Специалност " фармация"Дата20.06.2016
өлшемі44 Kb.
түріКонспект
КОНСПЕКТ

ЗА ТЕОРEТИЧЕН ИЗПИТ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ “ ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБНА 2012 / 2013 г.
1. Болест – същност, периоди. Възгледи.

2. Патологична реакция. Патологичен процес, патологично състояние. Съвременна представа за болестта.

3. Обща етиология – същност и възгледи. Съвременни разбирания за етиологията.

4. Обща патогенеза. Основни патогенетични механизми за възникване и развитие на болестта.

5. Местното и общото в патогенезата. Взаимоотношения между функция и структура в протичането на болестта.

6. Защитно­приспособителни процеси и болест.

7. Увреждащо действие на факторите на външната среда – физични, химични.

8. Травматичен шок – патогенеза.

9. Увреждащо действие на факторите на външната среда – биологични, социални. Ятрогения..

10. Реактивност и резистентност на организма – същност, видове и значението им за патологията. Фактори влияещи върху реактивността и резистентността.

11. Нарушения на имунния отговор.

12. Алергия същност и видове.

13. Имунодефицитни и имунодепресивни заболявания – етиология и патогенеза.

14. Нарушение на периферното кръвообращение – артериална и венозна хиперемия.

15. Нарушение на периферното кръвообращение – исхемия, инфаркт.

16. Нарушение на периферното кръвобращение – тромбоза и емболия.

17. Нарушения на липидната обмяна в мастната тъкан. Затлъстяване.

18. Липопротеини – видове, метаболизъм. Атеросклероза.

19. Нарушения във въглехидратната обмяна –смилане и резорбция.

20. Хипергликемии и хипогликемии – механизми и последици.

21. Нарушения в смилането и резорбирането на белтъците.

22. Нарушения на междинната белтъчна обмяна. Промени в серумните белтъци.

23. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна. Хиперазотемии и хиперамониемии.

24. Нарушение в обмяната на пуриновите нуклеотиди. Подагра.

25. Нарушения на водно-солевата обмяна – хидратации и дехидратации.

26. Обща патогенеза на отока.

27. Нарушения в обмяната на макроелементите и микроелементите.

28. Нарушения в обмяната на витамините.

29. Метаболитни и респираторни нарушения на киселинно-алкалното състояние (КАС).

30. Хипоксия – определение, същност и показатели. Класификации на хипоксиите.

31. Видове хипоксии. Адаптации при хипоксия.

32. Възпаление – етиология, признаци и биологично значение.

33. Възпаление – алтерация, медиатори на възпалението.

34. Възпаление - съдови промени. Пролиферативни процеси.

35. Треска – етиология и патогенеза. Механизъм на действие на пирогените.

36. Функционални промени в органите при треска.

37. Тумори – етиология, патогенеза.

38. Анемия – обща характеристика, патогенетична класификация.

39. Хемолитични, постхеморагични анемии и анемии от дефектно кръвообразуване – етиология и патогенетични механизми.

40. Левкоцитози и левкопении – основни патогенетични механизми, видове.

41. Левкози – класификация, етиология и патогенеза. Левкемоидни реакции.

42. Нарушения в кръвосъсирването – коагулопатии, вазопатии и тромбоцитопатии.

43. Количествени и качествени нарушения на дишането.

44. Основни механизми отговорни за нарушената газообмяна

45. Обструктивни, рестриктивни и смесени нарушения на дишането.

46. Дихателна недостатъчност – определение, същност, форми и патогенеза.

47. Сърдечна недостатъчност – определение, етиология, патогенеза и видове.

48. Ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност.

49. Ревматизъм. Клапни пороци –хемодинамични нарушения.

50. Исхемична болест на сърцето. Стенокардия.

51. Исхемична болест на сърцето. Остър миокарден инфаркт.

52. Заболявания на перикарда.

53. Етиология и патогенеза на есенциалната (първична) хипертензия.

54. Симптоматични (вторични) хипертензии.

55. Хипотонии – остра недостатъчност на кръвообращението – синкоп, шок – определение, видове, етиология, патогенеза.

56. Нарушения на храносмилането в устната кухина и стомаха.

57. Етиология и патогенеза на гастритите и язвената болест.

58. Ентерити, колити.

59. Панкреатит – остър и хроничен.

60. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания.

61. Жълтеници – видове и патогенеза.

62. Обща етиология на бъбречните заболявания.

63. Етиология и патогенеза на острата бъбречна недостатъчност.

64. Етиология и патогенеза на хроничната бъбречна недостатъчност.

65. Основни механизми на възникване на ендокринните заболявания.

66. Нарушения във функциите на хипофизата.

67. Нарушения във функциите на щитовидната и паращитовидните жлези.

68. Нарушения във функциите на надбъбречната жлеза.

69. Захарен диабет – етиология и патогенеза.

70. Обща етиология и патогенеза на заболяванията на нервната система.

71. Сетивни и двигателни нарушения на нервната система

72. Нарушения на вегетативната нервна система.

73. Болка – съвременни схващания за патогенезата.

74. Етиология и патогенеза на неврозите.КОНСПЕКТ

ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ “ ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБНА 2012 / 2013 г.

 1. Венозна хиперемия на жабешки език.

 2. Компресионна исхемия на ухото на заек.

 3. Образуване на тромб в съдовете на жабешки мезентериум.

 4. Динамика на съдовите промени при възпалението, възникнало под деиствие на AgNO3.

 5. Анафилактичен шок на морско свинче.

 6. Експериментална хипертермия.

 7. Остра метаболитна ацидоза.

 8. Остра метаболитна алкалоза.

 9. Хипоксична хипоксия.

 10. Стеноза на трахеята.

 11. Експериментален хидроперикард.

 12. Инфаркт на миокарда след лигиране на коронарната артерия.

 13. Експериментален метеоризъм.

 14. Влияние на жлъчката върху скоростта на двигателния рефлекс.

 15. Влияние на жлъчката върху ритъма на жабешко сърце.

 16. Нарушение на рефлексната дъга (блокиране на рецепторите).


ГРАФИК ЗА ОТРАБОТВАНЕ НА пропуснатите УПРАЖНЕНИЯ по патофизиология

през учебната 2013/2013 г., ЗИМЕН СЕМЕСТЪР1. ХІ-та седмица от 19.11.2012 г. до 23.11.2012 г. – Пропуснати от 1 до 4 упражнение.

2. ХІV-та седмица от 10.12.2012 г. до 14.12.2012 г. – Пропуснати от 5 до 7 упражнение.Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет