Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07Дата14.06.2016
өлшемі282 Kb.

Студенттерге арналған

пән бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Басқару жұйелердегі микропроцессорлық кешендер пәні


050702 «Автоматтандыру және басқару» мамандығы

Павлодар


Студенттерге арналған

пәннің бағдарламасын

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

Декан Энергетикалық факультетінің

А.П. Кислов А.Ж.Т.

200_ж. «___»__________ ______


Құрасытырушы: ________________ ассистент Жантлесова А.Б.

Кафедра Автоматтандыру және басқаруСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

пән Басқару жұйелердегі микропроцессорлық кешендер


мамандыққа(тарға) арналған 050702 -Автоматтандыру және баскару

Бағдарлама 2009ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ________________ В.Ф.Хацевский


_____________________________ факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған 200_ж. «_____»______________хаттама №____.ӘК төрағасы ___________________ М.М. Кабдуалиева


(қолы)

КЕЛІСІЛГЕН*


Кафедра меңгерушісімен ________________ В.Ф.Хацевский


(қолы)

200_ж. «_____»___________________БАСҚАРУ ЖҰЙЕЛЕРДЕГІ

МИКРОПРОЦЕССОРЛЫҚ КЕШЕНДЕР
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Энергетикалық факультеті

Жантлесова Асемгуль Бейсембайқызы (дәрістің және тәжирибесінең жұмыстың)

Қабылдау уақыты кеңес беру кестесіне сәйкес А-333 ауд.


Пән туралы мәліметтер:
Пәндің атау: «Басқару жұйелердегі микропроцессорлық кешендер»

Сағаттың бөлінуі – 135Оқу

формасы


Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕКЖ

Бақыл.

жұм.


барлығы

дәр

пр.

зер

СӨЖ

дәр

пр.

зер

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде55135

45

90

5 семестр

семестр

22,5

15

7,5

90

Сағаттың бөлінуі 1 семестр

5 семестр ішінде: 22,5 сағат дәріслық, 15 сағат тәріжибесітердің, 90 сағат СӨЖ жұмыстардың.

Жұмыстардың өткізу орыны - кестеге сәйкес.

Бақылау түрі пәндіңнен - емтихан.


Пререквизиттер:
Пәндер, білімдердің тізім, іскерліктердің және дағдыларды ұстаушылар, қажеттілердің оқылатын пәннің игеруіне арналған:

 • Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

 • Математика - тараулары: Дифференциалдық теңдеулерін шешу. Комплексті айнымалылардың функциялары. Көрсеткіштік функциялары. Дифференциалдық теңдеулер шешунің сандық әтістері. Фурье - Лаплас түрлендіруі. Векторлық амалдар;

 • Информатика – тараулары: Бағдарламалар. ЭЕМ – да теңдеулер жүйелерін шешу әдістері;

 • Электроника – тараулары: Жартылай өткізгіш электроника. Схемотехника негіздері;

 • Бағдарламалау технологиясы – тараулары: Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы;

 • Есептеуіш машиналар, жүйелер және желілер;

 • Ақпарат қолданбалы теориясы .


Пәннің мақсаттары:
Пәннің мақсаттары - микропроцессорлық жүйелердің негізгі элементтердің үйрену, микропроцессорлық контроллерлерді құрылымдық құруды меңгеру, бағдарламалау негіздерінің және микропроцессорлық жүйелердің бағдарламалы-техникалық кешендерін құру ұстанымдарының ұйрену болып табылады.
Пән оқу нәтижесінде студенттер білу қажет:


  • біркристальмен қазірғі және микропроцессорлық құралдардың модульдік жинақтары, қолданылатындардың микропроцессорлық жүйелердің құруына арналған;

  • жұмыс жасау ұстанымдары және салыстырма мінездеменің ҮИС және микропроцессорлық жинақтардың АҮИС, микропроцессорлық жүйелердің құруына жақын келулер, кешен модульдерінің функциональды бекітуі және олардың бағдарламалауы;

  • микропроцессорлық жүйелердің жобалау негізгі кезеңдері, факторлар, микропроцессорлық кешендер таңдауына әсер етушілер;

  • крос - құралдарда және резидентномда тәртіпте жүйелердің құралдардың бағдарламалық және жөндеулері аппараттық және өңдеу ерекшеліктері.

Пән оқу нәтижесінде студенттер жасай білу қажет:

- Микропроцессорлық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық құралдарының жобалауы жанында микропроцессорлық кешендердің модульдерінің мінездемелерінің жүйелерімен тәжірибеліқ пайдалану;

- Жүйе құрылымдарының таңдауы жанында дербес шешімдер қабылдау және сәйкестікте функциялардың орындау алгоритмдерінің жобалау таңдалған белгілерімен;

- Микропроцессорлық модуль, жады жүйесін, интерфейс жобалау микропроцессорларды жүйелерде аралап шыға техникалық тапсырма талабында;

- Талдау мақсаттары және жүйелердің құрылымдардың ықшамдаулары құру, аппараттық және бағдарламалық құралдармен құжатнама дайындауы жанында стандарттармен пайдалану.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. М. Гук Современные микропроцессоры Pentium, Pentium II, Pentium III. Издательство "Питер" 2000г.

2. М. Гук Аппаратные средства IBM PC Издательство «ПитерКом» С-П.1999г.

3. Жаров А. Железо IBM 2000 или все о современном компьютере М.-2000 Издательство «Микроарт»
Қосымша әдебиет
4. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. -Спб.:Невский диалект, 2001.-557с.

5. Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.-608с.

6. Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000. - 780с.

7. Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998. -128.

8. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Справочник. В 2-х т./В.Б. Абрайтис, Н. Н. Аверьянов и др. Под ред. В.А. Шахнова. - М.: Радио и связь, 1988.

9. Аристова Н.И., Корнеева А.А. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном рынке АСУ ТП. - М.: Научтехиздат, 2001.-400с.

10. Смит Дж. Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: пер. с англ.-М.: 2000.-266с.

11. Мячев А. А. Интерфейсы средств вычислительной техники. Справочник. М.: Радио и связь. 1997. - 352.

12. Щербо В. К., Киреечев В. М., Самойленко С. Н. Стандарты по локальным вычислительным сетям. Справочник. М.: Радио и связь. 1990. - 304.

13. Хоникатт Дж. Использование Internet. 2-е изд.: Пер. с англ. - Киев: Диалектика, 1997. - 304 с.

14. Микропроцессорные системы./ М.С. Куприянов, Р.И. Грушвицкий, О.Е. Мартынов и др. Под. ред Д.В.Пузанкова Учебное пособие для вузов. -СПб, Политехника, 2002, 936 с.

15. Щелкунов Н.Н., Дианов А.П. Микропроцессорные средства и системы. -М.: Радио и связь, 1989. - 288 с.

16. Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. -413 с. ил.
Пән мазмұны
Пәннің тақырыптық жоспары

Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
.


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Орта білім негізінде күндізгі оқу түріТақырып атауы

Сағат саны

р/с
Дәріс

Тәжір.

Зертх.

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

0,8

-

-

-

2

Базалық микропроцессорлық жүйе құрылымы

3

5

2

5

3

Микропроцессор архитектурасы

3

-

-

5

4

Жадының ішкі жүйесін ұйымдастыру

2

-

-

5

5

Периферийлық құрылғы

2

5

2

5

6

Біркристалды микроконтроллерлер

2

-

-

5

7

Орнатылған микропроцессорлык жүйелерді бағдарламалык қамтамасыз ету

3

5

2

5

8

Микропроцессорлық жүйелер өнімділігін жоғарлату әдістері

2

-

-

5

9

Микропроцессорлық құрылғы мен жүйелерді жөндеу аппаратурасы

2

-

1,5

5

10

Басқару жүйелерінің бағдарламалық-техникалық кешендері

2

-

-

5

11

Қорытынды

1

-

-

-
Курстық жоба

-

-

-

45

Пән бойынша ҚОРЫТЫҢДЫ

22,5

15

7,5

90

Курс компоненттері
Теориялық курстың тақырыптары

1 тақырып. Кіріспе.

Микропроцессорлар, олардың негізгі түсініктері, анықтамалары мен классификациясы, даму тарихы мен этаптыры, бағдарламалау тілдері. Микропроцессорлық жүйлердің бағларламалы-техникалық кешендерінің қазіргі күйі.2 тақырып. Базалық микропроцессорлық жүйе құрылымы

Жүйе модулінін құрамы: микропроцессорлық модуль, жадының ішкі жүйесі, енгізу-шығару құралы. Микропроцессорлық құралдардың негізгі кластары: микропроцессорлар, микроконтроллерлер, интегралдық процессорлар, сигналдарды өндеу процессоры. Жүйелік шина, жүйедегі интерфейстер сипаттамасы.Сыртқы ортамен мәлімет алмасу. Буферлеу және мәлімет пен адрес шинасын демультиплекстеу. Микропроцессорлык жүйелерді өңдеудің, негізгі этаптары. Команда конвейері түсінігі. RICS және СІSС архитектурасы. бесінші буың микропроцессорлары. Адрес генерациясын блоктау. Командаларды алдын-ала таңдау тиімділігі. Виртуалдық токтату. Өншділік мониторингі. Процессор жұмысының жүйелік режимі.3 тақырып. Микропроцессор архитектурасы

Микропроцессордың регисторлы бағдарламалык модулі ұғымы, қазіргі заманғы біркристалды микропроцессорге қарап оларды иллюстрациялау. Біркристалды микропроцессор қүрамы. Микропроцессордағы мәліметтерді өңдеу. Машиналық цикл. Жүйе модулін сиихронизациялау және шығару.

Микропроцессор командасы класификациясы: мәліметтерді тарату, логикалық және арифметикалық өңдеу, енгізу-шығару, басқаруды тарату, микропроцеесормен басқару.

Бағыттау тәртіптері және олардың символды ұсынуы ассемблер тілі қолдануы жанында. Микропроцессор күй-жағдай ұғым және контекстік ауыстырып қосу ерекшеліктері үзулердің өңдеуі жанында және мультипрограмманың жұмыс тәртібінде. Микропроцессорлардың сәулет негізгі тенденциялары дамуы.4 тақырып. Жадының ішкі жүйесін үйымда

Модулді жадыны үйымдастыру ерекшеліктері. Адресті дешифрлау. Адресті кеңістікті орналастыру. Жүйеде мәліметтерді және команда кэш-жадысын қолдану. Жүйеде жадыны үлкейту.5 тақырып. Енгізу-шығару ішкі жүйесін үйымдастыру

Периферийліқ қүрылғымен ақпарат алмасу режимі. Басқару сигналдарын формалау және периферийлык қүрылғы порттарын адрестеу. Таратылған параллельді және тізбектелген енгізу-шығару хаттамалары үлгілері. Мәліметтерді бағдарламалы-басқару аркылы ауыстыру. Квитирлеумен мәліметтерді алмастыру. Тоқтата отырып алмастыруды ұймдастыру. Тоқтату контроллерлері. Жадымен тікелей байланыса отырып алмасу. Жадымен тікелей байланыс контроллерлері.6 тақырып. Периферийлық құрылғы

Периферийлық қүрылғы классификациясы. Қолданушымен байланыс күрылғысы. Басқару объектісімен байланыс қүрылғысы. Аналогты акпаратты өңдеу және енгізу7 тақырып. Біркристалды микроконтроллерлер

Жалпыланған модель. Процессорлық ядро түрлері. Периферийлык күрылғылар. Команда жүйесі сипаттамасы. Мәліметтермен және бағдарламалардың сыртқы жадысымен интерфейс ерекшеліктері. Коммуникациялык микроконтроллерлер. Басқару үшін микроконтроллерлер. Оратылған микроконтроллерлерді дамыту тенденциясы. Автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық контроллерлер рөлі мен мақсаты. Микроироцессорлық контроллерлер мен жүйелер.8 тақырып. Орнатылған микропроцессорлык жүйелерді бағдарламалык қамтамасыз ету

Бағдарламалык қамтамасыз ету қүрамы. Алгоритмді сипаттау тілдері. Бағдарламалау тілдерін таңдау. Бағдарламалық қамтамасыз ету сенімділігі мен сапасы. Бағдарламалық қамтамасыз етуді өндеу процессорларының моделі. Аппараттык және бағдарламалық құралдар арасындағы компромистер. Модулді бағдарламалау құрамы ретінде ішкі бағдарламалар. Микропроцессорлық котроллердегі және жүйедегі типтік функцияларды тарату.9 тақырып. Микропроцессорлық жүйелер өнімділігін жоғарлату әдістері Математикалык сопроцессорды колдану. Сопроцессор күрылымы және жүйенің орталык процессорымен өзара әрекеттесу. Сопроцессор командасы, жүйенің сипаттамасы. Мультимикропроцессорлық жүйелер. Микропроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру үшін микропроцессорға орналастырылған құралдар. Ақпарат алмасу режимі.

10 тақырып. Микропроцессорлық құрылғы мен жүйелерді жөндеу аппаратурасы

Жөндеу құралы құрамы. Жүйелік бағдарламалар: монитор, редактор, ассемблер, жоғарғы деңгейді тіл компиляторы. Ішкі схемалық эмулятор, логикалық анализатор, сигнатуралық анализатор. Микропроцессорлық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың кросс-құамдары. Кросс-құрамдар мүмкіндігі және сипаттамасы, құрамы. Бағдарламалық және аппаратык құралдарды жөндеу тізбегі. Командалық жөндеуді ұйымдастыру.11 тақырып. Басқару жүйелерінің бағдарламалық-техникалық кешендері ТҮ АБЖ бағдарламалық-аппаратық кешендері. Қазіргі микропроцессорлық басқару жүйесінің құрылымы мен құру қағидалары. Қолданылу аймактары мен негізгі техникалық сипаттамасы. Бақылаудың және реттеудің типтік микпроцессорлық кешендері. Желі күрылымы, бос хаттамалары. Қазіргі таратылған микропроцессорлық басқару жүйелерін бағдарламалық қамтамасыздандыру. Таратылған микропроцессорлық басқару жүйелерінің бағдарламалық техникалық құралдарының сенімділіктерін қамтамасыздандыру әдістері. S-net, SINEC L2, PROFIBUS - N және т.б. өрістік желілер және Ethernet ЛЕЖ өндірістік басқару және бақылау жүйелерінде қолдану. SCADA жүйелерінің бағдарламалық пакеттері. БҚ талдауда ММІ-технологиясының негізгі талаптары.

12 тақырып. Қорытынды

Жаңа микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің, интерфейстық модулдердің, жартылай өткізгішті жадылар модулдерінің негізгі сипаттамалары. Құрылымдағы өндірілуші микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің бағыттары. Микропроцессорлық техниканың даму перспективасы. Қазіргі микропроцессорлық басқару жүйелері.


Тәжірибе сабақтардың мазмұны
1 тақырып. БТЭ Басқару микропроцессорлық жүйесінің функционал схемасы құрылымы.

2 тақырып. Санау жүйелері: екілік, он алтылық санау жүйелері.

3 тақырып. ЦАТ стандартты схемалардың таңдауы.

4 тақырып. АЦТ әртүрлі үлгі есеп-қисап.

5 тақырып. Алгоритмдер және цифрлік реттеуіштердің бағдарламалары.
Зертханалық жұмыстардың мазмұны
Зертханалық сабақтардың мақсаты – Ассемблер тілде бағдарламалау дағдыларының алуы.

1 тақырып. Оқулық микропроцессорлық кешендер таныстыру.

2 тақырып. Бағдарламалардың үшін «МИКРОЛАБ» принциптері өңдеуі.

3 тақырып. Циклдер және МП тактілері. Командалардың орындалуы. МП К580 арналған басқару шина құруы

4 тақырып. Енгізу-шығару ақпарат ұйымдастыру

5 тақырып. Аналогты ақпарат өңдеуі


ОӨЖ мазмұны
ОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

9

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

18

3

Зертхана жұмыстарына дайындық

Қажетті кестелерді дайындау және басқалар

ДС рұқсатнама

17

4

Зертханалық жұмыстарды қорғау және есепті дайындау

Есеп

ЗЖ қорғау

19

5

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және басқалар)Коллоквиум

(және басқалар)18

6

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Реферат

(және басқалар)СТ қорғау

4

7

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

5

Барлығы:

90


Курс саясаты

курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі. Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

, мұндағы: Р1 – рейтинг1; Р2 – рейтинг2

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:

Қ=СР*0,3+КЖ*0,3+Е*0,4 мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, КЖ- Курстық жобаның, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.


Студент білімінің қорытынды бағалануы

Қорытынды баға (балмен) (И)

Баллдың сандық баламасы

(Ц)


Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлік жүйедегі баға

Емтихан, кірікт. сынақ

сынақ

95 - 100

4

A

Үздік

сынақ

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жасы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағатта-нарлықсыз

Сынақ жоқ

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

Емтихан

0,4

Курстық жобаның

0,3

Ағымдағы бақылау

0,3

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (5 семестр)

Барлы ғы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Апта ішіндегі үлкен балл

9

15

9

9

16

9

9

9

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

32

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

4

4

4

4

4

4

4

Сабаққа қатысу және практикалық (семинарлық) сабақтарға дайындалу

СӨЖ түрі

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

32

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

4

4

4

4

4

4

4

4

Курстық жұмыстарды орындау

СӨЖ түрі
ҮТҮТ


16

Бақылау формасы
ПП


Макс.балл
88


Курс тақырыптары бойынша ағымдағы білімді бақылау

№ тем


3

20

Бақылау формасы


МЖ1

Макс.балл


20

2 рейтинг (5 семестр)

Барлы ғы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15Апта ішіндегі үлкен балл

9

17

9

9

18

9

29
100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ
28

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

4

4

4

4

4

4

4
Сабаққа қатысу және практикалық (семинарлық) сабақтарға дайындалу

СӨЖ түрі

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД

ЗД
35

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5
Курстық жұмыстарды орындау

СӨЖ түрі
ҮТҮТ


17

Бақылау формасы
ПП


Макс.балл
89


Курс тақырыптары бойынша ағымдағы білімді бақылау

№ тем3
20

Бақылау формасыМЖ 2
Макс.балл20
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет