1. Атауы: «Атырау» мгқБ үшін арнайы мақсаттағы кабельдер және сымдар» Жеткізілім орныДата23.02.2016
өлшемі32.85 Kb.
#6192
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Атырау» МГҚБ мына тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша ашық тендерлер өткізілетінін жөнінде хабарлайды:
1. Атауы: «Атырау» МГҚБ үшін арнайы мақсаттағы кабельдер және сымдар»

Жеткізілім орны: «Атырау» МГҚБ Орталық қоймасы- Атырау қ, Контейнерная көшесі,25

Жеткізілім көлемі: 922,2 метр

Жеткізілім мерзімі: келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап, 60 (алпыс) күн ішінде
Ашық тендерге «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және, акцияларының елу және одан астам пайызы (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде меншік құқында немесе сенімгерлікпен басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі, ұйымдардың тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу ережелерінің 22 тармағында көрсетілген талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілер қатыстырылады.

Тендерлік құжаттама жиынтығын «www.intergas.kz» веб-сайтынан 2012 жылғы 10 қыркүйек Атырау қаласының уақыты бойынша сағат 11: 00-ге дейін немесе Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, 916 кабинеттен демалыс және мереке күндерін есептемегенде, күн сайын сағат 9:00-ден бастап 12:00-ге дейін алуға болады.

Әлеуетті өнім берушінің өкілінде тендерлік құжаттаманың көшірмесін алуға, сондай-ақ тендерлік құжаттама салынған конверттерді ашқан кезде қатысуға сенімхат болуы тиіс. Тендерлік құжаттама ақысыз беріледі.

Әлеуетті өнім берушілер ашық тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Атырау» МГҚБ, Атырау қ., З. Ғұмаров к-сі, 94 үй, № 916 кабинет мекенжайы бойынша тапсырады.

Тендерлік құжаттамаларды тапсыру мерзімінің соңғы күні - 2012 жылғы 11 қыркүйек Атырау қаласының уақыты бойынша сағат 09:00.

Тендерлік құжаттама салынған конверттер Атырау қ., Ғұмаров к-сі, 94 үй, 2 қабаттағы селекторлық кеңестер залында 2012 жылғы 11 қыркүйек күні Атырау қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-де ашылады.

Әлеуетті өнім берушілер, бұқаралық ақпарат құралдары және олардың өкілдері тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінде тендерлік комиссияның отырысына қатысуға рұқсат беретін сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады:8 (7122) 58-60-60, (ішкі тел. 383, 525), факс: (7122) 58-60-66.

АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ «Атырау» объявляет о проведении  открытых тендеров по закупкам  следующих  товаров, работ и услуг:1. Наименование: «Кабели и провода специального назначения для УМГ «Атырау»

Место поставки: Центральный склад УМГ «Атырау»- г.Атырау, ул.Контейнерная,25

Объем поставки: 922,2 метр

Срок оказания работ: В течение 60 (шестьдесят) дней со дня подписания договора
Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

К участию в открытом тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным в пункте 22 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

Пакет тендерной документации можно получить до 11-00 времени г. Атырау 10 сентября 2012 года включительно на веб-сайте www.intergas.kz либо по адресу: г. Атырау, ул. З.Гумарова, 94, каб.916 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9-00 до 12-00 времени г. Атырау. Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение копии тендерной документации, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Заявки на участие в открытом тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия» по адресу: г. Атырау, ул. З.Гумарова, 94, каб.916.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок - до 09-00 часов времени г. Атырау 11 сентября 2012 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11-00 часов 11 сентября 2012 года по следующему адресу: г. Атырау, ул. З.Гумарова, 94, зал селекторных совещаний 2 этаж.

Потенциальные поставщики, средства массовой информации и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Представители средств массовой информации должны иметь при себе доверенность для присутствия на заседании тендерной комиссии.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:8 (7122) 58 60 60 (вн.383, 525), факс 8 (7122) 58 60 66.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет