БАҒдарламасы «Ғарыштық техника және технологиялары» кафедрасының отырысында талқыланды. 2015 жылғы «22» маусымдағы №12 хаттама. «Ғарыштық техника және технологиялары»Дата08.07.2016
өлшемі70.56 Kb.
#185545
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК
Кафедра Ғарыш техника және технологиялары

(кафедра атауы)
БЕКІТЕМІН


«Л.Н. Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК ректоры

__________ Сыдықов Е.Б.«____» ___________ 2015 ж.
6М074600 – «Ғарыштық техника және технологиялары» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ

«Ғарыштық техника және технологиялары» кафедрасының отырысында талқыланды. 2015 жылғы «22» маусымдағы №12 хаттама.


«Ғарыштық техника және технологиялары»

кафедрасының меңгерушісі Тулегулов А.Д.


Астана, 2015 ж.

6М074600 – «Ғарыштық техника және технологиялары» мамандығы бойынша магистратураға түсетіндер үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы
6М074600 – «Ғарыштық техника және технологиялары» мамандығы бойынша магистратураға түсетіндер үшін қабылдау емтиханының сұрақтары келесі тәртіптер бойынша әзірленген:


 1. Ұшу теориясы негіздері.

 2. Ғарыш аппараттарының бағдарлану, навигация және тұрақтандыру жүйелері.

 3. ЖҚТ ғарыш жүйелерін құру және қолдану.

 4. Ғарыш аппараттары мен ғарыш жерсеріктерін есептеу және құрастыру негіздері

 5. Зымыран және зымыран қозғалтқыштарын құру және жобалау.


Ұшу теориясының негіздері


 1. Ауыспалы массаның денесі үшін күштердің теңесуі, сәттердің теңесуі.

 2. Ауыспалыы массаның нүктесінің қозғалысының теңесуі.

 3. Материалдық нүктелер жүйесінің қозғалу санының өзгеруі туралы теорема.

 4. Циолковский формуласы

 5. Мещерский теңдігі

 6. Ұшу барысындағы зымыранға әсер ететін күштер мен сәттер

 7. Аэродинамикалық күштер

 8. Аэродинамикалық сипаттамалар ерекшелігі

 9. Аэродинамикалық сәттер

 10. Қысым орталығының жағдайы

 11. Демпфирлеуші сәт

 12. Басқарушы күштер мен сәттер

 13. Ауыспалы масса денесі үшін күштердің теңесуі

 14. Ауыспалы масса денесі үшін сәттердің теңесуі

 15. Реактивті күштер мен сәттер

 16. Математикалық үлгі әзірлеу үшін зымыранның сызбалық көрінісі

 17. Секундтық масса шығынының абсолюттік шамасы

 18. Қозғалтатын күштер мен сәттер

 19. Атмосфералық қозғалыстар

 20. Басқарылатын баллистикалық зымырандардың (ББЗ) траекториясының жалпы түрі

 21. Траекторияның белсенді телімінде (ТБТ) ББЗ траекториясына қойылатын талаптар

 22. Бірізді жақындасулар әдісімен БЗ траекториясының белсенді телімін есептеу

 23. Бірізді жақындасулар әдісі

 24. Траекторияның бейтарап (эллипстік) телімін есептеу

 25. Қозғалыс санының сәті интегралы

 26. Энергия интегралы

 27. Бейтарап телімнің траекториясының теңесуі

 28. Ғарыш объектісінің орбита элементтері

 29. ҰА басқару органдары

 30. ҰА басқарушы сәттері

 31. ҰА аралас басқару органдары

 32. ҰА реактивті тарту күші

 33. ҰА реактивті сәті

 34. ҰА аэродинамикалық сызбалары

 35. Ұшушы аппараттың жұмыс істейтін қозғалтқышының математикалық қозғалыс үлгісі

 36. Зымыранның қозғалыс саны

 37. Қалдықтың қозғалыс саны

 38. Басты бөліктің баллистикалық ұшуы туралы жалпы мәліметтер

 39. Бағдарламалық ұшу туралы жалпы мәліметтер

 40. Қозғалыстардың талап етілетін параметрлерінен ауытқуына әкеп соғатын себептер

 41. Зымыранның ашынған қозғалысын зерттеу әдістері туралы ұғым

 42. Ұшудың алшақтығын басқару. Басқарушы функция.

 43. Ауырлық күшінің жылдамдату өлшемін анықтау

 44. Көрінетін қозғалыс параметрлері

 45. Бейтарап телім траекториясының дифференциалдық теңдігі

 46. Траекторияның эллипстік телімінің теңдігі

 47. Зымыранның эллипстік траекторияда ұшу уақыты

 48. ҒА төмендеу телімін есептеу

 49. Белсенді телім соңында траекторияның тиімді бұрышын анықтау

 50. Кеплер заңдары

Ғарыш аппараттарының бағдарлану, навигация және тұрақтандыру жүйелері.


 1. Бағдарлану және тұрақтандыру жүйелерін топтастыру

 2. Бағдарлану және тұрақтандыру жүйелеріне қойылатын талаптар

 3. Координаталар жүйесі

 4. Бағдарлану жүйесінің тетіктері. Астротетіктер

 5. Бұрыштық жылдамдықтардың векторын гироскопиялық өлшеуіш

 6. Жерге бағдарлану аспаптары

 7. Күнге бағдарлану аспаптары

 8. Магнит өлшеуіштер

 9. Күштік гироскопиялық кешендер

 10. Қозғалтқыштар – сермерлерді басқару кешендері

 11. Газореактивті қозғалтқыштар

 12. ГИВУС ақпараты бойынша ҒА бағдарлануын және бұрыштық жылдамдығын анықтау

 13. Координаталарды түрлендіру әдістері

 14. Бұрылыс матрицасы

 15. Жерсеріктер, координаталар жүйелері және қозғалыстың теңесу динамикасы

 16. Гравитациялық тұрақтандыру

 17. Магниттік тұрақтандыру

 18. Айналдыра тұрақтандыру

 19. Аэродинамикалық тұрақтандыру

 20. Газореактивтік жүйелердің құрылу принциптері

 21. Газореактивтік жүйе қозғалысының теңесуі

 22. Астротетіктерден ақпарат бойынша ҒА бағдарлануын анықтау

 23. Негізгі координаталар жүйелеріне қатысты ҒА бағдарлануын анықтау

 24. ҒА бағдарлану параметрлерін астротүзету

 25. Борттық басқару жүйесінің функциялары мен құрамы

 26. Күн тұрақтандыруы

 27. Гравитациялық-магниттік тұрақтандыру

 28. Айналатын ҒА динамикасы

 29. Үшбілікті тұрақтандырудың жүйесін сипаттау

 30. Үшбілікті тұрақтандырудың жұмыс істеу принципі


ЖҚТ ғарыш жүйелерін құру және қолдану


 1. Дешифрлеу және фотограмметриялық өлшемдер

 2. Аэроғарыш түсірілімдері. Объектілерді топтастыру

 3. Дешифрлеу үшін қолданылатын жабдық

 4. Түсірілімдер алу технологиясы бойынша түсіру жүйелерін топтастыру

 5. Дешифрлеудің автоматтандырылған әдістері

 6. Жерге ЖҚТ мәліметтерін беру жолдары

 7. Түсірілімдерді түзету және қалпына келтіру

 8. Жердің қашықтықтан тексеру саласындағы бағдарламалық шешімдер

 9. Қашықтықтан тексергенде қолданылатын мәліметтер форматтары

 10. ЖҚТ алғашқы өңдеу сатылары

 11. ЖҚТ жүйесінің жер бетіндегі және орбитадағы сегменттерінің негізгі элементтері

 12. Ортотрансформацияланған сурет және ортомозаика деген не?

 13. Синтезделген апертурасы бар радиолокатор

 14. Радиолокациялық түсірілім материалдары бойынша бедердің сандық үлгілерін құру процесстері

 15. Геореференциялау, геокодтау және орторектификация процесстері

 16. Бейнелерді талдау және жақсарту модулі? Оның құрамына қандай бағдарламалар кіреді, олар не үшін арналған?

 17. Жерсеріктің кеңістіктегі бағдарлануы

 18. Аэрофототүсіру жұмыстарды әзірлеу және жасау технологиясын және бастапқы мәліметтердің есебін анықтайтын басқарушы құжаттар

 19. Алғашқы өңдеу және ЖҚТ сапасын бақылау

 20. Зоналықтарды ерекшелеу. Дешифрлеу нәтижелерінің тізімі.


Ғарыш аппараттары мен ғарыш жерсеріктерін есептеу және құрастыру негіздері


 1. ҒА құрастыру ерекшелігін анықтайтын негізгі факторлар

 2. ҒА құрылымының тұтастырылған сызбалары

 3. Ғарыш аппаратының қосалқы жүйесі

 4. Құрастыру-тұтастыру шешімдерінің жобалық талдауы

 5. ҒА энергиямен қамту қосалқы жүйесі

 6. Борттық жүйелердің құрамы және олардың орналасуы

 7. Жер бетіндегі кешеннің жобалық талдауы

 8. ҒА бағдарлануының қосалқы жүйесі

 9. ҒА тұрақтандырудың қосалқы жүйесі

 10. ҒА пайдалы ауыртпалық

 11. ҒА коммуникациясының қосалқы жүйесі

 12. ҒА сынақтан өткізу

 13. ҒА температуралық бақылау жүйесі

 14. Жерсеріктің жылулық теңгерімі

 15. ҒА энергетикалық теңгерімі

 16. ҒА термореттеудің белсенді жүйелері

 17. Күн-синхрондық орбита

 18. ҒА әзірлеу және ұшуға дайындау технологиясы бойынша талаптар

 19. ҒА борттық басқару кешені

 20. Энергияның қайталама жинақтаушылары


Зымыран және зымыран қозғалтқыштарын құру және жобалау    1. Зымырандық қозғалтқыш қондырғылары

    2. Химиялық зымыран қозғалтқышының (ХЗҚ) жұмыс істеу принципі

    3. Зымыран қозғалтқыштарының негізгі өзіндік айыру ерекшеліктері

    4. Зымыран қозғалтқышының камерасының тартуының теңдігі талдауы

    5. Аэродинамикалық кедергі

    6. Лаваль шүмегінің жұмыс тәртібі

    7. Тартудың салыстырмалы импульсі

    8. Жанармайдың салыстырмалы шығыны

    9. Қозғалтқыш параметрлерінің ұшу жылдамдығына әсері

    10. Жанармай сипаттамаларының әсері

    11. Зымыран жанармайларының тиімділігін бағалау

    12. Жану процесстерінің термодинамикалық есебінің және камерада зымыран қозғалтқышының ағысының негізгі қағидалары

    13. Қос сыңарлы жанармайдың параметрлері

    14. Жану өнімдерінің тепе-теңдік құрамын анықтау

    15. Жану өнімдерінің тепе-теңдік құрамының сипаттамалары

    16. Жұмыс денесінің термодинамикалық қасиеттері

    17. Жұмыс денесінің жылуфизикалық қасиеттері

    18. Жану процессінің үлгісі

    19. Термодинамикалық есеп нәтижелері бойынша жұмыс денесінің ағу процессінің мінсіз параметрлерін анықтау

    20. Жану камерасының жылулық кедергісі

    21. ҚОРҚ құрайтын негізгі құрастыру элементтерін атаңыз

    22. ҚОРҚ баллистикалық және қоспалық жанармайларына қысқаша мінездеме беріңіз.

    23. ҚОРҚ қаңқалық тетіктерінің құрылымды жалғану сызбасының нұсқаларын атап шығыңыз

    24. Типтік ҚОРҚ құрамы және технологиясы

    25. ҚОРҚ заряд жанғаннан кейінгі ең қарапайым өтпелі процесс теориясын баяндау


«Ғарыштық техника және технологиялары»

кафедрасының меңгерушісі Тулегулов А.Д.
Каталог: downloads -> magistratura
magistratura -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы «17» маусымдағы №261 бұйрығымен бекітілген
magistratura -> 6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтары
magistratura -> Вопросы приёма на магистратуру по специальности 6М060300 «Механика» Теоретическая механика
magistratura -> Қорғалған магистрлік диссертациялардың тақырыптары Педагогика және психология
magistratura -> 1. Объектіні сумен жабдықтаудың жалпы сұлбасы Құм ұстағыш, олардың қолданылуы және типтері
magistratura -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
magistratura -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
magistratura -> 6M073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
magistratura -> ПӘН: Электроника, цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар
magistratura -> «6D020500 – филология» (Қазақ тілтануы) мамандығы бойынша докторантурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы Астана, 2014 Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес «6М020500 – Филология»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет