5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттері үшін



жүктеу 127.8 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі127.8 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты
ПОӘК

ПОӘК 042-18-2.1.027/01 -2014

ПОӘК

Оқытушылар үшін «Іскерлік қарым- қатынас этикасы» пәннің бағдарламасы




Басылым № 1

11.09.2014ж




ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттері үшін

«Іскерлік қарым- қатынас этикасы» пәні бойынша

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей

2014
ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы __________ «__29_»___08____2014 ж., Абеуханова Еркежан Бахытбековна , аға оқытушы, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті


«__29__»___08__ 2014 ж.

2.ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«__29__»__08_ 2014 ж. № _1_ Хаттама

Кафедра меңгерушісі, Г.Орынбекова


2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының отырысында.
«_09__ »__09_ 2014 ж. № _1_ Хаттама

ОӘБ төрағасы С.Тойкин



3.БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.


«_11_»_09_ 2014 ж. №_1_ Хаттама

ОӘК төрағасы Г. Искакова




Мазмұны

1. Қолданылу аумағы

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ереже

4. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны (модульмен)

5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі

6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы

7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиеттер

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ПОӘК 042-18-2.1.027 /01-2014
«Іскерлік қарым- қатынас этикасы»

пәнінің оқу- әдістемелік кешені
«_11___ »___09_ 2014 ж., №_1_Хаттамасымен университеттің Оқу - әдістемелік Кеңестің шешімімен әрекетке енгізілді және бекітілді


 1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

«Іскерлік қарым- қатынас этикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін пәннің оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасы барлық мамандықтарының студенттеріне арналған


2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Іскерлік қарым қатынас этикасы» пәні бойынша оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасы келесі құжаттарға сәйкес оқу процессіне енгізілді және бекітілді:

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен әрекетке еңгізілді және бекітілді.



- СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жасау және рәсімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

- ДП 042 - 1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» құжатталған процедурасы

- МУ 042-1.01-2013 Студенттің өздік жұмысы бойынша әдістемелік нұсқауы

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ:
3.1. Пәннің қысқаша мазмұнының сипаттамасы. «Іскерлік қарым қатынас этикасы» курсы барлық мамандықтарының студенттеріне арналған. Берілген курс өз қызығушылықтарын тактикалық, рационалды қамтамасыз етудегі және тиімді ынтымақтасуға жетудегі әріптестер мен клиенттерге ықпал етудегі дағдыларды меңгеру.

3.2. Курстың мақсаты іскерлік қарым қатынас технологиясын, қазіргі этикетті және іскерлік шараларды өткізудің ерекшеліктерн білу болып табылады.

3.3. Курстың міндеттері:


 • Іскерлік қарым қатынастың негізгі ережелерін меңгеру

 • Кәсіби этиканың негізгі ережелерін білу

 • Іскерлік шараларды ұйымдастырудағы дағдыларды алу

 • Іскерлік хаттарды жүргізудің технологиясын меңгеру.



3.4. Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу қажет:

 • Қарым қатынас теория, этика және іскерлік қарым қатынас психология саласында теориялық негіздерді білу;

 • Қарым қатынас теория, іскерлік қарым қатынас этика саласында білімнің болуы;

 • Келіссөздерді жүргізудің рационалды стратегияларын және тактикасын тәжірибеде қолдана білу;

 • Іскерлік салада нәтижелі тілдесу құралдар мен дағдыларды меңгеру;

 • Іскерлік қарым қатынастың реттеушілері мен әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарының көрінісін білу;

 • ЖОО іскерлік қарым қатынастың нормаларын, ережелерін және принциптерін білу.


3.5 Курстың пререквизиттері:

 • Психология;

 • Философия.

3.6. Курстың постреквизиттері:

- Менеджмент

- Мемлекетті басқару теориясы

Кесте 1 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме




Курс

Семестр

Несие

Дәріс

Практикалық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Қорытынды бақылау формасы

1

2

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан



4. ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Кесте -2 Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабағы

Модуль 1. Этиканың ғылым ретінде пайда болуы

Тақырып 1. Іскерлік қарым қатынас этиканың негізгі түсініктері

Этика түсінігі. Этика және мораль. Іскерлік қарым қатыынастағы этикалық нормалар. Бизнес этиканың түсінігі.


2


Тақырып 2. Антикалык заманындағы этикалық ойлар

Ерте замандағы этика. Батыс зиялыларының ойлары. Ұлттың рухани құндылықтары



2

Тақырып 3. Тұлғаның жеке қасиеттері

Тұлға ұғымының әлеуметтік мәні. Адамға тән қасиеттер мен сапалар. Тұлғаның жеке қасиеттерінің мотивтері (түрткілері).



2

Тақырып 4. Қазақ этикасының қалыптасуы

Қазақ халқының этикасы. Дала ғұламаларының этикалық ойлары. Қазақ этикасының зерттелуі.



2

Тақырып 5. Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің концепциясы

Iскер сапаның концепциясы. Бизнесменге сипаттама.



2

Модуль 2. Іскерлік адам этикасының қалыптасуы

Тақырып 6. Іскерлік адам имиджін қалыптастырудың ерекшеліктері

Имиджінің түсінігі және басқарудағы оның ролі. Қазіргі нарық жағдайында имидж және бедел. Басшы имиджі. Имиджмейкингтің негіздері




4

Тақырып 7. Корпоративтік этика

Әдеп және компания мәдениетi. Корпоративтi мәдениет. Корпоративтi мәдениеттiң негiзгi қызметтерiНачало формыКонец формы




2

Тақырып 8. Риторика негіздері

Сөйлеу коммуникация этикасы. Анық сөйлеудің құралдары. Сөйлеудің бұзылуына ықпал ететің факторлар. Іскерлік қарым қатынастағы сөйлеуді құрастырудың негізгі ережелері.



4

Тақырып 9. Тұлғааралық қарым қатынастардың жалпы заңдылықтары

Тұлғааралық қатынастардың түсінігі. Тұлғааралық қатынастардың жіктелуі және олардың функциялары. Ұжымда қақтығыстарды шешу. Тұлғааралық қатынастардың қалыптасу және өту кезендері. Билік ұғымы және ол туралы тұжырымдар.



2

Модуль 3. Басқару этикасы

Тақырып 10. Әкімшілік (басқармалы) этика

Басқарма әдебiнiң түсiнiгi. Басшы әдiсi және стилi. Автократикалық және либералдық стильдердің айырмашылығы.



2

Тақырып 11. Іскерлік келіссөздерді жүргізу үрдісі

Келіссөз процесі кезіндегі ойын теориясының мәні. Серіктестік келіссөздердің мәні. Іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу




2

Тақырып 12. Халықаралық компаниялардың іскерлік этикасы

Іскерлік этика. Іскерлік этика мен директорлар кеңестері. Этика нормаларының негізінде іскерлік қатынастар мəдениетін жасау: іскерлік этика кодекс



4

Практикалық сабақ

Модуль 1. Этиканың ғылым ретінде пайда болуы

Тақырып 1. Іскерлік қарым қатынас этиканың негізгі түсініктері

Этика түсінігі. Этика және мораль. Іскерлік қарым қатыынастағы этикалық нормалар. Бизнес этиканың түсінігі.


1


Тақырып 2. Антикалык заманындағы этикалық ойлар

Ерте замандағы этика. Батыс зиялыларының ойлары. Ұлттың рухани құндылықтары



1

Тақырып 3. Тұлғаның жеке қасиеттері

Тұлға ұғымының әлеуметтік мәні. Адамға тән қасиеттер мен сапалар. Тұлғаның жеке қасиеттерінің мотивтері (түрткілері).



1

Тақырып 4. Қазақ этикасының қалыптасуы

Қазақ халқының этикасы. Дала ғұламаларының этикалық ойлары. Қазақ этикасының зерттелуі.



1

Тақырып 5. Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің концепциясы

Iскер сапаның концепциясы. Бизнесменге сипаттама.



1

Модуль 2. Іскерлік адам этикасының қалыптасуы

Тақырып 6. Іскерлік адам имиджін қалыптастырудың ерекшеліктері

Имиджінің түсінігі және басқарудағы оның ролі. Қазіргі нарық жағдайында имидж және бедел. Басшы имиджі. Имиджмейкингтің негіздері




2

Тақырып 7. Корпоративтік этика

Әдеп және компания мәдениетi. Корпоративтi мәдениет. Корпоративтi мәдениеттiң негiзгi қызметтерiНачало формыКонец формы




1

Тақырып 8. Риторика негіздері

Сөйлеу коммуникация этикасы. Анық сөйлеудің құралдары. Сөйлеудің бұзылуына ықпал ететің факторлар. Іскерлік қарым қатынастағы сөйлеуді құрастырудың негізгі ережелері.



2

Тақырып 9. Тұлғааралық қарым қатынастардың жалпы заңдылықтары

Тұлғааралық қатынастардың түсінігі. Тұлғааралық қатынастардың жіктелуі және олардың функциялары. Ұжымда қақтығыстарды шешу. Тұлғааралық қатынастардың қалыптасу және өту кезендері. Билік ұғымы және ол туралы тұжырымдар.



1

Модуль 3. Басқару этикасы

Тақырып 10. Әкімшілік (басқармалы) этика

Басқарма әдебiнiң түсiнiгi. Басшы әдiсi және стилi. Автократикалық және либералдық стильдердің айырмашылығы.



1

Тақырып 11. Іскерлік келіссөздерді жүргізу үрдісі

Келіссөз процесі кезіндегі ойын теориясының мәні. Серіктестік келіссөздердің мәні. Іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу




1

Тақырып 12. Халықаралық компаниялардың іскерлік этикасы

Іскерлік этика. Іскерлік этика мен директорлар кеңестері. Этика нормаларының негізінде іскерлік қатынастар мəдениетін жасау: іскерлік этика кодекс



2


5. Студенттердің өздік жұмыстарының және студенттердің оқытушылармен өздік жұмыстарының тақырыптары
5.1 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

 1. Этика терминінің мәні мен мазмұны, ойшыл ғалымдардың іліміндегі этика және адамгершілік - баяндама (2 апта).

 2. Журналист мәдениеті – эссе (4 апта).

 3. Қазақстанда бизнес этикасының дамуына талдау жасаңыз және бизнес этикасының табысқа жетуге тигізетін әсерін баяндаңыз (6 апта).

 4. Корпоративтік этиканың мәні мен мағынасы- баяндама (8 апта).

 5. Тіл мәдениеті, сауаттылық әдебі, журналистің тіл шеберлігі – эссе (10 апта).

 6. Ресми қабылдаулардағы киім кию және жүріп-тұрудың ережесін жасаңыз- (12 апта).

 7. Әр елдің іскерлік қарым-қатынас ерекшелігін мысалдар келтіре отырып талдау жасаңыз (14 апта).


5.2 Студенттердің оқытушылармен өздік жұмыстарының тақырыптары

 1. Басқарудың адамгершілік принциптері. Басқарушының этикеті.

 2. Корпоративті этика және оның функциялары.

 3. Іскерлік әңгімелесу табыстылығының факторлары.

 4. Сөз этикеті вербальді агрессияны болдырмаудың құралы ретінде

 5. Іскерлік қарым қатынастағы адамгершілік жауапкершіліктің түрлері.

 6. Басқарушылық этика.


6.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Кесте 3- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

Громова Л.А. Этика управления – Учебное пособие: Санкт –Петербург – 2010г

5

10

50

Горбатов А.В., Елескина О.В Деловая этика – Учебное пособие: Кемерово, 2010г

5

10

50

Коробкова С.Н. Этика делового общения- Учебное пособие –Санкт-Петербург, 2009 г..

6

10

60

Рева В.Е. Деловое общение : Учебное пособие. – Пенза: ПГУ, 2011. – 240 с

6

10

60

Узерина М.С. Этика делового общения: Учебное пособие- Ульяновск, 2010г

5

10

50

Шеретов Ведение переговоров: Учебное пособие. – Алматы: Издательство «Юрист», 2010.

5

10

50


7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер


7.1.1Громова Л.А. Этика управления – Учебное пособие: Санкт –Петербург – 2010г

7.1.2 Горбатов А.В., Елескина О.В Деловая этика – Учебное пособие: Кемерово, 2010г.

7.1.3 Коробкова С.Н. Этика делового общения- Учебное пособие –Санкт-Петербург, 2009 г..

7.1.4 Рева В.Е. Деловое общение : Учебное пособие. – Пенза: ПГУ, 2011. – 240 с.

7.1.5 Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономист, 2011

7.1.6 Узерина М.С. Этика делового общения: Учебное пособие- Ульяновск, 2010г

7.1.7 Шеретов Ведение переговоров: Учебное пособие. – Алматы: Издательство «Юрист», 2010.

8.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1.Киселев Е.А. Основы обшей риторики. Учебное пособие. - М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 158 с.


7.2.2. Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Пер. с англ.- М: Альпина Бизнес Букс, 2006.
7.2.3 Ковальчук А.С. К 56 Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004.
7.2.3 Колтунова М.Ф. Язык и деловое общение. Нормы, Риторика, Этикет: Учебное пособие. М.: Экономика, 2000.

7.2.4 Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. – 57 с.

7.2.5 Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 2002.

7.2.6 Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТН-ДАНА, 2005.

7.2.7 Кузнецова О.В. Деловое общение - Ростов н/Д.: Феникс, 2003.

7.2.8 Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. 2-е изд., перераб. - СПб.: Питер, 2008.



7.2.9 Ханников А.В. Деловой этикет и ведение переговоров: Правила хорошего тона с комментариями психолога. – М.:, 2005.



©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет