Тіркелген авиациялық электр байланыс желісінде жұмыс істеу технологиясы Жалпы ережелербет3/4
Дата17.07.2016
өлшемі339 Kb.
1   2   3   4

«<ТЕКСЕРІҢІЗ*МӘТІНСОҢЫЖАҢАДАНЕНГІЗІЛДІ»;


AFTN станциясының өз индексі
немесе

«<≡CHECK≡TEXT≡NEWENDINGADDEDAFTN» станциясының өз индексі;

«ITA-2»;


«<≡»;

«ITA-2» и «IA-5»;


соңы дұрыс;

«* - ТЕКСЕРІҢІЗ» сөзінің орнына «ТЕКСЕРІЛСІН» сөзі болуы мүмкін.

Орамдық (парақтық) аппаратпен басылған көшірмедегі мәтіннің сатылап орналасуы осы Технологияға 12-қосымшаға сәйкес адрестің назарын жалғанған қосымшаға аудару үшін жасалған.

Қызметтік хабарламаның осы тармақта көрсетілген түрі AFTN станциясы қайта жіберілетін хабарламаны жіберу кезінде онда 2100 белгіден астам белгі барын анықтаған жағдайда қалыптастырылуы мүмкін. Бұл жағдайда AFTN станциясы хабарламаны 2100 белгімен шектеп, осы тармақта көрсетілген кіріктірме сөзі қояды, ал осы хабарлама келіп түскен AFTN станциясына осы Технологияның 67-тармағына сәйкес қызметтік хабарлама құрастыруы мүмкін.  1. Қайта таратушы AFTN станциясы хабарламаның адрестік жолының толығымен бұрмаланып келгенін анықтаған жағдайда, бұрмаланған хабарламаны жіберуді тоқтатып, алдыңғы AFTN станциясына қызметтік хабарлама жібереді. Қызметтік хабарламаның мәтіні мынадай:

«СЖЦ» («SVC») қысқартуы;

«ЩТА» («QTA») рәсімдік сигналы;

«АДС» («ADS») рәсімдік сигналы;

жіберілмей қалған хабарламаның тарату белгісі;

«БҰРМАЛАНҒАН» («CORRUPT») белгісі;

хабарлама соңының сигналы.

Қызметтік хабарламаның пішімі:

«ITA-2» кодында:


«СЖЦЩТААДСАБА123ИСКАЖЕНО<≡»

немесе


«SVCQTAADSABA123CORRUPT<≡»;
«IA-5» кодында:

«(STX) СЖЦАДСАБА123 БҰРМАЛАНҒАН<≡»

немесе


«(STX) SVCQTAADSABA123CORRUPT<≡».

Мұндай қызметтік хабарлама алған AFTN станциясы таратудың жаңа белгісін және дұрыс адрестік жол қойып, бастапқы хабарламаның қайта жіберілуін қамтамасыз етеді.  1. Қайта таратушы AFTN станциясы адресаттың қолданылмайтын (яғни ұзындығы 8 әріпке сәйкес келмейді) немесе белгісіз индексімен (станцияның жол тізімінде жоқ) анықтаған жағдайда, осы Технологияға 88-тармағында баяндалған рәсімдерді қолдана отырып, хабарламаны дұрыс адреске қайта жібереді.

Адресаттың белгісіз индексі үшін және бастапқы хабарламада қате болмаған жағдайда AFTN станциясы жіберішуге қызметтік хабарлама жібереді. Қызметтік хабарламаның мәтіні:

«СЖЦ»(«SVC») қысқартуы;

«АДС» («ADS») рәсімдік сигналы;

қате хабарламаның дереккөзі;

теңестіру атқарымы;

алынған хабарлама адресінің жолы;

теңестіру атқарымы;

«БЕЛГІСІЗ» («UNKNOWN») белгісі;

адресаттың белгісі индексі (тері);

хабарлама соңының сигналы.


Қызметтік хабарлама пішімінде:

«ITA-2» кодында:


«СЖЦАДС121320УАААЫМЫЬ<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫЬУАППЫМЫЬ<≡»;


«БЕЛГІСІЗУАППЫМЫЬ<≡»

немесе


«SVCADS121320UAAAYMYX<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMYXUAPPYMYX<≡»;

«UNKNOWNUAPPYMYX<≡»;

«IA-5» кодында:


«СЖЦАДС121320УАААЫМЫЬ<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫЬУАППЫМЫЬ<≡»;


«БЕЛГІСІЗУАППЫМЫЬ<=»

немесе


«SVCADS121320UAAAYMYX<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMYXUAPPYMYX<≡»;

«UNKNOWNUAPPYMYX<≡».

Мұндай қызметтік хабарлама алған AFTN станциясы адресаттың дұрыс индексін алып, осы Технологияға 89-тармаққа сәйкес адресті бөлек жазу рәсімін қолданып, хабарламаны адресатқа қайта жібереді.

Осы тармақтың 1) қосымшасында көзделген жағдайлардан басқа жағдайларда осы Технологияға 61-тармағындағы ереже қолданылған болса, AFTN станциясы алдыңғы AFTN станциясына қатені түзетуін сұрап, қызметтік хабарлама жібереді.

Мұндай қызметтік хабарламаның мәтіні:

«СЖЦ» («SVC») қысқартуы;

«АДС» («ADS») рәсімдік сигналы;

қате хабарламаның тарату белгісі;

теңестіру атқарымы;

қабылданған хабарламаның адрес жолы;

теңестіру атқарымы;

екеуінің біреуі:

адресаттың қолданылмайтын индексі үшін – «ТЕКСЕРІҢІЗ*» («CHECK») белгісі;

адресаттың белгісіз индексі үшін - «БЕЛГІСІЗ» («UNKNOWN») белгісі;

адресаттың қолданылмайтын немесе белгісіз индексі (тері);

мәтін соңының сигналы.

Қызметтік хабарламаның пішімі:


«ITA-2» кодында:


Белгісіз адрес үшін:

«СЖЦАДСАБА123<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫЬУАППЫМЫЬ<≡»;

«БЕЛГІСІЗУАППЫМЫЬ<≡»

немесе


«SVCADSABA123<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMYXUAPPYMYX<≡»;

«UNKNOWN UAPPYMYX <≡»;

қолданылмайтын адрес үшін:

«СЖЦАДСАБА121<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫ<≡»;

«ТЕКСЕРІҢІЗУАИИЫМЫ<»

немесе


«SVCADSABA121<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMY<≡»;

«CHECKUAIIYMY<≡»;

«IA-5» кодында:


белгісіз адрес үшін:

«СЖЦАДСАБА123<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫЬУАППЫМЫЬ<≡»;

«БЕЛГІСІЗУАППЫМЫЬ<»

немесе


«SVCADSABA123<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMYXUAPPYMYX<≡»;

«UNKNOWN UAPPYMYX<≡»;

қолданылмайтын адрес үшін:

«СЖЦАДСАБА121<≡»;

«ГГУАТТЫМЫЬУАИИЫМЫ<≡»;

«ТЕКСЕРІҢІЗ *УАИИЫМЫ<»

немесе


«SVCADSABA121<≡»;

«GGUATTYMYXUAIIYMY<≡»;

«CHECKUAIIYMY<≡»;

«* - ТЕКСЕРІҢІЗ» сөзінің орнына «ТЕКСЕРІЛСІН» сөзі болуы мүмкін.

Осы қызметтік хабарламаны алғаннан кейін AFTN станциясы адресаттың дұрыс индексі болған жағдайда осы Технологияға 89-тармаққа сәйкес адресті бөлек жазу рәсімін қолданып, хабарламаны осы адресатқа қана қайта жібереді немесе адресаттың дұрыс индексі болмаған жағдайда осы тармақтың ережелеріне сәйкес әрекет етеді.


  1. Бірінші қайта тарату AFTN станциясы алынған хабарламаның дереккөз жолында бұрмалаушылық болған немесе хабарламада дереккөз болмаған жағдайда:

хабарламаны өңдеуді тоқтатады;

қызметтік хабарламаны ол келген AFTN станциясына жолдайды.

Мұндай қызметтік хабарламаның мәтінінде мыналар болады:

«СЖЦ» («SVC») қысқартуы;

«ЩТА»(«QTA») рәсімдік сигналы;

«ОГН» («OGN») рәсімдік сигналы;

кейінге қалдырылған хабарламаның тарату белгісі;

«БҰРМАЛАНҒАН» («CORRUPT») белгісі;

мәтін соңының сигналы.

Қызметтік хабарламаның пішімі:

«ITA-2» кодында:

«СЖЦЩТАОГНАБА123БҰРМАЛАНҒАН<≡»

немесе


«SVCQTAOGNABA123CORRUPT<≡»;

«IA-5» кодында:

«(STX) СЖЦОГНАБА123  БҰРМАЛАНҒАН <≡»

немесе


«(STX) SVCQTAOGNABA123CORRUPT<≡».

Мұндай қызметтік хабарлама алған AFTN станциясы оған таратудың жаңа тану белгісі мен дереккөздің дұрыс жолын қойып қайта жібереді.  1. Егер қайта таратушы AFTN станциясында хабарламаны жіберушінің орналасқан жерінің индексі ретінде болмағанда индексітің бірінші белгісін тексеру мүмкіндігі болған жағдайда және алынған хабарламада жіберушінің индексі дұрыс көрсетілмегенін анықтаған жағдайда:

хабарламаны өңдеуді тоқтатады;

қызметтік хабарламаны ол келген AFTN станциясына жолдайды.

Мұндай қызметтік хабарламаның мәтінінде мыналар болады:

«СЖЦ» («SVC») қысқартуы;

«ЩТА» («QTA») рәсімдік сигналы;

«ОГН» («OGN») рәсімдік сигналы;

кейінге қалдырылған хабарламаның тарату белгісі;

«ДҰРЫС ЕМЕС*» («INCORRECT») көрсеткісі;

мәтін соңының сигналы.

Қызметтік хабарламаның пішімі:

«ITA-2» кодында:

«СЖЦЩТАОГНАБА123 ДҰРЫС ЕМЕС *<≡»

немесе

«SVCQTAOGNABA123INCORRECT<≡»;в коде IA-5:

«(STX) СЖЦОГНАБА123  ДҰРЫС ЕМЕС *<≡»

или

«(STX) SVCQTAOGNABA123 INCORRECT<≡»;«* - ДҰРЫС ЕМЕС» сөзінің орнына ҚАТЕ деген сөз болуы мүмкін.

8-параграф. Қосымша қызметтік хабарламалар қалыптастыру


  1. Осы тараудың 6 және 7-параграфтарында көрсетілмеген форматта ауытқулар бар екені анықталған жағдайда AFTN станциясы осы Технологияға 58-тармаққа сәйкес немесе сұралатын хабарламаның дереккөзі, осы Технологияға 4-қосымшаға сәйкес түсіндірме мәтінді қамтитын еркін нысанда жазылған қызметтік хабарлама құруы мүмкін. Алайда, пішімде ауытқудың нақты барын анықтау үшін осы тарауда келтірілген қосымша қызметтік хабарламаларды қолдану ұсынылады.

  2. Арнаның реттік нөмірі немесе белгісі болмаған жағдайда немесе қабылданған арна күтілетін арнамен сәйкес келмеген жағдайда:
«ITA-2» кодында (реттік нөмірі болмаған жағдайда):

«СЖЦАЛЫНҒАНЫ XXX???КҮТІЛГЕНІАБА123<≡»

немесе


«SVCLRXXX???EXPABA123<≡»;

Каталог: images -> stories -> npa
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Аса жеңiл авиация саласында сертификаттау қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 31 наурыздағы №318 және "Азаматтық авиация саласындағы
npa -> Жолаушылар тасымалдау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерiнiң ұшуға жарамдылығының нормаларын бекiту туралы" 2011 жылғы 26 шiлдедегi
npa -> Қазақстан Республикасының Үкіметі өкімінің жобасына ТҮсіндірме жазба
npa -> "Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау жөнiнде қызметтер көрсету үшiн авиамаршрутқа арналған конкурс өткiзу және авиамаршруттарға
npa -> "Авиация персоналының қолданыстағы куәлiгi бар ұшу құрамының, кабина экипажының адамдарына, ұшуды техникалық қамтамасыз ететiн инженерлiк-техникалық құрамға
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Әуеайлақтың (тiкұшақ айлағының) жарамдылығын сертификаттау және сертификат беру қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 2 шiлдедегi
npa -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет