БАҒдарламасы шымкент, 2011 ж. Қабылдау емтиханның бағдарламасы (6М020400 Мәдениеттану) мамандығының пәндердіңДата13.06.2016
өлшемі72 Kb.
#133672
түріБағдарламасы
Ф.7.22-17

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«МӘДЕНИЕТТАНУ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖӘНЕ МУЗЕЙ ІСІ» кафедрасы

Бекітемін

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры

_____________бахов Ж.К.

(қолы, аты-жөні)

« » ______________ 20___ ж.
6М020400 – Мәдениеттану

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011 ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы (6М020400 – Мәдениеттану) мамандығының пәндердің (Мәдениеттану, Әлем мәдениет тарихы, Философия) типтік бағдарламалары негізінде құрылыған

Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған«19» 05 2011, № 10_ хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі __________п.ғ.д., профессор Сихымбаев И.Б. (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)

Қабылдау емтиханның бағдарламасы Педагогика және мәдениет факультетінің әдістемелік комиссиясымен мақулданған «28» 05 2011_ж., № 10_ хаттамасы

Төрағасы Р.Д.Дарибева

(аты-жөні, тегі)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімімен келісілген


ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Изтаев


Кіріспе

2001 жылы “Мәдениеттану, әлеуметтік жұмыс және музей ісі” кафедрасында мәдениеттану мамандығы бойынша ЖОО - нан кейінгі мамандарды дайындайтын магистратура ашылды. Лицензия: Мәдениеттану магистратура 6N0204 – серия АА 0000042 26.04.2006

Мамандық мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес келеді. Заманауи, мәдени мекемелердің, ақпарат орталықтарының, жоғары білім жүйесі мен басқа мекемелердің талаптарын қанағаттандырады.

1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
1.1 Мәдениеттану

I Бөлім. Мәдениеттанудың пәні және әдісі. Мәдениеттану гылым ретінде

ІІ Бөлім.Мәдениет теориясы. Мәдениеттің ұғымы және мәні. Адам дүниесі мәдениет ретінде. Мәдениеттің тілі. Мәдениеттің формалары. Мәдениет және өркениет.

III Бөлім. Әлемдік мәдениет тарихы. Архаикалық мәдениет. Ежелгі мәдениеттер және өркениеттер. Антикалық мәдениет типі ретінде. Исламдық мәдениет әлемі.

ІҮ Бөлім. Қазақ мәдениетінің тарихы және теориясы. Номадизм мәдени тип ретінде. Қазақтардың дәстүрлі мәдениеті. ХҮПІ ғасыр ортасы - XX ғасыр басындағы қазақ мәдениеті. Кеңес үкіметі тұсындағы Қазақстан мәдениеті.

Ү Бөлім. Қазіргі қоғам мәдениеті. Мәдениеттің болашағы. Қазіргі мәдениет: оның дамуындагы мәселелер мен тенденциялар.


1.2.Әлем мәдениет тарихы
І Бөлім. Мәдени генезистің ерекшеліктері мен негізгі сатылары, және осы мәдени сатыларының әлемдік өркениеттің дамуындағы атқаратын қызметі.

ІІ Бөлім. Мәдениеттің ерекшеліктерімен үлгілерінің заңдылығы, даму тенденсиясының қалыптасуы, мәдениеттерінің қарама -қайшылықтары.


1.3 Философия

І Бөлім. Философияның теориялық маңызы. Философияның қызметі.

ІІ Бөлім. Философиялық дамудың негізгі бағыттары мен кезеңдері.

ІІІ Бөлім. Әлеуметтік философия қоғамды танудың теориясы ретінде.


2. 6М020400 - «Мәдениеттану» мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


 1. Мәдениеттанудың дамуының негізгі кезеңдері және қалыптасуы

 2. Мәдениетт – мәдениеттанудың нысаны және пәні ретінде.

 3. Мәдениеттанудың фундаментальды мәселелері

 4. Мәдениеттанудың әлеуметтік және гуманитарлық ғылым салаларымен
  өзара байланысы

 5. Мәдениеттану мәдениетті танып-білу ғылымының әдістемелік
  комплексінің негізі ретінде.

 6. Мәдениеттің мәні және анықтамасы, ұғымы.

 7. Мәдениет жүйе ретінде. Күнделікті өмірде мәдениетті түсіну

 8. Мәдениеттің құрылымы және мәдениеттің қызметі.

 9. Мәдениеттің құндылықтық табиғаты.

 10. Мәдениеттің көптүрлілігі және мәдениеттің түрлері.

 11. Мәдениет адам шығармашылығының мүмкіндіктерін іске

асыру әдісі ретінде.

12.Мәдениет және білім.

13. Мәдениет және қарым-қатынас.

14.Мәдениет таңбалар әлемі ретінде

15. Мәдениеттің тілі

16. Өнердің ерекшелігі және мәдениеттің феномені ретінде. Өнердің түрлері.

17. Дін мәдениеттің сакральді формасы ретінде

18. Адамгершілік мәдениетті айқындаушы негіз ретінде.

19. Мәдениет жүйесіндегі құқық және саясат.

20. Ғылым әлеуметтік институт ретінде.

21. «Мәдениет» және «Өркениет» ұғымдары, олардың ара-қатынасы.

22. Өркениеттің мәдени-тарихи типтері.

23. Өркениетке берілген теориялар және концепциялар.

24. Мәдениеттер диллемасы: «Шығыс-Батыс»

25. Мәдениеттің Еуразиялық идеясы.

26. Қазақ ұлттық мәдени құндылықтарының қайта жаңғыруының мәдениеттанымдық өлшемі.

27. Мәдени әлемнің бірлігі және саналуандығы мәселесі.

28. Алғашқы қауымдық мәдениетті кезеңдерге бөлу мәселесі.

29. Миф (аңыз) және оның мәдениеттегі орны.

30. Өнердің шығуы, оны қабылдау ерекшеліктері.

31. Алғашқы қауымдық қоғам және жанұя.

32. Архаикалық мәдениеттегі әйелдің орны.

33. Алғашқы қауымдық діндер. Аруаққа табыну. Әдет-ғұрып және мистика.

34. Ежелгі Шығыс өркениетінің ерекшеліктері.

35. Ежелгі Мысыр, Қосөзен және Иран мәдениеттері

36. Ежелгі Үнді, Қытай өркениеттері

37. Ежелгі өркениеттердегі жеке тұлға және қоғам

38. Ежелгі Шығыс өркениеттеріндегі атақты жазба-әдеби ескерткіштер.

39. Ежелгі грек мәдениетінің қалыптасу кезеңдері.

40. Гуманизм антикалық дүниетанымының негізгі ретінде.

41. Ежелгі грек мәдениетінің негізгі белгілері.

42. Атақты ежелгі грек ойшылдары.

43. Антикалық әлемнің дәстүрлі мәдениеті.

44. Рим мәдениеттінің тарихи жетістіктері

45. Христиан дінінің пайда болуы және таралуы.

46. Араб-ислам мәдениетінің пайда болуы және таралуы.

47. Мұхаммед пайғамбар, қызметі мен өмірі. Құран. Ислам ілімі.

48. Исламдағы негізгі бағыттар.

49. Араб тілдік философия және оның көрнекті өкілдері

50. Батыстық өркениеттің қалыптасу кезеңдері.

51. Ортағасырлық Батыстық діни және көркемдік канондары.Христиан діні.

52. Ортағасырлық мэдениеттегі білім беру жүйесі және категориялары.

53. Қайта өрлеу мәдениетіндегі адам және гуманизм идеалдары.

54. Қайта Өрлеу дәуірінің алыптары.

55. Солтүстік қайта өрлеу және реформация.Протестантизм.

56 Ағартушылық дәуір мәдениеті.

57. Жаңа заман мәдениетіндегі әлеуметтік-мәдени бағдарлар.

58. XIX ғасыр мәдениетіндегі философиялық өзін-өзі түсіну.

59. XIX ғасыр мәдениетіндегі ғылым, техника және көркемдік бағыттардың ролінің артуы мәселелері.

60. Ежелгі Қазақстан территориясындағы номадтар мәдениеті (протокқазақтар).

61. Еуразиялық Кеңістіктегі (номадтар) көшпенділер мәдениетінің негізгі белгілері.

62. Қазақ мәдениетінің бастаулары.

63. Ежелгі көшпенділер мифологиялық дүниетанымындағы табиғат, құдай және адам бейнелері.

64. Қазақстан территориясын мекендеген ежелгі тайпалар мәдениеті.

65. Түркілер өркениеті, салт-дәстүр және ерекшеліктері.

66. Ежелгі түркі тайпаларының космогониялық, мифологиялық дүниетаным

67. Қазақ халқының әлеуметтік-мәдени этногенезінің ерекшеліктері.

68. Қазақ хандарының қоғамды дамытудағы орны және ролі («Жеті жарғы»).

69. Қазақ мәдениетіндегі таңбалар әлемі (рәміз, ою-өрнек, киіз үй, т.б.)

70. Эпикалық мәдениет. Халықтық поэзия түрлері. Жыр-дастандар.

71. Ақын, жыраулардың шығармашылықтары.

72. Қазақ халқының салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, мерекелері.

73. Қазақстан-Ресей: жетістіктер және шығындар.

74. Қазақ Ағартушылығының ерекшеліктері: Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, С.Торайғыров және т.б.

75. Құрманғазы, Тәттімбет, Ақан Сері, Жаяу Мұса және т.б. саздық шығармалары.

76. XIX ғ. соңы-ХХ ғ. бас кезеңіндегі Қазақ әдебиеті және қоғамдық ой-пікірдегі негізгі бағыттар.

77. Қазақстандағы «Мәдени құрылыс».

78. XX ғасырдағы Қазақ зиялыларының Қазақ мәдениетінің дамуыны жалғастығын сақтап қалудағы еңбектері.

79. XX ғасыр мәдениетіндегі негізгі құндылықтар және қайшылықтар.

80. Жаһандану - қазіргі мәдениеттегі негізгі тенденция ретінде.

81.XX ғасыр мәдениетіндегі ауқымды мәселелер.

82. Бұқаралық мәдениет, оның бастаулары, формалары және тенденциялары.

83. Қазіргі мәдениеттегі дағдарыс: де эстетикалық және дегуманизация.

84. Жеке тұлға мінез-құлық мәдениетіндегі маргиналдық және меркантилдік.

85. Қазіргі өркениеттегі әлеуметтік мәдени формалардың дағдарысы.

Әдебиеттер тізімі:

1. Семья и семейные обряды у народов Срсдней Азии и Казахстана. М. Наука, 1978г. 1. Сегизбасв О.А. История казахской философии- от первых архаичных представлений до философии разнитых форм первой половины XX столетия. Учебник для вузов. Алматы. Ғылым, 2001.

 1. Қазақ даласынын ойшылдары. ХІ-ХІІ г.г. Алматы. Ғылым, 1995.

 2. Орынбеков М.С. Предфилософия прото казахов. Алма-Аата, 1994.

 3. Маргулан А. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-ата, 1979.

6. Абай. Слова назидани. Алма-ата, 1993.

 1. Древние цииилизации. М. 19К9.

 2. Библер В. Цивилизация и культура. М.,1993.

 3. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпоха и цивилизации. М., 1993.

 4. Гумилев Л.Н. Дрсвнис тюрки. М,-Л, 1984.

 5. Ғабитов Т., Мутәліпов Ж., Құлсариева Т. Мәдениеттану. Оқулық А., 2005.


Қосымша әдебиеттер:


 1. Культурология XX вска. Антология. М., 1995.

 2. Назарбаев Н.А. В поиске истории. Алма-ата, 1998.

 3. Назарбаев Н.А. Послание прсзидента РК народу Казахстана. Астана. 2008.

 4. Закон о культуре. Алматы, 2005.

 5. По следам древних культур Казахстана. Алма-ата, 1979.

 6. Акишсв К.А. Искусства и мифология саков. Алма-ата, 1984.

 7. Нуржанов Б.Г. Культурология. Алматы, 1994.

 8. Касымжанов А.Х. Пространство и время великих традиций. Алматы. 2001.

9.Кочевники. Эстетика, Алма-ата, 1993.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет