Управление образования города алматы


Мемлекеттік емес меншіктік нысанындағы колледждербет5/16
Дата10.06.2016
өлшемі1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Мемлекеттік емес меншіктік нысанындағы колледждер

(заңды тұлғалар)

Колледжи негосударственной формы собственности(юридические лица)


Ұйымдардың атауы, мекен-жайы

Лауазы

мы

Аты-жөні,

тегі

Жұмыс телефоны, эл. адресі

Алматы технико-экономикалық жол қатынастар колледжі

Алматинский технико-экономический колледж путей сообщения(Жетісу-1 ықшам ауданы, 32/3)

Директора

Омарова Гульмира Амангельди-

новна


376-74-78

kups1

@mail.ru


«М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Алматы көлік колледжі» ЖШС

ТОО «Алматинский транспортный колледж Казахской Академии транспорта и коммуникаций

им.М.Тынышпаева»

(Шевченко көш.,97)


Директор

Темірбаев

Тыныштық

Мырзагуло-вич


233-07-95 tkkazatk

@mail.ru

Алматы индустриалды колледжі

Алматинский индустриальный колледж (Төле би көшесі, 106)Директор

Аширалиева Гульгаухар Назаровна

260-14-16

292-17-45aik_1948@mail.ru


Алматы «Престиж» колледжі

Алматинский кол-ледж «Престиж»(Тұрғұт Озал к., 103-А)

Директор

Мун

Галина


Алесеевна

240-36-34

240-49-42

240-08-09

kp-mga@

mail.ru


Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘтУ жанындағы Халықаралық сервис және менеджмент колледжі

Колледж между-народного сервиса и менеджмента при КазУМОиМЯ им. Абылай хана (Бай-тұрсынов көш.,89)Директор

Макашев

Жандос


Каримович

292-21-31

292-28-55berkutbaeva@mail.ru


Алматы экономика және құқық колледжі

Алматинский колледж эконо-мики и права(Нау-рызбай

батыр, 9)

Директор

Богуспаева

Майра


Касым-Каримовна


279-21-31

279-95-33akep12@

mail.ru

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘтУ жанындағы Шетел тілдер педагогикалық колледжі

Педагогический колледж иностран-ных языков при КазУМОиМЯ им. Абылай хана(Бай-тұрсынов көшесі, 89)

Директор

Шпекбаева

Бахыт Жатканбае-вна392-45-57

pedcolinyaz@mail.ru


Алматы менеджмент және халықаралық туризм колледжі

Алматинский колледж менедж-мента и междуна-родного туризма(Байтұрсынов көшесі, 15)

Директор

Иванова

Людмила Георгиевна
293-57-40

292-99-73k_mmt@

mail.ru


Алматы үздіксіз білім беру колледжі

Алматиский кол-ледж непрерыв-ного образования(Досмұха-медов көшесі, 15)Директор

Пралиев Калдыбек Жайлауұлы

234-18-97

233-76-34ayana83@

mail.ru


Қазақ денешынықтыру, туризм және сервис колледжі

Казахский колледж физической куль-туры, туризма и сервиса(Абай даңғылы, 83/85)

Директор

Бадаева

Роза


Кенесхановна

292-33-17

kaz_fkts@

mail.ru


Профессор Рузуддиновтің стоматологиялық колледжі

Стоматологический колледж профес-сора Рузуддинова(Төле би

көшесі, 101)

Директор

Рузиддинов Саурбек Рузиддинович

292-00-53

292-65-83

292-38-14

stomcol@

gmail.com


Алматы қазақ-түрік гуманитарлы-технологиялық колледжі

Алматинский казахско-турецкий гуманитарно-технологический колледж(Қазыбек би

көшесі,

168)

Директор

Арынова

Айгуль Какимсейто-вна379-78-97

379-78-93

379-80-83

ydu2006@

mail.ru


Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘтУ жанындағы лингвистикалық колледжі

Лингвистический колледж при КазУМОиМЯ им. Абылай хана(Досмұхамедов көшесі, 15)

Директор

Лукашенко

Сергей


Николаевич

233-43-48

233-43-51

233-43-48

llklsl@mail.

ru


Алматы экономика және қазіргі технологиялар колледжі

Алматинский колледж экономики и современных технологий(Шагабудтинов көшесі,

184-15/17)

Директор

Оразбеков

Талгат Тлегабылович
253-68-85

253-73-60akst_1999@mail.ru

4698276@

mail.ru


Алматы халықаралық бизнес және коммуникация колледжі

Алматинский международный колледж бизнеса и коммуникаций(мкр.Жетысу-2, д16А)


Директор

Хисматуллина

Альфия Анваровна344-13-53

h_alfiya_a@mail.ruАлматы қаржылы-экономикалық және құқықтық колледжі

Алматинский финансово-эконо-мический и право-вой колледж(Маме-това көшесі, 67)Директор

Кунчаева

Галия


Чатаевна

279-05-38

279-64-68aci_college@mail.ru


Интердент медициналық колледжі

Медицинский колледж интердент(Бөгенбай батыр көшесі, 149)

Директор

Токбергенова Гульмира Тельмановна

267-58-88

info@interdent.kz


Авимед медициналық колледжі

Медицинский кол-ледж Авимед(Дос-тық даңғылы, 7-А)Директор

Пралиев

Жомарт


Серикович

279-97-59

385-35-54

279-95-87

mk_avimed@mail.ru


Үздіксіз білім берудің көпсалалы колледжі

Многопрофильный колледж непре-рывного образо-вания (Мәметов көшесі, 48)Директор

Колбекова

Шынар Алиаскаровна398-04-43

398-04-44


2799759@

mail.ru

Заң колледжі

Юридический колледж (Жұбанов көшесі, 1-А)Директор

Жазыбаев

Дулат Мусабали-нович276-34-00

276-04-56jurcollege@mail.ru

Гуманитарлы-коммерциялық колледжі

Гуманитарно-коммерческий колледж(Кассин көшесі, 2/1)

Директор

Тағыберге-нова Айсауле Мектепқызы

263-84-90

263-84-92gkk_20

@mail.ru


Алматы эконо-мика және статис-тика колледжі

Алматинский кол-ледж экономики и статистики(Жандо-сов көшесі, 59)Директор

Кыргызбай

Раушан Молдазы-мұлы
309-30-03

309-58-38akes@list.ru


Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ экономикалық колледжі

Экономический колледж КазЭУ им. Т.Рыскулова(№ 10 ықшам ауд., 7-А)

Директор

Абиров

Жанибек Асылбекович
303-02-28

303-20-97ek.02@mail.ruАлматы басқару және нарық колледжі

Алматинский колледж управления и рынкаСадовый бульвар көшесі,1

Директор

Ерекеева

Кульнар Рахманбердиевна256-95-31

377-92-12

256-97-30

akuir01@

inbox.ru


Алматы бағалау және құрылыс колледжі

Алматинский колледж

оценки и строительства

(Жандосов көшесі, 59)


Директор

Жамадилов

Нурлан Дайрманович
309-58-26

309-58-21akos2008@mail.ru


Халықаралық қазақ-қытай тілдер академиясы жанындағы колледж

Колледж при Международной казахско-ки-тайской языковой академии (№ 5 ықшам ауданы,45-А)

Директор

Талгат

Мамырұлы249-36-13

249-93-25

249-36-16

ikcla@

mail.

ru


Алматы дарынды жастар колледжі

Алматинский колледж талантливой молодежи(Жандосов көш., 304-А)

Директор

Пралиев

Жумарт


Серикович


222-00-07

385-35-54ainura_kosaumasova@

mail.ru

Алматы құрылыс және менеджмент колледжі

Алматинский кол-ледж строитель-ства и менедж-мента (Абай даңғылы, 10)Директор

Сарсенов

Бакытжан

Шамуратович


272-49-50

272-24-70akcim@mail.ru


«ҚазНұр» гуманитарлық колледжі

Гуманитарный колледж «КазНУР»(Байзақов көшесі, 299)

Директор

Аймагамбе-това

Казна


Аймагамбетовна


394-88-46

sholpa_2811@mail.ru


Алматы «Алатау» көпсалалы колледжі

Алматинский многопрофильный колледж «Алатау»Көктем-1 ықшам ауданы, 11

Директор

Югай Вячеслав Алесеевич

376-39-79

376-39-86

сollege_alatau@mail.ru


Алматы көпсалалы техника-экономикалық колледжі

Алматинский многопрофильный технико-экономи-ческий колледж(Сәтпаев көшесі, 22-Б)

Директор

Маймаков

Таухай


Перманович


293-05-22

292-49-38


jazira78@

bk.ru


Алматы менеджмент және сервис колледжі

Алматинский колледж менедж-мента и сервиса(Орбита-2 ықшам ауданы, 20

Директор

Бадаева

Роза


Кенесхановна


229-04-77

270-57-07

292-33-17

akmis_all@mail.ru


Алматы медициналық «Димед» колледжі

Алматинский медицинский колледж «Димед»(Сәтпаев көшесі, 69-А)

Директор

Джардемов

Ахмет


Алипхаливич

392-03-28

amk.dimed@mail.ru

Халықаралық бизнес академия колледжі

Колледж Междуна-родной Академии Бизнеса (Жұмалиев көшесі, 55)Директор

Садыкова

Мира


Женисовна

337-84-78

337-86-10collegemab@yandex.ru

mardanov.didar@gmail.com

Орталық-Азия университетінің әлеуметтік-гуманитарлық колледжі

Социально-гуманитарный колледж Центрально-азиатского университета(Брусиловский көшесі, 245А

Директор

Байжанова

Қызғалдақ

Утепбергеновна


275-34-66

275-34-66kyzgaldak@yandex.kzАлматы қазақ-американ университеті жанындағы байланыс колледжі

Алматинский колледж связи при казахско-амери-канском универ-ситете (Торайғыров көшесі, 29)Директор

Айгараева

Ғайни


Абдибаевна


226-81-09

226-79-78

226-79-13

ospanova_anar_kau@

mail.ru

g.abdibaevna@mail.ru


Қазақ архитектура және құрылыс бас академиясының колледжі

Колледж Казахской головной архи-тектурно-строи-тельной академии(Рысқұлбеков көшесі, 128)

Директор

Кызылбаев Нурлан Куттыбаевич

309-61-74

309-61-42Kyzylbaev261177

@mail.Ru

С.Демерел атындағы колледж

Колледж им. Демерель(Торайғы-ров көшесі, 19)Директор

Мехмет

Гулер


229-13-22

taigul74@mail.ru


«Аяжан» колледжі

Колледж «Аяжан»(Талас көшесі, 1)

Директор

Курумбаева

Кулдарихан

Куржиковна


235-63-35

info_kolleg@mail.ru

Орта-Азиялық технико-экономикалық колледжі

Центрально-Азиат-ский технико-экономический колледж(Достық даңғылы, 108)Директор

Баймухамбетова Жанар

Куандыковна
264-02-16

264-63-99333_nataly@mail.ru


Алматы аграрлық колледжі

Алматинский аграрный колледж(Абай даңғылы, 8)

Директор

Бекбаева

Винера


Кошановна


262-17-39

262-94-27almatyagrocollege@mail.ru

Алматы теміржол көлігі колледжі

Алматинский колледж железно-дорожного транс-порта (Достық даңғылы, 108)Директор

Калиев

Алмаз


Айдарбекович

385-10-01

264-55-79akzht@mail.ru


Информатика және экономика колледжі

Колледж инфор-матики и эконо-мики (Боткин көшесі, 20)Директор

Сарсенбаев

Мурат


Мирзахано-вич


253-02-85

253-07-31cie_almfty@list.ru

Алматы есеп және құқық колледжі

Алматинский колледж учета и права (Венецианов көшесі, 1)Директор

Идрисов

Алиакбар

Тухватович


377-92-12

253-96-00akuip@mail.ru

Алматы автомобиль-жол колледжі

Алматинский автомобильно-дорожный

колледж

(Райымбек даңғылы, 417-А)


Директор

Турсумбекова Хорлан

Сакеновна226-81-93

226-81-98

278-82-45

aadk@aadk.

Kz

nazkona.ai@mail.ru


«Мәриям» медициналық колледжі

Медицинский колледж «Мариям»

( мкрн Шаңырақ)


Директор

Каракубенова

Людмила


Антоновна


227-34-28

mk_maryam@mail.ru


Алматы перспектива колледжі

ТОО Колледж Перспектива

(Нусуп-бекова көшесі, 10)


Директор

Кадырбаева Жанна

Мухамедовна

397-71-76

Saltanat.t.orazbekova@mail.ru


Алматы орталық техникалық колледжі

Алматинский центрально-технический колледж

(Ладыгина көшесі, 34)


Директор

Жумаев

Алибай Кудайберге-нович309-73-83

309-76-90Center.ten.colledge@mail.ru

Алматы экономикалық құқықтық және педагогикалық колледжі

Алматинский экономическо-правовой и педагогический колледж

(Коммунальная көшесі,4)


Директор

Дуйсекожа

Аялы


Кадыржан-кызы

293-83-35


АЛАТАУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ

(Ұлжан – 1ықш.ауд., Центральная көшесі, № 152 ЖББМ)

АЛАТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ(мкр. Улжан -1, ул. Центральная, здание ОШ № 152)


Лауазымы

Аты-жөні,

Тегі

Жұмыс телефоны, эл. адресі

АБББ басшысы

Руководитель РОО
И.о. Акмурзаева

Карлыгаш Медербековна
Бас маман

Главный специалистАкмурзаева

Карлыгаш Медербековна245-43-08

akmurzaeva79@mail.ru

Бас маман

Главный специалистАлмагамбетова Патшагул

Онгарбаевна245-41-54 patsha_01@mail.ru

Әдіскер

Методист


Смагулова

Алия


Бельгибаевна

245-43-08

aliya.belgybai@mail.ru

Каталог: upload -> files
files -> Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізілімін бекіту туралы
files -> Жаңақорған ауданы мәдениет саласының 2012 жылы атқарған жұмыстары жайлы мәлімет
files -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
files -> 2013 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
files -> «Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы»
files -> Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың үгіттік баспа материалдарын орналастыратын орындар мен сайлаушылармен кездесу үшін берілетін үй-жайларды белгілеу туралы
files -> 2013 жылдың 1 қыркүйегіне Жаңақорған ауданы бойынша кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласында атқарылған жұмыстар туралы мәлімет


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет