Бағдарламасы «Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері»жүктеу 198.27 Kb.
Дата05.07.2016
өлшемі198.27 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.05.01.20.65

/01-2013

Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері»

Редакция № 2 02.09.13. орнына Редакция №
«ОЙЫННЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013
Алғы сөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы_________ Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Педагогикалық психология” кафедрасының аға оқытушысы п.ғ.к., Кулмышева Н.А.

“______” ______ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №_1____ «__»________ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі: псх.ғ.к. ____________ Г.К.Джумажанова
2.2 ПФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл


Төрайымы _______ БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл
ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______


Мазмұны:


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

 8. Әдебиеттер


1 Қолданыс аймағы

«Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


2 Нормативтік нұсқама.

Осы «Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

Бұл курс психология бөліміндегі студенттердің кәсіптік дайындығында құрамдық бөлігі болып табылады. Аталған пәнде ойынның психологиялық-педагогикалық негіздерінің теорияларын зерттеуге, оларды талқылауға бағытталған.

«Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері» пәні көптеген теориялардан, зерттеу әдістерінен, ғылыми ақпараттардан тұрады. Сабақтарда студенттер осы сала бойынша бүгінгі өмірдегі маңызды элементтерден тұратын ақпараттарға және нақты түсініктемеге жауап алады.

3.2 Пәннің мақсаты:

Студенттерге мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің ерекшелігін, оның түрлері туралы білім беріп, ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру.


3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • ойыннның теориялық негіздері туралы білім меңгерту;

 • ойын әрекетінің психологиялық негіздерін үйрету;

 • балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдарын игерту;


3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

- мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің жіктелуін үйрету;

- ойынға басшылық жасау біліктілігін қалыптастыру;

- ойын әрекетін ұйымдастыра білуге үйрету.


3.5 Курс пререквизиттері:

«Ойынның психологиялық - педагогикалық негізі» курсын меңгеру үшін студенттер келесі пәндерді қосымша оқуы қажет: Балалар психологиясы, педагогикалық психология.


3.6 Курстың постреквизиті:

Пән туралы білім келесі пәндерді меңгерту үшін қажет: Даму психологиясы, педагогикалық психология, баланың психологиялық – педагогикалық диагностикасы.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
Кесте1


Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


Прак.

(сағ)


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

3

5

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2
Мазмұны

Сағаттар саны

Д

Прак.

ЗС

СӨЖО

СӨЖ

1

1

3

4

5

6

7

8

1

Ойын - психологиялық феномен ретінде

Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі әрекеті. Ойын туралы философтар, психологтар, социологтар, педагогтардың ой-пікірлері ( В.Вунд, Г.В.Плеханов). Адамзат тарихында ойынның пайда болуы.


3

1
2

6

2

Ойынның психологиялық негіздері

Ойын әрекетіне жалпы психологиялық сипаттама. Баланың психологиялық дамуындағы ойынның мәні (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.А.Люблинская, М.Мұханов, Т.Тәжібаев). Ойында баланың жеке тұлғасының қалыптасуы. Сәби шақтағы балалардың ойын әрекеті. Бейнелеу ойыны - сюжетті ойынның алғашқы кезеңі.


3

1
2

6

3

Ойынның педагогикалық мәні

Ойыннын педагогикалық теориясы. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде ойынның орны (Я. А. Коменский, Г. Песталоцци, Р.Оуэн, Ф. Фребель, М. Монтессори және т.б). Е.А.Покровскийдің «Тәрбиелеуге қатысты балалар ойынының мәні» атты еңбегі. К.Д.Ушинскийдің халықтық ойын - құдіретті тәрбие құралы туралы пікірі. Мектеп жасына дейінгі балалар ойыны туралы зерттеулер (Е.И.Тихеева, Е.А.Покровский, А.П.Усова, Д.В.Менджеринцская, Н.Я.Михайленко, А.К.Бондаренко және т.б).


3

1
2

6

4

Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалау ойыны

Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық ойындары. Драмалау
ойынының психологиялық, педагогикалық негіздері. Драмалық ойында балалардың шығармашылық қабілетінің дамуы. Драмаланған ойынның ерекшелігі және оған сипаттама. Драмалау ойыны және оның түрлері.


3

1
2

6

5

Балалар ойынының жіктелуі


Ф. Фребельдің ойынды жіктеуі (ақыл-ой ойыны, сенсорлық ойын, моторлық ойын). Неміс психологі К.Гростің педагогикалық мәніне қарай жіктеуі. Балалардың шығармашылығы мен дербестігін дамыту принципі мен жіктелуі (П.Ф.Лесгаф, Н.К.Крупская). П.Ф.Лесгаф ойынды имитациялық және қимыл-қозғалысқа жіктеуі.

3

1
2

6

6

Шығармашылық және ережелі ойындар


Шығармашылық ойындар және оның теориялық негіздері. Шығармашылық және шығармашылық қабілеттер. Дамытушылық ойындар. Ақыл-ой қабілетін дамытудағы ойынның орны. Б.П.Никитиннің дамытушылық ойын туралы идеялары. Шығармашылық ойыннын түрлері.


3

1
2

6

7

Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік - рольдік ойындары


Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік-рольдік ойынына сипаттама. Сюжетті-рольдік ойын мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі әрекеті. Сюжетті-рольдік ойын туралы педагогикалық зерттеулер.

3

2
2

6

8

Режиссерлік ойын және оның әдістемесі

мақсатыРежиссерлік ойынның шығармашылық сипаты. Режиссерлік ойынның мәні және оның ерекшеліктері (Е.М.Гаспарова, Е.Е.Кравцова, СЛ.Новоселова). Режиссерлік ойынды дамытудың педагогикалық шарттары. Ойынды ұйымдастыру әдістемесі және оған педагогикалық басшылық.


3

2
2

6

9

Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары

мақсатыҚұрылыс ойынының теориялық негіздері. Ф.Фребельдің жүйесіндегі құрылыс ойыны. Л.К.Шлегер еңбектеріндегі мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойыны. Вальдорф педагогикасында құрылыс ойыны. ТМД елдеріндегі мектепке дейінгі педагогика ғылымында құрылыс ойынының теориясы (В.Г.Нечаева, З.В.Лиштван, А.Н.Давидчук, Л.А.Парамонова). Құрылыс ойынын ұйымдастыру әдістемесі.


2

2
2

6

10

Дидактикалық ойындар - оқыту құралы

мақсатыДидактикалық ойыннның мәні. Ұлттық дидактикалық ойындар. Педагогикалық жүйедегі дидактикалық ойындар. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбелеудегі дидактикалық ойынның маңызы.

Дидактикалық ойын түрлері. Дидактикалық ойын құрылымы. Дидактикалық ойын баланың таным қабілетін, сенсорлық дамуы, белсенділігін дамыту құралы.
2

2
2

6

11

Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл - қозғалыс ойындар


Қимыл-қозғалыс ойындарының теориялық негіздері. Қимыл-қозғалыс ойынның түрлері. Ұлттық қимыл-қозғалыс ойындары. Қимыл-қозғалыс ойындарының әдістемесі. Қимыл-қозғалыс ойындары.


2

1
2,5

7,5


5 СӨЖ тақырыптарының тізімі

 1. Ойынның өзіндік ерекшелігі.

 2. Баланы ойын үстінде тәрбиелеу және дамыту

 3. Қазақтың ұлттық ойындары туралы деректерді алғаш жинаған Италия саяхатшысы П.Карпини, итальяндық Марко Поланың, австриялық С.Герберштейнің, итальяндық И.И Новокамскийдің, орыс саяхатшысы П.И Рычковтың, орыс ғалымы П:С Паластың жазбалары жөнінде.

 4. Сюжеттік – рольдік ойын туралы педагогикалық зерттеулер.

 5. Қимыл – қозғалыс ойындарының теориялық негіздері.

 6. Дидактикалық ойынның маңызы

 7. Мектепке дейінгі балалардың ойындағы танымдық белсенділігі

 8. К.Д Ушинскийдің халықтық ойын туралы пікірі.

 9. Ойын технологиялары.


Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:
Кесте 3 Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы


Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Практикалық (семинар) сабақтар

1


2

3

4

5

Ойын - психологиялық феномен ретінде

Ойын - психологиялық феномен ретінде

оқулықтармен таныстыру

Ойынның психологиялық негіздерін қарастыру.

Ауызша сұрау

Ойынның психологиялық негіздері


Ойынның психологиялық негіздері


БББ әдістемесі негізінде сұрау

Негізгі түсініктермен жұмыс


Жазбаша тапсырма

Ойынның педагогикалық мәні


Ойынның педагогикалық мәні


Логикалық схема

Ойынның педагогикалық ерекшеліктері

Реферат

Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалау ойыны

мақсатыМектеп жасына дейінгі балалардың драмалау ойыны

мақсатыТаблица

Драмалық ойындар және оның ерекшеліктері.

Таблица

Балалар ойынының жіктелуі

Балалар ойынының жіктелуі

Логикалық схема

Балалар ойындарының жіктелуімен қарастыру.

Ауызша

Шығармашылық және ережелі ойындар

Шығармашылық және ережелі ойындар

Логикалық схема

Шығармашылық және логикалық ойындарды жекелей қарастыру.

Конспект

Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік-рольдік ойындары

Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік-рольдік ойындары

Тест

Сюжеттік-рөлдік ойындарды талдау.

Тестілеу

Режиссерлік ойын және оның әдістемесі

Режиссерлік ойын және оның әдістемесі

Карточкалар

Режжисерлік ойын және оның әдістемесін қарастыру.

Карточкаларға жазбаша жауап

Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары

Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары

Схемалар

Құрылыс ойындарын талдау.

Белсендіру жаттығулары

Дидактикалық ойындар - оқыту құралы

Дидактикалық ойындар - оқыту құралы

Логикалық схема

Дидактикалық ойындардың маңызын талдау.

Конспектілеу

Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл - қозғалыс ойындар

Мектеп жасына дейінгі балалардың қимыл - қозғалыс ойындар

Логикалық схема

Қимыл-қозғалыс ойындарын қарастыру.

Ауызша сұрау


7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:

Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы


№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы1

Мектеп алды даярлық бағдарламасы Н.Л. Татаурова., Г.А Саймасаева. Алматы – Семей 1998ж.


12

Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидеренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников

13

Эльконин Д.Б Психология игры. – М., 1978


1


 1. Негізгі әдебиеттер:

 2. 1. Мектеп алды даярлық бағдарламасы Н.Л. Татаурова., Г.А Саймасаева. Алматы – Семей 1998ж.

 3. 2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М. 1991.

 4. 3. Игра дошкольника. / под. ред. Новоселовой – М., 1980.

 5. 4. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидеренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.

 6. 5. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте.- Екатеринбург, 1999.

 7. 6. Эльконин Д.Б Психология игры. – М., 1978

 8. 7. Берглянд И.Е. Игра как феномен сознания. – Кемерово,1992.


Қосымша әдебиеттер:
1. 365 дней и ночей из жизни ребенка. / Сост. Л.Н. Павлова – М., 1993.

2. Абрамова Н. Корнилова В.К проблеме активизирующего общение взрослого ребенка в игре. // Дошкольное воспитание – 1996. - №3.

3. Адашкявичене Э.Й Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М., 1992.

4. Акулова О.А Театрализованные игры // Дошкольное воспитание - №4 2005.

5. Антонова Т.В. Иванкова Р.А. Формирование детского игрового общества. // Игра дошкольника. / Под. ред. С.Л. Новоселовой. – М., 1991.

6. Арановская – Дубовик Д.М., Заика Е.В. Идеи А.В Запорожца о развитии личности дошкольника. // Вопросы психологии. – 1995- № 5.

7. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 1992.

8. Афонькина Ю. Дидактическая игра в эстетическом воспитании дошкольников. // Дошкольное воспитание – 1993. - №6.

9. Афонькина Ю. Дидактическая игра как средства развития произвольной образной памяти у старших дошкольников // Дошкольное воспитание . – 1992. - №1

10. Бармашева Е. Игровая мозаика: программа занятий по развитию внимания у детей дошкольного возраста . // ШК. Психолог – 2005 - № 5.

11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991.

12. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // дошкольное образование (Пр.). – 2005. - №5.

13. Галигузова Л. Раний возраст: развитие процессуальной игры. Дошкольное воспитание . – 1993. - №3,4.

14. Гельфан Е.М. Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию – М ., 1971.

15. Гончарова Л. Матрешка в жизни ребенка. // Дошкольное воспитание. – 1990. №12.

16. Горышева В. Игра – это отражение жизни. // Дошкольное воспитание . – 1995. №8.

17. Детские подвижные игры народов СССР. / Сост. А.В. Кенеман М, 1988.

18. Играем каждый день. // Семья и школа. – 1991 № 4-11

19. Козлова О. А. Роль современных дидактических игр в развитии познавательных интересов и способностей младшего школьника // Начальная школа -2004 - №11.

20. Кореналл Д. Радуясь природе: Игры и занятия на прирде для всех возрастов// Вест. АС Эко -2004-№2.21. М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы, 1994 – 280 бет.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет