1 Әлеуметтанудың зерттеу объектісі деп нені айтамыз? Әл объектісі мен пәні 1 Дәр A


D мәдени белгілерінің жағымдылығы Eбет3/4
Дата16.06.2016
өлшемі396.5 Kb.
#138396
1   2   3   4

D мәдени белгілерінің жағымдылығы

E еңбекті, әрекеттерді бірлесіп атқаруы

124 Т Тұлға мен қоғамның өмір денгейі мен түрлі жақтарының діннің ықпалынан босату үдерісін қалай атайды? Қоғам әл. жүйе 1 СОӨЖ.A эмансипация

B сатисфакция

C симуляция

D седентеризация

E + секуляризация

125 Т Р.Мертон кеңсешілдер қызметінің қандай олқылығын атап берген?

Институционалда-ну үдерісі 3 СӨЖ

A дәлелсіз бұйрықтар, өкімдер шығаруға бейімділігі

B институционалды құралдарды, талаптарды бұрмалауға бейімділігі

C өз қызметінің мақсатын ұмыту, асыра сілтеушілікке бейімділігі

D + мақсаты мен құралдарын өзінің ыңғайлы өмір сүруіне қолдану

E жеке басының қамы үшін тікелей міндеттерін теріс пайдалану

126 Т Азаматтық қоғамның анықтамасын беріңіз: Саяси соц. 4 Дәр.A капиталистік елдерде өнеркәсіп негізінде құрылған демократиялық қоғам

B азаматтардың мен ұлттардың құқын қамтамасыз ететін өркениетті қоғам

C азаматтарының саяси-құқықтық мәдениеті мен қатынастары жетілген қоғам

D + мемлекеттен тәуелсіз, әлеуметтік-экономикалық, рухани қатынастары мен азаматтарының белсенділігі дамыған қоғам

E нарықтық қатынастары дамыған демократиялық қоғам

127 Т Ауылдан қалаға көшіп, қалалық ортаға бейімделмеген адам – ол: Әл. қауымдасулар 1 СОӨЖ

A люмпен

B қаңғыбас

C девиант

D делинквент

E + маргинал

128 Т Алғашқы әлеуметтік мәліметті жинайтын социологиялық зерттеудің қарапайым түрін қалай

атайды? Соц.зерттеулер Дәр.

A зондаж

B баяндаушы

C + пилотаж

D талдаушы

E лонгитюдті

129 Т Әлеуметтік жүйе шеңберінде адамдардың жүріс-тұрысы немен анықталады?

Әл.мәртебе 4 СӨЖ

A ұлттық тегімен

B жекелік қасиеттерімен

C мәдениеті және білімімен

D + әлеуметтік мәртебесі және рөлімен

E байлық деңгейімен

130 Т Әлеуметтік жіктердің қоғамда тігінен орналасуы: Әл.жіктелу 1 Дәр.A трансформация

B релаксация

C инкарнация

D интеграция

E + стратификация

131 Т Мақсатты көздейтін, бағынышты сатымен реттелген басқаруға икемделген қауымдастық: Әлеуметтік ұйымдар 4 Дәр.A әлеуметтік топ

B әлеуметтік институт

C + әлеуметтік ұйым

D өндіріс орны

E әкімиат

132 Т Жекелік өз мінез-құлқын қалыптастыруда өнеге тұтатын топты қалай атайды? Институционалдану үдерісі 4 Дәр.A таңдаулы топ

B + референтті топ

C мәртебелі топ

D үлгілі топ

E белсенді топ

133 Т Дж.Хоманстың ойтұжырымын көрсетіңіз: Соц.парадигмалар 1 Дәр.A жанжал теориясы

B әрекет теориясы

C әлеуметтік бақылау

D әлеуметтік ынтымақтастық

E + айырбас теориясы

134 Т Әлеуметтік мөлшерлердің талаптары қандай жағдайда бұзылуы мүмкін?

Құқық соц. 3 Дәр.

A жеке тұлғаның мәдениетінің төмендігінен

B құқық қорғау орындарының міндетінің тиімді атқарылмауынан

C + әлеуметтік теңсіздіктің шектен асып кетуінен

D кәсіби талаптарға сай болмағандықтан

E билік басындағылардың парақорлығынан

135 Т Екінші әлеуметтік топқа жататындарды көрсетіндер;

Әл.қауымдасулар 2 СӨЖ

A достар, туыстар, отбасы

B еңбек ұжымы, кафедра оқытушылары, қылмыстық топ

C спортшылар, жорналшылар, студенттік белсенділер

D + жұмысшылар, зейнеткерлер, кәсіпкерлер

E вокалды-аспапты топ

136 Т Азаматтық қоғамның белгілеріне төменгілердің қайсысы жатады? Азаматтық қоғам 3 СОӨЖA тіл, әдет-ғұрып, мөлшерлер, құндылықтар, заңдар

B мемлекет, партия, кәсіподақ, институттар, ұйымдарC әлеуметтік мәртебе, табыс, билік, білім, біліктілік

D + Конституция, БАҚ, көппартиялық, жеке меншік, құқықтық мемлекет

E әлеуметтік таптар, жіктер, топтар, отбасы, ұжым

137 Т К.Маркс әлеуметтік дамудың негізіне нені жатқызды?

Соц. тарихы 2 Дәр.

A қауымдастықтың тұтастық ретте қызмет етуін

B топаралық ынтымақтастықты

C әлеуметтік өмірді заң арқылы реттеуді

D қоғамдық топтар арасындағы теңсіздікті

E + антогонистік таптар арасындағы күресті

138 Т Мемлекеттің әлеуметтік қызметіне не жатады? Саяси соц. 2 СОЖA экономиканы реттеу, табысты қайта бөлу, кәсіпкерлікті дамыту

B қоғамдық тәртіпті, заңнын орындалуын, әкімшілік басқару жұмысын ұйымдастыру

C + экологиялық, денсаулық, отбасы-некелік қатынасты, тұрғын үй мәселесін

D мәдени, білім, спорт, ғылым саласын дамытуE халықтың өзін-өзі басаруды қамтамасыз ету

139 Т Ашық қоғамда жеке тұлғаның әлеуметтік мәртебесі немен сәйкестендірілген?

Қоғ.әл. құрылымы 2 СОӨЖ

A байлықпен

B табыстың деңгейімен

C әлеуметтік тегімен

D + қабілет деңгейімен

E ұлттық тегімен

140 Т Дін әлеуметтануының пәні, ол: Дін әлеуметтануы 3 Дәр.A құдайға жалбарыну себептерінің мәнін ашу

B адамдардың діни санасының қалыптасу себептерін ұғындыру

C + дін мен қоғамның арасындағы диалектикалық байланыстардың жалпы заңдылықтары

D діни дүниетанымның себептерін ашып көрсету

E дін ұғымының мәнін жан-жақты түсіндіру

141 Т «Әлеуметтік құрылым және аномия» еңбегін кім жазған? Соц.тарихы 1 СӨЖA Т.Парсонс

B + Р.МертонC П.Сорокин

D Э.Шилз

E К.Дэвис

142 Т Әлеуметтік институттардың шығу негізін атаңыз:

Әл.институттар 2 СОӨЖ

A үстем таптарың жеке мүдделерін орындау үшін

B қоғамдық тәртіпті орнату мақсатында

C дара тұлғану әлеуметтендіруді тездету мақсатында

D үйлесімді өзара әрекеттерді жасау үшін

E + маңызды мұқтаждықтарды қанағаттандыру үшін

143 Т Қазақстанда қандай сайлау жүйесін қолданады? Саяси соц. 2 Дәр.A бір мандаттық

B мажоритарлық

C + пропорционалдық

D квоталық

E аралас

144 Т К. Дэвис пен У. Мур теңсіздік пен мәртебелердің үлестірілуін немен түсіндірген?

Әл.теңсіздік 3 СӨЖ

A мәртебелердің маңыздылығы мен рөлдерге қатал талап қоюымен

B мәртебелердің біреулері тартымды, басқалары тартымсыз болуымен

C билік пен әділетсіздіктің ықпалымен

D + кейбір мәртебелерді тартымдылығы үшін немесе орындауға адам табылмауынан жоғары марапаттауымен

E адамдардың жеке қасиеттері және тағдырдың жазуымен

145 Т Д.Белл жасаған тұжырымдама қалай аталады? Соц.парадигмалар 1 СОӨЖA индустриалы қоғам

B + постиндустриалды қоғам

C ақпаратты қоғам

D технотронды қоғамE шектен тыс индустриалган қоғам

146 Т Өзара әрекет барысында тұлға әлеуметтік құндылықтарды, мөлшерлерді, түсініктерді, ұстанымдарды, таптауырындарды менгеру үдерімін қалай атайды? Мәдениет соц. 1 Дәр.A интерпелляция

B интерпретация

C + интернализация

D интеграция

E идентификация

147 Т Л.Уорнер этникалық топтардың мәртебелік сыйспаушылықтың дәрежесі қандай көрсеткіштер арқылы өлшеген ?

Әл.мәртебе 4 СӨЖ

A + кәсібі, қонысы, табысы

B мүліктік, кәсіптік, саяси белгілері

C әлеуметтік, демографиялық, отбасылық көрсеткіштері

D беделі, билігі, байлығы

E білімі, қабілеті, әлеуметтік тегі

148 Т Әлеуметтанудағы феноменология бағытын жазған кім? Соц.парадигмалар 1 СОӨЖA + А.Шюц

B Дж.Мид

C Г.Гарфинкел

D Дж.Хоманс

E Дж.Мердок

149 Т Құқықтық мемлекеттің анықтамасына төменгі пйымдаулардың қайсысы сай келеді? Құқық әлеуметтануы 4 Дәр.A құқық пен құлықтық мөлшерлерге сүйеніп үстемдігін жүзеге асыратын басқару жүйесі

B заң үстемдігі негізінде қоғамның эволюциялық дамуын қамтамасыз ететін мемлекет

C адамзаттың ортақ кұндылықтарын басшылыққа алатын демократиялық мемлекет

D + адамдардың жалпыға бірдей құқықтары мен бостандықтарын заңның қатал үстемдігі негізінде іске асырушы демократиялық мемлекет

E басқарушы биліктің кәсіби қызметкерлерінің бұқара халыққа кеңінен сүйенетін саяси институт

150 Т Әлеуметтік құндылықтар деп төменгі ұғымдардың қайсыларын айтуға болады? Мәдениет соц. 3 СОЖA біліктілік,шеберлік, ұстамдылық, сыпайылық, мейірімділік

B + бостандық, теңдік, әділеттілік, азаматтық, парыз, ынтымақтастық

C бәсекелестік, ұқыптылық, орындаушылық дәлдігі

D кеңпейілділік, еңбекқорлық, үнемшілдік, ұжымшылдық

E жекешілдік, жершілдік, жікшілдік, ұлтшылдық

151 Т Мазмұн-талдау нақты социологиялық зерттеудің қай әдісіне жатады? Соц.зерттеулер 2 Дәр.A + құжаттарды талдауға

B сынама тәжірибеге

C байқауға

D сұрау жүргізуге

E социометрияға

152 Т Құқықтық сананы қалыптастыратын мәнді жәйттер: Құқық әлеуметтануы 3 СӨЖ.A қоғамның экономикалық денгейі

B әлеуметтік-саяси жағдайлар

C + қоғамдық өмірдің бүкіл жиынтығы

D әлеуметтік-мәдени қатынастар

E саяси-құқықтық жүйе

153 Т Белгілі жеке, ұжымдық және қоғамдық мүдделер мен мақсаттарды орындауға бағытталған өзара әрекет етуші адамдар жиынтығы:

Әл.қауымдасулар 2 Дәр.

A әлеуметтік ұйым

B + әлеуметтік топC әлеуметтік институт

D саяси партия

E кәсіподақ

154 Т Нақты социологиялық зерттеулерде мәліметті жинаудың негізгі тәсілдерін атаңыз: Соц.зерттеулер 1 Дәр.A демографиялық, статистикалық

B барлау, бақылау, сұхбаттасу

C + сұрау, бақылау, құжатты талдау

D түсіндіруші, талдаушы

E социометрия, сынама тәжірибе

155 Т Әлеуметтік жүйе - ол:

Қоғам әл.жүйе ретінде 3 СОӨЖ

A қоғамдағы өзара әрекеттердің реттелу нысаны

B + адамдар, әлеуметтік топтар мен әлеуметтік институттар кіретін, өзара әрекеттесетін тұтастық

C қоғамның барлық бөлшектерінің өзара әрекеттестігін білдіретін бір тұтастық

D жекеліктердің, топтардың, ұйымдардың, институттардың реттелеген тұтастығы

E бөлшектерден тұратын құрылымдалған бірыңғай әлеуметтік тұтастық

156 Т Әлеуметтік теңсіздіктің зияндылығы қандай?

Қоғам әл. жүйе ретінде 4 Дәр.

A байлық азғана адамдардың қолына шоғырланады

B ұрлық, алаяқтық, алдау, пайдақорлық күшееді

C адамды адамның қанаушылығы кең етек жаяды

D әділеттілік қатынастар жойылады

E + шиеленістің шектен тыс күшеюі

157 Т Институционалды белгілерге төменде көрсетілгендердің қайсысы жатады?

Әл.институттар 1 СӨЖ.

A заңды бұзу, салықты уақтылы төлеу, қалыпты мінез

B + жабдық, сыйластық, еңбек шарты, ұлтшылдық

C ашық, көңілді, тұңжыраңқы, сүйкімсіз қылық

D рулық, ұлыстық, батыстық мәдени ерекшеліктер

E Зейнеткер, үйсіз, жұмыссыз, көліксіз

158 Т Пилотажды зерттеудің мәні қандай? Соц.зерттеулер 3 Дәр.A әлеуметтік құбылыстарды қайтадан зерттеу

B ұзақ уақыт бір әлеуметтік құбылысты қайталап зерттеулері

C + дайындалған сауалнаманың сапасын сынау үшін жүргізілетін зерттеу

D мемлекеттік тапсырыспен жүргізілетін зерттеулер

E жан-жанқты талдап дайындалған зерттеу

159 Т Субмәдениетке төменгі аталғандардың қайсысы жатпайды? Мәдениет соц. 4 СОӨЖA + православиялық, протестанттық, суниттік

B діни, ұлттық, шығыстық,батыстық

C ұжымдық, студенттік, бандалық

D кәсіби, әлеуметтік топтың, ұйымның

E мұсылмандық, христиандық, буддистік

160 Т Конвергенция теориясының туындыгерлері: Соц.парадигмалар 2 Дәр.A О.Тоффлер, Г.Саймон, А.Турен

B + Д.Белл, З.Бжезинский, П.СорокинC Дж.Гэлбрайт, Р.Арон, Г.Кан

D У.Ростоу, Р.Дарендорф, Ю.ХабермасE Ж.Фурастье, Р.Хантингтон, Н.Луман

161 Т Гендерлік зерттеудің ерекшелігін көрсетіңіз: Гендер социологиясы 2 СӨЖA батыс социологиясының әлеуметтік қатынастарды зерттеу әдісі

B әйелдер мен еркектердің әлеуметтік қатынастарының негізін зерттеу

C нақты қоғамның жыныстық қатынастарын анықтау

D + әйелдер мен еркектердің мінез-құлқын зерттеу

E әйелдер арасындағы жұмыссыздық денгейін анықтау

162 Т Сословиелік жіктелу жүйесінде топтардың айырмасын не көрсетеді? Қоғам әл. құрылымы 3 Дәр.A экономикалық міндеттер

B мәдени талаптар

C саяси талаптар

D + құқықтары мен міндеттері

E діни талаптар

163 Т Институционализацияның мән-мағынасын көрсетіңіз:

Әл.институттар 2 СОӨЖA әлеуметтік өмірді бақылау мен басқару үдерісі

B әлеуметтік мұқтаждықтарды бағыттау мен шектеу үдерімі

C әлеуметтік басқарудың тиімділігін арттыру үдерімі

D + қоғамдық байланыстар мен қатынастардың бір тәртіпке үлгіге, қалыпқа келтіру үдерісі

E қоғамдағы ресмиленген байланыстар мен қатынастарды және келтіру үдерімі

164 Т Діни салт дегенді қалай түсінесіз? Дін әлеуметтануы 3 СӨЖA қоғамдық дәстүрлердің кең тараған түрі

B қоғамдық сананың, дүниетанымның ерекше көрінісі

C + адамдардың мінез-құлқы мен қатынастарының дінмен астасатын нысаны

D діни салада ұстанатын әдет-ғұрыпE діни жоралғылардың жиынтық аты

165 Т Жалпы «құқық» деген ұғымды қалай түсінесіз? Құқық әлеуметтануы 4 Дәр.A жазылған және жазылмаған қоғамдық маңызы бар адамдар мен әлеуметтік топтардың өзара

қатынасын реттейтін ережелерB мемлекеттік заңдар негізінде адамдардың, олардың топтарының мінез-құлқын бағыттайтын

жалпы ережелерC + заңда белгіленген адамдардың, топтардың, ұйымдар мен мекемелердің әрекеттерін реттейтін жалпыға бірдей әлеуметтік мөлшерлердің жүйесі

D адамдардың табиғи талаптарына сай келетін заңда бейнеленген тәртіп ережелері

E адамдардың құқын, бостандығын, еңбегін қамтамасыз ететін заңдар жиынтығы

166 Т Әлеуметтік-демографиялық қауымдастыққа жататындар: Демография әлеуметтануы 3 Дәр.A отбасы, достар, ұжым

B жұмысшылар, оқытушылар, дәрігерлер

C таптар,топтар, жіктер

D + әйелдер, зейнеткерлер, балалар

E партиялар, кәсіподақтар, ұйымдар

167 Т Әлеуметтік ұйым қандай негізде қалыптасады? Әл. ұйым 2 СОӨЖA + еңбек бөлінісі және оның функционалдық белгілеріне қарай мамандырылуы

B психологиялық талаптарды орындау үшін әлеуметтік ұжым түрінде ұйымдасуы

C қарама-қарсы әлеуметтік мүдделердің болуы

D қоғамдық реттілікті орнатуы

E халыққа еңбекті үлестіруі қажеттігі

168 Т Әлеуметтік институттың мазмұнын не көрсетеді?

Әл.институттар 2 Дәр.

A орындаушылардың рөлдерінің жиынтығы

B + әлеуметтік қызметті орындаушылардың үлгіге келтірілген жүріс-тұрысының жиынтығы

C міндетті атқарылатын әлеуметтік қызметтердің жиынтығы

D елеулі әлеуметтік мұқтаждықтардың жиынтығы

E экономикалық қажеттіктердің жиынтығы

169 Т Нақты социологиялық зерттеулерде «құжат» ұғымы деп нені айтады? Соц.зерттеулер 3 Дәр.A барлық ресми заңдастырылған құжаттарды

B жеке тұлғаның өміріне қатысты дәлелденген мәліметтер жиынтығын

C статистикалық мекемелер берген мәліметтер жиынтығынD + барлық жазу түрлерінің, үнтаспаға,суретке, және кинога түсірілген мәліметтер жиынтығын

E социологиялық зерттеулер барысында дәлелденген ғылыми қорытындылар

170 Т Адамның іс-қызметінің әртүрлі нысандарына орнықтылық беретін ұйғарымдардың, ережелердің кешені – ол:

Саяси соц. 4 СӨЖ

A білім саласы

B экономика саласыC + саясат

D құқық

E әлеуметтік институт

171 Т Мұрагерлік әлеуметтік тұғыр қоғамның дамуына қандай әсер етеді?

Әл.мәртебе 3 Дәр.

A дарынды, қабілетті, білімді адамдар өз мәртебесін жетілдіреді

B әйелдердің дарынды, қабілеттілері еркін дамуға мүмкіндік алады

C жеке тұлғаның өз қабілеттерімен біліміне сай мәртебесін жоғарлатуға мүмкіндік бермейді

D + жоғары лауазымдарға кездейсоқ адамдардың жетуіне жол бермейді

E еркекті әлеуметтік тегіне қарай шектейді

172 Т Өз бетінше қалыптасқан және топаралық қатынас мөлшерлерінің жүйесін қалай атайды? Әл.қауымдасулар 1 СОӨЖ.A + биресми ұйым

B әлеуметтік институт

C саяси партия

D кәсіподақ

E әлеуметтік құрылым

173 Т Әйелдер теңдігі үшін күресті білдіретін ұғым: Әл.қозғалыс 1 Дәр.

A гендер

B имансипация

C суфражизм

D сепаратизм

E + феминизм

174 Т Социологиялық құжаттардың сыртқы талдау нені анықтайды? Соц. зерттеулер 4 СӨЖA оқиғаның шындығын

B көркемдік сапасын

C орындау тәсілін

D + тарихи,әлеуметтік шығу жағдайларын

E тарихи және ресми ақиқатын

175 Т Әлеуметтік әрекеттер мен өзара әрекеттердің бір бағытта және қайталанып тұратын әлеуметтік құбылыстар жиынтығын қалай атайды? Әл.ұғымдар 2 Дәр.A әлеуметтік даму

B әлеуметтік ілгерілеу

C әлеуметтік қозғалмалылық

D + әлеуметтік үеріс

E әлеуметтік реттілік

176 Т Әлеуметтік байланыс ұғымының анықтамасы: Әл.ұғымдар 3 СОӨЖA қоғамның және оның әлеуметтік құрылымының өмір сүру әдісі

B қоғам дамуы мен оның құрылымының өзара әрекетте болуын көрсететін ұғым

C + адамдардың немесе олардың топтарының тәуелділігін және сәйкестігін көрсететін әлеуметтік әрекет

D қоғамның бөлшектерінің өзара әрекетін нығайтуын білдіретін ұғым

E адамдардың өзара қатынастарының жақындығын және үйлесімділігін білдіретін ұғым

177 Т Саяси партияның шығуы мен қалыптасуының объективті негізі қандай? Саяси соц. 4 Дәр.A қоғамдағы қарсылықтың психологиялық себептерінің болуы

B қоғамның әлеуметтік құрылымының дамуының нәтижесі

C билікке ұйымның көмегімен жетуге ұмтылған серкелердің әрекеттерінің орын алуы

D + белгілі әлеуметтік топтың мүдделерін қорғау мен әлеуметтік жіктелудің болуы

E өздерінің рухани талаптарын және шамшыл-өршіл ұмтылыстарын адамдардың бір бөлігінің қанағаттандыру қажеттігі

178 Т Мәдени әмбебаптықтар жөнінде жазған ғалым: Мәдениет әлеуметтануы 1 СӨЖ.A Э.Тайлор

B К.Клакхон

C + Дж.Мердок

D А.КреберE К.Леви-Стросс

179 Т Әлеуметтік рөлдердің қажетті мінез-құлықты орындатуы қалай қамтамасыз етіледі?

Әл.мәртебе 3 Дәр.

A материалды ынталандыру негізінде

B заңды қолдану арқылы

C қоғамдық бақылау арқылы

D өз еркімен орындатуды тәрбиелеу арқылы

E + жазалау мен марапаттауды қолдану арқылы

180 Т А.Маслоудың иерархиялық мұқтаждықтар теориясында мәртебелі талаптарға не жатады? Әл.құрылымы 4 СОӨЖ

A мансаптық, атақ құмарлық мақсаттар

B табысы жоғары лауазымға жетуді мақсат тұту

C + сыйластыққа, қызметінің өсуіне ұмтылыс

D өзін көрсетуге, танытуға талпыну

E қызметін табысты, сапалы орындауға ұмтылу

181 Т Этноцентризмге қарсы бағытталған көзқарасты таңдаңыз: Мәдениет әлеуметтануы 2 Дәр.

A эгалитаризм

B этатизм

C эгоцентризм

D + мәдени релятивизм

E мәдени плюрализм

182 Т Екінші әлеуметтік топтардың мысалы: Әл.қауымдасулар 3 СӨЖA бөлім мүшелері, кафедра оқытушылары, қылмыскер тобы

B + жұмысшылар, зейнеткерлер, кәсіпкерлер

C баскетбол командасы, студенттік оқу тобы

D Хай-Фай, ВиаГРА, Рахат-Лукум

E отбасы, жақын достар, бауырлар

183 Т Алғашқы қауымда гендерлік белгі бойынша еңбек бөлінісі деп нені айтуға болады? Гендер соц. 2 Дәр.A ұжымдық еңбектің үстемдігін

B топтық отбасының болуын

C әлеуметтік теңдіктің болуын


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет