1. Машиналық командаларды (бағдарлама кодын) орындайтын электрондық блок не интегралдық схема, компьютердің аппараттық бөлімінің негізгі құрылғысы бұлДата01.11.2023
өлшемі24.35 Kb.
#482060
түріПрограмма
1-вариант АКТ каз


1 вариант


1. Машиналық командаларды (бағдарлама кодын) орындайтын электрондық блок не интегралдық схема, компьютердің аппараттық бөлімінің негізгі құрылғысы – бұл ...


A) қатты диск
B) процессор
C) жедел жады
D) монитор
E) пернетақта

2. Вирустық соққы дегеніміз не?


А) вирус түсу нәтижесінде компьютердің автоматты сөнуі
B) программалар кодында вирус коды біртекті емес көшіру
C) вирус түсу нәтижесінде компьютердің өшуі
D) вирус түсу нәтижесінде операциялық жүйені қайта жүктеу
E) программалар жұмысыныѕ бұзылуы, қатты дискіні форматтау

3. Файлды орналастыру үшін не талап етіледі?


A) электронды кестенің іргелес емес ұяшықтары
B) жүйелік дискідегі үздіксіз дискілік кеңістіктер
C) дискінің түрлі бөліктеріндегі бос кластерлер
D) үзілімдер векторы кестесіндегі бос секторлар
E) электронды кестенің іргелес бағандары

4.Ақпараттық жүйе дегеніміз ...


А) белгіленген тәртіппен әзірленген және құқықтық күші бар материалдық деректерді тасымалдаушы
В)біртұтас ретінде әрекет ететін өзара байланысты ресурстардың жиынтығы
C) техникалық құралдар арқылы оны өѕдеуге мүмкіндік беретін, формальды түрде берілетін сандық-символдық ақпарат
D) ақпаратты автоматтаты түрде жинау, сақтау, өѕдеу және шығару үшін арналған аппараттық-бағдарламалық кешен
E) нақты өмірдегі объектілер мен процестер туралы ақпараттар мен білімдер жүйесі

5. Ақпарат дегеніміз ...


A) объектілер мен процестер туралы кейбір ақпараттар мен білім
В) ақпаратты жинау, сақтау, өѕдеу және таратуға арналған кешен
C) біртұтас әрекет ететін өзара байланысты ресурстардыѕ жиынтығы
D) техникалық құралдар арқылы оны өѕдеуге мүмкіндік беретін ақпарат
E) белгіленген тәртіппен әзірленген материалдық деректерді тасымалдаушы

6.Компьютерлік вирустардың негізгі типтері:


А) Аппараттық, программалық, жүктеуіштік
В) Программалық, жүктеуіштер, макровирустар
С) Файлдық, программалық, макровирустар
D) Жүйелік, файлдық, қолданбалы
Е) Программалық, макровирустар, жүктеуіштік

7. Қандай бағдарламалар компьютерлерді пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге арналған?


A) Бағдарламалық құралдар
B) Бағдарламалау жүйелері
C) Жүйелік бағдарламалар
D) Операциялық жүйелер
E) Қолданбалы бағдарламалар

8.Дербес компьютердің бағдарламалық қамтамасыз етуі қандай түрлерге бөлінеді?


А) жүйелік, бағдарламалау жүйелері, қолданбалы
B) арнайы, қолданбалы, пайдаланушы
C) жүйелік, бағдарламалау жүйелері, үзілулік
D) үзілулік, пайдаланушы, бағдарламалық
E) жүйелік, арнайы, бағдарламалық қамтамасыз ету

9. Бағдарламалар мен деректерді ұзақ мерзімді сақтауға арналған жады қалай аталады?


А) сыртқы жады
B) жедел жады
C) тұрақты жады
D) кэш жады
E) бейне жады

10. Фон-Нейман сәулеті бойынша жедел жады қалай аталады?


A) бағдарламалау жүйесінің негізгі элементі
B) файлдарды мұрағаттау құрылғысы
C) негізгі операциялық амалдарды жүзеге асыруқұрылғысы
D) сыртқы құрылғыларға қатынауға арналған құрылғы
E) бағдарламалар мен деректерді уақытша сақтау құрылғысы

11. Программалық вирустың әрекеттерінің этаптары :


А) Көбеюі, вирустық соққы
В) Файлға жазба, көбеюі
С) Файлға жазба, көбеюі, программалардыѕ жойылуы
D) Программалардың жойылуы, көбеюі
Е) Файлға жазба, вирустық соққы

12. Бағдарламалар мен деректерді уақытша сақтауға арналған жады - бұл ...


А) кэш жады
B) сыртқы жады
C) тұрақты жады
D) жедел жады
E) бейне жады

13. Операциялық жүйедегі файлдарды ұйымдастырудың көп сатылы (иерархиялық) бұтақ тәріздес құрылымын ұйымдастыру жүйесі қалай аталады?


A) операциялық жүйе
B) файлдық жүйе
C) ақпараттық жүйе
D) хаттамалар жүйесі
E) бағдарламалық жүйе

14. Дискіде аты анықталған, файлдар мен ішкі каталогтарды сақтауға арналған кеңістік қалай аталады?


A) бума
B) файл
C) сілтеме
D) бөлім
E) порт

15. Вирустық программалардың көбеюі неден пайда болады?


А) вирустық код басқа программалар денесінде бірнеше рет көшіріледі
В) программа-вирус басқа программалар денесінде бір рет көшіріледі
С) вирустық код басқа программалардыѕ денесінде бірнеше рет көшіріледі
D) вирустық код бір рет өзінің көшірмесін құрады
Е) вирустық код өзінің көшірмесін бір рет қана құрады

16. Объектке тез қатынау сілтемесі бар файлдың ерекше түрі - бұл ...


А) файл
B) бума
C) ярлык
D) бөлім
E) порт

17. Одан деректер оқуға және оған деректер жазуға болатын сыртқы жадыдағы аты бар аумақ қалай аталады?


A) файл
B) ярлык
C) бума
D) бөлім
E) порттар

18. Файлдың параметрлерін атаңыз


A) файл туралы терезе бар ақпарат
B)файлдарды көшіру және жылжыту қабылеті
C) атауы, түрі, өлшемі, файл құрылған күні және уақыты
D) қолданушы аты, өлшемі, файл құрылған күні және мерзімі
E) қолданушы атауы және жедел жадыдағы өлшемі

19. Файл түрі (типі) нені көрсетеді?


A) файлдың атрибуттарын
B) файлдық деректермен өлшемін
C) файлдыѕ құрылған күнін
D) файлдағы ақпарат түрін
E) автордыѕ аты-жөнін

20. Есептеу техникасы құрылғыларын және телекоммуникация құралдарын қолдану арқылы ақпаратпен жұмыс істеу және әрекеттесу әдістері мен үрдістері қалай аталады?


А) ақпаратты жинау және өңдеу технологиялары
B) ақпараттық-желілік технологиялар
С) мультимедиялық-желілік технологиялар
D) ақпаратты жинау және сақтау технологиялары
E) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

21. Жүйеге мәтін, дыбыс, бейне, анимация біріктіруге мүмкіндік беретін заманауи компьютерлік ақпараттық технология қалай аталады?


А) мультимедиялық технологиялар
B) желілік технологиялар
С) ақпараттықтехнологиялар
D) ақпаратты жинау технологиялары
E) ақпаратты өѕдеу технологиялары

22. Микропроцессорлар бір-бірінен немен ерекшеленеді?


A) ақпаратты сақтау құрылғыларымен
B) кіріс және шығыс құрылғыларымен
C) тұрақты жады мөлшерлерімен
D) күн мен уақыты есептеуіштерімен
E) разрядтылығы мен тактілік жиілігімен

23. Бейнені фон ретінде қолдану үшін қолданылатын атрибут?


A) body
B) align
C) background
D) center
E) attribute

24. Берілгендермен алмасу үшін қандай серверлер белгіленген?


A) Web серверлері
B) FTP серверлері
C) домендер
D) WWW сервері
E) Жаѕалықтар сервері

25. Қолданушының нақты уақытта хабар алмасу каналы қалай аталады?


A) чат
B) пошта
C) телефон
D) модем
E) байланыс

26. Аналогтық байланыс жүйесімен цифрлық берілгендерді жіберу үшін сигналды модуляциялайтын және демодуляциялайтын құрылғы не деп аталады?


A) принтер
B) сканер
C) модем
D) телефон
E) телевизор

27. Компьютердің жұмыс істеуін және ондағы сақталынған берілгендерді бұзатын программа?


A) компьютерлік вирус
B) компьютер ауруы
C) программаның бұзылуы
D) сканерлер
E) антивирустар

28. Модем дегеніміз …


A) желіде соѕғы 3-5 жылда жиналған мәліметтер қоймасы
B) желінің қауіпсіздігіне жауапты компьютерлер
C) адамдар арасындағы текстілік хабарламармен алмасуы
D) бірыңғай протоколдарды қолдайтын көптеген желілердің жиынтығы
E) Internet желісіне қосылуға сөзсіз қажетті жабдық

29. IP–адрес дегеніміз …


A) 4-байттық тізбек, әр байт ондық сан түрінде жазылады
B) адамдар арасындағы мәтіндік хабарламалармен алмасуы
C) дербес компьютер және модем
D) «электронды пошта»
E) маршрутизаторлар

30. DNS (Domain Name System), нені қамтамасыз етеді


A) домендік IP атты желінің түйіндер адрестерін жауапты сервер бөлігінде іздеу
B) адамдар арасындағы текстілік хабарламармен алмасуы
C) WWW-құжаттарды қарап шығу
D) компьютерлер жұмысының бұзылуын және ондағы сақталған құжаттарды бүлдіреді
E) құжаттарды сақтау

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет