

83347225

211430756

214685647

27784367

17623225

20973207

11597603

9226393

3920

69888



CEMENT/A S1CI

Италия

8196000

110079000

325879000

218046000

35520000

9117000

53946000

18264000

35682000

5300

31731



CEMENTEklA HOLD1N

Швейцария

37005

251460

578440

1066450

104450

36241

279005

83181

76688

350

1132



CEMENT

C


Италия

13355000

24638000

288181000

335102000

24992000

3296000

35908000

16969000

16969000

1500

170000



CEMENTER1ES

Бельгия

3590200

14619500

27013700

46363400

3602100

1658600

5131000

1292800

3635900

8270

4504



COMPANIA VALENS



Испания

712410

61125

34037641

19909797

1084611

24507

8368432

2393807

5974625

8920

11316



DYCKERHOFFAC j

Германия

82198

85915

400710

1592175

147026

19668

98458

42374

48198

423

2316



1NALCEMENTI SPA

Италия

156129000

219663000

2322868000

1648740000

191951000

27558000

308210000

110030000

184474000

9231

328167



NORDCEMENTAG

Германия

0

0

67644

149769

13054

121

28550

15732

12818

365

799



PERLMOOSER ZEME

Австрия

0

381371

1532675

3962476

292760

36517

384047

65563

3127712

1100

4840



SOC1ETEDESCM

Франция

3978000

10790000

5730000

16448000

1193000

1567000

648000

233000

401000

135

21594



TITAN CEMENT CO

Греши

45496668

6565719

22372046

49792366

2731366

3109028

6266847

1026750

5163300

7625

9461



U NIC EM SPA


Италия

47994

209415000^

639792000

763300000

64674000

23026000

139358000

49303000

73705000

6900

74622

3.Мультипликатор баға\ таза ақша ағымы (Р\ CF): P\CF=100998300\5974625+1084611=14

4.Мультипликатор баға\ салық салынбаған ақша ағымы (Р\PTCF):

P\PTCF=100998300\8368432+1084611=10,7

5.Мультипликатор инвестициялық капитал\ пайда(IC\EBJT):

ШС\УИОЕ=(Л+Қ)\(Е+ЗИ)=100998300+61125\8368432+24507=12б мұнда К—өзіндік капитал, Қ-ұзақ мерзімді қарыз, PB-%-ды кететін шығындар,Т-салықтан түсетін табыс.

6. .Мультипликатор инвестициялық капитал\салық пен несие бойынша %-ды төлеуден бұрын пайда(IC\EBDIT)

IC\EBDIT= 100998300\8368432+24507+1084611=10,7

7.Мультипликатор баға\ баланстық құн (P\BV);

P\BV=10098300\34037641=2,97


13 сабақ.

Сұрақтарға жауап беру

Кәсіпорын бизнесін бағалауда салыстырмалы нарықтық тәсілқолданудың мазмұны мен ерекшеліктері.Салалық коэффиценттер әдісі.Соңғы түзетулер.Әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері.Кәсіпорын бизнесін бағалаудың нарықықтық тәсілі шетелдік аналог.
Тақырып 8.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау.

Мақсаты:лекциялық материалдарды бекіту және әр түрлі әдіс тәсілдердің негізінде қаржылық анализді өткізу қабілетін иелену.



14 сабақ.

Ауызша сұрау.

Кәсіпорынның қаржылық анализі бағалаудың керекті элементі ретінде. Бизнесті бағалаудың қаржылық анализдің әдістері.Қаржылық анализдің мақсаттары.Инфляция жағдайындағы кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін анализдеудің ерекшеліктері.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын анализдеу.Бухгалтерлік баланстағы банктардың құрылымы мен динамикасының жалпы бағасы. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылықтың анализі. Қаржылық коэффиценттердің анализі.



15 сабақ.

Есеп 1. Ассортимент коэффиценттерінің және жоспарды орындау пайызын есептеу, егер:



Жоспарланған ассортимент есебіне,т

Есеп беру жылы,т

Өнім түрлері

Фактілі түрде

Жоспар бойынша

1200

1750


-

-

2950



1400

1750


-

500


3650


1200

1800


440

-

3440



А бүйымы

Б бүйымы


В бүйымы

Г бүйымы


Барлығы

Ассортимент коэффиценті келесідей анықталады: жоспарланған ассортимент есебіндегі өндірілетін өнімнің жоспар бойынша өндірілетін өніміне қатынасы.

Есеп 2.

Өнімнің құрылымы бойынша жоспардың %-дық орындалуын анықтау,қорытынды жасау.



Өнім түрлері

Өнім өндірісі, т

Құрылым бойынша %

Жоспар бойынша

Фактілі түрде

Құрылым бойынша жоспар есебіне

А бүйымы

Б бүйымы


В бүйымы

Барлығы



2400

1900


630

4930


2520

1840


595

4955


2412

1840


595

4847


100,5

96,8


94,4

98,3

Анализ келесі түрден өтеді.

1.Жоспар орындалуының жалпы %-ы анықталады.Жоспар бойынша әр өнімнің түрі жоспар орындалуының жалпы пайызына көбейтіледі.

2.Қайтадан есептелген мәліметтер құрылым бойынша жоспардың фактілі түрдегі өндірістің арақатынасының ең кішкентай мәні есепке қосылады.
Есеп 3.

Ағымды коэффицентін анықтау, егер: механикалық цехта 17 бірлік құрал орнатылса, олардың 5 токарлы станоктар, 8- фрезерлі, 4- шлифовальды. Бір ай ішінде фактілі түрде 4600м\ч жұмыс атқарылды, соның ішінде токарлы станоктармен 1700м\ч, фрезерлі- 2000м\ч, шлифовалды- 900м\ч. Бір сменада ғы жұмыс уақытының айлық қоры 178сағ. тең.

Есептеу жолы:

К=(орындалған жұмыс саны мин\смена)\құрал -саймандардың жалпы саны.


Есеп 4.

Банкротство формуласы негізінде кәсіпорынның қабілеттілігін есептеу және қорытынды жасау.

Альтманның банкротства формуласы:

Айналым активтер\Барлық активтер*1,2+таратылған табыс\барлық активтер*1,4+Сатудан түскен табыс\барлық активтер*3,3+Сатудан түскен түсім*1\Барлық активтер+Акциялардың нарықтық құны\Міндеттері


Егер есептеу үрдісінде алынған сомма 1,8-ден үлкен болса, онда кәсіпорын дағдарысқа ұшырамайды; егер 1,8-ден кіші болса, онда кәсіпорын дағдарыс жағдайында .

Кәсіпорын баланс бойынша жыл соңындағы көрсеткіштер айналым активтері- 12955мың теңге, барлық активтері»әәімың теңге, таратылмаған табыс- 845 мың теңге, сатудан түскен түсім -24550мың теңге, ақша қаражаттары-933мың теңге, дебиторлық қарыз-5723 мың теңге, бағалы қағаздар-0, қорлар және шығындар-6047мың теңге,болашақ периодтағы шығындар-27 мың теңге.

Бірақ мұнда айтып өтетін жағдай, бұл формула тек қана ірі кәсіпорындарында қолданылады, себебі ол барлық көрсеткіштерді қамтымайды, әсіресе акциялардың нарықтық құны жайлы мәліметтер жоқ және бұл көрсеткіштер 0-ге тең деп алынады.Бұған байланысты кіші және орташа кәсіпорындардың критерий жүйесіне келесі көрсеткіштер кіреді: ағымдағы өтілім коэффиценті, өзінің айналым құралдармен қамтылу деңгейі, автономия коэффиценті.

Ағымдағы өтілім коэффиценті келесідей анықталады:

Ақша қаражаттары+бағалы қағаздар+қорлар және шығындар-болашақ периодтағы шығындар-бұның барлығы міндеттерге бөлінеді. Норматив >2.

Автономия коэффиценті=Өзіндік капитал\кәсіпорынның мүлкі .Норматив>0,5

Өзінің айналым құралдармен қамтылу коэффиценті

Өзіндік капитал- айналымсыз активтер\айналым активтері



Норматив>0,5

ӘДЕБИЕТ

Негізгі

 1. Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года». Алматы, 1998.

 2. Гражданский кодекс Республики Казахстану/Казахстанская правда, 1995, 31 января-4 февраля.

 3. Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 года № 109-11.

 4. Оценка бизнеса: Уч.пособие для вузов*Под ред. А.Грязновой, М.Федотовой.-М.:Финансы и статистика, 2000.

 5. Валдайцев. С.В. Оценка бизнеса и инноваций. - М.; Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.

 6. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий:Имущественный подход: Учебно-практическое пособие. - 2.е изд. -М.: Дело, 2000.

 7. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика. - М.: Инфра-М,1997.

Қосымша


 1. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, " О ценных бумагах и фондовой бирже". - Алматы, 1995.

 2. Закон РК «Об иностранных инвестициях» // Экономика и предпринимательство в РК. 1997, август,№18.- с. 1-6

 3. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

 4. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442-Ц.

 5. Патентный Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999

 6. Абдыгаппарова С.Б. Инновационный потенциал Казахстана.- Алматы: 2001.

 7. Андреев Г.И., Витчинка В.В., Смирнов С.А. Практикум по оценке интеллектуальной собственности: Учеб.пособие. - Финансы и статистика, 2003.

 8. Анисимов В.Е., Белендир М.В. Финансовый анализ. М.: Изд-во "ДИС", НГАЭИУ, 1997.

 9. Абрамов С.М. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

 10. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. -М.: Финансы и статистика, 1991.

 11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М: ИНФРА-М, 1996.

 12. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 13. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: 1995.

 14. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М,2003.

 15. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб.пособие для вузов. -:М: Финансы, ЮНИТИ- ДАНА, 1999.

 16. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузово. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 17. Десмонд Г.М., Келли Р.Э. Руководство по оценке бизнеса. - М.: РОО, 1996.

 18. Дияров С.К. Экономика недвижимости.- Кзыл-Орда, 2003.

 19. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование. - М.: Бек, 1997.

 20. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование.- Минск: Экоперспектива, 2001.

 21. Осипов, В.Е. Ипотечно-инвестиционный анализ / В.Е. Есипов, А.В. Попов, Г.А. Маховикова и др.; Под ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 1998. - 207 с.

 22. Калачева С.А. Недвижимость. -М, 1998.

 23. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - М: Экспертное бюро, 1997.

 24. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.- М.: Финансы и статистика, 2001.

 25. Коваленко Г.П Рынок недвижимого имущества в Республике Казахстан. -Алматы: Жети Жарда, 2002.

 26. Колтынюк -Б.А. Инвестиционные проекты: Учебник.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000.

 27. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. -М.:, 1998.

 28. Липсиц И.В., Косов И.В. Инвестиционньгй проект: методы подготовки и анализа. - М.: БЕК, 1996.

 29. Международные стандарты оценки. - М: РОО, 1995.

 30. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (официальное издание, вторая редакция). - М.: "Экономика", 2000.

 31. Виленский ШІ., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебно-практическое пособие. Серия «Оценочная деятельность». -М.: Дело; 1998.

 32. Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. -М.: 1993.

 33. Гранова И.В. Оценка недвижимости. – СПб: Питер, 2001.

 34. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. - СПб: Питер, 2001.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет