Балкан-Искър” ад има свободен капацитет да поеме изработката на различни изделия и резервни части по документация на клиентаДата05.07.2016
өлшемі61.83 Kb.
#179799
“Балкан-Искър” АД – гр. Мездра е специализиран завод за производство на цилиндрични зъбни колела, оси, валове, струговани и фрезовани детайли и резервни части. Същият е с почти 40-годишна история като бивше поделение на “Балканкар”, за доставка на детайли и възли за електро- и мотокарни заводи.

“Балкан-Искър” АД е оборудван с универсални и специализирани металорежещи машини, собствени термичен цех, химическа и измервателна лаборатории. Разполага с добър екип от инженери-специалисти.

В момента основната му продукция е за Италия, както и за вътрешния пазар.

Балкан-Искър” АД има свободен капацитет да поеме изработката на различни изделия и резервни части по документация на клиента.


За контакти: тел./факс: 0910/92508

e-mail: bk_iskar@abv.bg

инж. Найден Райчинов

изп. директор

Балкан-Искър АД, гр. мездра ул. Брусенско шосе № 1

Булстат 106571284, e-mail bk_iskar@abv.bg  1. Кратко описание на дейността на фирмата

Дейността на “Балкан-Искър” АД е производство на зъбни колела, оси и валове, за вътрешния пазар и за износ – главно за Италия. Производството на “БАЛКАН-ИСКЪР” АД е ориентирано към предприятията за селскостопанска техника, кари, електрокари и др. Фирмата е наследник на «Балканкар-Искър»АД, която е основана през 1966 г., а от 1972 г. се специализира в производството на продукти от класическото машиностроене – цилиндрични зъбни колела, оси и валове, редуктори, двигателни мостове за кари, вариатори, скоростни кутии и възли за малолитражни автомобили. Фирмата работи по съвременни технологии. Продукцията на фирмата е позната и ценена в страни като Италия, Иран, САЩ, Русия и др.

  1. Описание на производството

Предприятието се занимава с производство на зъбни колела, оси , валове. В производствения процес се включват следните етапи: струговане, фрезоване, шлайфане, термообработка, цементация, нитроцементация, обемна закалка, йонно азотиране.

Произвежданите продукти могат да се обособят в следните основни групи:

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА:

1. Цилиндрични зъбни колела с външно зацепване:


модул 1÷ 6 mm

ъгъл на наклона на зъбите ±45º

максимален диаметър 320 mm

максимална ширина на зъбния венец 80 mm

степен на точност до 7 по DIN 3962

2. Цилиндрични зъбни колела с вътрешно зацепване:

модул 1÷ 6 mm

Ъгъл на наклона на зъбите ± 0º

максимален диаметър 320 mm

максимална ширина на зъбния венец 70 mm

РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ

1. Валове и оси

максимален диаметър до 100 mm

максимална дължина до 500 mm

2. Детайли тип фланец

максимален диаметър до 300 mm

максимална дължина до 100 m

„Балкан Искър” АД използва съвременни технологии, осигуряващи високо качество и конкурентноспособност на продукцията.

Етапите на технологичния процес при зъбопроизводството са:


  1. Отрязване - подготовка на заготовката – стомана или изковка;

  2. Струговане – обработка на изходната заготовка на струг. Обикновено се преминава на два етапа – грубо и фино струговане с цел да се подготви за следващата операция;

  3. Фрезоване - използват се специализирани фрезови машини за зъбонарязване

  4. Термообработка – за да се придаде нужната твърдост и износоустойчивост на бъдещия детайл/зъбно колело, ос или вал/

  5. Шлайф на отвори – за да се достигне необходимия размер на отвора – точност до 0.01 мм;

  6. Зъбошлайф – на специализирани машини произведени от швейцарската фирма “Reishauer” се постига окончателна обработка на зъба – еволвентния профил, наклон и гладкост.

  7. Консервация и подготовка за експедиция – детайлите се обработват с консервационна смазка за експедиция и се опаковат в подходяща опаковка.

След всеки от описаните етапи детайлите се проверяват от качествен контрол, който следи за точността на размерите с подходящи уреди – микрометри, еволвентомери, специализирана измервателна машина от фирмата „Klingelnberg”.

Фирмата разполага с химическа лаборатория за проверка на химическия състав и структтурата на материала и измервателна лаборатория за проверка на линейни размери, наклони и еволвенти, гладкост и други геометрични параметри.

Детайлите могат да се изработват, както по чертеж и документация на клиента, също и по предоставена мостра.

Площта на завода е 19635 кв. м, от които застроената площ е 12400 кв. м.


Балкан-ИскърАД

Короткое описание фирмы

Фирма Балкан-ИскърАД зарегистрирована фирменным делом 576/2002 в ВОС-Враца.Ее деятельность –производство зубчатых колес, осей и валов и предназначено для внутреннего рынка и для экспорта в ИталиюCGR. Прозводство направлено к предприятиям для сельскохозяйственной техники, кари, электрокаров и др. Фирма унаследовала Балканкар-Искър”АД, основанную в 1966, а с 1972специализировалась на производстве продуктов классического машиностроения, как цилиндрические зубчатые колеса, оси и валы, редукторы, двигательные мосты для кари, вариаторы, коробки скоростей и механизмыдля малолитражных автомобилей. Современные технологии занимают ведущее место. Нашу продукцию знают и высоко ценят во многих странах – в Испании, Франции, Соединенных Штатах, Дании, России.

Описание производства

На предприятии производятся шестерни, оси, валы. В рабочий процесс входят: строгание, фрезерование, термическая обработка, цементация, закалка, нормализация/приведение в норму. Продукты можно разделить в следущие группы:

Цилиндрические шестерни

1.Цилиндрические зубчатые колеса с внешним зацеплением:

Модул 1л75-5мм

Угол уклона зубьев +/–45гр.

Максимальная шириназубного венка 80мм

Степень точности до 7поDIN3962

2. Цилиндрические зубчатые колеса с внутренним зацеплением:

Модул 1.59 – 5мм

Угол уклона зубьев +/– 0гр.

Максимальныйдиаметр 320мм

Максимальная ширина зубного венка 70мм

Ротационные детали

1. Валы и оси

Максимальный диаметр до 100мм

Максимальная длина до500мм

2. Детали типа фланец

Максимальный диаметр до300мм

Максимальная длина до 100мм

Балкан-Искър АД использует современные технологии для улучшения качества и конкуретноспособности выпускаемой продукции.

Этапы технологического режима обработки:

1. Отрезание – подготовка заготовки из стали или изковки

2. Строгание – обработка заготовки на станке, обычно в двух этапах-грубое и тонкое строгание, с целью подготовить к следующей операции.

3. Фрезерование – используются специальные фрезерные станки для резания зубьев

4. Термическая обработка – Ее цель-передатьбудущей детали необходимые прочность,надежность и долговечность.

5. Шлифование отверстий – Проводятся с точностью до 0.01мм

6. Зубное шлифование – На машинах производства швейцарской фирмы`Reishauer` проводятся финишные операции обработки зубьев – эвольвентный профиль, наклон и ровность.

7. Сохранение и подготовка к отправке – детали обрабатываются консервационной смазкой и упаковываются подходящим способом

После заканчивания каждого этапа, детали проверяются контролером качества, который следит за точностью размеров измерительными приборами – микрометрами, эвольвентомерами, специализированной измерительной машиной фирмы`Klingerberg`. Таков путь обработки детали,прежде чем стать`готовой продукцией`.

„Балкан-Искър”АД в городе Мездра специализированный завод для производства цилиндрических зубчатых колес, осей, валов, точеных и фрезованных деталей, запчастей. У завода 40 летняя история как бывшее подразделение `Балканкар` для поставкидеталей и узлов для электро и мотокарных заводов.

Балкан-ИскърАД распологает универсальными и специализированными металорежущими станками.термическим цехом.химической и измерительной лаборатариями, хорошей командой инженеров-специалистов. В настоящее время работает в основном для экспорта в Италию и для внутреннего рынка.

Балкан-Искър `АД имеет возможность заняться выработкой Разных изделий и запчастей по желанию клиента.
Для контактов:

+359 91092508bk_iskar@abv.bg

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет