Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 тамыздағы №1035 қаулысы


Түрлері бойынша гранттар беру тәртібібет2/3
Дата22.02.2016
өлшемі459.81 Kb.
1   2   3

Түрлері бойынша гранттар беру тәртібі


41. Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға грант біліктілікті арттыруға, оқытуға, қайта даярлауға, өндірісті тиімді ұйымдастыру үшін жаңа білімге, дағдыларға және тәжірибеге ие болу мақсатында шетелде инженерлік-техникалық персоналға тағылымдамадан өтуге беріледі.

42. Осы Қағидаларға сәйкес инженерлік-техникалық персоналдың шет елде біліктілігін арттыру жоспарланып отырған ұйымдар деп шетелдік білім беру, ғылыми, ғылыми-өндірістік немесе өндірістік ұйымдар танылады.

43. Өтініш беруші инженерлік-техникалық персоналдың 10 (оннан) артық емес қызметкерлерін көрсетеді, бұл ретте олардың ешқайсысы өтініш беруші ұйымның бірінші басшысы лауазымы қызметінде болмауы тиіс.

44. Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға грант өтініш берушінің:

1) іссапарға баратын жеріне және тұрақты жұмыс орнына кері қарай жол жүруі бойынша (іссапарға жіберілген адамға әкімшілік жол жүруге тиісті қаражат беретін жағдайлардан басқа) ұсынылған жол жүру құжаттарының негізінде темір жол бойынша – купелі вагон тарифі (жұмсақ дивандары төменде орналасқан, орналасуын реттейтін құрылғы орнатылған жұмсақ креслолары бар (СВ) 2 орындық, сондай-ақ аса жүрдек пойыздардың «Турист» және «Бизнес» сыныпты купелі вагондарын қоспағанда); су жолдары, шосселі және топырақты жолда бойынша – осы елді мекенде қолданылатын жол жүру құны бойынша; және әуе көлігімен – растаушы құжаттар бар болса, экономикалық сынып тарифі бойынша; жол жүру билеттері мен қонақ үйден орын броньдау, сондай-ақ іссапарға баратын жеріне және тұрақты жұмыс орнына кері қарай жол жүру кезінде мұндай шығыстарды растайтын құжаттары бар болса, поездарда тқсек-орын жабдығын пайдалану құнына;

2) біліктілікті арттыру мерзімінің ішінде бір орындық қонақ үй бөлмесінің құны бойынша тұру құнын төлеуге – нақты шығындар бойынша стандарт, оның ішіне құнына тең тұрғын үй ақысына, оның ішінде тәуліктік шығындарды қоспағанда, мемлекеттік қызметкерлердің қызметтік шетелдік іссапарларын республикалық және жергілікті бюджет есебінен өтеуді реттейтін нормативтік құқық актіге сәйкес ставкалар бойынша броньдау шығыстары жұмсалған шығындардың бір бөлігін төлеу түрінде беріледі.

45. Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға грант қаражаты екі миллион теңгеден артық емес көлемде қызметтердің құнын өтеуді көздейді.

46. Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға гранттың жалпы сомасы:

1) іссапар орнына және қайтадан тұрақты жұмыс орнына дейінгі жолақысы бойынша – жолақы құнының 40 (қырық) пайызын;

2) біліктілікті арттыру жоспарланып отырған ұйымның қызметтеріне ақы төлеуге – қызметтер көрсету құнының 40 (қырық) пайызы;

3) біліктілікті арттыру кезіндегі тұрғын үй ақысын төлеуге тұрғын үй ақысының 40 (қырық) пайызын құрайды.

Бұл ретте біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкердің курстарда, семинарларда оқу кезінде болу ұзақтығы 1 (бір) айдан және тағылымдамадан өту ұзақтығы 3 (үш) айдан аспауы тиіс.

47. Өтініш берушінің шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға грантқа ие болу нәтижелері:

1) курстарда, семинарларда оқу және тағылымдамадан өту қорытындысы туралы есеп;

2) мәлімделген қызметкердің курстарда, семинарларда оқытылғандығын және тағылымдамадан өткенін растайтын құжаттар.

48. Жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға грант технологиялық процесті жетілдіру, жабдықтарды пайдалану тиімділігін арттыру үшін беріледі. Осы Қағидаларға сәйкес инженерлік-техникалық саладағы шетел мамандары тартыла алады.

49. Жылына 3 (үш) маманнан артық емес жоғары білікті шетелдік мамандарды тарту шығындарының бір бөлігін өтеу көрсетілген қызметтер құнын өтеуге жұмсалған қаражаттың (тәуліктік, тұрғын үй, жолақы шығындарын қоспағанда) 40 (қырық) пайызы шегінде жүргізіледі, бірақ жылына 1 (бір) маманға 9 (тоғыз) миллион теңгеден аспайды. Жылына біліктілігі жоғары үш шетел маманы тартылған жағдайда жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға грантқа сәйкес одан кейін тартылған жоғары білікті шетелдік мамандар қызметтерінің құны өтелмейді.

50. Жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға грантқа ие болу мерзімі 1 (бір) жылдан аспауы тиіс.

51. Өтеу күнтізбелік жоспарға сәйкес жоғары білікті шетелдік мамандардың грант алушыға көрсеткен қызметтерінің нәтижелері бойынша кезең-кезеңімен жүргізіледі.

52. Мыналар өтініш берушінің жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға грантқа ие болу нәтижелері болып табылады:

1) атқарылған жұмыс туралы есеп;

2) жоғары білікті шетелдік маман енгізіген технологиялық процестерді жақсартуға бағытталған ұсыныстар;

3) жоғары білікті шетелдік маманның атқарған жұмыстарының актісі.

53. Консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грант технологиялық процестерді жетілдірудің техникалық құжаттарын әзірлеуге беріледі.

54. Осы Қағидаларға сәйкес консалтингтік ұйым деп компанияны басқару жүйесін қалыптастырумен, қайта ұйымдастырумен және қызмет етуімен байланысты мәселелерді шешу бойынша экономиканың өңдеу секторындағы кәсіпорындарға көрсетілетін кәсіби көмек танылады.

55. Грант консалтингтік ұйым көрсететін мынадай қызметтерге беріледі:

1) кәсіпорынның жалпы жұмысын оңтайландыру (энергия аудиті, ақпараттық технология саласындағы консалтинг, оның ішінде автоматтандырылған жүйенің функционалдық сипаттамасына қойылатын талаптарды қалыптастыру және компанияны басқару жүйесін қалыптастырумен, қайта ұйымдастырумен және қызмет етуімен байланысты мәселелер жиынтығын шешу бойынша оны ұйымдарға енгізу бойынша);

2) өнеркәсіптік дизайн әзірлеу бойынша қызметтер.

56. Осы Қағидаларға сәйкес жобалық және инжинирингтік ұйымдар дегеніміз ұйымның өндірістік процеске дайындығымен байланысты қызметтер кешені, өндірістік процесті қамтамасыз ету және өнім өндіру, компания қызметінің негізгі өзекті көрсеткіштеріне 11+ құн, қызметтер, сапа, даму қарқыны 11+ түпкілікті қол жеткізу үшін бизнес процестерін қайта жобалау бойынша қызметтер болып табылады.

57. Жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грант инженерлік ниет пен шешімдерді дайындауға, жаңа конструкцияларды іздеуге, технологиялар мен оны өндіріске енгізу мүмкіндіктерін айқындауға, өндіріс процесінің қалыпты жұмысын сүйемелдеу мен басқаруға және өнім өндіруге беріледі.

58. Өтініш беруші өтінімде консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды немесе олардың бірін тарту қажеттілігін көрсете алады.

59. Консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грант:

1) 40 (қырық) пайыз, бірақ бес миллион теңгеден аспайтын мөлшерде консалтингтік ұйымдар қызметінің құнын өтеуді көздейді. Грантты игеру мерзімі алты айдан аспауы тиіс;

2) 30 (отыз) пайыз, бірақ отыз миллион теңгеден аспайтын мөлшерде жобалық және инжинирингтік ұйымдар қызметінің құнын өтеуді көздейді. Грантты игеру мерзімі он екі айдан аспауы тиіс.

60. Егер жобаны игеруге ұзақ уақыт қажет болған жағдайда, грант алушы ұлттық институтқа шарттың жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде грантты игеру мерзімі ұзартылатын себептерді көрсете отырып, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грантты игеруді алты айға ұзарту туралы өтінім жібереді.

61. Ұлттық институт өтінім тіркелген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны қарастырады және грант алушыға грантты игеру мерзімін ұзарту туралы немесе одан бас тарту туралы шешім туралы хабарлама жібереді.

62. Ұлттық институт консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грантты игеру мерзімін ұзартады:

1) грант алушымен жасалған шартта көрсетілген еңсерілмес күш мән-жайлары орын алған жағдайда;

2) шартта қарастырылған талаптарды ескере отырып, жобаны іске асыруды аяқтау үшін қажетті қосымша жұмыс көлемі пайда болғанда ұзартады. Бұл ретте қосымша жұмыс көлемі гранттық қаржыландыруды ұлғайтуды көздемеуі тиіс.

63. Ұлттық институт грантты игеру мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде грант беру туралы шартқа қосымша ұлттық институт пен грант алушы арасында грантты игеру мерзімін ұзарту туралы келісімшарт жасалады.

64. Өтеу консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдардың грант алушыға көрсеткен қызметтерінің нәтижелеріне байланысты күнтізбелік жоспарға сәйкес кезең-кезеңімен жүзеге асырылады.

65. Мыналар өтініш берушінің консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грантты игеру нәтижелері болып табылады:

1) консалтингтік компанияның энергия аудиті бойынша, ақпараттық технология саласында, компанияны басқару жүйесін қалыптастырумен, қайта ұйымдастырумен және қызмет етуімен байланысты мәселелер жиынтығын шешу, өнеркәсіптік дизайн құру бойынша көрсеткен қызметтерін растайтын құжаттар;2) жобалық және инжинирингтік ұйымдардың техникалық экономикалық негіздемені, жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеу, инженерлік ой мен шешім дайындау, жаңа конструкция мен технологияларды іздестіру және оларды өндіріске енгізу мүмкіндіктерін айқындау, сараптама және ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ өнім өндірісінің барлық сатыларындағы жобаны сүйемелдеу бойынша көрсеткен қызметтерін растайтын құжаттар.

66. Басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге грант отандық кәсіпорындардың басқарушылық және өндірістік деңгейінің өсуін ынталандыру үшін, өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру үшін беріледі.

67. Осы Қағидаларда басқарушылық және өндірістік технология деп жалпы ұйымдардағы өндіріс тиімділігін арттыруға бағытталған ғылымның, техника мен қоғамның жетістіктерін пайдаланумен немесе белгілі алгоритм бойынша әртүрлі бейіндегі кәсіпорындарда орындалатын ақпараттық, есептік, ұйымдастырушылық, өндірістік және логикалық іс-әрекеттерден тұратын басқару және өндіріс процесін орындау бойынша ұйымдастырушылық шаралар кешені танылады.

Басқарушылық және өндірістік технологияларға ұйымның экономикалық тиімділігін арттыратын технологиялар, оның ішінде автоматтандырылған басқару жүйесі, энергия тиімді және жасыл технологиялар, жобаны басқару стандарттары, Lean, Кайдзен әлеуметтік жауапкершілік, еңбекті қорғау және кәсіби аурулардың алдын алу, жобалық менеджмент, зерттеулер, әзірлемелер мен инновациялар, ақпараттық технологиялар, энергия және экология менеджменті саласындағы стандарттау (ISO) бойынша халықаралық ұйым стандарттары кіреді.68. Басқарушылық және өндірістік технологиялар енгізуге грант басқарушылық процесті оңтайландыру мен ұтымды етуге бағытталған басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге байланысты іс-шараларды іске асыру шығындарының бір бөлігін өтеу түрінде беріледі. Басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізу грант көлемі басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге жұмсалған шығындардың 40 (қырық) пайызын құрайды, бірақ он бес миллион теңгеден аспайды.

69. Басқарушылық және өндірістік технологияны енгізуге грантты игеру мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап он екі айдан аспауы тиіс.

70. Өтеу басқарушылық және өндірістік технологияны енгізу нәтижесі бойынша күнтізбелік жоспарға сәйкес грант алушыға кезең-кезеңімен жүзеге асырылады.

71. Басқарушылық және өндірістік технологияны енгізуге грантты игеру нәтижелері:

1) атқарылған іс-шаралар туралы есеп;

2) басқарушылық және өндірістік технологияны енгізу актісі болып табылады.Тәуелсіз сараптаманы жүргізу тәртібі72. Ұлттық институт тәуелсіз сараптама жүргізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

73. Тәуелсіз сараптама жобаны орындау орындылығының бағасы болып табылады. Тәуелсіз сарапшы ретінде отандық және шетелдік жеке және (немесе) заңды тұлғалар әрекет ете алады.

74. Өтінімдерді бағалауға тартылатын тәуелсіз отандық және шетелдік сарапшылар болып табылатын жеке тұлғалар үшін мынадай жалпы біліктілік талаптары қойылады:

1) сарапшы ретінде әрекет етуі көзделіп отырған білім саласында кемінде 2 (екі) жыл практикалық тәжірибесінің болуы;

2) экономика тиісті салаларында атқарған жұмыстары туралы өзге клиентерден/серіктестерден кемінде 2 (екі) ұсынымның болуы.

75. Отандық және шетелдік сарапшылардың жобалардың тәуелсіз сараптамасын қамтамасыз етуі бойынша қызметтерді көрсетуге тартылатын заңды тұлғалар үшін мынадай талаптар қойылады:

1) сараптамалық ұйым ретінде қызмет етуі көзделіп отырған экономика саласындағы немесе экономика аясындағы сараптамалық қызметтер көрсету нарығында кемінде 1 (бір) жыл еңбек өтілінің болуы;

2) тәуелсіз сарапшы ретінде қызмет етуі көзделіп отырған экономика саласындағы немесе экономика аясында тәуелсіз сараптама үшін тартылатын, осы Қағидалардың 74-тармағының талаптарына сәйкес келетін кемінде 10 (он) отандық сарапшылар тобының болуы;

3) тәуелсіз сарапшы ретінде қызмет етуі көзделіп отырған экономика саласындағы немесе экономика аясында тәуелсіз сараптама үшін тартылатын, осы Қағидалардың 74-тармағының талаптарына сәйкес келетін растайтын құжаттары мен түйіндемесі қоса берілген кемінде 5 (бес) шетелдік сарапшылар тобының болуы.76. Өтінімнің тәуелсіз сараптамасын жүргізу үшін тәуелсіз сарапшылар тартылған жағдайда әрбір сарапшымен ұлттық институт сараптамалық қызмет көрсету туралы шарт жасасады. Сараптамалық қызметтер көрсету туралы үлгілік шартты ұлттық институт бекітеді.

77. Тәуелсіз сарапшылардың қызметтеріне ақы төлеу шарттарын қоса алғанда, тәуелсіз сараптаманы өткізу тәртібін, сараптамалық қорытынды нысанын ұлттық институт бекітеді.78. Жобаның тәуелсіз сараптамасы гранттың түріне байланысты мыналардан тұрады, бірақ мұнымен шектелмейді:

1) шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға грант алуға оқудың өзектілігі, біліктілікті арттыру бағдарламасының тиімділігі және мәлімделген оқу мақсаттарын тексеруге, біліктілікті жоғарылату жоспарланып отырған ұйымның біліктілік деңгейі және шығындардың негізділігі тұрғысынан тексеру жүргізіледі;

2) жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға грант алуға өтініш берушінің технологиялық процесті жетілдіру қажеттілігі, өндірістік процеске жоспарланатын іс-шаралардың әсері және шығындардың негізділігі тұрғысынан жүргізіледі;

3) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға грант алуға энергия аудитін өткізу қажеттілігі, өндірістік дизайнды жүзеге асыру, жобаны білікті сүйемелдеу, жоспарланған іс-шараларды іске асырудан күтілетін әсер және шығындардың негізділігі тұрғысынан жүргізіледі;

4) басқарушылық және өндірістік технологияларды енгізуге грант алуға мәлімделген іс-шаралардың қажеттілігі және жоспарланған іс-шараларды іске асырудан күтілетін әсер және шығындардың негізілігі тұрғысынан жүргізіледі.

79. Егер өтінім тәуелсіз сарапшылардың бірінен теріс қорытынды алған жағдайда, өтінім тәуелсіз сараптама кезеңінен өтпеген болып есептеледі.

80. Өтінімді алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде тәуелсіз сарапшылар ұлттық институтқа қағаз тасығышта және электронды түрде (PDF немесе JPEG форматында сканерленген) өтінімдер бойынша сараптамалық қорытындыны ұсынады.


______________________________________
Шет елде инженерлiк-техникалық

персоналдың біліктілігін арттыруға, жоғары

білікті шетелдік мамандарды тартуға,

консалтингтік, жобалық және инжинирингтік

ұйымдарды тартуға, басқарушылық және

өндiрiстiк технологияларды енгiзуге

инновациялық гранттар беру қағидаларына

1-қосымша


Грант алуға

ӨТІНІШ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ұйымның атауы)


1

Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға
2

жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға
3

консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға
4

басқарушылық және өндірістік технологияны енгізуге

V
ұяшықта тиісті грантты белгілеу


грант алу үшін қажетті құжаттар пакетімен қоса осы өтінішті жіберіп отыр.


Ұсынылатын жобаның тақырыбы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жобаның толық құны, теңгемен (санмен және жазбаша):


Гранттың мәлімделген сомасы, теңгемен (санмен және жазбаша)::

Жобаның мазмұны, мерзімдердің негіздемесі және құны қоса берілген құжаттарда келтірілген. Ұсынылған ақпараттың дұрыстығына кепілдік береміз.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы «__» ______ № ____ қаулысымен бекітілген Шет елде инженерлік-техникалық персоналдың біліктілігін арттыруға, жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға, консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға, басқарушылық және өндірістік технологияны енгізуге инновациялық гранттар беру қағидаларымен таныстым.


Талап етілетін құжаттар парақ саны көрсетіліп, аталған Қағидаларға сәйкес қатаң кезектілікпен қоса берілген.
Ұйым басшысы
_______________________

(қолы)_______________________

(Т.А.Ә.)

М.О.
Құжаттарды алғаны туралы белгі (ҰЛТТЫҚ ИНСТИТУТ толтырады)


Алынған күні: 20__ ж. «___»________________

Өтінімнің тіркеу нөмірі _________________

Тіркеуші___________________________________________________

(Т.А.Ә.,қолы)


Ескертпе: ұйым бланкісінде жасалады. Өтінімге бірінші басшы немесе өзге уәкілетті тұлға қол қояды.

______________________________________

Шет елде инженерлiк-техникалық

персоналдың біліктілігін арттыруға, жоғары

білікті шетелдік мамандарды тартуға,

консалтингтік, жобалық және инжинирингтік

ұйымдарды тартуға, басқарушылық және

өндiрiстiк технологияларды енгiзуге инновациялық

гранттар беру қағидаларына2-қосымша
ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ САУАЛНАМАСЫ

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

(ұйымның толық атауы)

Заңды мәртебесі және меншік түрі: __________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Құрылтайшылар:________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Құрылған жылы: _______________________________________________

Тіркеу нөмірі ___________________________________________

Мекенжайы___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй (офис):

Тел.: ____________________________ Факс: _________________________

E-mail: ______________________ Web-site:__________________________

Банктік деректемелер, есеп шот, валюталық шот, банктік жеке код, салық төлеушінің тіркеу нөмірі:______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Теңгемен және валютамен алынған және өтелмеген кредиттер: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Өндіріс саласы:_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________сала, ОКЭД бойынша кіші сала

Қызмет түрлері мен олардың айналымдағы үлестері:

_____________________________________________________ _______%

____________________________________________________ _________%

Кадрлық әлеует:

Қызметкерлердің нақты саны: _____________, оның ішінде ғылыми қызметкерлер және/немесе инженерлік-техникалық қызметкерлер _____________; әкімшілік-басқарушылық персонал __________________; жұмысшылар және қызметкерлер _________________;

Өтінім берген күнге түскен айналым (түсім) _____________________теңге

Бірінші басшы (Т.А.Ә., туған жылы, лауазымы, нақты пошта және электронды мекенжайы, жұмыс және ұялы телефонының нөмірі (тікелей), білімі, ғылыми дәрежесі):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жоба жетекшісі (Т.А.Ә., туған жылы, лауазымы, нақты пошталық және электронды мекенжайы, жұмыс және ұялы телефонының нөмірі (тікелей), білімі, ғылыми дәрежесі):

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Бас бухгалтер (Т.А.Ә., телефоны):______________________________
Байланыс тұлғасы (Т.А.Ә., туған жылы, лауазымы, нақты пошталық және электронды мекенжайы, жұмыс және ұялы телефонының нөмірі (тікелей), білімі, ғылыми дәрежесі):

________________________________________________________________БИЗНЕС СИПАТТАМАСЫ
Кәсіпорынның пайда болу тарихы (құрылған күнінен бастап)
Негізгі даму кезеңдері (қайта ұйымдастыру, кеңейтілу, жаңа бағыттардың ашылуы, ISO стандарттарын енгізу, компьютерлік жүйені енгізу және т.б.):

Жыл

Кезең (толығымен)Бизнестің қазіргі жағдайы
Өнімдер/қызметтер:
Нарық/тұтынушылар:
Серіктестер:
Даму жоспары:
Қосымша мәліметтер:
Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет