Батыс Қазақстан облысы республикамыздың батыс бөлігінде орналасқан, негізі 1932 жылдың 10 наурызында қаланғанбет1/23
Дата14.06.2016
өлшемі5.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті


Облыс аумағы

- 151,3 мың ш. м.

2010ж. 1 қаңтарына халық саны (есептік)

- 624,3 мың адам

с.і. қалалық

- 282,9 мың адам

ауылдық

- 341,4 мың адам

Халықтың тығыздығы

- 1 шаршы метрге 4,1 адам

Батыс Қазақстан облысы республикамыздың батыс бөлігінде орналасқан, негізі 1932 жылдың 10 наурызында қаланған. Облыс Ресей Федерациясының бес облысымен шектесіп жатыр: Астрахань, Волгоград, Орынбор, Самара және Саратов, сыртқы шекара ұзындығы 1532 шақырым. Республика ішінде облыс Ақтөбе және Атырау облыстарымен шектесіп жатыр.

Аумақ бедері жазық. Облыстың солтүстігі мен солтүстік-шығысында Жалпы Сырттың және Оралалды сілемдерінің үстірті бар. Оңтүстікте Каспиймаңы ойпатының шегінде Нарынқұмның құмды шоқылары орналасқан: Көкөзенқұм, Аққұм, Қарағандықұм және басқалары.

Орал өңірі пайдалы қазбаларға бай, мұнай, газ, ыссы тақтатастар, калий-магнилі тұздар, керамзит әктері және басқа да кен орындары бар.

Климаты тез континентті.

Жер қыртыстары әр түрлі: күрең қоңыр топырақ, қоңыр, әкті ашық қоңыр, сор топырақ.

Астық тұқымдас-әр түрлі шөпті, астық тұқымдас-жусанды, жусанды-еркекшөпті өсімдіктер басымырақ.

Облыс аумағы бойынша Жайық өзені (Орал, жалпы ені 2428 шақырым, Қазақстан шегінде – 1082 шақырым) ағып жатыр. Ірі өзендер: Шалқар (көлемі 205,8 шаршы шақырым), Аралсор (57,8 шаршы шақырым), Боткөл
(38,4 шаршы шақырым) және басқалары.

Облыс орталығының негізі 1613 жылы қаланып, Орал қаласында орналасқан. Оралдан Астанаға дейінгі ара қашықтық 1747 шақырым.

Облыста 12 аудан, 2 қала, 4 кент, 159 селолық және ауылдық округтер, 472 ауылдық елді мекендер бар.
2009 жылғы алдын-ала мәліметтер
Территория области

- 151,3 тыс. кв. км

Численность населения (расчетная) на 01.01.2010г.

- 624,3 тыс. человек

в т.ч. городское

- 282,9 тыс. человек

сельское

- 341,4 тыс. человек

Плотность населения

- 4,1 человек на 1 кв. км

Западно-Казахстанская область расположена в западной части республики, образована 10 марта 1932 года. Область граничит с пятью областями Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Саратовской, имеет протяженность внешних границ 1532 км. Внутри республики область граничит с Актюбинской и Атырауской областями.

Рельеф территории равнинный. На севере и северо-востоке области находятся отроги Общего Сырта и Предуральского плато. На юге в пределах Прикаспийской низменности расположены песчаные массивы Нарынкума: Кокозенкум, Аккум, Карагандыкум и другие.

Приуралье богато полезными ископаемыми, имеются месторождения нефти, газа, горючего сланца, калийно-магниевой соли, керамзитовых глин и другие.

Климат резко континентальный.

Почвенный покров разнообразен: темнокаштановые почвы, каштановые, светлокаштановые глинистые, солонцы.

Преобладает злаково-разнотравная, злаково-полынная, полынно-житняковая растительность.

По территории области протекает река Жайык (Урал, общая длина 2428 км, в пределах Казахстана - 1082 км). Крупные озера: Шалкар (площадь 205,8 км2), Аралсор (57,8 км2), Ботколь (38,4 км2) и другие.

Центр области расположен в городе Уральске, который основан в 1613 году. Расстояние от Уральска до Астаны -


1747 км.

В области 12 сельских районов, 2 города, 4 поселка, 159 поселковых и аульных округов, 472 сельских населенных пунктов.
За 2009 год данные предварительные


2010 жылдың 1 қаңтарына аумағы және әкімшілік-аумақтық бөлінуі

Территория и число административно-территориальных единиц на 1 января 2010 года
 

Аумағы,
мың шаршы км Территория
тыс. кв. км

Елді мекендер
Населенные пункты

Кенттік,
ауылдық округтер Поселковые,
сельские округа
қалалар
города

кенттер
поселки

ауылдар
села

Облыс бойынша

151,3

2

4

472

159

По области

Ақжайық

25,2

 

 

53

18

Акжаикский

Бөкей ордасы

19,2

 

 

25

7

Бокейординский

Бөрлі

5,6

1
31

15

Бурлинский

Жаңақала

20,8

 

 

27

9

Жангалинский

Жәнібек

8,2

 

 

20

9

Жанибекский

Зеленов

7,4

 

 

77

24

Зеленовский

Казталов

18,6

 

 

54

16

Казталовский

Қаратөбе

10,0

 

 

23

9

Каратобинский

Сырым

11,9

 

 

38

12

Сырымский

Тасқала

8,1

 

 

32

9

Таскалинский

Теректі

8,4

 

 

58

18

Теректинский

Шыңғырлау

7,2

 

 

29

9

Чингирлауский

Орал қ.а.

0,7

1

4

5

4

Уральск (г.а.)


Ескерту: Бөрлі ауданының аумағында аудандық бағыныстағы Ақсай қаласы орналасқан, Орал қалалық әкімшілігіне 4 жұмысшы кенті (Деркөл, Зачаган, Круглоозерное, Желаев) және 5 селолық елді-мекендер (Кардон, Ливкино, Маштаков, Меловые горки және Серебряково) жатады.

Примечание. На территории Бурлинского района расположен г. Аксай районного подчинения, в подчинении Уральской горадминистрации входят 4 рабочих поселка (Деркул, Зачаганск, Круглоозерное, Желаево) и 5 сельских населенных пунктов (Кардон, Ливкино, Маштаково, Меловые горки, Серебряково).


Х а л ы қ

Н а с е л е н и е

Санақ өткізілген жылдар бойынша халық саны

Численность населения по годам проведения переписей

мың адам тысяч человек
1970

1979

1989

1999
Барлық халық

513,8

585,5

629,5

616,8

Все население

ерлер

241,3

280,1

304,0

297,9

мужчины

әйелдер

272,5

305,4

325,5

318,9

женщины

Қалалық

157,1

217,4

267,4

251,8

Городское

ерлер

72,7

101,6

125,5

115,5

мужчины

әйелдер

84,4

115,8

141,9

136,3

женщины

Ауылдық

356,7

368,1

362,1

365,0

Сельское

ерлер

168,6

178,5

178,5

182,4

мужчины

әйелдер

188,1

189,6

183,6

182,6

женщины


Халық саны

Численность населения

жыл басына, мың адам на начало года, тыс.человек
2008

2009

2010
Барлық халық

615,3

618,8

624,3

Все население

ерлер

296,8

298,5

301,1

мужчины

әйелдер

318,5

320,3

323,2

женщины

Қалалық

272,9

276,3

282,9

Городское

ерлер

125,5

127,0

130,1

мужчины

әйелдер

147,4

149,3

152,8

женщины

Ауылдық

342,4

342,5

341,4

Сельское

ерлер

171,3

171,5

171,0

мужчины

әйелдер

171,1

171,0

170,4

женщины


Аудандар бойынша тұрақты халық саны

Численность постоянного населения по районам
жыл басына, мың адам на начало года, тысяч человек 

2008

2009

2010
Барлығы

615,3

618,8

624,3

Ақжайық

44,3

44,3

44,3

Бөкейорда

18,0

18,0

17,8

Бөрлі

55,8

56,5

56,9

Жаңақала

23,7

23,9

24,0

Жәнібек

18,4

18,3

18,2

Зеленов

54,4

55,2

55,2

Казталов

35,6

35,3

35,0

Қаратөбе

19,4

19,2

19,1

Сырым

25,4

25,0

24,8

Тасқала

18,9

18,9

18,8

Теректі

42,6

42,8

42,6

Шыңғырлау

18,3

17,9

17,7

Орал (қ.ә.)

240,5

243,5

249,8

жыл басындағы на начало года

жалпы саннан %-бен в % от общей численностиХалықтың ұлттық құрамы

Национальный состав населения

халық санағы қорытындылары бойынша по итогам переписи населения
 

Туылғандар саны
Число родившихся

Өлгендер саны
Число умерших

Халықтың табиғи өсімі
Естественный прирост населения

барлығы всего

соның ішінде
в том числе

барлығы
всего

соның ішінде
в том числе

барлығы
всего

соның ішінде
в том числе

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

ерлер
мужчины

әйелдер
женщины

2007

10 514

5 459

5 055

6 671

3 863

2 808

3 843

1 596

2 247

2008

11 601

5 982

5 619

6 308

3 502

2 806

5 293

2 480

2 813

2009

11 805

6 190

5 615

6 066

3 364

2 702

5 739

2 826

2 913

 

Мың адам
Тысяч человек

Халықтың жалпы санына, %-бен
В общей численности населения, %
1989

1999

1989

1999

Барлық халық

629,5

616,8

100,0

100,0

Все население

Қазақтар

351,1

399,0

55,8

64,7

Казахи

Орыстар

216,5

174,0

34,4

28,2

Русские

Украиндер

28,1

19,6

4,5

3,2

Украинцы

Белорустар

5,1

3,6

0,8

0,6

Белорусы

Немістер

4,6

2,4

0,7

0,4

Немцы

Татарлар

12,7

10,1

2,0

1,6

Татары

Басқа ұлттар

11,4

8,1

1,8

1,3

Другие национальности

Туылғандар, өлгендер және халықтың табиғи өсімі
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

адам человекКаталог: publicacii -> publicacii%202010
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс-Қазақстан облысының статистика департаменті жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсіндірме 3 Методологические пояснения 3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет