1.Қандай ms-dos командасымен Work кататалогында Rab каталогын құруға болады?Дата17.06.2016
өлшемі217.5 Kb.
#141518
«Операциялық жүйелер және бағдарламамен қамтамасыздандыру»

пәнінентест сұрақтары1.Қандай MS-DOS командасымен Work кататалогында Rab каталогын құруға болады?

 1. Md Rab и Cd Work

 2. Cd Work/ Rab

 3. Did Work и Md Rab

 4. Cd Work и Md Rab

 5. Rd Rab /Work

2. f.txt файлының атын ағымдағы a. txt атты файлына қалай өзгертуге болады?

 1. Copy f. txt a. txt

 2. Type a. txt f. txt

 3. Del f .txt a. txt

 4. Ren a. txt f. txt

 5. Ren f. txt a. txt

3. ОЖ MS – DOS та каталогты қалай жоюға болады?

 1. Файлдар мен ішкі каталогтарды өшіру және Rd каталог аты командасын қолдану

 2. Барлық файлдарды өшіріп және Rd каталог аты командасын қолдану

 3. Del каталог аты командасын қолдану

 4. Rd каталог аты командасын қолдану

 5. Del каталог аты командасын қолдану

4. Paint. Палитрда басты және қосымша түстерді қалай қолдануға болады?

 1. палитра мәзірі , палитраны өзгерту

 2. Көрініс мәзірі, палитра

 3. Тінтіуірдің сол батырмасы– басты, оң – қосымша

 4. Тінтіуірдің сол батырмасы – қосымша, оң – басты

 5. палитрда екілік шертпе түс таңдаумен

5. Қандай драйвер кеңейтілген жадқа жол ашуды ұйымдастырады?

 1. Himem. sys

 2. Ansi. sys

 3. Mouse. sys

 4. Emm386. sys

 5. Device

6. MS-DOS. Команда қалай драйвер құрылғысын қосуға мүмкіндік береді?

 1. Buffers

 2. Device

 3. Shell

 4. Files

 5. Break

7. ДК қосылғанда MS-DOS модулі қандай ретпен жұмыс жасайды ?

 1. Boot Record, Io.sys, Msdos.sys, Command.com

 2. Boot Record, Bios , Io.sys, Msdos.sys, Command.соm

 3. Bios, Boot Record, Io.sys, Msdos.sys, Command.соm

 4. Bios, Boot Record, Command.соm, Io.sys, Msdos.sys, Command.соm

 5. Bios, Command.соm, Io.sys, Msdos.sys, Boot Record

8. Қандай утилит D:қатқыл дискісінің жүйелік аумағында резервттік көшірмесін құрады?

 1. Image D:

 2. Fdisk D:

 3. Format D:

 4. Copy D:

 5. Sys D:

9. Қандай команда қатқыл дискті логикалық дисктерге бөледі?

 1. Format

 2. Calibrate

 3. Fformat

 4. Fdisk

 5. Image

10. Қандай бағдарлмалар дискті вирусқа тексереді?

 1. Avp, sd, ndd

 2. Drweb, ndd, aidstest

 3. Unerase, Avp, drweb

 4. sd, ndd, unerase

 5. Avp, aidstest, drweb

11. RAR архиваторында өзжинақ файлын қалай құруға болады?

 1. Shift + F2

 2. Alt + F5

 3. Shift + F4

 4. Alt +X

 5. Ctrl + F3

12. NC. Ағымдағы каталогта файлды қалай құруға болады?

 1. F4

 2. Shift + F4

 3. Shift + F3

 4. F3

 5. Ctrl + F4

13. NC. Ағымдағы каталогтан .tmp типіндегі барлық файлдарды түпкі каталогқа қалай көшіруге болады?

 1. *.tmp, файлды белгілеу , F5 басу және с:\ таңдау

 2. F5 басу

 3. Tmp файлдарын белгілеу, F6 басу және с:\ таңдау

 4. F8басу және *.tmp таңдау

 5. *.tmp файлдарын бөлу , F8 басу және с:\ таңдау

14 NC. 5 файл белгіленген, қазіргі уақытта меңзер белгіленбеген файлды көрсетіп тұр. F8 батырмасын басқанда не өшіріледі ?

 1. Белгіленген 5 файл

 2. Ағымдағы файл

 3. ешнәрсе

 4. 5+1 файлдары

 5. ағымдағыдиректориядағы барлық файлдар

15. Excel. Қандай формула дұрыс жазылмаған?

 1. =23*78, 5/100

 2. =СУММА (А1:А10)

 3. =А51,5+СУММ(В1:С4)

 4. ОКРУГЛ(СУММ(С7:А F7));2)

 5. =LN(5)/5*(25,12+B17)

16. Excel. Қандай тәсілмен диаграмма қосуға болады?

 1. Қою, Диаграмма

 2. Диаграмма, диаграмманы қосу

 3. Диаграмма, Қою

 4. Сервис, Диаграмма

 5. Көрініс, Диаграмма

17 Excel. Кестенің шекарасын қалай салуға болады?

 1. Кестенің контекстік мәзірін щақыру, пішін, ұяшықтар, шекара, қажет шекараны таңдау

 2. Атоматты түрде салынады

 3. Кестенің ұяшықтарын бөлу,Шекара батырмасында Сурет салу панелі, қажетін таңдау

 4. Кестенің ұяшықтарын бөлу , Формат мәзірі, Ұяшықтар, Шекеара, қажет шекараны таңдау

 5. Стандартты панелінде шекара батырмасы қажетін таңдау

18 OЖ MS-DOS prim.sys жүйелік файлында атрибутты қалай орнатуға болады?

 1. Format prim.sys / S

 2. Sys prim.sys /S

 3. Copy prim. sys /S

 4. Label +S prim.sys

 5. Attrib +S prim.sys

19. Word. Кандай командамен құжатқа жаңа кесте қоюға болады?

 1. Қою, Кесте

 2. Кесте,Қою, кесте

 3. Көрініс , Кесте

 4. Файл, Құру

 5. Правка, Кестені қою


20. Word. басылымға шығару алдында бапталған принтермен ағымдағы құжатты қалай шығаруға болады?

 1. Стандартты құралдар панелінде Басу батырмасы

 2. Файл, Алдын -ала көру

 3. Сервис, Баптау, Басылымға шығару

 4. Файл, Жөнелту, Басылым

 5. Ctrl + P

21. Word. Құжаттың белгіленген текстін бірнеше бағанға қалай бөлуге болады?

 1. Мәтінді бөлу, Правканы таңдау, Баған

 2. Пішінді таңдау, Бірнеше баған

 3. Мәтіндіі бөлу, Пішін, Бірнеше баған

 4. Көріністі таңдау, Бірнеше баған

 5. Мәтінді таңдау, таңдау , Қою, Жол

22. Windows. Ашық сөйлем терзелері арасында ауысу?

 1. Ctrl + F6

 2. Ctrl + F4

 3. Alt+пробел

 4. Alt+Tab

 5. Alt+ F4

23. Windows. Бейне бет өрісінде терезе қалай ауысады қалай ?

 1. Тінтіуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы бейне беттің кез келген жерінде тінтуірдің бағытын орнату, ауыстыру

 2. Тінтуірдің бағытын тақырыпша жолына орнату және ауыстыру

 3. Тінтіуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы бейне беттің кез келген жерінде тінтуірдің бағытын орнату, ауыстыру

 4. Тінтуір , ауыстыру

 5. тінтуірдің сол жақ батырмасын басып арқылы көшіру командасын таңдап тінтуірдің кез келген бағытына апарып , қажет бағытқа ауыстыру

 6. Екі рет тінтуірдің батырмасын тақыпша жолына шерту

24. Windows. Файлдармен қалталарды қалай ұйымдастырады?

 1. Бастау, Құжаттар, қажетқұжаттарды таңдау

 2. Бастау,Іздеу, Файлдармен қалталар, аты немесе шаблонды таңдау , Іздеу

 3. Бастау, Іздеу, аты немесе шаблонды таңдау , Іздеу

 4. Бастау, Орындау, аты немесе шаблонды таңдау , ОК

 5. Файл, Іздеу, Файлдармен қалталар, аты немесе шаблонды таңдау , Іздеу

25. OЖ MS – DOS қандай командасымен ағымдағы каталогқа A: дискісіне барлық .TXT типтегі файлдарын көшіруге болады ?

 1. Copy *.TXT A

 2. Copy A:\*.TXT

 3. Copy c:\*.TXT A:\*.TXT

 4. Copy *.TXT A:

 5. Copy A: *.TXT

26. MS-DOS. Windowsтың ішкі каталогының мазмұнын қысқаша түрде және әліпби ретінде қалай көрсетуге болады?

 1. Dir /o/p

 2. Dir /o/w

 3. Dir \windows /w/o

 4. Dir windows /p/w

 5. Dir windows /w /o

27. Какая команда OC MS – DOS тың қандай командасы мәтіндік prim.txt файлды құрады?

 1. Copy prim.txt

 2. Copy prim.txt con

 3. Copy con prim.txt

 4. Prim.txt con

 5. Prim.txt copy con

28. Paint. Палитраның қандай түстерін баптауға болады?

 1. Палитра түсінің контекстік мәзірі

 2. Көрініс мәзірі, Палитра

 3. екілік шертпе палитра түсінде

 4. Құралдар панелінде Түс Таңдау құралы көмегімен

 5. Құралдар панелінде Түс Таңдау құралы көмегімен


29. MS – DOS.Қандай команда арқылы альтернативті маршрутқа файлдық іздеу орнату?

 1. Prompt

 2. Set

 3. Ver

 4. Path

 5. Dir

30. MS – DOS. Қандай команда бағдарламаның жұмысын үзу режимін орнатады?

 1. Break

 2. Temp

 3. Files

 4. Device

 5. Buffers

31. OC MS – DOSта файл пішімі?

 1. 11.4

 2. 9.3

 3. 8.2

 4. 8.1

 5. 8.3

32. Қатқыл дисктің бірінші бөлігін не сипаттайды?

 1. Одан MS – DOS операциялық жүйесі жүктелмейді

 2. Оны бірнеше логикалық дисктерге бөлуге болады

 3. Оның өлшемі 2 Гбайттан көп

 4. Кеңейтілген бөліктен еш айырмашылығы жоқ

 5. Одан MS – DOS операциялық жүйесі жүктелмейді

 6. Одан MS – DOS операциялық жүйесі жүктеледі

33. NC файлды архивтен шығару

 1. Alt + F2

 2. Alt +F6

 3. Alt +F4

 4. Alt +F5

 5. Alt +F8

34. NC. Түпкі каталогқа қалай өтуге болады?

 1. Ctrl + :\

 2. Tab

 3. Ctrl +. .

 4. . . + Enter

 5. Ctrl +\

35. NC. Қандай режим бейне бетте «Жасырын файлдарды» көруге мүмкіндік береді?

 1. Full Screen

 2. Show Files

 3. Show Menu Bar

 4. Show Hidden Files

 5. Mini Status

36. NC. prim каталогын ағымдағы каталогты қалай құруға болады?

 1. Alt + F7 и таңдау \ prim

 2. F7 және таңдау prim

 3. Shift + F4 және таңдау c:\ prim

 4. F6 және таңдау prim

 5. F7 және таңдау\ prim

37. NC. Ис жетекті оң панелде қалай ауыстыруға болады?

 1. Ctrl + F1

 2. Alt + F2

 3. Shift + F2

 4. Shift + F1

 5. Ctrl + F2

38. Excel. Кітаптың бетін қандай команда арқылы жоюға болады?

 1. Мәзір Правка, Жою

 2. Бет бөлу, Жоюды таңдау, Бет

 3. Контекстік мәзір бет нөмерін таңдау , Өшіру

 4. Конткестік мәзірді бетте шақыру, Өшіру

 5. Еш команданы қолдану қажет емес сс беттерді өшіруге болмайды

39. Excel. Белгіленген ұяшықта орналасқан мәтінді толығымен өшірмей қалай өзгертгуге болады?

 1. Ұяшықты өзгерту, Del басу, Мәтінді өзгерту

 2. Ұяшықты өзгерту, формуа жолын шерту рқылы ьәтінді өзгерту

 3. Ұяшықты өзгерту Мәтінді өзгерту

 4. Формат арқылы мәтінді өзгерту Ұяшықтар,

 5. Ұяшықта мәтінді өзгертуге болмайды тек оны қайта енгізу керек

40. Excel. Диаграмманы кез келген кезеңде оның жаңа құрылысын пайдаланбай қалай өзгертуге болады?

 1. Ешқандай өзгертуге болмайды

 2. диаграмма мәзірі, кезең атын таңдау

 3. Кез келген бетте контекстік мәзірін шақыру, кезең атын таңдау

 4. Кез келген диаграмма аумағына контекстік мәзірін шақыру, кезең атын таңдау

 5. Диаграмманы белгілеу, диаграмма мәзірі, диаграмма параметрі

41. Қандай MS-DOS. Командасымен операциялық жүйе ауысымен жүйелік диск құруға бола ма?

 1. Format A:/S

 2. Format A:/S /B

 3. Format A:/S /Q

 4. Format A:/S /1

 5. Format /S

42. Word. Стандартты емес символдарды мәтін құжатына қалай енгізуге болады?

 1. Файл символ

 2. Қою, символ

 3. Көрініс, Қою, символ

 4. Правка, Қою

 5. Ешқандай болмайды

43. Word. Құжатты басылымға шығармастан бұрын қандай командамен бетті баптауға болады ?

 1. Баптау, бет параметрі

 2. Көрініс, бет

 3. Сервис, бет

 4. Файл, бет параметрі

 5. Файл, басылым

44. Word. Құжаттағы ерекшеленген мәтіннің шрифт өлшемін қалай өзгертуге болады?

 1. Мәтінді ерекшелеу, Форматирование мәзірінде өлшем батырмасын таңдау

 2. Формат мәзірі, Шрифт, Размер

 3. Мәтінді ерекшелеу, контекстті мәзірді шақыру,Шрифт, Размер

 4. Контекстті мәзірді шақыру , Формат таңдау, Шрифт, Размер

 5. Правка мәзірі, Шрифт, Размер

45. MS Office. Белсенді құжатта өзгерістерді қалай сақтауға болады, кітапта,…? 1. F2

 2. Ctrl +C

 3. Файл, Сохранить как

 4. F12

 5. Shift + F12

46. Windows. Қатарынан бірнеше файлды ерекшелеу?

 1. Бірінші файлды шертіп Ctrl пернесін баса отырып соңына дейін алып бару.

 2. Бірінші файлды шертіп Shift пернесін баса отырып соңына дейін алып бару

 3. Бірінші файлды екі рет шертіп, Shift пернесін баса соңына дейін алып бару

 4. Файлдың басынан және соңынан шерту

 5. Ctrl пернесін баса отырып, файлдың соңынан шертіп және файлдың басынан шерту қажет

46. Windows. Бірнеше файлды бірден қалай белгілеуге болады? 1. Бірінші файлды шертіп Ctrl пернесін баса отырып соңына дейін алып бару.

 2. Бірінші файлды шертіп Shift пернесін баса отырып соңына дейін алып бару

 3. Бірінші файлды екі рет шертіп, Shift пернесін баса соңына дейін алып бару

 4. Файлдың басынан және соңынан шерту

 5. Ctrl пернесін баса отырып, файлдың соңынан шертіп және файлдың басынан шерту қажет

47. Windows. «терезені бүктеу» мен «терезені жабу» іс-әрекетінің айырмашылығы? 1. «терезені бүктеу» және «терезені жабу» «сәрекет» орындалған жадыдан бағдарлама жойылады

 2. Еш айырмашылығы жоқ

 3. «терезені жабу» іс-әрекеті болғанда бағдарлама дисктен жойылады, ал «терезені бүктеу» -де жадыдан жойылады

 4. «терезені жабу» іс-әрекеті болғанда бағдарлама жадыда сақталады, ал «терезені бүктеу» -де жадыдан жойылады.

 5. «терезені бүктеу» іс-әрекетінде бағдарлама жадыда қалады, ал «терезені жабу» іс-әрекетіндежадыдан жойылады

49. Қандай әмір арқылы MS – DOS ОЖ –да осы каталогты каталогтар ағашы бойынша төменге ауыстыруға болады? 1. CD каталог - аты

 2. MD каталог - аты

 3. CD /

 4. RD каталог - аты

 5. CD ..

50. Қандай әмір арқылы MS – DOS ОЖ –да F. TXT мәтіндік файлын көруге болады?

 1. Copy F. TXT com

 2. Copy con F. TXT

 3. Copy F. TXT con

 4. Type F. TXT

 5. F. TXT Type

51. Қандай әмір арқылы MS – DOS ОЖ –де осы каталогта барлық мәтіндік файлдарды жоюға болады?

 1. Delete \*.txt

 2. Rename *.txt

 3. Unerase \*.txt

 4. Del *.txt

 5. Rd *.txt

52. Paint. Экранға қол-саймандар жиынын шығару? 1. Вид, қол-саймандарын жиыны

 2. Файл,

 3. Контекстное меню Строки меню окна, қол-саймандарын жиыны

 4. Сурет, қол-саймандарын жиыны

 5. Болмайды

53. MS – DOS. Қандай драйвер виртуалды диск драйверінің қосылуына жауап береді?

 1. Himem.sys

 2. Ramdrive.sys

 3. Smartdrv.sys

 4. Driver.sys

 5. Ansy.sys

54. MS – DOS. Қандай әмір бізге 20 файлды ашуға мүмкіндік береді?

 1. Buffers=20

 2. Files=20

 3. Break=20

 4. Device=20

 5. Numlock=20

55. MS – DOS. Қандай әмір арқылы жүйелік шақыру түрін өзгертуге болады?

 1. Dir

 2. Set

 3. Prompt

 4. Path

 5. Echo

56. MS – DOS. Қандай файл шаблонының атында қате бар?

 1. *.*

 2. *.dbf

 3. П2*.bak

 4. AB???/*

 5. *.pas

57. Қандай әмір қатқыл дискті бөлімдерге бөлу туралы ақпаратты экранға шығарады?

 1. Format C:

 2. Fdisk C: /display

 3. Format C: /s/b

 4. Fdisk C: /status

 5. Display partition

58. NC. Қалай шаблонды қолдана отырып файлдар тобын ерекшелеуге болады?

 1. F9, Files, Deselect group, шаблонды теру, Enter

 2. Серый «-»,шаблонды теру, Enter

 3. , Files, Invert selection

 4. «+»,шаблонды теру, Enter

 5. «-»,шаблонды теру, Enter

59. NC. Дискте файлды қалай тез табуға болады?

 1. Alt + F8

 2. Alt + F4

 3. Alt + F7

 4. Ctrl + F7

 5. Shift + F7

60. NC. Файл nc.ext мүмкіндік береді?

 1. Қолданушы мәзірін шақыру

 2. NC конфигурациясын сақтау

 3. NC іске қосу

 4. Enter батырмасын басақан кезде бағдарламаларды кеңейтілуі бойынша іске қосу

 5. Enter батырмасын басқан кезде кез келген бағдарламаларды іске қосу

61. Excel. Енгізілген функцияны формулаға қалай енгізуге болады?

 1. Вставка мәзірі, Функция

 2. Формуласы бар ұяшықты ерекшелеу, Вставка мәзірін таңдау, Функция

 3. Формуласы бар ұяшықты ерекшелеу, Вставка батырмасын басу Функции, Стандартная қол-саймандар панелі

 4. Таблица мәзірі, Функция

 5. Формуласы бар ұяшықты ерекшелеу, Вид мәзірін таңдау, Добавить функцию

62. Excel. Қандай команда арқылы кітаптың белсенді беті алдында жаңа бет қосуға болады?

 1. Бетті ерекшелеу, мәзір Вставка, Лист

 2. Контексттік мәзірді шақыру, Добавить

 3. Меню Вставка, Лист

 4. Бет нөмірінің контексттік мәзірін шақыру, Лист

 5. Ешқандай әмір қодлануға болмайды, өйткені бет қосуға болмайды

63. Excel. Бөлшектік санда үтірден кейін анықталған белгі (знак) санын қалай орнатуға болады?

 1. Орнатуға болмайды

 2. Санды ерекшелеу, меню Формат, Ячейки, Число, Числовой, ондық мәндік Сан

 3. Санның контекттік мәзірін шақыру, Число, Числовой, ондық мәндік Сан

 4. Мәзір Формат, Число, ондық мәндік Сан

 5. Панельде стандартты батырма ондық мәндік Сан

64. Word. Құжаттан математикалық формулалар редакторын қалай шақыруға болады?

 1. Меню Таблица, Формула

 2. Меню Вставка, Символ

 3. Меню Вставка, Формула, MS Equation

 4. Кнопка Формула на панели Стандартная

 5. Меню Вставка, Объект, MS Equation

65. Word. Құжат бетін қалай көлденең айналдыруға болады?

 1. Меню Файл, Параметр беті, Размер бумаги, Альбомная

 2. Меню Вид, Страница, Горизонтально

 3. Меню Файл, Предварительный просмотр, Альбомный

 4. Меню, Вид, Параметры страницы, Бумага, Альбомная

 5. Меню, Правка, Страница, Горизонтально

66. Word. Құжатта графикалық объектті салу?

 1. Рисование панелін өшіру, Действия , рисовать

 2. Вставка, Рисунок, Картинки

 3. Рисования панелін қосу, Автофигуры, фигураны таңдау және салу

 4. Вставка, Рисунок, Из файла,графикалық объектімен файлды таңдау

 5. Салу мүмкін емес

67. MS Office. Белсенді құжаттың көшірмесін басқа атпен сақтау?

 1. Shift+F12, жаңа аты, сақтау

 2. Файл, Сақтау, жаңа аты, сақтау

 3. F10, жаңа аты, сақтау

 4. Ctrl+C, жаңа аты, сақтау

 5. Ctrl+S, жаңа аты, сақтау

68. Windows. Файлдарды шашырынқы түрде ерекшелеу?

 1. Бірінші файлды ерекшелеу, Shift басып, соңғы файлды ерекшелеу

 2. Shift басып, әр бір файлды шерту

 3. Әр бір файлды екі рет шерту

 4. Бірінші файлды ерекшелеу, Ctrl басып, соңғы файлды ерекшелеу

 5. Ctrl басып, әр бір файлды шерту

69. OЖ Windows. Экранда көрінбейтін терезені белсенді ету?

 1. Барлық терелерді бөктеу

 2. Жұмыс үстеліндегі екі рет шерту

 3. Терезенің кез келген жерінде шерту

 4. Барлық терезелерді жабу

 5. Есеп панелінде терезенің тақырыпшасын шерту

70. Windows. Файл және бумаларды көшіру?

 1. Файл және бумаларды ерекшелеу, тінтуір және Ctrl пернесі арқылы керекті жерге орын ауыстыру

 2. Контексттік мәзірді шақыру Ctrl+Х, керекті жерге Ctrl+V

 3. Файл және бумаларды ерекшелеу, файл мәзірі, көшіру, қою

 4. Файл және бумаларды ерекшелеу, F5 басу, керекті жерді көрсету ОК басу

 5. Файл және бумаларды ерекшелеу, Shift + Del, керекті жерді көрсету Shift +Ins

71. Word. Пернетақта арқылы жаңа құжатты құру?

 1. Shift + Del

 2. Shift + F5

 3. Ctrl+V

 4. Ctrl + N

 5. Ctrl+Х

72. Word. Пернетақта арқылы дұрыс жазылуды қосу?

 1. F5

 2. F7

 3. Alt + F10

 4. Alt + Enter

 5. F4

73. Word. Кесте құру.

 1. Меню Таблица, Вставить

 2. Меню Правка, Вставить

 3. Меню Сервис, Вставить

 4. Меню Вид, Вставить

 5. Нет правильного ответа

74. Excel. Іс әрекетті кері қайтару?

 1. Ctrl + О

 2. Alt + F10

 3. Alt + Backspace

 4. Alt + 5

 5. Alt + Del

75. Excel. Диаграмма не үшін қолданылады?

 1. Ақпаратты графикалық түрде бейнелеу үшін

 2. Бағандарды графикалық түрде құрастыру үшін

 3. Баған мен жолдарды графикалық түрде орналастыру

 4. Баған немесе жолдарды графикалық түрде орналастыру

 5. Ақпаратты мәтін түрінде бейнелеу үшін

76. MS Word құжатының кеңейтілуі

 1. .doc

 2. .xcl

 3. .xll

 4. .xls

 5. .wav

77. Айналдырма сызығының қажеттілігі

 1. Терезе өлшемін үлкейту

 2. Терезе өлшемін кішірейту

 3. Құжатты көру

 4. Құжатты жабу

 5. Терезені жабу

78. Оперативті жадының қажеттілігі

 1. бағытталған процессті және мәліметтерді басқару

 2. белсенді бағдарламалар мен мәліметтерді сақтау

 3. құрылғылардың жағдайын қадағалау

 4. құрылғыларды басқару

 5. арифметикалық және логикалық операцияларды орындау

79. ОЖ қайсысында графикалық интерфейс жоқ

 1. Ms-Dos

 2. Windows XP

 3. Windows 2000

 4. Unix

 5. Windows 95

80. Ctrl+P комбинациясың қолдану себебі

 1. Көлденең мәзірді жою және көрсету

 2. Сол жақ панельді алып тастау

 3. Панельдерді алып тастау

 4. Оң жақ панельді алып тастау

 5. Белсенді емес панельді экранға шығару және алып тастау

81. Бума және файлдардың орнын ауыстыру үшін қолданылатын әмір

 1. “e”

 2. ”o”

 3. ”d”

 4. ”a”

 5. “m”

82.Мәтін құжатының кеңейтілуі

 1. .xls

 2. .pas

 3. .exe

 4. .doc

 5. .dll

83. беттің параметрлерін енгізгенде көрсетілетін ұғымдар

 1. отступ, интервал

 2. поля, ориентация

 3. стиль, шаблон

 4. страница, положение на странице

 5. гарнитура, размер, начетратние

84. MS Word – дегеніміз…

 1. Файлды қабықша

 2. кестелік процессор

 3. графикалық редактор

 4. мәтіндік процессор

 5. Оперативті жады

85. «Көмек» режимінен шығу:86. Компакт дискідегі ақпаратты оқитын құрылғы

 1. EGA

 2. EISA

 3. HDD

 4. FDD

 5. CD-ROM

87. NC. Негізгі мәзірге көшу88. Қолданбалы бағдарламаларға жатады

 1. Unix

 2. dos

 3. MS Excel

 4. Dr Web

 5. Turbo Pascal

89. NC . Меңзерді бір панельден екінші панельге ауыстыру90. NC. Сол жақ панелінде ағымдағы дискті ауыстыру


91. Бір қатқыл дискіде неше логикалық дисктерге бөлуге болады?

 1. 1

 2. 2

 3. Қолданушының қалауынша, диск көлемімен шектеледі

 4. 0

 5. шектеусіз

 1. Әмір файылында түсінік жолын көрсететін әмір?

 1. PAUSE

 2. REM

 3. KOM

 4. PATH

 5. MD

 1. MS-DOS. Ағымдағы каталогты ауыстыру командасы

 1. RD

 2. MD

 3. DEL

 4. CD

 5. PAUSE

 1. MS-DOS. Файлды өшіру командасы?

 1. DELETE

 2. RENAME

 3. UNERASE

 4. COPY

 5. KOM

 1. Құрылғы драйвері - деп

 1. Сыртқы құрылғыларды қосу үшін арналған электронды схема

 2. Сыртқы құрылғыларға қызмет көрсететрін бағдарлама

 3. Мәтін редакторы

 4. Ақпаратты жазу және оқу үшін арналған құрылғы

 5. Қолданбалы бағдарлама

 1. А дисководына MS-DOS ОЖ жүйелік файлдарын жазу

 1. VER A:

 2. SYS A:

 3. ATTRIB A

 4. DISKCOPY

 5. DEL

 1. NC. Орындалған әмірлерді көру (әмір журналы)

 1. CTRL + F6

 2. CTRL + F7

 3. ALT + F8

 4. ALT + F7

 5. ALT + F10

 1. NC. Файлдарды аты бойынша сұрыптау.

 1. CTRL + F5

 2. CTRL + F3

 3. CTRL + F4

 4. CTRL + F7

 5. CTRL + F10

 1. NC. Файлды өшіру?

 1. Файлды ерекшелеу және F8 басу

 2. Файлды ерекшелеу және F9 басу

 3. Файлды ерекшелеу және F5 басу

 4. Файлды ерекшелеу және F7 басу

 5. Файлды ерекшелеу және F1 басу
 1. Файл - дегеніміз?

 1. MS-DOS ОЖ қосатын бағдарлама

 2. ОЖ жүктейтін дисктегі жуйелік орын

 3. Ақпаратты құру үшін арналған бағдарлама

 4. Дисктің қолданушы қолданбайтын бөлігі

 5. Дисктің немесе компьютер жадының әр түрлі ақпаратты сақтауға болатын бөлігі 1. Фронтиспис — дегеніміз?

 1. иллюстрация, басылымның басының титулының алдында қойылады;

 2. басылымның бастапқы беті, предшествующая титулу;

 3. басылым беті, на которой размещаются основные библиографические данные;

 4. добавочный титул, который помещается перед отдельными частями издания и содержит номер и название части.

 5. Тексттер редакторы
 1. PaintBrush редакторы не үшін қолданылады?

 1. Деректер қорымен жұмыс істеу;

 2. Дауыстық белгілерді құру үшін;

 3. Тексттік құжаттарды құру үшін;

 4. Суреттерді құру үшін

 5. Графикалық мәтіндер
 1. ОЖ MS DOS директориясы толық аты қанша символдан тұруы мүмкін?

 1. 11;

 2. 8;

 3. 7;

 4. 12.

 5. 14;
 1. C:\DOC\proba.txt файлға жол берілген. Бұл файлдың толық аты?

 1. C:\DOC\proba.txt

 2. \DOC\proba.txt

 3. \proba.txt;

 4. proba.txt;

 5. C:\ proba.txt3.


105. MS DOS ОЖ-сі:

 1. Бір қолданбалы, бір есепті;

 2. Бір қолданбалы, көп есепті;

 3. Көп қолданбалы, бір есепті;

 4. Көп қолданбалы, көп есепті;

 5. Көп қолданбалы.


106. Операциялық жүйелер қаптамасының берілуі —

 1. Операциялық жүйені қорғау;

 2. Бағдарлама жазудың берілу мүмкіндігі;

 3. Компьютер мен қолданушының байланысын жеңілдету;

 4. 1-3 бөлімдерде көрсетілгендей;

 5. Компьютер мен қолданушының байланысын жеңілдету.


107. Windows ОЖ мен MS DOS ОЖ айырмашылығы:

  1. Көп есепті;

  2. Жұмыс істейтін бағдарламалар арасында мәліметтерді алмасу мүмкіндігі;

  3. графикалық интерфейс;

  4. 1-3 бөлімдерде көрсетілгендей;

  5. Бір есепті.


108. MS DOS командалар интерпритаторы болып келесі атты файл болады

  1. AUTOEXEC.bat;

  2. MSDOS.sys;

  3. CONFIG.sys;

  4. COMMAND.com;

  5. BIOS.


109. ОЖ құрамындағы негізгі компоненттер:

  1. Утилиталар , команділі процессор, ядро;

  2. Жасырын бағдарламалар, утилиталар;

  3. утилиталар, команділі процессор, орталық процессор;

  4. Жасырын бағдарламалар, ядро, команділі процессор;

  5. ядро және утилиталар.


110. Бірінші жақтағы жүйелік үзілістердің себебі болады:

  1. паралельді процесстар арасындағы синхронизация болуының міндеттілігі;

  2. кейбір ресурстардағы активті процесстердің қажеттілікті;

  3. қолданушыдан үзіліске сұраныс берілуі;

  4. мультиплексирлеу интервалының аяқталуы;

  5. қолданушыдан үзіліске жауап алынуы.


111. Екінші жақтағы жақтағы жүйелік үзілістердің себебі болады:

 1. паралельді процесстар арасындағы синхронизация болуының міндеттілігі;

 2. кейбір ресурстардағы активті процесстердің қажеттілікті;

 3. қолданушыдан үзіліске сұраныс берілуі;

 4. мультиплексирлеу интервалының аяқталуы;

 5. қолданушыдан үзіліске жауап алынуы.


112. Excel. Жұмыс беті неден тұрады

 1. бағдарлама терезесінен;

 2. ішкі терезеден;

 3. төменгі терезеден ;

 4. оң жақ терезеден;

 5. сыртқы терезеден.


113. MS DOS. Команда форматын сипаттағанда [ ] жақшалары нені білдіреді

 1. фрагменттің жоқтығы ;

 2. кілттерді көрсету;

 3. Атрибуттарды көрсету;

 4. Файл аты және толық жолын көрсету;

 5. Файл жолын көрсету.

114. Norton Commander панельдерді өшіру үшін...

 1. +;

 2. +;

 3. +;

 4. +;

 5. +.

115. MS-DOS COPY командасы файлдарды алмастырғанда растау сұранысын көрсетепеу үшін келесі кілт қолданады

 1. [/S];

 2. [/Y];

 3. [/Q];

 4. [/X];

 5. [/Z].

116. Norton Commander команда параметрлерін енгізу үшін файлдың атын ерекшелеп, қай комбинацияны басу қажет

 1. и ;

 2. и ;

 3. и ;

 4. и ;

 5. и .

117. MS-DOS ОЖ. «DIR» командасын жасырын файлдарда көрсететін кілті

 1. /P[[:] H ];

 2. /A[[:] S];

 3. /A[[:] H];

 4. /A[[:] R];

 5. /A[[:]-H].

118. Norton Commander атрибуттерді орнатутерезесін шақыру пернесі

 1. Alt-E;

 2. Ctrl-F1;

 3. Alt-Q;

 4. Alt-T;

 5. Shift-F3.


119. Лексикон мәтін редакторында мәзірге көшу қай функциональді перне арқылы жүзеге асады

 1. F1;

 2. F4;

 3. F9;

 4. F2;

 5. F10.

120. Norton Commander панельдердің орнын ауыстыру үшін...

 1. +;

 2. +;

 3. +;

 4. +;

 5. +.


КЛЮЧИ К ТЕСТУ ПО ОС
Вопрос

Ответ

Вопрос

Ответ

Вопрос

Ответ

1

D

41

A

81

E

2

E

42

B

82

D

3

A

43

D

83

B

4

C

44

B

84

D

5

D

45

A

85

D

6

B

46

B

86

E

7

C

47

E

87

E

8

A

48

C

88

C

9

D

49

A

89

B

10

E

50

D

90

E

11

D

51

D

91

C

12

B

52

A

92

B

13

A

53

B

93

D

14

A

54

B

94

A

15

C

55

C

95

B

16

A

56

D

96

B

17

D

57

E

97

C

18

E

58

D

98

B

19

A

59

C

99

A

20

E

60

D

100

E

21

A

61

B

101

A

22

D

62

C

102

D

23

C

63

A

103

B

24

B

64

C

104

D

25

D

65

A

105

A

26

E

66

C

106

C

27

C

67

A

107

D

28

C

68

E

108

D

29

D

69

E

109

A

30

A

70

A

110

B

31

E

71

D

111

A

32

E

72

B

112

B

33

B

73

A

113

A

34

D

74

C

114

C

35

D

75

A

115

C

36

B

76

A

116

B

37

B

77

C

117

C

38

B

78

B

118

A

39

B

79

A

119

D

40

E

80

E

120

B


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет