6D071800 –«Электрэнергетика»жүктеу 266.62 Kb.
Дата22.06.2016
өлшемі266.62 Kb.


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
БЕКІТЕМІН

ҚарМТУ Проректоры____________В.В. Егоров
"______"_________2013ж.6D071800 –«Электрэнергетика»
мамандығы бойынша докторантураға түсуге арналған емтиханның бағдарламасы және тапсырмалары

Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы

Құрастырушылар:

проф., т.ғ.д. Брейдо И.В.

проф., т.ғ.д. Фешин Б.Н.

Карағанды 20136D071800 «Электрэнергетика» мамандығы бойынша

түсу емтиханның пәндер тізімі№ пп

Пәндердің атауы

Сұрақтар саны

Беттері«Модельдеу теориясы және ғылыми эксперименттер»

75

6, 7, 8«Электрэнергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері»

25

9,10«Электрэнергетиканың ақпараттық технологиялары»

34

11, 12«Электрмеханика және электртехникалық жабдықтары»

54

13

Емтихан жазбаша түрінде өткізіледі. Емтихандық билет 4 сұрақтан тұрады, әр пәннен бір сұрақ, жалпы пәндер саны 4.
Мамандық бойынша емтиханның бағалары

Бағалары

Дұрыс жауаптардың пайызы

Өте жақсы

90  100

Жақсы

75  89

Қанағаттанарлық

50  74

Қанағаттанғысыз

0  49
 1. «Модельдеу теориясы және ғылыми эксперименттер»

пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы

Мазмұны

Тақырып бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат

 1. Күй кеңістіктерінде басқару объектілерің баяндау әдістері

10

 1. Байқау, идентификациялану, басқарушылық, адаптациялану

10

 1. Күй кеңістіктерінде процестердің тұрақтадылығы. Абсолюттік тұрақтандықтың теория әдістері.

10

 1. Динамикалық процестерді бағалау әдістері және алгоритмдері.

10

 1. Динамикалық процестерді идентификациялау әдістері және алгоритмдері.

10

 1. Басқаруды оптималдау критерийлары.

10

 1. Оптималды басқарудын кейбір жалпы теори әдістері.

10

 1. Оптималды басқарудын алгоритмдері.

15

 1. Кездейсоқ структуралы динамикалық жүйелерің оптималдау.

15

 1. Алгоритмы адаптивных систем автоматического управления

15

 1. Адаптивті басқарудағы мақсатты теңсіздіктердің рекурентті әдістері.

10

 1. Экстремалды реттеу жүйелері.

15

 1. Корреляционды-экстремалды жүйелердегі бағалау әдістері және алгоритмдері.

10

 1. Сезімталдық теориясының әдістері.

10

 1. Жобалаудын автоматтандыруының іздеушілік әдістері.

10

 1. Автоматты реттеу жүйелерің жобалауын автоматтандыруы.

10
180

 1. «Электрэнергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері»

пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы

Мазмұны

Тақырып бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат

 1. Динамикалық жүйелердің синтез және талдау міндеттері.

10

 1. Арнайы ҚПҚ ДЭВМ арқылы имитациялық модельдеумен қолданып автоматты басқару есептерінің талдау және синтездеу есептерінің шешу әдістері.

10

 1. Имитациялық модельдеу арқылы арнайы ҚПҚ ДЭВМ-де динамикалық жүйелерің зерттеуге арналған функционалдық мүмкіндіктері.

10

 1. Қолданбалы программа пакеті MATLAB — ОС Windows ортасындағы символды имитационды модельдеу жүйесі.

10

 1. Қолданбалы программа пакеті MATLAB, Simulink жүйесі — ОС Windows ортасындағы символды имитационды модельдеуге арналған.

10

 1. Қолданбалы программа пакеті MATCAD — ОС Windows ортасындағы символды математика динамикалық жүйелерде математикалық есептеу үшін.

10

 1. Оқу үрдісінде схемдітехникалық бағдарламаларының маңызы. Программалар түрлері, олардың артықшылықтары, кемшіліктері. Программаныі даму тарихы, версиялары, олардың артықшылықтары, кемшіліктері, Моделдеудің әдістері және алгоритмдері.

10

 1. Технологиялық процестерде және өндірісте интегралданған басқару жүйелерінде имитациондық программаларымен қолданудын келешегі.

10

 1. Математикалық модельдердің жіктемесі. Негізгі түсініктер мен анықтамалары.

10

 1. Модельдеу объектілері ретінде технологиялық процестердің ерекшіліктері.

10

 1. Технологиялық жүйелердің математикалық модельдерің құрастыруының аналитикалық әдістері.

10

 1. Динамикалық жүйелердің математикалық модельдерің табу және көрстеу әдістері.

10

 1. Жүйелерді идентификациялау туралы түсініктері.

10

 1. Динамикалық жүйелердің м моделдеу үшін арналған алгоритмдік және програмдық құралдары.

10

 1. Технологиялық процестерді имитациондық модельдеу және ТП АБЖ.

10
150 1. «Электрэнергетиканың ақпараттық технологиялары»

пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы

Мазмұны

Тақырып бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат

 1. Электрэнергетика жүйелерің құрудағы интегралданған технологиялар концепциясы.

15

 1. Тұрақты токты кешенді электржетегі.

20

 1. Айнымалы токты кешенді электржетегі.

20

 1. Электрмеханикалық және электртехникалық кешендері автоматтандырудын интегралданған жүйесінің компоненттері ретінде.

20

 1. Объктілік-бағытталған өнеркәсіптік контроллерлерімен басқару алгоритмдері.

20

 1. Электрэнергетикалық объектілерімен басқарудағы цифрлық коммуникациялары.

20

 1. Электрэнергетикадағы жүйелік интеграциясы.

20
135 1. «Электрмеханика және электртехникалық жабдықтары»

пәні бойынша түсу емтиханның бағдарламасы

Мазмұны

Тақырып бойынша еңбек сыйымдылығы, сағат

 1. Тарихи шолу, КЭЖ қазіргі күйі және келешегі.

15

 1. КЭЖ міндеттері, құрамдарының жіктемесі, қойылатын талаптары.

15

 1. Күшті коммутациялық жабдықтары.

15

 1. Электрэнергияның басқарылатын күштік түрлендіргіштері КЭЖ элементтері ретінде.

20

 1. Энергияның электрмеханикалық түрлендіргіштері.

20

 1. Автореттеу жүйелері.

20

 1. Электржетектегі датчиктердің жіктемесі және жалпы сипаттамасы.

20

 1. Қорғау және дабылдау жүйелерінің жабдықтары.

15
135


6D071800 –«Электрэнергетика»
МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН ЕМТИХАННЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ


 1. «Модельдеу теориясы және ғылыми эксперименттер»


1. Күй кеңістіктерінде басқару объектілерің баяндау әдістері

 1. күй кеңiстiгiнiң ұғымы.

 2. күй кеңiстiгi координаталарындағы процесстер және жүйелердiң математикалық үлгiлерiнiң алуының әдiстерi.

 3. күй кеңiстiк түсiндiрiп жатылатын жүйелердiң құрылымдық ұсыныстары.


2. Байқау, идентификациялану, басқарушылық, адаптациялану

 1. Байқау.

 2. Идентификациялану.

 3. Басқарушылық.

 4. Адаптациялану.


3. Күй кеңістіктерінде процестердің тұрақтадылығы. Абсолюттік тұрақтандықтың теория әдістері.

 1. күй кеңiстiгiндегi орнықтылықтың ұғымдары.

 2. " үлкен" қозғалыстың орнықтылығының белгiлерi.

 3. " аз" қозғалыстың орнықтылығының белгiлерi.

 4. Жүйелердiң көңiл-күй кеңiстiгiндегi статизм және астатизм.

 5. Реттеудi теориядағы инварианттылығы.

 6. Абсолюттi орнықтылықтың теориясының әдiстерi.


4. Динамикалық процестерді бағалау әдістері және алгоритмдері.

 1. Бағалаудың есептерiнiң классификациясы.

 2. үздiксiз процесстердiң бағалауды қолданбалы теориясының кейбiр жалпы ережелерi.

 3. үздiксiз процесстердiң бағалауын алгоритм.

 4. Дискреттi процесстердiң математикалық сипаттамасы.

 5. Процесстер бағалаудың алгоритмдары дискреттi әр уақытта.

 6. Өрiстердiң бағалауының үздiксiз алгоритмдары.


5. Динамикалық процестерді идентификациялау әдістері және алгоритмдері.

 1. Теңестiрудiң есептерiнiң ортақ классификациясы.

 2. Сызықты динамикалық жүйелердiң параметрлiк емес теңестiруiнiң классикалық әдiстерi.

 3. Параметрлiк теңестiрудiң әдiстерi түзулер.

 4. Адапттивтi үлгiмен теңестiрудiң iздестiрусiз алгоритмдары.

 5. Адапттивтi үлгiмен теңестiрудiң iздестiру алгоритмдары.

 6. Процесстердiң бағалауды теория негiзделген теңестiрулер алгоритмдар.

 7. Шулардың түзетiлген күйiнделер теңестiрудiң рекурренттiк алгоритмдары.

 8. Дискреттi сызықты жүйелердегi ұтымды бiрлескен бағалаулар және параметрлiк теңестiруi.

 9. Бағалаудың есептерiнiң классификациясы.

 10. үздiксiз процесстердiң бағалауды қолданбалы теориясының кейбiр жалпы ережелерi.

 11. үздiксiз процесстердiң бағалауын алгоритм.

 12. Дискреттi процесстердiң математикалық сипаттамасы.

 13. Процесстер бағалаудың алгоритмдары дискреттi әр уақытта.

 14. Өрiстердiң бағалауының үздiксiз алгоритмдары.

6. Басқаруды оптималдау критерийлары.

 1. Бiр критерийлi және көп ықшамдау. Минимизациялалатын функционалдың таңдауының әдiстемелiгi.

 2. үздiксiз детерминделген процесстердiң ықшамдауы үшiн функционалдардың айқара ашылған формалары.

 3. Дискреттi уақыты бар үздiксiз детерминделген процесстердiң ықшамдауы үшiн функционалдардың айқара ашылған формалары.

 4. Стохасткалық процесстердiң басқаруды ықшамдауы үшiн функционалдар.


7.Оптималды басқарудын кейбір жалпы теори әдістері.

 1. Классикалық вариациялық есептеу және динамикалық жүйелердiң ықшамдауының қазiргi есептерi.

 2. Максимумның қағидасы.


8. Оптималды басқарудын алгоритмдері.

 1. Ұтымды автоматты басқарудың алгоритмдарын классификация.

 2. үздiксiз детерминделген процесстердiң басқарудың заңдарының синтезi функционалдардың классикалық формаларында.

 3. Дискреттi уақыты бар детерминделген процесстердiң басқарудың заңдарының синтезi функционалдардың классикалық формаларында.

 4. Стохасткалық процесстердiң басқарудың заңдарының синтезi классикалық түр функционалдарында.

 5. Түрдегi қорытылған жұмыстың белгiсiнiң минимизациялауын есептiң шешiмi.

 6. Жүйелердiң жобалау сатысындағы ұтымды және субұтымды сызықты емес басқарулардың заңдарының синтезi қорытылған жұмыс функционалдарында.

 7. Сызықты процесстердiң басқарудың заңдарының синтезi қорытылған (Акор әдiс) жұмыстың функционалында.

 8. Жүйенiң жұмыс жасауын процессте (сәйкес синтез) нақты уақытта синтез жасалатын ұтымды басқарулар.

 9. Пiшiндi басқарудың алгоритмдары


9. Кездейсоқ структуралы динамикалық жүйелерің оптималдау.

 1. Негiзгi анықтаулар.

 2. Кездейсоқ құрылымы бар жүйелердiң теңдеулерi.

 3. Кездейсоқ құрылымның процесстерiнiң ұтымды фильтрлеуi.

 4. Кездейсоқ құрылымы бар жүйелердегi басқару.


10. Алгоритмы адаптивных систем автоматического управления

 1. Автоматты басқарудың адапттивтi жүйелерiнiң классификациясы.

 2. Процесстердiң басқарылуларының толық үлгiсiмен адапттивтi ұтымды саулар.

 3. Процесстердiң басқарылуларының ықшамдалған үлгiлерiмен адапттивтi субұтымды саулар.

 4. Адапттивтi басқаруды түзудi iздестiрусiз жүйелерi.

 5. Анықталмаған эталон үлгiсiмен iздестiрусiз адапттивтi жүйелерi.

 6. Эталон үлгiсiнiң негiзiнде сызықты бағалаумен iздестiрусiз адапттивтi жүйелерi.


11. Адаптивті басқарудағы мақсатты теңсіздіктердің рекурентті әдістері.

 1. Адапттивтi жүйенiң үстiрт сипаттамасы.

 2. Рекурренттiк мақсаттық теңсiздiктердiң әдiсiнiң сипаттамасы.

 3. Рекурренттiк теңсiздiктердiң шексiз жүйенiң шешiмiнiң қиындасатын алгоритмдары екiбастан негiзгi.

 4. Минималды-фазалық объектпен адапттивтi субұтымды басқару.

 5. Эталон үлгiсiмен адапттивтi жүйелер.

 6. Неминимально адапттивтi тұрақтану - фазалық объект және адапттивтi модалдi басқару.

 7. Сызықты емес статикалық объекттермен адапттивтi басқару.


12. Экстремалды реттеу жүйелері.

 1. Ортақ ұғымдар.

 2. Орнықтылыққа дрейфтiң ықпалы.

 3. Аумалы-төкпелi процесстер және периодты қозғалыстар.

 4. Жұмыстың сапаны жақсартуы.


13. Корреляционды-экстремалды жүйелердегі бағалау әдістері және алгоритмдері.

 1. Ортақ ұғымдар.

 2. Орнықтылыққа дрейфтiң ықпалы.

 3. Аумалы-төкпелi процесстер және периодты қозғалыстар.

 4. Жұмыстың сапаны жақсартуы.


14. Сезімталдық теориясының әдістері.

 1. Үздiксiз және жарылатын жүйелердiң сезгiштiктiң үлгiлерi.

 2. Өлкелiк есептердiң шешiмдерiнiң сезгiштiгi.

 3. Уақытша емес мiнездемелер және көрсеткiштердiң сезгiштiгiнiң функция және коэффициенттерi басқару жүйелердiң оптималдығы.

 4. Сезгiштiктiң инварианттары.

 5. Сезгiштiктiң теориясының қолданбалы есептерi.


15. Жобалаудын автоматтандыруының іздеушілік әдістері.

 1. Сауды жобалаудың процессiнiң автоматтандыруын есептiң қойылуы.

 2. Ықшамдауды iздестiру алгоритмын құрылым.

 3. Жергiлiктi параметрлiк iздестiрудi алгоритм.

 4. Кездейсоқ iздестiру процесстерiндегi шектеулерiн есепке алу.

 5. Глобалдi iздестiру.

 6. Кездейсоқ бөгеттердiң жағдайындағы ықшамдау.

 7. Құрылымдық ықшамдау.16. Автоматты реттеу жүйелерің жобалауын автоматтандыруы.

1.Автоматты басқарудың жүйелерiнiң жобалауды автоматтандыруының қағидалары.

2.Автоматты жобалаудың жүйелерiнiң құрастыруының әдiстерi.
Барлығы 16 тарау оның ішінде 75 сұрақ. Емтихан билетіне 1 (бір) сұрағы бар 1(бір) тарау кіреді.


 1. «Электрэнергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері»


1. Динамикалық жүйелердің синтез және талдау міндеттері. Арнайы ҚПҚ ДЭВМ арқылы имитациялық модельдеумен қолданып автоматты басқару есептерінің талдау және синтездеу есептерінің шешу әдістері.

 1. Автоматты басқару және бақылау объектілері секілді технологиялық процестің агрегаттары және жабдықтарының қасиеттері және сипаттамалары.

 2. Автоматты басқару және бақылау жұйелерің құрастыру принциптері.

 3. Автоматты басқару және бақылау жүйенің жұмыс істеу сапасының критерийлары мен функционалдары.

 4. Математикалық модельдер туралы негізгі үсініктер және динамикалық процестерің математикалық модельдеу туралы ұғымдары.

 5. Динамикалық жүйелердің синтезы және талдау есептерің қою сұрақтары.


2. Имитациялық модельдеу арқылы арнайы ҚПҚ ДЭВМ-де динамикалық жүйелерің зерттеуге арналған функционалдық мүмкіндіктері.

 1. Имитациялық модельдеу арқылы динамикалық жүйелерді зерттеу технологиялары.

 2. Дифференциалды және интегралды теңдеулерді есептеудің сандық әдістері.

 3. Алгебралық және трансценденттік теңдеулерді есептеудің сандық әдістері.

 4. Оптималдаудың сандық әдістері.

 5. Факторлі эксперименттерің жобалау әдістері.

 6. ЭВМ-де динамикалық жүйелерді модельдеу арнайы амалдары.


3. Имитациялық модельдеу арқылы арнайы ҚПҚ ДЭВМ-де динамикалық жүйелерің зерттеуге арналған функционалдық мүмкіндіктері.

 1. ҚПҚ MATLAB.

 2. ҚПҚ MATCAD.

4. Қолданбалы программа пакеті MATLAB — ОС Windows ортасындағы символды имитационды модельдеу жүйесі.

5.Қолданбалы программа пакеті MATLAB, Simulink жүйесі — ОС Windows ортасындағы символды имитационды модельдеуге арналған.

6. Қолданбалы программа пакеті MATCAD — ОС Windows ортасындағы символды математика динамикалық жүйелерде математикалық есептеу үшін.

7.Технологиялық процестерде және өндірісте интегралданған басқару жүйелерінде имитациондық программаларымен қолданудын келешегі.

8.Оқу үрдісінде схемдітехникалық бағдарламаларының маңызы. Программалар түрлері, олардың артықшылықтары, кемшіліктері. Программаныі даму тарихы, версиялары, олардың артықшылықтары, кемшіліктері. Моделдеудің әдістері және алгоритмдері.

9.Математикалық модельдердің жіктемесі. Негізгі түсініктер мен анықтамалары.

10. Модельдеу объектілері ретінде технологиялық процестердің ерекшіліктері.11. Технологиялық жүйелердің математикалық модельдерің құрастыруының аналитикалық әдістері.

12. Динамикалық жүйелердің математикалық модельдерің табу және көрстеу әдістері.

13. Жүйелерді идентификациялау туралы түсініктері.

14. Динамикалық жүйелердің м моделдеу үшін арналған алгоритмдік және програмдық құралдары.

15. Технологиялық процестерді имитациондық модельдеу және ТП АБЖ.


Барлығы 15 тарау оның ішінде 25 сұрақ. Емтихан билетіне 1 (бір) сұрағы бар 1(бір) тарау кіреді.15 тарау сұрақ болып келеді.


 1. «Электрэнергетиканың ақпараттық технологиялары»


1. Электрэнргетика жүйелерің құрудағы интегралданған технологиялар концепциясы.

2. Тұрақты токты кешенді электржетегі.

 1. Электрэнергиясын түрлендіру.

 2. Электрмеханикалық түрлендіргіштері.

 3. Механикалық түрлендіргіштері.

 4. Басқару жабдықтары.

 5. Ақпараттық жабдықтары.

 6. Қосылу жабдықтары.


3. Айнымалы токты кешенді электржетегі.

 1. Электрэнергиясын түрлендіру.

 2. Электрмеханикалық түрлендіргіштері.

 3. Механикалық түрлендіргіштері.

 4. Басқару жабдықтары.

 5. Ақпараттық жабдықтары.

 6. Қосылу жабдықтары.


4. Электрмеханикалық және электртехникалық кешендері автоматтандырудын интегралданған жүйесінің компоненттері ретінде.

 1. Электрмеханикалық және электртехникалық кешендерің құрастыру принциптеі.

 2. Типті техникалық амалдармен қолданып механизмнің қозғалтқышымен басқару.

 3. Электржетектері және типті жабдықтармен басқару жүйелері.

 4. Автоматтандырылған технологиялық кешендері.

 5. Электрэнергетикалық объектілеріндегі электртехникалық кешендері.


5. Объктілік-бағытталған өнеркәсіптік контроллерлерімен басқару алгоритмдері.

 1. Басқарудың құрамы.

 2. Үздіксіз және дискреттік реттеуіштері, релелік басқару.

 3. Басқару құрамың жасаудын негізгі принциптері.

 4. ПИД-реттеуіштеріне негізделген басқару структуралары.

 5. Жалпыланған сызықты дискретті реттеуіш.


6.Электрэнергетикалық объектілерімен басқарудағы цифрлық коммуникациялары.

 1. Ақпарат және коммуникациялар.

 2. Коммуникация процесінің моделі.

 3. Техникалық процеспен басқарудағы коммуникация.

 4. Техникалық процестердегі иерархиялық құрамы.

 5. Автоматтандырылған электрэнергетикалық жүйелерінің протоколдары.

7.Электрэнергетикадағы жүйелік интеграциясы.

 1. Электрэнергетика жүйелерің интеграциялауы.

 2. Интеграция дәрежелері.

 3. Интеграция дәрежесің таңдауы.


Барлығы 7 тарау оның ішінде 35 сұрақ. Емтихан билетіне 1 (бір) сұрағы бар 1(бір) тарау кіреді.

 1. «Электрмеханика және электртехникалық жабдықтары»
 1. Тарихи шолу, КЭЖ қазіргі күйі және келешегі.

 2. КЭЖ міндеттері, құрамдарының жіктемесі, қойылатын талаптары.

 3. Күшті коммутациялық жабдықтары.

 4. Электрэнергияның басқарылатын күштік түрлендіргіштері КЭЖ элементтері ретінде.

 5. Энергияның электрмеханикалық түрлендіргіштері.

 6. Автореттеу жүйелері.

 7. Электржетектегі датчиктердің жіктемесі және жалпы сипаттамасы.

 8. Қорғау және дабылдау жүйелерінің жабдықтары


Ескерту.

1. 3, 5, 6, 8 тақырыптарында келесі сұрақтар қарастырылады: • міндеттері;

 • іс-әрекет принциптері;

 • функционалдық міндеттері;

 • конструктивті орындалуы;

 • функционалды және структуралық схемалары;

 • статикалық сипаттамалары;

 • динамикалық сипаттамалары;

 • энергиямен тұтынуы;

 • ақпараттық сипаттамалары;

 • кірсі/шығыс жабдықтары бар интерфейс;

 • сенімділігі;

 • жөңдеуге жарамдылығы;

 • құны.


Барлығы 8 тарау оның ішінде 54 сұрақ. Емтихан билетіне 1 (бір) сұрағы бар 1(бір) тарау кіреді (Ескертуді есепке алумен).

Пәндер бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. «Модельдеу теориясы және ғылыми эксперименттер»

1.Ротач В.Я. Теория автоматического управления.- М.:-МЭИ, 2004.-400с.

2.Теория автоматического управления /Под редакцией Ю.М. Соломенцева. - М: Высшая школа, 1999. - 268 с.

3.Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств
в теплоэнергетике.- М.:-МЭИ, 2005.-352с.

4.Дорф Р. Бишоп Р. Современные системы управления: - М.:


Лаборатория Базовых знаний, 2002.- 832 с.

5.Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов.- М.: Энергия, 1972. -376 с.

6.Стефани Е.П., Панько М.А., Пикина Г.А. Сборник задач по основам автоматического регулирования теплоэнергетических процессов. - М.: Энергия, 1973.-336 с.

7.Теория автоматического управления. Часть 1, 2. /Воронов А.А. - М.: Высшая школа, 1986.

8.Цыпкин ЯЗ. Основы теории автоматических систем. - М.: Наука, 1977.

9. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. - М.: Наука, 1986.

10. Справочник по теории автоматического управления. Под ред. А.А. Красовского. М.: Наука. 1987.

11. Ю.И. Топчеев Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. М.: Машиностроение. 1989.

12. Имаев Д.Х., Красношпорина А.А., Яковлев В.Б. Теория автоматического управления. Часть 1. Линейные системы автоматического управления. -Киев: Выща школа. 1992.

13. Алексеев А.А., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Теория управления. - СПб: Издательство ТЭТУ. 1999.

14. В.Ф. Комиссарчик. Автоматическое регулирование технологических Процессов. Тверской государственный технический университет. Учебное пособие. Тверь 2001.

15.Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. Линейные системы автоматического регулирования. Тверской государственный технический университет. Учебное пособие. Тверь 2001.

16. Е.А. Никулин. Теория автоматического управления. Анализ полиномов Методические указания к лабораторным, практическим и курсовым работам. Нижний Новгород. 1998.

17. Н. В. Клиначёв. Теория систем автоматического регулирования. Учебно-методический комплекс.

18. В.Н.Тюкин. Теория управления. Часть 1. Обыкновенные линейные системы управления. Конспект лекций Вологда. 2000.


 1. «Электрэнергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері»

1. Дьяконов В.А. MatLAB 6/6.5 + Simulink 4/5/ Основы применения/ - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 768с. — (Серия «полное руководство пользователя»)

2. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. – М.: Энергия, 1979. – 240с.

3. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832с.

4. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.– 328с.

5. Ордынцев В.М. Математическое описание объектов автоматизации. – М.: Машиностроение, 1965. – 360с.

6. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. - Караганда: КарГТУ, 1998. - 145с.

7. Медведев В.С., Потемкин В.Г. CONTROL SYSTEM TOOLBOX. MatLAB 5 для студентов / Под общ.ред. В.Г.Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. - 287с.

8. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 238с.

9. Дьяконов В.А., Абраменкова И.В. MatCAD 7.0 в математике, физике и в Internet. - М.: "Нелидж", 1998. - 332с.

10. Герман-Галкин С.Г. MatLAB & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Уч. Пособие для вузов. – СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 368с.

11. Панфилов Д.И., Чепурин И.Н., Миронов В.Н. и др.Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т./ Под общей редакцией Д.И. Панфилова – Т.1: Электротехника. – М.: ДОДЭКА, 1999.- 304 с.

12. Панфилов Д.И., Чепурин И.Н., Миронов В.Н. и др.Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т./ Под общей редакцией Д.И. Панфилова – Т.2: Электроника. – М.: ДОДЭКА, 2000.- 288 с.

13. Фешин Б.Н. Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов: Учеб. пособие. – Караганда, КарГТУ, 2000. – 100 с.

14. Красовский А.А. Справочник по теории автоматического управления. – М.: Наука, 1987. – 712 c.

15. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов – М.: Энергия, 1972. – 376 с.

16. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. – М.: Мир, 1977.

17. Паршина Г.И., Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. Ч. 1.- Караганда: КарГТУ, 2002. - 99с.

18. Паршина Г.И., Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. Ч. 2.- Караганда: КарГТУ, 2002. - 99с.

19. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования – М.: Наука,1972. – 766с.

20. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 800 с.

21. Федорашко И.Н., Дайч Л.И., Федорашко Ю.И. и др. Применение программы схемотехнического моделирования Electronics Workbench в процессе обучения электротехническим специальностям. Часть 1. Основные свойства программы и команды управления. Караганда, 2003. – 31 с.

22. Джорж Смит Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: - М.: Мир, 2000. — 266с.

23. Брейдо И.В., Фешин Б.Н. Имитационное моделирование и параметрическая оптимизация автоматизированных электроприводов. – Караганда: КарГТУ, 2003. – 130с.

24. Тихонов О.Н. Решение задач по автоматизации процессов обогащения в металлургии. – Л.: Недра, 1969. – 430 с.

25. LABTAU. Виртуальный лабораторный комплекс по теории автоматического управления. Кафедра АПП КарГТУ. 2004. - 200с.

26. Гудвин Г.К. Проектирование систем управления / Г.К. Гудвин, С.Ф. Гребе, М.Э. Сальгадо. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2004.- 911с.

27. Егоров А.А. Интеграция АСУ ТП, АСОДУ и АСУП – путь к совершенству управления промышленным предприятием. За 40 лет до EPR систем. Промышленные АСУ и контроллеры. 2004. №5.

28. Черных И.В. Моделирование Электротехнических устройств и систем в Matlab 7 SimPowerSystem и Simulink. — М. : ДМК Пресс ; СПб. : Питер, 2008г. — 288 с.

29. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем – СПБ.: БХВ – Петербург, 2002 – 464с.

30. Охорзин В.А. Компьютерное моделирование в системе MathCAD : Учеб. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2006г. — 144 с.

31. Адлер Ю.Л. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука. 1986.- 280с.

31. Кулаичев А.П. Компьютерный контроль процессов и анализ сигналов. – М.: Информатика и компьютеры. 1999.- 330с.
 1. «Электрэнергетиканың ақпараттық технологиялары»

1. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Энергетические проблемы человечества. в 4- х томах, кн.3. Перевод . английского, М., с «Мир», 1995, с.291, ил. ISBN 5.03-0028696-Х

3. Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Движение к рынку. Алматы: Fылым, 1998. - 584 с. ISBN 9965-01-099-4. аспект, Апматы, 2001. -312 с.

4. Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы её устойчивого развития. - Апматы, 2002.

5. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки. - М.: "Высшая школа", 1988. - 336 с.

6. Безруких П.П., Безруких П.П.(мл.) Что может дать энергия ветра? Энергия: экономика, техника. // Экология. - 2000.- №1.- С. 11 - 24, Москва.

7. Возобновляемая энергия. Ежеквартальный информационный бюллетень. Издание Российского центра солнечной энергии. ОПЭТ СНГ. - Москва: "Интерсопарцентр''.

8. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов на Дону, ИЗД. «Феникс» 2006 г.

9. Лыкин Л.В. Электрические сети и системы. М.: Логос. 2007.

10. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. М.: «Изд. НЦ ЭНАС», 2006.

11. Болотов А.В. Соколов С.Л. Болотов С.Л. Развитие ветроэнергетики Республики Казахстан, энергетические системы электроснабжения автономных объектов, , Вестник Алматинского института энергетики и связи, 3, 2009, е.п- 19, ISSN 1999 - 9801

12. Болотов А.В., Болотов С.А. К программе развития ветроэнергетики Казахстана. Энергетика и топливные ресурсы Казахстана, 1, 2009,Алматы, стр. ЗЗ - 37.

13. Болотов А.В. Сидельковский В.С., Болотов с.А. Тенденции развития ветроэнергетики в мире. Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан, N!! 4 (18) ISSN 1606-146Х, стр.78- 84

14. Безруких П.П., Безруких П.П. (мл.) Что может дать энергия ветра? Энергия: экономика, техника. Экология .N!!1 2000г. стр. 11-24.Москва.

15. Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. Отраслевой журнал. Издатель ОАО <<КазНИИэнергегетики» им. академика Ш.Ч. Чокина. Ал маты.

16. Возобновляемая энергия. Ежеквартальный информационный бюллетень. Издание Российского центра солнечной энергии. ОПЭТ СНГ. Москва. "Интерсоларцентр"

17. Герасименко А.Л., Федин ВТ. Передача и распределение электрической энергии. Ростов на Дону, изд. «Феникс» 2006 г.

18. Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети: Учебное пособие для электроэнергетических спец. вузов. - СПб.: Издательство Сизова м.п., 2001.

19. Суднова В.В. Качество электрической энергии. - М.: Энергосервис, 2000.

20. Управление качеством электроэнергии! под Ю.В. Шарова. - М.: МЭИ, 2006
«Электрмеханика және электртехникалық жабдықтары»

1. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. – Л.: Энергоиздат, 1982.- 391с.

2. Зимин Е.Н., Яковлев В.И. Автоматическое управление электроприводами. – М.: Высшая школа, 1979.- 318с.

3. Ключев В.И. Теория электропривода. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 560с.

4. Башарин А.В., Постников Ю.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 512с.

5. Брейдо И.В., ЛапинаЛ.М., Системы управления электроприводами: Учеб.пособие / КарГТУ.- Караганда: – 2006. – 64 с.

6. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов/Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н.- М.: Академия, 2004. – 576с.

7. Виртуальный лабораторно-практический комплекс по дисциплине "Системы управления электроприводами". Автоматизированная обучающая система (электронный учебник) и компьютерный лабораторный практикум / Брейдо И.В.,Фешин Б.Н., Горевая А.А.-Караганда: 2005.

8. Брейдо И.В. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Системы управления электроприводами" – Караганда: 2005.

9. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода.- М.: ИНФРА-М, 2004. - 208с.

10. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 616 с.

11. Электротехнический справочник. В 3 т. Т.3: Кн.2. Использование электрической энергии/ Под ред. И.Н.Орлова– М.: Энергоатомиздат, 1988. – 616с.ӨПА кафедрасының отырысында талқылынған
№ ___ Хаттама «___» ______2013 ж.

ӨПА кафедрасының меңгерушісі __________И.В. Брейдо

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет