ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 0.49 Mb.
бет1/2
Дата09.06.2016
өлшемі0.49 Mb.
  1   2

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті

Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы

«Құқықтану» 050301 мамандық (тарының) студенттеріне арналған
Криминалистика

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы

___________ А.А.Ақышев

20__ж. «___»__________Құрастырушы аға оқытушы: _______________


Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы

«Құқықтану» 050301 мамандығының (тарының)
күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған
Криминалистика

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ С.Т. Иксатова 20__ж. «____» ________

Тарих және құқық факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_


200_ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы ________________ Н.И..Мошна 20 ж. «_____»__________


КЕЛІСІЛГЕН

МжҚТ

кафедрасының меңгерушісі ___________Г.Б.Ахмеджанова 20__ж. «____»______


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Иксатова Күлжайнат Телютемировна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы

Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы ПМУ Ломов көшесі 64  1-корпусында 424-аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-23 ішкі нөмір 01-2372 Пән туралы мәліметтер

Ұсынылған бағдарлама заң ғылымының негіздерін заң мамандықтарында оқымайтын студенттерге оқыту үшін бағытталған. Құқық негіздері пәні бірінші және екінші семестірлерде 2 кредиттік және 1 кредиттік нысанда оқытылады, 2 кредит бойынша 15 сағат дәріс, 15 сағат тәжрибелік сабақ және 30 сағат студенттің өздік жұмыс сабағына арналған. 1 кредит бойынша 7,5 сағат дәріс, 7,5 сағат тәжрибелік және СӨЖ 15 сағат. Сонымен қатар бұл пән бойынша студенттер межелік бақылау тапсырады, бақылау кезінде студенттер реферат жазып тапсырады, бақылау нысаны ауызша және тесттер арқылы қабылданыды емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСПБар-лығы
4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Болжам бағдарламасы криминалистиканың жалпы теориясын оқуға саналған,криминалистиканың техникасын,жеке тергеу әрекеттерін істеу тактикасын және топты қылмыстар мен жеке тұрлерін тергеу әдістері.

Криминалистиканы оқыту мақсаты, жоғары квалификацияландырылған мамандарды криминалистикалық техника аумағында дайындау,ішкі істер бөлімінің кұндегі жұмыстарында қылмысты ашу тактикасы мен әдістемелерін, қылмысты ескерту және алдын алу,қылмыс жасаған ұшін жазалау,қылмыстық жауапкершіліктін болу принципін өмірге дамыту.
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


  1. Жалпы криминалистиканың теориясын ,криминалистикалық идентификациясының теориясын криминалистиканың методологиялық негізі ретінде дамыту;
  1. криминалистиканың әдістерін оқу жен тәжирбие алу,әдістерімен,қылмыстық топтарды және,жеке түрлерін әдістері мен тәсілдерін тергеу;

  1. криминалистикалық техниканың дамытылып жатқан және жана салаларымен танысу,отандық және шетел криминалистикалық ғылымының ақырғы жетістіктерімен танысу.

Пәнді оқу нәтижесінде студент негізгі түсініктерді білу керек,криминалисткаың жалпы теориясына жататын,криминалистикалық идентификацияның жалпы теориясының ережелерін

Криминалистикалық методологияны, криминалистикалық техниканың жалпы ережесің,фотосуреттің және бейне жазудың соттық негіздерің, трасологияны,соттық баллистиканы және суық қаруды криминалистикалық зерттеуді, технико-криминалистикалық құжаттарды зерттеуді,адамды сыртқы белгілерінең идентификациалау және габитоскопиялау негіздері

Криминалистикалық техника аумағында теоретикалық алынған білімдерді практикада біле қолдану керек,фотоаппаратураны қолдануға және қылмыстық ізді белгілеу мудені дайындау,құрадарды қолдану, іздерді зертеу,алу,табу әдестерін,және тәсілдерін,зертеу жоспарын құру,криминалистикалық оиларды шығару және оларды тексеру,жеке тергеу істерінде тактикалық әдістерді қолдану және іс әрекерерін,бір істі жүргізген кезде жеке бір тергеу қылмыстардың тұрлерінің әдістерінің ережелерін қолдану.6 Пререквизиттер

«Криминалистика» курсын оқу үшін мінандау пәндерді білу керек : қылмыстық құқық,қылмыстық іс жұргізі, криминология, соттық медицина, соттық экспертология, соттық химия, соттық фотосурет және бейнежазу.7 Тақырыптық жоспар

Оқу нысаны – күндізгі (2 кредит)

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәр

прак (сем)

зерт

студ

жеке

СӨЖ

1

Криминалистика-ның жұйес мен мақсаты,

Пәні.


2

2


6

2

Қылмыстың кри-миналистикалық мінез-демесі.

1

1


4

3

Криминалистика-да криминалистикалық и-дентификация мен диаг-ностика, топтық жататын-дығың анықтау.

2

2


4

4

Криминалистика-лық әдістемелер.

2

2


4

5

Тергеу ойлары мен жаспарлауды тергеу.

1

1


6

6

.Криминалистика-лық техниканың жалпы ережелері.

1

1


6

7

Криминалистика-лық фотосурет пен бейнежазу.

2

2


6

8

Трасология.


1

1


6

9

.Қару жарақтарды жене олардың іздерін криминалистикалық тек-серу.(соттық баллистика).

1

1


6

10

Құжаттырды криминалистикалық тергеу.

1

1


6

11

Адамды сырткы белгілері бойынша иден-тификациялау

1

1


6

12

Криминалистика-

лық тактиканың жалпы ережелері.
13

Қараудың тактикасы.14

Орнында көрсеткенді тексеру тактикасы.15

Тінітудің және алудің тактикасы.16

Сұрақ алудың тактикасы.17

Бетпе-беттің тактикасы.18

Тану жасау тактикасы.19

Эспертизаны жасау және тағайындау.20

Қылмысты тер-геудің жалпы ережелері-нің әдістірі.21

.Адам өлтірудің тергеу әдісі.22

Зорлауды тергеу.23

Ұрлықты,тонау-

ды және қарақшылықты тергеу.

24

Алаяқтықты тергеу.25

Қорқытып алушылықты тергеу.26

Сыбайлас және топтық қылмыстарды тергеу.


Барлығы

8 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін құқық базасын қайта құру қажеттігі туындады, онда мемлекеттің өмірі және оның азаматтарының өмірі құрылады. Қайта құрумен қатар құқықтық-демократиялық мемлекетте азаматтардың құқықтық санасының тәрбиесін, өздерінің қоғам және мемлекет алдындағы міндеттері мен құқықтарын түсінбегенше, заңды тиісінше білмегенше, қоғамдық өмірдің реттелуі, адамдардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мүмкін емес. Сондықтан заң білім және құқықтық тәрбие жөнінде бірінші санаттық сұрақ туындайды.

Құқықты жеткілікті білмеу елдегі құқықтық тәртіп жағдайына және құқықтық мемлекеттің құрылуына әсерін тигізеді, оның негізін құрайтын мемлекетпен индивидум арасындағы қатынастары және оның білімдері тек қана құқық негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан «Құқық негіздері» курсын оқу процесінде Қазақтан Республикасының заңдарына және нормативтік актілеріне басты назар аудару қажет.
8Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

9 Курс компоненттері

10 Курс саясаты

11 Әдебиеттер тізімі

  1   2


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет