1. Дайте объяснение понятию водный сектор глобальная ситуация и ситуация в КазахстанеДата07.02.2023
өлшемі17.02 Kb.
#469249
түріЗакон
Интегрированное управления ВР емтихан сұрақтары


1. Дайте объяснение понятию водный сектор - глобальная ситуация и ситуация в Казахстане.
2. Перечислите проблемы водопользования и водообеспечения в РК.
3. Перечислите принципы управления водными ресурсами. Уровни, функции и ответственность управления водными ресурсами.
4. Дайте объяснение какова политика Казахстана в области водных ресурсов. Перечилите республиканские и местные законодательные акты в области водных ресурсов.
5. Перечислите международные принципы управления водными ресурсами.
6. Перечислите пункты Водного Кодекса РК, описывающие права и ответственность водопользователей.
7. Перечислите пункты Водного Кодекса РК, описывающие лицензирование и плату за водопользование.
8. Перечислите пункты Водного Кодекса РК, описывающие ответственность и функции государственных органов.
9. Принципы и практика водопользования. Объекты и субъекты водных отношений.
10. Международное сотрудничество и совершенствование управления трансграничными водными объектами.
11. Дайте понятие экономическому механизму управления качеством водных ресурсов. Цена, стоимость и себестоимость воды.
12. Перечислите цели, задачи государственного мониторинга водных объектов.
13. Опишите систему мониторинга качества вод.
14. Дайте описание принципам и законодательной основе мониторинга.
15. Дайте объяснение, что представляет собой система нормирования качества вод: правовое обеспечение, нормативно - методическая база, организационная структура, информационное обеспечение.
16. Дайте объяснение, какова политика и законодательство в области управления водными ресурсами.
17. Перечислите и опишите международные стандарты качества вод.
18. Перечислите и опишите антропогенные изменения в водных объектах.
19.Опишите, как производится оценка уровня загрязнения водных объектов.
20. Дайте общую характеристику источникам воздействия на водные объекты.
21. Перечислите основные принципы рационального использования воды.
22. Опишите, как производится оборотное и повторное использование воды, применение маловодных технологий.
23. Опишите, как производятся водоохранные мероприятия на водосборе.
24. Опишите, как производятся организационные и законодательные мероприятия для достижения устойчивого водопользования.
25. Система мониторинга качества поверхностных вод. Государственное управление водопользованием.
26. Дайте описание подходам к разработке региональных нормативов качества.
27. Дайте понятие об Интегрированном управлении водными ресурсами.
28. Опишите, как производится внедрение ИУВР в Казахстане.
29. Опишите, как производится управление водными ресурсами по бассейновому принципу
30. Опишите, как производится управление информацией в области использования и охраны водных ресурсов.

1. Су шаруашылығы ұғымы – жаһандық жағдай және Қазақстандағы жағдайға түсініктеме беріңіз.


2. Қазақстан Республикасындағы суды пайдалану және сумен қамтамасыз ету мәселелерін атаңыз.
3. Су ресурстарын басқару принциптерін атаңыз. Су ресурстарын басқарудың деңгейлері, функциялары мен жауапкершілігін талдаңыз.
4. Қазақстанның су ресурстары саласындағы саясаты қандай екенін түсіндіріңіз. Су ресурстары саласындағы Республикалық және жергілікті заңнамалық актілерді атаңыз.
5. Су ресурстарын басқарудың халықаралық принциптерін атаңыз.
6. Қазақстан Республикасының Су кодексінің су пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін сипаттайтын тармақтарын көрсетіңіз.
7. Қазақстан Республикасының Су кодексінің суды пайдаланғаны үшін лицензиялау мен алымдарды сипаттайтын тармақтарын көрсетіңіз.
8. Қазақстан Республикасы Су кодексінің мемлекеттік органдардың жауапкершілігі мен функцияларын сипаттайтын тармақтарын көрсетіңіз.
9. Суды пайдаланудың принциптері мен тәжірибесі. Су қатынастарының объектілері мен субъектілері.
10. Халықаралық ынтымақтастық және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру.
11. Су ресурстарының сапасын басқарудың экономикалық механизміне түсініктеме беріңіз. Судың бағасы, құны және өзіндік құны.
12. Су объектілерінің мемлекеттік мониторингінің мақсаттарын, міндеттерін атаңыз.
13. Су сапасын бақылау жүйесін сипаттаңыз.
14. Мониторингтің принциптері мен құқықтық негіздерін сипаттаңыз.
15. Су сапасын стандарттау жүйесі дегеніміз не екенін түсіндіріңіз: құқықтық қамтамасыз ету, нормативтік және әдістемелік база, ұйымдық құрылым, ақпараттық қамтамасыз ету.
16. Су шаруашылығы саласындағы саясат пен заңнаманың не екенін түсіндіріңіз.
17. Су сапасының халықаралық стандарттарын атаңыз және сипаттаңыз.
18. Су объектілеріндегі антропогендік өзгерістерді тізіп, сипаттаңыз.
19. Су объектілерінің ластану деңгейі қалай бағаланатынын сипаттаңыз.
20. Су объектілеріне әсер ету көздеріне жалпы сипаттама беріңіз.
21. Суды тиімді пайдаланудың негізгі принциптерін атаңыз.
22. Судың қайта өңделуі және қайта пайдаланылуы, суды аз пайдаланатын технологияларды сипаттаңыз.
23. Су айдынында су қорғау шаралары қалай жүргізілетінін сипаттаңыз.
24. Суды тұрақты пайдалануға қол жеткізу үшін ұйымдастырушылық және заңнамалық шаралар қалай қабылданатынын сипаттаңыз.
25. Жер үсті суларының сапасын бақылау жүйесі. Суды пайдалануды мемлекеттік басқару.
26. Су сапасының аймақтық стандарттарын әзірлеу тәсілдерін сипаттаңыз.
27. Су ресурстарын кешенді басқару түсінігін беріңіз.
28. Су ресурстарын бірлесіп басқаруды енгізу Қазақстанда қалай жүзеге асырылатынын сипаттаңыз.
29. Су ресурстары бассейндік принцип бойынша қалай басқарылатынын сипаттаңыз.
30. Су ресурстарын пайдалану және қорғау бойынша ақпараттың қалай басқарылатынын сипаттаңыз.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет