Пломбылық материалдар. Жіктелуі, оларға қойылатын талаптар. Уақытша пломбылық материалдар, емдік төсемдер, жүйесі, құрамы, қасиеттері. Пломбылау техникасы. Цементтер. Жүйесі, құрамы, қасиеттеріжүктеу 81.59 Kb.
Дата23.07.2016
өлшемі81.59 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ
Модуль – терапиялық стоматологияның пропедевтикасы

Пән, пәннің коды - терапиялық стоматологияның пропедевтикасы, ПДО 01

Мамандық - 051302 «Стоматология»«ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ»


ПӘНІНЕН ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ
Тақырыбы: Пломбылық материалдар. Жіктелуі, оларға қойылатын талаптар. Уақытша пломбылық материалдар, емдік төсемдер, жүйесі, құрамы, қасиеттері. Пломбылау техникасы. Цементтер. Жүйесі, құрамы, қасиеттері. Шыны иономерлік цементтер (құрамы, жүйесі, қасиеттері). Пломбылау техникасы.

Оқу сағаттың саны – 30 сағат
Курс - 4

Семестр - 7

Алматы, 2011
Дәріс жинағын дайындағандар: д.м.н. проф. Баяхметова А.А., к.м.н. доц. Кунанбаева Т.С., к.м.н. доц. Баскакова И.В., к.м.н. доц. Сагатбаева А.Д.,
Терапиялық стоматологияның пропедевтикасы модулінің отырысында талқыланды

Хаттама № 1 «_31_____» ___тамыз__________ 2011 ж.


Модульдің жетекшісі

М.ғ.д., проф. _________________Баяхметова А.А.

9 дәріс

1. Тақырып: Пломбалық материалдар. Жіктелуі, оларға қойылатын талаптар. Уақытша пломбалық материалдар, емдік төсемдер, жүйесі, құрамы, қасиеттері. Пломбылау техникасы. Цементтер. Жүйесі, құрамы, қасиеттері. Шыны иономерлік цементтер (құрамы, жүйесі, қасиеттері). Пломбылау техникасы.

2 мақсаты. Уақытша және тұрақты пломбалардың жүйелерінін, құрамын және қассиетерін оқып білу керек.

3 дәрістің тезисы.

Пломбалық материалдар бірнеше топтарға бөлінеді; • Уақытша қолданылатын таңбалар және пломбылар

 • Емдік төсемдерге арналған материалдар

 • Аралық төсемдерге арналған материалдар

 • Тұрақты пломбалық материалдар

 • Түбір өзектерің толтыруға арналған ПМ

Уақытша қолданылатын таңбалар және пломбылар

Уақытша қолданылатын пломбалық материалдарға қойылатын талаптар;

Тіс сауытарын герметикалық жабу

Беріктілік болуы

Ұлпаға және тістердің қатты тіңдеріне зақым келтірмеу, индифференті болу

Тіс қуысына оңай қою және алу

Ауыз суықтығында және сілекейде ерімеу

Турақты пломбалық материалдардың қурамдарында басқа косымша компонентерінің болмау, адгезиясын және қатаю ұрдістерің өзгертпеу

Уақытша ПМ бір тәуліктең тәуліке деин қойылады

Өкілдері

Жасанды дентин, дентин қойыртпағы, цинкоксидэвгенольді цементер , виноксол, гуттаперча, ШИЦ терді қолданады.

Соңғы кездерде сәулемен қатаятын уақытша ПМ ды қолданылады.

Жақсы герметиктер болып келеді, механикалық беріктілігі өте жоғары.Өкілдері

КЛИП және ПРОВИКОЛ, уақытша аллюминийден , оловодан және пласстмассалардан

жасалған коронкаларды қолданады.

ЖАСАНДЫ ДЕНТИН цинк сульфатты цемент болып келеді.

ҚУРАМЫ Цинктің оксиді

Цинктің сульфаты

Каолин

Дестильдеген суға шыланылады.ДЕНТИН қойртпағы

ҚУРАМЫ жасанды дентинің унтағы, қурамында өсімдік майы бар, қалампыр, шабдала майлары, дайын турде шығарылады.

ВИНОКСОЛ цинк оксиді гваякол цементі

Унтақ және сүиқтықтан турады (полистирол в гваяколе)

ГУТТАПЕРЧА гуттаперча ағаштын қоюқталған сөлі болып келеді

Терапиялық стоматологияда ақ және қызыл түсті таяқшаларың қолданады, спиртовканың жалына қыздырып тісжегі қуысына , қабырғаларына жағылыныды, жақсы жабысады.Бір порциясымен қуыстан алынады, қабырғаларында қалмайды.

ЦИНК ЭВГЕНОЛЬДІ ЦЕМЕНТ (емдік төсемдерінде аталған)

УАҚЫТША ПМ СӘУЛЕ көмегімен қатаятын

КЛИП қурамында кремнийдің диоксиді және полиретан акрилат полимері бар.

ПРОВИКОЛ қурамында эвгенолы жоқ. КАЛЬЦИЙДІҢ МЫРЫШ ТОТЫҒЫ бар, тістердің қатты тіңдерің минералдайды.Қойыртпақ қойыртақ түрінде шығарылады, иілгіш болып келеді.

Осы уақытша ПМ бір порциямен тісжегі қуыстарына кіргізіліп, галлоген сәулесімен полимеризациялады Қатайғанан кеин іилгіш болып , толық борсыз алынады.

Цементер

Кәзіргі көптеген турақты ПМ тіс ұлпасына зақымдар келтіреді.

Тісжегі қуысынын табандарына аралық төсемдерді қоюға қажет, бір неше функциялары бар.

Оларға қоилатын талаптар.Аралық төсемдер функцияларына қарай бір неше вариантарға бөлінеді.

Негізгі төсемдер қалын қабат қалындығы аралық қабат болып аталады.

Жуққа қабат ты төсем лайнер, лайнерлі төсем от анг. Слова төсем, таңба.

Аралық төсемдер

Цинк фосфатты цементер

Поликарбоксилатты цементер (ПКЦ

Гидрофосфатты цементер

Қурамында күмісі бар цементер

Қурамында мыстың фосфаты бар цементер

ШИЦ тер полиалкиланты

ШИЦ дің қатаю механизмына қарай жіктелуі

Классикалық екікомпоненті ШИЦ тер, химиялық жолмен қатаятын

Үнтақ сүиқтық жүесі

Екікомпоненті аква цементі, химиялық жолмен қатаятың (үнтақ су жүесі)

Гибридті ШИЦ тер, екі жолмен қатаятың

Полимерлі бір компоненті

Саулемен қатаятын материалдар, қурамында шиныиономерлік толтырғыштары бар

ШИЦ тердің жүйесі (МЕЛАН,

1 - ортопедиялық жасанды сауыттарды бекіту үшін арналған шицтер

2 - Қалпына келтіру ШИЦ тер, турақты пломба ретінде

Эстетикалық

Қарапаиым

Конденсациялған

3 - Тез қатаятың ШИЦ тер

Аралық төсемдер үшін

Фиссурлы герметиктер үшін

4 - Түбір өзектерін толтыруға арналған ШИЦ тер

ШИЦ дің қолдану көрсеткіштері

Ортопедиялық конструкциялдарың бекітіу үшін

Аралық төсемдер ретінде КПМ және металқурамды ПМ астына

Фиссурлы герметик ретінде

Сутті және турақты тістерді пломбылау үшін, түбір каристерді пломбылау.

Тісжегі емес зақымдау жағдайларда.

Тісжегілерінде АРТ тәсілін қолданған кезде.

Қурамы Унтақ кальцийдің алюмосиликат шынысы фтордын қосымы бар

СҮИҚТЫҒЫ поликарбон қышқылының ерітіндісі, полиакрил, полиитакон және полималеин қышқылдарыШИЦтың жақсы жақтары:

 1. Тістердің тіңдеріне химиялық адгезиясы

 2. Тісжегісіне қарсы белсенділігі

 3. Механикалық беріктілігі және иілгіштігі

 4. Орташа эстетикалық қассиетер

Жоғары биологиялық қассиетері, токсикалық емес, тіс үлпасына тітіркендіргіш қассиетері жоқ, қарапайым қолдану тәсілі, арзандылығы

ШИЦтың кемшіліктері:

 1. Цементің массасының үзақ жолмен катаю

 2. КПМ карағанда қассиетері төмен

 3. Эстетикалық қассиетері төмен

Өкілдері

ИОНОБОНД (ВОКО), екікомпоненті ШИЦ тер унтақ суиқтық

Иономерлі цемент ХЕРЕУС КУЛЬЦЕР фирмасы

Классикалық екі компоненті ШИЦ тер

Беиз ЛАИН

Гибридті шиц, екі жолмен қатаятынПолимерлі, саулемен қатаятың материалдар, қурамында шиныиономерлі толтырғышы бар орындау

 1. Мультимедийлі форматта презенация

 2. № 1 микрокесте

5 әдебиеттер

 1. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. - М., 2004.

 2. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. - М., 2004, 2005, 2006.

 3. Баскакова И.В. Современные пломбировочные материалы. Лечебные прокладки. Стеклоиономерные цементы. Компомеры. - Алматы, 2008.

 4. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология. - М., 2007.

 5. Мороз Современные пломбировочные материалы и особенности их применения в клинической практике. - М.,2006.

 6. Иванова И.В. Современные пломбировочные материалы. Композиты и стеклоиономерные цементы. - РнД, 2007.

 7. Биденко К.М. Стекломерные материалы и их применение в стоматологии. - М., 2003.

 8. Крег А.Ж. Стоматологические материалы: свойства и применение. - М., 2005.


6 бақылау сурақтары;

 1. Жаңа пломбалық материалдардың жуесі.

 2. Уақытша қолданатың пломба материалдардың түрлері.

 3. Уақытша қолданатың пломба материалдарға қоилатын талаптар.

 4. Жасанды дентинің қурамы және қассиетері.

 5. Дентин қоыртпақтын қурамы және қассиетері.

 6. Цинк эвгенольді цементің қурамы және қассиетері.

 7. Саулемен қатаятын уақытша ПМ КЛИП тің қурамы және қассиетері.

 8. Саулемен қатаятын уақытша ПМ ПРОВИКОЛ дің қурамы және қассиетері.

 9. Емдік төсемдердің түрлері.

 10. Емдік төсемдерге қойылатын талаптар.

 11. Цементер, түрлері және қолдануы.

 12. ШИЦ дің қаттаю механизміне қарай жүесі.

 13. ШИЦ дің қолдану көрсеткіштері.

 14. ШИЦ дің қурамы.

 15. ШИЦ дің қассиетері .

 16. Негізгі ШИЦ дің қассиетері.

 17. ШИЦ дің кемшіліктері.беттің беті©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет