Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30жүктеу 144.87 Kb.
Дата04.03.2016
өлшемі144.87 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті
Тарих кафедрасы

6M020300- Тарих мамандығының магистанттарына арналған

Отарлаудың англо-американдық тарихнамасы пәнінен
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной

Мамандықтың элективті пәндер Нысанкаталогының негізінде әзірленген пәннің ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ғ. ж.ж. проректоры

__________Р.Ж. Кадысова

«___»__________ 201 _ г.


Құрастырушы: т.ғ.д., профессор __________ Таштемханова Р.М.
Тарих кафедрасы
6M020300- Тарих мамандығының магистранттарына арналған

Отарлаудың англо-американдық тарихнамасы пәні бойыншаЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және

( бекіту күні)

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «__» _____ № ___ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ С.Н. Мамытова 20__ж. «__ »___

Докторантура және магистратура оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «__» _____ № ___ Хаттама

ӨӘК төрағасы________________ З.Е. Жумабаева 20__ж. «__ »___


КЕЛЕСІЛДІ:
Докторантура және магистратураның деканы_________Ю.А. Леньков
20__ж. «__ »___МАҚҰЛДАНДЫ:
Ғылым департаменттардың директоры________А.Ф. Ельмуратова
20__ж. «__ »___

1 Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстан тарихын зерттеудегі англо - американдық тарихнамасы шеңберінде талдау мәселелері.
Пәнді оқудың міндеттері:

 • Англо - американ мектебі қызметтерінің негізгі этаптарына анализ жасау;

 • деректік базалар мен Ағылшын - американ мектебі қызметтерінің әдістемелеріне анализ жасау жолымен англо - американдық ортаазиятанушылардың теоретико-методологиялық және концептуалды негіздерін табу жолымен остфоршунгтың зерттеу механизмін айқындау;

 • Казахстаника және ортаазиятанудағы ағылшын - американдық мектебінің құрылуы мен дамуындағы атақты остфоршунгтердің рөлін көрсету;

 • Англо - американдық саясатшыларының қазақтардың этнологиялық зерттеудегі қосқан үлесін көрсету;

 • Англо - американ авторларының Қазақстан тарихының ежелгі кезден өлкеде Кеңес билігі орнағанға дейінгі еңбектеріне анализ жасау;

 • Англо - американ тарихнамасында 1920-30 ж. ж. Қазақстан экономикасының күштеп модернизациялауын зерттеудегі талаптарды анықтау;

 • Англо - американ тарихнамасының республикада тоталитарлық жүйенің бекітіліп, қоғамдық-саяси өмірдің мәселелерінің негізгі концептуалда жағдайларын көрсету;

 • Англо - американ тарихнмасында Қазақстан мәдениеті мен тарихи мәселелерінің зерттелу деңгейін (1945-91 ж. ж.) анықтау;

 • Қазақстандағы этникааралық қатыныстары жөнінде сұрақтарға жауап ретінде англо- американ авторларының көзқарастарын сипаттау.


2 Постреквизиттері:

Пән оқу студенттер білу керек: • өз бетінше білім алуды үйрену;

 • партия құжаттары мен архивтік деректермен жұмыс істей білуді үйрену;

 • сол жылдардағы оқиғаларды жаңа көзқарас тұрғысынан бағалау дағдыларына ие болуға тиіс;

Пән оқу студенттер істей білулері керек.

 • ғылыми пікір-таластарды жүргізе білуге тиіс;

 • өзінің қорытындыларын дәлелдей білуі тиіс;

 • ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларына ие болу керек.


3 Постреквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы. Қазақстанның ортағасырлар тарихы. Қазақстанның жаңа заман тарихы. Ежелгі дүние тарихы, ортағасырлар тарихы, шетелдердің жаңа заман тарихы, философия және саясаттану.


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша контактілі сағаттар саны (о/о)

Дәрістер

тәжіриб. (сем)

зертхана

маг.

инд.

МӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8
1

Англо– американдық тарихнамасы шеңберіндегі Қазақстанды зерттеудің ұйымдық негіздері

3

1,5


20

2

ХІХ ғ. ІІ жарт. мен ХХ ғ. басында қазақтардың тарихи-этнологиялық зерттелуі

4

1


20

3

ХХ ғ. 20-30 ж. Қазақстанның экономикасының күштеп модернизациялау

4

1,5


20

4

Англо - американдық тарихнамасында Қазақстанның өндірістік-аграрлық дамуының зерттелуі

3,5

1


20

5

Кеңес мемлекеттің тілдік саясаты мен мәдениеті зерттеуде англо- американдықтардың қосқан үлесі

4

1,5


20

6

Қазақстанда этникааралық қатнастарды зерттеудегі англо - американ тарихнамасы

4

1


20

БАРЛЫҒЫ:

22,5

7,5


120


4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

1Тақырып Англо – американдық тарихнамасы шеңберінде Қазақстанда зерттеудің ұйымдық негіздері

1 «Отарлаудың англо-американдық тарихнамасы» курсының мақсаты міндеті. Қазақстан тарихын шетел тарихнамасынан оқытылуының практикалық құндылығы.


2. Англо-американ тарихнамасында Қазақстан тарихын зерттеудің негізгі этаптарының жоспарлары.

3 Институттар оқу мекемелері мен ағылшын-американ баспа органдарының қызметтері. Кадрлар.

4 Англо-американ мектебінің белгілі мамандары

5. Деректік база, және зерттеу методикасы.

6 Англо-американ авторларының зерттеулерінің методологиясы.

Әдебиеттер: Таштемханова Р.М. Немецкая школа среднеазиеведения. Павлодар.2007. с.3-15


2 Тақырып ХІХ ІІ жартысы ХХ ғ. басы қазақтардың тарихи-этнологиялық зерттеулері

1. ХІХ ғ. ІІ жартысы мен ХХ ғ. басында ағылшын-американ саяхатшыларының тарихына шолу.

2. Қазақ халқының рухани мәдениетінде ағылшын-американ саяхатшыларының үлесі.

3. Нарративті әдебиеттердегі қазақтардың материлдық мәдениеті

4. Англо-американ авторларының еңбектеріндегі Қазақстанның ежелгі және Орта ғасыр тарихы.

5. Тюркология мен исламология

6. Қазақстанның жаңа тарихын зерттеуде ағылшын-американ зерттеушілерінің үлесі.

Әдебиеттер: Таштемханова Р.М. Немецкая школа среднеазиеведения. Павлодар.2007. с.16-25


3 Тақырып ХХ ғ. 20-30 ж.ж. Қазақстан экономикасын күштеп модернизациялау

1 Қазақстанның индустралдық дамуы және қазақ халқына тигізген әсері.

2 Коллективизация мен оның ауыр салдары

3. Өлкеде кеңес үкіметінің орнауы. 1917 ж. Революция тарихының ағылшын-американ әдебиеттерде жасалған анализі

4. Англо-американ тарихнамасында КСРО-ның құрылуы

5. Тоталитаризмнің жүйесінің орнауы кезіндегі Қазақстан

Әдебиеттер: Таштемханова Р.М. Немецкая школа среднеазиеведения. Павлодар.2007. с.26-32
4. Тақырып Англо-американ тарихнамасында Қзақстанның өндірістік-аграрлық дамуының зерттелуі

1. Қазақстанның өндірістік дамуы (1945-1991 ж.ж.) «Қайта құру» кезінде экономикалық мәселелер.

2. Қазақстанның аграрлық дамуының (1941-1991 ж.ж.). Англо-американ еңбектерінде Қазақстандағы тың игеру жылдарының тарихы.

Әдебиеттер: Таштемханова Р.М. Немецкая школа среднеазиеведения. Павлодар.2007. с.35-43

Зарубежная казахстаника. Информационно-аналитический обзор// сост. Ковальская С., Садыков Т., Астана, 2006. с. 5-11
5 Тақырып Кеңестік мемлекеттің тілдік саясаты мен мәдениетің зерттеудегі англо-американ мектебінің қосқан үлесі.

1. Кеңестік мемлекеттің тілдік саясаты мен мәдениетің зерттеудегі англо-американ мектебінің қосқан үлесі.

2. Қазақстандағы «Мәдени құрылыстың» тарихы. Ағылшын-американ авторларының еңбектерінде тілдік саясаттың мәселелері.

Әдебиеттер: Зарубежная казахстаника. Информационно-аналитический обзор// сост. Ковальская С., Садыков Т., Астана, 2006. с. 12-16


6 Тақырып Англо-американ тарихнамасында Қазақстанда этника аралық мәселелердің зерттелуі

1. Қазақстанда кеңестік мемлекеттің ұлттық саясатының негізгі этаптары.

2. Алматыда (1986 ж.) желтоқсан оқиғасы.

Әдебиеттер: Зарубежная казахстаника. Информационно-аналитический обзор// сост. Ковальская С., Садыков Т., Астана, 2006. с. 17-22Тақырып 1. Тұлғаның қалыптасуы бастауларында

 1. «М. Шоқайдың тарихи портреті» арнайы курсының пәні және мақсаттары. Мұстафа Шоқайдың тарихи мұрасын зерттеудің өзектілігі.

 2. Мәселенің деректік негізі және тарихнамасы.

 3. М. Шоқай өмірбаянының бастапқы кезеңі. Петербургтағы оқу жылдары.

 4. М. Шоқай тұлғасының дүниетанымдық негіздерінің қалыптасуы.


Тақырып 2. Бостандыққа апарар азапты жол

 1. Автономия мәселесіне байланысты М. Шоқайдың саяси көзқарастары.

 2. Түркістан Мұхтарияты.

 3. Ұлт-азаттық қозғалыстағы М. Шоқайдың басшылығының рөлі.


Тақырып 3. Кеңес өкіметінің Түркістандағы орнатылуы жылдарындағы Мұстафа Шоқайдың қызметі

 1. Құрылтай жиналысты шақырыру мәселесі.

 2. Деятельность М.Шокая в условиях становления Советской власти в Туркестане.

 3. М. Шоқайдың эмигранттық өмірінің басталуы.


Тақырып 4. Ұлттық қозғалыс негіздерінің қалыптасуындағы Мұстафа Шоқайдың үлесі

 1. Тарихи Отанмен қатынастардың орнатылуы.

 2. Баспа органдары.


Тақырып 5. Ұлт-азаттық қозғалыс стратегиясы және тактикасының қалыптасуындағы М. Шоқайдың рөлі

 1. «Түркістандық мәселенің» зерттелуі туралы.

 2. Түркістандықтардың нығаюындағы М. Шоқайдың рөлі.

 3. Түркістанның бірігуінен түркілердің бірігуіне.


Тақырып 6. М.Шоқай – халқаралық дәрежедегі сарапшы және тарихшы

 1. М. Шоқайдың тарихи мұрасы.

 2. М. Шоқай өмірінің соңғы күндері.

 3. Мұстафа Шоқай әлемдік тарихтағы рөлі.
  1. Магистранттардың өздік жұмысының мазмұны

   1. МӨЖ мазмұныМӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1.

Дәріс сабақтарына дайындалу

Конспект

Сабақтарға қатысу

24

2.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Конспект

Сабақтардағы жауабыСабақтарға қатысу

48

3.

МӨЖ тапсырмаларын орындау

Сұрау

Қорғау

30

4.

Семестрлік тапсырмаларды орындау

реферат

қорғау

6

5.

Бақылау сабақтарына қатысу

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

12

Жинағы:120
   1. Магистранттардың өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 Тақырып. Англо – американдық тарихнамасы шеңберіндегі зерттеудің ұйымдық негіздері

Арнайы курс «Отарлаудың англо-американдық тарихнамасы» пәні мен міндеттері және «Қазақстан тарихы»пәнінде алатын орны. Қазақстан тарихын шетел тарихнамасынан оқытылуының практикалық құндылығы. Институттар оқу мекемелері мен ағылшын-американ баспа органдарының қызметтері. Кадрлар. Деректік база, методология және зерттеу методикасы.2 Тақырып ХІХ ІІ жартысы ХХ ғ. басы қазақтардың тарихи-этнологиялық зерттеулері

Деректермен жұмыс. А. Брем, О. Финш «Путешествие в Западную Сибирь», Карутц «Среди киргизов и туркменов а Мангышлаке» и др.3 Тақырып ХХ ғ. 20-30 ж.ж. Қазақстан экономикасын күштеп модернизациялау

Остфоршерлердің ғылыми нәтижелерінің объективтілігін бекіту үшін ХХғ. 20- 30 ж.ж. өлкедегі модернизациялау мәселелерін зерттеген отандық авторлардың еңбегімен жақын танысу.4 Тақырып Англо-американ тарихнамасында Қзақстанның өндірістік-аграрлық дамуының зерттелуі.

Р. Таштемханованың «Казахстан в немецкой историографии» атты монографиясындағы жеке бөлімдеріне конспект жасау.5 Тақырып Кеңестік мемлекеттің тілдік саясаты мен мәдениетің зерттеудегі остфоршунгтердің қосқан үлесі.

Қазақстанда кеңестек мемлекеттің тілдік саясаты жайлы тарихын зерттеу.6 Тақырып Англо-американ тарихнамасында Қазақстанда этника аралық мәселелердің зерттелуі

1987ж. Германияда басылып шыққан Уве Хальбахтың 1986ж. Алма- Атада болған Желтоқсан оқиғаларының тарихы жайлы аудармалық еңбегімен танысу.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Есмагамбетов К.Л., Таштемханова Р.М., Мұстафа Шоқайдың тарихи бейнесі. Павлодар: Кереку, 2010, 389б.

 2. Таштемханова Р.М. Немецкая школа среднеазиеведения. Павлодар.2007, 352 с.


Қосымша

 1. Лаумулин М.Т., Центральная Азия зарубежной политологии и мировой политики. т1. Алматы, 2005.

 2. Зарубежная казахстаника. Информационно-аналитический обзор// сост. Ковальская С., Садыков Т., Астана, 2006.

5. Абусеитова, М. Х., Абылхожин, Ж. Б., Кляшторный, С. Г. История Казахстана Центральной Азии. Алма-Ата, 2001г

6. Есмагамбетов К.Л. Что писали о нас на Западе. Алма-Ата, 1992г. 152с.


Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/326M020300 Тарих

Мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің аты М. Шоқайдың тарихи бейнесі


Оқу түрі

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Магистранттардың семестр бойынша жұмыс көлемі

кредиттер

Академиялық сағаттар

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)МӨЖ

(ак. сағаттар)барлығы

ауд

МӨЖ

емт.

сын.

КЖ

КЖ

барлығы

дәр.

тәж.

зерт

барлығы

МОӨЖ

____негі-зіндегі күндізгі

2

150

60

120

+


4

2

150

15

15
120

30


Кафедра меңгерушісі________ Мамытова С.Н. 201__ж «____» _____


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет