Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусжүктеу 325.29 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі325.29 Kb.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-II

Сапа менеджмент жүйесі

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус

бет 16 беттен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжБ факультетінің

деканы


____________М.К.Кылышканов

« ____»______________2015 ж.


ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 1

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 1

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5В050800 – Есеп және аудит


Пәннің кредиттер саны: 3, 2

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында әзірленді.

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төрайымы Г. Уазырханова
______________________ж. №____ хаттама

Қаржы, есеп және салық салу кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Э. Мадиярова
____________________ж. №____ хаттама

Әзірлеген


Аға оқытушы Г. Байтикенова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

«Қаржылық есеп 1» пәні бухгалтерлік есеп бойынша маманданатын студенттер үшін дайындалған. Бұл курста кәсіби ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік беретін іргелі тақырыптар оқытылады.


1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқып-үйрену мақсаты, ұйымның қаржылық есептілігін халықаралық стандарттарға сәйкес қалыптастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларына ие болу.

Пәнді оқыту міндеттері курс бойында халықаралық қаржы есептілігі стандарттарын үйренуді қарастыратын іргелі тақырыптырды меңгеруден тұрады, оның ішінде ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектердің, қорлардың, негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің, міндеттемелер мен меншікті капиталдың есебі, қаржылық есептілікті ұсыну.


  1. Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді. Сонда бес басты оқу нәтижесі айкындалады:

Түсінігі болу керек:

- бухгалтерлік есеп принциптері туралы;

- қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұны туралы, оны оқи алу;

- әлемдік тәжірибедегі есеп салалары туралы.

Білуі тиіс:

- бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіби этикасын;

- ұйымдардағы активтердің, міндеттемелердің, капиталдың, кірістер мен шығыстардың есебін жүргізудің базалық жалпы қабылданған ережелерін;

- капиталдың жағдайы мен өзгерістерін және олардың құралу көздерін сипаттауға арналған ақпараттарды қалыптастыру процесінде бухгалтерлер шешетін міндеттерді;

- қаржылық сипаттағы ақпараттарды өңдеу мен дайындау жүйесін.

Жасай алуы тиіс:

- бухгалтерлік есептің принциптері туралы білім жүйесін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қолдана алу;

- бағалау, есептік тіркеу және қаржылық сипаттағы жинақталған ақпараттардың мәселелерін, оларды ары қарай қаржылық есептілікте ұсыну мақсатында шешу;

- бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті құрастырудың нормативті-құқықтық базасын бағдарлай білу.

Дағдысы болу керек:

- экономикалық мәселелерді зерттеуге жүйелік жолдар;

- экономикалық ойлау, сол сияқты топтастыру мен талдау мәдениеті;

- кәсіби қызмет саласында қолданылатын бухгалтерлік ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу бойынша;

Құзырлы болу: шаруашылық қызметінің операциялары, фактілері мен оқиғаларының қаржылық есебінің сұрақтары бойынша.


  1. Постреквизит

Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 1, Салық есебі.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптамалық жоспар

Модуль

дің, тақы

рыптыңТақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4

5

к/о

с/о

1


1-Модуль
Дәрістік сабақтар

1

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі


1,2,9,10,11,122

Ақшаның уақыттық құны

1,2,9,10,11,123

Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі


1,2,9,10,11,124

Қорлар есебі (ХҚЕС 2)

1,2,9,10,11,125

Негізгі құралдар есебі (ХҚЕС 16)

1,2,9,10,11,126

Материалдық емес активтер есебі (ХҚЕС 38)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі


1,2,9,10,11,122

Ақшаның уақыттық құны

1,2,9,10,11,123

Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі


1,2,9,10,11,124

Қорлар есебі (ХҚЕС 2)

1,2,9,10,11,125

Негізгі құралдар есебі (ХҚЕС 16)

1,2,9,10,11,126

Материалдық емес активтер есебі (ХҚЕС 38)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы білім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі


1,2,9,10,11,122

Ақшаның уақыттық құны

1,2,9,10,11,123

Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі


1,2,9,10,11,124

Қорлар есебі (ХҚЕС 2)

1,2,9,10,11,125

Негізгі құралдар есебі (ХҚЕС 16)

1,2,9,10,11,12


Материалдық емес активтер есебі (ХҚЕС 38)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі


1,2,9,10,11,12

2

Ақшаның уақыттық құны

1,2,9,10,11,12

3

Дебиторлық берешектер және өзге де активтер есебі


1,2,9,10,11,12

4

Қорлар есебі (ХҚЕС 2)

1,2,9,10,11,12

5

Негізгі құралдар есебі (ХҚЕС 16)

1,2,9,10,11,12
1 модуль бойынша жиыны
1,5

1

2


2-Модуль

в стиле презентаций»"
Дәрістік сабақтар

1

Активтердің құнсыздануы (ХҚЕС 36)

1,2,9,10,11,122

Ұйымның міндеттемелерінің есебі

1,2,9,10,11,123

Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

1,2,9,10,11,124

Капитал мен резервтер есебі

1,2,9,10,11,125

Қаржы есептілігін ұсыну (ХҚЕС 1)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (практикалық) сабақ

1

Активтердің құнсыздануы (ХҚЕС 36)

1,2,9,10,11,122

Ұйымның міндеттемелерінің есебі

1,2,9,10,11,123

Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

1,2,9,10,11,124

Капитал мен резервтер есебі

1,2,9,10,11,125

Қаржы есептілігін ұсыну (ХҚЕС 1)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы тәлім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Активтердің құнсыздануы (ХҚЕС 36)

1,2,9,10,11,122

Ұйымның міндеттемелерінің есебі

1,2,9,10,11,123

Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

1,2,9,10,11,124

Капитал мен резервтер есебі

1,2,9,10,11,125

Қаржы есептілігін ұсыну (ХҚЕС 1)

1,2,9,10,11,12


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Активтердің құнсыздануы (ХҚЕС 36)

1,2,9,10,11,12

2

Ұйымның міндеттемелерінің есебі

1,2,9,10,11,12

3

Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

1,2,9,10,11,12

4

Капитал мен резервтер есебі

1,2,9,10,11,12

5

Қаржы есептілігін ұсыну (ХҚЕС 1)

1,2,9,10,11,12
модуль 2 бойынша жиыны
1,5

1
ҚР кредиты, пән бойынша жиыны
3

2


2.2 Курстық жұмысты орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны


 1. Ақша қаражаттарының есебі

 2. Валюталық операциялар есебі

 3. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебін ұйымдастыру

 4. Капитал есебі

 5. Қорлар есебі

 6. Материалды емес активтер есебі

 7. Ұзақ мерзімді активтер есебі

 8. Қаржылық нәтижелер есебі

 9. Негізгі құралдар есебі

 10. Ұйымның шығыстарының есебі

 11. Дебиторлық берешектер есебі

 12. Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі

 13. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі

 14. Кредиторлық берешектер есебі

 15. Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешектер есебі

 16. Экспорттық және импорттық операциялар есебі

 17. Займдар бойынша шығындар есебі

 18. Активтердің құнсыздануы

 19. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

 20. Қаржы есептілігін ұсыну

 21. Бухгалтерлік баланстағы ашып көрсетулер

 22. Пайда және зиян туралы есептегі ашып көрсетулер

 23. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептегі ашып көрсетулер

 24. Капитал қозғалысы туралы есептегі ашып көрсетулер

 25. Түсіндірме жазбалардағы ақпараттарды ашып көрсету

 26. Есеп саясатының түсінігі мен құрылымы

 27. Салықтар бойынша міндеттемелер есебі

 28. Ұйымның резервтерінің есебі

 29. Қаржыландырудан алынатын кірістер есебі

 30. Өнімдерді сатып өткізу мен қызмет көрсетуден алынған кірістер есебі


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)

Тақырып


Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1


2

3

4

5

6

1. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының есебі


Баяндамалар дайындау:

 1. 1.Ақшалай операциялар-дың есебін ұйымдастыру

 2. 2.Кассадағы нақты ақшаның есебі

 3. 3.Банктегі ағымдағы шоттардағы ақша қа-ражаттарының есебі

1,2,9,10,11,12

1-2 апта

Жағдай-

ларды талқылау, есеп шығару1-2 апта

2. Ақшаның уақыттық құны

Баяндамалар дайындау:

1.Дисконттық құн түсінігі

2.Қарапайым және күрделі пайыздар

3.Ақшаның болашақ құны

4.Ақшаның ағымдағы құны

5.Ануитеттер, олардың түрлері1,2,9,10,11,12

3 апта

Жеке сөйлесу

3 апта3. Дебитор-лық берешек-тер мен өзге де активтер-дің есебі

Тапсырманы орындау:

 1. Дебиторлық берешектердің жіктелуі және оларды тану. Бастапқы бағалау

 2. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық берешектерінің есебі. Жеңілдіктер және тауарларды қайтару

 3. Күмәнді дебиторлық берешектер түсінігі және оларды есептен шығару. Күмәнді берешектер бойынша резервтерді бағалау әдістері

 4. Еншілес, қауымдасқан компаниялардың және филиалдардың дебиторлық берешектерінің есебі

 5. Қызметкерлердің берешектері, жал бойынша, алынуға тиісті сыйақылар және басқа дебиторлық берешектер

 6. Өзге де қысқа мерзімді активтер есебі: салықтық активтер, сатуға арналған активтер, берілген аванстар, алдағы кезең шығыстары

1,2,9,10,11,12

4-5 апта

Тапсырманы қорғау, есеп шығару

4-5 апта

4. Қорлар есебі (2ХҚЕС)

Тапсырманы орындау:

 1. 1.Қорлардың анықтамасы және жіктелуі

 2. 2.Қорларды өзіндік құндары бойынша бағалау

 3. 3.Қорларды өзіндік құндары бойынша бағалау әдістері

 4. 4.Қорларды, сатудың таза құны бойынша бағалау

 5. 5.Қорлар есебінің жүйелері (2ХҚЕС және 2 ҚЕҰС 12 бөлім). Қорлар есебінің мерзімдік және үздіксіз жүйелерінің айырмашылығы.

 6. 6.Қорлардың синтетикалық және талдамалық есебі

1,2,9,10,11,12

6 – 7 апта

Жағдай-

ларды талқылау, есеп шығару6 – 7 апта

5. Негізгі құралдар есебі (16 ХҚЕС)

Тапсырманы орындау:

1.Негізгі құралдарды тану критерийлері. Негізгі құралдарды бастапқы бағалау

2. Негізгі құралдардың келіп түсуінің есебі: бастапқы құжаттары, есептік тіркемелері және синтетикалық есебі.

3.Негізгі құралдардың амортизациясы: пайдалы қолдану мерзімдері және есептеу әдістері, есепте бейнеленуі

4. Кейінгі шығындар: капитализациялау және кезең шығындары. Негізгі құралдарды кейінгі бағалау

5.Негізгі құралдардың шығыс етілуі: бастапқы құжаттары, есептік тіркемелері және синтетикалық есебі. 6.Негізгі құралдар туралы ақпараттарды ашып көрсету.1,2,9,10,11,12

8-9 апта

Тапсырманы қорғау, есеп шығару

8-9 апта

6. Материал-дық емес активтердің есебі (38ХҚЕС)


Тапсырманы орындау:

1. Материалдық емес активтерді тану: бірегейлендіру, бақылау, болашақ экономикалық тиімділік

2. Материалдық емес активтердің келіп түсуі: бастапқы құжаттары, есептік тіркемелері және синтетикалық есебі. Ұйым ішінде құрастырылған материалдық емес активтің өзіндік құны

3.Кейінгі шығындар. Материалдық емес активтерді кейінгі бағалау: бастапқы құн бойынша есепке алудың моделі, қайта бағалау құны бойынша есепке алу моделі

4. Пайдалы қызмет ету мерзімі. Пайдалы қызмет ету мерзімі шектелмеген материалдық емес активтер

5. Материалды емес активтердің амортизациясы6. Материалдық емес активтерді қолдануды тоқтату және есептен шығару.

1,2,9,10,11,12

10апта

Тапсыр-маны қорғау, есеп шығару

10апта

7. Активтер-дің құнсыз-дануы (36 ХҚЕС )

Тапсырманы орындау:

 1. Активтердің құнсыздануы, оның анықтамасы мен белгілері

 2. Орны толтырылатын құн. Сату бойынша шығындарды алып тастағандағы әділетті құн. Қолдану құндылығы. Басты (генерирующая) бірлік

 3. Құнсызданудан алынатын зиянды тану. Құнсызданудан алынатын зиянды қайта қалпына келтіру (реверсирование)

 4. Активтердің құнсыздануының синтетикалық есебі

1,2,9,10,11,12

11 апта

Тапсыр-маны қорғау, есеп шығару

11 апта

8. Ұйымның міндеттемелерінің есебі


Тапсырманы орындау:

 1. Қаржы міндеттемелерінің есебі: банктік және басқа да несиелер, дивидендтер мен қатысушылардың кірістері

 2. Салықтар бойынша міндеттемелер есебі

 3. Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер есебі

 4. Кредиторлық берешектер есебі: жабдықтаушылар мен мердігерлерге; еншілес (қауымдасқан, бірлескен) ұйымдарға; филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге; төленуге тиісті сыйақылар бойынша, Зайымдар бойынша шығындарды тану (23 ХҚЕС)

 5. Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешектер есебі (19 ХҚЕС)

 6. Басқа да міндеттемелер есебі: алынған аванстар; алдағы кезең кірістері; шығарылатын топтың міндеттемелері, басқа да міндеттемелер

1,2,9,10,11,12

12 апта

Тапсыр-маны қорғау, есеп шығару

12 апта

9. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану

Тапсырманы орындау:

 1. Түсім тану критериі. (18 ҚЕХС) Мәмілені бірегейлендіру. Тауарларды сатудан; қызмет көрсетуден алынатын; пайыздар, лицензиялық төлемдер мен дивидендтер түріндегі түсімді тану

 2. Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынған кірістер есебі

 3. Қаржыландырудан алынатын кірістер

 4. Өзге де кірістер есебі

 5. Сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының есебі

 6. Кезең шығындарының есебі

 7. Өзге де шығыстар есебі

 8. Қорытынды пайданы немесе залалды тану; жабылушы өткізбелер; корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар есебі

1,2,9,10,11,12

13 апта

Тапсыр-маны қорғау, есеп шығару

13 апта

10. Капитал мен резервтер есебі

Тапсырманы орындау:

 1. Шығарылған қаржы құралдарын бастапқы тану (32 және 39 ХҚЕС)

 2. Меншікті және қарызға алынған капиталға бөлу

 3. Жарғылық капитал есебі: шығарылған акционерлік капитал; салымдар мен пайлар

 4. Төленбеген капитал есебі

 5. Қайта сатып алынған мешікті үлестік құралдар

 6. Эмиссиондық кіріс есебі

 7. Ұйымның резервтерінің есебі: резервтік капитал; активтерді қайта бағалау резервтері, шетел валютасын қайта есептеу резервтері және басқа резервтер

 8. Есепті және өткен кезеңнің бөлінбеген пайдасы.

1,2,9,10,11,12

14 апта

Тапсыр-маны қорғау

14 апта

11. Қаржы есептілігін ұсыну (1 ХҚЕС)


Тапсырманы орындау:

 1. Қаржы есептілігінің мақсаты. Қаржы есептілігіндегі мәнділік және агрегирование. Баланс баптарының өзара есепке алынуы

2.Қаржылық жағдай туралы (бухгалтерлік баланс) есепті ұсыну

3. Жалпы толық кіріс туралы (пайда және залал туралы есеп) есепке қойылатын талаптар. Пайда және залал туралы есептің екі нысаны: шығындар сипаты бойынша және шығындар функциясы бойынша. Басқа да жиынтық пайда

4. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің құрылымы

5. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті ұсыну. 8. Есепті кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар: түзетілуші және түзетілмейтін1,2,9,10,11,12

15 апта

Тапсыр-маны қорғау

15 апта

2.4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі


Бақылау /тапсырма түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі*


*

Ауызша сұрау

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
Коллоквиум**
Тестілеу

*

*

*

Баяндама


*


*


*


Презентация дайындау
*
*


Есептерді тапсыру
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

Аралық тестілеу*


*

Барлығы

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.


3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер


 1. С.Т. Миржакыпова, Г.Н.Аппакова, Основы бухгалтерского учета, Учебное пособие для вузов – Алматы: «Издательство Экономика», 2009. – 186с.

 2. В.Л. Назарова, М.С. Жапбарханова Бухгалтерлік есеп, Оқулық – Алматы: Экономика, 2012. – 623б.

 3. В.Л. Назарова Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп, Оқулық – Алматы: Экономика 2005. – 309б.

 4. В.П. Проскурина Бухгалтерлік есеп «басынан бастап» балансқа дейін (көмекші құрал) – Алматы. «LEM», 2010. – 370б.

 5. Е.О. Нұрсейітов Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. Оқулық құралы – Алматы қаласы, «Издательство LEM» ЖШС, 2006. – 326б.

 6. Э.О. Нурсеитов Национальный бухгалтерский учет и МСФО. Учебное пособие – г.Алматы, «LEM», 2010.

 7. Қ.К. Кеулімжаев, Н.А. Құдайбергенов «Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері». Оқулық – Алматы, 2006. – 382б.

 8. О.М. Карибжанов Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО, Учебное пособие – г.Алматы, 2010.

 9. Формы бухгалтерских регистров, утвержденные приказом Министра финансов РК от 21.06.2007. №215

Қосымша әдебиеттер 1. ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 2007 жылғы 28 ақпандағы №234-ІІІ Заңы. (2012.26.11.берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 2. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары, ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген

 3. Перечень и формы годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)», утвержденный Министром Финансов РК приказом от 23.05.2007. №184

 4. Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности: учебно-справочное пособие; пер. с англ. – Алматы Кітап 2001.

 5. Ә.Ә. Әбдіманапов «Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері». Оқулық – Алматы, 2006. – 331б.

 6. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.11.20Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. учебное пособие – Ростов на Дону; 2002.

 7. С.Б. Баймұханова Бухгалтерлік есеп. Оқулық – Алматы. 2005.

 8. Ержанов М.С., Ержанова С. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов, Учебное пособие – Алматы «Ержанов и К.» 2003

 9. Ержанов М.С. Финансовая отчетность казахстанских предприятий: учеб.пособие/ Ержанов М.С. – Алматы: Экономика 2007. – 180с.

 10. Ларионова А.Д., Нечитайко А.Н. Бухгалтерский учет. Учебник – М.ООО «Изд-во Проспект», 2008. – 360с.

 11. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета – М., 2001

 12. Ф.С. Сейдахметова Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп Оқу құралы – Алматы: «Издательство LEM» ЖШС, 2008. – 548б

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары

Оқытушы талаптары: • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Бағалау критерийлері
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі.

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:
Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

Есеп шығару

Презентация дайындау

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Модуль 1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Модуль 2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:

Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар


 1. Ақша қаражаттары мен есеп айырысу операцияларын есепке алудың міндеттері.

 2. Кассадағы қолма-қол ақшаның есебі.

 3. Кассалық кіріс және шығыс ордерлері, оларды құру, толтыру және рәсімдеу тәртібі. Касса кітабы, оның енгізіліу.

 4. Қолма-қолсыз есеп айырысудың нысандары мен олардың сипаттамасы.

 5. Банктердегі есеп айырысу шоты мен арнайы шоттардағы ақша қаражаттарының есебі.

 6. Валюталық шот бойынша операциялардың есебі.

 7. Дебиторлық борыштардың танылуы мен бағалануы.

 8. Күдікті дебиторлық борыштардың есебі.

 9. Бюджетпен есеп айырысу.

 10. Дебиторлық борыштарды жинау.

 11. Алынуға тиісті вексельдердің есебі.

 12. Басқадай дебиторлық борыштардың есебі.

 13. Жұмысшылардың дебиторлық борыштарының есебі.

 14. Тауарлы-материалдық қорлар жайлы түсінік.

 15. Тауарлы-материалдық қорлардың жіктелуі.

 16. Тауарлы-материалдық қорларды бағалау

 17. Тауарлы-материалдық қорлардың кіріс етіліу мен шығыс етілуінің құжаттық рәсімделуі.

 18. Кәсіпорындағы тауарлы-материалды қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі.

 19. Негізгі құралдардың жіктелуі.

 20. Негізгі құралдардың бағалануы.

 21. Негізгі құралдарды түгендеу.

 22. Жал туралы түсінік және оның түрлері.

 23. Жалдық міндеттемелердің есебі.

 24. Материалды емес активтерді кіріске алу және бағалау.

 25. Материалды емес активтердің есебін ұйымдастыру.

 26. Материалды емес активтердің амортизациясы.

 27. Инвестициялар туралы түсінік және оның түрлері.

 28. Қаржылық инвестициялар. Қаржылық инвестициялардың есебі.

 29. Акционерлік капиталдың есебі.

 30. Қосымша төленген және қосымша төленбеген капитал.

5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ


Пәндерді оқыту барысында қолданылатын, оқу әдістері (технологиялары) көрсетіледі. Білім алушыларды ізденіске және білімді басқаруға тарту, түрлі міндеттерді өз бетімен шешуде тәжірибе жинау мүмкіндігін беретінтиімді педагогикалық әдістемелер мен технологиялардың ішінен мыналарды белгілеп көрсету керек:

 • проблемалық және жобалық-бағдарланған оқыту технологиялары;

 • оқу-зерттеу қызметі технологиялары;

 • коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, батыл ми әрекеті, оқу дебаттары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);

 • кейстер әдісі (жағдайды талдау);

 • ойын технологиялары, бұл шеңбер аясында білім алушылар іскерлік, рөлдік, еліктеме ойындарына катысады;

 • ақпараттық-коммуникативтік (соның ішінде қашықтықтан білім беру) технологиялар.

6 КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ
 • оқытушының жұмыс графигі бойынша.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет