1. Microsoft Word ( ms word) дегеніміз не?Дата22.02.2016
өлшемі127 Kb.
#13
1. Microsoft Word ( MS Word) дегеніміз не?

А) Windos- тың басқаруымен автаномды ДК- де жұмыс істеуге арналған реляциялық деректер базасын басқарудың үстелдік жүйесі

Б) MS Office дестесіне кіретін Windos- тың басқаруымен электрондық кестелерді әзірлеуге және өңдеуге арналған программа

В) MS Office дестесіне кіретін кез келген презентацияларды жасауға және редакйиялауға арналған программа

Г) Мәтіндік құжаттарды жасауға, көруге, түрлендіруге және басып шығаруға арналған Windos - тың қосымша программасы
2. MS Word- тың құжатының пішімінде сақталған құжаттардың келесідей атау кеңейтуі болады:

А) TXT


Б) DOC

В) XLS


Г) WOR
3. MS Word- та құжаттың сақталуын орындау үшін келесі команда қажет....

А) Сервис\ Параметрлер....\ Сақтау...

Б) Файл\ Ашу....

В) Файл\ Сақтау....

Г) Түзету\ Сақтау....
4. MS Word- та құжатты сақтау үшін мынадай пернелер комбинациясын пайдалануға болады:

А) Ctrl+N

Б) Shift+F12

В) Alt+F5

Г) Alt+Ctrl+O
5. MS Word- та жаңа құжат құру үшін мына команданы орындау қажет:

А) Терезе\ Жаңа

Б) Файл\Ашу...

В) Файл\ Құру...

Г) Терезе\ Бөлу
6. MS Word- та жаңа құжат құру үшін мына пернелер комбинациясын пайдалануға болады:

А) Ctrl + F12

Б) Ctrl + O

В) Ctrl + P

Г) Ctrl + N
7. MS Word-та азат жолдың (Абзацтың) шекарасында жаңа жолға өту үшін қажет...

А) Мауыстың сол батырмасын жаңа жолда шерту

Б) Enter басу

В) Shift + Enter басу

Г) Орнату\ Үзу\ Жаңа жол (Вставка\ Разрыв\ Новая строка) командасын орындау
8. Мәтіндік редакторда азат жолдың параметрлерін тағайындағанда негізгі параметрлер болып мыналар табылады:

А) гарнитура, өлшем, пішін

Б) теңестіру, шегініс, интервал

В) өріс, бағыт

Г) стиль, үлгі
9. MS Word- та азат жол дегеніміз - ол...

А) "Каретканы қайыру" таңбасымен тұйықталған кез келген таңбалар тізбегі

Б) азат жолдың сол жақ және оң жақ шекарасымен шектелген таңбалардың кез келген тізбегі

В) екі нүктелердің аралығындағы сөздердің кез келген тізбегі

Г) екі жақтарынан да қызметтік таңбалармен шектелген кез келген әріптер және цифрлар тізбегі
10. MS Word- та азат жол дегеніміз - бұл....

А) екі жақтарынан да қызметтік таңбалармен шектелген кез келген әріптер және цифрлар тізбегі

Б) екі нүктелердің аралығындағы сөздеодің кез келген тізбегі

В) жолдың сол жақ және оң жақ шекарасымен шектелген таңбалардың кез келген тізбегі

Г) екі жағынан да азат жолдың соңын білдіретін таңбалағышпен ( басылмайтын таңба - непечатаемые символы) шектелген кез келген
11. MS Word- та құжатты басып шығару үшін мына пернелер комбинациясын пайдалануға болады:

А) Ctrl + O

Б) Ctrl + P

В) Ctrl + Alt + O

Г) Ctrl + R
12. Азат жолдың енін бойлай теңестіргенде...

А) оның барлық жолдары бірдей позициядан басталады, яғни азат жолдың сол жағы тік сызықты құрастырады

Б) азат жолдың барлық жолдары бірдей позицияларда бітіріледі, яғни азат жолдың оң жағы тік сызықты құрастырады

В) азат жолдың барлық жолдары беттің ортасы арқылы өтетін тік сызыққа қарағанда симметриялық орналасады

Г) сол және оң жақ шекара тегіс болып көрінеді
13. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Алмастыру операциясын мынау үшін қолдануға болады:

А) мәтіннің берілген үзінділерін құжатта іздестіру

Б) мәтіннің таңдамалы үзіндісін алып тастау

В) мәтіннің бір үзіндісін басқаға алмастыру

Г) мәтіннің бір үзіндісін іздестіру және басқаға алмастыру
14. Егер мәтіннің үзіндісі ерекшеленіп тұрған кезде{Ctrl} пернесін басса және маустың оң батырмасымен шертсе, не болады?

А) алмасу буферіне мәтіннің үзіндісін алып тастау

Б) мәтіннің үзіндісінің көшірмесін меңзер тұрған жерге орналастыру

В) мәтіннің үзіндісін меңзердің орналасқан жеріне жылжыту

Г) ештеңе болмайды
15. Егер мәтіннің үзіндісі ерекшеленіп тұрған кезде{Ctrl + В}пернелер комбинациясын басса не болады?

А) мәтіннің ерекшеленген үзіндісі астынан сызылып, пішінін өзгертеді

Б) мәтіннің ерекшеленген үзіндісі пішінін курсивке өзгертеді

В) мәтіннің ерекшеленген үзіндісі пішінін жартылай жуанға өзгертеді

Г) мәтіннің ерекшеленген үзіндісі пішінін жартылай жуанға және курсивке өзгертеді
16. Ерекшеленген тізбектің символдарының аралық қашықтығын келесі команданы қолданып өзгертуге болады:

А) Формат / Азат жол / Шегіністер және интервалдар...

Б) Формат / Қаріп...

В) Формат / Қаріп / Интервал...

Г) Формат / Азат жол / Бетке орналастыру...
17. Қаріпті, қаріптің пішінін және өлшемін таңдау үшін келесі команданы қолдануға болады:

А) Формат / Азат жол / Шегіністер және интервалдар...

Б) Формат / Қаріп / Интервал...

В) Формат / Қаріп...

Г) Формат / Азат жол / Бетке орналастыру...
18. Терілген мәтін бойынша орын ауыстыру пернетақтаның келесі пернелері арқылы орындалады:

А) {Ctrl + Up}, {Ctrl + Down}

Б) {Ctrl + Right}, {Ctrl + Left}, {Ctrl + End}, {Ctrl + Home}

В) барлық аталған комбинациялар

Г) {Left}, {Up}, {Right}, {Down}, {End}, {Home}, {PgUp}, {PgUp}
19. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Мәтіннің құрылымдық элементтерін ерекшелеу үшін болады:

А) сөзді ерекшелеу үшін мауспен сөздің кез келген таңбасын көрсетіп және сол жақ батырмамен екі рет шерту қажет

Б) азат жолды ерекшелеу үшін маустың меңзерін азат жолдың оң жағына орнатып, маустың сол жақ батырмасын жібермей, оның орнын жоғары немесе төмен алмастыру қажет

В) сөйлемді ерекшелеу үшін мауспен сөйлемнің кез келген таңбасын көрсетіп,{Ctrl} басып және мауспен шерту қажет

Г) мәтінді түгелдей ерекшелеу үшін ерекшелеудің жолағына көрсету және мауспен үш рет шерту (немесе {Ctrl} басып, мауспен шерту) қажет
20. Ерекшеленген азат жолдың сол және оң жағын тегістеу үшін келесі пернелер комбинациясын пайдалануға болады:

А) {Ctrl} + E

Б) {Ctrl} + J

В) {Ctrl} + M

Г) {Ctrl} + {Shift} + T
21. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Мәтіннің құрылымдық элементтерін пернетақта арқылы ерекшелеу үшін болады:

А) мәтіннің үзіндісін ерекшелеу үшін {Left} + {Shift} немесе {Right} + {Shift} пернелер комбинациясын пайдалану қажет

Б) мәтінді түгелдей ерекшелеу үшін {Ctrl} + 5 (цифрлық пернетақтада) пернелер комбинациясын пайдалану қажет

В) тік төртбұрышты блокты ерекшелеу үшін {Ctrl} + {Shift} + F8 пернелер комбинациясын пайдалану қажет

Г) кестені түгелдей ерекшелеу үшін {Shift} + F8 пернелер комбинациясын пайдалану қажет
22. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Мәтіннің элементтерінің көшірмесін алуда мәтіннің бөлігін ерекшелеуге болады және:

А) {Ctrl} пернесі басылған күйде «Drag- and- Drop» әдісін қолданып ауыстыруға болады

Б) {Shift} + {Insert} пернелер комбинациясын пайдалана отырып, қажетті орынға меңзерді орнату және {Ctrl} + {Insert} пернелерін басу керек

В) маустың нұсқағышын кірістіру нүктесіне қою керек. {Ctrl} + {Shift} пернелерін басып, оларды жібермей, маустың оң батырмасын басуға болады

Г) [Түзету/ Көшіру )Правка/ Копировать)] командасын пайдаланып, одан соң меңзерді керек орынға қою және [Түзету/ Қою (Правкв/ Вставить)] командасын орындау керек
23. Абзацтың азат жолының шегінісін қою үшін қажет:

А) мауспен көлденең сызғыштағы оң үшбұрыш белгісін жылжыту

Б) мауспен көлденең сызғыштағы сол жақ төменгі үшбұрыш белгісін жылжыту

В) мауспен көлденең сызғыштағы жоғарғы үшбұрыш белгісін оңға (немесе солға) жылжыту

Г) {Ctrl} пернесін басып тұрып маустың меңзерін құжаттың керек бөлігіне орнату.
24. Барлық құжатты жақтаумен қоршау қажет...

А) Формат/ Шекара және құю/ Бет/ Жақтау (Формат/ Границы и заливка/ Страница/ Рамка) командасын орындау

Б) Формат/ Шекара және құю/ Шекара/ Жақтау (Формат/ Границы и заливка/ Граница/ Рамка) командасын орындау

В) мәтінді ерекшелеп, Стандартты панельде «Кесте және Шекара (Таблицы и границы)» батырмасын басу

Г) Файл/ Беттің параметрлері (Файл/ Параметры страницы) командасын орындау
25. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Нөмірленген тізімді алу үшін тізімнің барлық элементтерін ерекшелеу қажет және:

А) (Үлгімен пішімдеу (Формат по образцу)» азат жолдарды рәсімдеу батырмасын шерту қажет

Б) Формат/ Тізім/ таңбаланған (Формат/ Список/ Нумерованный) командасын орындау

В) Формат/ Тізім/Таңбаланған (Формат/ Список/ Маркированный) командасын орындау

Г) Формат/ Тізім/ Көп деңгейлі (Формат/ Список/ Многоуровневый) командасын орындау
26. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Таңбаланған тізімді алу үшінтізімнің барлық элементтерін ерекшелеу қажет және:

А) «Үлгімен пішімдеу (Формат по образцу)» азат жолдарды рәсімдеу батырмасын шерту қажет

Б) Формат/ Тізім/Таңбаланған (Формат/ Список/ Маркированный) командасын орындау

В) {Alt} + {Shift} + L пернелер комбинациясын пайдалану

Г) {Ctrl} + {Shift} + L пернелер комбинациясын пайдалану
27. Мәтінде бір жолдан екінші жолға сөзді бөліп жазу ауыстырып қосқышын (перенос) қою үшін қажет:

А) Сервис/ параметрлер/ Емле ережесі...(Сервис/ Параметры/ Правописание...) командасын орындау

Б) Қойылым/ Объект/ Бөліп жазуды қою... (Сервис/ Параметры/ Расстановка переносов...) командасын орындау

В) {Ctrl} + {Shift} + S пернелер комбинациясын пайдалану

Г) Сервис/ Тіл/ Бөліп жазуды қою... (Сервис/ Язык/ Расстановка переносов...) командасын орындау
28. Қате тұжырымды көрсетіңіз.

А) жаңа бағанға өту үшін Қойылым/ Үзілу/ Жаңа баған/Ок (Вставка/ Разрыв/ Новая колонка/ Ок) командасын орындау қажет

Б) жаңа бетке өту үшін Қойылым/ Үзілу/ Жаңа бет/ Ок )Вставка/ Разрыв/ Новая страница/ Ок) командасын орындау қажет

В) Жаңа бағанға өту үшін Түрі/ Беттерді белгілеу (Вид/ Разметка страницы) командасын орындау қажет

Г) жаңа бетке өту үшін {Ctrl} + {Enter} пернелер комбинациясын пайдалану қажет
29. Мәтіннің жоғарғы, төменгі, сол және оң жақ жиектерінің өлшемдерін өзгерту үшін келесі команданы таңдау керек:

А) Түзету/ Арнайы қою... (Правка/ Специальная вставка...)

Б) Файл/ Алдын ала қарау... (Файл/ Предварительный просмотр...)

В) Файл/ Қасиет... )Файл/ Свойства...)

Г) Файл/ Беттің параметрлері... (Файл/ Параметры страницы...)
30. Қате тұжырымды көрсетіңіз:

А) жоғарғы немесе төменгі колонтитулды орнату үшін Түрі/ Колонтитулдар (Вид/ Колонтитулы) командасын таңдау керек

Б) беттің нөмірін орнату үшін Қойылым/ Беттің нөмірі (Вставка/ Номер страницы) командасын таңдау керек

В) беттің нөмірін орнату үшін Түрі/ Колонтитулдар/ Беттің нөмірі )Вид/ Колонтитулы/ Номер страницы...) командасын орындау керек

Г) нұсқаманы орнату үшін Қойылым/ Ескертпе/ Нұсқама (Вставка/ Примечание/ Сноска) командасын таңдау керек
31. кестедегі жолдарды алып тастау үшін берілген жолды ерекшелеу қажет және ...

А) Delete пернесін басу

Б) Кесте/ Кестені бөлу (Таблица/ Разбить таблицу) командасын орындау

В) Кесте/ жол алып тастау (Таблица/ Удалить строки) командасын орындау

Г) BackSpace пернесін басу
32. MS Word- та кесте ұяшықтарының енін және биіктігін өзгерту үшін керек...

А) Кесте/ Жолдардың енін теңестіру (Таблица/ Выровнять ширину строк) командасын орындау

Б) маустың меңзерін ұяшықтың шекарасына орнатып, маустың батырмасы басылған күйде өлшемдерді өзгерту қажет

В) маустың меңзерін ұяшықтың шекарасына орнатып, маустың сол жақ батырмасы басылған күйде өлшемдерді өзгерту қажет

Г) кесте/ Бағандардың енін теңестіру (Таблица/ Выровнять ширину столбцов...) командасын орындау
33. Қате тұжырымды көрсетіңіз.

А) кестенің ұяшығындағы мәтіннің бағытын өзгерту үшін Формат/ Мәтіннің бағыты командасын орындау қажет

Б) Құжаттағы мәтіннің бағытын өзгерту үшін Формат/ Мәтіннің бағыты командасын орындау қажет

В) барлық кіші символдарды бас әріпті символдарға өзгерту үшін Формат/ Регистр командасын орындау қажет

Г) ерекшеленген мәтінді жоғары индекске қою үшін {Ctrl} + {Shift} +’=’ пернелер комбинациясын пайдалануға болады
34. Кестенің бағанын ерекшелеу үшін қажет...

А) Кесте/ кестені ерекшелеу командасын таңдау

Б) бағанның бірінші символының сол жағына нұсқағышты орналастыру және мауспен шерту

В) ерекшеленген жолаққа (ерекшеленетіні жолдың сол жағына) маустың нұсқағышын орнату және мауспен шерту

Г) кестенің жоғарғы торына маустың нұсқағышын (төмен бағытталған қара нұсқағышты) орнату және масупен шерту
35. Құжатқа қатты дискідегі файлда орналасқан суретті орнату үшін қажет:

А) меңзерді қойылым нүктесіне орнату және Қойылым/ Сурет/ Сканерден командасын таңдау

Б) меңзерді қойылым нүктесіне орнату және Қойылым/ Сурет/ Картинкалар командасын таңдау

В) меңзерді қойылым нүктесіне орнату және Қойылым/ Объект/ Нүктелі сурет командасын таңдау

Г) меңзерді қойылым нүктесіне орнату және Қойылым/ Сурет/ файлдан командасын таңдау
36. Қате тұжырымды көрсетіңіз. Мәтіндегі суреттің орналастырылуын өзгерту үшін мына команданы қолданады...

А) Формат/ Сурет

Б) Формат/ Шекара және бояу

В) Сурет салу панелі және WordArt панелі

Г) Суретті маустың оң батырмасын шерткенде пайда болған контекстік менюдегі Суреттің пішімі алынады
37. Бірнеше графикалық объектілерді біріктіру үшін қажет:

А) {Shift} пернесін басып тұрып объектілерді ерекшелеу және контекстік менюде Суреттің форматы/ Орыны командасын орындау

Б) {Shift} пернесін басып тұрып объектілерді ерекшелеу және контекстік менюде топ/ қайта топтастыру командасын орындау

В){Shift} пернесін басып тұрып объектілерді ерекшелеу және контекстік менюде Топ/ Топтастыру командасын орындау

Г) {Ctrl} пернесін басқан күйде объектілерді бірінің үстіне бірін салу
38. Құжатқа символдарды орнату үшін қажет:

А) {Alt} + {Shift} + D пернелер комбинациясын пайдалану

Б) Қойылым/ Символ командасын орындап, қажетті символды таңдап, Болмау (Отмена) батырмасын басу

В) қойылым/ Объект командасын орындап, қажетті символды таңдау және Қою )Вставить) батырмасын басу

Г) Қойылым/ Символ командасын орындап. Қажетті символды таңдау және Қою (Вставить) батырмасын басу
39. Құжатқа математикалық формулаларды орнату үшін арнайы қолданбалы программа қолданылады:

А) MS Access

Б) MS WordArt

В) MS Excel

Г) MS Equation
40. Меңзердің солт жағындағы символдарды алып тастау үшін қажет:

А) Backspace

Б) Delete

В) Esc


Г) Home
41. Меңзердің оң жағындағы символдарды алып тастау үшін қажет:

А) Backspace

Б) Esc

В) DeleteГ) End
42. Word- тың программасына неше және қандай құжаттар жүктелгенін қалай біледі?

А) бас менюден «Түзету (Правка)» опциясын таңдау және «Табу (Найти)» командасын орындау

Б) программада ондай мүмкіндіктер жоқ. Пайдаланушы өзі қандай файлдарды жүктегенін еске сақтауы керек

В) файл менюіне кіру керек, онда барлық жүктелген құжаттардың тізімі келтірілген

Г) терез менюіне кіру керек, онда барлық жүктелген құжаттардың тізімі келтірілген
43. Тыныс белгілерінің алдында бос орын (пробел) қойыла ма?

А) Иә


Б) жоқ

В) өзіңнің қалауың бойынша

Г) мазмұнға байланысты
44. Қаріп өлшенеді:

А) пунктермен (пт)

Б) дюмдермен

В) см


Г) мм
45. Word- та бір жүктелген құжаттан басқаға қалай ауысуға болмайды:

А) маус меңзерін құжат терезесінің есептер жақтауында орналасқан қажет құжаттың атауына апарып, маустың сол жақ батырмасын шерту керек

Б) терезе (Окно) менюінің көмегімен

В) қажет құжаттың терезесінің кез келген көрінетін жеріне маустың меңзерін орнату және маустың сол жақ батырмасын шерту керек

Г) түзету (Правка) менюінің көмегімен
46. MS Word- та мәтіннің тік тегістелуі мына команданың көмегімен іске асырылады:

А) Пішім/ Мәтіннің бағыты

Б) Сервис/ Параметрлер/ Жалпы

В) Пішім/ Азат жол

Г) Файл/ Беттің параметрлері/ макет/ тік теңестіру
47. Кесіктері бар қаріптерді мынадай жағдайда қолдануға болады:

А) жасырын файлдарда

Б) ресми құжаттарда

В) электрондық құжаттарда

Г) бейресми құжаттарда
48. MS Word- та әдеттегі құжаттармен жұмыс істеу қандай экрандық режимде ұсынылады?

А) электрондық құжаттың режімі

Б) әдеттегі режім

В) құжат құрылымының режімі

Г) бетке белгі қою режімі
49. MS Word- та беттегі өрістердің өлшемін қоюды мына команда арқылы орындау керек:

А) Сервис/ Параметрлер/ Күйге келтіру

Б) Пішім/ Өріс

В) Сервис/ Параметрлер/ Өрістер

Г) Файл/ Беттер параметрлері/ Өрістер
50. Азат жолда (абзацта) жолды үзу үшін керек:

А) Ctrl және Enter пернелерін бір уақытта басу

Б) Enter пернесін басу

В) Alt және Enter пернелерін бір уақытта басу

Г) Ctrl және Enter пернелерін бір уақытта басу
51. Бір файлдан басқасына мәтіннің үзіндісін тасымалдау үшін керек:

А) керек үзіндіні ерекшелеу; пішім/ азат жол; Қажет орынға меңзерді орнату; Enter

Б) керек үзіндіні ерекшелеу; «Delete» пернесін басу; Қойылым/ Үзінді командасын орындау

В) керек үзіндіні ерекшелеу; Түзету/ кесіп алу командасын орындау; керек құжатты ашып, меңзерді қажет жерге орнату; Түзету/ Қою

Г) мәтіннің үзінділері тек қана бір файлдың ішінде тасымалдана алады
52. MS Word- та жол аралық интервалды қою үшін мына команданы орындау керек:

А) Сервис/ Параметрлер/ Түрі/ Жол аралық интервал

Б) Файл/ Беттің параметрлері/ Макет

В) Пішім/ Азат жол/ Шегіністер және интервалдар/ Жол аралық интервал

Г) Сервис/ Күйге келтіру
53. MS Word- та бетті ықтиярсыз үзу үшін мына команданы орындау керек:

А) Қойылым/ Үзілу

Б) Пішім/ Беттің параметрлері

В) Сервис/ параметрлер/ Жалпы

Г) Түрі/ Аспаптар панелі
54. MS Word- та құжатқа бейне (картинка) орнатуды мына команда іске асырады:

А) Файл/ Беттің параметрлері/ Макет

Б) Сервис/ Параметрлер/ Түр

В) Қойылым/ Сурет/ картинкалар

Г) Түрі/ Сурет
55. А4 пішімі бойынша бет өрістерінің стандартты (американдық) өлшемдері:

А) 2 см кем емес

Б) жоғарғы, төменгі өрістері 2,54 см тең. Оң, сол өрістері 3,17 см тең

В) жоғарғы, төменгі өрістері 2 см тең. Оң, сол өрістері 3 см тең

Г) жоғарғы, төменгі өрістері 1,5” тең. Оң, сол өрістері 1” тең
56. Жақшалар және тырнақшалардың ашылуынан кейін және оларды жабудың алдында бос орын қойыла ма?

А) пайдаланушының өз тілегімен

Б) иә

В) жоқ


Г) тілге байланысты
57. MS Word- та тізім жасау үшін мына команданы орындау керек:

А) Қойылым/ тізім

Б) Түрі/ Тізім

В) Пішім/ Тізім

Г) Файл/ Тізім
58. MS Word мәтіндік процессорын іске қосуды мына команда іске асырады:

А) Жіберу (Пуск) / Программалар/ MS Word

Б) Жіберу/ MS Word

В) Менің компьютерім/ MS Word

Г) менің құжаттарым/ MS Word
59. Екі көрші азат жолдарды біріктіру үшін керек:

А) а) бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастыру; б) «Shift» және «Enter» пернесін бір уақытта басу

Б) а) екінші азат жолдың басына меңзерді орналастыру; б) «Enter» пернесін басу

В) а) бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастыру; б) «Delete» пернесін басу

Г) бұл команда мүмкін емес
60. Бірнеше орындалған командаларды жою үшін мына команданы орындау керек:

А) Файл/ Тазалау

Б) пішім/ Түзету

В) Түзету/ Болдырмау

Г) «Delete» пернесін басу
61. MS Word- та азат жолды пішімдеудің бірнеше параметрлерін бір уақытта қою үшін мына команданы орындау керек:

А) Сервис/ Параметрлер

Б) Файл/ Беттің параметрлері

В) Пішім/ Азат жол

Г) сервис/ Күйге келтіру
62. MS Word- та мәтіннің азат жолына шекараларды қосу үшін:

А) а) меңзерді керек азат жолға орналастыру; б) Пішім/ Шекаралар және бояу

Б) Пішім/ Азат жол

В) Файл/ Беттің параметрлері/ Макет

Г) Түрі/ шекаралар және бояу
63. MS Word- та беттердің нөмірлерін қою үшін:

А) Файл/ Беттің параметрлері

Б) Сервис/ Параметрлер/ Түрі

В) Қойылым/ Беттің нөмірлері

Г) Сервис/ Түрі
64. MS Word- та қарапайым кестені құру үшін:

А) Файл/ Құру/ Кесте

Б) Қойылым/ Кесте

В) Түрі/ кесте

Г) Кесте/ Кестені қосу
65. MS Word құжатының кестесіне баған қосу үшін мына команданы орындау керек:

А) а) сол жағынан баған қосылатын бағанды ерекшелеп; б) Кесте/ Бағандарды қосу командасын орындау

Б) Пішім/ Бағаналар

В) а) оң жағынан бағана қосылатын бағандарды ерекшелеп: б) Кесте/ Бағандарды қосу командасын орындау

Г) Түзету/ Бағандар

66. MS Word құжатының кестесіне жаңа жол қосу үшін мына команданы орындау керек:

А) Кесте/ Кестені бөлу

Б) Пішім/ Жолдар

В) Пішім/ кестелеу

Г) Кесте/ Жолдарды қосу


67. MS Word- та құжаттың кестесіндегі ұяшықтың өлшемдерін өзгерту үшін мына команданы орындау керек:

А) а) ұяшықты ерекшелеу; б) кесте/ Ұяшықтың биіктігі және Кесте/ Ұяшықтың ені командасын орындау

Б) Пішім/ Бағандар және жолдар

В) а) ұяшықты ерекшелеу; б) Кесте/ Ұяшықтың биіктігі және ені командасын орындау

Г) Түзету/ Бағандар және жолдар
68. MS Word- та құжат мәтінінің әріптерінің түсін қалай таңдау керек?

А) Пішім/ Фон командасын орындау

Б) Қою/ Жазба

В) Пішім/ Қаріп/ Түсі (астарлы бет) командасын орындау

Г) Түзету/ арнайы қойылым
69. MS Word- та барлық құжатты емес, тек қана бірнеше жеке беттерін қалай басып шығаруға болады?

А) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі «Беттер» бөлімінде «Ағымдық» ауыстырып- қосқышын таңдау

Б) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі «Беттер» бөлімінде «Нөмірлер» ауыстырып- қосқышын таңдау және қажетті беттердің нөмірлерін көрсету

В) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі Басып шығару тізімінен «Тақ беттерді» таңдау

Г) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі Басып шығару тізімінен «Жұп беттерді» таңдау
70. MS Word- та құжаттың беттерін кері ретпен қалай басып шығарады?

А) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі Басып шығару тізімінен «Жұп беттерді» таңдау

Б) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі «Беттер» бөлімінде «Кері ретпен» ауыстырып- қосқышын таңдау

В) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі Басып шығару тізімінен «Тақ беттерді кері ретпен» шығаруды таңдауГ) Файл/ Басып шығару командасын орындау; «Басып шығару» сұхбаттық терезесіндегі «Режім» бөлігінде «Параметрлер» астарлы бетінде «кері ретпен» жалаушасын таңдау

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Г

Б

В

Б

В

Г

В

Б

Г

Г

Б

Г

А

Б

В

В

В

В

Б

Б

Г

А

В

Г

Б

В

Г

В

Г

Г

В

В

А

Г

Г

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

В

В

Г

Г

А

В

Г

Б

А

Г

Г

Г

Г

Г

А

В

В

А

В

Б

В

В

А

В

В

В

А

В

Г

А

Г

В

В

А

Г

Каталог: bilim
bilim -> [Санау жуйеси -60] Ақпаратты өлшемнің негізгі бірлігі ретінде қабылданады
bilim -> Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, №64 Ш. Рашидов атындағы жалпы орта мектебінің өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Раимбердиева Гульнара Анваровна
bilim -> Оқу жылына отп ұйымдастыру бойынша нормативтік база
bilim -> Жаңақорған аудандық білім бөлімі тарапынан 2015 жылдың І жартыжылдығында атқарылған жұмыстар туралы
bilim -> Сабақтың тақырыбы: Монгол империясының құрылуы Сабақтың мақсаты
bilim -> 2015 год Концепция проведения республиканской акции «Қуан, сәби»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет