В проекция осьтері, көмекшіДата16.06.2016
өлшемі1.96 Mb.
СЫЗУ(каз)

2 вариант


1.Тұтас жіңішке сызық:

А) Шығару және өлшем сызықтары.

В) Проекция осьтері, көмекші.

С) Сызықтар, қыма және тілік.

D) Ті шіріхтау, сызықтарда.

Е) Жүргізіледі.


2.Үлкейту негізгі масштабы:

А) 2:1.


В) 3,5:1.

С) 7:1.


D) 1,5:1.

Е) 9:1.
3. Сызбада қарыптын өлшемі 10 болса:

А) Бас әрібтің, өлшемі 10 мм ол қамі 7 мм тен.

В) Бас әрібтің, өлшемі 7 мм ол қамі 10 мм тен.

С) Бас әрібтің, өлшемі 10 мм ол қамі 8 мм тен.

D) Бас әрібтің, өлшемі 8 мм ол қамі 10 мм тен.

Е) Бас әрібтің, өлшемі 10 мм ол қамі 5 мм тен.
4. Өлшем сызығы шығару сызығымен перпедикуляр қосылған жері:

А) Нұсқамамен шектеледі.

В) 45° солға көлбеу сызыкшамен шектеледі.

С) Нүктемен шектеледі.

D) Шектелмейді.

Е) 45°-қа көлбеу сызықшамен шектеледі.


5.А4 пішім (формат) олшемдері:

А) 297мм x 210 мм.

В) 293мм x 230 мм.

С) 423мм x 297 мм.

D) 120мм x 60 мм.

Е) 300мм x 200 мм.


6. Егер түзумен жазықтықтың ортақ нүктесі болмаса оларды:

А) Параллель дейді.

В) Перпендикуляр дейді.

С) Жанасу дейді.

D) Түйіндесу дейді.

E) Қатар дейді.


7. Проекциялау бағытына параллель түзудің проекциясы:

А) Нүкте болады.

В) Түзу болады.

С) Өзгереді.

D) Түзудің бойында жатады.

E) Параллел түзу болады.


8. Қанша созғанда да қыйылыспайтын жазықтарды:

А) Өзара параллел жазықтар деп аталды.

В) Бітпес жазықтар.

С) Денгейлік жазықтар.

D) Проекциялаушы жазықтар.

Е) Перепендикуляр жазықтар.


9.Нүктенін үш ось (x, y, z) арқылы анықталған орынын:

А) Координата дейді.

В) Кеністік дейді.

С) Абцисса дейді.

D) Апликата дейді .

Е) Ордината дейді.


10.Қиғаш бұрышты фронталь изометрияның осьтік бұрыштарының өлшемдері:

А) 90°, 135°, 135°.

В) 97°10', 131°25', 131°65'.

С) 120°, 120°, 120°.

D) 150°, 120°, 90°.

Е) 90°, 140°, 130°.


11.Қиғаш бұрышты фронталь изометриясындағы кескіннің координаттар бойынша өзгеріс коофициентері:

А) x-1; y-1; z-1.

В) x-0.94; y-0.47; z-0.94.

С) x-0.95; y-1; z-1.

D) x-1; y-1; z-0.94.

Е) x-1; y-0.5; z-1.


12. Мына проекцияны анықтаныз:

А) Қиғаш бұрышты фронталь изометриясы.

В) Тік бұрышты диметриясы.

С) Тік бұрышты изометриясы.

D) Қиғаш бұрышты горизонталь изометриясы.

Е) Қиғаш бұрышты фронталь аксонометриясы.


13. Мына координатар бойынша өзгерістер коофиценттері қандай аксонометрияға жатады? x-1; y-1; z-1:

А) Қиғаш бұрышты изометриясы.

В) Қиғаш бұрышты фронталь аксонометриясы.

С) Тік бұрышты диметриясы.

D) Тік бұрышты фронталь диметриясы.

Е) Тік бұрышты изометриясы.


14.Тік бұрышты изометрияның горизонталь проекциясы коофиценттері:

А) Ох-1,22Д; Оу-0,71Д.

В) Оу-1,06Д; Ох-0,95Д.

С) Оу-1,06Д; Ох-0,35Д.

D) Оу-1Д; Ох-0,5Д.

Е) Ох-0,71Д, Оу-1,22Д.


15. Қиғаш бұрышта фронталь диметриясындағы шеңбердің үлкен осі Оу және кіші ось Ох фронталь проекциясыдағы өзгеру координаттары:

А) Оу=1 Д, Ох=1 Д.

В) Оу=0,17 Д, Ох=0,33 Д.

С) Оу=1,3 Д, Ох=0,54 Д.

D) Оу=0,94 Д, Ох=1 Д.

Е) Оу=1 Д, Ох=0,94 Д.


16. Мына суреттегі өзара перепендикуляр жазықтарды анықтаныз:

А) Фронталь, горизонталь.

В) Профиль, горизонталь.

С) Фронталь, профиль.

D) Фронталь вертикаль.

Е) Горизонталь, вертикаль.


17. Суреттегі х-О кесіндінің атын анықтаныз:

А) Проекциясы осі.

В) Горизонталь жазықтық.

С) Фронталь жазықтық.

D) А нүктенін фронталь проекциясы.

Е) А нүктенің горизонталь проекциясы.


18. Суреттегі П1 бөлікті анықтаныз:

А) Фронталь жазықтығы.

В) Горизонталь байланыс сазығы.

С) Профиль жазықтығы.

D) Вертикаль байланыс сызығы.

Е) Горизонталь жазықтығы.


19. Мына кесінді қай жазықтықтарға қалай орналасқан:

А) Профиль жазыктығына параллель проекциясы.

В) Горизонталь жазықтыққа параллель проекциясы.

С) Профиль жазықтыққа перпендикуляр проекциясы.

D) Горизонталь жазықтыққа перпендикуляр проекциясы.

Е) Фронталь жазықтыққа параллель проекциясы.


20. Проекциялаушы және денгейлік фигураларды:

А) Жеке жағдайда орналасқан жазық фигурлар деп аталды.

В) Жалпы жағдайда орналасқан жазық фигура деп аталады.

С) Денгейлік кесінді деп аталады.

D) Проекциялаушы фигура деп аталды.

Е) Денгейлік жазық фигура деп аталды.


21. Жазық фигуралардың проекцияларын анықтаңыз:

А) Проекциялаушы фронталь.

В) Денгейлік кесінді.

С) Жалпы орыналасқан.

D) Параллель проекция.

Е) Горизонталь проекция.


22. Тік төртбұрыш өзінің бір қабарғасын айналғанда шығатын айналу денесі:

А) Цилиндр.

В) Призма.

С) Пирамида.

D) Конус.

Е) Шар.
23. Цилиндр сызбасын жасағанда алдымен турғызып алатын проекция:

А) Фронталь.

В) Горизонталь.

С) Профиль.

D) Изометрия.

Е) Диметрия.
24. Конуста фронталь проекциялаушы жазықпен қиғанда фронталь проекциясында болатын фигура пішіні:

А) Шеңбер.

В) Тік бұрыш.

С) Параллелипипед.

D) Параллелограм.

Е) Тропеция.


25. Мына суретте не көрсетілген онықтаныз:

А) Куб жазбасы.

В) Өрнек түры.

С) Таңба белгісі.

D) Силует суреті.

Е) Бұрандалар.


26. Мына горизонт проекция қандай дененің проекциясы?

А) Дұрыс үшбұрышты пирамида.

В) Конус.

С) Дұрыс емес үшбұрышты пирамида.

D) Найза.

Е) Стелла.


27. Көрсетілген проекция жазықтықтары сызу тғртібінде:

А) Американдық система.

В) Европалық система.

С) Орыс системасы.

D) Неміс системасы.

Е) Голанд системасы.


28. Сызбада фронталь жазыктығы қандай белгімен көрсетілері анықтаныз:

А) V.


В) H.

С) W.


D) H1.

Е) V1.


29. Суретке көріністерді сәйкестендірініз:

А)


В)


С)


D)


Е)30. Сәйкестендірініз:

А)


В)


С)


D)


Е)31. Сызбадаға көрсетілген нұсқаша:

А) Бақылау бағытың көрсетеді.

В) Заттың орынын көрсетеді.

С) Катежерінін көрсетеді.

D) Нғрсенің ерекше жерін көрсетеді.

Е) Нғрсенін көрінбеген жағын көрсетеді.


32. Егер жергілікті көрініс проекциясын байланысқа және бақылау бағатына сғйкес болмаса оны былай белгілейді:

А) , Вид А.

В) ← А, Вид А.

С) , Вид А .

D) Белгілемейді.

Е) ← А, Вид А.

33. Егер косымша көрініс негізгі көрініспен проекциялық байланыста болса былай бейгіленеді:

А) Белғіленбейді.

В) , Вид А деп белгілінеді.

С) А →, А деп белгіленеді.

D) → А, Вид А деп белгіленеді.

Е) , Вид А деп белігенеді.


34. Нәрсені жазықтықпен ойша қиғанда шығатын фигураның кескіні:

А) Қима.


В) Тілік.

С) Проекция.

D) Көрініс.

Е) Кескін.


35. Сурет бойынша қиманы сәйкестендіріңіз:

А)


В)


С)


D)


Е)36.

Қиманын түрін анықтаныз:А) Проекциялын байланыс сызығына орналасқан.

В) Симметриясыз кабаттасқан.

С) Оңашаланған.

D) Еркін орналасқан.

Е) Симметриялық кабаттысқан.


37. Қиюшы жазықтықтын өзінде және оның ар жағында жатқан кескінділер көрсетіледі:

А) Тілік.

В) Қима.

С) Проекция.

D) Көрініс.

Е) Кескін.


38. Тілікті анықтаныз:

А) Жартылай тілік жартылар көрініс.

В) Вертикаль.

С) Көлбеу.

D) Жергілікті.

Е) Горизонталь.


39. Тіліктерді анықтаныз:

А) 1-Г, 2-В, 3-А.

В) 1-А, 2-Б, 3-В.

С) 1-В, 2-Б, 3-Г.

D) 1-А, 2-В, 3-Б.

Е) 1-Г, 2-А, 3-Б.


40. Қажетті тілікті анықтаңыз:

А) Сатылы тілік.

В) Фронталь тілік.

С) Сыңық тілік.D) Профиль тілік.

Е) Жергілікті тілік.
Каталог: files -> sites -> 1383501615557969 -> files -> widgets -> book-catalog -> 1413402369342350
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Дүние жүзі тарихы
1413402369342350 -> Қазақстан тарихы
1413402369342350 -> 1. Жердің полюстік радиусы экваторлық радиусынан шамамен км қысқа
1413402369342350 -> Мұғалімдерді аттестаттау тесті Қазақ әдебиеті
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> 1. "Күлтегін" жырындағы жырау есімін табыңыз. A білге қаған
1413402369342350 -> Музыка 1 вариант
1413402369342350 -> Музыка 2 вариант


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет