Акциялар шығару проспектісіДата03.03.2016
өлшемі354.22 Kb.
«Караганданеруд» акционерлік қоғамының

«Караганданеруд» АҚАкциялар шығару проспектісі

«Уәкілетті органмен жарияланған акциялар шығаруын мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандайда бір ұсыныстар беру емес. жарияланған акциялар шығаруын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дұрыстығына жауапты болмайды. Акциялар шығару проспектісі уәкілетті органмен тек қана Қазақстан Республикасының заңды талаптарына сәйкестігіне қаралған. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың дұрыстығына жауапты болады және онда ұсынылған барлық ақпарат дұрыстығын растайды және инвесторларды қоғамның және оның орналастырылатын акцияларға қатысты жалғанға ұшыратпайтын».1 бөлім. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер.
1. Акционерлік қоғамның атауы:

1.1. Акционерлік қоғамның мемлекеттік және орыс тіліндегі толық атауы «Караганданеруд» акционерлік қоғамы; Акционерное общество «Караганданеруд»;

1.2. Акционерлік қоғамның мемлекеттік және орыс тіліндегі қысқарған атауы «Караганданеруд» АҚ. АО «Караганданеруд»

1.3. Акционерлiк қоғамның бұрынғы толық және қысқарған атаулары, сондай-ақ оның өзгерген күнi.

1) толық атауы: «Караганданеруд» акционерлік өндірістік бірлестік, қысқарған атауы «Караганданеруд» АКБ – 1992 жылы 17 ақпандағы № 134/2 Октябрь аудандық халықтық депутаттар кеңесі атқарушы комитетінің шешімі;

2) толық атауы: «Караганданеруд» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы: «Караганданеруд» АҚ, 1995 жылы 3 сәуірдегі мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 827-1930-АҚ.

3) толық атауы: «Караганданеруд» ашық түрдегі акционерлік қоғамы, қысқарған атауы: «Караганданеруд» АТАҚ (жарғыдағы толық атауы: «Караганданеруд» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы: «Караганданеруд» АҚ), 1996 жылы 19 ақпандағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 827-1930-АҚ.

4) толық атауы: «Караганданеруд» ашық акционерлік қоғамы, қысқарған атауы: «Караганданеруд» ААҚ, 1999 жылы 16 ақпандағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 827-1930-АҚ.

5) толық атауы: «Караганданеруд» акционерлік қоғамы, қысқарған атауы: «Караганданеруд» АҚ, 2004 жылы 26 ақпандағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 827-1930-АҚ.
2. Мемлекеттік тіркеу туралы мәлімет:

заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің берілген күні – 26 ақпан 2004 ж.

заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің № - 827-1930-АҚ,

заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеуін жасаған орган – Қарағанды облысының әділеттік департаменті.


3. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

СТН – 301900000042.


4. Акционерлік қоғамның мекен-жайы:

заңды және нақты мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, 470060, Қарағанды қаласы, Бульварный қиылысы, 61,

Телефон: (3212)415192, 418560

Факс: (3212)415192

Электрондық пошта: karnerud@mail.ru.
5. Акционерлік қоғамның банктік құжаттары:

5.1. «Қазақстан Халық банкі» ААҚ ҚФ, ИИК 6467253, БИК 191801625, Кбе 17, мекен-жайы: Қарағанды қ., Театральная көш., 56.

5.2. «Қазкоммерцбанк» АҚ ҚФ, ИИК 4467167, БИК 191801708, Кбе 17, мекен-жайы: Қарағанды қ., Ержанов көш., 63/2.

5.3. «Альфа-банк» ААҚ ЕБ КФ, ИИК 2467566, БИК 191801747, Кбе 17, мекен-жайы: Қарағанды қ., Н.Абдиров даң., 36/3.

5.4. «ТұранӘлембанк» АҚ ҚФ, ИИК 4467425, БИК 191801301, Кбе 17, мекен-жайы: Қарағанды қ., Әлиханов көш., 11а.
6. Акционерлк қоғамның қызмет түрлері .


 • құрылыс тасын өндіру, өңдеу жəне сату;

 • балшықты өндіру, өңдеу жəне сату;

 • құрылыс материалдарын өндіру жəне оларды сату;

 • құм-гравий қоспасын өндіру, қайта өңдеу жəне сату;

 • темір жолдарын салу жəне жөндеу;

 • жөндеу-құрылыс жұмыстарын өндіру;

 • автомобиль жолдарын жөндеу жəне салу жөніндегі жұмыстарды орындау;

 • стандарттау бойынша нормативтк құжаттармен белгіленген талаптарына сəйкес құрылыс жəне басқа жұмыстар ymін қатты тау породасынан тас кесектерді қоса, құрылыс бұйымдарын жəне материалдарын сынақтан өткізу;

 • қорғау қызметі : өз жұмыскерлердің өмірін, денсаулығын жəне оның ішінде оны тасымалдау жағдайды қоса, меншкті мүлкті қорғау;

 • прекурсорларды сатып алумен, жоюмен, сырттан əкелумен, қайта өңдеумен, өткізумен, сақтаумен, тасымалдаумен, пайдаланумен байланысты қызметпен айналысу;

 • архитектуралық, қала салу жəне құрылыс қызметі саласындағы жұмыстарды (қызмет көрсетулерді ) орындау;

 • тау өндірістерді жобалау жəне пайдалану;

 • газды, мұнайды жəне мұнай өнімдерді сақтау объектілерін пайдалану;

 • электр жəне жылу қуатты өткізу жəне бөлу, электр станцияларды, электр желілерді жəне подстанцияларды пайдалану;

 • химиялық, бұрғылау, мұнай газ кəсіптік, геологиялық барлау, тау-кен, металлургиялық, энергетикалық жабдықтарды, жарылыстан крқұгалған электртехникалық жабдықтарды, көтеру ғимараттарды, сондай-ақ қазандарды, ыдыстарды жəне бырларды, жобалау, дайындау, монтаждау, жөндеу;

 • қайта сату мақсатымен электр қуатты сатып алу;

 • өлшеу құралдарын өндіру жəне жөндеу;

 • түрлі -түсті жəне қара металл қалдықтарын жəне сынықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу;

 • қару жарақ, əскери техника жəне қарулардың кейбір бөлек түрлері, оларды пайдаланумен жарылу заттар жəне бұйымдар саласындағы қызмет;

 • Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері .

Қоғам лицензияланған қызмет түрлерімен уəкілетті мемлекеттік органмен берілген тиісті лицензия бар болғанда айналысуға құқылы.
7. Рейтингтер туралы мәліметтер:

рейтингтер жоқ.


8. Акционерлік қоғамның барлық филиалдардың және өкілеттіктердің атаулары, тіркеу күндері, мекен-жайлары және пошталық мекендері.

Акционерлік қоғамның филиалдары және өкілеттіктері жоқ.


9. Аудиторлық ұйымның толық ресми атауы:

«Аудит и Консалтинг - АА» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, Президент – Адаев Аблай Нурлыбаевич.«Плюс Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, Директор – Кулявцева Татьяна Ивановна.
2 бөлім. Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері).
10. Қоғамның Директорлар кеңесі:

Қоғамның ДК

төрағасының жəне

м ө шелерi н i ң аты-

жеш, бар болса -

əкесi н i ң аты, туған

жылы

Тұлғалардың хронологиялық тəртi ппен

соңғы қ ш жылда жəне

қазiргi уаытта атқаратын

лауазымы, оның шi нде

қоса атқаратын қызметi

АҚ

орналастырған

акциялардың

жалпы санына

ДК

мүшелерi не

тиес i лi

акциялардың

процентт iк ара

қатынасы

Еншi лес жəне тəуелдi

ұйымдардың ДК

мүшелерi не тиес i лi

акциялардың (ЖК

үлесi н i ң) осы

ұйымдардың

орналастырылған

акцияларының (ЖК

үлесi н i ң) жалпы

санына процентт iк ара

қатынасы

Дедуренко Алексей Иванович, т.ж. 1938 -Директорлар Кеңесінің төрағасы

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн - «Караганданеруд» акционерлк қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы

0,902

Жоқ

Юркин Александр Борисович, т.ж. 1965-Директорлар Кеңесінің мүшесі

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн «Караганданеруд» акционерлк қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары

0,822

«Аско» Сақтандыру компаниясы» АҚ - 0,6%

Юркин Владимир Борисович, т.ж.1958 -

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн «Караганданеруд»

94,065

Жоқ

Директорлар Кеңесінің мүшесі

акционерлк қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесіЛазарев Вадим Георгиевич, т.ж. 1951-Директорлар Кеңесінің мүшесі

14.02.2004 ж. осы күнге дейн «Караганданеруд» АҚ президенті

0,722

Жоқ

Зималева Нина Евгеневна, т.ж. 1949 -Директорлар Кеңесінің төрағасы

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн «Аско» Сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы, 01/01/2005 ж. осы күнге дейн «Караганданеруд» АҚ Директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары

0,722

Жоқ

Мурзаханов Серик Ахметович, т.ж. 1950 -Директорлар Кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн «Карагандаликвидшахт» Республикалық мемлекеттк мамандандырылған кəсіпорны бас инженердің орынбасары

Жоқ

Жоқ

Штанг Артур, т.ж. 1955 - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор

Ақырғы үш жылдан осы күнге дейн - Германия темір жолдарының акционерлк қоғамы темір жол жəне жол машиналарының механигі, Берлин қаласының Машиналық пулын ағымдағы күту бөлімі

Жоқ

Жоқ

Оестерлейн Эдуард, т.ж. 1934 - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тəуелсіз директор

Лауазымы жоқ

Жоқ

Жоқ

Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер 10/03/2008ж. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде жүргізілді.


11. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке) атқарушы органы


АҚ жеке дара атқару органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөнi, бар болса - әкесiнiң аты не акционерлiк қоғамның алқалы атқару органының әрбiр мүшесiнiң, оның iшiнде басқарма төрағасының аты-жөнi, бар болса - әкесiнiң аты

Тұлғалардың өкiлеттiктерiн көрсете отырып хронологиялық тәртiппен соңғы үш жылда және қазiргi уақытта атқаратын лауазымы, оның iшiнде қоса атқаратын қызметi

Тұлғаларға тиесiлi акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiнiң) жалпы санына директорлар кеңесi мүшелерiне тиесiлi акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесiнiң) проценттiк ара қатынасы

Лазарев Вадим Георгиевич, т.ж. 1951, Президент

14.02.2004 жылдан осы күнге дейін -«Караганданеруд» АҚ президенті

0,722

12. Директорлар кеңесі мүшелеріне, атқарушы орган мүшелеріне және басқа басқару тұлғаларға төленген өтемақы.

Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне:

Тегі, аты-жөні

Ақырғы үш айда директорлар кеңесінің мүшесі ретінде алған еңбек ақысы және сыйақысы

Дедуренко Алексей Иванович

630000 теңге

Зималева Нина Евгеньевна

252000 теңге

Юркин Александр Борисович

504000 теңге

Лазарев Вадим Георгиевич

Атқарушы орган мүшесі ретінде еңбекақы төленді

Юркин Владимир Борисович

Төленген жоқ

Акционерлік қоғамның атқарушы орган мүшелеріне:

Тегі, аты-жөні

Ақырғы үш айда басқарманың төрағасы және мүшесі ретінде алған еңбек ақысы және сыйақысы

Лазарев Вадим Георгиевич

140000 теңге

Гребенщиков Виктор Иванович

65000 теңге

Потапова Лидия Ивановна

48000 теңге

Егоров Владимир Федорович

70000 теңге

Лукасевич Владимир Тимофеевич

45000 теңге

13. Қоғамның ұйымдастыру құрылымы:1) АҚ құрылымдық бөлімшелері:


Құрылымдық бөлімшенің атауы

Құрылымдық бөлімшенің қызметкерлерiнiң саны;

1

Кадрлар бөлімі

3 адам

2

Коммерциялық бөлім

3 адам

3

Кіші қызмет көрсету персоналы

6 адам

4

Бухгалтерия

6 адам

5

Заң бөлімі

3 адам

6

Өндірістік база

17 адам

7

Өндірістік-техникалық бөлім

7 адам

8

АБЗ және автомобиль мен темір жолдарды жөндеу және пайдалану жөніндегі участогі

27 адам

9

Жабдықтау бөлімі

4 адам

10

Қарабас өңдірісі

103 адам

11

Майқұдық өндірісі

75 адам

12

Қауіпсіздік қызметі

23 адам

13

Энергетикалық қызметі

3 адам

14

Механикалық қызмет

3 адам

2) АҚ жұмыскерлерінің жалпы саны: 286 адам.

3) АҚ акцияларына билік ететін АҚ жұмыскерлерінің және олардың сомалық үлесі орналастырған акциялар жалпы санынан пайыздағы жалпы саны:

18 адам, (2,34 %).

4) АҚ бөлімшелерінің басшылары туралы мәлімет:

1. Кадрлар бөлімінің бастығы – Ращупкина Вера Васильевна, т.ж. 1946

2. Коммерциялық бөлімнің жетекшісі: Коммерциялық директор – Суетов Геннадий Евгеньевич, т.ж.1943

3. Бухгалтерия жетекшісі: Бас бухгалтер – Потапова Лидия Ивановна, т.ж.1940

4. Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы – Егоров Андрей Владимирович, т.ж.1972

5. Механикалық қызметінің жетекшісі: бас механик – Загоруля Геннадий Тимофеевич, т.ж. 1936

6. Қарабас өңдірісінің жетекшісі: Қарабас тас карьердің директоры Егоров Владимир Федорович, т.ж.1950

7. Заң бөлімінің бастығы – Набиева Светлана Николаевна, т.ж.1971

8. Өндірістік базаның бастығы – Рыбачок Сергей Владимирович, т.ж. 1969

9. АБЗ және автомобиль мен темір жолдарды жөндеу және пайдалану жөніндегі участогінің бастығы – Лопатин Николай Иванович, т.ж.1943

10. Жабдықтау бөлімінің бастығы – Шуховцева Светлана Александровна, т.ж.1968

11. Майқұдық өндірісінің жетекшісі: Майқұдық тас карьері директорынын міндетін атқарушы Болдырев Сергей Викторович, т.ж.1956

12. Қауіпсіздік қызметінің бастығы – Пичковский Иосиф Федорович, т.ж.1939

13. Энергетикалық қызметінің жетекшісі: Бас энергетик – Жуков Василий Андреевич, т.ж.1942

5) Қоғамның филиалдар және өкілеттіктер басшылары туралы мәліметтер:

филиалдар және өкілеттіктер жоқ.


14. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).

Қоғамның орналастырылған акцияларының 10 (он) және одан көп пайызын иеленетін акционерлерге тиісті акциялардың проценттік ара қатынасы
Акционерлер – заңды тұлғалардың толық және қысқартылған атауы немесе акционерлер – жеке тұлғалардың аты-жөні

Акционерлер – заңды тұлғалардың мекен-жайы немесе акционерлер – жеке тұлғалардың төлқұжат мәліметтері

ЖК акционерлер үлесі, %

Юркин Владимир Борисович, туған күні – 19/10/1958

12/08/2005 шаттың Департаменті берген АҚШ төлқұжат нөмірі 214700832, мекенжайы: 130 SHORE ROAD. 105. PORT WASHINGTON, NY 11050, USA

94,065

Жасалған опциондар туралы ақпарат:

Жасалған опциондар жоқ.


15. Ұйымның орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесiмен) он және одан да көп пайызын иеленетiн қоғам iрi акционер болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер.

Толық атауы: «К-Аско» Сақтандыру компаниясы» жабық акционерлік қоғамы.

Мекен-жайы: Қарағанды қ., Бұхар Жырау даң., 15

Бұл ұйымдағы Акционерлік қоғамның «К-Аско» Сақтандыру компаниясы» ЖАҚ акцияларының жалпы санына үлесі: жарғылық капиталдың 26,89 % - 484 акция(48400000 теңге)

«К-Аско» Сақтандыру компаниясы» ЖАҚ-ның қызмет түрі: өмірді сақтандырудан басқа, сақтандырудың кез келген түрлерін жүзеге асыру; топтық сақтандыру, бірге сақтандыру және қайта сақтандыруды жүзеге асыру, халықтың, заңды тұлғалардың қажеттілігін есепке алатын және олардың мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін жаңа сақтандыру түрлерін дайындау және енгізу; сақтандыру ұйымдарының (қайта сақтандыру) қызметін автоматтандыру үшін пайдаланатын арнайы программалық жасауды сату; ақпарат таратушының кез келген түріне сақтандыру және сақтандыру қызметі бойынша арнайы әдебиеттер сату; сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдық.

«К-Аско» Сақтандыру компаниясы» ЖАҚ бiрiншi жетекшісі туралы ақпарат: Басқарма төрағасы – Сембеков Әмір Катеевич, т.ж.1947

Толық атауы: «Терра» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мекен-жайы: Қарағанды қ., Бұхар Жырау даң., 15

«Терра» ЖШС жарғылық капиталында акционерлік қоғамның үлесi: жарғылық капиталдың 25 %-і - 7380210 теңге

«Терра» ЖШС-нің қызмет түрі: радиохабарлама, теледидар, баспа және ақпараттық қызметі; жарнама қызметі; радио және телебағдарламаларды, аудио және бейне өнімдерді жасау; маркетинг қызметі; консалтинг қызметі; баспа өнімдерін шығару; басылым өнімдерін тарату;

«Терра» ЖШС-нің бiрiншi жетекшісі туралы ақпарат: Директор – Кузьмин Валерий Юрьевич, т.ж.1973
16. Қоғам қатысқан өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтар, концерндер, ассоциациялар, консорциумдар туралы ақпарат:

АҚ жоғарыда тізілген ұйымдарға қатыспайды.


17. Қоғамның басқа аффилиирданған тұлғалары туралы мәлімет.

Юркина Галина Анатольевна – Юркин Владимир Борисовичтің жұбайы.

Юркин Александр Борисович – Юркин Владимир Борисовичтің інісі.

Юркин Борис Васильевич – Юркин Владимир Борисовичтің әкесі.

Юркина Галина Сергеевна - Юркин Владимир Борисовичтің шешесі.

Юркина Светлана Владимировна - Юркин Владимир Борисовичтің қызы.

Юркин Сергей Владимирович - Юркин Владимир Борисовичтің ұлы.

«Фаэтон» ЖШС;

«Орталык-Транс» ЖШС;

«Карагандавзрывстройсервис» ЖШС;

«Балык» ЖШС;

«Галантерея» ЖШС;

«Шер-Хан Industries» ЖШС;

«Дизайн-салон Домион» ЖШС;

«Дизайнер-2002» ЖШС;

«Содружество-1» ЖШС;

«Финансовая служба безопасности» ЖШС;

«Караганда-Азимут» өндірістік-коммерциялық ЖШС фирмасы;

«Pharm News» ӨК.
17-1. Қоғамның аффилирланған тұлғалармен мәмілелер.

«Аско» СК АҚ:

- 26.12.03 жылғы № 148 автоиеленушінің АҚЖ сақтандыру шарты

- 01.02.04 жылғы өндірісте жазатайым жағдай және аурудан жұмыскерлерді сақтандыру шарты

«Финансовая служба безопасности» ЖШС

- 08.06.04 жылғы № 19 өндірістік үрдістерге талдау жүргізу шарты

- 21.04.04 жылғы № 9 бухгалтерлерді оқытуды ұйымдастыру шарты

«Фаэтон» ЖШС:

- 05.01.04. жылғы № 1 жүктерді тасымалдау шарты;

«Карагандавзрывстройсервис» ЖШС:

- 05.01.04 жылғы № 1 бұрғылау жару жұмыстарын жүргізу шарты;

«Содружество-1» ЖШС:

- 04.01.04. жылғы № 2 автомобильді жалдау шарты

«Орталык-Транс» ЖШС:

- 26.03.03. жылғы № 4 көліктік-экспедициялық қызмет көрсету шарты
3 бөлім. Қоғам қызметінің сипаттамасы.
18. Акционерлiк қоғам қызметiнiң негiзгi түрлерiнiң қысқаша сипаты, акционерлiк қоғамдарға бәсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер

«Караганданеруд» АҚ Қазақстан Республикасының құрылыс тасын шығару, қайта өңдеу, әр түрлі құрылыс материалдарын (негізгі өнім – фракционирдалған тас), асфальттық-бетондық қоспаларды өндіру бойынша ірі кәсіпорындардың бірі болып табылады. Сондай-ақ «Караганданеруд» АҚ темір және автомобиль жолдарын салумен айналысады, тұрғынсыз және тұрғын объектілерге жөндеу-құрылыс жұмыстарды жасайды, технологиялық жабдықтарды монтаждауды жүзеге асырады. Қоғам фракционирдалған тасты өндіру бойынша Орталық Қазақстанда жетекші кәсіпорын болып саналады. «Караганданеруд» АҚ өнімі ГОСТтың ГОСТ 8286-93 КПР-96, ГОСТ 7392-85 КПР-96, ГОСТ 8736-93 КПР-96, ГОСТ 8267-93 КПР-96, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8269.1-97 талаптарына сәйкес келеді, келесі фракцияларда шығарылады: 0-5 мм, 5-20мм, 20-40мм, 20-60мм, 3-8мм, 8-15мм, 15-25мм, 0-5мм, 5-20мм, 20-40мм, 20-60мм, 0-0,16мм, 0,16-1 мм, 1-2мм, 2-3мм, экологиялық таза, сертификатталған болып табылады.

«Караганданеруд» АҚ-ның ұзақ мерзімде пайдалануға 2 тас карьері және балшық карьері бар. АҚ құрылыс тастарын шығару, қайта өңдеу және өндіру үшін қазіргі құралдармен жабдықталған:

- құралдың осы түрін Европа Одағының Швеция Сведала қ., «Sandvik SRP AB» компаниясы жетекші шығарушылардың бірі жеткізген жаңа, жоғары технологиялық, автоматталған сорттау-ұсақтау фабрикасы;

- Ресей Федерациясындағы өнеркәсіптің осы саласында құралдарды жетекші шығарушы «Урал-Омега» ЖАҚ (Ресей Федерациясы, Магнитогорск) жасаған тасты ұсақтау, тазалау және қайта өңдеу үшін инновациялық құрал. Сондай-ақ «Караганданеруд» АҚ әр түрлі пайдалы қазбаларды шығаруды, жүктерді арту және түсіру жұмыстарын, тасымалдауды қамтамсыз ете алатын технологиялық базасы бар.

«Караганданеруд» АҚ штаты әр түрлі бағыттағы біліктілікті мамандармен жинақталған.

Құрылыс материалдар рыногының қажеттілігі өндірістің одан әрі дамуын, «Караганданеруд» АҚ материалдық-техникалық базасын күшейтуді ынталандырады. Бүгін фракционирдалған тас Қазақстан Республикасының бас қаласында – Астанада тұрғын және тұрғын емес объектілерді салу үшін (Орталық Қазақстан құрылыс тас рыногының 29%), аймақ бойынша автомобиль және темір жолдарын салуға (Орталық Қазақстан құрылыс тас рыногының 57%), аймақ бойынша үйлер мен ғимараттарды салуға (Орталық Қазақстан құрылыс тас рыногының 14%) қажет. «Караганданеруд» АҚ шығаратын өнім Орталық Қазақстан сату рыноктың 10-15% алады. Қоғам жылына 1,5 млн м3 өнімді шығарады. Сонымен бірге құрылыс тас (фракционирдалған тас) сату рыногының қажеттілігі жылына 15 млн м3 құрайды.

«Караганданеруд» АҚ Орталық Қазақстан құрылыс тас рыногында басымды орын алып тұрған тұрақты-орнықты кәсіпорны болып табылады. Қоғамның негізгі сипаттамасы кәсіпорынның біліктілікті персоналы, үздік маркетингтік саясат, жоғары сапалы, халықаралық стандарттар талабына сәйкес өнім, жоғары технологиялық құралдар, Қазақстан Республикасының бірінші банктерімен ынтымақтастық болып табылады.


Бәсекелестер: «Дорстройматериалы» АҚ (Жаңа Тихоновка тас карьері), «Булундинский» ЖШС (Макинка тас карьері), «Аркада Индастри Таукен компаниясы (Вишневка тас карьері), «Ардагернеруд» ЖШС (Көкшетау), «Интерсервис» ЖШС (Шидерті тас карьері). Барлық карьерлердің жалпы жылдық өнім шығаруы – жылына 1,3 млн3.
19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) табыстылығына позитивтік және негативтік әсер ететін факторлар.

негативтік факторлар: бәсекелестіктің күшеюі, құрылыс жұмыстарының маусымдық сипаты, инфляция, шығару және қайта өндіру өнеркәсібі үшін құралдарды шығаратын кәсіпорындарының жоқтығы, жөндеу базасының жоқтығы, біліктілікті кадралардың жетіспеушілігі.

позитивтік факторлар: құрылыс-монтаждық жұмыстардың кеңеюі, Қазақстан Республикасында, әсіресе Қарағанды және Астана қалаларында автомобильдік және темір жолдарды салу, тіпті орталық қалаларында, үйлер және ғимараттарды салу, Қазақстан Республикасы бойынша тұрғын объектілерді салу, Қазақстан Республикасының әкімшілік орталықтарды жақсарту және көгалдандыру бойынша жұмыстар көлемінің өсуі.
20. Ақырғы екі жылда немесе Акционерлік қоғамның нақты жүзеге асырып жүрген мерзімінде сатылған өнімдер (жасалған жұмыс, қызмет) көлемі.Көрсеткіштердің атаулары

өлшем

2002 ж

2003 ж.

өсу %

1.

Сатылған өнімдер көлемі, оның ішінде

теңге

459429100,00

774655728,00

168,6

1.1.

Құрылыс-монтаждық жұмыстар
21515596,00

19059520,00

88,6

1.2.

Фракционирдалған тасты сату
418048371,00

717207813,00

171,6

1.3.

Орындарды жалға беру
1555421,00

1903076,00

122,4

1.4.

Сатып алған тауарлар
17762712,00

33799601,00

190,3

1.5.

Тротуардық плитканы сату
547000,00

684116,00

125,1

1.6.

балшықты сату
-

1232758,00

-

1.7.

Басқалар
-

768844,00

-

2.

Зат түрде өнімді шығару

мың м3

590,9

839,8

142,1

3

Таза табыс

Теңге

45561614,00

63808820,00

140,1

21. Өзінің өнімдерін (жұмыстарын, қызмет көрсетуін) сатуды ұйымдастыру бойынша Акционерлік Қоғамның қызметі:

олар өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жалпы сомасының бес және одан көп пайызынан үлесi бар тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетуді) жеткізушілер және тұтынушылар туралы мәліметтер:

жеткiзушiлер

Жеткізушінің атауы

тұтынылатын тауарлардың жалпы құнының үлесі, %

1.

«Карагандавзрывстройсервис» ЖШС

15

2.

«Фаэтон» ЖШС

14

3.

«Орталық-Транс» ЖШС

11

4.

«Урал-Омега» ЖАҚ

14

5.

«Қазақмыс» АҚ Корпорациясы

10

6.

«Sandvik SRP AB» Компаниясы

14

тұтынушыларТұтынушының атауы

өндірілетін тауарлардың жалпы құнының үлесі, %

1.

«Стройконструкция» ААҚ (Астана қ.)

12

2.

«Темір-Жолы» Ұлттық компаниясы» ЖАҚ

34

3.

«Элитстрой» ЖШС

14

4.

«ЖБИ» АҚ

11

5.

«ЖБК» АҚ

12

22. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін факторлар:

1) қызметтiң маусымдық сипаты бар түрлерi, олардың АҚ жалпы кiрiсiндегі үлесі:

«Караганданеруд» АҚ негізгі өнімнің (фракциондалған тас) сұранысы маусымдық сипатына ие болады: көктем және жаз айларында ол өседі, күз және қыс айларында төмендейді. Өндірілген өнімнің негізгі көлемі Астана қ. тұрғын және тұрғын емес объектілерді салуға, автомобильдік және темір жолдарды салуға пайдаланады. қоғамның жалпы табысынан өндірілген фракциондалған тасты сатудан түскен табыстың үлесі 87-93% -ке тең.

2) АҚ жеткiзiлетiн (көрсетiлетiн) шикiзаттағы (жұмыстардағы, қызмет көрсетулердегi) импорттың үлесi және сатылатын өнiмнiң жалпы көлемiндегi экспортқа АҚ сататын өнiмнiң (жұмыстың, қызмет көрсетудiң) үлесi:

2002-2003 жылдары қайта жөндеу өткізілді, уақтау-сорттау зауыттары қайта жасалды, жаңа уақтау-сорттау фабрикасы салынды, жабдықтар алыс және жақын шетелден алынды.

- Сведала қ., Швеция «Sandvik SRP AB» компаниясы - жаңа уақтау-сорттау қондырғыны жеткізу, жабдықтарға қосалқы және тез тозатын бөлшектерді әкелу

3) сот процестерiне қоғамның қатысуы туралы мәлiмет:

«Караганданеруд» АҚ қатысуымен сот үрдістері, олардың қорытындылары бойынша қоғам қызметінің тоқтатылуы немесе өзгеруі өткізілген жоқ.

4) АҚ-ға және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк органдар және (немесе) сот салған барлық әкiмшiлiк жазалар туралы барлық мәлiметтер

Соңғы жыл ішінде төмендегі әкімшілік жазалар салынды:

- 01.12.2003 жылы №001233 Октябрь Салық комитетінің қаулысы

- 01.12.2003 жылы №001234 Октябрь Салық комитетінің қаулысы

5) тәуекел факторлары:

бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында немесе биржадан тыс рынокта акциялардың бағасына әсер ететін, сондай-ақ рынокта өнiм құнының өзгеруiне, қоғамның акцияларының құнына әсер ететiн инфляцияға, құнсыздануға және банктiк проценттерге байланысты тәуекел талдауы;

қоғамның қаржы жағдайына инфляциялық үрдістердің әсер етуі:

- қоғам мүлкінің нақты бағасын азайтуға (өйткені негізгі қаражаттарды бағалау ескі және жаңа бағалар негізінде өткізіледі);

- қызмет көрсету өзіндік құнының дәлелсіз азайтуынан туындайтын амортизация шығындарын азайтуға;

- инвестиция жасауды жүзеге асыруға қоғаммен ақшалай қаражаттарды едәуір жинақтау мүмкіндігінің жоқтығына апарады;

Бағалы қағаздар рыногы жеткіліксіз дамыған, ҚР қолданылып жүрген заңның тұрақсыздығы, тендер өткізгендегі субъективизм .

шығарылатын өнiмнiң бәсеке қабiлеттiлігімен байланысты тәуекел талдауы;

ҚР рыногындағы қоғам өнімдерінің бәсекелес артықшылығын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер:

- өнімнің сапасы;

- тұтынушылар үшін қолайлы сату бағасы болып табылады

өнімнің бәсекелестігін қолдау үшін қоғам өнімнің сапасын жақсарту бойынша шараларды жүзеге асырады, тұтынушылар сұраныстарына қатысты ақпараттарды жинау үшін маркетингтік зерттеулер өткізеді. Қарабас және Майқұдық тас карьерлерінде Ресей-Белоруссия шығарған қазіргі технологиялық жабдықтар орнатылды, Сведала қ., Швеция «Sandvik SRP AB» компаниясының жаңа ұсақтау-сорттау қондырғысы жөнделді және пайдалануға жіберілді, шығарылатын өнімнің ассортименті кеңейтілді.
IV бөлім. Қаржылық жағдайы.
23. Инвестициялар.

«Караганданеруд» АҚ келесі ұйымдарда ұзақ мерзімдік инвестицияларға ие:

Қоғам «К-Аско» Сақтандыру компаниясы» ЖАҚ жарғылық капиталының 26,89% ие болады, ол 48400000 (қырық сегіз миллион төрт жүз мың ) теңге құрайды.

Қоғам «Терра» ЖШС жарғылық капиталының 25% ие болады, ол 738210 (жеті жүз отыз сегіз мың екі жүз он) теңге құрайды.


24. Дебиторлық берешек.
АҚ алдында қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiнде дебиторлық берешегi бар ұйымдардың атауы және олардың орналасқан жерi

Өтеуге жалпы сомалар (теңге)

Жақын арадағы он екi ай iшiнде өтелетiн сомалар тоқсанға бөлiнедi, қалған сомалар жылдарға бөлiнеді

3 тоқсан 2004

4 тоқсан 2004

1 тоқсан 2005

2 тоқсан 2005

1.

«Темір-Жолы» Ұлттық компаниясы» ЖАҚ, ҚР, Астана қ., Московская қөш., 58

47471149,00

47471149,00


2.

Басқалары

17169228,00

14678340,00

2490888,00Барлығы

64640377,00

62149489,00

2490888,00


25. Оның активтерінің құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiн құрайтын қоғам мүлігінің сипаты.


Мүліктің сипаты

Сомасы, теңге

1

«SANDVIK SRP AB» компаниясы шығарған Merlin VSI RP 109 уатқышы

36169099,00

2.

«SANDVIK SRP AB» компаниясы шығарған JAW CRUSHER 1211 щектік уатқышы

55743765,00

3.

«SANDVIK SRP AB» компаниясы шығарған вибропитатель (12 дана)

45156384,00

4.

Центрден тебетін уатқыш – 1,6

21324459,00

26. Акционерлік қоғамның төленген жарғылық капиталы.

«Караганданеруд» АҚ-ның төленген жарғылық капиталы 72078750 (жетпіс екі миллион жетпіс сегіз мың жеті жүз елу) теңге құрайды.
27. Қарыздар. Облигациялардың қолданылып жүрген шығарылымдары, банктік қарыздар, кредиттік желілері

Қарыздар:

- «SFT Company INC» компаниясы – 112700 АҚШ доллар. Өтеу мерзімі – 2007 жылы 31 желтоқсанға дейін.

- «IRISH UNIVERSIAL REINSURANCES LLC» жауапкершілігі шектеулі компаниясы – 74000 АҚШ доллар. Өтеу мерзімі – 2007 жылы 31 желтоқсанға дейін.

- «State Investment Management LLC» жауапкершілігі шектеулі компаниясы – 660000 АҚШ доллар. Өтеу мерзімі – 2006 жылы 6 ақпанға дейін.

- «Қазақстан Халық банкі» АҚ. Несие сызығы екі бөлек рәсімделген:

- 38000000 теңге. Өтеу мерзімі – 2004 жылы 31 желтоқсанға дейін;

- 1540000 АҚШ доллар. Өтеу мерзімі – 2006 жылы сәуірге дейін.


Кредиттік желілерді ұсынған ұымдардың атауы

қарыз бойынша%

Қарыз валютасы

30.06.04 ж өтелетін жалпы сомалар

2004 ж 3 тоқсан

2004 ж 4 тоқсан

2005 ж. 1 тоқсан

2005 ж. 2 тоқсан

2005 ж. 2 жарты жылдық

2006 ж.

2007 ж.

доллар

теңге

1

SFT Company INC

4

доллар

94450

14405566

 

10000

5000

5000

20000

20000

34450

2

Irish Universal

6

доллар

74000

10912429

 

5000

5000

5000

10000

20000

29000

3

State Investment LLC

6

доллар

440000

57705007

110000

 

110000
110000

110000

 
4

Қазақстан Ұлттық банкі

15

доллар

1350645

197184399

132763

145863

94163

94863

452526

430467

 

5

Қазақстан Ұлттық банкі

10

теңге

 

14777779

6333333

8444446

 

 

 

 

 

28. АҚ-ның негізгі қызметін жүзеге асырумен байланысты несие берешегі (жеткізушінің алдындағы берешек, алынған аванстар).


АҚ қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп процентi мөлшерiнде кредиторлық берешегi бар ұйымдардың атауы және олардың орналасқан жерi

Өтеуге жалпы сомалар (теңге)

Жақын арадағы он екi ай iшiнде өтелетiн сомалар тоқсанға бөлiнедi, қалған сомалар жылдарға бөлiнеді (теңге)

3 тоқсан 2004

4 тоқсан 2004

1 тоқсан 2005

2005

1.

«Орталык-Транс» ЖШС, ҚР, Қарағанды қ., Бульварный қиыл., 61

40211947,00

30000000,00

10211947,002.

Басқалары

124058456,00

120985259,00

3073197,00Барлығы

164270403,00

150985259,00

13285144,00
VІ Бөлім. Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер.
29. Барлық тіркелген бағалы қағаздар шығару арақатынаста көрсетіледі:

1)


Эмиссияның т №

БҚ жалпы саны

БҚ түрі, категориясы

БҚ нақты құны, теңге

БҚ шығару нысаны

БҚ мемлекеттік шығаруды тіркеуді жүзеге асырған орган

БҚ мемлекеттік тіркеуді жасаған №

БҚ шығаруды мемлекетік тіркеген күні.

1

3492

Жай акциялар

Артықшылықты акциялар2

2


Құжатты

ҚР қаржы министрлігі

№ 14

29 маусым 1992 ж.

2

2080

Жай акциялар

Артықшылықты акциялар500

200


20

10

2010

Құжатты

ҚР қаржы министрлігі

№ 14-1

1 маусым 1994 ж.

3

6705

Жай акциялар
Артықшылықты акциялар

2150

Құжатсыз

Қарағанды облысының әділет басқармасы

А2430-3

20 мамыр 1997 ж.

4

26820

Жай акциялар

2150

Құжатсыз

ҚР Ұлттық банкі

А2430-3

22/04/2003 ж.

2)


Эмиссияның №

Бағалы қағаздарды ораналастыруды бастаған күні

Бағалы қағаздарды ораналастыруды аяқтаған күні

1

29 маусым 1992 жыл

29 маусым 1993 жыл

2

1 маусым 1994 жыл

1 желтоқсан 1994 жыл

3

20 мамыр 1997 жыл

1 қаңтар 1998 жыл

4

22 сәуір 2003 жыл

1 маусым 2003 жыл

3) АҚ-ның бағалы қағаздар ұстаушыларының алдында өз мiндеттемелерiн орындамау фактілері туралы мәліметтер:

ондай мәліметтер жоқ.

4) бағалы қағаздарды орналастыру немесе айналысқа жiберуді тоқтату туралы мәліметтер:

ондай мәліметтер жоқ.

5) облигациялар бойынша төлемдердiң өтеу күнi және жалпы мөлшерi:

облигация жоқ.

6) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілденген мөлшері акцияның нақты құнының 10% құрайды

7) бiр акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтiң сомасы және екi соңғы қаржы жылының iшiндегi әрбiр жыл үшiн әрбiр акция түрiне дивидендтiң жалпы сомасы:

2001 жылы: бір акцияға (жай, артықшылықты) таза табыс сомасы 4153 теңге құрайды. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша табыстың көп бөлігі қоғамның өндірісін дамытуға бағытталды. Дивидентерді 300000 теңге сомасында есептелді. 1 акцияға дивидендтің сомасы: жай акцияға 17 теңге құрайды, артықшылықты акцияға – 447 теңге.

2002 жылы: бір акцияға (жай, артықшылықты) таза табыс сомасы 6078 теңге құрайды. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша дивиденттерді төлеуге 2883150 теңге есептелді. 1 акцияға (жай, артықшылықты) дивидендтің сомасы 430 теңгені құрады

8) сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауын қоса алғанда, АҚ-ның бағалы қағаздарымен сауданы жүзеге асыратын негізгi рыноктар.

Ұйымдастырылған рыноктарда қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылған жоқ.
VІІ бөлім. Шығарылатын акциялар туралы мәлімет.
30. Акциялар туралы мәліметтер:

1) акциялардың саны, түрі: жай акциялар – 185 329 дана, артықшылықты акциялар – 671 дана;

2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын акциялардың саны, түрі: жай акциялар – 32854 дана, артықшылықты акциялар – 671 дана;

3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның нақты құны – 2150 теңге;

4) артықшылықты акциялар бойынша кепілденген дивиденд мөлшері – акцияның нақты құнынынң 10%-і.

5) орналастыру бағасы – 2150 теңге.


31. АҚ конвертацияланған бағалы қағаздары.

«Караганданеруд» АҚ конвертацияланған бағалы қағаздарды шығармайды.

32. Акционерлік Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

«Бірінші Тәуелсіз Тіркеуші» Акционерлік Қоғамы; «Бірінші Тәуелсіз Тіркеуші» АҚ, 050059, Алматы қаласы, Кәрібжанов көшесі, 22, тел: 8 (7272) 717849, 717852, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігі бағалы қағаздарды ұстаушылар реестрінің жүйесін жүргізу бойынша қызметпен айналысуға берген 08 сәуір 2005 жылғы № 0406200360 мемлекеттік лицензия.

Тіркеушімен жасалған шарт № және күні: № 1К 23 қараша 2007 жыл.
33. АҚ-ның төлем агенті туралы мәліметтер:

төлем агенті қарастырылмаған.


VІІ бөлім. Қосымша ақпарат.
34. Акциялар шығаруға шығындар сомасы. Шығару проспектісін жасауда қызмет көрсеткен аудиторларға, эксперттерге және қаржылық кеңесшілерге өтемақының мөлшері.

Акциялар шығаруға Қоғам шығындарының сомасы 72000 (жетпіс екі мың) теңге құрады.


35. Инвестор үшін ақпарат.

Инвесторлар қоғамның жарғы көшірмесімен және акциялар шығару проспектісімен келесі мекен-жайда таныса алады: 470060, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Бульварный қиыл., 61, тел. 8-3212-418560, факс 8-3212-415192.


36. Қолдары:
«Караганданеруд» АҚ президенті: Лазарев В.Г.
«Караганданеруд» АҚ бас бухгалтері: Потапова Л.И.
«Караганданеруд» АҚ ішкі аудит қызметінің

басшысы (болған жағдайда) _________________.


МО
Каталог: attachments -> emi -> stocks -> A2430
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет