Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағыДата23.02.2016
өлшемі441.5 Kb.


Әдiстемелiк ұсыныстар

титулдік парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

«Технологиялық машиналар сенімділігі» пәні бойынша050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді оқыту бойынша


ӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Әдiстемелiк ұсыныстар

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06БЕКІТЕМІН

ОІЖ проректор

____________Н.Э.Пфейфер

«_____»_______20__ж


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент Е.С. Әбдірахманов __________Металлургия кафедрасыӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР
«Технологиялық машиналар сенімділігі» пәні бойынша
050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған
20__ж. «_____» ____________ металлургия кафедрасы отырысында ұсынылған хаттама №___
Кафедра меңгерушiсi____________ М.М. Сүйiндiков 20__ж. «___» _________

(қолы)


Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдiстемелiк кеңесi қолдады, хаттама №___, «_____» ____________20__ж.
ОӘК төрағасы ______________ Ж.Е. Ахметов 20 __ж. «___» __________

(қолы)
ЖжӘҚБ құпталған

ЖжӘҚБ бастығы _______________ А.А. Варакута, 20 __ж. «___» _________

(қолы)
Университеттің оқу-әдiстемелiк кеңесiде құпталған

20__ж. «____» ____________ хаттама №___,

Кіріспе
Пәнді оқытудағы негізгі мақсаты: Технологиялық жабдықтардың эксплуатациялау сенімділігі мен өміршендігін жоғарлату саласындағы өндірістік мәселелерді шешіп, жабдықтар жұмысын зерттеп - дамытуға машықтандыру, болып табылады..

Оқып-үйренудің басты мәселелері:

– технологиялық машиналар мен жабдықтардың сенімділік көрсеткіштерін есептеуін жүргізіді үйрету;


  • сенімділлік параметрлерінің эксплуатациялық көрсеткіштерге әсерін анықтауды;

  • технологиялық машиналар мен жабдықтардың ықтималды сенімділік параметрлері мен эксплуатациялық көрсеткіштерін анықтап, солардың негізінде пайдалану және жөндеу шарттарының жобалауы мен жоспарлауын жасау.

Пәнді зерттеу барысында студент білуі керек:

  • өнеркәсіптің қазіргі жағдайын және оның даму жолдарын;

  • машиналар орындайтын технологиялық функцияларды;

  • пайдаланатын жабдық сенімділігінің негізгі параметрлерін есептеуді;

  • жобалау негіздерін.

Пәнді зерттеу барысында студент икемдену керек:

  • керекті өнімділіг ленгейін анықтауды;

  • сенімділікті анықтауға арналған тәсілдер мен есептеулерді;

  • қазіргі өнеркәсіп жағдайындағытехникалық бақылау әдістерін.


Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе.

Пәнді оқып білу мәселелері. Курстың технологиялық машиналар мен жабдықтар бакалаврларын дайындау жүйесіндегі орны және басқа арнайы пәндермен байланысы. Курстың қысқаша сипаттамасы және оны зерттеу әдістемесі. Терминдер мен ұғымдар. Даму перспективалары.Тақырып 2. Сенімділік теориясының негізгі жағдаяттары.

Сенімділік теориясының ғылым ретіндегі негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Сенімділіктің сапалық критерийлері. Мүлтік пен ақау түсініктері. Мүлтіктердің жіктелуі: күрт (аяқасты), уақыт ішіндегі (тозудан).Тақырып 3. Сенімділік теориясының математикалық аппараты.

Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылықтары. Кездейсоқ оқиғалар. Кездейсоқ оқиғаның салыстырмалы көлемі. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасы.Тақырып 4. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың пайдалану сенімділігі.

Техника сенімділігінің негізгі түсініктері мен терминдері. Есептеу жүйелері мен элементтері. Жөндеуге жарамдылықтын сипаттамалары. Өміршендік сипаттамалары. Мүлтік ағымдары.


Тәжірибелік сабақтардың тізімі және мазмұны

Тақырып 2. Сенімділік теориясының негізгі жағдаяттары.

Сабақ №1

Мүлтіксіз жұмыстың ықтималдылығын есептеу

Сабақ №2

Жабдық бөлшектерін ұзақ беріктік пен шыдамдылыққа есептеу.


Тақырып 3. Сенімділік теориясының математикалық аппараты.

Сабақ №3


Статикалық жүктеу кезіндегі беріктікке есептеу.

Сабақ №4


Айнымалы кернеулер кезіндегі беріктік қорының коэффиценттері бойынша беріктікті есептеу.
Тақырып 4. Технологиялық машиналар мен жабдықтардың пайдалану сенімділігі.

Сабақ №5


Статикалық мәліметтер бойынша ресурс параметрлерін есептеу және таралу зандарын анықтау.

Сабақ №6


Сенімділікке сынау.
Өзіндік жұмыс
1 Тақырып – Монте-Карло әдісімен сенімділікті есептеу.

Ұсынылатын әдебиет [2], 139 – 168 бет; [4], 73– 112 бет.

2 Тақырып – Сенімділікті арттыру үшін бөлшектерді термиялық өндеу.

Ұсынылатын әдебиет [3], 128 – 200 бет; [8], 260 – 282 бет.

3 Тақырып – Илемдеу біліктерінің сенімділігі

Ұсынылатын әдебиет [4], 112 – 147 бет; [10], 299 – 361 бет.

4 Тақырып – сенімділік көрсеткіштерінің негізінде жөндеу аралық уақытты есептеу

Ұсынылатын әдебиет [7], 11 – 40 бет; [6], 206 – 261 бет.


Әдебиеттер
Негізгі әдебиет

1. Решетов Д.Н. және басқалары. Надежность машин – ЖОО машинажасау мамандықтарына арналған оқу құралы, М.: Высшая школа, 1988-238 с.

2. Гребеник В.М., Цапко В.К. Надежность металлургического оборудования. Справочник – М.: Металлургия, 1980 - 344 с.

3. Когаев В.П., Дроздов Ю.Н.. Прочность и износостойкость деталей машин. – М.: Высшая школа, 1991-319 с.

4. Кубарев А.И. Надежность в машиностроении – М.: Машиностроение, 1977 – 308 с.

5. Гребеник В.И. и др. Расчеты металлургических машин и механизмов. – Киев: Вища школа, 1988, 488с.Қосымша әдебиет

1. Иванченко Ф.К., Красношапка В.А. Динамика металлургических машин – М.: Металлургия, 1983 – 348с.

2. Биргер И.А., Шорр Б.Ф. Расчет на прочность деталей машин – М.: Машиностроение, 1979 – 524 с.

3. Надежность технических систем: справочник под ред. Ушакова И.А. – М.: Машиностроение, 1985 – 489 с.

4. Иосилевич Г.Б., және басқалары Прикладная механика – М.: Машиностроение, 1985 – 576 с.

5. Шишков Н.А. Надежность и безопасность грузоподъемных машин – М.: недра, 1990 – 252 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет