«геодезиялық астрономия» пәнініңжүктеу 95.54 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі95.54 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

CЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМК Құжат 3 деңгейлі

ОӘК

ОӘК 042-18-14.1.23/01-2015

ПОӘК

«Геодезиялық астрономия» пәнінің бағдарламасы оқытушыға арналған№2 баспа


01.09. 2015 ж

«ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСТРОНОМИЯ» пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В071100 Геодезия және картография мамандығы үшін


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Әзірлеген ____________ «__02__» ___09____2014 ж. Күдерінова Н.А., Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Геодезия және құрылыс» кафедрасының меңгерушісі


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Геодезия және құрылыс» кафедрасы мәжілісінде қаралды

Хаттама № _1__ «__02_»__09___ 2014 жыл
Кафедра меңгерушісі ___________ Күдерінова Н.А.
2.2 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялары факультетінің оқу-

әдістемелік бюросының мәжілісінде мақұлданды

Хаттама №_1___ «__09_»__09___ 2014 жыл

Факультеттің оқу әдістемелік бюросының төрайымы _____ Р.С. Бекбаева

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталынды және

басылымға рұқсат ұсынылды

Хаттама № _1__ «_11__»__09___ 2014 жыл

ОӘК төрағасы_______________ Г.К. Искакова

4 ОРНЫНА 02.09.13ж. № 1 баспа енгізілгенМазмұны

1

Қолдану аймағы
2

Нормативтік сілтеме
3

Жалпы ережелер
4

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының (модулінің) мазмұны
5

Студенттердің өздік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі
6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы
7

Әдебиет


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ
Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу жоспары «Геодезиялық астрономия» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіріп, 5В071100 Геодезия және картография мамандығында оқитын үйренушіге арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ

Оқытушыға арналған «Геодезиялық астрономия» пәнінің жұмыс оқу жоспары оқу үрдісін жетілдіруге арналып, келесі құжаттардың талаптарын толық қанағаттандырады:

- 050711 – «Геодезия және картография» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2012 жылғы 23-ші тамыз, № 1083 шыққан бұйрығымен бекітіліп, қолданысқа еңгізілген.

-5В071100 "Геодезия және картография" мамандығының пән бойынша эликтивті каталогы;

- Университет стандарты СТУ 042-СГУ-5-2012 "Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру және қойылатын жалпы талаптар";

- Құжатталған үрдіс ДП 042-1.07-2012 "Пәннің оөу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы"


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Геодезиялық астрономия - жер бетіндегі нүктелердің астрономиялық координатгарын анықтау жөніндегі астрономиялық ғылымньщ бөлімі.Астрономиялық анықтаулардың көмегімен мемлекетгік геодезиялық жүйенің бастапқы геодезиялық деректері аныкггалады. Астрономия куроы бөлікке: сфералык астрономияға жэне геодезиялык астрономияға бөлінеді.


оқылады.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Сфералық астрономия геодезиялық астрономияның геометриялық жэне кинематикалық негізі болып табылады. Сондықтан сфералық астрономияны оқып- үйрену геодезиялық астрокомияны оқып - үйренуге алғы шарт жасайды.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеті:

Мемлекеттік триангуляцияда орындалатын жоғары дəлдікті астрономиялық аныктаулар геодезиялық лсұмыстардан ажырамас тұтастыкгы құрайды.Олар əр алуан ғылыми жəне практикалық міндеттерге сəйкес келетін қазіргі геодезиялық жүйенің даусыз бөлігі болып табылады.

Бағдарлаудың астрономиялық тəсілдері теңізде жүзулерде,əуеде ұшуларда жəне космонавтикада қолданылады.

3.4 Пәнді оқу нәтижесінде:Білімі: Жерге орналастыру жұмыстарын жеке территориялар негізінде жобалау әдістерін білу.

Икемділік: Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыстары ұсынатын жерлерді пайдалану мақсатында жобаларды құра білу.

Дағды: Жерге орналастыру мәліметтерін жобалау және өңдеуге дайындық жұмыстарын орындай біледі.

Құзіреттілігі: Жерге орналастыр және жер мониторингі саласында қажет білімдерді көрсетеді.
3.5 Курстың пререквизиттері:

Математика;

Физика;

Электротехника;Информатика;

3.6 Курстың постреквизиттері:

Жоғары геодезия;

Космостық геодезия.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

1 – кестеКурс

Семестрі

Кредиті

ДС (сағ)

ТС (сағ)

ЗС (сағ)

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау формасы

2

4

3

30

15

-

22,5

67,5

135

Емтихан


 1. ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2 – кесте

Тақырыптардың аты мен қысқаша мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтар

1 модуль. Астрономия пәні
Астрономия пәні. Аспан координаттарының жүйелері.

2

Координаттардың экваторлық жұйесінен көкжиектікке өту. Координаттар мен азимут бағыттарын анықтау жалпы ұстаным дары.

2

Уакыт өлшемі

2

Жердің айналмалы қозғалысы

2

Астрономиялық аспаптар.

2

Күннің зенитгік қашықтығы бойынша ендікті анықтау

2

Контактылык микрометрді қолдана отырып цингер тəсілі бойынша бойлықты (уақытты) анықтау. Барлығы

2

2 модуль. Сфералық тигонометрия
Сфералық тигонометрия

2

Сфералық коор-р жүйесі олардың арасындағы байланыс

2

Аспан сферасының тəулік айналуы.

2

Астрономиядағы уақыт өлшеу мəселесі.

2

Жердегі динамикалық уақыт

2

Күннің экваторлық коор-рын интерполяциялау.

2

Уақытты өлшеудің бір жүйесінен басқасына көшу

2

Астрономиялық бақылаулардың негізгі редукциялары

2

Тәжірибелік сабақтар
Координаттардың əралуан жүйелеріндегі шырақ коор-н анықтау

2

Орташа күн уақытынан жұлдыз уақытына ауысу

2

Шырақтардың шығуын жəне батуын анықтау

2

Күннің зениттік қазықтығы бойынша

1

Күннің зениттік қазықтығы бойынша азимуты есептеп шығару

2

Өлшенген зениттік қашықтығы бойынша ендікті анықтау

2

Жұмыс жасау

2

Жұмыс фемеридтерін жасау

2 1. ҮЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

  1. Аспан сферасының басты нүктелері мен сызықтары.

  2. Координаттардың екі экваторлық жүйелерін сəйкестендіру.
  1. Астрономиялық байқаулардан жер беті нүктелерінің орналасқан жерін анықтау.
  1. Жұлдыз тəуліктерін анықтау.
  1. Жұлдыз уақытын анықтау.
  1. Ақиқат күн уақытын анықтау.
  1. Ақиқат тəуліктер дегеніміз не?
  1. Жұлдыз уақытының формуласы.
  1. М жəне V шамасы калай аталады, олар немен тең?

5.10 Гринвичте жұлдыз уақыты кандай формуламен есептеледі?

5.11.Нені Айдың флуктуациясы (тербелісі) деп атайды?

5.12.ДТ түзетпесін есептеу формуласы.


5.13.Эфемеридті белдеуді анықтау.

5.14.Эфемеридті белдеуден есептелетін ұзақгык қалай белгіленеді?

5.15.Астрономиялық рефракция.

5.16.Прецессияның жұлдыздардың экваторлық координаттарына əсері.

5.17.Нутацияның жұлдыздардың экваторлық координаттарына əсері.

5.18.Жуықтатылған астрономиялық анықтаулар үшін қандай аспаптар қолданылады?

5.19.Астрономиялық теодолит түтігінің айырғыштық қабілеті.

5. 20.Талькотта тəсілі бойынша ендіктің дəлдігін анықтау.6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ


Оқу-әдістемелік құралдар мен оқулықтардың атауы

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілуі

%


1

2

3

4

Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Земельно-кадастровые геодезические работы. – М.: КолосС, 2006

5

11

45

Ушкуровец Л.М., Киселева А.О. . Землеустройство, -МарТ, 2011

5

11

45

Коротеева, Л.И. Земельно- кадастровые работы. - Ростов н/Д. 2007

6

11

54

Дубенок, Н.Н. Землеустройство с основами геодезии: Учебник для вузов.- М, 2004.

1

11

107 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі:

7.1.1Белова Н.А. Сфералық асярономия курсы М.; Недра, 1971

7.1.2.Кузнецов А.Н. Геодезиялық аотрономия М

7.1.3 Уралов С.С. Геодезиялық астрономия курсы. М.; Недра. 1980.


7.1.4.ГУГ жəне К астрономиялык анықтаулары бойынша басшылыққа алу 7.1.5.Абалакин В.К., Краснорылов И.И., Плахов ЮЗ. астрометрия М.; Геодезбаспасы, 1996.

7.1.6.Астрономиялық жылнамалар.7.2 Қосымша:

7.2.1.Воронцов - Вельяминов. Астрономия бойынша есептер мен практикалық жаттығулар жинағы М.; Недра, 1977,7.2.2.Дорожкин Н.Я. Космос жəне бағалау.©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет