5В050800 «есеп және аудит»жүктеу 0.77 Mb.
бет2/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

Код – шоттың толық коды (нөмірі);

Атауы (Наименование)шоттың қосалқы шоттың атауы;

Вал. – валюталық есеп жүргізу белгісі.Егер берілген шот немесе қосалқы шот бойынша валюталық есеп жүргізілсе, онда «Вал.» бағанасы (+) таңбасы қойылады;

Кол. – сандық есеп жүргізу белгісі.Егер берілген шот немесе қосалқы шот бойынша сандық есеп жүргізілсе, онда «Кол.» бағанасы (+) таңбасы қойылады;

Заб. – баланстан тыс шоттар белгісі;

Акт. – активтік шоттар белгісі.Нақты мәндері мынадай мәндерді қабылдайды: А – активтік, П – пассивтік, АП – активті-пассивтік;

Субконто 1,...,Субконто 10 – Субконто түрінің мәні, бағанада көртелген, берілген шоттың талдамалы есебін анықтайды.Мысалы, кестеде көрсетілгендей Субконто 1 бағанасындағы Негізгі құралдар бірінші деңгейдегі субконто түрі – «Негізгі құрал», ал Субконто 2 бағанасындағы екінші деңгейдегі субконто түрі – «Бөлімшелер» екенін, яғни осы шот бойынша талдамалы есеп жүргізілетінін білдіреді.

Егер жүйеде бірнеше шоттар қолданылатын болса, онда терезенін жоғарғы жағында шоттар жоспарының атауы көрсетілген кескін (закладка) шығады.Кесте шоттар жоспарын таңдау үшін сол кестенің бірін тандаған жеткілікті немесе басты менюдегі «Әрекет (Действия)» пунктінен «Шоттар жоспарын тандау (Выбрать план счетов)» командасын таңдау керек.

Шоттар жоспарымен жұмыс істеуге арналған пернелер:


 • Ctrl+Shift+F және Ctrl+Shift+B – шоттар жоспарына өту;

 • Ctrl+төменгі сызық – нақты шоттың қосалқы шотын қарап шығу немесе менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Келесі деңгей (Следуйщии уровень)» командасын танда;

 • Ctrl+жоғарғы сызық – кері қайту үшін немесе менюдің«Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Алдыңғы деңгей (Предыдущии уровень)» командасын таңдау.Нақты шотты іздеу үшін пернелер тақтасынан сол шоттың нөмерін таңдау жеткілікті.

Жаңа шот немесе қосалқы шот еңгізу үшін келесі амалдар орандалады:

 • Шоттар жоспары терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Ins пернесін басыңыз немесе

 • Программаның басты менюсіндегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жаңа (Новый)» командасын таңдаңыз.Шоттарды өзгерту үшін басты менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Өзгерту (Изменить)» командасын таңдаңыз немесе

 • --- шоттар жоспары терезесінің құралдар тақтасын --- кнопкасын немесе Shift+Enter пернелерін басыңыз.Жеке терезелерге түзету еңгізу барысында түзетуді аяқтағаннан кейін Ок кнопкасын немесе терезені басу керек.Құралдар тақтасындағы --- кнопкасы немесе Enter пенесі еңгізілген жазуды сақтайды.

Шоттар диалогта қарау үшін келесі іс-әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Шоттар жоспары терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Программаның басты менюсіндегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Қарау (Просмотр)» командасын таңдаңыз.

2. Шотты көшіру.

Шотты немесе қосалқы шотты шоттар жоспарына көшіру, бар шотты немесе қосалқы шотты көшіру арқылы енгізілуі мүмкін.Ол үшін курсорды керекті шотқа немесе қосалқы шотқа қойып, келесі әрекеттердің бірін орындау жеткілікті:


 • F9 пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезесінің құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Программаның «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Көшіру (Копировать)» командасын таңдаңыз.

Шоттарды жою.

Шоттар жоспарына еңгізген шоттар пайдаланушымен жұмыстың барысында жойылуы немесе жойылуға белгіленуі мүмкін.Шотты қосалқы шотты жою үшін немесе жоюға белгілеу үшін курсорды сол шотқа қойып, келесі іс-әрекеттердің бірін орыңдаңыз: • Del пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жою (Удалить)» командасын таңдаңыз.

Экрандағы сұранысқа Иә (Да) деп жауап бергеннен кейін таңдалған шот жойылады.

Жойылуға белгіленген белгіні алып тастау.

Шоттағы қосалқы шоттағы белгіні алып тастау үшін курсорды керекті шотқа/қосалқы шотқа қойып келесі әрекеттердің бірін таңдаңыз:


 • Del пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жоюдағы белгіні алып тастау (отменить пометку на удаление)» командасын басыңыз.

Егер шоттың деректермелері қайталанатын болса, онда ең соңғы еңгізілген деректемелер ғана емес, алдыңғы еңгізілген деректемелер күнімен қоса сақталады.Әр шот бойынша оның мәнін өзгерту тарихы, басқа шоттардың тарихына тәуелсіз сақталады.
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Шоттарды көшіру қалай жүзеге асырылады?

2. Шоттарды қалай жоюға болады?

3. Шоттардың Үлгілік жоспары деген не?5 тақырып. Анықтамалықтар. Анықтамалықты қарап шығу.
Дәріс сұрақтары:

1. Анықтамалықтарды ұйымдастыру

2. Анықтамалықты қарап шығу.
1.Талдамалы есеп жүргізу және алғашқы құжаттарды құру барысында анықтамалықтардың құрылымын пайдалану ең негізгі ақпарат болып табылады.1С Бухгалтерия жүйесінде көп деңгеңгейлі анықтамалықтар (10 деңгейге дейін) ұйымдастыруға болады. Бұұл шоттар бойынша шоттар көп деңгейлі талдамалы есеп жүргізуге мүмкіндік беріледі.Жүйеде бағынышыты анықтамалықтар механизмі қарастырылған.Мұндай механизм әр түрлі анықтамалықтардың элементтерін бір-бірімен, мысалы, кәсіпорынмен жасалған шартты, тауарлар мен олардың өлшем бірілігі, тағы басқаларын байланыстыруға мүмкіндік береді.Бағынышты анықтамалықтардағы әрбір элемент негізгі анықтамалықтың нақты бір элементімен байланысты. Жұмыс барысында бағынышты анықтамалық терезесінен таңдалған элементтер жиынтығы негізгі иеленуші анықтамалықтың ағымдағы элементі болып табылады. Мысалы, ұйымның анықтамалығында курсор нақты ээлементке қойылған болса, онда оның бағынышты келісім шарттар анықтамалығында тек ағымдағы ұйымның келісім шарттары туралы деректер шығарады.

Анықтамалықпен жұмыс екі режимде жүргізіледі: • Анықтамалықтан элементті таңдау;

 • Анықтамалықтағы элементтерді түзету және қарап шығу.

Қарап шығу және таңдау режимніде анықтамалықтарды программаның басты менюнен, құралдар тақтасынан. Басқа формалардың немесе басқа амалдардың кнопкасын басу арқылы ашуға болады.

Таңдау режимінде субконто мәнін,тұрақтыларды, басқа анықтамалық деректемелерін немесе құжат деректемелерін енгізу үшін, F4 пернесін таңдау арқылы анықтамалықты ашуға болады.Бұл екі режимнің айырмашылығы сонда таңдау режимінде анықтамалықтан курсорды керекті элементке қойып, Enter пернесін немесе құралдар тақтасынан керекті кнопканы басу арқылы түзетілетін деректемені немесе тұрақтының мәні ретінде ағымдағы элементті енгізе аласыз.

Анықтамалық формасына программаның басты менюіндегі «Амалдар (Операции)» пунктінен «Анықтамалық (Справочник)» бөлімін таңдау арқылы қол жеткізуге болады.Экранға жүйедегі тізімде бар анықтамалықтар тізімі шығады.

Маустың немесе перненің көмегімен тізімнен керекті анықтамалықтың атауын тандап Ок кнопкасын басыңыз. Егер анықтамалық көп элементтен және көп бағанадан тұрса, онда анықтамалық кестесіне оның нақты бөлігі шығады, ал кестенің сол жағына және төменгі бөлігіне қарау сызығы шығады.Егер ағымдағы анықтамалық үшін менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Сатылы (Иерархиялық)» тізім командасы таңдалған болса, онда анықтамалық бағанасының сол жағына жолдың типін көрсететін шартты белгілер шығады: • --- бұл жолдың анықтамалық элементін көрсетеді

 • --- бұл жол анықтамалық тобына сәйкес келеді.Топтардың тақырыбы анықтамалық тізімнің жоғарғы жағында орналасқан.Маустың сол сол жақ кнопкасын екі рет басу арқылы осы топқа кіретін анықтамалық элементін таңдауға болады

 • --- бұл жол қарап шығуға ашылған топтар атауын көрсетеді.Мұндай жолдар анықтамалық атауы ретінде кестенің жоғарғы бөлігінде орналасады және түзетуге болмайды. Маустың сол жақ кнопкасын осы топқа екі рет басу арқылы топты жабуға болады.

Бұдан басқа анықтамалықтар элементін және анықтамалық тобын жоюға арналған шартты белгілер болуы мүмкін.
2.Анықтамалықты қарап шығу.

Анықтамалықтағы жолдың екі түрі болуы мүмкін: анықтамалықтың элементі және анықтамалық тобының атауы. Анықтамалықтағы топты ашу келесі тәсілдердің бірімен орындалуы мүмкін: • Кестедегі керекті топ атауының таңбасына маустың көмегімен екі рет басу немесе

 • Курсорды керекті топ атауына қойып Ctrl+төменгі сызық немесе

 • Курсорды керекті менюдегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Келесі деңгей (Следуйшии уровень)» командасын таңдау.

Осы әрекеттердің нәтижеснде таңдалған топ ашылады --- таңбасы --- таңбасына ауысады. Осы топ атауы және жоғарғы деңгейдегі барлық топтардың атауы кестенің бірінші жолында көрсетіледі. Алдыңғы деңгейге қайта оралу үшін Ctrl+жоғарғы сызық пернесінің командасын басыңыз.Егер бірнеше деңгейді аттап өткіңіз келсе, керекті жолдағы топ атауының таңбасына --- маустың көмегімен екі рет басыңыз.
Өзін-өзі тексерусұрақтары:

1. Анықтамалықтар деген не?

2. Анықтамалықпен жұмыстың қандай режимдері бар?

3. Анықтамалықтан элементті қалай таңдауға болады?

4. Анықтамалықтағы жолдың қандай түрлері бар?

6 Тақырып. Топтың бұтақ тәріздес түрін қарап шығу.
Дәріс жоспары:

1. Топтың атауларын талдау

2. Журналмен жұмыс істеуге арналған басқару пернелері

1. Топтың бұтақ тәріздес түрінің құрамы анықтамалқытағы топтың атауынан тұрады және ол біріншіден, анықтамалықтың құрылымын қарап шығу үшін, екіншіден, анықтамалықтың нақты тобына кіретін элементтерге тез өту үшін ыңғайлы. Бұтақтағы «+» таңбасы осы бұтақтың ішінде қосалқы бұтақ барын білдіреді. Топты ашу маустың көмегімен таңбаға екі рет басу арқылы асырылады «+» таңдасы «-» ке ауысады. Ал топты жабу үшін «-» таңбасын маустың көмегімен екі рет басу жеткілікті.


2. Журналмен жұмыс істеуге арналған басқару пернелері мыналар: F7 – журналға жаңа жазу енгізу.

F8 – журналдағы жазуды жою.

F2 – жазулар тобын белгілеу.

Alt+F2 – жазулар тобындағы белгіні алып тастау.

F3 – экрандағы жазудың құрамын қарап шығу.

F4 - жазуды өзгерту.

Өткізілген жазулардың тек түсініктемелерін ғана түзетуге болады.F10 – жазуды өткізу (тек өткізілмеген және қатесіз жазулар ғана өткізіледі).

Ctrl+F10 - өткізудің күшін жою.

Enter – ағымдағы жазуды белгілеу.

Ағымдағы немесе әрбір өткізуге белгіленген жазулар үшін автоматты түрде қарама-қарсы таңбамен берілген сома туындайды және ол енгізудің белгіленген режиміне қарамастан өткізіледі.Alt+M – операциялар менюі.

Esc – аяқтау.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Топтың бұтақ тәріздес түрін қарап шығу деген не?

2. Анықтамалық элементтерін қалай реттеуге болады?

3. Анықтамалыққа жаңа элементті қалай енгізуге болады?7- тақырып. Анықтамалық элементтерін реттеу.
Дәріс жоспары:

 1. Анықтамалық элементтерімен танысу.

 2. Айналым балансы

1. Анықтамалық терезесі көруге немесе элементтерді таңдауға ашылғанда оны коды, элементтерінің атауы немесе кез келген деректемесі бойынша реттеуге болады. Реттеуді программаның басты менюсіндегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Реттеу (Сортировка)» командасын таңдау арқылы орындалады.Реттеуді жылдамдату үшін келесі пернелер қосындысы қолданылады: • Ctrl+1 элементті коды бойынша реттеу

 • Ctrl+2 элементті атауы бойынша реттеу

 • Ctrl+3 кез елген деректеме бойынша реттеу.

2. Айналым балансын таңдау. 1. Есеп-қисап алынуға тиісті есеп кезеңін беру – тәуліктер.

 2. F10 – көрсетілген белгілерді сақтау, экранда есеп-қисап алу.

 3. F5 – есеп-қисапты экранға шығару.

 4. Enter – есеп-қисапты баспаға шығару.

Материалдар бойынша айналым ведомосы.

 1. Басты менюден Есеп-қисаптар/Картотекалар бойынша есеп-қисаптарды таңдау/ - ЛУКА шоттар бойынша картотекалар мазмұның ашады.

 2. Курсорды керекті шотқа кою.

 3. Enter – экранда есеп-қисаптар менюі пайда болады. Айналым ведомосын таңдау.

 4. Enter – экранда ішкі меню пайда болады: Номері, атауы бойынша реттелген ведомость алу немесе Бас тарту командасы арқылы шығу.

Enter – экранда берілген шот бойынша ағымдағы ай үшін қалдық-

 1. айналым ведомосы пайда болады.

 2. F5 – басу.

 3. Enter – есеп-қисапты баспаға шығару.

Материалдарды сату

1. Басты менюден Есеп-қисаптар/проводкалар мұрағаты бойынша есеп-қисаптар пунктің таңдау.

2. F2 – Сүзгішті шақыру (есеп-қисаптың генерациясы үшін жазулар тобын белгілеу, яғни Дебеттік шоттар бойынша бар жазуларды іздеу үшін шарттар беру)

3. F10 – жазуды табу.

4. F5 – есеп-қисаптар менюін таңдау.


 1. Өткізу тәсімін (схемесын)таңдау.

 2. Esc – ЛУКА ҚПП есеп-қисаптар менюі қайтып оралады.

 3. Esc – есеп-қисаптар менюінен шығу.

 4. F5 – есеп-қисапты баспаға шығару.

Кез келген уақытта F1 немесе Shift+F1 пернелері арқылы программаның көмегімен қол жеткізуге болады.
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Анықтамалық элементтері деген не?

2. Айналым балансын таңдау қалай жүзеге асырылады?

3. Материалдар бойынша айналым ведомосты қалай жасалады?8- тақырып. Анықтамалыққа жаңа элемент енгізу.
Дәріс жоспары:

 1. Анықтамалықтарға жаңа элемент енгізу амалдары

 2. Анықтамалықтың элементтерін жою

1.Анықтамалыққа жаңа элемент енгізу үшін келесі амалдар орындалады: • Анықтамалық терезесіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Ins пернесін басыңыз немесе

 • Программаның бас менюсіндегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жаңа (Новый)» командасын таңдаңыз.

Анықмалықтағы элементтерді түзету үшін курсорды түзетілетін ұяшыққа Enter пернесін басыңыз немесе маустың көмегімен сол элементке екі рет басыңыз. Егер түзету элементтерді таңдауға ашылған анықтамалықта болса, онда түзету режимінен ұяшықтарға өту Shift+Enter пернелерінің көмегімен орындалады. Деректемелерді түзету барысында жолдың басқа бағанасына өту үшін Tab және Shift+Enter пернелері қолданылады. Деректемелердегі өзгерістерді аяқтау үшін құралдар тақтасындағы --- кнопкасын немесе Enter пернесін басу керек. Ал, түзетуден бас тарту ұшін Esc пернесін басыңыз.Қарап шығу көп пайдаланымды режимде, яғни бір ақпатар қорымен бір уақытта бірнеше пайдаланушы жұмыс істеген кезде қолданылады. Анықтамалық элементтерін қарап шығу үшін курсорды жолдың керекті элементіне қойып, келесі іс-әрекеттердің бірін орындаңыз:

 • Анықтамалық терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Қарау (Просмотр)» командасын таңдаңыз.

2. Анықтамалықтың элементтерін жою (жоюға белгілеу).

Анықтамалықтан жою және жоюға белгілеу үшін курсорды керекті элементке қойып келесі іс-әрекеттердің бірін орындаңыз:


 • Del пернесін басыңыз немесе

 • Анықтамалық терезесіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жою» командасын таңдаңыз.

Экрандағы сұранысқа Иә деп жауап бергеннен кейін, элемент жойылады.

Жойылуға белгіленген белгіні алып тастау.

Анықтамалық элементтеріндегі белгіні алып тастау үшін курсорды керекті элементке қойып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз: • Del пернесін басыңыз немесе

 • Анықтамалық терезесіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жолдағы белгіні алып тастау (Отменить пометку на удаление)» командасын таңдаңыз.

Экрандағы сұранысқа Иә деп жауап бергеннен кейін, анықмалықтағы элемент қайта қалпына келеді, яғни белгіні алып тастайды.

Анықтамалық элементін көшіру.

Жаңа элемент немесе элементтер тобын көшіру, анықтамалықта бар элементтерді немесе элементтер тобын көшіру арқылы еңгізілуі мүмкін.Ол үшін курсорды керекті элементке немесе элементтер тобына қойып, келесі әрекеттердің бірін орындау жеткілікті: • F9 пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезесінің құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Программаның «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Көшіру (Копировать)» командасын таңдаңыз.


Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Анықтамалыққа жаңа элементтер қалай енгізіледі?

2. Бухгалтерлік операцияларды журналға қалай енгізуге болады?

3. Анықтамалық элементін қалай көшіруге болады?9-тақырып. Тұрақтылар анықтамалығы.

Дәріс жоспары:

1. Тұрақтылар тізімінің мәліметтері

2. Тұрақтылар тарихын зерттеу
1. Кәсіпорын жайлы барлық ақпарат «Тұрақтылар тізіміне» еңгізіледі. Анықтамалықтың ыңғайлылығы сонда, оған ақпарат бір рет еңгізіліп, құжат құру, нәтижелерді есепте, есеп беру құжаттарын алу барысында көп рет қолданылады. Белгілі бір құжаттарды кәсіпорынның атауына өзгеріс еңгізу жеткілікті, ал құжаттардағы барлық осы тұрақты кездесетін жол автоматты түрде өзгереді.

Тұрақтылар анықтамалығы экранға программаның басты менюінің «Амалдар (Операции)» пунктінен «Тұрақтылар (Константы)» бөлімін немесе құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз.

Жаңа жол еңгізу үшін келесі эрекеттердің бірін орыңдаңыз:


 • Тұрақтылар тарихы терезеснің құралдар тақтасынан --- кнопкасын басыңыз немесе

 • Ins пернесін басыңыз немесе

 • Программаның бас менюсіндегі «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жаңа жол (Новая строка)» командасын таңдаңыз.

Кестеге күнін және тұрақтының мәнін енгізуді сұраған жаңа жол енгізіледі. Тұрақтылар тарихына жаңа жол енгізуден бас тарту үшін Esc пернесін басңыз.

Жаңа жолды тұрақтылар анықтамалығына бар мәнді көшіру арқылы енгізеді. Ол үшін курсорды керекті жолға қойып келесі әрекеттердің бірін орындаңыз: • F9 пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезесінің құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Программаның «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жолды көшіру (Копировать строку)» командасын таңдаңыз.

Керекті түзетулерді орындағаннан кейін Enter пернесін басыңыз.

2.Тұрақтылар тарихынан жолды жою үшін курсорды керекті жолға қойып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз: • Del пернесін басыңыз немесе

 • Шоттар жоспары терезіндегі құралдар тақтасынан --- кнопкасын таңдаңыз немесе

 • Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктіндегі «Жолды жою (Удалить строку)» командасын таңдаңыз.

Экрандағы жолды жою туралы сұранысы шығады. Иә деп жауап бергеннен кейін, Тұрақтылар тарихынан жол жойылады.
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Тұрақтылар анықтамалығы деген не?

2. Жолдарды қалай жоюға болады?

3. Жаңадан жолдар қалай енгізіледі?10-тақырып. Проводкаларды тексеру анықтамалығы.
Дәріс жоспары:

1. Тексеру механизмін енгізу.

2. Тізім бағаналары

3. Заңды тұлғалар картотекасын проводкалар журналы арқылы жүргізу


1. 1С: Бухгалтерия программасында провокалардың дұрыс толтырылуын бухгалтерлік есеп методология тұрғысынан тексеруге арналған арнайы «Проводкаларды тексеру» механизмі еңгізілген.

«Проводкаларды тексеру» механизмі пайдаланушының көмегімен алдын-ала еңгізілген проводкалардың тізімінен тұрады, проводкаларды қарап шығуға және түзетуге болады Журналға енгізілген проводкалар осы тізіммен салыстырылады, егер енгізілген проводка тізімде жоқ болса экранға қосымша ақпарат шығады. Проводкаларды тексеру 1С:Бухгалтерия программасында келесі режимдердің бірін пайлану арқылы орындалады: • Операциялар үлгісінде. Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктінен шақырылады және ағымдағы операция проводкаларын тексереді.

 • Операцияларды қолмен немесе типтік операция режимі арқылы енгізу барысында. Операцияны жазған сайын орындалады, егер жүйенің параметрінде «Операцияны жазу барысында тексеру» опциясы қойылған болса («Сервис-Параметрлер-Операция»).

 • Операциялар журналында. Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктінен шақырылады және журналға дәл қазір бейнеленген операция проводкаларын ағымдағы жайғасымен бастап төмен қарай тексереді.

 • Проводкалар журналында. Менюдің «Әрекет (Действия)» пунктінен шақырылады және журналдағы дәл қазір бейнеленген операция проводкаларын ағымдағы жайғасымнан бастап төмен қарай тексереді.

Осы сипатталған жағдайлардың бірінен «Проводкаларды тексеру» режимін шақыру барысында әр тексерілетін проводка «Проводкаларды тексеру» тізімімен салыстырылады. Егер тексерілетін проводканың дебиттік шоты мен кредиттік шоты «Проводкаларды тексеру» тізіміндегі проводкалармен сәйкес келмесе, онда экранға прводкалардың дұрыстығы туралы сұраныс шығады.

«Проводкаларды тексеру» анықтамалығына менюдің «Амалдар (Операции)» пунктінен «Проводкаларды тексеру» бөлімі арқылы қол жеткізуге болады.

2.Тізім келесі бағаналардан тұрады:

Дебет – дебеттік проводка шоты,

Кредит – кредиттік проводка шоты,

Түсініктеме – проводкаға қысқаша түсініктеме.

Дебет және Кредит бағаналардың мәні мүмкін болатын корреспонденцияларды құрайды. Операцияларды тексеру барысында егер оның дебеттік және кредиттік шоттары «Проводкаларды тексеру» анықтамалығын түзету, проводкаларды көшіру, жою амалдары «Тұрақтылар» анықтамалығында орындалатын амалдармен бірдей.
3. Басты менюдегі Журналы/Проводкаларды таңдау.


 1. F7 – таза бланкіні шақыру.

 2. Бастапқы құжат негізінде жаңа бет өрістерін толтыру. Дебеттік, кредиттік шот жолынан, егер шотқа заңды тұлғалар картотекасы байланысқан болса, Объект өрісінен F2 арқылы картотека мазмұнына кіру.

 3. F7 – картотека карточкасының таза бланкісін шақыру.

 4. Бланкіні толтыру.

 5. F10 – карточканы картотека мазмұнына жазу.

 6. Enter – проводкалар журналы/Объект бланкісіндегі өрісті таңдау.

 7. Түсініктемелер өрісін толтыру.

 8. F10 – Проводкалар журналына жазулар енгізу.

 9. F10 – жазуды өткізу.

Ескерту:

Егерде алғашқы құжатта көрсетілген заңды тұлғаға карточка ашылып қойылған болса 4,5,6 пункттер орындалмайды. 1. Басты менюден Есептемелер/Заңды тұлғалар картотекасы бойынша есептемелерді талдау.

 2. Enter – Экранды Заңды тұлға/Шоттар/Есептеме бөлігінде Есептемені шығаруға ішкі меню пайда болады. Шоттарды таңдау – Enter қажет болса оны толтырады.

 3. Enter – экранда ішкі меню үзгіш пайда болады, қажет болса оны толтырады.

 4. F10 – есептемені қалыптастыруды жалғастыру, одан кейін есептемені қарап шығуға мүмкіндік туады.

 5. Esc – есептемені экранда қарап шығу режимінен шығу.
1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет