2013 жылғы басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалаларДата25.02.2016
өлшемі193.15 Kb.
2013 жылғы басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалаларАвтор(лар)

Атауы, басылым

Жылы, көлемі

ҚР көлеміндегі мақалалар

1

Шарабасов С.Ғ.

Мырзағалиев қисындары// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж.- Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -253 бет. (70-72 б.б.).

2

Р.Қ.Мұхамбетқалиева

Профессор М.М.Тілеужанов – фольклортанушы ғалым, этнограф-жидашы// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

27 наурыз 2013 ж. -Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. - 253 бет. (16-20 б.б.)

3

Халықтық проза тініндегі ертегі емес жанрлық түрлердің бейнелеушілік қабілеті, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. Материалдары

21 қараша 2013 ж.- Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 330 бет. (35-39 б.б.)

4

Ержанова Ұ.Р.

«Махамбет баба шығармаларындағы тілдік құралдар», «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. материалдары

21 қараша 2013 ж. -Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (74-77 б.б.).

5

Мүтиев З.Ж

Махамбет дәстүрінің Фариза Оңғарсынова поэзиясындағы өрнегі. «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. Материалдары

21 қараша 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (39-43 б.б.).

6

Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. - 290 б. (26-29 б.б.).

7

Мүтиев З.Ж

Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. - 290 б. (46-48 б.б).

8

Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. - 270 б. (136-141 б.б.).

9

Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары.

Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 бет. (26-28 б.б.).

10

Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері.1-мақала // «Шоқан тағылымы -17» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

24-26 сәуір 2013 жыл. Көкшетау, 2013. -328 бет. Том 3. (184-188 б.б.).

11


Мүтиев З.Ж

Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. 2-мақала // «Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ халықаралық ғылым және білім беру кеңістігінде: 70 жылдық өркендеу». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.

Алматы, 2013. -362 бет. (179-182 б.б.).

12

Мүтиев З.Ж

Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы // «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері» («Ахмет Байтурсынов и современные проблемы образования») тақырыбындағы халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

11-12 сәуір 2013жыл

Орал. – 190 бет. (29-32-б.б.). (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).13

Мүтиев З.Ж

Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).


14

Ниязғалиева А.Ә.

Қазақ тарихи диалектологиясының қайнар көздері, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (43-45 б.б.).

15

Профессор М.М. Тілеужановтың еңбектеріндегі бата сөздерді лексика-семантикалық жақтан топтау // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 жыл Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (31-36 б.б.).

16

Лексиканы оқытуда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу. // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 жыл Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (172-177 б.б.).


17

Раманова А.А

Дипломдық жұмыс дегеніміз не?// Қазақстан жоғары мектебі, №1, 2013, 280-286-бб.

2013, 0,43 б.т.

18

Мектеп жасына дейінгі балалардың көптілділігі // «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (70-72-б.б.).

19

Махамбет өлеңдеріндегі лингвомәдени бірліктер // V Махамбет оқулары. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2013, 46-48-бб.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (46-48 б.б.).

20

Қыдыршаев А.С

Свободолюбивая риторика Махамбета, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен.материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (71-73 б.б.).

21

Қыдыршаев А.С

Ұстаз-ғалым Қалимолла Мырзағалиев – қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің білгір теоретигі // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (75-78 б.б.).

22

Махамбет ақынның шешендігі хақында // «V Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (48-50 б.б.).

23

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде риторикалық технологияны қолдану ерекшеліктері // «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі ортаны қалыптастыру» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы.

Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -321 бет. Орал, 2013, 278-283-б.

24

Қыдыршаев А.С

Латын әліпбиі: кеңесе келген шешімнің кемісі болмас// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (37-39-б.б.).

25

Қазақ шешендік өнерін оқытудың үлгі-формалары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (50-53-б.б.).

26

Қазақ шешендік өнерін оқыту қағидаттары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (59-62-б.б.).

27

Қазақ шешендік өнерін оқытудың әдістері// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (73-76-б.б.).

28

Қыдыршаев А.С

Тілдік қатынас сәтіндегі сөйлесім әрекеті: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (115-118-б.б.).

29

Речевое событие как основная единица речевого общения// Материалы республиканской научно-практической конференции «Стратегия «Казахстан - 2050»: проблемы развития государственного языка и полиязычного образования».

26 апреля 2013 года. Уральск: ЗКГУ РЦИ. –270 С. (С. 127-129).

30

Халықтың шешендік дәстүрі және Ақтан Керейұлы ақындығы// «Қалағандарың сөз болса...» (Ақтан Керейұлы (1850-1912)) атты ғылыми жинағы. С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің «Оқулық» баспа орталығы.

Ақтөбе қаласы, 2013 жыл. -69-73-б.б.

31

Қыдыршаев А.С

Ұстаз-ғалым Қалимолла Мырзағалиев - қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің білгір теоретигі// «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ҒТК материалдары.

27наурыз 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. – 270 бет.(75-79-б.б.).

32

Қазақ тілі сабағының тиімділігін арттырар риторикалық ойындардың әдістемелік иірімдері// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (168-170-б.б.).

33

Педагог Мағжан Жұмабайұлының ана тілін оқытудағы әдістемелік тұжырымдары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (141-146-б.б.).б.б.34

Аңызға айналған ғалым-ұстаз// ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Нұржамал Оралбайдың 85 жылдық мерейтойына арналған «Заманауи филологиялық ғылымдар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары

Алматы, 28-29 мамыр, 2013. -32-34-б.б. (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).

35

Махамбеттің сөз-жебесі – ойлы ұрпаққа тұңғиық тағылым (ақын шешендігі хақында)// «Исатай мен Махамбет: ізденістер, зерттеулер, көзқарастар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

27 мамыр 2013 жыл

Орал. -210 бет.(49-50-б.б.).

36

Риторикалық технологияны сабақ жағдаятында нақтылы қолдану мәселесі// Материалы Международный научно-теоретической конференции «Филологические науки в современном мире», посвященной 85-летию заслуженного деятеля науки РК, доктора филологических наук, профессора Нуржамал Оралбай.

Алматы, 28-29 мая, 2013.-С.-329-333.

37

Қыдыршаев А.С


Ахмет Байтұрсынұлының лингводидактикалық, лингвориторикалық тұжырымдарының бүгінгі білім беру ісімен сабақтастығы// «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері» («Ахмет Байтурсынов и современные проблемы образования») тақырыбындағы халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

11-12 сәуір 2013 жыл, Орал, 20-28-б.б. (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).

38

Педагог ғалым Мағжан Жұмабайұлының ана тілін оқытудағы әдістемелік тұжырымдарының құндылығы// Қазақстан Педагогикалық ғылымдар Академиясының кеңейтілген сессиясы. «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер» V халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары (Расширенная сессия Академии Педагогических наук Казахстана. Материалы V Международной научно-методической конференции «Инновации в образовании ориентиры и тенденции»).

Алматы, 26-27 сәуір 2013. -179-182-б.б.

39

Тұрғаналиева Г.Г

Қасым Аманжолов поэзиясындағы «Соғыс» концептісінің құрылымдық сипаты, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен.материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (81-85 б.б.).

40

Аронов Қ.Ғ

1.Мұрат Мөңкеұлы өлеңдеріндегі араб кірме сөздерінің қолданылу ерекшеліктері // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 306 б. (290-294 б.б).

41

Хасанов Ғ.Қ

Қарақұс пен қалықпан. «ДАНА kaz» тарихи-танымдық журналы. № 3 (4). – Орал. - 31 б.

2013. 0,2 б.т.

42

Бөрі жасы. «Дәстүр» тарихи-этнографиялық журнал. – № 2 (27). - Алматы, 2013. - 28 б.

2013. 0,1 б.т.

43

Ә.Кекілбай поэзиясындағы синонимдік қолданыстардың ерекшеліктері. ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор М.С.Серғалиевтің 75 жылдығына арналған «Қазақ тілі – рухани негізіміз» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана. 2013. – 398-402 бб.

2013. 0,4 б.т.

44

Хасанов Ғ.Қ

Жоғары мектептің филология мамандықтарында семинар және өзіндік сабақтарды жүргізудегі когнитивті-коммуникативті әдістеме ерекшеліктері. «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013. - 82-85 бб.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. - 253 бет. (82-86 б.б.).

45

Латын әліпбиіне көщудің қиындығы мен тиімділігі. «Қазақ әліпбиі және латын графикасы: жаңару мен тиімділік» атты өңірлік ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Атырау, 2013.

Атырау, 2013.

( 8-15 б.б.).46

Махамбет концептосферасындағы «Ерлік» концептісінің фреймдері. «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013. – 24-27 бб.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (24-27 б.б.).

47

Р.Б.Сұлтанғалиева

С.Балғабаев драматургиясындағы бүгінгі заман тынысын бейнелеудегі жаңашыл ізденістер // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -253 бет. (41-44 б.б.).

48

Н.К.Ахатова

Сырым Датұлы атымен байланысты айтылатын шешендік сөздерге тән шешендік тәсілдер. //«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО , 2013. –253 бет. (180-182 бб.)

49

А.Ы.Мамыров

Абай мектебі. Ақылбайдың «Қисса Жүсібі//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (36-39 б.б.).

50

М.Қ.Әжіғалиев

Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулардың жарыспалы қолданысы//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (85-88 б.б.).

51

М.Қ.Әжіғалиев

Сөйлеу мәдениетінің психологиялық қырлары//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (92-95 б.б.).

52

М.Қ.Әжіғалиев

Қазіргі қазақ терминдерінің көп варианттылығын қолдану аспектілері//«Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (123-125-б.б.).

53

М.Қ.Әжіғалиев

«Педагогикалық шешендіктану» курсын оқыту арқылы студенттердің шешен сөйлеу дағдыларын қалыптастырар жаттығулар жүйесі//«Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (146-149-б.б.).

54

М.Қ.Әжіғалиев

«Педагогикалық шешендіктану» курсында болашақ педагогтардың шешендік дағдыларын ойын әдісі арқылы қалыптастыру аспектілері // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (268-272 б.б.).


55

А.О.Исанова

Жұбан поэмаларындағы идеялық-көркемдік ізденістер//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (46-48 б.б.).

БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі

1

Ержанова Ұ.Р

«Жаһандану кезіндегі ұлттық тілдің алатын орны» //

№3 (51) 2013«БҚМУ хабаршысы»

2

Н.Ф.Катановтың ғылыми еңбектерінің маңыздылығы//

БҚМУ Хабаршысы. №1, Орал, 2013, 196-201б.

3

Раманова А.А

Тәуелдік жалғауы мағынасының түркітанудағы зерттелу жайы //

2013, 0,25 б.т. Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (1), 2013, 13-16-бб.

4

Қосымшалардың түбірге кірігу әрекетінің зерттелу жайы //

0,37 б.т. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Хабаршысы. №3 (94), 2013, І бөлім, 185-190-бб.

5

Хасанов Ғ.Қ

Ә. Кекілбай өлеңдеріндегі теңеулер қолданысының ерекшеліктері. әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2013. - №3 (143). – 105-110 бб.

2013. 0,4 б.т.

6

Лексикалық мағынаның заттық бөлігі. Тілтаным // - №1, 2013 Алматы. - 222-227 бб.

2013. 0,4 б.т.

7

Сұлтанғалиева Р.Б

С.Балғабаев драмтургиясындағы әзіл-сықақ интермедиялардың көркемдік идеялық ерекшелігі// БҚМУ Хабаршысы.

№ 1 (49). Орал қ. 2013 жыл. – 328 бет. (206-213 б.б.)

8

Айтыстағы тәуелсіздік тақырыбының Елбасы бейнесімен бірлікте жырлану дәстүрі//

БҚМУ Хабаршысы. № 1 (49). Орал қ. 2013 жыл. – 328 бет. (201-206 б.б.)

9

Сұлтанғалиева Р.Б

Көркем диалогтың қызметі мен типологиясы//


Жұлдыз. № 4. Сәуір, 2013 жыл. – 208 бет. (193-169 б.б.)

10

Ж.Ғ.Мусина

Р.Б.СұлтанғалиеваАйтыстағы Тәуелсіздік тақырыбының Елбасы бейнесімен бірлікте жырлану дәстүрі// БҚМУ Хабаршысы т1(49) Орал 2013-12-19 201-206
11

Қыдыршаев А.С

Ритор-педагогтық лекторлық кәсіби қалпы//


Қазақстан ПҒА хабаршысы №1, 2013 ж. 13-б.

12

Сөз сөйлеуге қатысты тірек сауалдар мен алғы мақсатты жүйелеу талдамасы//

Қазақстан ПҒА хабаршысы №2, 2013 ж. 12-б.

13

Ритор-педагогтың сөйлер сөзіндегі негізгі тезистің жүйелену аспектілері//

Қазақстан ПҒА хабаршысы №3, 2013 ж. 10-б.

14

Студент жастардың ауызша сөйлеу, пікіралмасу, шешен сөйлеу білік-дағдыларын ширату амалдары//

Қазақстан ПҒА жаршысы №4, қыркүйек 2013 ж;

15

Жоғары оқу орындары студенттерін шешен сөйлеу мәдениетіне баулудыңтәжірибелік мәселелері//

Қазақстан ПҒА жаршысы №5, қазан 2013 ж;

16

Ритор-педагогтің сөз сөйлеуге даярлануының әдістемелік сатылары//

Қазақстан ПҒА жаршысы №6, қараша 2013 ж.

с.і қазақстандық сілтеме қорына енген ғылыми журналдарындағы мақалалар

1

Хасанов Ғ.Қ

Махамбет толғауларындағы «Қалықпан» сөзінің мәні//


«Дана» тарихи танымдық жорналы– Орал 2013.

2

Бөрі жасы//

«Дәстүр» тарихи-этнографиялық жорнал. Алматы, 2013. 28-31 б.б.

3

Сұлтанғалиева Р.Б

Көркем диалогтың қызметі мен типологиясы//


Жұлдыз. № 4. Сәуір, 2013 жыл. – 208 бет. (193-169 б.б.)с.і Ресей Федерациясының импакт-факторлы ғылыми журналдарындағы мақалалар

1

З.Ж.Мүт

иев


Проблемы изучения духовной деятельности казахской лирики//

Москва: «Современные гуманитарные исследования» №2 (51) 2013 г. – 125 с. (стр. 56-58). Импак-фактор 0,006

2

З.Ж.Мүтиев

Некоторые проблемы определения характера развития казахской лирики//Гуманитарные науки в ХХІ веке. Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции (10.04.2013.).

Москва: «Вопросы гуманитарных наук», 2013. -271 с.( стр. 44-47). Импак-фактор 0,006

3

З.Ж.Мүтиев

Критические методы исследования лирики (на основе работ профессора Е.Исмайлова)// Актуальные вопросы науки. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции (25.04.2013).

Москва: «Актуальные проблемы современные науки», 2013. -216 с. (стр.129-133).). Импак-фактор 0,006

Каталог: images -> stories -> kazfil
kazfil -> 15 сәуір. Махаббат туралы көркем ойлар Махаббат туралы қалам тербемеген ақын-жазушы жоқ шығар. Әркім бір-біріне ұқсамайтын әдемі ойлар айтады. Олай болса, сол кісілердің сөздеріне құлақ түріп көрелік
kazfil -> «Махаббат – қысқа ертегі» немесе махаббат тек бір жарымнан үш жылға дейін созылады
kazfil -> Жауап та күттіріп жатпады
kazfil -> Студенттердің ғылыми үйірмесі Үйірме жетекшісі, қатысатын студенттер саны, оқитын тақырыптары «Академик Қ. Жұмалиев атындағы әдеби бірлестік»
kazfil -> Сіз бір кезек қолыңызға қалам алып, сүйіктіңізге хат жазу туралы ойлап көрдіңіз бе? Әлде бүгінгі әлеуметтік желілер қарқын алған заманда бұлай жасау әбестік деп ойлайсыз ба? Мүмкін, расымен де, бұл туралы ойланып көрмеген шығарсыз
kazfil -> Ерлердің білдіретін көп ишаратының бірі «Бесті әкел!» («Дай пять!») деп аталады. Бұл әрекет жас, статус, жыныс талғамайды, тіпті көшедегі бұзақылар мен ірі компанияның директорлары да «бесті әкел!» деп жатса, таңғалмаймыз
kazfil -> 15 сәуір Ғашықтар күні қарсаңында махаббат хикаясының тілге тиегі әйгілі жазушы Әзілхан Нұршайықов пен оның сүйікті жары Халима Өзақанова жайлы болмақ. «Махаббат, қызық мол жылдар» романы
kazfil -> «Қозы көрпеш пен Баян сұлу» «әулие Валентинге» төтеп бере ала ма?
kazfil -> Махаббат ұлтқа бөлінбейді. Ол ешқандай шекарамен өлшенбейді. Сол себепті, әлемдегі көптеген елде аралас некеге рұқсат етілген. Бүгін біз сіздерге әр мемлекеттегі қыз бен жігіттің махаббаты


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет