Рішення третьої позачергової сесії Стара Синява № Про внесення змін І доповненьжүктеу 1.71 Mb.
бет8/10
Дата22.02.2016
өлшемі1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Видатки району на 2017 та 2018 роки

Прогноз видатків бюджету на 2017 та 2018 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників Державного бюджету України, показників доходної частини бюджету області, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів району за функціональним призначенням на 2017 та 2018 роки

тис. грн.

Найменування

2017 рік

2018 рік

Загальний обсяг видатків

75000,0

77500,0

у тому числіОсвіта

43000,0

44000,0

Охорона здоров`я

19000,0

2200,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2800,0

2900,0

Культура і мистецтво

3700,0

3800,0

Фізична культура і спорт

900,0

950,0


Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи на надання фінансової підтримки ветеранським організаціям.

Основними результатами, яких планується досягти, є удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя району.


Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створенням сприятливих умов життєдіяльності людини.

З цією метою в 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі закладів та установ охорони здоров’я шляхом їх реорганізації.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян району, забезпечення модернізації освітніх послуг, приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці, підвищення доступності якісних освітніх послуг.

У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, їх укрупнення, об’єднання.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для усіх громадян району;

покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл;

отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.


Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів району та всебічне їх фізичне виховання.

У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:

створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку та залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом;

забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів; реалізації заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

поліпшення умов для культурного обслуговування населення;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров’я населення.


Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Змінами до Бюджетного кодексу України передбачено нові підходи до побудови трансферної політики, організації міжбюджетних відносин та механізмів бюджетного вирівнювання.

Відповідно до змін за місцевими бюджетами закріплюються стабільні дохідні джерела та встановлюється чіткий розподіл видаткових повноважень, сформований за принципом субсидіарності.

Система збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів замінюється новою системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності територіальних громад за закріпленими загальнодержавними податками (податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя.

У 2017 та 2018 роках передбачається здійснити такі заходи:

продовження роботи по середньостроковому бюджетному плануванню та програмно-цільовому методу;

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення бюджетної самостійності та фінансової незалежності бюджету;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку регіонів.
Інформація

про хід виконання бюджету
Старосинявського району за січень- листопад 2015 року

За січень – листопад 2015 року до бюджету району по загальному та спеціальному фонду (без міжбюджетних трансфертів) надійшло податків та зборів в сумі 21817,8 тис. грн., що становить 106,3 % до планових призначень на звітний період. До відповідного періоду минулого року темп приросту доходів склав 44,7 відсотки або забезпечено ріст дохідної частини бюджету району на 6739,3 тис гривень. Із 18 рад не забезпечено виконання планових призначень на січень – листопад 2015 року по загальному фонду бюджету лише Новосинявською сільською радою. Обсяг надходжень загального фонду району у розрахунку на одного жителя у січні – листопаді склав 1043 гривні.

Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевих бюджетів є:  1. Податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 46,3 відсотки до власних доходів, що надійшли до загального фонду бюджету району. Надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб за січень – листопад 2015 року становлять 9986,5 тис.грн., що більше відповідного показника минулого року на 1931,3 тис.грн. (у співставних умовах) або темп приросту склав 24,0% до надходжень за січень – листопад минулого року. До планових показників виконання податку на доходи фізичних осіб складає 100,4 відсотки;

  2. Податок на майно, питома вага якого складає 24 відсотки до доходів, які надійшли до загального фонду (без трансфертів). З початку року надійшло 5181,4 тис.грн. податку на майно, в тому числі: 285,2 тис.грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки або 109,1 відсоток до призначень на січень – листопад поточного року з врахуванням змін та плати за землю в сумі 4896,2 тис.грн. або 100,8 відсотків до плану;

  3. Єдиний податок, питома вага якого складає 22 відсотки до доходів, які надійшли до загального фонду (без трансфертів). Виконання єдиного податку станом на 01.12.2015 року становить 111,1 відсоток. При плані 4270,3 тис.грн. досягнуто виконання 4744,4 тис. гривень.

Заборгованість станом на 01.12.2015 року по орендній платі за землю до місцевого бюджету без врахування податкового боргу підприємств банкрутів становить 105,2 тис.грн., в тому числі по ТОВ „Укрщеббуд”- 96,8 тис.грн., ТОВ „МС – Трейд” – 5,9 тис.грн., ПП Бондар Р. – 2,5 тис.грн.

Заступник начальникуправління фінансів ______________ М.Кузьмич
Додаток 1
до рішення ____________ ради


"Про _____________ бюджет на 2016 рік"Доходи Старосинявського районного бюджету на 2016 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

5000,00

5000,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

5000,00

5000,00

0,00

0,00

11020000

Податок на прибуток підприємств  

5000,00

5000,00

0,00

0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

5000,00

5000,00

0,00

0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ

5000,00

5000,00

0,00

0,00

40000000

Офіційні трансферти  

67595058,00

67595058,00

0,00

0,00

41000000

Від органів державного управління  

67595058,00

67595058,00

0,00

0,00

41030000

Субвенції  

67595058,00

67595058,00

0,00

0,00

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн

28130643,00

28130643,00

0,00

0,00

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

36548000,00

36548000,00

0,00

0,00

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

805030,00

805030,00

0,00

0,00

41035000

Інші субвенції 

1859584,00

1859584,00

0,00

0,00

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

251801,00

251801,00

0,00

0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ

67600058,00

67600058,00

0,00

0,00Додаток 2
до проекту рішення сесії районної ради

"Про районний бюджет на 2016 рік"

від "__" _____ 2015 року № _


Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України
місцевим бюджетам


(грн.)

Назва району

С у б в е н ц і ї


Разом:
Загальний фонд
На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"Старосинявський

28 130 643,00

36 548 000,00

805 030,00

251 801,00

65 735 474,00

Всього по району

28 130 643,00

36 548 000,00

805 030,00

251 801,00

65 735 474,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет