Карточка регистрации жалоб и заявлений гражданжүктеу 27.49 Kb.
Дата29.06.2016
өлшемі27.49 Kb.
АЗАМАТТАРДЫҢ АРЫЗ-ШАҒЫМДАРЫН ТІРКЕУ КӘРТІШКЕСІ

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН
Кіріс № және тіркеу күні Фамилиясы және инициалдары

Входящий № и дата регистрации Фамилия и инициалы


Мекен жайы ________________________________________________________________________________________

Адрес


Қарауға жіберілген күні Жауап алынған күн

Дата на рассмотрение Дата получения ответа


Хаттың қысқаша мазмұны ____________________________________________________________________________

Краткое содержание письма

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Бұрыштама _______________________________________________________________________________________

Резолюция

_____________________________________________________________________________________________________


Орындауға Хат кімге Орындалу Алғаны туралы Хат сақталатын істің, нөмірі

берілген күн жіберілді мерзімі қолы, күні немесе жойылғаны туралы

белгі


Дата передачи Кому направ- Срок Расписка о по- № дела, в котором хранится

на исполнение лено письмо исполнения лучении, дата письмо, или отметка обуничтожении письма

Бақылау және орындалуы туралы белгі ___________________________________________________________________

Отметка о контроле и исполнении

Хатты кім және қашан алды _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
КӘРТІШКЕ

КАРТОЧКА
Азаматтарды қабылдау есебін жүргізу ____________________________________________________________________

Учета приема граждан в (мемлекеттік органның атауы, наименование государственного органа)


__________ «____» ___________________________200 ___ жыл/год

(қабылдауға жазылған күні, дата записи на прием)

Азаматтың тегі, аты, әкесінің аты ________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество гражданина

_____________________________________________________________________________________________________
Азаматтың жұмыс орны және қызметі ____________________________________________________________________

Место работы гражданина и занимаемая должность

_____________________________________________________________________________________________________
Мекен жайы және телефон номері _______________________________________________________________________

Адрес проживания и № телефона

_____________________________________________________________________________________________________
Арыздың қысқаша мазмұны ____________________________________________________________________________

Краткое содержание обращения

_____________________________________________________________________________________________________
Азаматтың қабылдауға жазылатын басшының тегі, аты-жөні, лауазымы

Фамилия и инициалы, должность руководителя, к которому гражданин желает на прием

_____________________________________________________________________________________________________
Азамат қабылдауға қай күнге жазылуға тілек білдірді _______________________________________________________

Дата приема, на которую гражданин желает записываться

_____________________________________________________________________________________________________

Іс жүзінде қабылдау жүргізген басшының аты-жөні, лауазымы

Фамилия и инициалы, должность руководителя, фактически проводившего прием

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Қабылдаған күні _____________________________________________________________________________________

Дата приема
Азаматтың өтінішінің қаралу қорытындысы ______________________________________________________________

Результаты рассмотрения обращения граждан

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет