ПӘнді оқу бойынша әдістемелік нұСҚауларДата08.07.2016
өлшемі64.94 Kb.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді механикаландыру» пәні бойынша

5В080200 – «Зоотехния» мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Құрастырушы:

КТжЛ кафедрасының аға оқутышысы

С.М.Шамгунов

Павлодар, 2011 жыл

ОПУ-3М және ИПФ-1 пастеризаторлық құрылғыларының ішіне не кіреді?

А) тек табақшалы пастеризаторлар;

В) тек жылуауыстырғыш – регинираторлар;

С) тек қана суытқыш;

D) табақшалы пастеризаторлар және жылуауыстырғыш-регинераторлар;

Е) табақшалы пастеризаторлар, суытқыш.


Машиналық қырықтық мерзімінде қырқу арқылы өнімділікті неше есе арттыруға болады?

А) 1,5 есе;

В) 2 есе;

С) 3-5 есе;

D) 5-7 есе;

Е) 10 есе және одан да артық.


Машиналық қырықтықты қолдануда жүнділікті неше пайызға көтеруге болады?

А) 3-5%;


В) 5-9%;

С) 8-13%;

D) 13-16%;

Е) жүнділік көтерілмейді.


Қой басының санына қарай электрлендірілген шаруаларды ЭСА-1Д қырықтық агрегаты қолданылады?

А) 300-ге дейін;

В) 500-ге дейін;

С) 700-ге дейін;

D) 700-ден кейін;

Е) дұрыс жауабы жоқ;


ЭСА-12Г қырықтық аппараты қанша қой басына шығымдалған?

А) 500 басқа;

В) 1000 басқа;

С) 1200 басқа;

D) 8-10 мың басқа;

Е) 12 мың басқа.


Дәмді жемді ұсатуды КДУ-2,0 жемұсатқыны пайдалағанда өнімділігі қанша болады (тонн/сағ.)?

А) 3,0;


В) 5,0;

С) 7,0;


D) 9,0;

Е) 5,0-дейін.

«Маяк-6» жем дайындау цехі семірту фермаларда қанша малға арнап қолданылады?

А) 60 бастан әрі қарай;

В) 600 бастан әрі қарай;

С) 6000 басқа;

D) 60000 басқа;

Е) 600 басқа дейін.


ОКЦ-15 автоматтандырылған құрама жем цехін неше адам бақылайды?

А) екі адам;

В) үш адам;

С) төрт адам;

D) он адам;

Е) елу адам.


Екі ырғақты сауу аппаратының айналым жұмысы қандай?

А) сору, демалу ырғағы;

В) сору ырғағы, сығу;

С) сығу, демалу ырғағы;

D) ылғалдау, сору ырғағы;

Е) дұрыс жауабы жоқ.


АДУ-1 сауу аппараты қандай тәртіппен жұмыс істейді?

А) екі ырғақты;

В) үш ырғақты;

С) екі ырғақты және үш ырғақты;

D) екі ырғақты, үш ырғақты және төрт ырғақты;

Е) дұрыс жауабы жоқ.


Жер асты суының деңгейімен бірдей болып тұратын суа алынбайтын құдақтың деңгейін қалай атайды?

А) динамикалық;

В) систематикалық;

С) статистикалық;

D) көз дебитомен;

Е) жазылғанның бәрі дұрыс.


Қой шаруашылығының жүйесіне, қой басына, қырқудың жері мен уақытына қарай қырқу орны қандай болады?

А) 24 машинкадан тұратын ауқымды стационарлы;

В) 12-24 машинкадан тұратын стационарлы;

С) 12-24 машинкадан тұратын орын ауыстырғыш;

D) қию аппараты және электрматоры;

Е) ток алу шнуры және қырықтық басы.


Жоғары жиілікті МСУ-200 қырқу машинасы неден тұрады?

А) қию аппараты және және оның корпусы;

В) қырықтық басы және басу механизмі;

С) қырықтық басы, электромоторы және ток алу шнуры;

D) қию аппараты және электрматоры;

Е) ток алу шнуры және қырықтық басы.


Микроклиматты қадағалау жүйесінде негізгі құрылғыларды пайдаланады...

А) центрден тепкіш, шатыр желдеткіштері, бу және су жылу генераторлары;

В) осьтық және шатыр вентиляторлары, су және электр жылу генераторы;

С) жылу желдеткіштері және ауа жылытқыш;

D) центрден тепкіш желдеткіштері, ауа жылытқыш, комплексті құю сорып алу құрылғысы ПВУ;

Е) жоғарыда көрсетілген құрылғылардың барлығы пайдаланады.


Желдеткіш жетегіне келгенін қуат N, кВт қандай формуламен анықталады?


Сүт өндіру технологиясында сауын фермаларында сүтті алғашқы өндеу кезіндегі процестер төмендегідей бөлінеді:

А) физикалық, химиялық және биологиялық;

В) механикалық, физикалық және химиялық;

С) гидромеханикалық, жылулық және механикалық;

D) жылулық және физикалық;

Е) механикалық, жылулық және микробиологиялық


Тез арада зарарсыздандыру үшін қандай ығыстырып шығару аппараттар қолданылады?

А) ОПД-1М;

В) ООУ-М;

С) ТОМ-2А;

D) АКАВ-15;

Е) дұрыс жауабы жоқ.


Сүтті басқа заттардан тазартуды және оның майлылығын қалыптауды қандай машина іске асырады?

А) пастеризаторлар;

В) салқындатқыш (суытқыш);

С) перфораторлар;

D) сепораторлар;

Е) дұрыс жауабы жоқ.


Ұсақтатудың негізгі тәсілдері:

А) шағу, үгу, үйкелеу, қабыстару;

В) еркін соққы, шағу, үгу, үйкелеу, қабыстыру;

С) қабыстыру, қозыру, еркін соққы, үгу үйкелеу;

D) еркін соққы, шағу, ашу, қабыстыру, үйкелеу;

Е) еркін соққы, шағу, үгу, қабыстыру


Ұсақтауыштарды қолданылуы келесідей мүмкіндік болады:

А) жекелік, жалпылық;

В) әмбебап және жалпы;

С) әмбебап, арнайы;

D) жекелік, арнайы;

Е) біртекті, модерлендірік.


Сауын аппараттары болады:

А) екіырғақты, үшырғақты, біртекті;

В) бірырғақты, екіырғақты, төртырғақты;

С) бірырғақты, екіырғақты, бесырғақты;

D) екіырғақты, төртырғақты, біртекті;

Е) біртекті, үшырғақты, бірырғақты.


Алғашқы сүт өндеуге келесі жатады:

А) салқындату, залалсыздандыру, механикалық қоспаларды жою үшін тазарту;

В) салқындату, стерильдеу, бактериялардан тазарту;

С) залалсыздандыру, түйю, сүзу;


D) салқындату, түйю, сүзу;
Е) салқындату, тұндару, сүзу.
Сүтті айыру тәсілі және өнімді шығарудығы сепоратор түрлері:

А) ашық, жабық, әмбебап;

В) ашық, жартылай ашық, жартылай жабық;

С) ашық, жартылай ашық, жабық;

D) автоматты, механикалық, ашық;
Е) автоматты, механикалық, біртекті.
Көнді жинаудағы гидравликалық жүйе бөлінеді:

А) астау-тұнбасы, ағу қондысы, жою бөшкелері, отын;

В) ағынды, азықты-тұнбалы, жою бөшкелерімен, жою қондысымен;

С) астау-тұнбасы, төгу қондысымен, төгу бөшкелерімен, өз бетімен ағу;

D)өз бетімен ағу, ағынды, тұнбалы, шаю қондырғысымен;

Е) тұнбалы бағанасы, сорылмалы, ағынды, өз бетімен ағу.


Мал қораларындағы көнді шығару механизациясы қалай іске асырылады:

А) механикалық, гидравликалық, пневматикалық;

В) механикалық, автоматикалық, гидравликалық;

С) гидравликалық, автоматикалық, пневматикалық;

D) пневматикалық, автоматикалық, механикалық;

Е) В, D жауаптары.


Шынжыр табан трактордың қозғалтқышын құрайтын бөлшектер мен механизмдер:

А) тіреуіш, демеуіш катоктар, бағыттауыш доңғалақ, жұлдызша, кергіш механизм;

В) шынжыр тізбек, тіреуіш каток, демеуіш ролик, бағыттауыш доңғалақ, жұлдызша, кергіш механизм;

С) шынжыр тізбек, тіреуіш каток, демеуіш ролик, бағыттауыш доңғалақ, кергіш механизм, амортизатор;

D) шынжыр тізбек, тіреуіш каток, демеуіш ролик, бағыттауыш доңғалақ, амортизатор, жұлдызша, кергіш механизм;

Е) шынжыр тізбек, тіреуіш каток, демеуіш ролик, бағыттауыш доңғалақ, жұлдызша, кергіш механизм.


Тракторды жүріс бөлігіне қарап келесі топтарға бөледі:

А) доңғалақты, доңғалақты-шынжыр табанды;

В) шынжыр табанды, доңғалақты-шынжыр табанды;

С) доңғалақты, шынжыр табанды;

D) жартылай шынжыр табанды, шынжыр табанды:

Е) доңғалақты, шынжыр табанды, жартылай шынжыр табанды.


Гидравликалық аспалы жүйенің атқаратын міндеті:

А) тракторға әртүрлі аспалы, жартылай аспалы машиналармен құрал-жабдықтарды жалғастырып тіркеу;

В) тракторға аспалы, жартылай аспалы машиналармен құрал-жабдықтарды жалғастырып тіркеу және оларды басқару;

С) аспалы машиналарды көтеру және оларды түсіріп жұмысқа қосу;

D) аспалы машиналарды тракторға тіркеп жалғау;

Е) аспалы және жартылай аспалы машиналарды басқару.


Гидравликалық аспалы жүйеінің құрамына қандай бөлшектер кіреді:

А) май құбыры, сорап, бөліп таратқыш, жалғастырушы май түтіктері және аспалы құрылым;

В) май құбыры, сорап, бөліп таратқыш, күштік цилиндр, жалғастырушы май түтіктері және аспалы құрылым;

С) май құбыры, сорап, бөліп таратқыш, күштік цилиндр, аспалы құрылым, жалғастырушы май түтіктері;

D) май құбыры, сорап, бөліп таратқыш, күштік цилиндр, май түтіктері;

Е) май құбыры, сорап, бөліп таратқыш, сақтандырғыш муфта, май түтіктері, ...


Гидравлкалық жүйені басқаратын иіннің қандай жағдайы қадағаланып белгіленген?

А) бейтарап, күштен түсіру, көтеру және жауып-қадғалау;

В) бейтарап, көтеру, түсіру, жауып-қадғалау;

С) бейтарап, қалқыма, көтеру, түсіру;D) бейтарап, көтеру, түсіру;

Е) бейтарап, қалқыма, көтеру, түсіру, жауып-қадғалау.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет