Бағдарламасы Пән: «Бейорганикалық химия» Мамандық: 0306000бет1/3
Дата21.07.2016
өлшемі0.64 Mb.
#212961
түріБағдарламасы
  1   2   3
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы

Техникалық және кәсіби білім беру факультеті
ФГЗ және химия кафедрасы
«Бекітемін»

ТжКББФ-нің деканы

________ М.А.Отыншиев

________2010ж.
Жұмыс оқу бағдарламасы
Пән: «Бейорганикалық химия»

Мамандық: 0306000 «Фармация»

Курс: І

Семестр: І

Сағат саны: 90


Шымкент 2010ж.


Жұмыс бағдарламасы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 05.08.2010 жылғы № 604 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламасы негізінде құрылған. Астана 2010ж.

Кафедрасының мәжілісінде қаралды.


Хаттама № 14 14.06.2010ж.
Каф.меңг., х.ғ.д., профессор ___________ Ә.Қ.Патсаев

ӘК мәжілісінде бекітілді.

Хаттама № 11 25.06.2010ж.
ӘК төрайымы________ Н.Р.Джуманкулова
Дайындаған оқытушы: В.К.Мамытова

Г.А.Сабирова

К.Меримбетова

1. Түсіндірме жазба

Қазіргі кезеңде бейорганикалық химия кұрылымы мен мазмұны түбегейлі өзгерді. Кешенді қосылыстар химиясының дамуы, қатты денелер химиясы, бейорганикалық заттар синтезі бойынша арнайы әдістердің пайда болуы бейорганикалық жүйелерді сапалық бейнелеуден сандық зандылықтар іздестіру етуін қажет етеді.

«Бейорганикалық химия» үлгілік оқу бағдарламасы 0306000 Фармация мамандығы 0306013 - «Фармацевт» біліктілігі бойынша 4.05.150-2010 ҚР МЖМБС-на сәйкес құрастырылған.

Бағдарлама 2-бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде химияның теориялық негіздері берілген. Бұл курстың негізгі міндеттері - қазіргі заманғы химия ғылымының дамуын көрсету. Екінші бөлімде s-, d-, р- элементтерінің және олардың негізгі қосылыстарының қасиеттеріне жүйелі түрде түсініктеме берілген. Бағдарламаның екінші бөліміне арнайы тарау - «Бейорганикалық химия және экология» енгізілген. Бүл бөлімнің мәліметтері толық курс бойы қарастырылады.

Пәнді оқыту сабақтың бір-бірімен байланысты түрлерін қолдануды талап етеді: дәрістер, семинарлар, зертханалық жұмыстар және білім алушылардың өзіндік жұмыстары. Оқу үдерісінің басты бөлімі дәрістер болып табылады, себебі, ол се­минарлар мен практикалық сабақтардың мазмұнын анықтайды, соған сәйкес оку құралдарын қолдана отырып білім алушыларды өзіндік жұмысқа бағыттайды.

Сабақты өткізу формалары:

- сабақтар оқу орнының сабақ кестесі бойынша жүргізіледі (теориялық, практикалық жэне жеке);

- оқытушылардың тапсырмалары бойынша білім алушылардың сабақтан тыс уақытында өз бетінше дайындалуы.


Білім бағдарламасында және стандартта жоспарланған оқыту нәтижелері
Білім алушылар: Базалық:

БҚ 1, Қазақстан даму тарихының негізгі дәуірлері мен кезеңдерін, ретін, негізгі тарихи деректерін, оқиғаларын білуде, Қазақстанның ежелгі және қазіргі қоғам қайраткерлерінің сіңірген еңбектерін, қазіргі заманның рухани, мәдени, интелектуалды, экологиялық құндылықтарының негізін бағалай білуде;

БҚ 2. Мемлекеттік тілді және ұлтаралық тілдерді жетік игеруді, шетел тілінің кәсіптік бағыттағы мәтіндерін оқып және аудару үшін (сөздікпен) лексикалық және грамматикалық минимумын, іскерлік тіл негіздерін игеріп, кәсіби лексиканы сауатты қолдана білуде;

Кәсіптік:

КҚ 1. Әрбір фармацевтикалық пәндер саласының даму тарихын, қазіргі күнге дейін сақталып келе жатқан негізгі фармацевтикалық терминдер тіркестерін, мағынасын және маңызын, оларды ғылымның, техниканың және өндірістің кез келген саласында дұрыс қолдана білуде;

КҚ 2. ҚР тұрғындарын дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің басқару құрылымын, дәрілік заттар айналымының нормативті-құқықтық негіздері мен заңды базасын, фармацевтикалық нарықтағы тауарайналым жүйесіндегі қызметті ұйымдастыру ережелерін, дәріханалық ұйымдардың түрлерін және құрылымын анықтай білуде;

Арнайы:

АҚ 1. Фармацевтикалық тауарларды белгіленген нормалар бойынша сатылым үдерісін қамтамасыз етуде;

АҚ 2. Тауар-материалдық құндылықтарды тасымалдау, орналастыру кезінде олардың сақталуын қамтамасыз етуде құзырлы бо­луы қажет.

Атом мен молекулалар құрылымының теориясын білуі керек.  • химиялық хертханаларда жүмыс істегенде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауды, химиялық ыдыстарды пайдалану, физика-химиялық әдістерді медициналық практикада қолдана білуді;

- молярлық, молялдық концентрацияны, эквивалентгің молярлық концентрациясын, еріген заттардың салмақ үлесін, ерітінділердің титрін және химиялық реакциялардың жылулық әсерін анықтауды үйреніп алуы қажет.
2. Пәннің тақырыптық жоспар
Тарауы мен тақырыптың аталуы

Сағат сыны

Оның ішінде

Теориялық сабақ

Тәжіриб.

сабақ
Кіріспе

2

2I бөлім

40

18

22I тарау Атом құрылысы. Химиялық байланыс

14

6

81.1 тақырып Атом кұрылысы

4

2

21.2 тақырып Периодтық жұйе

4

2

21.3 такырып Химиялық байланыстардың табиғаты, молекулалар түзілуі мен құры-лымы

6

2

42 тарау Химиялық процесстердің жүру зандылықтары

8

4

42.1 тақырып Химиялық реакциялардың энергетикасы және бағыты

4

2

22.2 тақырып Химиялық тепе-тендік. Химиялық реакциялардың жылдамдығы

4

2

23 тарау Ерітінділер туралы ілім

8

4

43.1 тақырып Ерітінділер туралы ілім

4

2

23.2 тақырып Химиялық реакциялар және электролиттер ерітінділеріндегі тепе-теңдік

4

2

24 тарау Электрон тасымалдау реакциялары (тотығу-

тотыксыздану реакциялары)

6

2

44.1 такырып Тотығу-тотықсыздану реак­циялары

6

2

45 тарау Кешенді косылыстар (КҚ)

4

2

2II бөлім

Элементтердің және олардың маңызды

қосылыстарының негізгі қасиеттері

48

24

24I тарау s-элементтер және олардың косылыстары

8

4

41.1 такырып ІА топтың s-элементтері

4

2

21.2 тақырып ІІА топтың s-элементтері

4

2

22 тарау d-элементтер және олардың қосылыстары

20

10

102.1 тақырып VIB топтың элементтері

4

2

22.2 тақырып VIIB топтың элементтері

4

2

22.3 тақырып VIIIB топың элементгері

4

2

22.4 тақырып IB топтың элементгері

4 .

2

22.5 тақырып ІІВ топтың элементтері

4

2

23 тарау Р-элементтер және олардың қосылыстары

8

8

83.1 тақырып ІІІА жэне IVA топтардын элементтері

4

2

23.2 тақырып VA топтың элементгері 42

2

23.3 тақырып VIA топтың элементтері

4

2

23.4 такырып VIIA топтың элементтері

4

2


4 тарау Бейорганикалық химия және экология

4

2

2
Барлығы пән бойынша:

90

44

46


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет