9-сыныпта физика пәні бойынша мемлекеттік аралық бақылауды (маб) өткізуге арналған ашық үлгідегі тест тапсырмалардың үлгі нұсқаларыДата20.06.2016
өлшемі207.5 Kb.
#149678
9-сыныпта физика пәні бойынша мемлекеттік аралық бақылауды (МАБ) өткізуге арналған ашық үлгідегі тест тапсырмалардың үлгі нұсқалары

 

1-нұсқа1. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды 1,5 с болса, 30 с уақытта жасайтын тербеліс саны

A) 30.


B) 20.

C) 2.


D) 5.

E) 10.


2. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған велосипедшіге 4 м/с жылдамдықпен қарсы соққан желдің велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі жылдамдығы

A) 32 м/с.

B) 40 м/с.

C) 10 м/с.

D) 6 м/с.

E) 14 м/с.3. Дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Оның үдеуі мен жылдамдық векторының арасындағы бұрышы

A)

B)

C) 0.


D)

E).4. Центрге тартқыш үдеудің модулі және бағыты

A) ;радиусы бойымен центрге қарай.

B) ;траектория, жанама бойымен.

C) ;центрден сыртқа қарай.

D) ;жылдамдық бойымен.

E) ; жылдамдық бағытымен.5. Дене шеңбер бойымен бірқалыпты сағат тілі бағытымен қозғалады. М нүктесіндегі үдеу векторының бағыты

A) 5.


B) 4.

C) 2.


D) 1.

E) 3.


6. Сызғыштың бөлігінің құны

A
5
) 0,1 см.

B) 0,3 см.

C) 0,2 см.

D) 0,25 см.

E) 0,5 см.


7. Т=250 К температурасының Цельсий шкаласындағы мәні.

A) -43˚С.

B) -23˚С.

C) 323˚С.

D) -73˚С.

E) 423˚С.8. Газдарда ток тасымалдайтын бөлшектер

A) тек теріс иондар.

B) оң иондар және электрондар.

C) тек оң иондар.

D) оң және теріс иондар.

E) электрондар.9. Оптикалық күші 2 дптр болатын линзаның фокус аралығы

A) 2 м.


B) 1,5 м.

C) 2,5 м.

D) 0,5 м.

E) 1 м.


10. Алыстағы нәрселердің кескінін үлкейту үшін қолданылатын оптикалық аспап

A) телескоп.

B) сақтандырғыш.

C) трансформатор.

D) микроскоп.

E) генератор.11. Массасы 40кг және мөлшері 100х50х20см болатын дененің тығыздығы

A) 100 кг/м3.

B) 500 кг/м3.

C) 400 кг/м3.

D) 300 кг/м3.

E) 200 кг/м3.12. Массасы 46кг бала массасы 1т салдан 1,5м/с жылдамдықпен жағаға секірген кезде салдың ие болған жылдамдығы

A) 66 мм/с.

B) 62 мм/с.

C) 69 мм/с.

D) 64 мм/с.

E) 60 мм/с.13. Массасы 20кг жүк 2м/с2 үдеумен жоғары қарай қозғалатын лифтің табанына түсіретін күші

A) 120Н.


B) 160 Н.

C) 240 Н.

D) 180 Н.

E) 200 Н.14. Массасы 0,2 кг тыныштықта тұрған денеге 5 с бойы 0,1 Н күш әсер етеді. Осы дененің жүрген жолы

A) 5 м.


B) 6,15 м.

C) 6 м.


D) 5,25 м.

E) 6,25 м.15. Бір бөлік сымның қатаңдығы k-ға тең. Осы сымның жартысының қатаңдығы

A).

B) 2 k.

C) k.


D) 4 k.

E) 3 k.


16. Амортизатордың серіппесі 320 Н күштің әсерінен 9 мм-ге сығылады, егер күштің шамасы 1,6кН-ға өзгерсе, онда оның серіппесінің ұзаруы

A) 4,5 см.

B) 3,5 см.

C) 2 см.

D) 3 см.

E) 2,5 см.17. Иіндіктің ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп 4 м төмен түсірді. Қысқа иініне салмағы 10 кН жүк іліп 0,8 м биіктікке көтерді иіндіктің ПӘК-і

A) 60 %


B) 50 %

C) 80 %


D) 70 %

E) 75 %


18. Массасы 50 кг бала төбешіктен шанамен сырғанап горизонталь жолмен 10 с ішінде 20 м жүріп барып тоқтады. Үйкеліс күші

A) 20 Н.


B) 10 Н.

C) 25 Н.


D) 30 Н.

E) 15 Н.


19. Қозғалыс жылдамдығын 3 есе азайтып, үйкеліс күшін 2 есе арттырса, пойыздың тежелу жолы

A) 32 есе қысқарады.

B) 2 есе қысқарады.

C) 18 есе қысқарады.

D) 9 есе қысқарады.

E) 8 есе қысқарады.20. 0˚C температурадағы 6 кг мұзды 10 минутта балқыту үшін қажет қыздырғыштың қуаты (λ=334 кДж/кг)

A) 12024 кВт.

B) 200,4 Вт.

C) 3,34 Вт.

D) 3340 Вт.

E) 200,4 кВт .21. Изохоралық процесс үшін Термодинамиканың бірінші заңының формуласы

A) Q = U.

B) A = -U.

C) Q = A.

D) U = A.

E) Q = U + A.22. Кедергілері 12 Ом және 4 Ом екі өткізгіш электр тізбегіне суретте көрсетілгендей жалғанған. V1 вольтметр 24В кернеуді көрсетсе, амперметр мен V2 вольтметрдің көрсетуі


A) I=5A; U2=4B.

B) I=1A; U2=24B.

C) I=6A; U2=12B.

D) I=4A; U2=24B.

E) I=2A; U2=8B.23. Температураны төмендеткен кезде металдар мен жартылай өткізгіштердің электрлік кедергілері.

A) Металдар мен жартылай өткізгіштерде кемиді.

B) Металдарда кемиді, жартылай өткізгіштерде артады.

C) Металдар мен жартылай өткізгіштерде өзгермейді.

D) Металдар мен жартылай өткізгіштерде артады.

E) Металдарда артады, жартылай өткізгіштерде кемиді.


24. Термоэлектрондық эмиссия дегеніміз

A) атомдардың электронға бөлінуі.

B) атом ядросының бөлінуі.

C) оң иондардың шығуы.

D) барынша қызған металл бетінен электрондардың ұшып шығуы.

E) атомның электрондар мен иондарға бөлінуі.


25. Егер дене екі еселенген фокус аралығынан тысқары орналасқан болса, онда жұқа жинағыш линза көмегімен алынған кескін:

A) үлкейтілген, төңкерілген, шын.

B) кішірейтілген, тура, жалған.

C) үлкейтілген, тура, шын.

D) кішірейтілген, төңкерілген, шын.

E) үлкейтілген, тура, жалған.26. Газ 300 Дж жылу мөлшері алғанда ішкі энергия 200 Дж-ға артты. Газдың атқарған жұмысы

A) 250 Дж.

B) 500 Дж.

C) 300 Дж.

D) 200 Дж.

E) 100 Дж.27. Ашық тербелмелі контурда ток күші і=0,1cos(6.105πt) заңы бойынша өзгереді. Шығарылатын толқын ұзындығы

A) 500 м.

B) 1000 м.

C) 100 м.

D) 10 000 м.

E) 10 м.


28. Радиоқабылдағыштың қысқа толқын ұзындығы 41 м, осығын сәйкес толқын жиілігі

A) 11 МГц.

B) 8 МГц.

C) 22 МГц.

D) 7 МГц.

E) 9 МГц.29. Экранда 10 есе үлкейтілген слайд кескінін алу үшін, фокус аралығы 20 см болатын линза қолданылады. Слайдтың линзадан қашықтығы

A) 66 см.

B) 33 см.

C) 22 см.

D) 55 см.

E) 44 см.30. Марстағы еркін түсу үдеуі 3,39×103 м/с2, ал радиусы 3,39×103 м-ге тең болса, ондағы бірінші ғарыштық жылдамдықтың мәні

A) 3,39 км/с.

B) 9,8 км/с.

C) 5,1 км/с.

D) 25 км/с

E) 11 км/с.   

 


9-сыныпта физика пәні бойынша мемлекеттік аралық бақылауды (МАБ) өткізуге арналған ашық үлгідегі тест тапсырмалардың үлгі нұсқалары

 

2-нұсқа

1. 0,75 м/с жылдамдықпен қозғалған эскалатормен байланысқан санақ жүйесінде 0,25 м/с жылдамдықпен келе жатқан жолаушы жерге қатысты қанша уақытта 20 м-ге орын ауыстырады

A) 25 с.


B) 20 с.

C) 15 с.


D) 10 с.

E) 30 с.


2. Санақ жүйесі дегеніміз

A) санақ денесімен байланысқан координаттар жүйесі мен сағат.

B) сағат.

C) координаттар жүйесі.

D) санақ басы.

E) әр түрлі санақ жүйесі.3. Дене бір қалыпты түзу сызықты қозғалған кезде

A) дененің орын ауыстыруы өзгермейді.

B) жылдамдық тұрақты.

C) күш әсер етпейді.

D) жолы өзгермейді.

E) үдеу тұрақты.4. График бойынша қозғалыстың бастапқы жылдамдығы

A) 1 м/с.

B) 5 м/с.

C) 0,5 м/с.

D) 0,1 м/с.

E) 10 м/с.5. Дененің қисық сызықты қозғалысындағы траекториясының кез келген нүктесіндегі жылдамдығының бағыты:

A) траекторияға жанама бағытымен бағыттас.

B) траекторияға нормаль бағытымен бағыттас.

C) доғаның хордасы бағытымен бағыттас.

D) траекторияға сыртқы нормаль бағытымен бағыттас.

E) орын ауыстыру бағытымен бағыттас.6. Ауадағы су буы Р қысымының берілген температурадағы қаныққан будың Рқ қысымына қатынасына тең процентпен өрнектелетін шаманы ауаның

A) қанықпаған бу деп атайды

B) салыстырмалы ылғалдылығы деп атайды

C) абсолют ылғалдылық деп атайды

D) қаныққан бу деп атайды

E) шық нүктесі деп атайды7. Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әсер коэффицентін анықтайтын өрнек.

A) η = 100%

B) η=100%

C) η = 100%

D) η = 100%

E) η = 100%8. Магнит өрісі ... пайда болады.

A) электр тогының айналасында

B) ядроның айналасында

C) нейтронның айналасында

D) қозғалмайтын зарядтың айналасында

E) протонның айналасында9. Ішінде еркін электромагниттік тербелістер туындайтын қарапайым жүйе

A) тұрақты ток генераторы.

B) электродинамикалық микрофон.

C) транзисторлық генератор.

D) тербелмелі контур.

E) дыбыс зорайтқыш.10. Жұқа линзаның формуласы

A)

B)

C)

D) E) Г=


11. Ені 800 м ағыс жылдамдығы 1 м/с өзенмен, сумен байланысқан санақ жүйесінде 4 м/с жылдамдықпен ағысқа перпендикуляр қозғалатын катерді ағыс қанша метрге ығыстыратынын анықтаңыз

A) 400 м.

B) 350 м.

C) 200 м.

D) 300 м.

E) 250 м.12. Өзендегі су ағысының жылдамдығы 4 м/с. Қайық суға қатысты 3 м/с жылдамдықпен ағысқа қарсы перпендикуляр бағытта қозғалады. Қайық қозғалысының жағаға қатысты жылдамдығы

A) 5 м/с.

B) 1 м/с.

C) 16 м/с.

D) 9 м/с.

E) 7 м/с.13. Пойыз жолдың бірінші бөлігін 0,5 сағатта 60 км/сағ, ал қалған 120 км-ін 1,5 сағат ішінде жүріп өтсе, пойыздың барлық жолды жүріп өткендегі орташа жылдамдығы

A) 55 км/сағ.

B) 60 км/сағ.

C) 75 км/сағ.

D) 65 км/са.ғ

E) 70 км/сағ.14. Бастапқы жылдамдығы 36км/сағ болатын троллейбустың 10с ішінде 120 м жолды жүрген үдеуі

A) 0,1 м/с2

B) 0,3 м/с2

C) 0,4 м/с2

D) 0,2 м/с2

E) 0,5 м/с215. Нүктенің жылдамдығы υ = 8 + 4t заңымен өзгерсе, оның үдеуі

A) 12 м/с2.

B) 2 м/с2.

C) 0.


D) 8 м/с2.

E) 4 м/с2.16. Графигі көрсетілген қозғалыстың теңдеуі.

A) x = - 20.

B) x = - 20 + 20t.

C) x = 20.

D) x = 20 + 20t.

E) x = – 5.17. Үдеуі нолге тең қозғалысқа сәйкес график

A) 4.


B) 3.

C) 1.


D) 2.

E) Ешқайсысы сәйкес келмейді.18. Дене жоғары қарай 20 м/с жылдамдықпен лақтырылды. Үдеуі -10 м/с2 –қа тең дененің 2 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы

A) 5 м.

B) -25 м.

C) 15 м.


D) 20 м.

E) 45 м.


19. Броундық қозғалыстың себебі ......

A) орта молекулаларының жылулық қозғалысы.

B) орта молекулаларының ретпен қозғалысы.

C) броундық бөлшек пен орта молекулаларының өзара әсерлесуі.

D) орта молекулаларының өзара әсерлесуі.

E) броундық бөлшектердің өзара әсерлесуі.20. Абсолют температура молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына ...

A) тәуелсіз.

B) тура пропорционал тәуелді.

C) квадратына кері пропорционал тәуелді.

D) кері пропорционал тәуелді.

E) квадратына тура пропорционал тәуелді.


21. Суретте газдың 1 күйден 2 күйге өткендегі қысымның көлемге тәуелділік графигі көрсетілген. Осы кезде газдың атқарған жұмысыA) 60 Дж.

B) 600 Дж.

C) 600 кДж.

D) 60 кДж.

E) 6 кДж.22. Ферромагнетиктер дегеніміз

A) тығыздығы өте үлкен денелер.

B) магнит өтімділігі өте үлкен денелер.

C) тығыздығы аз денелер.

D) магнит өтімділігі өте аз денелер.

E) магнит өтімділігі 1-ге болатын денелер.23. Электромагниттік индукция құбылысы дегеніміз магнит өрісін өзгерткенде ...

A) электр тогының пайда болуы.

B) катушканың полюстерінің өзгеруі.

C) зарядтың пайда болуы.

D) магниттің полюстерінің өзгеруі.

E) кернеулік күш сызықтарының өзгеруі.24. Толқын ұзындығы 300 м радиотолқындар шығаратын ашық тербелмелі контурдағы тербеліс периоды

A) 20 мкс.

B) 2 мкс.

C) 100 мкс.

D) 10 мкс.

E) 1 мкс.25. Адам кітапты көзінен 10 см қашықтықта ұстап оқып отыр. Осы адамның көзінің кемістігі

A) алыстан көргіштік.

B) жоқ.

C) дальтонизм.D) жақыннаң көргіштік.

E) аккомодация.26. Температурасы әртүрлі екі сұйықты араластыру нәтижесінде алынған қоспаның температурасын есептейтін формула

A)

B)

C)

D)

E)27. Кедергісі 6 Ом реостат жасау үшін алынған көлденен қимасының ауданы 2мм2 () темір сымның ұзындығы

A) 400 м.

B) 200 м.

C) 120 м.

D) 100 м.

E) 360 м.28. Көлденең қимасының ауданы 1,4 мм2 алюминий өткізгіш арқылы 1А ток жүргенде электр өрісінің кернеулігі (алюминийдің меншікті кедергісі ρ=2,8∙10-2)

A) 2 В/м.

B) 2 мВ/м.

C) 20 мВ/м.

D) 20 В/м.

E) 200 В/м.29. Бір ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулесінің түсу бұрышы 300 , ал сыну бұрышы 600-қа тең. Салыстырмалы сыну көрсеткіші

A) 1.


B) 0,5.

C) .

D).

E) 2.


30. Төменгі планеталар

A) Жер, күн.

B) Нептун, Плутон.

C) Юпитер, Сатурн.

D) Меркурии, Шолпан.

E) Марс, Уран.

  

Каталог: metodica.files
metodica.files -> «Ішкі энергия. Жылу құбылыстары»
metodica.files -> V-тарау. Тұрақты электр тогы і-нұсқа Егер тізбектегі ток күші 5 а болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2 с ішінде қанша кулон заряд өтеді?
metodica.files -> Физика пәні нені зерттейді? A. Техниканы зерттейді
metodica.files -> Республикалық "дарын" Ғылыми-тәжірибелік
metodica.files -> Сабақ мына өлеңмен басталады: Ампер, Вольта, Омдарың, Бірін-бірі ұғыпты Ал, олардың заңдарын
metodica.files -> Тест 11 сынып 1-тоқсан
metodica.files -> «Физика және астрономия –табиғат туралы ғылымдар»
metodica.files -> Тест 11 сынып Атомдық физика
metodica.files -> 1. Қатаңдығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м ге ұзарады?
metodica.files -> Сабақ тақырыбы: Домбыра физикасы Мақсаты: білімділік: а тербеліс туралы түсінік беру


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет