Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттікДата28.06.2016
өлшемі340.22 Kb.Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-II

Сапа менеджменті жүйесі

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


беттің 18
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультеті деканының м.а.
Крыкпаева А.А.

_________2015ж.

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5B070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау»


Пәннің кредиттер саны: 2

Өскемен

Усть-Каменогорск2015

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус, Аталған модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусты жазу барысында жоғары білім мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (2013 ж. 16 тамызындағы №343 бұйрығы) ҚР тіл туралы 1997 ж. 11 шілдедегі №151-1 ҚР Заңы, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы, «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» ҚР Президентінің 2011 ж. 29 маусымдағы №110 Жарлығы басшылыққа алынды. Типтік оқу бағдарламасы ҚР БҒМ 10.04.2012 ж. №158 бұйрығымен бекітілген «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығы бойынша Үлгілік оқу жоспарының талаптарына сай құрастырылған және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасында әзірленді.

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.
Төраға Г. Уазырханова
______________________ж. №____ хаттама

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А. Жанәбілова
____________________ж. №____ хаттама

Әзірлеген


Профессор А. Қонарбаева

Норма бақылаушы И. Фазылова

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

Бакалавр деңгейіндегі студенттерді дайындауда кәсіби қазақ тілі пәні жалпы білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде оқылатын пәндердің бірі болып табылады. Курстың мазмұны қазақ тілін болашақ кәсіптік қызметінде іскерлік қатынас құралы ретінде игеруді қамтамасыз етеді. Оқыту мамандыққа байланысты лексикалық тақырыптардан, сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін дамытуға бағытталған грамматикалық тақырыптар мен сөздік жұмыстарынан тұрады. Кәсіби қазақ тілін оқыту бағдарламасының мазмүны студенттің кәсіби қызмет ету ортасында коммуникативтік қажеттіліктерін анықтауға бағытталады.
1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері
Курстың мақсаты - студенттерді кәсіби тілдік дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби тілде арнайы терминдерді қолдана отырып еркін қарым-қатынас жасай алуға бағыттау.

-студенттердің кәсіби-бағытталған қазақ тілінің лексикаөграмматикалық базисін кеңейту;

-қазақ тілдегі басылымдардан кәсіби релеватты мәліметті алу дығдысын ары қарай дамыту

-кәсіби және академиялық сиппаттамада ұлтаралық коммуникацияға қатысу үшін қажетті ауызша және жазбаша тілдегі аумақта білімді жетілдіру

-кәсіби және академиялық мақсаттар үшін студенттерді өз бетімен қазақ тілін жетілдіруге жайындау

1.3 Пәнді зерделеу нәтижелері
Тіл үйренуші жеке дара және топтық, ұжымдық бірлестікте жұмыс істей отырып, мемлекеттік тілді қарым қатынас құралы ретінде еркін қолдануға дакғдыланады. Тіл үйрену процесін тежейтін психологиялық кедергілерді жеңе отырып, қоғам мүшелерінің арасында өзара сенім, сыйластық түсіністікке қол жеткізеді. Қазақ тілінде жарияланатын БАҚ, интернет сайт материалдарымен түпнұсқада танысып, түрлі мәселелерге қатысты өзіндік көзқарас, ұстанымдарын білдіруге мүмкіндік алады. Қоғам өміріне еркін араласуға, заң, нормативтік актілер мен ережелерді, ғылыми еңбектерді өздігінен қазақ тілі арқылы оқып, білуге, қажетті жағдайларда оларды қолдануға қол жеткізеді.

1.4 Алдыңғы деректемелер
Бұл пәнді оқу үшін жалпы тілдік негізбен қатар қазақ тіліне тән лексикалық жэне грамматикалық ерекшеліктерді меңгеріп, дайындық курсынан өтіп келуі тиіс
1.5 Келесі деректемелер

Кәсіби қарым-қатынас аясында өз ойын қазақ тілінде ауызша және жазбаша толық жеткізе білу; мамандығы саласында әртүрлі коммуникацияға түсе алу.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптамалық жоспар*

Модульдің тақырыптың №Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4
1 Модуль «Мемлекеттік тіл және жер туралы түсінуктер»Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
Тақырып 1. Кәсіби сөйлеу тілі лексикасының негізгі қабаттары: жалпыға ортақ қолданылатын сөздер, терминологиялық және кәсіби лексика. Кірме сөздердің кеңінен қолданылуы.

/ Қазақ тілінде Жер физикасы пәндік аймағына. Жер физикасын зерттеудің тарихи даму сатылары және басты міндеттері /
Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.

Магницкий В.А. Основы физики Земли. 1953. Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993

Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010 Стейси Ф. Фишер Д. Рождение Земли. М.Мир 19900,14

1

2

3

4
Тақырып 2. Кәсіби сөйлеу тілінің негізгі қабаттарының ерекшеліктері. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Кәсіби қазақ тілдік терминология: Жердің ғарыштық қоршауы. Күн жүйесі. Планетааралық орта және планеталардың өзара байланысының Жердің дамуындаға ролі /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.


0,14
Тақырып 3. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Жердің даму тарихи бойынша арнайы кәсіптік мәлімет және оны кәсіби жағдайларда қолдану /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.


0,14
Тақырып 4. Кәсіби сөздерді қолдана отырып сұхбаттасу. Кәсіп, мамандыққа қатысты тақырыптар мен мәселелерді арнаулы лексика қолдана отырып қүрастыру.

/ Жер параметрлерін зерттеуде арнайы кәсіби-бағытталған деректер (Жердің пішіні мен мөлшелері, Жердің фигурасы, Жердің ішкі тығыздығы, қысымы және ауырлық күшінің үдеуі) /

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.


0,14

1

2

3

4
Тақырып 5. Кәсіби лексикаға қатысты тірек сөздермен мәтін құрастыру.

/ Жер қыртысының кұрылысы мен құрамы туралы кәсіби мазмұнды монологиялық баяндау /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002


0,14
Тақырып 6. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксисі.

/ Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтерін зерттеуде пайдалану /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Нұрмағамбетов

Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002

Магницкий В.А. Основы физики Земли. 1953.0,15
Тақырып 7. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксистік ерекшеліктері: құрмалас сөйлемдер, есімшелі жэне көсемшелі оралымдар, санамалау сипатындагы бірыңгай мүшелер. Қыстырма сөздер мен сөз тіркестері.

/ Қазақ тілінде мәтінінде геофизикалық іздеу-барлау жұмыстаының кезендері жайлы бағыттар /

Аралық бақылау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Магницкий В.А. Основы физики Земли. 1953.


0,15
Жиыны
1 кредит

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
Тақырып 1. Кәсіби сөйлеу тілі лексикасының негізгі қабаттары: жалпыға ортақ қолданылатын сөздер, терминологиялық және кәсіби лексика. Кірме сөздердің кеңінен қолданылуы.

/ Қазақ тілінде Жер физикасы пәндік аймағына. Жер физикасын зерттеудің тарихи даму сатылары және басты міндеттері /

Тақырып бойынша Ғылым мен техниканың жетістіктері. Кәсіби лексикамен жұмыс, сұқбат құрастыру, мәтінді аудару. Термендермен жұмыс.Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Магницкий В.А. Основы физики Земли. 1953.

Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010


0,14

1

2

3

4
Тақырып 2. Кәсіби сөйлеу тілінің негізгі қабаттарының ерекшеліктері. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Кәсіби қазақ тілдік терминология: Жердің ғарыштық қоршауы. Күн жүйесі. Планетааралық орта және планеталардың өзара байланысының Жердің дамуындаға ролі /

Ғылым мен техниканың жетістіктері. Мамандыққа байланысты сөздерді жаттау, сөйлем құрастыру, өз мәтін бойынша өз пікірін білдіру.


Нұрмағамбетов

Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.0,14


Тақырып 3. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Жердің даму тарихи бойынша арнайы кәсіптік мәлімет және оны кәсіби жағдайларда қолдану /

Мәтін бойынша шарт жасауды үйрену, мәтінді аудару т.б


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.


0,14
Тақырып 4. Кәсіби сөздерді қолдана отырып сұхбаттасу. Кәсіп, мамандыққа қатысты тақырыптар мен мәселелерді арнаулы лексика қолдана отырып қүрастыру.

/ Жер параметрлерін зерттеуде арнайы кәсіби-бағытталған деректер (Жердің пішіні мен мөлшелері, Жердің фигурасы, Жердің ішкі тығыздығы, қысымы және ауырлық күшінің үдеуі) /

Мәтін бойынша сұқбат құрастыру, аудару, шолу жасау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.0,14
Тақырып 5. Кәсіби лексикаға қатысты тірек сөздермен мәтін құрастыру.

/ Жер қыртысының кұрылысы мен құрамы туралы кәсіби мазмұнды монологиялық баяндау /

Мәтін бойынша эссе жазу.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.0,14
Тақырып 6. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксисі. /Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтерін зерттеуде пайдалану /

Мамандыққа байланысты «дөңгелек үстел».Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.

0,15

1

2

3

4
Тақырып 7. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксистік ерекшеліктері: құрмалас сөйлемдер, есімшелі жэне көсемшелі оралымдар, санамалау сипатындагы бірыңгай мүшелер. Қыстырма сөздер мен сөз тіркестері.

/ Қазақ тілінде мәтінінде геофизикалық іздеу-барлау жұмыстаының кезендері жайлы бағыттар /

Аралық бақылау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.

0,15

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)
Тақырып 1. Кәсіби сөйлеу тілі лексикасының негізгі қабаттары: жалпыға ортақ қолданылатын сөздер, терминологиялық және кәсіби лексика. Кірме сөздердің кеңінен қолданылуы.

/ Қазақ тілінде Жер физикасы пәндік аймағына. Жер физикасын зерттеудің тарихи даму сатылары және басты міндеттері /

Қазіргі замандағы ғылымның рөлін қазақ тілінде баяндау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010
Тақырып 2. Кәсіби сөйлеу тілінің негізгі қабаттарының ерекшеліктері. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Кәсіби қазақ тілдік терминология: Жердің ғарыштық қоршауы. Күн жүйесі. Планетааралық орта және планеталардың өзара байланысының Жердің дамуындаға ролі /

«Менің мамандығым» видеопрезентация дайындау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.Тақырып 3. Терминологиялық және терминологиялық емес сөздердің мағынасының шегі.

/ Жердің даму тарихи бойынша арнайы кәсіптік мәлімет және оны кәсіби жағдайларда қолдану /

«Мамандық саласындағы соңғы жетістіктер» видеопрезентаі дайындауНұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.

Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972 Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010


1

2

3

4
Тақырып 4. Кәсіби сөздерді қолдана отырып сұхбаттасу. Кәсіп, мамандыққа қатысты тақырыптар мен мәселелерді арнаулы лексика қолдана отырып қүрастыру.

/ Жер параметрлерін зерттеуде арнайы кәсіби-бағытталған деректер (Жердің пішіні мен мөлшелері, Жердің фигурасы, Жердің ішкі тығыздығы, қысымы және ауырлық күшінің үдеуі) /

Өз мамандығы бойынша болашақ қызметі туралы баяндау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972Тақырып 5. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксисі.

/ Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтерін зерттеуде пайдалану /

Мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар қүру: ат сүрақ және тезис түріндегі жоспар.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972Тақырып 6. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксисі.

/ Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтерін зерттеуде пайдалану /

Кәсіби мәтіндерге аннотация жазу.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.Тақырып 7. Кәсіби ғылыми стильдің синтаксистік ерекшеліктері: құрмалас сөйлемдер, есімшелі жэне көсемшелі оралымдар, санамалау сипатындагы бірыңгай мүшелер. Қыстырма сөздер мен сөз тіркестері.

/ Қазақ тілінде мәтінінде геофизикалық іздеу-барлау жұмыстаының кезендері жайлы бағыттар /

Мамандыққа қатысты мәтіндерге аударма жасау, аудармаға талі жүргізу.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.1 Модуль бойынша жиыны


2 Модуль «Кәсіби қазақ тілінің терминологиясы. Жер сілкіну.»Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1


Тақырып 1. Терминология - ғылыми стильдің басты белгісі. Терминдер, онын белгілері, ерекшеліктері туралы түсінік. Терминнің анықтамасы. Кірме терминдер.

2


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006
3

0,12

4

/ Қазақ тілінде сейсмология саласы туралы мәтіндерде бағыт алу (жерсілкіну және олармен байланысты құбылыстар, сейсмикалық толқындар, жерсілкінуін өлшеу және жіктеу, сейсмикалық қауіптілік және жерсілкінуін алдынөала болжау проблемалары) /

Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993

Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.:Наука.1983. Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972


Тақырып 2. Терминдердің сөзжасамдық жүйесі. Терминдердің аударылу ерекшеліктері. Қолданылуы жагынан тар жэне жалпыга ортақ терминдер жүйесі. Терминдердің бір магыналылығы.

/ Жер қойнауының терең қабаттарының құрамы, құрылымы және қасиеттері жайлы кәсіби мазмұнды монологинлық баяндау /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

0,13
Тақырып 3. Терминологиялық сөздіктер, Мамандық салалары бойынша терминологиялық сөздіктер.

/ Жерің магниттік және электрлік өрістері /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006

0,12
Тақырып 4. Кәсіби сөйлеу барысында терминологиялық, кәсіби лексика туралы алынган білімдерін қолдаңа алу дағдысын дамыту. Терминде жүйесіне енген халықаралық терминдермен жұмыс.

/ Жердің гравитациялық өрісін (ауырлық күшінің аномалиясы, тасу-қайту толқындары, изостазия туралы болжамдар) зерттеуде кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

0,13

1


Тақырып 5. Мәтін түрлері. Мәтін және дискурс.

/ Жердің жылу өрісі (Жер қойнауындағы температура, Жердің жылу өрісінің көздері. Күн сәулесінің Жер қойнауындағы темнератураға әсері) жүйелі түрде, зарттеуде қолданылатын базалық кәсіби түсінікті аппарат /

2


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

3


0,12

4

Тақырып 6. Аударманың түрлері. Ғылымі мәтін және тақырып. Ғылыми-көпшілікке арналған мәтін.

/ Радиобелсенділікті және Жердің жасын анықтауда қолданылатын кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

0,13
Тақырып 7. Кәсіби мәтін.

/ Жерді Ғарыштан зерттеуде қолданылатын терминалогия /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

0,12
Тақырып 8. Техникалық мәтіндердің аудармасы.

Аралық бақылау
Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.


0,13

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
Тақырып 1. Терминология - ғылыми стильдің басты белгісі. Терминдер, онын белгілері, ерекшеліктері туралы түсінік. Терминнің анықтамасы. Кірме терминдер.

/ Қазақ тілінде сейсмология саласы туралы мәтіндерде бағыт алу (жерсілкіну және олармен байланысты құбылыстар, сейсмикалық толқындар, жерсілкінуін өлшеу және жіктеу, сейсмикалық қауіптілік және жерсілкінуін алдынөала болжау проблемалары) /

Тақырып бойынша Ғылым мен техниканың жетістіктері. Кәсіби лексикамен жұмыс, сұқбат құрастыру, мәтінді аудару. Термендермен жұмыс.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Тақырып 2. Терминдердің сөзжасамдық жүйесі. Терминдердің аударылу ерекшеліктері. Қолданылуы жагынан тар жэне жалпыга ортақ терминдер жүйесі. Терминдердің бір магыналылыгы.

/ Жер қойнауының терең қабаттарының құрамы, құрылымы және қасиеттері жайлы кәсіби мазмұнды монологинлық баяндау /

Ғылым мен техниканың жетістіктері. Мамандыққа байланысты сөздерді жаттау, сөйлем құрастыру, өз мәтін бойынша өз пікірін білдіру.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010 Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993


1

2

3

4


Тақырып 3. Терминологиялық сөздіктер, Мамандық салалары бойынша терминологиялық сөздіктер.

/ Жерің магниттік және электрлік өрістері /

Мәтін бойынша шарт жасауды үйрену, мәтінді аудару т.б


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.Тақырып 4. Кәсіби сөйлеу барысында терминологиялық, кәсіби лексика туралы алынган білімдерін қолдаңа алу дағдысын дамыту. Терминде жүйесіне енген халықаралық терминдермен жұмыс.

/ Жердің гравитациялық өрісін (ауырлық күшінің аномалиясы, тасу-қайту толқындары, изостазия туралы болжамдар) зерттеуде кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /

Мәтін бойынша сұқбат құрастыру, аудару, шолу жасау.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Тақырып 5. Мәтін түрлері. Мәтін және дискурс.

/ Жердің жылу өрісі (Жер қойнауындағы температура, Жердің жылу өрісінің көздері. Күн сәулесінің Жер қойнауындағы темнератураға әсері) жүйелі түрде, зарттеуде қолданылатын базалық кәсіби түсінікті аппарат /

Мәтін бойынша эссе жазу.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010
Тақырып 6. Аударманың түрлері. Ғылымі мәтін және тақырып. Ғылыми-көпшілікке арналған мәтін.

/ Радиобелсенділікті және Жердің жасын анықтауда қолданылатын кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /

Мамандыққа байланысты «дөңгелек үстел».


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.
Тақырып 7. Кәсіби мәтін.

/ Жерді Ғарыштан зерттеуде қолданылатын терминалогия /

Кәсіби лексикамен жұмыс, сұқбат құрастыру, мәтінді аудару. Термендермен жұмыс.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010
1

2

3

4
Тақырып 8. Техникалық мәтіндердің

аудармасы.

Аралық бақылау


Нұрмағамбетов

Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010


Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)Тақырып 1. Терминология - ғылыми стильдің басты белгісі. Терминдер, онын белгілері, ерекшеліктері туралы түсінік. Терминнің анықтамасы. Кірме терминдер.

/ Қазақ тілінде сейсмология саласы туралы мәтіндерде бағыт алу (жерсілкіну және олармен байланысты құбылыстар, сейсмикалық толқындар, жерсілкінуін өлшеу және жіктеу, сейсмикалық қауіптілік және жерсілкінуін алдынөала болжау проблемалары) /

Жер туралы саласындағы қазақ тіліндегі әдебиеттерге шолу.


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010 Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993Тақырып 2. Терминдердің сөзжасамдық жүйесі. Терминдердің аударылу ерекшеліктері. Қолданылуы жагынан тар жэне жалпыга ортақ терминдер жүйесі. Терминдердің бір магыналылыгы.

/ Жер қойнауының терең қабаттарының құрамы, құрылымы және қасиеттері жайлы кәсіби мазмұнды монологинлық баяндау /Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Металлургия саласындағы ғалымдардың еңбектерінен конса жасау. Техникалық терминдерге аударма жасау.

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.Тақырып 3. Терминологиялық сөздіктер, Мамандық салалары бойынша терминологиялық сөздіктер.

/ Жерің магниттік және электрлік өрістері /

Глоссарий дайындау.


Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.


1

2

3

4
Тақырып 4. Кәсіби сөйлеу барысында терминологиялық, кәсіби лексика туралы алынган білімдерін қолдаңа алу дағдысын дамыту. Терминде жүйесіне енген халықаралық терминдермен жұмыс.

/ Жердің гравитациялық өрісін (ауырлық күшінің аномалиясы, тасу-қайту толқындары, изостазия туралы болжамдар) зерттеуде кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /

Кәсіби мәтіндерге сұхбат құрастыру


Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993Тақырып 5. Мәтін түрлері. Мәтін және дискурс.

/ Жердің жылу өрісі (Жер қойнауындағы температура, Жердің жылу өрісінің көздері. Күн сәулесінің Жер қойнауындағы темнератураға әсері) жүйелі түрде, зарттеуде қолданылатын базалық кәсіби түсінікті аппарат /

Кәсіби мәтіндерге термендермен жұмыс.


Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006. Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993
Тақырып 6. Аударманың түрлері. Ғылымі мәтін және тақырып. Ғылыми-көпшілікке арналған мәтін.

/ Радиобелсенділікті және Жердің жасын анықтауда қолданылатын кәсіби қазақ тіліндегі терминалогия /

Кәсіби мәтіндерге жана ақпарат қосып жазу.


Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993Тақырып 7. Кәсіби мәтін.

/ Жерді Ғарыштан зерттеуде қолданылатын терминалогия /

Кәсіби мәтіндерге түйіндеме жазу


Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.


1

2

3

4
Тақырып 8. Техникалық мәтіндердің аудармасы.

Кәсіби мәтіндерге аннотация жазу.Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993 Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

2 Модуль бойынша жиыны
1
Пән бойынша жиыны, ҚР кредиті
2

* Егер кестенің жолдары немесе бағаналары парақтың форматынан шығып тұрса, оны екіге бөледі. Кестені бөліктерге бөлген кезде, оның бас жағы мен бүйір жағын сәйкесінше бағаналар нөміріне және жолдар нөміріне ауыстыруға болады. Кестенің бірінші бөлігінің бағаналары және (немесе) жолдары араб цифрлерімен нөмірленеді.


2.2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі.

Бақылау /тапсырма түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум
*
Тестілеу*


*

Баяндама


*
*
Эссе

**


Аралық тестілеу*


*

Барлығы

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер


 1. Нұрмағамбетов Ә., Сыдықов А. Жер физикасы. Алматы. 2006.

 2. Тұяқбаев Н., Арыстанов Қ., Әбішев Б. Жалпы геология курсы. Алтамы. 1993.

 3. Нұрмағамбетов Ә., Сейсмология негіздері. Алматы. 2002.

 4. Аманниязов Қ., Геология, Астана: Фолиант, 2010

 5. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет.М.:Наука.1983.

 6. Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972.

 7. Магницкий В.А. Основы физики Земли. М.Тсодезиздат. 1953.

 8. Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972.

 9. Гутенберг Б. Физика земных недр. М.:ИЛ. 1963.

 10. Магницкий В.А. Внутреннее строенис и физика Земли. М.гІІедра. 1965.

 11. Филиппов Е.М. Популярно о геофизике. КиевТІауково думка. 1989.

 12. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.Из-во МГУ 1991

 13. Фишер Д. Рождение Земли. М.Мир 1990.

 14. Белоусов В.В. Земля, ее строенис и развитие. М.Из-во АІІ СССР. 1963.

 15. Вольвовский И.С. Сейсмические исследования земной коры в СССР •М. Недра. 1973. 208 с

 16. Рсзанов И.А. Земная кора. М.Наука. 1974.

 17. Вегенер А. I Іроисхождение континентов и океанов. Л.Наука. 1984.

 18. Новая глобальная тектоника (тектоника илит). М.Мир. 1974.

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Бағалау критерийлері
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:
Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Рейтинг 2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:
Әріп жүйе

сіндегі бағаБаллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар
Кредиттік технология бойынша балдық жүйе студенттің білім деңгейін бағалауда маңызды рөл атқарады. Студент біліміне қойылатын қорытынды баға бақылау түрлеріне қойылған, бөлінген балл көрсеткіштері мен емтихан қорытындысы және оқу кезеңіндегі студенттің жалпы жинаған балдық көрсеткішімен анықталады.

Аралық бақылау кестеге сәйкес 1 кезеңде 2 рет өткізіледі. Ол 7 апта бойы өтілген материалдарды қайталау, пысықтау, бекіту мақсатында ауызша, жазбаша, тест түрінде немесе аралас түрде өткізіледі.

Қорытынды бақылау (емтихан) оқу кезеңі соңында өткізіледі. Емтихан сұрақтары алдын ала беріледі.

5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ


Пәндерді оқыту барысында қолданылатын, оқу әдістері (технологиялары) көрсетіледі. Білім алушыларды ізденіске және білімді басқаруға тарту, түрлі міндеттерді өз бетімен шешуде тәжірибе жинау мүмкіндігін беретінтиімді педагогикалық әдістемелер мен технологиялардың ішінен мыналарды белгілеп көрсету керек:

 • проблемалық және жобалық-бағдарланған оқыту технологиялары;

 • оқу-зерттеу қызметі технологиялары;

 • коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, батыл ми әрекеті, оқу дебаттары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);

 • кейстер әдісі (жағдайды талдау);

 • ойын технологиялары, бұл шеңбер аясында білім алушылар іскерлік, рөлдік, еліктеме ойындарына катысады;

 • ақпараттық-коммуникативтік (соның ішінде қашықтықтан білім беру) технологиялар.

6 КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ
 • оқытушының жұмыс графигі бойынша.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет