1. “Компьютер” сөзінің алғашқы ағылшын мағынасыДата09.07.2016
өлшемі174 Kb.


1. “Компьютер” сөзінің алғашқы ағылшын мағынасы

 1. телескоптің түрі

 2. электронндық аппарат

 3. электроно-сәулелі түтік

 4. әмбебап құрал

 5. есептеулерді жасайтын адам

2. Бэббидж машинаның, қазіргі компьютердің және адамның миы жалпы қасиеті … өңдеп алады сандық ақпаратты

3. Екілік санау жүйесін алғаш ұсынған:Джордж Буль или Готфрид Вильгельм Лейбниц

4. Алғашқы есептеу машинасын ойлап тапқан: Чарльз Беббидж

5. Алғашқы программаны жазған: Ада Лавлейс

6. Алгоритм теория негіздерін алғашқы өз жұмыстарында пайдаланған...Алан Тьюринг

7. Қазіргі ЭЕМ-нің ұйымдастыруын ұсынған... Джон фон Нейман

8. Бірінші ЭЕМ ... пайда болған 1946 жылда

9. Бірінші ЭЕМ ... аталынды ЭНИАК

10. Сандық есептеу машиналардың негізгі принциптерін …құрастырды Джон фон Нейман

11. «ЭЕМ ұрпақтары” деген терминді қалай түсінеді

 1. барлық есеп машиналар;

 2. ЭЕМ-нің барлық типтері мен моделдері, бір ғылыми және техникалық принциптерде құрылған;

 3. машиналардың жиынтығы, ақпаратты өңдеуге, сақтауға және беруге арналған;

 4. ЭЕМ-нің барлық типтер мен моделдері, бір елде жасалынған;

 5. ЭЕМ-нің барлық типтер мен моделдері, бір уақытта жасалынған.

12. Алғашқы ЭЕМ-дер ...жасалынған 40-ші жылдарында;

13. Жоғары деңгейдегі программалау тілдері … пайда болған

 1. XX ғасырдың бірінші жартысында;

 2. XX ғасырдың екінші жартысында;

 3. 1946 жылда;

 4. 1951 жылда;

 5. 1975 жылда.

14. Бірінші буын машиналары … негізінде жасалынған электрон-вакуумдық шамдар;

15. Екінші буын машиналары … негізінде жасалынған жартылай өткізгіштер;

16. Машиналардың қандай буынында алғашқы программалар пайда болды

 1. біріншіде;

 2. екіншіде;

 3. үшіншіде;

 4. төртіншіде;

 5. бесіншіде.

17. Машиналардың қандай буынында«ЭЕМ-нің операторы» мамандығы талап етілді? екіншіде;

18. Машиналардың қандай буынында алғашқы операциялық жүйелер пайда болды? үшіншіде;

19. Үшінші буын машиналарының элементтік базасы интегралдық микросхемалар;

20. Төртінші буын машиналарының элементтік базасы тым үлкен интегралдық схемалар;

21. Бұрынғы КСРО-да бірінші ЭЕМ ... пайда болды 1951 жылда;

22. КСРО-да жасалынған ЭЕМ, екінші буындағы әлемдегі жақсы ЭЕМ БЭСМ-6

23. КСРО-дағы есептеу машинаны алғашқы жасаған Сергей Алексеевич Лебедев

24. Машиналардың қандай буынында бірнеше пайдаланушыларға бір ЭЕМ-мен жұмыс істеуге рұқсат етеді? төртіншіде;

25. Үлкен интегралды схема бұл не (ҮИС)? оннан жүзге дейін логикалық элементтер орналасқан, кремний кристаллы;

26. Барлық 10 командаларды автомат түрінде орындаған алғашқы машина Сергей Алексеевич Лебедевтің машинасы

27. Машиналардың қандай буынында«ЭЕМ-нің операторы» мамандығы талап етілді?

 1. біріншіде;

 2. екіншіде;

 3. үшіншіде;

 4. төртіншіде;

 5. бесіншіде.

28. 1952 жылы КСРО-да жасалынған, кіші электрондық есеп машина БЭСМ

29. Дербес компьютерлерді көпшілік өндірісі … бастады 40-шы жылдарында;

30. Қазіргі уақытта әлемде бір жылда … компьютерлер өндіріледі шамалы 100 млн.

31. Плоттер – бұл ... арналған құрылғы шығару үшін;

32. ЭЕМ-нің қандай құрылғысы сыртқы құрылғыларына жатады? принтер.

33. Монитордың жұмыс сипаттамасы? түрлі-түсті шешу;

34. Енгізу құрылғысы не үшін арналған? ақпаратты адамдан машинаға беруге;

35. Сырттағы құрылғы магистральға аппараттық не арқылы қосылады?

 1. регистр;

 2. драйвер;

 3. контроллер;

 4. стример;

 5. винчестер.

36. Шығару құрылғысы факсмодем;

37. «Тышқан» тетігі – бұл … құрылғы енгізу;

38. Енгізу құрылғысы сканер;

39. Шығару құрылғысы не үшін арналған? ақпаратты машинадан адамға беру;

40. Сырттағы құрылғылардың функциясы ақпаратты енгізу және шығару;

41. Интернетке қандай қосылу әдісі ақпараттық ресурстарға қол жеткізу үшін ең көп мүмкіндікті қамсыздандырады?

 1. талшықты (оптиковолоконный) каналы арқылы тұрақты қосылыс;

 2. коммутация жасаушы телефон каналы арқылы алысталған қол жеткізу;

 3. бөлінген телефон каналы арқылы тұрақты қосылыс;

 4. қосылыс типіне мән берілмейді

42. Модем - бұл... техникалық құрылғы.

43. Модем, ақпаратты 28 800 бит/с жылдамдығымен жіберетін, екі бетті мәтінді (3 600 байт) қанша уақыт жібереді. 1 секунда

44. Электрондық почта (e-mail) … жіберуге рұқсат береді хабарды және қосымша тіркелген файлдарды

45. Интернетте қандай хаттама негізгі болып есептелінеді? TCP/IP;

46. Интернетке қосылған компьютер міндетті түрде … болу кереу IP-адресі;

47. web-беттердегі гиперсілтемелер … өтуге қамсыздандыруды жасай алады кез келген Интернет сервердің кез келген web-беттеріне

48. Internet желісіндегі электрондық почтаның адресі берілген: user_name@int.glasnet.ru. Электрондық адрестің иесінің аты қандай? user_name

49. Браузерлер (мысалы, Microsoft Internet Explorer) – бұл ... web-беттерді көру құралы

50. web-беттердің форматы (кеңейтілуі) .htm

51. Компьютерді өшірген кезде барлық ақпарат жойылады жедел жадыда;

52. Жедел жады … үшін қызмет етеді берілген уақытта бір программаны өңдеу

53. Винчестер … үшін арналған

 1. компьютермен жұмыс істегенде жиі пайдалынатын ақпаратты сақтау

 2. магистральға сырттағы құрылғыларды қосу

 3. берілген программа бойынша ЭЕМ-нің жұмысын басқару

 4. компьютерде жиі пайдаланбайтын ақпаратты сақтау

 5. берілген уақытта бір программаны өңдеу

54. Сыртқы жады не үшін арналған? ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау

55. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз: ішкі жадының көлемі процессор типінен байланысты;

56. Тұрақты сақтау құрылғысы – бұл жады, оның ішінде … сақталынады компьютерде әрқашан болу керек ақпарат;

57. Иілгіш диск үшін дискенгізгіште ақпаратты жазу және оқу … көмегімен жүзеге асырады. магниттік бас

58. 44-жылдамдығымен CD-ROM дискенгізгіш 1-жылдамдығымен CD-ROM дискенгізгішке қарағанда, айналу жылдамдығы 44 рет артық

59. 1 Кбайт нешеге тең?210 байт

60. Қандай құрылғы ақпарат алмасуы ең аз жылдамдығымен?илгіш дисктерге арналған дискенгізгіш

61. Егер монитордың экран бетінде “жыбыр” пайда болады немесе бейнелеу сурет “жүзу” бастайды... монитордың бейнекартаға қосылу беріктілігін тексеру керек; бейнекарта немесе монитор бұзықтығынан мүмкін;

62. Егер экран бетінде «тышқан» көрсеткіші болмаса "тышқан" жүйелік блогына қосылмаған немесе басқа ажыратылмаған қосылған;

63. Егер компьютер қосылмаса.. компьютерді өшіріп, жүелік розетканы және жүйелік кабельді тексеру керек;

64. Операциялық жүйе жүктелінгенде қандай қателік ең типтік кездеседі?

 1. перне тақтада пернелердің "жабысуы";

 2. дискенгізгіште жүйелік емес диск салынған;

 3. «тышқанның» валиктері ластанған;

 4. баспаның электромеханикалық мүлтік;

 5. экран бетінде бейнелеу «жүзеді».

65. Жүйелік диск … үшін керек

 1. операциялық жүйені бастапқы жүктеу;

66. Егер кез келген дискеталарды оқуда жиі қателіктер байқалынса ...

 1. әзірше дискета оқылу басталғанша, компьютерді қайта қайта жүктеу керек;

 2. басқа программамен жұмыс істеуді ауысу керек;

 3. компьютерді өшіріп, жүелік розетканы және жүйелік кабельді тексеру керек;

 4. тазарту дискетаны пайдалану керек; егер осы көмек көрсетпесе, онда дискенгізгіш бұзылды;

 5. дискеталарды пайдалануды қою керек.

67. Компьютер қайта жүктеу үшін не істеу керек? Ctrl+Alt+Delete пернелерді басу керек;.

68. Қандай әрекетті компьютерді өшірген кезде істеуге ұсынылмайды? өшіруге/қосуға сыртқы құрылғыларды;

69. Егер перне тақта жұмыс істемесе... компьютер өшіріп және перне тақтаны жүйелік блогына қосылу беріктілігін тексеру керек;

70. Ақпаратты сақтау үшін, иілгіш дисктерді … қорғау керек. магниттік өрісінен;

71. Mодем – бұл құрылғы, ... арналған телефон каналы бойынша ақпаратты жіберуге;

72. Интернетте бар әлемде пайдаланушылардың саны … шақты; 250 млн.

73. Гипермәтіндік сілтеме ретінде … пайдалануға болады

 1. Тек 0ана создер тобын

74.Web-беті - бұл ...

 1. құжат, сонда сервердің ақпараты сақталынған;

 2. құжат, сонда желі туралы барлық ақпарат сақталынған;

 3. құжат, сонда пайдаланушының ақпараты сақталынған;

 4. программалардың мәлімет мәзірі;

 5. қағаз құжаты, сонда сервердің ақпараты сақталынады.

75. Адресация - бұл ...

 1. бод саны (бір секундтың ішінде символдардың саны), модем арқылы ақпараттар жіберілетін;

 2. желіде абоненттерді идентификация әдісі;

 3. сервердің адресі;

 4. желі пайдаланушының почта адресі;

 5. пайдаланушының ақпаратын орналасу үшін сервердегі каталогы.

76. Талшықты (оптоволоконный) магистраль линиясы арқылы ақпаратты тасымалдау жылдамдығы әдетте ... кем емес құрастырады

 1. 28,8 бит/с;

 2. 56,6 Кбит/с;

 3. 100 Кбит/с;

 4. 1 Мбит/с;

 5. 33,3 бит/с.

77. Берілген адрестер арасында қайсысы екінші деңгейдегі доменге сәйкес келеді? www.fizika.ru ;

78. Компьютерлік телекоммуникациялар - бұл ...

 1. бірнеше компьютерлердің біркелкі желіге қосылуы;

 2. дискета арқылы ақпаратты бір компьютерден екінші компьютерге тасымалдау;

 3. деректерді бір компьютерден екіншісіне дистанциялық тасымалдау;

 4. пайдаланушылар арасында компьютер жұмыс жағдайы туралы ақпараттармен алмасу;

 5. дыбыс және графикалық ақпараттарды өңдеу.

79. Домен - бұл ...адрестің бөлігі, желіде пайдаланушының компьютердің адресін анықтайтын;

80. Интернет желісінде электрондық почтаның адресі берілген:user_name@mtu-net.ru. Почтаны сақтайтын компьютердің аты қандай? mtu-net.ru;

81. Құрамында өткізгіштер және жанасуды реттейтін схемалардан тұратын, ДК блоктарын энерго қоректену жүйесіне қосылуға арналған компьютердің жүйелік шинасының компонентін көрсетіңіз. қоректену шинасы;

82. Компьютердің жүйелік шинасының құрамына жатпайтын компонентті көрсетіңіз: байланыс каналы.

83. ДК-дегі кез-келген ақпаратты ұзақ уақытқа сақтауға арналған компонентті көрсетіңіз.қатты магниттік дискідегі жинақтаушы және иілгіш магниттік дискідегі жинақтаушы;

84. Әртүрлі құрылғыларды қосуға мүмкіндік беретін жалпы белгілеу жүйелік шинаның атын көрсетіңіз. кеңейту шинасы.

85. Жүйелік платада не орналаспаған? TV-тюнер;

86. Кеңейтудің 32-разрядты шинасын көрсетіңіз. EISA, MCA;

87. Тышқанның әрекет принципіне ұқсас құрылғыны көрсетіңіз.

 1. Трекбол;

88. Иілгіш магниттік дискідегі жинақтаушы қандай жинақтаушылар түріне жатады?

 1. ақпаратқа тізбектік рұқсат;

 2. ақпаратқа тікелей рұқсат;

 3. рұқсат типі пайдаланушымен анықталады;

 4. рұқсат типі анықталмаған;

 5. рұқсат типі жұмыс барысында реттелінеді.

89. Дискідегі ең бірінші сектор: Нөлдік;

90. Иілгіш магниттік дискідегі жинақтаушыда деректер алмасуы ... арқылы орындалады:; секторлармен;

91. Штрих сканерлер не үшін арналған? штрих модульды өңдеу үшін;

92. Misk процессордың аты қалай аударылады?

 1. командалардың толық жинағы бар процессор;

 2. командалардың қысқартылған жинағы бар процессор;

 3. командалардың минималды жинағы бар процессор;

 4. командалардың кеңейтілген жинағы бар процессор;

 5. ондай процессорлар жоқ.

93. Ақпаратты енгізу құрылғысы:

 1. перне тақта, пенмаус.

94. Басушы құрылғылар ... үшін қызмет етеді ақпаратты компьютерден қағазға шығару;

95. Компакт –дискіде синхрондау қанша байт орын алады?

 1. 28 байт;

 2. 8 байт;

 3. 2048 байт;

 4. 12 байт;

 5. 24 байт.

96. Адрестік жадыға не кіреді? стандарт жады (СМА );

97. Тұрақты есте сақтау құрылғысында орналасқан программалар нені құрастырады? енгізу-шығару негізгі жүйесі (BIOS);

98. Символдық ақпаратты енгізу құрылғыларына не жатады: перне тақта;

99. Факсті сканердің қандай түріне жатқызуға болады: барабандық;

100. Матрицалық баспаның негізгі бөлігі болып табылады; басушы инесі;

 1. 101. Машинаның ырғақ жиілігін анықтайтын, электрлік импульстер тізбегін генерациялайтын ДК-нің компонентін көрсетіңіз. ырғақ жиілік генераторы.

102. Құрамында өткізгіштер және жанасуды реттейтін схемалардан тұратын, барлық разрядты сандық код (машиналық сөз) операнда параллельді жіберуге арналған компьютердің жүйелік шинасының компонентін көрсетіңіз.

 1. деректерді кодтау шинасы;

 2. адресті кодтау шинасы;

 3. нұсқауды кодтау шинасы;

 4. қоректену шинасы;

 5. байланыс каналы.

103. ДК құрамында автономдық және энерго қоректің желілік жүйелері бар ДК-нің компонентін көрсетіңіз қатты магниттік дискідегі жинақтаушы және иілгіш магниттік дискідегі жинақтаушы;

 1. 104. Біраз саны анықталған класс құрылғысы қызмет етуге мамандандырылған жүйелік шинаның атын көрсетіңіз.

 1. деректерді кодтау шинасы;

 2. адресті кодтау шинасы;

 3. нұсқауды кодтау шинасы;

 4. қоректену шинасы;

 5. жергілікті шинасы

105. Жүйелік платада не орналаспаған? 3D-жылдамдатқыш;

106. Кеңейтудің 16 – разрядты шинасын көрсетіңіз.PC/AT bus, ISA;

107. Трекбол ауыр корпус арқылы қандай қасиетке ие болады? бір келкілікпен;

108. Дискідегі ақпараттың орналасудың ең минималды бірлігі: Кластер;

109. Оптикалық дисктен ақпарат ... көмегімен оқылады. лазер;

110. ИМДЖ рұқсат түрі: оқу-жазу;

111. ЭСТ-де экран бетінде бейнені қалыптастыру әдісі?

 1. сызықтық және нүктелік;

 2. матрицалық және нүктелік;

 3. сызықтық және матрицалық;

 4. матрицалық, сызықтық және нүктелік;

 5. нүктелік.

112. Процессор қандай функцияларды орындайды?

 1. негізгі жадынан команданы оқу және кодтан шығару;

 2. негізгі жадыға және сыртқы құрылғылар адаптерлері регистірларына деректерді өңдеу және жазу;

 3. бірнеше он, жүз миллион рет секунд жылдамдығымен барлық ақпаратты есептеу және өңдеу;

 4. есептеу мєліметтерін сақтау;

 5. есептеу мєліметтерін түзету.

113. Бейнетерминал деп... атайды монитор;

114. Компакт-диск бірінші режимінде мєліметтер қанша байт орын алады? 24 байт.

115. Адрестік жадыға не кіреді? стандарт жады (СМА );

116. Драйвер деп ... атайды? жадының немесе сыртқы құрылғының жұмысын басқаратын арнайы программаны;

117. ТЕСҚ негізгі тағайындау? деректерді сақтау;

118. Шарикті қаламның аналогы:пенмаус;

119. Сия бүріккіш принтер, ол:қағазға сопел жүйесі арқылы сия түсіретін басушы құрылғы;

120. «Матрицалық» принтердің атауы ... шықты.матрицалық нүктелерден;Каталог: 1semestr


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет