ЖҰмыс бағдарламасы ағылшын тілі (кәсіби) пәні бойынша 6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған Павлодаржүктеу 187.22 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі187.22 Kb.
Нысан

Жұмыс бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.3/29


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті

Журналистика кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Ағылшын тілі (кәсіби) пәні бойынша 6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

ПавлодарЖұмыс бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУҰС 7.18.3/30

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

_________Н.Э.Пфейфер

«___»__________201 __ж.


Құрастырушы ___________ филол.ғ.к., аға оқытушы З.К. Курманова

Журналистика кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Ағылшын тілі (кәсіби)» пәні бойынша 6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған
Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 7.09.018-2008 негізінде жасалған және С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген.

«__»____________201__ж. №__хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды «__» ______201__ж. №__ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________Алдабергенов Қ.М. «__» ______201__ж.
ГПФ оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«__ » __________ 201___ж. №__ хаттама.


ОӘК төрайымы______________________ Ксембаева С.К.
КЕЛІСІЛДІ

ГПФ деканы _______Ж.Т.Сарбалаев «__» ______ 201___ж.МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘК бастығы____________Жуманкулова Е .Н. «__» ______201___ж.


Университет оқу-әдістемелік кеңесімен келісілді

«___»_________201_ж. №___хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

2 Пәнді оқыту мақсаты:

 • ақпарат алу мақсатында мамандығы бойынша түпнұсқадағы әдебиетті оқуға үйрету;

 • ЖОО-да тілдік емес мамандықтарды даярлайтын МЖМБС мен типтік жоспарына сай тақырыптар аясында шет тілінде сөйлесуге үйрету.

Пәннің міндеттері:

 • мамандығы бойынша мәтінді әр түрлі мақсатта (көз жүгірту, танымдық, терең, зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

 • лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

 • мамандығы бойынша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру

 • (аңдатпа жасау немесе реферат жазу).

Студенттер білуі тиіс:

 • негізгі оқу ережелері мен сөйлеу кезінде әріптер мен әріп қосындыларының дыбысталуын;

 • нақты бір дыбыстарды беретін әріптер мен әріп қосындыларының жазылуын және негізгі тілдік лексико-грамматикалық орфографиялық сәйкестіктерді;

 • сөз жасау үлгілерін, сөздердің көп мағыналылығын мәтінде ажырата алуға, мамандығына байланысты терминдерді, тілдің лексикалық құрылымдарын;

Студенттің меңгеруі тиіс:

 • мәтінді сөздікпен және сөздіксіз оқи алуды, берілген мәліметті таба алуды, оқыған мәтін мазмұнын түсінуді;

 • бланк толтыруды, резюме құрастыруды, жеке өзіне қатысты немесе жұмыс бабына байланысты хат жаза алуды;

 • аударма нормаларына сәйкес шет тіліндегі мәтінді сөздік қолдана отырып ана тіліне аударуды;

 • оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

 • сөйлеудің тілдік нормаларына сай өз ойын шет тілінде жеткізуді, сұрақ қойып, оларға жауап беруді, қарым-қатынастың қандай да бір саласында оқыған тақырып аясында бір қарым-қатынастық ролді орындай отырып, шет тіліндегі әңгімеге қатыса алуды, оқыған, естіген және көрген, білгені негізінде мазмұндап айтуды.

3. Пререквизиттер:

ЖОО-да шет тілін оқу үшін студент шет тілін, қазақ тілін, орыс тілі пәндерін мектеп бағдарламасы, практикалық шетел тілі көлемінде білуі тиіс.
Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

Ф СО ПМУ 7.18.3/304 Пән мазмұны

Шетел тілін С1(тілдік емес мамандықтар) және С2 (тілдік мамандықтар), сонымен бірге LSP (арнайы мақсат үшін тілді игеру) халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер (баяндамалар, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б. бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.) дайындау. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты, ресми құжаттардың формалары мен түрлерін (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар, ғылыми хаттар)безендіру дағдыларын дамыту. Түсіндірме және екі тілдік терминологиялық сөздіктермен, сонымен қатар мамандықтар бойынша анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және ауызша аударма дағдысын дамыту.


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары. Магистранттардың күндізгі бөліміне арналғанТақырып


Күндізгі оқу бөлімі, 2012


Дәр.

Прак.

Лаб.

МӨЖ

Дәр.

1

Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі
1
8
2

Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар
2
8
3

Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар - заказдар, келісім-шарттар және т.б.)
2
8
4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың халықаралық өзара қарым-қатынастары
2
8
5

Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып жатқан елдер
2
8
6

Қазақстан және шетел журналистикасы: тарихы, замануи жағдайы мен болашағы
2
8
7

Қазақстан журналистикасының тарихы, географиялық жағдайы
2
8
8

Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны. Түйіндеме. Маманның кәсіби білімін жоғарылату
2
8
9

Қазақстан баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі
2
8
10

Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары
2
8
11

Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, мерекелер
2
8
12

Жобаларды қорғау
2
8
13

Қазақстан демократиялық журналистикасының ролі
2
8
14

ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы
2
8
15

Қазақстан мәдениеті. Ағымдағы бақылау
1
8БАРЛЫҒЫ:

0

30

0

120

04.2 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі.

Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс. Заманауи әлемдік нарық қатынасы, коммуникациялық қарым-қатынасы, сондай-ақ өзіндік идеяның шығармашылық көрінісі. Журналистиканың қоғам мен іскерлік ортада, бұқаралық ақпарат коммуникациясы арасындағы ақпаратты сапалы жеткізу мәселесі.2-тақырып. Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар

Ресми кездесулер, үкіметаралық, ондағы жаңалықтарды хабарлаулар,алқа мәжілістер мен конференциялар жөнінде жаңалықтарды жариялау т.б.3-тақырып. Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар - заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Іскерлік журналистиканың өкілдері ұсынған мәліметтер мен ақпараттар. билік басындағыларға және бизнес өкілдеріне жоспар құру, жалпы аймақтық немесе халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру.

Ресми-іскерлік жазба тіл ұстартуы. Іскерлік жазба үлгісінің интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың мәдениеті. Құжаттардың тілі мен тіліне қойылатын талаптар.

Құрылу ережесі және презентация принциптері. PowerPoint. Презентация демонстрациясы. Microsoft Word бағдарламасындағы мәтінді ақпараттармен жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық көріністермен жұмыс істеу. Ұстанымдарды дамыту. Ақпараттарға негіз беру. Қарама-қайшылықтар белгісін бере білуі. Визуалдылық. Қоғамдық пікірді сұрау. Нейролингвистикалық бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. Нышандарды контексті түрде көру.4-тақырып. Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың халықаралық өзара қарым-қатынастары

қоғамдық байланысты қамтамасыз ететін әлеуметтік және қоғамдық процестер салаларына қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру;

– қоғамдық байланыс саласында ғылыми болжамдар жасау дағдыларын үйлестіру;

5-тақырып. Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып жатқан елдер қазіргі таңдағы конвергентті журналистиканың әлемдік тәжірибесі мен даму сатыларын; бүгінгі инновациялық әдіске конвергентті журналистика арқылы бару жолдарын; конвергентті масс-медиадағы журналист еңбегінің шығармашылық ерекшеліктерін зерттеу;

6-тақырып. Қазақстан және шетел журналистикасы: тарихы, замануи жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия барысы. Қазақстан жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба деректері

7-тақырып. Қазақстан журналистикасының тарихы, географиялық жағдайы

Бұқаралық коммуникация тарихы мен теориясы. Отандық тарих пен әлем журналистикасының негізін қалыптастыру және ғылыми жүйе. Қазақстан журналистер академиясы мен кәсіби біліктілікті дамыту; Масс-медиа саласы бойынша бірнеше энциклопедиялық еңбектерді, анықтама-сөздіктерге шолу. Журналистика тарихының өзекті мәселелері мен іргелі зерттеулері. Ғылыми еңбектер мен оқу құралдарына тоқталу. Қазақстанның географиялық орны. Шекарасы, зерттелу тарихы8-тақырып. Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны.

Түйіндеме. Маманның кәсіби білімін жоғарылату

Журналист маманының білікті болуы, кәсіби және ғылыми-педогогикалық қызметі. Өзін өзі таныстыру, солардың негізінде практикалық кепілдемелер ұсыну. Коммуникативтік үдерістердің тенденцияларын болжау. кәсіби қатынастарда және мәдениетаралық коммуникацияда; ақпараттық кеңістік проблемаларын шешуде; тұлғалық және кәсіби дамуда журналистің кәсіпкерлік шеберлігі.9-тақырып. Қазақстан баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі

Қазақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. Елдің шынайы өкілдері. Икемді болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси факторлар. Экономикалық факторлар. Өндіріс және ауыл шаруашылығы. Қазақстандағы туризм және инвестициялар. Өткенге саяхат. Қазақстандық заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.

«Ақпарат» және «коммуникация» ұғымдары. Ақпарат өзаар әрекет, бейне және таным ретінде. Вербальды, визуальды, оқиғалық коммуникациялар. Коммуникация – тарихи құрылған және уақытпен дамитын әлеуметтік субъектілер (коммуникатор) және объекті (реципиент) арасындағы ақпаратты жасау, сақтау, бөлу, тарату, қабылдаудан тұратын техникалық үдеріс. ЮНЕСКО белгілеген ақпарат сапасы. Коммуникация қалыптастыру кезеңдері.

10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы.

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Мерзімді баспасөз бен интернет арқылы журналистиканың өзекті мәселелерін зерттеулері. Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және дамуы. Журналистиканың қызмет етуіндегі қазақстандық шындық ерекшеліктері. Журналистің ақпараттық қызметі. Журналистика қызметтің еркіндігі мәселелері. Баспасөз бостандығы ұранының нақты тарихи мазмұны саяси еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз және іс-әрекеттегі сөз бостандығы.

11-тақырып. Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары, мерекелер.

Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары. Әдептілік пен сыпайылылық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Тамырлық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Қоныс таңдау әдет-ғұрпы. Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер. Бата беру. Бала тәрбиесі.12-тақырып. Жобаларды қорғау

Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы. Компьютерлік гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті жүзеге асыру, буклеттер презентациясы, корпоративті көп таралымды газеттердің жасалу бағдарламасы. Негізгі сақтау жүйелері. Зерттеулерге арналған бағдарламалар. Аудио және бейне ақпараттардағы (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер.13-тақырып. Қазақстан демократиялық журналистикасының ролі. Шетел журналистикасымен байланысы.

PR-дың американдық, британдық, неміс, француз, ресейлік, қазақстандық мектебі. Олардың даму ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент агенттігі. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Mеdianet. РФ репутациондық технологиялар институты. Ресей мен Қазақстанның коммуникатвтілік ассоциациясы.

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың тік және көлденең жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. Республикалық және аймақтық медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостансалар және телестансалар. Мемлекетаралық басылымдар мен арналар. Қоғаммен байланыс жөніндегі мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер.

Коммуникация арналарын шектеу. PR-жобаларды іске асыруда баспа, эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен байланыс мамандарының жүзеге асыру міндеттерінің ерекшеліктері. Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың айырмашылықтары.14-тақырып. ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Қазақ баспасөзінің бастаулары, баспасөз тілі, баспасөз тарихы, жарнама тілі, қазақ журналистикасының тарихы, атақты журналистер, «Қазақ», «Айқап» т.б. газет-журналдарының рөлі, журналистің қоғамдағы рөлі, мақал сөз мәйегі т.б. Ғаламның ақпараттық бейнесін жасаушылар. Медиа-мәтіндер ұғымы. Ақпараттық кеңістіктің тақырыптық жақтары. Адам факторының тілдік социуммен байланыста қарастыру. Ақпараттық кеңістікті қамтитын медиа-мәтін бүгінде социумның когнитивтік санасын құрайтын құрал.15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері.

Халықтық-қолданбалы өнер. Хас шеберлердің дәстүрлі туындылары. Көшпенді халықтар мәдениетіндегі «ғарыш», «ғалам және оның сұлулығы». Ұлы Дала табиғаты мен ауа райының бейімделудің әдістері мен жолдары. Киіз үй, оның сыртқы және ішкі жабдықтары   кілемдермен және ою-өрнектері.  Музыкалық өнер. Ежелгі қазақ аспаптары  – домбыра мен қобыз (шертпелі),  саз-сырнай, қамыс сырнай – сыбызғы. Аты аңызға айналған түрік философы және музыканты Қорқыт.  Сәулет өнері. Х. А. Яссауи кесенесі (XІV-ХV ғ.ғ.) (Түркістан қ.) ЮНЕСКО Бүкіл әлемдік тізіміне қосылды. Алматыдағы Свято-Вознесенский кафедральды шіркеуі. Республика Сарайы (Алматы, 1970, арх. Н. Рипинский және т.б.), «Медеу» кешені (1972, арх. В. Кацев, А. Қайнарбаев).  Бейнелеу өнері. Қазақстанның жартасқа салынған ежелгі суреттері. Біздің дәуірімізге дейінгі І-ІІ мыңжылдықтан – біздің дәуіріміздің VIII-IX ғ.). Тамғалы-тас петроглифтері. Қазақстан театр өнері. Қазақстан театр өнері 1926 ж. (Қызылорда қ). М. Әуезовтің пьесасы бойынша  «Еңлік-Кебек» спектаклі. Қазақстан кино өнері.  «Қазақфильм» – елдегі жалғыз кинокомпания, ол 1960 жылы Алматы кинохроника студиясының (1934) негізі.4.4 МӨЖ мазмұны
МӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі


1

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30(0,5х30)2

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

30

3

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

20

4

Бақылау жұмысын орындау

Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысын қорғау

20

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

20
Барлығы1204.5 Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. Тілдік бағдарламалармен танысу, қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету. Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2. Қолданушының кестелік интерфейсі. Мухамбетова Р.А. Англо-русско-казахский терминологический словарь для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2009.

3. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Макарихина И.М., Ағылшынша – орысша-қазақша педагогикалық терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4. Кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s book. Intermediate.

5. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты ресми құжаттардың формалары мен түрлері. Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.
Жұмыс бағдарламасының

жоспарынан көшірме


Нысан

ПМУҰС 7.18.3/10
6М0500400 Журналистика мамандықтарының оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Пәннің атауы «Ағылшын тілі (кәсіби)»


Оқу түрі

Пәннің сыйымдылық үлесі

Магистрант

жұмысының көлеміСағаттың курс және семестр бойынша бөлінуіКредит саны

барлығы

Аудит. Саб.


МӨЖ

Барлығы

Тәжірибе

ОМЖ

МӨЖ

жалпы

Аудитор.

МӨЖ

Күндізгі

ЖОБ негізінде2

150

30

120

150

30

120

2 семестр

30

120

120


5 Қолданылған әдебиеттер тізімі

Негізгі


1 Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2 Мухамбетова Р.А. Англо-русско-казахский терминологический словарь для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2009.

3 Макарихина И.М., Ағылшынша – орысша-қазақша педагогикалық терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4 Aarts, I.: Beknopt leerboek der algemene didactiek. (L.C.G.Malmberg, s’Hertogenbosch, 10th printing, 1965.)

5 Adams, J.: Modern developments in educational practice. (University of London Press, 7th printing, 1928.)

6 Aebli, H.: “The Socratic method and teaching without questions” in Education, Vol. 6, 1972. (Institute for Scientific Co-operation,Tubingen.)

7 Allsopp, A.H. and Olivier, F.G.: General methods of modern education. (Shuter and Shooter, Pietermaritzburg, no date.)

8 Amidon, T. and Hunter, E.: Improving teaching. (Holt, Rinehart & Winston, New York, 11967.)

9 Anderson, E.: “Closed circuit television” in The EducationalMagazine, Vol. 18, No. 3, April 1961 (The Education Department of Victoria, Australia.)

Қосымша


10 Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s book. Intermediate.

11 Michael McCarthy, Felicity O’Dell English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. Pre-intermediate/intermediate12 Peter Maggs. Course –book «Move Pre -Intermediate». Macmillan, 2007


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет