1. Жүктерді екі қабат етіп орналастыруда олардың биіктігі қаншадан аспау керек?Дата30.01.2023
өлшемі97.45 Kb.
#468930
тест каз


«Жүктану»


1. Жүктерді екі қабат етіп орналастыруда олардың биіктігі қаншадан аспау керек?
A) 2700 мм-ден аспау керeк
Б) 3000 мм-ден кем болмау керeк
В) 3500 мм-ден аспау керeк
Г) 3700 мм-ден аспау керeк
Д) 3800 мм-ден кем болмау керeк
2. Жүк артқыштардың өнiмдiлiгi, қандай?
А) сағатына 150куб.м-дейiн
Б) сағатына 200куб.м-дейiн
В) сағатына 250куб.м-дейiн
Г) сағатына 300куб.м-дейiн
Д) сағатына 350куб.м-дейiн
3. Түрлi шаң тәрiздi, дәндi және кескiндi жүктердi жылжытуға, қандай конвейерлер
қолданылады?
А) қырнауыш конвейерлер
Б) бұйымды конвейерлер
В) затты конвейерлер
Г) тегiстеуiш конвейерлер
Д) жылжытқыш конвейерлер
4. Iрiкесектi жүктердi қашықтыққа қандай конвейерлермен тасымалданады?
А) қанатты-таспалы конвейерлермен
Б) бұйымды конвейерлермен
В) затты конвейерлермен
Г) тегiстеуiш конвейерлермен
Д) жылжытқыш конвейерлермен
5. Жүктердiң көтерiмдiлiгi мен сыйымдылығын тиiмдi пайдалану үшiн, қандай
параметрлерді анықтау керек?
А) тараның мөлшерi және конструкциясын
Б) көп сыйымдылығы және көтерімділігін
В) ұзындығы
Г) көлемi
Д) салмағы
6. Жүктi тiк бағытқа орын ауыстыратын жүк көтергiштер қалай аталады?
А) лифт
Б) көтергiш
В) бағыттағыш
Г) жылжытқыш
Д) тасымалдауыш
7. Кесектi жүктердi және шаң тәрiздi дәндi жылжыту үшiн, қандай конвейерлер қолданылады?
А) тырнауыш конвейерлер
Б) затты конвейерлер
В) винттiк конвейерлер
Г) бұйымды конвейерлер
Д) тегiстеуiш конвейерлер
8. Жүктердi көп қатарлы сақтау қоймаларында мыналар қолданылады:
А) шынжырлы-аспалы конвейер
Б) тырнауыш конвейерлер
Б) затты конвейерлер
В) винттiк конвейерлер
Г) бұйымды конвейерлер
9. Шаң, ұнтақ тәрiздi және дәндi жүктердi жақын қашықтыққа тасымалдауға қандай
конвейерлер қолданылады ?
А) винттiк конвейерлер
Б) тырнауыш конвейерлер
Б) затты конвейерлер
В) жылжымалы конвейерлер
Г) бұйымды конвейерлер
10. Жүктi қабылдаудың бастапқы этапында ненi анықтау керек ?
А) жүктердiң массасын анықтау
Б) жүктердiң орамдығын анықтау
В) жүктердiң сыйымдылығын анықтау
Г) жүктердiң көлемi анықтау
Д) жүктердiң енсiздiгiн анықтау
11. Жүк станцияларында, қандай операциялар қолданылады?
А) жүк тасымалдау, техникалық, коммерциялық
Б) жүктердi қолмен жылжыту
В) жүк операциялары
Г) жүктердi коммерциялық басқару, бақылау
Д) диспетчерлiк бақылау
12. Жүктердiң бұзылғандығын байқағанда станция, қандай шара қолданады?
А) коммерциялық акт жасалынады
Б) техникалық акт жасалынады
В) транспорттық акт жасалынады
Г) диспетчерлiк акт жасалынады
Д) механикалық акт жасалынады
13. Вагондардың ақаулығы байқалғанда, қандай шаралар жасалынады?
А) техникалық акт жасалынады
Б) коммерциялық акт жасалынады
В) транспорттық акт жасалынады
Г) диспетчерлiк акт жасалынады
Д) механикалық акт жасалынады
14. Жүк және коммерциялық жұмыстардың техникалық негiзi болып не саналады?
А) жүк ауласындағы қойма шаруашылығы
Б) жүк ауласындағы техника шаруашылығы
В) жүк ауласындағы транспортшаруашылығы
Г) жүк ауласындағы өндiру шаруашылығы
Д) жүк ауласындағы механиктің шаруашылығы
15. Келген жүктердi қабылдаған станция не тексеру керек?
А) жүктiң массасын және жүктiң қалпын
Б) жүктiң өнiмдiлiгiн және өтімділігін
В) жүктiң көлемiн және тұтқырлығын
Г) жүктiң сыйымдылығын және ауданын
Д) жүктiң салмағын және үгітілінуін
16. Әр орынға қанша, кг рұқсат берiледi?
А) 80 кг-нан көп болмауы керек
Б) 90 кг-нан көп болмауы керек
В) 100 кг-нан көп болмауы керек
Г) 120 кг-нан көп болмауы керек
Д) 150 кг-нан көп болмауы керек
17. Қандай жүктердi тасымалданғанда, сақтандырғыш таңба қойылады?
А) қауiптi жүктердi тасымалдағанда
Б) сұйықтық жүктердi тасымалдағанда
В) қатты жүктердi тасымалдағанда
Г) жеңiл жүктердi тасымалдағанда
Д) салмақты жүктердi тасымалдағанда
18. Вагон-контейнерлерде жүктердiң сақталуының ақпараты ретінде не істейді?
А) пломба қояды
Б) құлып салады
В) қарауыл қою
Г) күзет қою
Д) тексеріп жүру
19. Хоппер-дозатор, қандай жүктер тасымалдауға арналған?
А) қиыршықты тасымалдауға
Б) сүйретпелi жүктердi тасымалдауға
В) сұйықты жүктерді тасымалдауға
Г) үлкен көлемдi жүктердi тасымалдауға
Д) Үзын өлшемдi жүктердi тасымалдауға
20. Шағын жүктерді жөнелтуде оның салмағы қандай болуы керек?
А) 20кг-нан – 5 тоннаға дейiн
Б) 30кг-нан – 6 тоннаға дейiн
В) 35кг-нан – 7 тоннаға дейiн
Г) 15кг-нан – 8 тоннаға дейiн
Д) 10кг-нан – 4 тоннаға дейiн
21. Думпкар вагондар, қандай жүкті тасымалдауға арналған?
А) сүйретпелi жүктердi тасымалдауға
Б) сұйықты жүктерді тасмалдауға
В) үлкен көлемдi жүктердi тасымалдауға
Г) ұзын өлшемдi жүктердi тасымалдауға
Д) қиыршықты тастарды тасмалдауға
22. Арнайы объектiлерде қызмет көрсетуде қандай машиналар пайдаланылады?
А) комплекстi жүк көтергiш машиналар
Б) техникалық жүк көтергіш машиналар
В) өндiрiстiк жүк көтергiш машиналар
Г) механикалық жүк көтергіш машиналар
Д) транспорттық жүк көтергіш машиналар
23. Жүк қармағыш құрылысына қарай қалай бөлiнедi?
А) iлгектi, грейферлi, магниттi
Б) техникалық эжүк көтергіш крандар
В) өндiрiстiк жүк көтергiш крандар
Г) механикалық жүк көтергіш крандар
Д) транспорттық жүк көтергіш крандар
24. Жүктi көтеру жылдамдығы дегенiмiз-бұл:
А) кранның жылжуы, конструкция қалпын өзгертуi
Б) кранның тез бұзылуы,
В) кранның шұғылбұрылуы
Г) кранның жылдам бұрылуы
Д) кранның бiртегiс бұрылуы
25. Аэронауашылар қандай жүктердi жылжытуға қолданылады?
А) ұнтақты жүктердi, сұйықталған кезiнде тасымалдау үшiн
Б) тез бұзылатын және күрделi жүктердi тасымалдау үшін
В) сусымалы жүктердi тасымалдауға
Г) iрi көлемдi жүктердi тасымалдауға
Д) тез бұзылатын жүктердi тасымалдауға
26. Қатпарлы конвейерлер қандай заттарды тасымалдауға қолданылады?
А) өткiр ұшты, кесек, ыстық, дана заттарды
Б) тез бұзылатын, кескiндi, жабысқақ заттарды
В) жеке, сусымалы заттарды
Г) төкпелi, ықшамды заттарды
Д) шағын, күрделi заттарды
27. Шөмiштi конвейерлер қандай жүктердi тасымалдайды?
А) тiк немесе тiк көлбеулi бағытқа биiктiгi-50м дейiн тасымалдайды
Б) көлемсіз және көлденең бағытқа биiктiгi-50м дейiн тасымалдайды
В) жанамалы бағытқа биiктiгi-50м дейiн тасымалдайды
Г) бұрыштама бағытқа биiктiгi-50м дейiн тасымалдайды
Д) бұрылмалы бағытқа биiктiгi-50м дейiн тасымалдайды
28. Дiрiлдi конвейерлер қандай жүктердi тасымалдауға арналған
А) сусымалы жүктердi тiгiнен, еңiстi (15º дейiн) бағыттарда тасымалдауға
Б) құрғақ жүктердi көлденеңнен, еңiстi (20º дейiн) бағыттарда тасымалдауға
В) әртүрлi материалдарды көлденең және көлбеу бағытқа үздiксiз тасымалдауға
Г) iрi көлемдi жүктердi көлбеу бағытқа үздiксiз тасымалдауға
Д) ұзын өлшемдi жүктердi көлденең бағытқа тасымалдауға
29. Бұрамалы конвейерлер қандай жүктердi тасымалдауға арналған?
А) сусымалы,кесек,қоймалжың заттарды тiгiнен,еңiстi(20ºдейiн)бағыттарда тасымалдауға
Б) құрғақ жүктердi көлденеңнен, еңiстi (20º дейiн) бағыттарда тасымалдауға
В) әртүрлi материалдарды көлденең және көлбеу бағытқа үздiксiз тасымалдауға
Г) iрi көлемдi, ауырсалмақтыжәне дара жүктердi көлбеу бағытқа үздiксiз тасымалдауға
Д) ұзын өлшемдi жүктердi көлденең бағытқа тасымалдауға
30. Шағын шөмiштер қандай материалдар үшiн қолданылады?
А) ылғалды және нашар сусымалы материалдар үшiн
Б) құрғақ, дара және жабысқақ материалдар үшiн
В) iрi және көлемдi материалдар үшiн
Г) ендi және енсiз материалдар үшiн
Д) ендi және көлемдi материалдар үшiн
31. Машиналармен қондырғылардың үзiлiссiз жұмыс атқару дегенiмiз не?
А) жұмысшы органдар жүктердi үзiлiссiз жылжытып отырады
Б) машина органдарының жүктердi мезгiлiмен жылжытуы
В) механизмдердiң жүктердi мезгiлiмен жылжытуы
Г) техникалардың жүктердi үзiлiссiз жылжытып отыруы
Д) ленталар жүктердi үзiлiссiз жылжытып отырады
32. Машиналармен қондырғылардың мезгiлдi жұмыс атқару дегенiмiз не?
А) жүкпен бiрге жұмысшы органдар,тиеу орнынан түсiру орнына циклды түрде жылжиды
Б) механикалық қозғалыс арқылы машина органдарының жүктердi мезгiлiмен жылжытуы
В) механизмдердiң жүктердi мезгiлiмен жылжытуы
Г) техникалардың жүктердi үзiлiссiз жылжытып отыруы
Д) ленталар жүктердi үзiлiссiз жылжытып отыруы
33. Әмбебапты машиналар мен қондырғылар неге арналған?
А) әртүрлi даналы немесе массалық жүктердi тасымалдауға
Б) күрделi жүктердi тасымалдауға
В) сусымалы жүктердi тасымалдауға
Г) iрi көлемдi жүктердi тасымалдауға
Д) тез бұзылатын жүктердi тасымалдауға
34. Пневмодоңғалақты крандардың жүк көтерiмдiлiгi:
А) 25,40,63 және 100 тонна
Б) 25,35,60 және 110 тонна
В) 35,45,70 және 120 тонна
Г) 45,70,83 және 130 тонна
Д) 15,40,93 және 140 тонна
35. Шикiзатты, жартылайфабрикаттарды жеткiзу үшiн қандай транспорт түрлерi пайдаланылады?
А) теміржол, автомобиль, су, әуе, құбыр
Б) жылжымалы транспорт, құрамдар
В) трактор транспорты
Г) өздiгiнен жүретiн транспорттар
Д) жылжымалы құрамдар
36. Иннерциялы және дiрiлдi конвейер не үшiн қолданылады?
А) қатты шаңдататын, абразивтi жүктердi, металл қиындыларын тасу үшiн
Б) жұмсақ, дара, ауыр, жеңiл жүктердi, болат қиындыларын тасу үшiн
В) жабысқақ, күрделi жүктердi тасу үшiн
Г) төгiлмелi, сусымалы жүктердi тасу үшiн
Д) даналы, төгілмелі жүктердi тасу үшiн
37. Тасымалдау процесi қалай орындалады?
А) жүктi қоймадан артып, түсiретiн көлiк операциялары бiткеннен кейiн
Б) жүктi жылжыту, жүктелетін тауар операциялары орындалғаннан кейiн
В) жүктердi тасымалды
Г)жүктердi арту
Д)жүктердi көтеру
38. Жүктердiң құрылымы мен жайғастырылуына қарай қоймалар қалай бөлiнедi?
А) штабельдi, штабельдi-эстакадалы, штабельдi-тоннельдi
Б) бетонды, жартылай бетонды, бүтіндей темір бетонды
В) бетонды, темiр
Г) штабельдi, қорғанды
Д) темiрбетондi, бетонды
39. Бiр шөмiштi тиегiштердi қандай жүктер үшiн қолданылады?
А) үйiлген, майда-кесек, дара жүктердi тиеп-түсiру үшiн
Б) жабысқақ, кескiндi, дара жүктердi тиеп-түсiру үшiн
В) төгiлмелi жүктердi тиеп-түсiру үшiн
Г) iрi көлемдi жүктердi тиеп-түсiру үшiн
Д) ұзын көлемдi, дара жүктердi тиеп-түсiру үшiн
40. Бесiктi элеваторлар қандай жүктердi жылжытуға арналған?
А) көп қабатты қоймаларда, даналы жүктердi жылжытуға
Б) бетонды қоймаларда, сүйретпелi жүктердi жылжытуға
В) аралас қоймаларда, төгiлмелi жүктердi жылжытуға
Г) даналы қоймаларда, күрделi жүктердi жылжытуға
Д) тұтас қоймаларда, жеке жүктердi жылжытуға
41. Жүк артқыштар, қандай жүктер үшiн қолданылады?
А) жылжымалы құрамдарға, тас, шағал, құм , көмiр артуға
Б) жылжымайтын машиналарға, жабысқақ жүктер артуға
В) вагондарға, сусымалы ж?ктер артуға
Г) локомативтерге, тас, көмiр артуға
Д) платформаларға, шағал, құм артуға
42. Кранның жүк көтерiмдiлiгi дегенiмiз-бұл:
А) кранның iлгектерi мен максималдық жүк көтерiмділігі
Б) кранның iлгектерi мен минималды жүк көтерiмділігі
В) кранның номиналдық жүк көтеруi
Г) кранның статикалық жүк көтеруi
Д) механикалық мен техникалық жүк көтеруi
43. Көпiрлi крандардың жүк көтерiмдiлiгi:
А) 5-50тоннаға дейiн
Б) 4-60тоннаға дейiн
В) 25-70тоннаға дейiн
Г) 15-80тоннаға дейiн
Д) 3-100тоннаға дейiн
44. Нормативтiк-техникалық құжаттар дегенiмiз бұл:
А) стандарттар, техникалық шарттар
Б) келiсiм, келіссөз шарттар
В) механикалық келiсiм шарттар
Г) динамикалық келiсiм шарттар
Д) кинематикалық келiсiм шарттар
45. Конвейерлi-тырнауыш жүк артқыштар қайсы жүктердi жүктеуге қолданылады?
А) дәндi жүктердi
Б) кесектi жүктердi
В) шынылы жүктердi
Г) кесектi жүктердi
Д) төгiлмелi жүктердi
46. Шынжырлы пластинкалық конвейерлер қандай жүктерге қолданылады?
А) ыдысты-даналы жүктердi жылжыту үшiн
Б) ыдысты жүктердi жылжыту үшiн
В) шишалы жүктердi жылжыту үшiн
Г) құймалы жүктердi жылжыту үшiн
Д) төгiлмелi жүктердi жылжыту үшiн
47. Лентамен жүктiң қозғалу жылдамдығы:
А) 15-18 м/с
Б) 20-25 м/с
В) 25-30 м/с
Г) 10-35 м/с
Д) 13-40 м/с
48. Екпiндi және дiрiлдi конвейерлер қандай жүктерге қолданылады?
А) шаңды, абразивтiк жүктер, қиқымдар үшiн
Б) кесектi, кескiндi, даналы, ұзын жүктер үшiн
В) жабысқақ, даналы, жеңіл, сынғыш жүктер үшiн
Г) төгiлмелi, даналы, өте қатты, ауыр жүктер үшiн
Д) сусымалы, тұтқыр, төкпелі жеке жүктер үшiн
49. Үздiксiз жұмыс жасайтын жүк түсiрушi машиналар қолданылады:
А) шашпалы және ұсақты жүктердi вагоннан түсiруге
Б) сұйықты, қоймалжың жүктердi вагоннан түсiруге
В) төгiлмелi, сусымалы жүктердi вагоннан түсiруге
Г) күрделi, ауыр жүктердi вагоннан түсiруге
Д) қоспалы зиян жүктердi вагоннан түсiруге
50. Жүк құрылысына қарай мұнаралы крандары қалай ажыратылады?
А) рельстi, пневмодоңғақты, шынжыртабанды және адымдаушы
Б) шиналы және резиналы, рельсті, секірмелі, инерционды
В) шиналы және тiзбектi, электронды қозғалтқышты
Г) тiзбектi және доңғалақты
Д) шынжырлы ж\е шиналы
51. Атқаратын қызметіне қарай қоймалар былай бөлінеді:
А) өндірістік, жабдықтау, базистік, қайта тиейтін
Б) жабдықтау, базистік, мамандандырылған
В) базистік, қайта тиейтін, жабдықтау, қарауылдау
Г) мекемелік, жабдықтау, базистік, жекеменшіктік
Д) жекеменшіктік, жабдықтау, базистік, мекемелік
52. Жергілікті жүктерді тиеу және түсіру, транзиттік жүктерді сорттау, қайта тиеу, құю, құйып алу, қойма операциялары қалай аталады?
А) жүк операциясы
Б) қойма операциясы
В) станция операциясы
Г) кеңсе операциясы
Д) бөлім операциясы
53. Iрiкесектi жүктердi қашықтыққа қандай конвейерлермен тасымалданады:
А) таспалы конвейерлер
В) бұйымды конвейерлер
С) затты конвейерлер
D) тегiстеуiш конвейерлер
E) жылжытқыш конвейерлер
54. Кесектi жүктердi және шаң тәрізді жүктердi түсіру үшiн, қандай конвейерлер қолданылады?
А) қырғыш конвейерлер
В) бұйымды конвейерлер
С) таспалы конвейерлер
D) тегiстеуiш конвейерлер
Е) жылжытқыш конвейерлер
55. Бір жөнелтудегі шағын жүктердiң жөнелтуіндегі салмағы қандай болуы керек?
А) 20кг-нан – 5 тоннаға дейiн
В) 30кг-нан – 6 тоннаға дейiн
С) 35кг-нан – 7 тоннаға дейiн
D) 40кг-нан – 8 тоннаға дейiн
Е) 45кг-нан – 9 тоннаға дейiн
56. Жүк қармағыш құрылысына қарай, крандар былай бөлінеді:
А) iлгектi, грейферлi, магниттi
В) техникалық жүк көтергiш крандар
С) өндірістiк жүк көтергiш крандар
D) механикалық жүк көтергiш крандар
Е) транспорттық жүк көтергiш крандар
57. Сақтау тәсілiне қарай, үйілмелі жүктердi тиеп-түсіру технологиясы қарай қоймалар қалай
бөлінеді:
А) ашық және жабық
В) жартылай ашық
С) толық ашық
D) бұркелмелi
Е) жартылай жабық
58. Үйілмелі жүктер сипатталады:
А) сусымалдығымен, көлемдік салмағы, жүктің ылғалдылығы, жүктің кесектілігімен, жабысқақтығымен
В) сусымалдығымен, жүктің кесектілігімен, жабысқақтығымен, жүктің сапалығымен, нығыздылығымен
С) сусымалдығымен, көлемдік салмағы, жүктің ылғалдылығы
Д) көлемдік салмағы, жүктің ылғалдылығы, кесектілігімен, жабысқақтығымен
Е) көлемдік массасымен, жүктің ылғалдылығы, жүктің кесектілігімен
59. Ұзақ сақтау кезінде кейбір үйілмелі жүктер сусымалдық қасиетін жоғалтады-бұл:
А) нығыздылғыштығы
В) жүктің сынғыштығы
С) жүктің жабысқақтығы
Д) жүктің қатуы
Е) жүктің өздігінен жануы
60.Төменгі температура кезінде қатып қалудағы жүктің қасиеті-бұл:
А) жүктің қатуы
В) жүктің сынғыштығы
С) жүктің жабысқақтығы
Д) жүктің сусымалылығы
Е) жүктің өздігінен жануы
61.Үйілмелі жүктердің қорғағыш сыртқы қабатына жабысқақтық қасиеті:
А) жүктің жабысқақтығы
В) жүктің сынғыштығы
С) жүктің сусымалылығы
Д) жүктің қатуы
Е) жүктің өздігінен жануы
62.Үйілмелі жүктің жылудың бөлінуіне байланысты, химиялық реакцияның әсерінен жану қасиеті:
А) жүктің өздігінен жануы
В) жүктің сынғыштығы
С) жүктің жабысқақтығы
Д) жүктің қатуы
Е) жүктің сусымалылығы
63. Үйілмелі жүктің ауадағы ылғалдылықты жұту қасиеті:
А) гигроскопиялығы
В) жарылғыш қауіптілігі
С) нәзіктілік
Д) денсаулыққа зияндылық
Е) жабысқақтық
64. Бункер типті мамандандырылған металл вагондарне үшін арналған?
А) ауа райының өзгеруінен қорқатын жүктерді, астық өнімдерін тасымалдау үшін
В) минералды тыңайтқыштарды және сусымалы тасымалдау үшін
С) минералды тыңайтқыштарды және цемент тасымалдау үшін
Д) астық өнімдерін, тас, шағал, жұмыр ағаштарды тасымалдау үшін
Е) битумдарды, ауырсалмақты, арнайы цементтерді тасымалдау үшін
65. Сусымалы жүктердің тиеу технологиясы келесідей:
А) сусымалы жүктерді беру және вагондардағы жүктерді тегістеу; пломбалау жүргізіледі;
В) бункерлердің люктері пісіріледі; жүктерді беру және вагондардағы жүктерді тегістеу;
С) дайындық операциясы жүргізіледі;
Д) поездің толық люктері ашылады;
Е) бункерлердің өткізгіш трубалары вагон люктеріне сыммен бекітіледі;
66. Ашық жылжымалы құрамда үйілмелі жүктерді тиеу құрылғылары:
А) жартылай вагондар, платформалар, мамандандырылған жылжымалы құрам - вагондар-думпкарлар.
В)цистернлар, бункерлер мамандандырылған жылжымалы құрам - вагондар-думпкарлар, тіркемелер
С)жабық вагондар, арнайы мамандандырылған жылжымалы құрам - вагондар-думпкарлар.
Д) хопперлер, механикаландырылған жылжымалы құрам - вагондар-думпкарлар.
Е) контейнерлер, жартылай тіркемелер, жылжымалы құрам - вагондар-думпкарлар.
67. Жүктерді бір қабат етіп орналастыруда олардың биіктігі қаншадан аспау керек?
A) 1800 мм-ден аспау керeк
В) 2500 мм-ден аспау керeк
С) 2800 мм-ден кем болмау керeк
Д) 2200 мм-ден аспау керeк
Е) 3000 мм-ден кем болмау керeк
68. Жүктер мен контейнерлерді қайта тиеу кезінде коммерциялық ақаулық болатын болса,онда:
A) кешенді бригаданың механизаторлары жүк қабылдаушы тапсырушыға жедел баяндауға міндетті
В) бригаданың жұмыскерлері дер кезінде станса кезекшісіне шұғыл түрде хабарлауға және айтуға міндетті
С) жұмыс атқарып жүрген жұмысшылар механикке хабарлау керек
Д) бригаданың механизаторлары диспетчерге жедел жеткізу керек
Е) мүмкіншілігінше ақаулығын жөндеуге әрекет жасау керек
69. Ашық жылжымалы құрамнан жүктерді түсіру кезінде қолданылатын биіктетілген жолдардың
биіктігі.
А) 2.4 м
В) 3.4 м
С) 4.4 м
Д) 5.4 м
Е) 1.4 м
70. Вагон айналымы дегеніміз бұл ?
А) вагонның жүк тиелген мерзімінен келесі тиелуге дейін кеткен уақыты
Б) транспорттың келген мерзімінен жөнелтілуге дейін кеткен уақыты
В)көлік құралының аялдаған мерзімінен жүруге дейін кеткен уақыты
Г) вагонның жүксіз жүрген мезгілі және жүк артуға кеткен уақыты
Д) вагонның жүк түсірген мерзімінен келесі түсіруге дейін кеткен уақыты
71. Жүктердің тотбасқыштығы –бұл:
А) өзімен жанасатын материалдардың тоттануына себепші болуы
В) біріккен материалдардың тоттануына себепші болуы
С) біріктірілген материалдардың тоттануына себепші болуы
Д) жалғастырылған материалдардың тоттануына себепші болуы
Е) топтастырылған материалдардың тоттануына себепші болуы
72. Құйылмалы жүктерге қандай қасиеттер тән:
А) тығыздық; тұтқырлығы; қатып қалу мүмкіншілігі; тез өртену; буланғыштығы; жарылғыш; электренуі; улылығы;
В) нығыздығы, дымқылдығы, тығыздық; сусымалдық; жабысқақтық; тез өртену; ұшу; жарылғыш; электрлік; улы;
С) суу мүмкіншілігі; ылғалдылық; тез өртену; ұшу; жарылғыш; электрлік; улы;
Д) тығыздық; жабысқақтық; суу мүмкіншілігі; тез өртену; ұшу; ылғалдылық; жарылғыш;
Е) тығыздық; жабысқақтық; суу мүмкіншілігі; ұшу; жарылғыш; электрлік; улы; ылғалдылық;
73. Цистернаның жүк көтеру қасиеті неге байланысты?
А) құйылмалы жүктердің тығыздығына
В) жүк жабысқақтығына
С) тез өртену қасиетіне
Д) булану қасиетіне
Е) жарылғыш қасиетіне
74. Мұнай өнімдерінің жылжу қасиетін жоғалту және жоғарғы қабатын ыдысқа еңкейткенде жоғалтпайтын температураны қалай атайды:
А) қату температурасы
В) жүк жабыспақтығына
С) суу температурасы
Д) ұшып кету
Е) жарылғыш
75. Мұнай өнімінің қасиетінде ұшқыш заттардың бар екендігін анықтайтын, жүктің ж/е ауаның tº-на байланысты ұшуы, атмосфералық қысым мен жыл мезгілінеде байланысты қасиеті:
А) жарылғыш
В) жүк жабыспақтығына
С) тез өртену
Д) ұшып кету
Е) суу температурасы
76. Ең кіші температура, от жақындағанда жанып кететін қасиетке ие болады:
А) тұтану температурасы
В) жүк жабыспақтығына
С) суу температурасы
Д) ұшып кету
Е) жарылғыш
77. Сұйықты газды және қатты денені қыздырғанда өзіндік жану қасиеті пайда болатын ең аз
температура.
А) жану температурасы
В) жүк жабыспақтығы
С) тез өртену
Д) ұшып кету
Е) жарылғыш
78. Ауадағы мұнай өнімдерінің буының ең аз және ең көп болуы мен олардың маңызы, от
жақындатқанда атылу қасиеті болатын қасиет:
А) жарылғыштық шегі
В) жүк жабыспақтығына
С) тез өртену
Д) ұшып кету
Е) атылу шегі
79. Құйылып тасылатын жүктер келесі түрлерге бөлінеді:
А) арнайы қауіпті және жалпы ережемен тасылатын
В) қауіпсіз жалпы ережеге сай тасылатын
С) жанатын және жанбайтын
Д) тез жанатын
Е) жабысқақ жүктер, жабыспақ емес жүктер
80. “Қауіпті жүктер, түрі және маркировкасы”- на сай қауіпті жүктер неше класқа бөлінеді :
А) 9 класқа
В) 6 класқа
С) 8 класқа
Д) 10 класқа
Е) 5 класқа
81. Қауіпті жүктердің 1-ші класқа жататын жүктер:
А) жарылғыш материалдар
В) сығылған, жиналған және қысыммен араласқан
С) тез жанғыш сұйықтар немесе тұталу температурасы 600С
Д) сумен қосылғанда өртенгіш газдар шығаратын заттар
Е) ашытқыш заттар және органикалық периоксидтер
82. Екінші класқа жататын қауіпті жүктер:
А) сығылған, жиналған және қысыммен араласқан
В) жарылғыш материалдар
С) тез жанғыш сұйықтар немесе тұталу температурасы 600С
Д) сумен қосылғанда өртенгіш газдар шығаратын заттар
Е) органикалық периоксидтер
83. Үшінші классқа жататын қауіпті жүктер:
А) тез тұтанатын немесе тұтану температурасы 600С дейінгі сұйықтар
В) сығылған, қысыммен араласқан және жиналған газдар
С) жарылғыш материалдар
Д) жанатын заттар, сумен қосылғанда жанғыш газдар бөлетін заттар
Е) тотықтырғыш заттар
84. Төртінші класқа жататын қауіпті жүктер:
А) оңай тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар, сумен қосылғанда жанғыш газдар бөлетін заттар
В) сығылған, кедергісі мол, тұтану температурасы 700С сұйықтар қысыммен араласқан және жиналған газдар
С) тез жанғыш немесе тұтану температурасы 600С сұйықтар
Д) жарылғыш материалдар
Е) органикалық периоксидтер
85. Бесінші класқа жататын қауіпті жүктер:
А) тотықтырғыш заттар, органикалық периоксидтер;
В) сығылған, қысыммен араласқан және жиналған газдар;
С) тез жанғыш немесе тұтану;
Д) оңай тұтанатын қатты заттар, өздігінен жанатын заттар;
Е) жарылғыш материалдар;
85. Алтыншы класқа жататын қауіпті жүктер:
А) улы заттар
В) радиоактивті материалдар және инфекциялық заттар
С) уытты немесе тотықтырғыш заттар
Д) қауіпті заттар
Е) тотықтырғыш заттар, органикалық периоксидтер
87. Жетінші класқа жататын қауіпті жүктер:
А) радиоактивті материалдар және инфекциялық заттар
В) улы заттар
С) уытты немесе тотықтырғыш заттар
Д) қауіпті заттар
Е) тотықтырғыш заттар, органикалық периоксидтер
88. Сегізінші - класқа жататын қауіпті жүктер:
А) күйдіргіш немесе коррозиялық заттар
В) радиоактивті материалдар
С) инфекциялық заттар немесе улы заттар
Д) улы заттар
Е) қышқыл заттар және органикалық переоксидтер
89. Цистернада тасымалданатын құйылмалы жүктер келесідей бөлінеді:
А) аса тұтқыр, орташа тұтқыр, тұтқыр емес
В) жабысқақ емес, жоғары жабысқақ
С) жабысқақ емес
Д) жоғары жабысқақ
Е) нашар жабысқақ
90. Құю және төгу жүк бекеттері қалай бөлінеді?
А) мұнай базалары және мұнай қоймалары
В) отын базасы және мұнай пункті
С) мұнай қоймасы және отын пункті
Д) төгу бекеті және мұнай базасы
Е) бункерлер және силостар
91. Мазут, жағылмалы майлар, битумдар, қатты мұнай битумдары, мұнай кокстары қандай
жүктерге жатады?
А) аса тұтқыр және қатып қалатын жүктер
В) жабысқақ және жоғары жабысқақты жүктер
С) жабысқақ емес, жоғары жабысқақты жүктер
Д) жабысқақ емес жүктер
Е) жоғары жабысқақты мұнай өнімдері
92. Құю барысында құйылып жатқан жүктің температурасы
А) 150°С жоғары болмауы керек
В) 170°С жоғары болмауы керек
С) 180°Сжоғары болмауы керек
Д) 190°С жоғары болмауы керек
Е) 230°С жоғары болмауы керек
93. Битум қайдай температурада қатып қалады:
А) t = +80°С
В) t = +20°С
С) t = +60°С
Д) t = +90°С
Е) t = +100°С
94. Жүктердің өзінен-өзі тұтанғыштығы –бұл:
А) массада өтетін химияық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
В) салмақтан өтетін физикалық реакциялардың әсерінен жану қабілеті
С) физикалық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
Д) биологиялық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
Е) техникалық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
95. Орындайтын функциясына байланысты қоймалар келесі түрлерге бөлінеді:
А) өндірістік, жабдықтаушы, базисті және ауыстырып тиеуші
В) диірменді, ауыстырып тиеуші, өндірістік және қырғышты
С) дайындаушы, ауыстырып тиеуші, өндірістік және базисті
Д) элеваторлы, қырғышты, өндірістік және базисті
Е) жабдықтаушы, ауыстырып тиеуші, өндірістік және қайта тиеуші
96. Жүк пунктінде келесі операциялар жүргізіледі:
А) техникалық, коммерциялық және жүктік
В) жеделдетілген, коммерциялық және жүктік
С) техникалық, технологиялық және экспедициялық
Д) техникалық, коммерциялық және көліктік
Е) көліктік, коммерциялық және экспедициялық
97. Астық тұқымдас жүктердің негізгі түрлері:
А) дәнді дақылдар, бұршақ тұқымдастар, майлы дақылдар
В) нан жүктері, бұршақ жүктері, жүгері түрлері
С) нан жүктері, дәнді жүктері
Д) майлы жүктері, бұршақ жүктері
Е) нан жүктері, бұршақ жүктері, дәнді жүктері
98.Астықтың дәнді ж/е бұршақ тұқымдас өнімдері қандай ылғалдығымен құрғақ болып саналады?
А) 14 %
В) 11 %
С) 12 %
Д) 13 %
Е) 15 %
99.Астық тұқымдас жүктерді сақтауға арналған механикаландырылған қоймалар:
А) жерде сақтау және элеваторлы
В) элеваторлы және ангорлы
С) контейнерлік алаң
Д) резервуар
Е) толтырып сақтау
100. Жүк стансасы неге арналған?
А) жүкті жаппай тиеу мен түсіру жұмыстарына арналған
Б) пойыздарға техникалық қызмет көрсету жұмыстарына арналған
В) жүктерді вагонға тиеу жұмыстарына арналған
Г) жүктерді вагоннан түсіру жұмыстарына арналған
Д) маршруттық көлік құралдарына өңдеу жұмыстарына арналған
101. Ауырсалмақты жүктерді сақтайтын алаңдарда қалыңдығы қандай төсемеге қойылуы керек?
А) 15…20 мм
В) 10…15 мм
С) 5…10 мм
Д) 20…30 мм
Е) 15…30 мм
102. Қандай ауырсалмақты жүктерді тиеу үшін вакуумды ұстағышты қондырғы қолданылады.
А) үлкен диаметрлі ауыр құбырларды
В) орташа диаметрлі құбырларды
С) үлкен диаметрлі құбырларды
Д) магнитті емес материалдарды
Е) темірбетон бұйымдарын
103. Тасымалдау ж/е сақтау үрдісінде өнімге сыртқы факторлардың негізгі үш тобы әсер етеді, ол:
А) механикалық, климаттық және биологиялық
В) техникалық, климаттық және химиялық
С) механикалық, химиялық және биологиялық
Д) физикалық, химиялық және биологиялық
Е) химиялық, климаттық және физикалық
104. Арнайы контейнерлермен қандай жүктерді тасымалдайды?
А) физика-химиялық құрамы ұқсас жүктер
В) пакеттелген және дара жүктер
С) пакеттелген жүктер
Д) дара жүктер
Е) тез бөлінетін жүктер
105. Әмбебап контейнерлермен қандай жүктерді тасымалдайды?
А) пакеттелген және дара жүктер
В) химиялық құрамы ұқсас жүктер
С) физикалық құрамы ұқсас жүктер
Д) дара жүктер
Е) тез бүлінетін жүктер
106. Тез бүлінетін жүктерді тасымалдауға арналған контейнері.
А) изотермиялық контейнер
В) жабық контейнер
С) контейнер-цистерна
Д) ашық контейнер
Е) қатты контейнер
107. Арнайы контейнерлер конструкция құрылымына қарай келесі түрлерге бөлінеді:
А) қатты, жұмсақ, жартылай қатты
В) қатты, аралас
С) қатты, жұмсақ
Д) қатты, жұмсақ, аралас
Е) қатты, жұмсақ, орташа
108. Жұмыр ағаштарға келесілер жатады:
А) бөрене, адырлар, бағана және басқа да ағаштарды кескенде пайда болатын ағаштар
В) ағаш кескендегі бағандар
С) адырлар, бағана
Д) бұтақтарын тазалау, кесілген материалдар, домалақ ағаштар, шпалдар, ұнтақ ағаштар
Е) бөрене, адырлар, бағана
109. Ұзын жұмыр ағаштар диаметрі
А) 220мм- ден 360 мм дейін
В) 210мм- ден 360 мм дейін
С) 200мм- ден 340 мм дейін
Д) 210мм- ден 300 мм дейін
Е) 5.210мм- ден 370 мм дейін
110. Ұзын жұмыр ағаштардың ұзындығы:
А) 6 м- ден 18 м. дейін
В) 2.7 м-ден 18 м.дейін
С) 6 м- ден 10 м.дейін
Д) 6 м- ден 8 м.дейін
Е) 6 м- ден 11 м.дейін
111. Орта жұмыр ағаштардың ұзындығы:
А) 4 м-ден 6.5 м-ге дейін.
В) 3 м-ден 6.5 м-ге дейін.
С) 2 м-ден 6.5 м-ге дейін.
Д) 6 м- ден 18 м. дейін.
Е) 4 м-ден 5.5 м-ге дейін.
112. Қысқа жұмыр ағаштардың диаметрі:
А) 200 мм-ден 260 мм-ге дейін
В) 100 мм-ден 260 мм-ге дейін
С) 200 мм-ден 250 мм-ге дейін
Д) 200 мм-ден 230 мм-ге дейін
Е) 210 мм-ден 280 мм-ге дейін
113. Қысқа жұмыр ағаштардың ұзындығы:
А) 1.5 мм-ден 5.5 мм-ге дейін.
В) 1.5 мм-ден 4.5 мм-ге дейін.
С) 1.1 мм-ден 5.0 мм-ге дейін.
Д) 1.0 мм-ден 5.0 мм-ге дейін.
Е) 1.1 мм-ден 5.5 мм-ге дейін.
114. Кесілген материалдар келесідей бөлінеді:
А) тақтайлар және брустар (қырлы ағаштар)
В) шпалдар, дайындама және ағаш бұйымдары
С) кесілген материалдар, шпалдар
Д) дайын ағаш бұйымдары және жұмыр ағаштар
Е) рельстер, шпалдар
115. Сақтау шарттарына әсер ететін негізгі қасиеттер:
А) ылғалдық, тығыздық, пішіні және сызықтық өлшемдері
В) ылғалдық, нығыздылығы, сулануы және сұлбалық өлшемі
С) тығыздық
Д) пішіні және сызықтық өлшемдері
Е) жүктің нығыздалуы
116. Құрғақ ағаш материалдарының ылғалдылығы:
А) ылғалдық 10…18 %
В) ылғалдық 9…18 %
С) ылғалдық 8…11 %
Д) ылғалдық 10…12 %
Е) ылғалдық 10…15 %
117.Кесілген материалдар қалай пакеттеледі:
А) брусты-сымды байлауышпен немесе болат ленталы байлауышпен
В) болат, металды немесе көпқабатты пресстелген қатты сыммен
С) жіппен
Д) пластмассамен
Е) резинамен
118. Атқаратын қызметіне қарай қоймалар қандай түрге бөлінеді.
А) өндірістік, жабдықтау және базистік қоймалар
В) жабық, ашық, өндірістік, базистік қоймалар
С) әмбебап, мамандандырылған, өндірістік, қоймалар
Д) ұзақ, жабдықтау және базистік қоймалар
Е) қысқа, кешенді және мерзімді қоймалар
119. Жүк пункті дегеніміз- бұл:
А) коммерциялық операцияларын атқару үшін арналған
В) қайта тиеу жұмыстарының операцияларын атқару үшін арналған
С) тиеу- түсіру орындау және басқада операцияларын атқару үшін арналған
Д) аула тиеу- түсіру жұмыстарын және жүк операцияларын атқару үшін арналған
Е) қажетті тиеу- түсіру жұмыстарын және қайта тиеу жұмыстарын атқару үшін арналған
120. Көлік – қойма кешені дегеніміз- бұл:
А) жұмыс көлемін атқаратын ірі жүк ауласы немесе контейнерлер терминалы
В) келген жүктерді қабылдайтын жүк ауласы немесе контейнерлер алаңы
С) жөнелтетін жүктерді тексеру ауласы немесе оны бақылау алаңы
Д) жұмыс көлемін мөлшерін анықтайтын және өлшейтін ғимарат алаңы
Е) қайта түсіретін жүктерді өлшеу, бақылау жүргізетін орын ғимараты
121. Атқаратын операцияларынң сипатына қарай жүк стансалары қандай стансаларға бөлінеді.
А) тиеу- түсіру, тиеу- түсіру және қайта тиеу
В) арту, түсіру, жүктеу, тиеу және қайта тиеу
С) телімдік, аралық, тиеу- түсіру және қайта тиеу
Д) ажырату, біріктіру, тиеу- түсіру және қайта тиеу
Е) жүктерді тиеу- түсіру, техникалық және қайта тиеу
122. Жүк стансаларында қандай операциялар атқарылады.
А) техникалық, коммерциялық және жүк операциялары
В) механикалық, коммерциялық және тиеу операциялары
С) динамикалық , техникалық, және түсіру операциялары
Д) статикалық, коммерциялық және тиеу операциялары
Е) қайта тиеу, техникалық және күрделі операциялары
123. Жұмыстың көлеміне қарай жүк стансалары қанша класқа бөлінеді.
А) кластан тыс, І,ІІ,ІІІ,ІҮ,Ү
В) кластан тысқары, І,ІІ,ІІІ
С) негізгі және қосалқы
Д) кластан тыс, жергілікті
Е) тақ және жұп, кластан тыс
124. Жүк операциялары дегеніміз - бұл:
А) жүктерді тиеу, түсіру, транзиттік жүктерді сорттау қайта тиеу, құю, қойма операциялары
В) жүктерді түсіру, сорттау, қайта тиеу, қайта өңдеу, қайта тиеу, құю, қойма операциялары
С) пойыздарды сұрыптау және жүктерді тиеу, түсіру
Д) жергілікті жүктерді өңдеу, түсіру, транзиттік жүктерді сорттау
Е) жүктерді сорттау, қайта тиеу, құю, қойма операциялары
125. Көліктің негізгі мақсаты- бұл:
А) жүктер тасымалдау кезінде талаптарын толық орындау
В) жүк операцияларын автоматты атқару және орындау
С) тиеу-түсіру және жүк операциялары автоматты түрде толық орындау
Д) сорттау, сұрыптау және жүк операцияларын орындау
Е) жүк операциялары және тиеу-түсіру жұмыстарын орындау
126. Жүктердің тасымалдауға жарамдылығы неге байланысты
А) жүктердің буып - түйілуіне және қаптамасына
В) жүктердің толық қабылдауына және қаптамасына
С) жүктердің массасына және қаптамасына
Д) жүктердің салмағына және оның еніне
Е) жүктердің габаритіне , көлеміне және орамына
127. Қаптама дегеніміз- бұл:
А) тасымалдау ыдыстарының, қосалқы буын- түю құралдарының жиынтығы
В) жүктердің толық сиымдылығы, тасымалдау ыдыстарының бүтіндегі
С) тасымалдау жұмыстарының сапалы ыдыстармен тасымалдау жиынтығы
Д) жүктердің саны мен сапалығын тексеріп, ыдыстарының буып- түйін тексеру
Е) тасымалданатын жүктердің, қосымша тасымалдау құралдарының жинтығы
128. Тасымалдануы мен сақталуына қандай сыртқы факторлар әсер етеді?
А) механикалық, климаттық және экологиялық
В) механикалық, коммерциялық және техникалық
С) динамикалық , техникалық, және экологиялық
Д) статикалық, коммерциялық және экологиялық
Е) қайта тиеу, техникалық және күрделі операциялары
129. Тара дегеніміз- бұл:
А) жүктерді сақтап тасымалдау үшін дайын өнімдер салатын сыйымдылық
В) ірі және ауырсалмақты жүктерді тасымалдау үшін арналған сыйымдылық
С) дара және ұзынөлшемді жүктерді тасымалдау үшін арналған сыйымдылық
Д) арнайы және мамандандырылған жүктерді тасымалдау үшін арналған сыйымдылық
Е) ірі және ауырсалмақты жүктерді тасымалдау үшін арналған сыйымдылық
130. Жеке- қаптама жүк дегеніміз- бұл:
А) қапқа, қорапқа салынып буып- түйілген жүк
В) бағалы жүктерді, арнайы жәшікке салып түйілген жүк
С) тез бұзылатын жүктер, орап салынып түйілген жүк
Д) жәшікке, қорапқа салынып оралған жүктер
Е) флягқа, барабанға, қапқа салынып буып- түйілген жүк
131. Жеке-дара жүк дегеніміз – бұл:
А) т.ж. көлігімен тасымалданатын, барынша бағалы жиі тұтынылатын жүктер
В) автомобильмен тасымалданатын, барынша ірі және шағын көлемді жүктер
С) транспорт көлігімен тасымалданатын, ұзынөлшемді және дара жүктер
Д) контейнерлер көлігімен тасымалданатын, үй жабдықтары және ірі жүктер
Е) теміржол көлігімен тасымалданатын, ауырсалмақты тұтынылатын жүктер
132. Көлік тараларына не жатады
А) табандықтар, контейнерлер, ірі жәшіктер, бөшкелер,барабандар, қаптар, флягтар
В) цилиндірлер, қаптамалар, табандықтар, контейнерлер, ірі жәшіктер, бөшкелер
С) алуан түрлі жүктер, платформалар, бөшкелер,барабандар, қаптар, флягтар
Д) түбінде параллель қимасы бар, тікбұрышты, екі бүйірлік көлік тарасы
Е) екі бүйірлік және қапталдық қабырғасы бар, қақпақты және корпусты көлік тарасы
133. Жәшік- бұл:
А) түбінде параллель қимасы бар, тікбұрышты, екі бүйірлік және қапталдық қабырғасы бар, қақпақты және корпусты көлік тарасы
В) сыртына құрсау салынған, түбі бар, цилиндр немесе парабола корпусты, қақпақты
және корпусты көлік тарасы
С) парабола корпусты, тікбұрышты, екі бүйірлік және қабырғасы бар көлік тарасы
Д) сыртында құрсауы жоқ, түбі жалпақ, квадрат тәрізді, тегіс корпусты көлік тарасы
Е) сыртында құрсауы жоқ, төртбұрышты тегіс төрт бүйірлік, көлік тарасы
134. Бөшке- бұл:
А) сыртына құрсау салынған, түбі бар, цилиндр немесе парабола корпусты көлік тарасы
В) сыртына құрсауы салынбаған, цилиндр немесе пирамида корпусты көлік тарасы
С) парабола корпусты, тікбұрышты, екі бүйірлік және қабырғасы бар көлік тарасы
Д) сыртында құрсауы жоқ, түбі жалпақ, квадрат тәрізді, тегіс корпусты көлік тарасы
Е) сыртында құрсауы жоқ, цилиндрлі, қабырғасы жоқ , төрт бүйірлік, көлік тарасы
135. Барабан- бұл:
А) сыртында құрсауы жоқ, түбі жалпақ, цилиндр пішінді тегіс корпусты көлік тарасы
В) сыртына құрсауы салынбаған, цилиндр немесе пирамида корпусты көлік тарасы
С) парабола корпусты, тікбұрышты, екі бүйірлік және қабырғасы бар көлік тарасы
Д) сыртында құрсауы жоқ, түбі жалпақ, квадрат тәрізді, тегіс корпусты көлік тарасы
Е) сыртында құрсауы жоқ, цилиндрлі, қабырғасы жоқ , төрт бүйірлік, көлік тарасы
136. Қап- бұл:
А) түбі мен мойны бар, жек пішінді корпусты, көп айналымды көлік тарасы
В) сыртына құрсауы салынбаған, цилиндр немесе пирамида корпусты көлік тарасы
С) парабола корпусты, тікбұрышты, екі бүйірлік және қабырғасы бар көлік тарасы
Д) сыртында құрсауы жоқ, түбі жалпақ, квадрат тәрізді, тегіс корпусты көлік тарасы
Е) сыртында құрсауы жоқ, цилиндрлі, қабырғасы жоқ , жұмсақ бүйірлік, көлік тарасы
137. Флягтар- бұл:
А) мойынының диаметрі корпусының диаметрінен кіші, цилиндр пішінді корпусы, төгетін аузы және бекітілген қақпағы бар көлік тарасы
В) түбінің диаметрі мойынның диаметрінен кіші, құбыр тәрізді, төгетін аузы және бекітілген құлпы бар көлік тарасы
С) жоғарғы диаметрі төменгі корпусының диаметрінен кіші, қақпақты көлік тарасы
Д) цилиндр пішінді корпусы, төгетін аузы және бекітілген қақпағы бар көлік тарасы
Е) мойын корпусының диаметрі кіші, доңғалақ тәрізді, төгетін аузы бар көлік тарасы
138. Табандықтар- бұл:
А) жүктерді пакеттеп тасымалдау құралы
В) ірі жүктерді тасымалдау құралы
С) ауырсалмақты жүктерді тасымалдау құралы
Д) дара және жеке жүктерді тасымалдау құралы
Е) ұзынөлшемді жүктерді тасымалдау құралы
139. Сөрелегіш кран неге есептелген
А) ауыр жүкті, жоғары биіктікке көтеруге есептелген
В) дара жүкті жоғары биіктікке көтеруге есептелген
С) ірі жүкті төмен түсіруге және көтеруге есептелген
Д) ұзынөлшемді жүкті жоғары биіктікке көтеруге есептелген
Е) көлемді жүкті жоғары биіктікке көтеруге есептелген
140. Жүк тиеу контейнер пунктінде қандай жұмыстар атқарылады.
А) жергілікті контейнерлерді тиеп- түсіреді
В) тиелген контейнерлерді сорттап- түсіреді
С) келген контейнерлерді тиеп- жөнелтеді
Д) транзиттік және жергілікті контейнерлерді тиеу
Е) жергілікті жән қабылданған контейнерлерді тиеу
141. Жүк тиеу- сорттау пунктіне қандай жұмыстар атқарылады.
А) жергілікті және транзиттік контейнерлерді тиеп- түсіреді
В) тиелген контейнерлерді сорттап- түсіреді
С) келген контейнерлерді тиеп- түсіреді
Д) жөнелтілетін және транзиттік, жергілікті контейнерлерді тиеу
Е) жергілікті және қабылданған контейнерлерді тиеу
142. Жүк контейнер пунктінде қандай жұмыстар жүргізіледі.
А) жергілікті контейнерлермен ғана жұмыс жүргізіледі
В) жүктелген вагондармен ғана жұмыстар жүргізіледі
С) үлкен салмақты және жергілікті контейнерлермен жұмыс жүргізіледі
Д) транзитті және тұрақты контейнерлермен ғана жұмыс жүргізіледі
Е) шағын контейнерлермен ғана жұмыс жүргізіледі
143. Жүк сорттау контейнерлер пунктінде қандай жұмыстар жүгізіледі.
А) жергілікті және транзиттік контейнерлер тиеледі, түсіріледі,сортталады
В) жүктелген вагондар және транзиттік контейнерлер тиеледі, түсіріледі
С) үлкен салмақты және жергілікті контейнерлер түсіріледі,сортталады
Д) транзитті және тұрақты контейнерлер жүктеледі, түсіріледі,сортталады
Е) шағын контейнерлер және транзиттік контейнерлер тиеледі, түсіріледі
144. Жүк тиеу - түсіру стансасы-бұл:
А) жүктерді тиеу және түсіру көлемдері шамада бірдей атқарылатын станса
Б) келген жүктерді тиеу және түсіру орындарына жинақтайтын станса
В) жүктерді тиеу-түсіру және жолаушыларды күтіп жөнелту стансасы
Г) жүктерді тиеу және түсіруге механиздерді дайындайтын арнайы станса
Д) маршруттық көлік құралдарына жүктерді тиеу және түсіру стансасы
145. Тиеу, түсіру, сорттау жұмыстарының технологиясының қорытын операциясы- бұл:
А) құлпылардың бекіту- пломбылау құрылғыларын орнату
В) вагондардың, поездардың, контейнерлердің байқап тексеру
С) контейнерлердің және бекіту- пломбылау құылғыларының тексеру
Д) пломбылау құрылғыларының бүтіндігін коммерциялық байқап тексеру
Е) контейнерлердің және бекіту- пломбылау құылғыларының орнату
146. Ауыр салмақты жүктерге не жатады.
А) бір орынның салмағы 0,5 т. асатын қаптамасыз дара жүктер
В) жүктің жалпы салмағы 1 т. асатын қаптамасыз дара жүктер
С) брутто салмағы 2 т. асатын қаптамасыз дара жүктер
Д) нетто салмағы 1,5 т. асатын қаптамасыз жеке жүктер
Е) ауыр жүктің салмағы 5 т. аспайтын жүктер
147. Ұзын өлшемді жүктерге не жатады?
А) ұзындығы 1680 мм- дн асатын ауыр салмақты жүктер
В) ұзындығы 1080 мм- дн асатын ауыр салмақты жүктер
С) ұзындығы 1268 мм- дн асатын ауыр салмақты жүктер
Д) ұзындығы 1180 мм- дн асатын ауыр салмақты жүктер
Е) ұзындығы 1350 мм- дн асатын ауыр салмақты жүктер
148. Әмбебап вагондар қандай көлемде болады?
А) 90,106 және 120 м
В) 80,110 және 130 м
С) 70,120 және 106 м
Д) 100, 96 және 140 м
Е) 90,180 және 150 м
149. Астықтың сапалық көрсеткіштері- бұл:
А) салмағы, ылғалдылығы және тазалық дәрежесі
В) сапасы, салмағы, массасы, ылғалдылығы, тазалығы
С) саны, сапасы, салмағы, массасы және ылғалдылығы
Д) көлемі, ені, сапасы, салмағы, массасы және тазалығы
Е) үйілгендігі, биіктігі, ені, сапасы, салмағы және массасы
150. Астықтың тазалық дәрежесін қалай сипаттайды.
А) бөгде қоспалардың бар-жоқтығына қарай
В) сапалығы және санына қарай
С) бөгде дәндердің аралас бар- жоқтығына қарай
Д) құрғақтығына, қоспалардың бар- жоқтығына қарай
Е) басқа заттардың бар- жоқтығына қарай
151. Механикаландыру дәрежесіне қарай астық сақтайтын қоймалар қанша топқа бөлінеді.
А) жерде сақтау және элеваторлар
В) жайып сақтау және көмбеде
С) құрғатып сақтау және ұрада
Д) ашық жерде сақтау және көмбеде
Е) үсті жабылған жерде сақтау
152. Қойма дегеніміз- бұл:
А) ені 20м, жартылай цилиндр пішінді темірбетон арқа
В) ені 30м, жерден қазылған цилиндр пішінді бетон арқа
С) ұзындығы 60м, жартылай цилиндр пішінді темір арқа
Д) биіктігі 10м, аспайтын доңғалақ пішінді темірбетон арқа
Е) тереңдігі 5м, барабан тәрізді пішінді темірбетон арқа
153. Жұмыр ұзын ағаштың диаметрі және ұзындығы қандай болуы керек.
А) 220-360 мм. және 6-18м
Б) 230-370 мм. және7-19м
С) 240-380 мм. және 8-20м
Д) 250-390 мм. және 9-25м
Е) 220-300 мм. және 10-18м
154. Жұмыр орташа өлшемді жұмыр ағаштық диаметрі қандай болуы керек.
А) диаметрі 140- 220мм. және ұзындығы 4-6,5 м
В) диаметрі 150- 230мм. және ұзындығы 5-6,5 м
С) диаметрі 160- 240мм. және ұзындығы 6-6,5 м
Д) диаметрі 170- 250мм. және ұзындығы 6,5-7 м
Е) диаметрі 180- 260мм. және ұзындығы 8-9 м
155. Жұмыр қысқа ағаштың диаметрі қандай болуы керек.
А) 200- 260 мм. және ұзындығы 1,5-5,5
В) 210- 270 мм. және ұзындығы 2-5,5
С) 215- 280 мм. және ұзындығы 3-6
Д) 220- 290 мм. және ұзындығы 4-7,5
Е) 230- 270 мм. және ұзындығы 6-9
156. Тасымалдау жағдайына әсер ететін оның негізгі қасиеттері:
А) ылғалдылығы, тығыздығы, пішіні және бойлық өлшемдері
В) нығыздығы, сапалығы, ылғалдылығы, және бойлық өлшемдері
С) құрғақ, жартылай құрғақ, дымқыл
Д) енділігі, тығыздығы, ұзындығы
Е) көлемдігі, тығыздығы, пішіні
157. Құрғақ материалдар үшін, тығыздығы қандай болу керек.
А) 0,35 тен- 0,76 т/м дейін
В) 0,4 тен- 0,8т/м дейін
С) 0,5 тен- 0,9 т/м дейін
Д) 0,6 тен- 0,1 т/м дейін
Е) 0,7 тен- 0,78 т/м дейін
158. Жаңа кесілген материалдар үшін, тығыздығы қандай болу керек
А) 0,71 ден- 1,02 т/м дейін
В) 0,8 ден- 1,0 т/м дейін
С) 0,9 ден- 1,5 т/м дейін
Д) 0,7 ден- 1,08 т/м дейін
Е) 0,6 ден- 1,05 т/м дейін
159. Жүктердің гигроскопиялылығы –бұл:
А) қоршаған ауа ылғалын сіңіріп алу қасиеті
В) құрғақ заттарды ылғалдандыратын қасиеті
С) атмосфералық ауаны сіңіріп алатын қасиеті
Д) көмірқышқылын сіңіріп алу қасиеті
Е) ауадағы газдарды сіңіріп алу қасиеті
160. Жүктердің өзінен-өзі тұтанғыштығы –бұл:
А) массада өтетін химияық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
В) салмақтан өтетін физикалық реакциялардың әсерінен жану қабілеті
С) физикалық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
Д) биологиялық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
Е) техникалық реакциялардың әсерінен тұтану қабілеті
161. Жүк ауласы дегеніміз – бұл:
А) қойма жайлары және даму жолдары орналасқан аумақ
Б) жүк механизмдері және жол желілері орналасқан аймақ
В) дистансалық жолдар және көлік құралдары жайғасатын орын
Г) парк жайлары және локомотивтер өңделетін арнайы алаңша
Д) жүктерді тиеу-түсіруге арналған арнайы белгіленген аула
162. Жүк стансалар не үшін қажет:
А)вагонағындарын өңдеу және жүк операцияларын орындау үшін
Б) техникалық қызмет көрсету операцияларын орындау үшін
В) жүк және жолаушы тасымалдау операцияларын орындау үшін
Г)коммерцияалық және жүк тасымалдау операцияларын орындау үшін
Д)мультимодельдік тасымалдау және жүк операцияларын орындау үшін
163. Жүк –бұл:
А) жүк поезында тасымалдауға қабылданған мүлік
В) жолаушы поезында тасымалдауға қабылданған тауар
С) жедел поезында тасымалдауға қабылданған жабдық
Д) жүк поезында тасымалдауға қабылданған механизм
Е) жүк-багаж поезында тасымалдауға қабылданған құрал
164. Жүк жөнелтілімі – бұл:
А) бір темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын жүк партиясы
В) екі темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын санды жүктер
С) бірқатар темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын ірі жүктер
Д) бірнеше темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын құйылмалы жүктер
Е) дара темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын даналы жүктер
165. Жүк жөнелтуші – бұл:
А) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті жөнелтуші тұлға
В) белгіленген құжаттарында көрсетілген және жүкті қабылдаушы клиент
С) жолдама құжаттарында көрсетілген және жүкті апарушы адам
Д) берілген құжаттарында көрсетілген және жүкті тапсырушы тұлға
Е) натурдық құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
166. Жүк алушы – бұл:
А) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
В) белгіленген құжаттарында көрсетілген және жүкті қабылдаушы клиент
С) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті жөнелтуші тұлға
Д) жолдама құжаттарында көрсетілген және жүкті апарушы адам
Е) натурдық құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
167. Темір жол көлігі –бұл:
А) темір жолдармен тасымалдауды қамтамасыз ететін көлік түрі
В) темір жолдармен тасымалданатын ірі көлемді көлік құралдары
С) темір жолдармен тасымалданатын транспорттық көлік түрі
Д) темір жолдардағы маршруттық көлік құралдарының түрі
Е) темір жолдармен механикалық көлік құралдарының түрі
168. Клиент дегеніміз:
А) жасалған шартқа сәйкес тасымалдаушының қызметін пайдаланатын тұлға
В) жасалған ережеге сәйкес жолаушының қызметін пайдаланатын мекеме
С) жасалған нұсқауға сәйкес қабылдаушының қызметін пайдаланатын ұйым
Д) жасалған шешімдерге сәйкес жөнелтушінің қызметін пайдаланатын кәсіпорын
Е) жасалған қаулыға сәйкес алушының қызметін пайдаланатын кәсіпкерлер
169. Тасымалдаушы – бұл:
А) өзінің жылжымалы құрамымен тасымалдауды жүзеге асыратын тұлға
В) өзінің жылжымалы құрамымен жүк тасымалдайтын жеке тұлға
С) маршруттық көлік құралымымен жолаушы таситын жеке тұлға
Д) жолаушыларды және жүктерді тасымалдайтын жүргізуші
Е) тіркемесі бар көлікпен жүктерді жеткізіп беретін мекеме
170. Тасымалдау үрдісі дегеніміз:
А) тасымалдауды жүзеге асыру кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
В) тиеу және түсіру кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
С) коммерциялық жұмыстарды атқару кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
Д) жолаушыларды тасымалдау кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
Е) жолаушыларды жеткізу кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
171. Тауарлық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. дайындаушы зауыт, жүк түрі және оның салмағы

 2. жүк жөнелтуші, жүк көлемі және оның жүк көтерімділігі

 3. жүк қабылдаушы, жүк түрі және оның сапасы

 4. қабылдау пункті, жүк көлемі және оның ені

 5. жөнелту пункті, жүк түрі және оның массасы пункт

172. Транспорттық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. жүкқұжат нөмірі және орын саны

 2. тауарлық-транспорттық жүкқұжат нөмірі

 3. жүкқұжат нөмірі және жүктердің сапалығы

 4. жүкқұжат тізімі және жүктердің салмағы

 5. жүкқұжат нөмірі және оны жеткізу уақыты

173. Ерекше қауіпті жүктерге қайсылар жатады?

 1. улы химикаттар, жарылғыш заттар және улы газдар

 2. улы химикаттар, тыңайтқыштар және радиоактивті заттар

 3. жарылғыш заттар, қышқылдар және сілтелер

 4. улы газдар, минералдар және электролиттер

 5. ащы заттар, қышқылдар және шаңды заттар

174. Қауіпті жүктерді тасымалдауда қандай белгілер болуға тиіс?

 1. жүктін қауіптілік дәрежесін сипаттайтын белгілер

 2. жүктің ауырлық массасын сипаттайтын белгілер

 3. жүктің салмақтық дәрежесін көрсететін белгілер

 4. жүктің сандық дәрежесін сипаттайтын белгілер

 5. жүктің көлемін анықтайтын белгілер

175. Жүктік маркировкада төмендегілер көрсетіледі:
А) жөнелту ж\е жөнелтуші пункті, келетін ж/е қабылдайтын пункті
В) дайындаушы ж\е мекеменің аталуы,жүктің ж\е олардың оралымы
С) тасымалдау ж\е тасымалдаушы пункты, жөнелтілген æүктіңаталуы
Д) жүктің , жөнелтушінің ж\е қабылдайтын мекеменің аталуы
Е) қабылдаушының ж\е тапсырушының аталуы
176. Жүк тиеу стансасы-бұл:
А) көбінесе жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
Б) транспорттарды өңдеу жұмыстарын орындайтын станса
В)техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындайтын станса
Г) үлкен көлемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
Д) қауіпті жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
177. Жүк түсіру стансасы-бұл:
А) көбінесе жүктерді түсіру жұмыстарын орындайтын станса
Б) ұзынөлшемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
В) транспорттарды өңдеу жұмыстарын орындайтын станса
Г) техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындайтын станса
Д) үлкен көлемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
178. Жергілікті технологиялық жұмыстар дегеніміз – бұл:
А) вагондармен стансада орындалатын жүк операциялары
Б) вагондарға техникалық қызмет көрсету операциялары
В) вагондарға бақылау жүргізу операциялары
Г)вагондарды жөндеу және тексеру жүргізу жұмыстары
Д) локомотивтерді және вагондарды өңдейтін операциялар
179. Кірме жолдар дегеніміз – бұл:
А) жүк жөнелтушілер мен жүк алушыларға қызмет көрсетуге арналған темір жолдар
В) жүк артуға және жүк түсіруге қызмет көрсетуге арналған темір жолдар
С) техникалық жөндеу жұмыстарына арналған арнайы белгіленген темір жолдар
Д) мекемелердің келген жүктерді түсіріп алу үшін арнайы жасалынған темір жолдар
Е) мекемелердің жөнелтетін жүктерді тиеу үшін арнайы жасалынған темір жолдар
180. Бос вагондар дегеніміз бұл?
А) жүк тиеуге келген және жүк тиеліп жөнелтілетін вагондар
Б) жүксіз тұрған вагондар және бос күйінде тұрған вагондар
В) техникалық қызмет көрсетуде және жөндеуде тұрған вагондар
Г) рейіске жөндеуден кейін дайындалған жүксіз вагондар
Д) жүк артуға дайын емес ақаулығы бар вагондар
181. Тиелген вагондар дегеніміз бұл?
А) жүгін түсірген соң сол стансада жүк тиеліп жөнелтілген вагондар
Б) жүк түсіруге келген және бос күйінде жөнелтілетін вагондар
В)жүк тиеуге келген және жүк тиеліп жөнелтілетін вагондар
Г) жүксіз тұрған вагондар және бос күйінде тұрған вагондар
Д) техникалық қызмет көрсетуде және жөндеуде тұрған вагондар
182. Жүксіз бағыттар – бұл:
А) жүк тиелмеген бос пойыздардың саны басым бағыттар
Б) жүк жүктелген пойыздардың саны көп бағыттар
В) жүк артылған пойыздардың саны басым бағыттар
Г)жүк артатын механиздердің саны басым бағыттар
Д) жүк түсіретін механизмдердің саны басым бағыттар
183. Жүк тиелген бағыттар – бұл:
А) жүк тиелген пойыздардың саны басым бағыттар
Б) жүксіз вагондардың саны басым бағыттар
В) жылдам пойыздардың саны басым бағыттар
Г) жүрдек пойыздардың саны басым бағыттар
Д) жергілікті пойыздардың саны басым бағыттар
184. Көліктегі қатынас құралдар- бұл:
А) жылжымалы құрамдар
В) көлік құралдар
С) автопоезд
Д) қозғалыс құрам
Е) техникалық құрал
185. Транспорттық құралдар төмендегідей бөлінеді:

 1. жүк тасымалдайтын транспорттық құралдар

 2. транспорттық және арнайы транспорттық құралдар

 3. техникалық және арнайы транспорттық құралдар

 4. транспорттық және механикалық құралдар

 5. ірікөлемді және арнайы транспорттық құралдар

186. Жүк тасымалдау тобы немен айналысады?
А) жүк жөнелтушілермен шарт жасасады, тасымалдауға сұраныстар қабылдайды
В) жүк қабылдаушылар шарт жасасады, тасымалдауға тауарлар қабылдайды
С) жүктерді жөнелту үшін тиеу-түсіру механизмдерін дайындайды
Д) тиеу-түсіру жұмыстарымен айналысады және шарт жасасады
Е) тасымалдауға сұраныстар қабылдайды және жүктерді жөнелтеді

187. Көптеп тасымалдау дегеніміз – бұл:


А) бір түрдегі жүктерді көп мөлшерде тасымалдау
В) әр түрдегі жүктерді шағын мөлшерде тасымалдау
С) әр түрдегі жүктерді орта мөлшерде тасымалдау
Д) ірі көлемді жүктерді шағын мөлшерде тасымалдау
Е) ұзынөлшемді жүктерді ерекше көп мөлшерде тасымалдау
188. Топтық тасымалдау дегеніміз – бұл:
А) жүкағымындағы көп топты бір түрдегі жүктерді тасымалдау
В) жүкағымындағы шағын топты әр түрдегі жүктерді тасымалдау
С) жүкағымындағы шағын топты әр түрдегі жүктерді тасымалдау
Д) жүкағымындағы орта топты ірі түрдегі жүктерді тасымалдау
Е) жүкағымындағы түрлі топты әр түрдегі жүктерді тасымалдау
189. Көліктік үрдістеріңе қатысушылар:
А) жүк қабылдаушы, жүк жөнелтуші және транспорттық мекеме
В) жүк қабылдаушы, тиеу механизмдері және транспорттық мекеме
С) жүк қабылдаушы, клиент, курьер және транспорттық мекеме
Д) жүк түсіру механизмдері, жүк жөнелтуші және транспорттық мекеме
Е) жүк тиеу- түсіру механизмдері және транспорттық мекеме
190. Шағын топтағы жүктер-бұл:

 1. салмағы 10кг.- нан 2000кг. дейінгі

 2. салмағы 15кг.- нан 2500кг. дейінгі

 3. салмағы 20кг.- нан 3000кг. дейінгі

 4. салмағы 25кг.- нан 3500кг. дейінгі

 5. салмағы 30кг.- нан 3000кг. дейінгі

191. Контейнерлер дегеніміз – бұл:

 1. көп жолы қолданылатын төзімді ыдыс (тара)

 2. бір жолы қолданылатын жұмсақ ыдыс (тара)

 3. тұрақты қолданылатын төзімді ыдыс (тара)

 4. тасымалдауда қолданылатын қатты ыдыс (тара)

 5. бірнеше жолы қолданылатын көлемді ыдыс (тара)

192. Конструкциясы бойынша контейнерлер қандай түрге бөлінеді ?

 1. біртұтас, құрастырмалы және икемділікті

 2. ірікөлемді, құрастырмалы және икемділікті

 3. көлемді, құрастырмалы және шағын көлемді

 4. шағын, құрастырмалы және жеңіл салмақты

 5. жиналмалы, құрастырмалы және ұзынөлшемді

193. Ірі көлемді жүктерді тасымалдау үшін қандай жылжымалы құрамдар қолданылады?

 1. арнайы жылжымалы құрамдар

 2. ашық жылжымалы құрамдар

 3. арнайы тіркемелі құрамдар

 4. арнайы тарқыштар құрамдары

 5. арнайы жылжымалы жартылай тіркемелер

194. Халықаралық тасымалдау – бұл:
А) екі және одан көп мемлекеттің шекарасын қиып өту
В) екі және одан көп республиканың шекарасын қиып өту
С) екі және одан көп облыс шекарасын қиып өту
Д) шет ел мемлекеттерінің шекарасын қиып өту
Е) көршілес мемлекеттердің шекарасын қиып
195. Транспорттық процесс төмендегідей бөлінеді:
А) қарапайым және күрделі
В) транспорттық және күрделі
С) қарапайым және механикалық
Д) қарапайым және айналымды
Е)қарапайым және аралас
196. Дизельдік жанар май тығыздығын анықтаңыз:

 1. 860 кг/м³

 2. 960 кг/м³

 3. 1160 кг/м³

 4. 1060 кг/м³

 5. 1260 кг/м³

197. Жүктер шамасына байланысты төмендегідей тасымалданады:

 1. топты(массалық)және шағынпартиялы

 2. топты(массалық)және даналы

 3. ірікөлемді и шағынпартиялы

 4. ірікөлемді және көлемсіз

 5. ұзынөлшемді жәнешағынпартиялы

198. Жүктің шектеулі салмағы төмендегідей белгіленген:

 1. ыдысты және даналы жүктер үшін - 250 кг

 2. ыдысты және топты жүктер үшін - 300 кг

 3. аралас және даналы жүктер үшін - 350 кг

 4. жеке және даналы жүктер үшін - 400 кг

 5. жәшікті және даналы жүктер үшін- 450 кг

199. Жүктің шектеулі салмағы төмендегідей белгіленген:

 1. домалататын жүктер үшін - 400 кг

 2. домалақ жүктер үшін - 500 кг

 3. сүйретпелі жүктер үшін - 600 кг

 4. құймалы жүктер үшін - 700 кг

 5. даналы жүктер үшін - 800 кг

200. Тауарлық таңбалауда не көрсетіледі?
А) дайындаушы зауыт, жүк түрі және оның салмағы
В) жүк жөнелтуші, жүк көлемі және оның жүк көтерімділігі
С) жүк қабылдаушы, жүк түрі және оның сапасы
Д) қабылдау пункті, жүк көлемі және оның ені
Е) жөнелту пункті, жүк түрі және оның массасы пункт
201. Арнайы таңбалауда не көрсетіледі?
А) ерекше мәліметтер
В) ерекше бояулар
С) ерекше кестелер
Д) ерекше сұлбалар
Е) ерекше биркалар
202. Транспорттық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. жүкқұжат нөмірі және орын саны

 2. тауарлық-транспорттық жүкқұжат нөмірі

 3. жүкқұжат нөмірі және жүктердің сапалығы

 4. жүкқұжат тізімі және жүктердің салмағы

 5. жүкқұжат нөмірі және оны жеткізу уақыты

203. Пайдалануына байланысты контейнерлер төмендегідей бөлінеді:

 1. әмбебапты және арнайы

 2. қарапайым және арнайы

 3. транспортты және арнайы

 4. транзитті және транспортты

 5. стандартты және арнайы

204. Нетто дегеніміз-бұл:


А) жүктің өзіндік массасы
В) жүктің сапалық массасы
С) жүктің сандық массасы
Д) жүктің бірлік массасы
Е) жүктің көлемдік массасы
205. Брутто дегеніміз-бұл:
А) жүктің ыдыспен қосқандағы массасы
В) жүктің ыдыстағы сапалық массасы
С) жүктің ыдыстағы сандық массасы
Д) жүктің ыдыстағы бірлік массасы
Е) жүктің ыдыстағы көлемдік массасы
206. Транспорттық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. жүкқұжат нөмері және орын саны

 2. ведомость нөмері және орын сапалығы

 3. жөнелту уақыты және жүктің сапасы

 4. тауарлық-транспорттық жүкқұжатының нөмері

 5. жүкқұжат нөмері және орын саны

207. Дара жүктер қалай бөлінеді?
а. Ыдысты және ыдыссыз
б. Тақ және жүп
в. Қолайлы және қолайсыз
г. Ыңғайлы және ыңғайсыз
д. Орамды және төкпелі
208. Тасымалданған кездегі қауіп дәрежесіне қарай жүктер қанша топқа бөлінеді?
а. Жеті топқа
б. Сегіз
в. Шексіз
г. Топқа бөлінбейді
д. Алты топқа
208. Күйдіретін сұйықтыққа нелер жатады?
а. Сілтілер мен қышқылдар
б. Бензин мен жанармайлар
в. Ацетон мен электролиттер
г. Спирт ж\е сілтелер
д. Бензол ж\ ацетон
209. Белгілі бір температурада сақталып, тасымалданатын жүктер қалай аталады?
а. Тез бұзылатын жүктер
б. Арнайы жүктер
в. Еріп кететін жүктер
г. Күйдіретін жүктер
д. Көлемсіз жүктер
210. Ыдыстар қандай түрге бөлінеді?
а. Жұмсақ және қатты
б. Арнайы және күрделі
в. Белгіленген және орамды
г. Тексерілген және рұқсат берілген
д. Жәшіктік және транспорттық
211. Дара жүктер қандай түрге ажыратылады?

 1. көлеміне, формасына және массасына қарай

 2. көлеміне, ұзындығына ж\е орамына қарай

 3. формасына, ұзындығына ж\е еніне қарай

 4. түріне, санына ж\е ұзындығына

 5. типіне, көлеміне ж\е сапасына қарай

212. Ауыр массаларға қандай жұктер жатады?

 1. массасы 250 кг асатын жүктер

 2. салмағы 200 кг жоғары жүктер

 3. жүктеменің салмағы 300 кг асса

 4. жүк көтерімділігі 320кг асатын болса

 5. жүк салмағы 350 кг асатын болса

213. Ерекше қауіпті жүктерге қайсылар жатады?

 1. улы химикаттар, жарылғыш заттар және улы газдар

 2. улы химикаттар, тыңайтқыштар және радиоактивті заттар

 3. жарылғыш заттар, қышқылдар және сілтелер

 4. улы газдар, минералдар және электролиттер

 5. ащы заттар, қышқылдар және шаңды заттар

214. Антисанитарлық жүктерді тасымалдау үшін?

 1. арнаулы кузовтары бар автомобильдер пайдаланылады

 2. жекеленген автомобильдер қолданылады

 3. белгіленген және тазаланған автомобильдер пайдаланылады

 4. тіркемелері бар дара автомобильдер қолданылады

 5. тексерілген және рұқсат берілген автомобильдер қажет

215. Қауіпті жүктерді тасымалдауда қандай белгілер болуға тиіс?

 1. жүктін қауіптілік дәрежесін сипаттайтын белгілер

 2. жүктің ауырлық массасын сипаттайтын белгілер

 3. жүктің салмақтық дәрежесін көрсететін белгілер

 4. жүктің сандық дәрежесін сипаттайтын белгілер

 5. жүктің көлемін анықтайтын белгілер

216. Шағын партионндық жүктер-бұл:
А) салмағы 10-нан -2000кг дейінгі партиядағы жүктер
Б) салмағы 10-нан -2500кг дейінгі партиядағы жүктер
В) салмағы 15-нан -2000кг дейінгі партиядағы жүктер
Г) салмағы 15-нан -2500кг дейінгі партиядағы жүктер
Д) салмағы 20-нан -2000кг дейінгі партиядағы жүктер
217.Тауардық маркировкада төмендегілер көрсетіледі:
А) жүктің ж\е дайындаушы мекеменің аталуы
В) тауардың ж\е олардың оралымы
С) жүктің ж\е олардың сипаттамалары
Д) жүктің ж\е жөнелтушінің аталуы
Е) қабылдаушының ж\е тапсырушының аталуы
218. Жүктік маркировкада төмендегілер көрсетіледі:
А) жөнелту ж\е жөнелтуші пункті, келетін ж/е қабылдайтын пункті
В) дайындаушы ж\е мекеменің аталуы,жүктің ж\е олардың оралымы
С) тасымалдау ж\е тасымалдаушы пункты, жөнелтілген æүктіңаталуы
Д) жүктің , жөнелтушінің ж\е қабылдайтын мекеменің аталуы
Е) қабылдаушының ж\е тапсырушының аталуы
219. Көліктік маркировкада төмендегілер көрсетіледі:
А) жөнелтуге қабылданған жүк ж\е орын саны жөнінде накладной нөмері
В) тапсыруға қабылданған жүк ж\е көлемі жөнінде накладной нөмері
С) өткізуге қабылданған жүк ж\е орын саны жөнінде накладной нөмері
Д) салмағын өлшеуге қабылданған жүктердің саны жөнінде накладной нөмері
Е) қабылданған жүктердің сапалығы жөнінде накладной нөмері
220. Арнайы маркировкада төмендегілер көрсетіледі :

 1. жүктерді тиеу-түсіру ж\е тасымалдау кезіндегі ерекше талаптар

 2. жүктерді тасымалдау ж\е тапсыру кезіндегі ережелер

 3. жүктерді тиеу-түсіру ж\е өткізу кезіндегі тәртібі

 4. жүктерді жеткізу кезіндегі ерекше талаптар

 5. жүктерді қабылдау ж\е тасымалдау кезіндегі ерекше талаптар

221. Пайдалану сипатына карай контейнерлер төмендегідей áөлінеді ?
А) транзиттік ж\е жергілікті
В) аралас ж\е жергілікті
С) транзиттік ж\е стандарттық
Д) стандарттық ж\е жергілікті
Е) транзиттік ж\е ықшамды
223. Конструция сипаттына қарай контейнерлер қалай бөлінеді ?
А) біртұтас, жиналмалы ж\е эластикалық
В) жеке, құрамды ж\е эластикалық
С) дара, құрамалы ж\е эластикалық
Д) аралас, құрастырылған ж\е эластикалық
Е) біріктірілген, жиналмалы ж\е құрастырылған
224. Контейнерлер дегеніміз – бұл:
А) көп жолы пайдаланатын беріктілікті тара
Б) бір жолы пайдаланатын белгіленген тара
В) бірнеше жолы пайдаланатын жекеленген тара
С) жеке дара пайдаланатын беріктілікті тара
Д) ұзақ пайдаланатын дараланған тара
225. Тиеу-түсіру тәсілі бойынша жүктер қалай бөлінеді?
а) даналы, сүйретпелі ж\е құймалы
б) жеке, төкпелі ж\е құймалы
в) дара, сүйретпелі ж\е арнайы
г) ірі көлемді, сүйретпелі ж\е құймалы
д) ұзын өлшемді, сүйретпелі ж\е құймалы
226. Даналы жүктер қалай сипаталады?

 1. көлемдік мөлшері, массасы ж\е түрімен

 2. шағындық мөлшері, салмағы ж\е түрімен

 3. орташа мөлшері, жүктеме ж\е түрімен

 4. ерекше мөлшері, енімен ж\е түрімен

 5. ірі мөлшері, ұзындығымен ж\е түрімен

227. Белгілі бір температурада сақталып, тасымалданатын жүктер қалай аталады?
а. Тез бұзылатын жүктер
б. Арнайы жүктер
в. Еріп кететін жүктер
г. Күйдіретін жүктер
д. Көлемсіз жүктер
228. Жүктер шамасына байланысты төмендегідей тасымалданады:

 1. массалықжәне шағынпартиялы

 2. топты және даналы

 3. ірікөлемдіжәне шағынпартиялы

 4. ірікөлемді және көлемсіз

 5. ұзынөлшемді жәнешағынпартиялы

229. Тауарлық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. дайындаушы зауыт, жүк түрі және оның салмағы

 2. жүк жөнелтуші, жүк көлемі және жүк көтерімділігі

 3. жүк қабылдаушы, жүк түрі және оның сапасы

 4. қабылдау пункті, жүк көлемі және оның ені

 5. жөнелту пункті, жүк түрі және оның массасы пункт

230. Арнайы таңбалауда не көрсетіледі?
А) ерекше мәліметтер
В) ерекше бояулар
С) ерекше кестелер
Д) ерекше сұлбалар
Е) ерекше биркалар
231. Ерекше қауіпті жүктерге қайсылар жатады?
А) жарылғыш заттар және улы газдар улы химикаттар,
В) улы химикаттар, тыңайтқыштар және радиоактивті заттар
С) жарылғыш заттар, қышқылдар және сілтелер
Д) улы газдар, минералдар және электролиттер
Е) ащы заттар, қышқылдар және шаңды заттар
232. Антисанитарлық жүктерді тасымалдау үшін?
А) арнаулы кузовтары бар автомобильдер пайдаланылады
В) жекеленген автомобильдер қолданылады
С) белгіленген және тазаланған автомобильдер пайдаланылады
Д) тіркемелері бар дара автомобильдер қолданылады
Е) тексерілген және рұқсат берілген автомобильдер қажет
233. Қауіпті жүктерді тасымалдауда қандай белгілер болуға тиіс?
А) жүктін қауіптілік дәрежесін сипаттайтын белгілер
С) жүктің ауырлық массасын сипаттайтын белгілер
В) жүктің салмақтық дәрежесін көрсететін белгілер
Д) жүктің сандық дәрежесін сипаттайтын белгілер
Е) жүктің көлемін анықтайтын белгілер
234. Жүктелген бағыт дегеніміз – бұл:
а. Жүктелген поездар санының басымдылығы
б. Бос поездар санының басымдылығы
в. Тиелген поездар санының басымдылығы
г. Келген поездар санының басымдылығы
д. Жөнелтілген поездар санының басымдылығы
235. Жүк тиеу стансасы - бұл:
а- көбінесе жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
б- транспорттарды өңдеу жұмыстарын орындайтын станса
в- техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындайтын станса
г- үлкен көлемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
д- қауіпті жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
236. Жүк түсіру стансасы-бұл:
а- көбінесе жүктерді түсіру жұмыстарын орындайтын станса
б- ұзынөлшемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
в- транспорттарды өңдеу жұмыстарын орындайтын станса
г- техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындайтын станса
д- үлкен көлемді жүктерді арту жұмыстарын орындайтын станса
237. Техникалық-басқару актісі дегеніміз-бұл:
а. Іс жүзінде стансаның техникалық төлқұжаты
б. Техникалық бақылауға арналған ережелер
в. Берілген таблица бойынша қызмет көрсету
г. Техникалық қызмет көрсету бойынша кесте
д. Берілген қағаз бойынша бақылау жүргізу
238. Жүк тиелген бағыттар – бұл:
а. Жүк тиелген поездардың саны басым бағыттар
б. Жылжымалы құрамның саны басым бағыттар
в. Жүк тиелген вагондардың саны басым бағыттар
г. Жүксіз поездардың саны басым бағыттар
д. Көлік құралының саны басым бағыттар
239. Стансада қабылдау – жөнелту жолдарының қызметі ?
а. Поездарды қабылдау – жөнелту
б. Поездарды қабылдау - сұрыптау
в. Поездарды жөнелту - қалыптастыру
г. Поездарды күтіп алу
д. Поездарды шығарып салу
240. Поездарды жөнелту – қайсы жерде белгіленеді ?
а. Қалыптастыру стансасында
б. Телімдік бөлімдерде
в. Аралық стансада
г. Теміржол тораптарында
д. Топтастыру паркінде
241. Вагонға түсетін ең жоғарғы салмақ қалай аталады ?
а. Жүк көтерімділігі
б. Жолаушылар салмағы
в. Брутто
г. Нетто
д. Вагон сиымдылығы
243. Багаждарды тасымалдауға қабылдарда не істеу керек ?
а. Багаждың орамдылығын тексеру керек
б. Багаждың тапсырылған мерзімін тексеру керек
в. Багаждың көлемін тексеру керек
г. Багаждың салмағын тексеру керек
д. Багаждың салмағын тарту керек
244. Тасымалданатын багаждардың салмағы қанша болу керек
а. 5кг кем және 80 кг аспауы керек
б. 10кг кем және 75 кг аспауы керек
в. 8кг кем және 80 кг аспауы керек
г. 5кг кем және 75 кг аспауы керек
д. 10кг кем және 70 кг аспауы керек
245. Шағын жөнелтуде жүктердің салмағы қандай болуы керек?
а. 20кг дан 5т дейін
б. 15кг дан 4т дейін
в. 10кг дан 5т дейін
г. 25кг дан 6т дейін
д. 15кг дан 5т дейін
246. Жүксіз бағыттар – бұл :
а. Жүк тиелмеген бос поездардың саны басым бағыттар
б. Жүк тиелген бос вагондардың саны басым бағыттар
в. Жүк тиелмеген бос локомотивтердің саны басым бағыттар
г. Жүк тиелген бос жылжымалы құрамдардың саны басым бағыттар
д. Жүк тиелген бос қозғалыс құрамдарының саны басым бағыттар
247. Халықаралық қатынас дегеніміз – бұл:
а. Екі ж\е одан көп елдердің шегіндегі қатынас
б. Екі ж\е одан көп поездардың аралық қатынасы
в. Екі ж\е одан көп елдердің сыртындағы қатынас
г. Екі ж\е одан көп елдердің айналасындағы қатынас
д. Екі ж\е одан көп елдердің жанындағы қатынас
248. Багаждың бір орындағы массасы қанша болуы керек ?
а. Салмағы 80 кг аспауы керек
б. Салмағы 85 кг аспауы керек
в. Салмағы 90 кг аспауы керек
г. Салмағы 95 кг аспауы керек
д. Салмағы 100 кг аспауы керек
248. Багаждың көлемдік ұзындығы қандай болуы керек ?
а. Ұзындығы 3 м аспауы керек
б. Ені 4 м аспауы керек
в. Биіктігі 4,5 м аспауы керек
г. Жалпы ені 5,0 м аспауы керек
д. Ұзындығы 5,5 м аспауы керек
250. Жүк дегеніміз – бұл:
А) жүк пойызына тасымалдауға қабылданған мүлік
В) жолаушы пойызында тасымалдауға қабылданған тауар
С) жедел поезында тасымалдауға қабылданған жабдық
Д) жүк поезында тасымалдауға қабылданған механизм
Е) жүк-багаж поезында тасымалдауға қабылданған құрал
251. Жүк-багаж дегеніміз – бұл:
А) пошта-багаж поезында тасымалдауға қабылданған, салмағы 200кг артық мүлік
В) пошта-багаж поезында тасымалдауға қабылданған, салмағы 240кг артық мүлік
С) пошта-багаж поезында тасымалдауға қабылданған, салмағы 220кг артық мүлік
Д) пошта-багаж поезында тасымалдауға қабылданған, салмағы 250кг артық мүлік
Е) пошта-багаж поезында тасымалдауға қабылданған, салмағы 260кг артық мүлік
252. Жүк жөнелтілімі – бұл:
А) бір темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын жүк партиясы
В) екі темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын санды жүктер
С) бірқатар темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын ірі жүктер
Д) бірнеше темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын құйылмалы жүктер
Е) дара темір жол көлігі жүк құжатымен тасымалдауға ұсынылатын даналы жүктер
253. Жүк жөнелтуші – бұл:
А) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті жөнелтуші тұлға
В) белгіленген құжаттарында көрсетілген және жүкті қабылдаушы клиент
С) жолдама құжаттарында көрсетілген және жүкті апарушы адам
Д) берілген құжаттарында көрсетілген және жүкті тапсырушы тұлға
Е) натурдық құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
254. Жүк алушы – бұл:
А) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
В) белгіленген құжаттарында көрсетілген және жүкті қабылдаушы клиент
С) тасымалдау құжаттарында көрсетілген және жүкті жөнелтуші тұлға
Д) жолдама құжаттарында көрсетілген және жүкті апарушы адам
Е) натурдық құжаттарында көрсетілген және жүкті алушы тұлға
255. Халыкаралық қатынас – бұл:
А) ҚР-сы мен шет мемлекеттер арасында тасымалдау
В) ҚР-сының, облыс арасындағы тасымалдау
С) ҚР-сының облыс ішіндегі арасында тасымалдау
Д) Тек Қазақстан Республикасының ішіндегі тасымалдау
Е) ҚР-сы мен шет мемлекеттер арасында шарт жасасу
256. Республикалық қатынас – бұл:
А) Қазақстан Республикасының шегінде тасымалдау
В) Қазақстан Республикасындағы шектеулі тасымалдау
С) Республикалық арасындағы жедел тасымалдау
Д) Республикасының ішіндегі облыстық тасымалдау
Е) Республика маңындағы жылдамдық тасымалдау
257. Клиент дегеніміз - бұл:
А) жасалған шартқа сәйкес тасымалдаушының қызметін пайдаланатын тұлға
В) жасалған ережеге сәйкес жолаушының қызметін пайдаланатын мекеме
С) жасалған нұсқауға сәйкес қабылдаушының қызметін пайдаланатын ұйым
Д) жасалған шешімдерге сәйкес жөнелтушінің қызметін пайдаланатын кәсіпорын
Е) жасалған қаулыға сәйкес алушының қызметін пайдаланатын кәсіпкерлер
258. Жөнелтуші дегеніміз– бұл:
А) багажды, жүк-багажды, поштаны жөнелтетін тұлға
В) механикалық көлік құралдарын жөнелтетін мекеме
С) техникалық көлік құралдарын жөндейтін мекеме
Д) маршруттық көлік құралдарын жөнелтетін станса
Е) механикалық көлік құралдарын жөнелтетін тұлға
259. Тасымалдаушы дегеніміз – бұл:
А) өзінің жылжымалы құрамымен тасымалдауды жүзеге асыратын тұлға
В) өзінің жылжымалы құрамымен жүк тасымалдайтын жеке тұлға
С) маршруттық көлік құралымымен жолаушы таситын жеке тұлға
Д) жолаушыларды және жүктерді тасымалдайтын жүргізуші
Е) тіркемесі бар көлікпен жүктерді жеткізіп беретін мекеме
260. Тасымалдау құжаттары дегеніміз – бұл:
А) рәсімдеу арқылы тасымалдау шарттары жасалатын құжаттар
В)ережеге сәйкес дайындалған тасымалдауға арналған құжаттар
С) нұсқауға сәйкес тасымалдауға дайындалған арнайы құжаттар
Д) ережеге сәйкес бекітілген жолдама қағаздар және арналған құжаттар
Е) келімге сәйкес екеу ара дайындалған тасымалдауға арналған құжаттар
261. Тасымалдау процесі дегеніміз:
А) тасымалдауды жүзеге асыру кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
В) тиеу және түсіру кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
С) коммерциялық жұмыстарды атқару кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
Д) жолаушыларды тасымалдау кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
Е) жолаушыларды жеткізу кезінде орындалатын операциялар жиынтығы
262. Жылжымалы құрам дегеніміз – бұл:
А) жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, поштаны тасымалдауға арналған құралдардың жиынтығы
В) ірі көлемді жүктерді, багажды, жүк-багажды, поштаны тасымалдауға арналған механизмдер
С) ұзынөлшемді, багажды, жүк-багажды, поштаны тасымалдауға арналған жабдықтар
Д) даналы жүктерді, багажды, жүк-багажды, поштаны тасымалдауға арналған көліктер
Е) үлкен көлемді, багажды, жүк-багажды, поштаны тасымалдауға арналған көлік құралдары
263. Кірме жолдар дегеніміз – бұл:
А) жүк жөнелтушілер мен жүк алушыларға қызмет көрсетуге арналған темір жолдар
В) жүк артуға және жүк түсіруге қызмет көрсетуге арналған темір жолдар
С) техникалық жөндеу жұмыстарына арналған арнайы белгіленген темір жолдар
Д) мекемелердің келген жүктерді түсіріп алу үшін арнайы жасалынған темір жолдар
Е) мекемелердің жөнелтетін жүктерді тиеу үшін арнайы жасалынған темір жолдар
264. Бос вагондар дегеніміз бұл?
а- жүк тиеуге келген және жүк тиеліп жөнелтілетін вагондар
б- жүксіз тұрған вагондар және бос күйінде тұрған вагондар
в- техникалық қызмет көрсетуде және жөндеуде тұрған вагондар
г- рейіске жөндеуден кейін дайындалған жүксіз вагондар
д- жүк артуға дайын емес ақаулығы бар вагондар
265. Тиелмеген вагондар дегеніміз бұл?
а- жүк түсіруге келген және бос күйінде жөнелтілетін вагондар
б- жүк тиеуге келген және жүк тиеліп жөнелтілетін вагондар
в- жүксіз тұрған вагондар және бос күйінде тұрған вагондар
г- техникалық қызмет көрсетуде және жөндеуде тұрған вагондар
д- рейіске жөндеуден кейін дайындалған жүксіз вагондар
266. Тиелген вагондар дегеніміз бұл?
а- жүгін түсірген соң сол стансада жүк тиеліп жөнелтілген вагондар
б- жүк түсіруге келген және бос күйінде жөнелтілетін вагондар
в- жүк тиеуге келген және жүк тиеліп жөнелтілетін вагондар
г- жүксіз тұрған вагондар және бос күйінде тұрған вагондар
д- техникалық қызмет көрсетуде және жөндеуде тұрған вагондар
267. Жүксіз бағыттар – бұл:
а- жүк тиелмеген бос пойыздардың саны басым бағыттар
б- жүк жүктелген пойыздардың саны көп бағыттар
в- жүк артылған пойыздардың саны басым бағыттар
г- жүк артатын механиздердің саны басым бағыттар
д- жүк түсіретін механизмдердің саны басым бағыттар
268. Жүк тиелген бағыттар – бұл:
а- жүк тиелген пойыздардың саны басым бағыттар
б- жүксіз вагондардың саны басым бағыттар
в- жылдам пойыздардың саны басым бағыттар
г- жүрдек пойыздардың саны басым бағыттар
д- жергілікті пойыздардың саны басым бағыттар
269. Жүк пойыздарының қызметіне арналған жол құрамына қандай жолдар жатады?
а- қабылдау-жөнелту, сұрыптау және тартым жолдары
б- транзиттік, реттеу және тұтас жолдары
в- қабылдау-жүктеу, бөлшектеу және тікелей жолдары
г- арту-жөнелту, сорттау және біріккен жолдары
д- аялдау-тоқтау, сұрыптау және дара жолдары
270. Жүк стансасы неге арналған?
а- жүкті жаппай тиеу мен түсіру жұмыстарына арналған
б- пойыздарға техникалық қызмет көрсету жұмыстарына арналған
в- жүктерді вагонға тиеу жұмыстарына арналған
г- жүктерді вагоннан түсіру жұмыстарына арналған
д- маршруттық көлік құралдарына өңдеу жұмыстарына арналған
271. Жүк стансасы неден тұрады?
а- вагонды қабылдауға, жөнелтуге, сұрыптауға арналған парктен және жүк ауласынан тұрады
б- пойыздарды қабылдауға, жөнелтуге, таратуға арналған пунктен және жүк шаруашылығынан тұрады.
в- транзиттік пойыздардың және вагондардың аялдауына және тоқтауына арналған
г- локомотивтерге, вагондарға техникалық қызмет көрсету жабдықтарынан тұрады
д- техникалық қауіпсіздіктерін және қоршаған ортаны қорғау ережелерінен тұрады
, поштаны тасымалдауға арналған көлік құралдары
272. Жүксіз бағыттар – бұл :
а. Жүк тиелмеген бос поездардың саны басым бағыттар
б. Жүк тиелген вагондардың саны басым бағыттар
в. Жүк тиелмеген локомотивтердің саны басым бағыттар
г. Жүк тиелген жылжымалы құрамдардың саны басым бағыттар
д. Жүк тиелген қозғалыс құрамдарының саны басым бағыттар
273. Жүк тасымалдау стансасы төмендегідей бөлінеді:
а- тиеу, түсіру, қайта арту және тиеу-түсіру
б- транзиттік, түсіру, арту және тиеу-түсіру
в- маршруттық транспортты тиеу, түсіру, қайта арту
г- техникалық құрамдарға техникалық қызмет көрсету
д- транспорттық құрамдарды жүктеу, түсіру, арту
274. Жүкті ауыстырып тиейтін станса – бұл:
а- бір колеядағы вагондарды басқа вагондардың колеясына қайта жүктеу
б- жүк артуға келген вагондарды артатын қажетті механизмдермен қамту
в- маршруттық көлік құралдарын тиеу-түсіру механизмдермен қайта жүктеу
г- вагондардың тиеу түсіру жұмыстарын тоқтаусыз колеясына қайта жүктеу
д- бір колеядағы вагондарды басқа вагондардың колеясына қайта жүктеу
275. Жүк тиеу - түсіру стансасы-бұл:
а- жүктерді тиеу және түсіру көлемдері шамада бірдей атқарылатын станса
б- келген жүктерді тиеу және түсіру орындарына жинақтайтын станса
в- жүктерді тиеу-түсіру және жолаушыларды күтіп жөнелту стансасы
г- жүктерді тиеу және түсіруге механиздерді дайындайтын арнайы станса
д- маршруттық көлік құралдарына жүктерді тиеу және түсіру стансасы
276. Жеке пунктер төмендегідей бөлінеді:
а- стансалар, айырылымдар, басып озу пунктері және жолдық посттар
б- бекеттер, айырылымдар, қосымша пунктері және көлемдік посттар
в- класстан тыс, айырылымдар, телімдік пунктері және желілік посттар
г- транспорттық стансалар, сұрыптау стансалар, қабылдау және тораптық посттар
д- техникалық стансалар, жүк қабылдау, жөнелту пунктері және аралас посттар
277. Жүк ауласы дегеніміз – бұл:
а- қойма жайлары және даму жолдары орналасқан аумақ
б- жүк механизмдері және жол желілері орналасқан аймақ
в- дистансалық жолдар және көлік құралдары жайғасатын орын
г- парк жайлары және локомотивтер өңделетін арнайы алаңша
д- жүктерді тиеу-түсіруге арналған арнайы белгіленген аула
278. Жүк стансалар не үшін қажет:
а – вагонағындарын өңдеу және жүк операцияларын орындау үшін
б – техникалық қызмет көрсету операцияларын орындау үшін
в – жүк және жолаушы тасымалдау операцияларын орындау үшін
г – коммерцияалық және жүк тасымалдау операцияларын орындау үшін
д – мультимодельдік тасымалдау және жүк операцияларын орындау үшін
279. Мамандандырылған жүк стансалар не үшін қажет?
а – біркелкі жүктерді өңдеу
б – жүк ауданына қызмет көрсету
в – вагондарды жүк артуға дайындау
г – әртүрдегі жүктерді өңдеу
д – ірі көлемді жүктерді өңдеу
280. Атқаратын жұмыстарына байланысты жүк стансалары төмендегідей бөлінеді:
а - мамандандырылған, мамандандырылмаған және кіріс жолына орналасқан
б – мамандандырылған, үлкен, орташа көлемді жұмысты атқаратын көлік құралдары
в – жүк тиейтін, жүк түсіретін және жүктерді қайта түсіретін
г – мамандандырылған, мамандандырылмаған және транзитті
д – мамандандырылған, арнайы және құрамдастырылған
281. Біркелкі жүктерді өңдеу үшін қандай стансалар қажет:
а - мамандандырылған жүк стансалары
б – мамандандырылған контейнерлік пунктер
в – мамандандырылмаған сұрыптау стансалары
г – мамандандырылған жүк ауласы
д – кіріс жолдарға қызмет көрсететін стансалары
282. Әркелкі жүктерді өңдеу үшін қандай стансалар қажет:
а – мамандандырылмаған жүк стансасы
б – мамандандырылған контейнерлік пунктер
в - мамандандырылмаған сұрыптау стансалары
г – мамандандырылған жүк ауласы
д – кіріс жолдарға қызмет көрсететін стансалары
283. Транспорттық таңбалауда не көрсетіледі?

 1. жүкқұжат нөмірі және орын саны

 2. тауарлық-транспорттық жүкқұжат нөмірі

 3. жүкқұжат нөмірі және жүктердің сапалығы

 4. жүкқұжат тізімі және жүктердің салмағы

 5. жүкқұжат нөмірі және оны жеткізу уақыты

284. Пайдалануына байланысты контейнерлер төмендегідей бөлінеді:

 1. әмбебапты және арнайы

 2. қарапайым және арнайы

 3. транспортты және арнайы

 4. транзитті және транспортты

 5. стандартты және арнайы

285. Тасымалдау үшін келісім шартты рәсімдеу құжаттары:
A) тасымалдау
B) жолдамалы
C) коммерциялық
D) акттер
E) накладной
286. Жүктердің зақымдалған кезінде жүкқабылдаушыға берілетін құжаттар:
A) коммерциялық акт
B) жол ведомосы
C) протокол
D) жүкті қабылдау қағазы
E) келісім шарт
287. Тасымалдау қағазына не жатпайды.
A) коммерциялық акт
B) жол ведомосы
C) протокол
D) жүкті қабылдау қағазы
E) келісім шарт
288. Тасымалдауда жүкке қосымша берілетін құжаттар:
A) накладной
B) жол ведомосы
C) протокол
D) жүкті қабылдау қағазы
E) келісім шарт
289. Контейнерлер дегеніміз – бұл:

 1. көп жолы қолданылатын төзімді ыдыс

 2. бір жолы қолданылатын жұмсақ ыдыс

 3. тұрақты қолданылатын төзімді ыдыс

 4. тасымалдауда қолданылатын қатты ыдыс

 5. бірнеше жолы қолданылатын көлемді ыдыс

290. Конструкциясы бойынша контейнерлер қандай түрге бөлінеді ?

 1. біртұтас, құрастырмалы және икемділікті

 2. ірікөлемді, құрастырмалы және икемділікті

 3. көлемді, құрастырмалы және шағын көлемді

 4. шағын, құрастырмалы және жеңіл салмақты

 5. жиналмалы, құрастырмалы және ұзынөлшемді

291. Накладнойды кім толтырады?
A) жүкжөнелтуші
B) қабылдаушы
C) тауарлық кассир
D) жүкалушы
E) станса бастығы
292. Қайсы зат оралмайды?
A) сумка
B) жәщік
C) корзина
D) себет
E) қорап
293. Қайсы жүктелген вагондарға пломы салынбайды?
A) жартылайвагондарға
B) рефрижераторларға
C) жабық
D) вагон-термостарға
E) цистерналарға
294. Жүкті қабылдау кезінде жүкқабылдаушы қайсы құжаттқа қол қояды?
A) жол ведомосы
B) протокол;
C) натурдық қағаз
D) вагондық қағаз
E) жолдама
295. Тасымалдау жоспары қайсы құжат негізінеде жасалынады?
A) ұсыныс
B) арыз
C) протокол
D) хат
E) келісім
296. Вагондарды жүктеу алдын не істеу қажет?
A) коммерциялық тексеру
B) сырлау және бояу
C) пломбалау
D) құжаттарды тексеру
E) бастыққа жолығу
297. Вагондарды пломбалау тәртібі қайсы құжаттарға негізделінеді?
A) Жүктерді тасымалдау ережелері
B) Теміржол жол көлігінің заңы
C) Теміржол уставы
D) Министрдің бұйрығы
298. Қайсы жүктер қауіптілікке жатпайды?
A) май
B) оқ дірілер
C) мазут
D) мұнай
E) бензин
299.Қатып жабысып қалатын жүктерге жатпайды?
A) мазут
B) торф
C) көмір
D) глина
E) балласт
300. Коммерческий акт қайсы құжат негізінде жасалынады?
A) тасымалдау құжаттары
B) протокол арқылы
C) инструкция арқылы
D) ұсыныс арқылы
E) куәлік құжаттары

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет