Мен микропроцессорлар пәні бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған оқу бойынша Әдістемелік нұСҚауларжүктеу 42.1 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі42.1 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар пәні бойынша
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған


оқу бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар
1 тақырып. Кіріспе

Негізгі анықтамалар мен түсініктер: цифрлық сигнал, цифрлык қүрылғы, микропроцессор (МП), микро-ЭНМ. Цифрлық сигналдың көрсетімін беру формалары.

2 тақырып. Цифрлық техникасының арифметикалық негіздері

Сандардың әртүрлі санау жүйелеріндегі көрсетімдері, олардың бір жүйеден басқасына аударылуы. Екілік кодтау эдістері.

Цифрлық кұрылғыларда сандардың көрсетімін беру формалары: бүтін сандар, үтірі бекітілген сандар, үтірі орын өзгертіп тұратын сандар, ондык сандар.

Екілік сандармен арифметикалық операциялар орындау: оң сандардың косылуы, қосымша кодты пайдалану жолымеи алгебралық қосу, ондық сандарды косу, екілік сандарды көбейту жэне бөлу.

3 тақырып. Цифрлық техникасының логикалық негіздері

Логикалық айнымалы жэне логикалық функция туралы түсініктер. Логикалық функцияның берілу әдістері. Негізгі үш логикалық функциялар және оларды іске асыратын логикалық элементтер.

Құрылымдык формулаларды жазудың екі түрі: жетілген дезьюнктивті нормалді форма (ЖДНФ) жэне жетілген коньюктивті нормалді форма (ЖКНФ). Базис туралы түсінік.

Логика алгебрасының негізгі аксиомалары, зандары және ережелері.

Қүрылымдық формулаларды минимизациялау эдістері: алгебралық, графикалық - Карно карталары немесе Вейч диаграммалары, кіріс айнымалылары көп болғанда (п>5) Мак-Класки эдісі. Толыгымен анықталмаган логикалық функциялардың минимизациясы.

4 тақырып. Комбинациялық цифрлық кұрылғылар

Комбинациялық цифрлық құрылғылар (КЦҚ) туралы түсінік. КІДК-лардын анализі мен синтезі.

КЦҚ мысалдары: қосындылағыштар, дешифраторлар, шифраторлар, код гүрлендіргіштері, мультиплексорлар, демультиплексорлар, компараторлар, программаланатын логикалық матрицалар, арифметика-логикалық күрылгылар.

КЦҚ-лардын тез эрекеттілігі. «Қауіпті жарыстар» жэне оларды жою эдістері.

5 тақырып. Тізбектілікті цифрлық қүрылғылар

Триггер қарапайым акырлы автомат ретінде. Синхронды емес және синхронды автоматтар. Триггерлердің негізгі түрлері: К8-триггер, Т, Э жәнс Ж-триггерлер.

Тізбектілікті құрылгылардың екі түрінің жалпы кұрылымдық схемасы: Мур автоматы жэне Мили автоматы. Бүл автоматгардың триггерлер және логикалық элементтер негізінде синтезделуі.

Санауыштар: екілік және екілік емес, тасымалдары тізбекті, параллель және аралас болатын. Екілік санауыштардың Т-триггерлер негізінде іске асырылуы. Екілік емес санауыштардың кұрылуы. Микросхемалар негізінде жиналған типтік санауыштар. Джонсон санауыштары, сакиналық санауыштар. Импульстер үлестіргіштері.

Регистрлер: параллель және тізбекті әрекет орындайтын; тізбекті-параллель, параллель-тізбекті, реверсивті. Микросхемалар негізіндедегі типтік регистрлер. Буферлік регистрлер.

6 тақырып. Есте сактаушы құрылғыларЕсте сактаушы құрылғылардың (ЖҚ-лардың) атқаратын қызметі, параметрлері жэне жіктелуі. Статикалық есте сактауыш қүрылғылар (8КАМ). Статикалық есте сақтау құрылғылардың есте сактау элементтері. Жады ішінде создердің разрядтыгын және санын өсіру.
Әдебиеттер тізімі
Негізгі

  1. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника элек­тронных устройств. Цифровые устройства. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

  2. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника элек­тронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ -Петербург, 2004. - 464 с.


Қосымша


  1. Пухальский Г.И. Проектирование микропроцессорных систем. Учебное пособие для вузов. - СПб.: Политехника, 2001. - 544 с.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет